Byla 2A-377-125/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės, Erinijos Kazlauskienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Viksenis“ apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Granitoidas“ administratorės UAB „Valeksa“ ieškinį atsakovei BUAB „Regmas“, trečiajam asmeniui UAB „Viksenis“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia ab initio 2012-09-04 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės UAB „Granitoidas“ ir atsakovės UAB „Regmas“, taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei 10000,69 Lt dydžio reikalavimo teisę skolininkei, o atsakovei pripažinti 10000,69 Lt dydžio finansinį reikalavimą ieškovei. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-16 nutartimi UAB „Granitoidas“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2012-11-12. Bankroto administratore paskirta UAB „Valeksa“. Tikrinant bankrutuojančios įmonės sandorius buvo nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 4 d. UAB „Granitoidas“, kaip pradinis kreditorius, ir UAB „Regmas“, kaip naujasis kreditorius, sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido atsakovei, o atsakovė priėmė iš ieškovės visus iš 2012 m. liepos 23 d. Statybos subrangos sutarties Nr. 2012/07-23 kylančius ieškovės reikalavimus gauti iš skolininkės UAB „Viksenis“ nesumokėtą 10000,69 Lt dydžio mokėjimą. Ieškovės teigimu, ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos. Įmonės nemokumas - tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. 2012 m. gegužės 31 d. ieškovės balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 2.785.534,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2.560.193,00 Lt. 2012 m. gegužės 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis finansiniais metais įmonė patyrė 235.260,00 Lt nuostolių. Ieškinys dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo Klaipėdos apygardos teismui buvo pateiktas 2012 m. birželio 27 d. Kreditorius prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalėjo įspėti skolininką apie tokį ketinimą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos įvykdyti įsipareigojimus kreditoriui. Nurodo, kad ieškovė, sudarydama Reikalavimo perleidimo sutartį, žinojo, kad yra nemoki, nesugeba vykdyti turimų kreditorinių įsipareigojimų ir kad jai gali būti keliama bankroto byla.

3Plungės rajono apylinkės teismas 2013-10-28 sprendimu ieškinį tenkino. Teismas nurodė, jog likus mėnesiui iki Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį iškelti UAB „Granitoidas“ bankroto bylą, 2012-09-04 UAB „Granitoidas“, kaip pradinis kreditorius, ir UAB „Regmas“, kaip naujasis kreditorius, sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido atsakovei, o atsakovė priėmė iš ieškovės visus iš 2012 m. liepos 23 d. Statybos subrangos sutarties Nr. 2012/07-23 kylančius ieškovės reikalavimus gauti iš skolininkės UAB „Viksenis" nesumokėtą 10000,69 Lt dydžio mokėjimą. 2012-09-04 Reikalavimo teisių perleidimo sutartis pažeidžia kitų BUAB „Granitoidas“ kreditorių teises ir teisėtus interesus. Iš UAB „Granitoidas“ 2012-05-31 balanso matyti, kad įmonės skoliniai įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai jau buvo suėję, tuo metu viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš UAB „Granitoidas“ 2012-05-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonės veikla tuo metu buvo nuostolinga. Reikalavimo perleidimo metu ieškovė turėjo didelių mokestinių įsiskolinimų, taip pat didelių skolų tiekėjams bei subrangovams, turtas buvo areštuotas. Šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Granitoidas“, sudarydama 2012-09-04 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, faktiškai buvo nemoki. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Šiuo atveju UAB „Granitoidas“ 2012-09-04 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi suteikė atsakovei pirmenybę prieš kitus įmonės kreditorius, tokiu būdu pažeisdama jų teises ir teisėtus interesus. Ieškovė įrodė, kad 2012-09-04 Reikalavimo teisių perleidimo sutartis prieštarauja imperatyvams, įtvirtintiems CK 6.101 straipsnio 1 dalyje ir 6.102 straipsnio 1 dalyje, todėl toks sandoris pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento (ab initio).

4Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo prašo panaikinti 2013-10-28 sprendimo dalį dėl restitucijos taikymo ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – netaikyti restitucijos arba pakeisti restitucijos taikymo būdą, t.y. sprendimo dalį dėl reikalavimo teisės grąžinimo UAB „Granitoidas“ pakeisti, nustatant UAB „Regmas“ pareigą sumokėti BUAB „Granitoidas“ 10000,69 Lt. Nurodo, jog UAB „Viksenis“ jau atsiskaitė su UAB „Regmas“, todėl turi teisę pagristai tikėtis, jog ši prievolė pasibaigė ir neturės būti vykdoma dar kartą. Trečiasis asmuo neturėtų patirti neigiamų pasekmių dėl to, jog sandorio šalys buvo nesąžiningos. Netgi tuo atveju, jei nebūtų nustatyta pagrindo atsisakyti taikyti restituciją natūra, teismas turi parinkti tokį restitucijos taikymo būdą, kuris neturėtų įtakos trečiojo asmens teisėms ir teisėtiems interesams. Kadangi ieškovei aktualu atgauti turtą, kuris būtų panaudotas kreditorių interesams tenkinti, teismas turėjo pakeisti restitucijos taikymo būdą ir priteisti UAB „Granitoidas“ iš UAB „Regmas“ atitinkamą pinigų ekvivalentą.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo skundą atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog trečiasis asmuo atsakovei sumokėjo jau po nutarties iškelti ieškovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Trečiasis asmuo neginčija teismo sprendimo dalies, kuria Reikalavimo teisių perleidimo sutartis pripažinta negaliojančia. Tai leidžia daryti prielaidą, kad trečiasis asmuo žinojo apie ieškovei iškeltą bankroto bylą ir kad sutartis gali prieštarauti ieškovės kreditorių interesams. Tačiau nepaisant šių aplinkybių, trečiasis asmuo sumokėjo atsakovei ir taip prisiėmė neigiamą tokių savo veiksmų riziką. Be to, trečiojo asmens interesai, taikant restituciją natūra nebus pažeisti, nes trečiasis asmuo turi teisę reikalauti atsakovės grąžinti sumokėtas sumas.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-16 nutartimi UAB „Granitoidas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Valeksa“. Nutartis įsiteisėjo 2012-11-12. 2012-09-04 UAB „Granitoidas“, kaip pradinis kreditorius, ir UAB „Regmas“, kaip naujasis kreditorius, sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido atsakovei, o atsakovė priėmė iš ieškovės visus iš 2012 m. liepos 23 d. Statybos subrangos sutarties Nr. 2012/07-23 kylančius ieškovės reikalavimus gauti iš skolininkės UAB „Viksenis“ nesumokėtus 10000,69 Lt (b.l. 7-9). Sutarties 1.3 punkte numatyta, jog naujasis kreditorius sutinka sumažinti reikalavimą kreditoriui 10000,69 Lt sumai. BUAB „Granitoidas“ administratorė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kaip pažeidžiančia kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus, negaliojančia ab initio, taip pat prašė taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei perleistą reikalavimo teisę skolininkei, o atsakovei pripažinti 10000,69 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą ieškovei. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino. Trečiasis asmuo UAB „Viksenis“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti tik tą sprendimo dalį, kuria taikyta restitucija, ir jos netaikyti arba pakeisti restitucijos taikymo būdą. Trečiojo asmens teigimu, atsižvelgiant į tą faktą, kad trečiasis asmuo jau įvykdė reikalavimus naujajam kreditoriui, restitucijos taikymas neatitiktų sąžiningumo ir teisingumo principų, nes trečiasis asmuo privalėtų dar kartą įvykdyti jau įvykdytą prievolę. Kolegija sutinka su šiais trečiojo asmens argumentais.

8Civilinio kodekso 6.145 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. 2 dalis numato šios bendros taisyklės išimtį ir suteikia teismui teisę išimtiniais atvejais pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas šios nuostatos taikymo praktiką, yra nurodęs, jog restitucijos klausimą sprendžiantis teismas, vertindamas negaliojančios sandorio padarinius, turi tirti sutarties vykdymo eigą, specifiką, įvykdymo laipsnį, galimus nuostolius dėl restitucijos taikymo, kitas reikšmingas aplinkybes ir parinkti restitucijos taikymo būdą arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikyti (LAT 2008-12-23 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-538/2008, 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-505/2009, 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Narinėjamu atveju šalys sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria taip pat buvo atliktas ir įskaitymas CK 6.130 straipsnio prasme, t.y. naujasis kreditorius UAB „Regmas“ sutiko sumažinti reikalavimą pradiniam kreditoriui UAB „Granitoidas“ 10000,69 Lt sumai. 2012-10-25 raštu trečiasis asmuo UAB „Viksenis“ buvo informuota, jog reikalavimas perleistas naujajam kreditoriui, UAB „Regmas“ pateikė trečiajam asmeniui reikalavimą sumokėti skolą, UAB „Viksenis“ šį naujojo kreditoriaus reikalavimą įvykdė (b.l. 77-79). Šalys šių aplinkybių neginčijo. Taigi, įvertinus sutarties pobūdį ir iš jos šalims kilusius įsipareigojimus, matyti, jog sutartis iš esmės buvo visiškai įvykdyta. Be to, šiuo atveju reikšminga ta aplinkybė, jog abi ginčijamo sandorio šalys yra bankrutuojantys juridiniai asmenys: teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bankroto byla UAB „Regmas“ iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-19 nutartimi, UAB „Granitoidas“ - Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-16 nutartimi. Abi nutartys dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjusios. Pritaikius restituciją ir trečiajam asmeniui dar kartą įvykdžius prievolę pradiniam kreditoriui, trečiojo asmens galimybė išsiieškoti naujajam kreditoriui sumokėtą sumą būtų apsunkinta dėl bankroto proceso. Taigi trečiajam asmeniui restitucijos taikymas sukeltų nepagrįstų, sunkiai išsiieškotinų nuostolių, kurių atsiradimas taip pat nepateisinamas ir tuo aspektu, jog byloje nėra duomenų, kad trečiasis asmuo būtų veikęs nesąžiningai. Kolegija, įvertinusi sutarties specifiką, jos įvykdymo laipsnį, sutarties šalių mokumą, tai, jog trečiasis asmuo dėl restitucijos taikymo natūra patirtų nuostolių, sprendžia, jog nagrinėjamu yra pagrindas taikyti CK 6.145 straipsnio 2 dalį ir netaikyti restitucijos kaip sandorio pripažinimo negaliojančiu pasekmės.

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teigtina, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas Reikalavimo teisių perleidimo sutartį negaliojančia, nepagrįstai taikė restituciją natūra, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, naikinant sprendimo dalį, kuria taikyta restitucija (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

10Trečiasis asmuo už apeliacinį skundą sumokėjo 300 Lt žyminio mokesčio (b.l. 104). Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, jeigu bylos šalis yra įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, kiti dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio už apeliacinius skundus, todėl trečiajam asmeniui grąžintinas šio sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

11Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

12Plungės rajono apylinkės miesto 2013 m. spalio 28 d. sprendimą pakeisti ir panaikinti sprendimo dalį, kuria taikyta restitucija ir ieškovei BUAB „Granitoidas“ grąžinta perleista reikalavimo teisė skolininkei UAB „Viksenis 10000 Lt 69 ct sumai, o atsakovei pripažintas 10000 Lt 69 ct kreditorinis reikalavimas ieškovei.

13Kitą sprendimo dalis palikti nepakeistą.

14Grąžinti trečiajam asmeniui UAB „Viksenis“, įmonės kodas 135136655, 2013-11-08 mokėjimo nurodymu sumokėto 300 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai