Byla 2-1313/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, civilinėje byloje Nr. B2-1887-640/2013 pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MTD Baltic“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ kreipėsi į teismą ir pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „MTD Baltic“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas pareiškėjui 266 966,75 Lt (200 000 Lt avansas už darbus ir 66 966,75 Lt už genrangos paslaugas). Nurodo, kad atsakovas įsiskolinimo nepadengė ir šiai dienai yra skolingas 266 966,75 Lt, todėl yra pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą, kadangi atsakovo mokumas kelia pagrįstų abejonių.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „MTD Baltic“ bankroto bylą ir skyrė ieškovui RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ 5000 Lt baudą, pusę šios baudos skiriant UAB „MTD Baltic“.

6Teismas nustatė, kad atsakovas valstybės biudžetams ir fondams yra skolingas tik 1311,57 Lt, o VSDFV nėra skolingas. Iš pateikto UAB „MTD Baltic“ balanso už 2012 metus matyti, kad įmonės turtas sudarė 203 656 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 228 526 Lt, tačiau, kaip matyti iš UAB „MTD Baltic“ kreditorių sąrašo, viso atsakovas skolų turi tik 27 984,13 Lt. Teismui kilo pagrįstų abejonių, kad RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ yra UAB „MTD Baltic“ kreditorius jo nurodomai sumai, nes ieškovas teismui nepateikė duomenų apie tai, kad sąskaita faktūra serija VIT Nr.00168 buvo pateikta atsakovui apmokėti, nepateikė rangos sutarties, iš kurios kildina savo reikalavimus, o taip pat niekaip nepagrindė 200 000 Lt kreditorinio reikalavimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad aplinkybė, jog ieškovas šią sumą sumokėjo atsakovui už darbus, nepagrindžia jo kreditorinio reikalavimo, nes byloje nėra duomenų, kad darbai pagal sutartį nebūtų atlikti, ar atlikti netinkamai. Priešingai, iš byloje esančios atsakovo pateiktos subrangos sutarties Nr.S-12/03-21/S-1 6.2.5 punkto matyti, kad ieškovas atsakovui turėjo sumokėti ne 200 000 Lt avansą, o 732 456 Lt, t. y. vien jau vertinant pateiktą sutartį ir ieškovo pateiktą avanso apmokėjimo kvitą, ieškovas galėtų būti skolingas atsakovui 532 456 Lt. Tačiau iš byloje pateikto 2012 m. gegužės 31 d. atliktų darbų akto Nr. 1 atsakovo jau atliktų darbų vertė sudaro 478 863,45 Lt. Taigi įvertinus aukščiau paminėtas aplinkybe, teismas darė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog yra UAB „MTD Baltic“ kreditorius, o taip pat sprendė, kad įmonė yra moki. Teismas taip pat pažymėjo, kad jokių ieškovo teiginį dėl subrangos sutarties nutraukimo esant esminiam sutarties pažeidimui patvirtinančių įrodymų nepateikta, o ieškovo nurodyta skolų suvestinė nėra pasirašyta abiejų šalių.

7Atsisakius kelti bankroto bylą UAB „MTD Baltic“, pirmosios instancijos teismas laikė atmestinu ir R. S. pareiškimą dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Pažymėjo, kad R. S. pareiškimas nėra tinkamai pasirašytas, t. y. pateikta tik pareiškimo kopija, nesant originalaus parašo, o taip pat nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių minėto asmens reikalavimo teisę į atsakovą, todėl vien pareiškime nurodytų argumentų pagrindu teigti, jog jis yra atsakovo kreditorius, nepakanka.

8Vilniaus apygardos teismas taip pat nustatė, kad ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „MTD Baltic“, nesinaudojo kitais teisių gynimo būdais, o taip pat ir neturėjo nurodyto ir pagrįsto kreditorinio reikalavimo, todėl sprendė, jog ieškovui skirtina 5000 Lt bauda, pusę šios sumos (2500 Lt) įpareigojant sumokėti atsakovui UAB „MTD Baltic“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

111. Byloje nėra jokių finansinių duomenų nei apie įmonės finansinių įsipareigojimų sudėtį bei kokią jų dalį sudaro pradelsti įsipareigojimai, nei apie įmonės turto sudėtį, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino įmonės finansinės būklės bei nenustatinėjo įmonės turto ir jos pradelstų įsipareigojimų santykio.

122. Atsakovo pateikti finansiniai duomenys yra prieštaringi ir iš esmės neatitinka pačioje finansinėje atskaitomybėje nurodytų duomenų, nes pagal balanso duomenis įmonės turtas sudaro 203 656 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai net 228 526 Lt, o teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas turi skolų tik 27 984,13 Lt. Be to, abejotina deklaruojamo turto sudėtis, nes 109 000 Lt yra įmonės suteikta paskola įmonės vadovams bei kitiems susijusiems asmenims, o trumpalaikio turto (81 446 Lt sumai) atsakovas taip pat nepagrindžia. Tuo tarpu debitorių sąraše nepagrįstai nurodoma ieškovo RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ 532 456 Lt mokėtina suma, nes skolingas yra ne ieškovas atsakovui, o atsakovas ieškovui.

133. Asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės vykdyti prievoles ir įsipareigojimus, yra potencialūs kreditoriai bei gali inicijuoti įmonei bankroto bylą, o reikalavimo dydis turi būti sprendžiamas iš esmės bendra ieškininės teisenos tvarka arba jau iškeltoje bankroto byloje, bet ne bankroto bylos pagal kreditoriaus ieškinį iškėlimo stadijoje. Kita vertus, ieškovo pateiktoje ataskaitoje yra pateikiama detali informacija, patvirtinanti ieškovo, kaip kreditoriaus, reikalavimo teisę. Šiuo metu tarp šalių yra kilęs ginčas dėl pagal sutartį tariamai atliktų darbų ir sutarties vykdymo, o atsakovo pateikiamas atliktų darbų už 2012 metų gruodžio mėnesį aktas neatspindi realios situacijos. Tuo tarpu faktas, jog ieškovas sumokėjo atsakovui 200 000 Lt avansą, nėra ginčijamas.

144. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino pareiškėjo R. S. pareiškimo dėl įstojimo į prasidėjusį procesą trečiuoju asmeniu, nors R. S. pareiškimas dėl neišmokėto darbo užmokesčio yra savarankiškas pagrindas bankroto bylos iškėlimui (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p.), o ir paties atsakovo pateikiamame kreditorių sąraše nurodoma, kad atsakovas pareiškėjui R. S. yra skolingas 4 203,80 Lt.

155. Atsakovas yra visiškai nemoki įmonė ir atsisako bendradarbiauti dėl avanso grąžinimo ar likusios skolos sumokėjimo, o ieškovui yra nepagrįstai skirta bauda už tariamą piktnaudžiavimą procesu.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MTD Baltic“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad kreipdamasis į teismą ieškovas sąmoningai nepateikė teismui visų reikiamų dokumentų, iš kurių kildina savo reikalavimus, nes turi didesnių finansinių įsipareigojimų atsakovui.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Atskirasis skundas tenkinamas.

19Iš skundžiamos nutarties aišku, kad pirmosios instancijos teismas ypač didelį dėmesį skyrė pareiškėjo RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ finansinio reikalavimo atsakovui UAB „MTD Baltic“ pagrįstumo vertinimui, tačiau pažymėtina, kad finansinio reikalavimo dydžio ir jo pagrįstumo tikslus nustatymas nėra esminis klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo dalykas, nes inicijuoti įmonei bankroto bylą gali ir potencialūs kreditoriai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Žvilgsnis iš arčiau“ ir kt. v. UAB „Dolosita ir partneriai“, bylos Nr. 2-133/2012), o byloje esantys duomenys (4, 9, 86 b. l.) patvirtina RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ finansinių reikalavimų galimą pagrįstumą. Tuo tarpu skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyti argumentai ieškovo reikalavimo teisės nepaneigia. Tokiu būdu teigti, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ neturi reikalavimo teisės į atsakovą UAB „MTD Baltic“ šiuo metu nėra pagrindo, o bankroto bylos iškėlimo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į atsakovo pateikus dokumentus (ĮBĮ 9 str. 1 d.).

20Iš pareiškimo aišku, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo suabejojus UAB „MTD Baltic“ mokumu (3 b. l.), o iš skundžiamos nutarties aišku, kad pirmosios instancijos teismas išvadą, jog UAB „MTD Baltic“ yra moki įmonė, darė atsižvelgęs į tai, kad atsakovas turi turto už 203 656 Lt, o skolos sudaro tik 27 984,13 Lt. (54 b. l.). Tačiau pažymėtina, kad 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai viršija visą į atsakovo balansą įrašyto turto vertę (81 b. l.), įmonė 2012 metais veikė nuostolingai (75 b. l.), o minėtų įsipareigojimų vykdymo terminai apskritai neaiškūs. Tuo tarpu, nors atsakovas nurodė, kad kiti asmenys 2013 m. sausio 23 d. jam buvo skolingi 595 489,65 Lt (55 b. l.), tačiau atsiskaitymo terminai, priešingai nei buvo pareikalavęs pirmosios instancijos teismas jau 2012 m. gruodžio 28 d. raštu (24 b. l.), apskritai nenurodyti, o 2012 m. gruodžio 31 d. balanse minėtos sumos apskritai neatsispindi. Tuo tarpu, nors atsakovas 2013 m. vasario 14 d. pranešime (82 b. l.) nurodė, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ skolinga atsakovui 9467,82 Lt (atsakovas 2013 m. sausio 23 d. buvo nurodęs, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ skola sudarė 532 456,00 Lt (53, 55 b. l.), tačiau kaip tai paveikė atsakovo turto ir įsipareigojimų santykį apskritai neaišku. Tokiu būdu konkrečiu atveju pagal byloje esančius dokumentus apskritai neįmanoma tinkamai įvertinti atsakovo mokumo, o pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Noble Group“ v. A. R. individuali įmonė, bylos Nr. 2-1912/2012) pašalinant auščiau minėtas abejones dėl atsakovo finansiniuose dokumentuose nurodytų duomenų tikslumo ir atitinkamai dėl atsakovo mokumo.

21Be to, pirmosios instancijos teismo veiksmai, neišsprendžiant pareiškėjo R. S. įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (68, 69 b. l.), apskritai neaiškūs, nes kilus abejonių dėl pareiškėjo parašo (69 b. l.), teismas turėjo šį klausimą spręsti naudodamas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str.). Tuo tarpu atsakovo darbuotojo R. S. pareiškimo atmetimas tuo pagrindu, kad nenustatytas atsakovo nemokumas (kaip buvo nustatęs pirmosios instancijos teismas) apskritai netinkamas, kadangi atlyginimo darbuotojui išmokėjimo vėlavimas gali sudaryti savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą.

22Baudos skyrimą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.) pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad ieškovas nesinaudojo kitais teisių gynimo būdais, o taip pat ir neturėjo pagrįsto finansinio reikalavimo atsakovui. Tačiau, kaip jau nustatyta anksčiau, RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ yra galimas atsakovo kreditorius, turintis teisę inicijuoti bankroto bylą, o kiekvienas asmuo, įgyvendindamas savo materialines teises, savarankiškai disponuoja procesinėmis teisėmis, tarp jų ir inicijuoti bankroto bylą, todėl skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nagrinėjamu atveju nėra pagrindo.

23Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „MTD Baltic“ iškėlimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį ir bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MTD Baltic“ iškėlimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas RUAB „Vakarų inžinieriniai tinklai“ kreipėsi į teismą ir... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė iškelti... 6. Teismas nustatė, kad atsakovas valstybės biudžetams ir fondams yra skolingas... 7. Atsisakius kelti bankroto bylą UAB „MTD Baltic“, pirmosios instancijos... 8. Vilniaus apygardos teismas taip pat nustatė, kad ieškovas RUAB „Vakarų... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo... 11. 1. Byloje nėra jokių finansinių duomenų nei apie įmonės finansinių... 12. 2. Atsakovo pateikti finansiniai duomenys yra prieštaringi ir iš esmės... 13. 3. Asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės... 14. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino pareiškėjo R. S.... 15. 5. Atsakovas yra visiškai nemoki įmonė ir atsisako bendradarbiauti dėl... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MTD Baltic“ prašo... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas tenkinamas.... 19. Iš skundžiamos nutarties aišku, kad pirmosios instancijos teismas ypač... 20. Iš pareiškimo aišku, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ kreipėsi... 21. Be to, pirmosios instancijos teismo veiksmai, neišsprendžiant pareiškėjo R.... 22. Baudos skyrimą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.)... 23. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos... 24. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartį ir bankroto...