Byla 2S-889-781/2013
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka nagrinėdama ieškovės I. N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. N. Š. ieškinį atsakovui UAB ,,General financing“, tretiesiems asmenims – notarui D. B., antstolei B. P., dėl vykdomojo rašto išdavimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią I. N. Š. patvirtino pareigą sumokėti UAB „General Financing“ 8 719, 37 Lt, šalys susitarė dėl skolos sumos sumokėjimo iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

42013 m. sausio 9 d. ieškovas UAB „General Financing“ pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą šioje civilinėje byloje, kadangi atsakovė nevykdo įsipareigojimo pagal taikos sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkino. Išdavė vykdomąjį raštą dėl 8 719, 37 Lt skolos išieškojimo iš I. N. Š. UAB ,,General Financing“ naudai. Nurodė, jog nuo taikos sutarties patvirtinimo praėjo nemažas laiko tarpas, tačiau byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad ieškovė būtų atlikusi nors vieną įmoką. Argumentus dėl sveikatos būklės, dėl ko turėtų būti atsisakoma išduoti vykdomąjį raštą, pirmosios instancijos teismas vertino kritiškai. Iš nurodytų sveikatos susirgimų akivaizdu, kad jie yra lėtinio pobūdžio, todėl teismas darė išvadą, jog jie buvo žinomi taikos sutarties sudarymo metu. Teismo vertinimu, savo galimybes vykdyti taikos sutartį ieškovė turėjo vertinti prieš jos pasirašymą. Taip pat, teismas nurodė, kad neturi pagrindo tenkinti prašymo dėl taikos sutarties vykdymo atidėjimo. CPK 284 straipsnyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Šiuo atveju, teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad: nuo taikos sutarties pasirašymo praėjo nemažai laiko; teismo duomenimis, nebuvo atlikta nei viena įmoka; teismui nepateikta duomenų apie ieškovei priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti prašymą dėl vykdymo atidėjimo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė I. N. Š. skundžia šią teismo nutartį, prašo ją pakeisti ir atidėti 9 mėnesių terminui Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties vykdymą. Nurodo, kad atsakovas yra pelningai veikianti greitųjų paskolų bendrovė, turinti daugiau kaip 150 000 klientų. Tuo tarpu ieškovė yra pensininkė, mėnesio pajamos yra 1 384, 15 Lt pensija. Iš šių pajamų reikia pirkti vaistus, mokėti už būtinas medicinines paslaugas, apmokėti komunalinius mokesčius ir įmokas už kredito sutartį. Įsiskolinimas AB SEB bankui sudaro 110 078, 22 EUR. Likusi pensijos suma neužtikrina galimybės patenkinti net būtinuosius poreikius. Taip pat nurodo, kad atsakovės sveikatos būklė ypač pablogėjo po taikos sutarties pasirašymo, todėl jos ligų gydymui reikia papildomų vaistų ir medicininių procedūrų, kurios brangiai kainuoja, kai kurių ligų gydymui reikalingas specialus gydymas – operacija, kas reikalauja papildomų išlaidų būtent dabartiniu laikotarpiu. Apeliantė nurodo, kad per 9 mėnesius jos finansinė padėtis pasikeis, atsiskaičius su ankstesniais kreditoriais, išsispręs sveikatos problemos, pasibaigs šildymo sezonas.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „General Financing“ prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovė nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos nėra įmokėjusi nei vienos įmokos, nors visą 8 719, 37 Lt sumą įsipareigojo sumokėti iki 2012 m. rugsėjo 30 d. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad praėjus 9 mėnesių laikotarpiui jos finansinė padėtis iš esmės pagerės.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdamas jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

12Šioje civilinėje byloje yra kilęs ginčas dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal šalių sudarytą ir teismo patvirtintą taikos sutartį. Taikos sutartis – tai šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (CPK 6.983 str.). Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią. Įstatymo nustatyta tvarka nenuginčyta taikos sutartis CK 6.189 straipsnio prasme šalims turi įstatymo galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 3 d.).

13CK 6.983 straipsnyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teisme nagrinėjant civilinę bylą dėl ginčo, šis gali būti išspręstas sudarant šalims taikos sutartį bet kurioje proceso stadijoje, jei teismas tokią sutartį patvirtina pagal CPK 140 straipsnio nuostatas ir bylą nutraukia (CPK 293 str. 5p.). CPK 646 straipsnyje, reglamentuojančiame vykdomojo rašto išdavimo tvarką, numatyta, kad tais atvejais, kai yra nevykdoma sudaryta taikos sutartis, vykdomasis raštas išduodamas pagal suinteresuoto asmens prašymą, pateiktą bylą išnagrinėjusiam teismui. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (CPK 646 str. 3 d.).

14Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi patvirtino šalių pasirašytą taikos sutartį civilinėje byloje. Pagal šią sutartį, ieškovė įsipareigojo sumokėti UAB „General Financing“ 8 719, 37 Lt iki 2012 m. rugsėjo 30 d. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė nevykdo taikos sutarties sąlygų, konstatavo, kad yra pagrindas išduoti atsakovui vykdomąjį raštą pagal šalių sudarytą ir teismo patvirtintą taikos sutartį. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad po taikos sutarties sudarymo jos sveikatos būklė pablogėjo, tačiau iš pridedamo medicininio dokumento (b. l. 133) teismas sprendžia, kad nurodyti susirgimai yra lėtinio pobūdžio, buvę ir sudarant taikos sutartį, be to, šiame išraše nėra nurodyta konkrečiai kada kuriomis ligomis ieškovė susirgo, todėl negalima daryti išvados, kad ieškovės sveikata pablogėjo būtent po taikos sutarties sudarymo. Atskirojo skundo argumentas, kad apeliantė turi įsiskolinimą SEB bankui, taip pat nesudaro pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, kadangi šis įsiskolinimas jau buvo šalims sudarant taikos sutartį (b. l. 131). Tai, kad apeliantės pajamas šiuo metu sudaro 1 384, 15 Lt pensija, taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, kadangi į bylą nėra pateikta įrodymų, kad nuo taikos sutarties sudarymo momento gaunama pensija būtų sumažėjusi. Taigi, darytina išvada, kad ieškovė, sudarydama taikos sutartį, įvertino savo galimybes ją įvykdyti. Tai, kad, apeliantės teigimu, ji šiuo metu neturi finansinių galimybių vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, nėra pagrindas atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą.

15Vadovaujantis aukščiau išdėstytais motyvais laikytina, kad apeliantė nepateikė teismui įrodymų, jog ji tinkamai vykdė taikos sutarties sąlygas, todėl atskirasis skundas laikytinas nepagrįstu. Pažymėtina, kad kol teismo nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis galioja ir taikos sutartis nenuginčyta, todėl turi būti vykdoma, dėl ko pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu nutarčiai panaikinti, apeliantė nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybes, susijusias su vykdomojo rašto išdavimu, todėl nutartis paliekama nepakeista.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 d. 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai