Byla 2A-1108-163/2012
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alonos Romanovienės (pirmininkė ir pranešėja), Broniaus Valiaus, Rimvidos Zubernienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo W. G. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui P. W. G. dėl skolos priteisimo bei atsakovo P. W. G. priešieiškinį ieškovui A. P. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo P. W. G. 2 000 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas 2011-01-14 tikslu patvirtinti savo įsipareigojimus jam pasirašė paprastąjį vekselį 2000 Lt sumai. Vekselio mokėjimo data yra 2011-03-01, pagal vekselį atsakovas ieškovui iki šiol nėra nieko sumokėjęs.

3Atsakovas pateikė priešieškinį, kurio prašė 2011-01-14 šalių pasirašytą vekselį 2 000 Lt sumai pripažinti negaliojančiu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog vekselį pasirašė nesuprasdamas jo paskirties, ieškovas jam paaiškinęs, jog vekselis reikalingas, kad ieškovas turėtų garantą 2011-01-27 ar 28 dieną esant įsiskolinimui. Nurodė, kad ieškovas turėjo grąžinti atsakovui vekselį jo išsikraustymo iš nuomojamų patalpų dieną – 2011-01-27. Taip pat nurodė, kad yra Olandijos pilietis ir lietuvių kalbos nesupranta, vekselį pasirašė įsitikinęs, kad jis jam jokių teisinių pasekmių nesukels. Teigė, kad ieškovas tyčia veikia jo (skolininko) nenaudai, o tai yra pagrindas vekselį pripažinti negaliojančiu.

4Palangos miesto apylinkės teismas 2011-11-16 sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovo P. W. G. 2 000 Lt negrąžintos skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 2 000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-05-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1 617 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. P.. Priteisė iš atsakovo P. W. G. 17,25 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Nurodė, kad iš šalių paaiškinimų bei byloje esančių įrodymų matyti, jog ieškovą ir atsakovą susiejo gyvenamosios patalpos nuomos teisiniai santykiai, šių santykių pagrindu ir buvo išduotas vekselis, pagal kurį vekselio turėtojas įgijo reikalavimo teisę į vekselį išdavusį asmenį. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja. Nurodė, kad nors atsakovas prašė ieškinio netenkinti ir pripažinti jo išduotą vekselį negaliojančiu, teigdamas, jog nesuprato vekselio paskirties, kadangi yra ne lietuvis, tačiau iš atsakovo procesinių dokumentų bei jo atstovės paaiškinimų teisme matyti, jog priešingai, nei teigia, atsakovas suprato, jog pasirašydamas vekselį patvirtino, kad ieškovas turės reikalavimo teisę į atsakovą, pastarajam neatsiskaičius pagal sutartį. Nurodė, kad atsakovas, kaip vekselio davėjas, turi pareigą patikimais įrodymais įrodyti pagrindo vekseliui išduoti nebuvimą ar jo negaliojimo pagrindą. Nurodė, kad iš ieškovo atstovo paaiškinimų matyti, jog atsakovui nutraukus sutartį prieš terminą, šio sumokėtą 2 000 Lt užstatą užskaitė kaip sutarties 12.4 punkte nustatytą baudą, o pagal vekselį atsakovui išliko pareiga atlyginti už komunalinius patarnavimus, kurių, kaip matyti iš atsakovo procesinių dokumentų bei šalių paaiškinimų, atsakovas nutraukdamas sutartį, nesumokėjo. Teismas konstatavo, kad atsakovas neįvykdė savo laisva valia prisiimtų įsipareigojimų ieškovui, duomenų, pagrindžiančių atsiliepime ir priešieškinyje nurodomas aplinkybes, nepateikė, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė 2 000 Lt prievolei įvykdyti bei 5 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

5Apeliaciniu skundu atsakovas W. G. prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2011-11-16 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priešieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismas teisingai nurodė, kad ieškovą ir atsakovą susiejo gyvenamosios patalpos nuomos teisiniai santykiai ir šių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis, tačiau teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas suprato, jog pasirašydamas vekselį patvirtino, jog ieškovas turės reikalavimo teisę į atsakovą, jam neatsiskaičius pagal sutartį. Teigia, kad nesuprato neigiamų vekselio pasirašymo pasekmių ir vekselis buvo pasirašytas dėl ieškovo nesąžiningų veiksmų. Nurodo, kad už komunalinius patarnavimus su ieškovu neatsiskaitė, nes laikė, kad už komunalinius patarnavimus bus užskaitytas jos sumokėtas depozitas. Teigia, kad teismas neįsigilino į aplinkybes, kurios akivaizdžiai patvirtina, kad vekselis buvo pasirašytas tik kaip garantas, kad jis išsikraustydamas iš ieškovui priklausančio buto susimokėtų visus komunalinius mokesčius ir neliktų skolingas. Teigia, kad ieškovas jo įmokėtą 2 000 Lt depozitą turėjo įskaityti kaip susidariusią 1 956,55 Lt skolą už komunalinius patarnavimus, o dėl sutarties 12.4 punkte nustatytos baudos ieškovas turėjo pareikšti pretenziją.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas A. P. prašo skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas savo skunde dėsto analogiškus argumentus išdėstytiems jo priešieškinyje ir bylos nagrinėjimo metu. Nurodo, kad vekselio pasirašymo procese dalyvavo atsakovo draugė, kuri supranta lietuviškai, šalys bendravo apie vekselio sudarymo priežastis ir sumų pagrįstumą, kuris buvo siejamas su įsiskolinimu už komunalines paslaugas. Teigia, kad akivaizdu, jog atsakovo sumokėtas 2 000 Lt depozitas buvo užskaitytas kaip bauda dėl sutarties nutraukimo prieš terminą, o atsiskaitymui už komunalines paslaugas ieškovas atsakovui pasiūlė pasirašyti vekselį. Nurodo, kad atsakovas neneigia, kad yra neatsiskatęs už komunalines paslaugas, jis liko skolingas pagal vekselį ir teismas šią sumą pagrįstai priteisė ieškovui. Vadovaudamasis CPK 95 str. prašo atsakovui skirti 2 000 Lt baudą.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

9Faktinės bylos aplinkybės.

10Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad tarp šalių 2010-09-17 buvo sudaryta pastato nuomos sutartis, pagal kurią A. P. (nuomotojas) išnuomavo P. W. G. (nuomininkas) pastatą (gyvenamąjį namą), esantį ( - ). Nuomos sutartyje inter alia nustatyta, kad pastatas išnuomojamas 2 metų laikotarpiui; nutraukiant sutartį nepasibaigus nuomos terminui, šalis privalo sumokėti kitai šaliai vieno mėnesio nuomos mokesčio baudą; nuomos mėnesinis mokestis 2 000 Lt., su pastato nuoma susiję mokesčiai 249 Lt. per mėnesį; už komunalines paslaugas moka nuomininkas. Be to, sutartyje nustatyta, kad nuomininkas sumoka nuomotojui 2 000 Lt. užstatą savo įsipareigojimų pagal šią sutartį užtikrinimui, užstatas nuomininkui grąžinamas nutraukus nuomos sutartį ar jai pasibaigus, tačiau su sąlyga, kad nuomininkas yra visiškai atsiskaitęs su nuomotoju pagal šią sutartį. Atsakovas ieškovui minėtą užstatą sumokėjo. Nuomos sutartį atsakovas nutraukė 2011-01-27, už komunalinius patarnavimus liko skolingas 1 956,55 Lt.

112011-01-14 P. W. G. pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį 2 000 Lt. sumai. Pagal šį vekselį jis įsipareigojo iki 2011-03-01 sumokėti A. P. 2 000 Lt. Po vekseliu yra prierašas, kuriuo A. P. sutinka 2011-01-27 ar 28 d. grąžinti šio vekselio originalą p. P. G. ir išrašyti naują vekselį pagal išrašymo dienos skolos dydį.

12Ginčas tarp šalių kilo dėl vekselio pasirašymo aplinkybių ir įsipareigojimų pagal šį vekselį.

13Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius nustato Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (ĮPVĮ 1 straipsnis, CK 6.929 straipsnio 4 d.). Vekselis yra universali atsiskaitymo ir kreditavimo priemonė. Įstatyme vekselis apibrėžtas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮVPĮ 2 straipsnio 1 dalis). Vekselio atsiradimo pagrindas yra vekselio išrašymas –vienašalis sandoris. Išrašydamas vekselį jo davėjas sukuria atitinkamas teises ir pareigas sau ir kitiems asmenims (vekselio gavėjui, mokėtojui). ĮVPĮ 3, 4, 77 ir 78 straipsniai nustato formalius reikalavimus – būtinus vekselių rekvizitus ir jų nebuvimo pasekmes – dokumentas, kuriame nėra būtinų rekvizitų, neturi vekselio galios. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008 ir kt.). Pagal ĮVPĮ 19 straipsnį įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai. Aiškindamas šią įstatymo nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; kolegijos nutartis 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011).

14Atsakovas prašydamas panaikinti vekselį, nurodė, kad vekselį pasirašė nesuprasdamas jo paskirties, nes yra ne lietuvis ir dėl nesąžiningų ieškovo veiksmų.

15Atsakovas P. W. G. yra Olandijos pilietis, jis nesupranta lietuvių kalbos. Tačiau atsakovui pasirašant vekselį kartu dalyvavo jo sugyventinė J. P., kuri jam vertėjavo. Tai, kad sugyventinė J. P. verčia atsakovui iš lietuvių kalbos į jam suprantamą kalbą 2011-10-27 teismo posėdžio metu patvirtino ir atsakovo atstovė advokatė, kuri, užtikrindama teismą, kad atsakovas žino apie priešieškinį, nurodė, kad surašiusi priešieškinį įteikė jį atsakovo sugyventinei, kuri jam išvertė. Atsakovas, pasirašydamas vekselį, turėjo apsvarstyti galimas teisines pasekmes. Jei jis abejojo dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą, jis turėjo pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo. Jei asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai ir veikdamas tokiu būdu pats prisiima neigiamas savo veiksmų pasekmes (CK 1.90 straipsnio 5 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kas atsakovas ėmė ginčyti vekselį praėjus beveik metams laiko nuo jo pasirašymo dienos ir tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas vykdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007)

16Apeliaciniame skunde teigiama, kad vekselis buvo pasirašytas apgaule, nes atsakovas nesuprato vekselio kaip dokumento esmės ir pasirašė jį kaip garantą, kad išsikraustant iš nuomojamo buto bus sumokėtas įsiskolinimas už komunalines paslaugas. Nurodo, kad tai patvirtina ir vekselyje esantis prierašas. Be to, atsakovas nurodo, kad išsikeliant buvo neapmokėta už komunalines paslaugas 1 956,55 Lt., tačiau šią skolą turėjo padengti jo sumokėtas 2 000 Lt., todėl skolų už komunalines paslaugas nebuvo.

17Garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui - kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). Garanto atsakomybė yra subsidiari. Garanto prievolė kreditoriui nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui užtikrinti išduota garantija, net ir tais atvejais, kai garantijoje ta prievolė nurodyta (CK 6.90 str. 1 ir 2 d.). Vekselis paprastai išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė kolegija 2007 m. spalio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007 yra nurodžiusi, kad teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus gražinta. Taigi, plačiąja prasme vekselis atlieka prievolės pagal sandorį, iš kurio kilusių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis, užtikrinimo funkciją dėl to, kad viena prievolė pakeičiama kita, daugiau formalia, be to, kuri vykdoma pagal vekselių teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Tačiau, atlikdamas nurodytą užtikrinimo funkciją, vekselis netampa garantija ar laidavimu. Be to, išrašius vekselį sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius. Dėl to dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus reikalavimus, negali būti vertinamas ne kaip vertybinis popierius ir sutapatinamas su prievolių užtikrinimo priemonėmis.

18Nagrinėjamojoje byloje šalys buvo teisiniuose santykiuose, kurie atsirado iš tarp jų sudarytos nuomos sutarties. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad atsakovas nuo 2010-12-01 nemokėjo ieškovui už komunalines paslaugas, 2010-12-30 jis informavo ieškovą, kad nori 2011 m. sausio pabaigoje nutraukti nuomos sutartį, todėl akivaizdu, kad vekselis buvo išduotas piniginei skolai už nesumokėtus komunalinius patarnavimus padengti ir laikyti jo garantu nėra pagrindo. Tai, kad vekselis susijęs su atsakovo pinigine skola ieškovui, patvirtina ir prierašas vekselyje, kad ieškovas 2011-01-27 ar 28 d. sutinka grąžinti šio vekselio originalą ir išrašyti naują vekselį pagal išrašymo dienos skolą. Tai, kad buvo skolingas ieškovui 1 956,55 Lt. už komunalinius patarnavimus neneigia ir atsakovas. Tačiau atsakovas mano, kad šis įsiskolinimas turėjo būti padengtas iš ieškovui sumokėto 2 000 Lt. užstato, todėl, išsikeldamas iš nuomojamo buto, jis ieškovui skolingas nebuvo. Ieškovas užstatą užskaitė kaip baudą, nes nuomos sutarties 12.4 punkte nustatyta, kad nutraukiant sutartį prieš terminą, nutraukianti sutartį šalis privalo sumokėti kitai šaliai vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio baudą, kuri turi būti sumokėta per 10 dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą. Sutartimi nustatytos baudos atsakovas ieškovui nesumokėjo, todėl ieškovas pagrįstai užstatą užskaitė kaip baudą, nes užstatas atsakovo buvo įmokėtas įsipareigojimų pagal sudarytą nuomos sutartį užtikrinimui. Atsiliepime į ieškinį atsakovas patvirtina, kad užstatas įmokėtas „jeigu kažkas atsitiktų nenumatyto ar atsirastų papildomos išlaidos“, o nuomos sutarties nutraukimas ir priskirtinas prie nenumatytų aplinkybių.

19Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas pilnai ir objektyviai ištyrė faktines aplinkybes, teisingai taikė procesines ir materialines teisės normas, teismo išvados atitinka byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų įvertinimui. Apeliacinis skundas netenkintinas, nes nėra pagrindo jame nurodytais motyvais keisti priimtą sprendimą.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo P. W. G. 2... 3. Atsakovas pateikė priešieškinį, kurio prašė 2011-01-14 šalių... 4. Palangos miesto apylinkės teismas 2011-11-16 sprendimu ieškinį tenkino,... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas W. G. prašo Palangos miesto apylinkės teismo... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas A. P. prašo skundą atmesti.... 7. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 9. Faktinės bylos aplinkybės.... 10. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad tarp šalių 2010-09-17 buvo sudaryta... 11. 2011-01-14 P. W. G. pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį 2 000 Lt.... 12. Ginčas tarp šalių kilo dėl vekselio pasirašymo aplinkybių ir... 13. Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų,... 14. Atsakovas prašydamas panaikinti vekselį, nurodė, kad vekselį pasirašė... 15. Atsakovas P. W. G. yra Olandijos pilietis, jis nesupranta lietuvių kalbos.... 16. Apeliaciniame skunde teigiama, kad vekselis buvo pasirašytas apgaule, nes... 17. Garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta... 18. Nagrinėjamojoje byloje šalys buvo teisiniuose santykiuose, kurie atsirado iš... 19. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas pilnai ir objektyviai... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 21. Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti...