Byla 2-1912/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui A. R. individualiai įmonei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. R. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutarties, kuria atsakovui A. R. individualiai įmonei iškelta bankroto byla civilinėje byloje Nr. B2-1298-622/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui A. R. individualiai įmonei.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui A. R. individualiai įmonei, bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Ieškovas nurodė, kad UAB „Mineraliniai vandenys“ atsakovui A. R. individualiai įmonei tiekė prekes. Pagal UAB „Mineraliniai vandenys“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras atsakovas A. R. individuali įmonė liko skolinga 8 860,80 Lt ir sąskaitas privalėjo apmokėti vėliausiai iki 2007 m. rugsėjo 11 d. 2012 m. sausio 20 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. NOBLE/MV/12/01/20(ARĮ) UAB „Mineraliniai vandenys“ visas reikalavimo teises į A. R. individualią įmonę perleido ieškovui UAB „Noble Group“. Šios sutarties pagrindu ieškovas tapo naujuoju A. R. individualios įmonės kreditoriumi. Atsakovas 2012 m. balandžio 11 d. yra skolingas ieškovui 8 860,80 Lt skolos, 3 171,60 Lt delspinigių ir 2 144,31 Lt skolos išieškojimo išlaidų, iš viso skola yra 14 176,71 Lt. Atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, buvo raštu įspėtas dėl bankroto bylos iškėlimo, iki šiol skolos nesumokėjo, todėl, ieškovo manymu, yra nemokus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui A. R. individualiai įmonei bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

7Teismas nurodė, kad atsakovo finansinė padėtis bankroto bylos iškėlimo dieną nėra žinoma, kadangi į bylą nėra pateiktas atsakovo balansas, atsakovas metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui nėra pateikęs nuo įmonės įregistravimo. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Teismas nustatė, kad atsakovo skola ieškovui yra 14 176,71 Lt, skola susidarė, nes 2012 m. sausio 20 d. UAB „Mineraliniai vandenys ir ieškovas UAB „Noble Group“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria naujasis kreditorius – ieškovas UAB „Noble Group“ perėmė reikalavimo teisę į atsakovo 8 860,80 Lt dydžio skolą pagal PVM sąskaitas faktūras ir su ja susijusias papildomas sumas. Ieškovas 2012 m. sausio 20 d. raštu pareikalavo atsakovo sumokėti jam skolą per 30 d. nuo pretenzijos gavimo dienos, įmonė buvo įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau įsiskolinimo nesumokėjo. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad A. R. individuali įmonė, nevykdydama kreditoriaus raginimo nurodytu terminu, leido jam suprasti, kad nevykdys savo įsipareigojimų, ir vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, atsakovui iškėlė bankroto bylą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas A. R. individuali įmonė skundžia Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas priėmė nutartį iškelti bankroto bylą net nenustatęs, ar įmonė yra nemoki ir ar gali objektyviai įvykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams. Pats teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad įmonės finansinė padėtis bankroto bylos iškėlimo dieną yra nežinoma, todėl neaišku, kokiu pagrindu bankroto byla apskritai buvo iškelta. Viešąjį interesą turinčioje bankroto byloje spręsdamas klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutuojančia, teismas yra aktyvus ir gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, rinkti įrodymus savo iniciatyva, kad būtų išsiaiškinta, ar yra pagrindas kelti bankroto bylą. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neturėjo jokių duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, todėl negalėjo daryti išvadų apie įmonės nemokumą, negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais vien tik remdamasis ieškovo pateikta nuomone. Juo labiau, kad ieškovo turimas kreditorinis reikalavimas yra ginčytinas, atsakovas nebuvo informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą.

112. Atsakovas iš ieškovo nebuvo gavęs pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Galimai ieškovas teismui pateikė netgi suklastotus duomenis apie pranešimo įteikimą. Nesant pranešimo atsakovui, ieškovas netgi neturėjo teisės pateikti ieškinio teismui. Tuo tarpu atsakovas neturėjo galimybės pateikti teismui finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, kadangi jam nebuvo žinoma apie šios bylos nagrinėjimą.

123. Teismo sprendimas atsakovui iškelti bankroto bylą remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu (kai įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų) yra visiškai nepagrįstas, kadangi atsakovas tokių pareiškimų niekada nebuvo pareiškęs. Į bylą pateiktas ieškovo pranešimas, kuris atsakovui net nebuvo įteiktas, nereiškia, kad atsakovas apskritai pareiškė, jog neketina ar nėra pajėgus savo įsipareigojimų įvykdyti. Atsakovas savo prievoles supranta ir ketina jas vykdyti. Be to, teismas turėjo įvertinti, kad atsakovas yra individuali įmonė, kurios savininkas suinteresuotas įmonės prievolių įvykdymu.

134. Teismo nutartis iškelti bankroto bylą atsakovui sukelia itin neigiamas ir padarytam pažeidimui neadekvačias pasekmes, todėl yra neteisėta ir nepagrįsta. Teismas iš esmės pateisino ieškovo neteisėtus veiksmus, nes ieškovo pareikštas reikalavimas yra neteisėtas, jo pasiūlytas administratorius ne ginčo tvarka pateiks pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, nors tokio dydžio reikalavimo, koks nurodytas pareiškime, ieškovas neturi.

14Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

15V. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsakovui A. R. individualiai įmonei iškėlė bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

18Pirmosios instancijos teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, padaręs išvadą, kad atsakovo neapmokėtas įsiskolinimas pagal ieškovo pateiktą raginimą traktuotinas kaip atsakovo pranešimas kreditoriui, jog atsakovas negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Tokią pirmosios instancijos teismo išvadą teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą. Teisinis pagrindas iškelti bankroto bylą pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą yra tada, kai įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (-iams), kad negali atsiskaityti su juo (jais) ir (arba) kad neketina vykdyti savo įsipareigojimų, o ne tada, kai įmonė nevykdo ar neketina vykdyti savo įsipareigojimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-853/2010). Šiuo atveju, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų pranešęs kreditoriui (kreditoriams) ar viešai paskelbęs, jog jis negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas, siųsdamas 2012 m. sausio 20 d. pranešimą – raginimą, įgyvendino ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką – pranešė atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per nustatytą terminą nebus padengtas įsiskolinimas. Tokio pranešimo neįvykdymas jokiu būdu negali būti laikomas atsakovo pranešimu kreditoriui apie negalėjimą vykdyti įsipareigojimų. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nebuvo jokio pagrindo atsakovui iškelti bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte numatytu pagrindu.

19Be to, iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2012 m. sausio 20 d. sudaręs Reikalavimo perleidimo sutartį, iš kurios kildinamas ieškovo reikalavimas, tos pačios dienos pranešimu – raginimu informavo atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per nustatytą terminą nebus padengtas įsiskolinimas. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012). Juo labiau, kad iš atsakovo pateikto atskirojo skundo turinio matyti, kad atsakovas ieškovo reikalavimo pagrįstumą ginčija.

20Be to, ieškovas bankroto bylos iškėlimą inicijavo remdamasis atsakovo nemokumu, kuris yra savarankiškas pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumą teismas nustato, išanalizavęs ieškovo, atsakovo pateiktus ir kitus į bylą išreikalautus dokumentus ir duomenis. Nustatant įmonės (ne)mokumą, teismas privalo būti aktyvus ex officio ir išnaudoti visas įmanomas galimybes, siekiant kuo tiksliau nustatyti įmonės finansinę būklę. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gegužės 7 d. pranešimu įpareigojo atsakovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytus dokumentus (b.l.48), tačiau pranešimas atsakovui nebuvo įteiktas (b.l.51). Teismas atsakovui pranešimo pakartotinai, kaip to reikalauja CPK 123 straipsnio 4 dalis, nesiuntė. Pirmosios instancijos teismas, negavęs iš atsakovo įpareigotų pateikti duomenų ir nustatęs, kad atsakovas juridinių asmenų registro tvarkytojui nuo įmonės įregistravimo nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų (b.l.55-56), padarė išvadą, kad atsakovo finansinė padėtis bankroto bylos iškėlimo dieną nėra žinoma ir atsakovo mokumo klausimo nevertino. ĮBĮ normos įpareigoja teismą imtis aktyvių veiksmų pasirengiant bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui. Šiuo atveju, teisėjų kolegijos nuomone, teismas neišnaudojo visų galimybių, numatytų ĮBĮ ir CPK, nustatyti atsakovo finansinę būklę. Neįteikus 2012 m. gegužės 7 d. pranešimo dėl finansinių dokumentų pateikimo, teismas daugiau į atsakovą nesikreipė, kas iš esmės sukliudė teismui gauti atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus, įvertinti įmonės turtinę padėtį ir nustatyti atsakovo (ne)mokumą. Tuo atveju, jei atsakovas, kuriam būtų įteiktas pranešimas dėl įrodymų pateikimo, šio įpareigojimo nevykdytų – teismas galėtų taikyti ĮBĮ nustatytas sankcijas įmonės savininkui, paskirti žodinį bylos nagrinėjimą, nes rašytinio proceso tvarka, atsakovui neteikiant reikalaujamų duomenų ir rašytinių paaiškinimų, tinkamai išsiaiškinti esamą tikrąją įmonės padėtį jos (ne)mokumo prasme nėra galimybės, rinkti duomenis apie atsakovo turtą savo iniciatyva (pvz. duomenis apie įmonės nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones iš viešųjų registrų, išreikalauti duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsakovo įsiskolinimus biudžetams ir kt).

21Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės netyrė ir neišnagrinėjo bylos ieškinyje nurodytu pagrindu.

22Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, neatskleidė bylos esmės, dėl ko skundžiama apygardos teismo nutartis panaikintina ir klausimas dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos A. R. individualiai įmonei iškėlimo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė... 7. Teismas nurodė, kad atsakovo finansinė padėtis bankroto bylos iškėlimo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas A. R. individuali įmonė skundžia Klaipėdos... 10. 1. Teismas priėmė nutartį iškelti bankroto bylą net nenustatęs, ar... 11. 2. Atsakovas iš ieškovo nebuvo gavęs pranešimo apie ketinimą kreiptis dėl... 12. 3. Teismo sprendimas atsakovui iškelti bankroto bylą remiantis ĮBĮ 9... 13. 4. Teismo nutartis iškelti bankroto bylą atsakovui sukelia itin neigiamas ir... 14. Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 15. V. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 17. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla... 18. Pirmosios instancijos teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą ĮBĮ 9... 19. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2012 m. sausio 20 d. sudaręs... 20. Be to, ieškovas bankroto bylos iškėlimą inicijavo remdamasis atsakovo... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl atsakovo bankroto... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 24. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį ir...