Byla 2-389-890/2012
Dėl laidojimo bei kapo tvarkymo išlaidų priteisimo,-

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, sekretoriaujant Inai Reinikienei, dalyvaujant ieškovių atstovei advokatei Ligijai Marcinkienei, atsakovei D. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių N. M. ir E. P. ieškinį atsakovei D. V. dėl laidojimo bei kapo tvarkymo išlaidų priteisimo,-

Nustatė

2ieškovės prašo priteisti joms iš atsakovės D. V. 3800,39 Lt laidojimo ir kapo priežiūros išlaidų, 108 Lt mokestį notarui bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-5). Nurodo, kad mirus atsakovės tėvui P. V., kurį gyvą slaugė ir kuriuo rūpinosi ieškovė N. M., atsakovė atsisakė laidoti savo tėvą, todėl ieškovės pačios palaidojo P. V. ir patyrė laidojimo ir kapo priežiūros išlaidų, kurias sudaro: 2486,90 Lt išlaidos, patirtos laidojimo namuose, kapo duobės iškasimas – 350 Lt, gedulingi pietūs – 630 Lt, maistas laidojimo namuose – 273,49 Lt, mokestis už giedojimą -530 Lt, auka bažnyčiai – 170 Lt, kapo priežiūros ir tvarkymo išlaidos – 150 Lt, automobilio kuro išlaidos – 250 Lt, viso 4840,39 Lt. Ieškovės gavo socialinę laidojimo pašalpą – 1040 Lt, todėl prašomą priteisti sumą mažina iki 3800,39 Lt. Ieškovė E. P. kreipėsi į Kretingos 1-ąjį notarų biurą dėl velionio palikimo priėmimo, kuriame už pareiškimo dėl palikimo priėmimo surašymą patyrė 108 Lt išlaidų, tačiau vėliau paaiškėjo, jog palikimą priėmė velionio dukra atsakovė D. V.. Atsakovė sutiko apmokėti tik pusę ieškovių turėtų išlaidų. Ieškovės teigia, kad turėtos laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidos yra vidutiniškos ir protingos, visos buvo būtinos. Atsakovė yra mirusiojo turto paveldėtoja, todėl privalo padengti jo laidojimo bei kapo tvarkymo išlaidas. Ieškovių atstovė palaikė ieškinį ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovei atsisakius palaidoti savo tėvą, pareiga palaidoti brolį ir patirti laidojimo išlaidas teko ieškovei E. P.. Ieškovės negali pateikti patvirtinančių dokumentų dėl aukos bažnyčiai, kapo duobės iškasimo, kapo priežiūros ir tvarkymo. Automobilio kuro išlaidos patirtos važiuojant į laidojimo namus, maistui pirkti, tai pačių ieškovių patirtos išlaidos. Dėl giedojimo yra pateiktas pranešimas ir paslaugų pirkimo pardavimo kvitas.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad vienintelis įstatyme numatytas atvejis, kai asmuo gali būti įpareigotas atlyginti kito asmens patirtas laidojimo išlaidas, numatytas CK 6.291 str. Byloje reiškiamas reikalavimas atlyginti laidojimo išlaidas yra ne kreditoriaus reikalavimas mirusiajam, kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti per 3 mėn. nuo palikimo atsiradimo palikimą priėmusiems įpėdiniams, o reikalavimas jo paveldėtojams, nes pats mirusysis jokios skolos dėl jo palaidojimo negalėjo turėti. Ieškovių nurodytos patirtos išlaidos (auka giedojimui, bažnyčiai) negali būti laikomos būtinosiomis išlaidomis, nes auka yra geranoriškai paties aukotojo labdaringais tikslais skiriama pinigų suma, mokestis notarui neturi jokio ryšio su laidojimo išlaidomis, dalis išlaidų nepagrįsta jokiais dokumentais, prašo ieškinį atmesti.

4Teisme atsakovė atsiliepime išdėstytus teiginius palaikė bei nurodė, kad su mirusiu tėvu negyveno, jos tėvai gyveno atskirai nuo 1978 m. Ji priėmė mirusio tėvo palikimą pagal įstatymą: miško - 1 ha, žemės ūkio paskirties – 2,66 ha ir 50 kv.m. gyvenamą namą. Ieškovės palaidojo jos tėvą. Jos jai nepranešė nei žodžiu, nei raštu, kai tėvas mirė. Ji su tėvu nebendravo. Apie jo mirties faktą sužinojo iš aplinkinių žmonių maždaug. Ji tėvo nelaidojo. Siūlė padengti pusę sumos, bet ieškovės atsisakė. Mano, jog iš moralinės pusės turėtų pusę sumos padengti.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, nustatyta, kad P. V. mirė 2011-04-13 (b.l. 22). Byloje pateikti kvitai, pažymos patvirtina, kad ieškovės turėjo tokių išlaidų, susijusių su velionio laidojimu ir kapavietės priežiūra: gedulingi pietūs kainavo 630 Lt (b.l. 15), laidojimo namuose patyrė 2486,90 Lt išlaidų (b.l. 17), mokestis už giedojimą - 530 Lt (b.l. 18-19), maistas laidojimo namuose – 273,49 Lt (b.l. 20-21). Ieškovės nurodė, kad negali pateikti įrodymų, kuriais patvirtintų patirtas kapo duobės iškasimo – 350 Lt, aukos bažnyčiai – 170 Lt ir kapo priežiūros bei tvarkymo išlaidų – 150 Lt, taip pat automobilio kuro išlaidų – 250 Lt. Ieškovės gavo socialinę velionio laidojimo pašalpą – 1040 Lt (b.l. 16), šią sumą ieškovės įskaičiavo į bendrą patirtų išlaidų sumą, todėl prašo priteisti tik 3800,39 Lt bei ieškovės E. P. sumokėtą mokestį notarei – 108 Lt (b.l. 22). Atsakovė sutiko sumokėti pusę laidojimo išlaidų, pagrįstų pinigų sumokėjimo kvitais (b.l. 14).

7Atsakovė teisme patvirtino, jog ji priėmė tėvo P. V. palikimą kaip pirmos eilės įpėdinė, tėvo pati nelaidojo. Sutiko, kad ieškovės palikėją palaidojo ir jo kapą sutvarkė savo lėšomis, o pati savo lėšomis prie to neprisidėjo.

8Byloje kilo klausimas, ar paveldėtoja, savo lėšomis neprisidėjusi prie palikėjo laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų, turi pareigą dėl šių išlaidų dalies atlyginimo jas turėjusiems paveldėtojams, ar pastarosios turi reikalavimo teisę dėl nurodytų išlaidų atlyginimo į kitus paveldėtojus, kurie savo lėšomis neprisidėjo prie palikėjo laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų. Kasacinis teismas pasisakė, jog tokius teisinius santykius reglamentuoja CK 6 knygos „Prievolių teisė“ normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012).

9Ieškovės byloje reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovės jų patirtų laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės paveldėjimo procedūras yra užbaigusios, darytina išvada, jog ieškovių ir atsakovės nebesieja teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja paveldėjimo teisės normos.

10CK 5.63 str. reglamentuoja palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką, o šioje byloje ieškovių pareikštas reikalavimas yra ne palikėjo kreditoriaus reikalavimas, bet įpėdinės (paveldėtojos, t.y. atsakovės) kreditorių reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo.

11CK 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms. Kai vienas iš įpėdinių įgyvendina tokią teisę, tai nulemia kiekvienam iš įpėdinių tenkančios paveldimo turto dalies sumažėjimą. Kasacinis teismas iš esmės analogiškoje byloje konstatavo, kad jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas. Tokiu atveju ginčas spręstinas taikant teisingumo, protingumo, proporcingumo principus ir, atsižvelgiant į faktinius bylos duomenis bei nustatytas faktines bylos aplinkybes, konstatuotina, jog tarp šalių egzistuoja prievolinis teisinis santykis, kasatoriai (skolininkai prievoliniame teisiniame santykyje) turi prievolę atlyginti ieškovei (kreditoriui) jos reikalaujamą palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų dalį (CK 1.2 str. 1 d., 1.5 str., 1.8 str. 2 d., 5.59 str. 2 da. 1 p., 6.1, 6.2 str., CPK 3 str. 6 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012).

12Atsakovei, kaip pirmos eilės įpėdinei, priėmus visą palikėjo turtą, kyla prievolė kitoms palikėjo įpėdinėms – ieškovėms tetai E. P. ir pusseserei N. M. - atlyginti šių turėtas velionio laidojimo ir kapo tvarkymo išlaidas. Teismas, spręsdamas ieškovių reikalavimą priteisti iš atsakovės jų patirtas velionio laidojimo išlaidas, laiko, kad ieškovių reikalavimas priteisti 3800,39 Lt laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų iš esmės atitinka protingumo kriterijų, tačiau iš pirkimo kvitų, pagrindžiančių laidojimo namuose turėtas 273,49 Lt išlaidas, kai kurių prekių įsigijimas – viskio „Ballantines“ už 32,99 Lt (b.l. 20), „Čepkelių“ trauktinės už 16,99 Lt, trauktinės „Bobelinė“ už 18,29 Lt (b.l. 21), prieštarauja moralės normoms, taip pat nesusijęs su laidojimo išlaidomis, todėl atmestinas. Ieškovių prašomos priteisti išlaidos už automobilio kurą nėra pagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais, o mokestis notarui už pareiškimo palikimui priimti patvirtinimą – 108 Lt (b.l. 22) nėra susijęs su laidojimo išlaidomis, todėl reikalavimas priteisti nurodytas sumas atmestinas aukščiau nurodytais motyvais. Auka bažnyčiai – 170 Lt, mokestis už kapo duobės iškasimą duobkasiams – 350 Lt, kapo priežiūros bei tvarkymo išlaidos – 150 Lt, nors joms patvirtinti ieškovės ir nepateikė įrodymų, tačiau, vadovaujantis CK 1.4 str. nuostatomis, teismas šias išlaidas laiko pagrįstomis, atsižvelgiant į nusistovėjusius papročius. Ieškovės gavo socialinę velionio laidojimo pašalpą – 1040 Lt (b.l. 16), todėl atmetus valstybės suteiktą laidojimo pašalpą, ieškovių patirtas velionio laidojimo išlaidas sudaro 3482,12 Lt, kas atitinka protingumo kriterijus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovių ieškinio reikalavimai tenkintini iš dalies, joms priteisiant iš atsakovės 3482,12 Lt, t.y. po 1741,06 Lt kiekvienai ieškovei.

13Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., atsakovė proporcingai tenkinamų reikalavimų dydžiui privalo atlyginti ieškovėms šių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovės už ieškinį sumokėjo 119 Lt dydžio žyminį mokestį (b.l. 6) bei 1500 Lt išlaidų už advokatės pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir atstovavimą teisme (b.l. 43-45). Ieškovių sumokėta suma advokatei už ieškinio bei pasiūlymo parengimą, atstovavimą teisme, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį ir pobūdį, į teismo posėdžio trukmę, sutinkamai su Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą rekomenduojamų maksimalių dydžių nuostatomis mažintina iki 800 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, o tai sudaro apie 90 procentų ieškovių tenkintinų reikalavimų, atitinkamai ieškovėms priteisia 907,10 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų (119x90 proc.= 107,10 Lt+800 Lt), t.y. po 453,55 Lt kiekvienai ieškovei.

14Vadovaudamasis CPK 259-260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas, -

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei E. P. iš atsakovės D. V. 1741,06 Lt laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų bei 453,55 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti ieškovei N. M. iš atsakovės D. V. 1741,06 Lt laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų bei 453,55 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai