Byla e2-946-800/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,

2sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ atstovui advokatui Žilvinui Lošiui, atsakovo D. B. atstovei advokatei A. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovui D. B. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bitė Lietuva“ prašo priteisti iš atsakovo D. B. 333,94 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį ir advokato išlaidas.

7Patikslintame ieškinyje (b. l. 17-18) nurodė, kad su atsakovu buvo sudaryta judriojo telefono ryšio paslaugų sutartis, pagal kurią atsakovas naudojosi paslaugomis. Atsakovas tam tikrais laikotarpiais mokėjo ieškovei už suteiktas paslaugas, tuo pripažindamas sutartinių santykių buvimą tarp šalių. Sutarties nuostatose nustatyta atsakovo pareiga sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas per vieną mėnesį nuo atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos, jeigu sąskaitoje nenurodytas kitas mokėjimo terminas. Atsakovas neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl 2008 m. kovo 31 d. sutarties vykdymas buvo sustabdytas ir 2009 m. gruodžio 3 d. pranešimu atsakovas įspėtas apie sutarties nutraukimą. UAB “Bitė Lietuva” pateikė atsakovui 2016 m. liepos 31 d. sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurioje įsiskolinimo už suteiktas paslaugas suma yra 636,93 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nusprendė atsisakyti dalies piniginių reikalavimų (baudų ir nuostolių), kurie atsispindėjo minėtoje sąskaitoje, teismo prašo tenkinti reikalavimą priteisti iš atsakovo tik skolą už realiai suteiktas paslaugas, judriojo telefono ryšio paslaugas, t. y. 333,94 Eur. Skolos susidarymo laikotarpis - 2007-12-15 iki 2008-04-14. Atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad palaiko patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad ieškovė turi daug klientų, todėl tik šiuo metu buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo už suteiktas paslaugas. Visą prašomą skolą sudaro abonentinis mokestis ir mokėjimai už suteiktas paslaugas. Abonentinio mokesčio negalima vertinti kaip periodinio mokėjimo ir nesutinka su prašymu taikyti ieškinio senatį.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir pateiktame atsiliepime nurodė, kad ieškovės paslaugomis tam tikrais laikotarpiais, naudojosi. Tačiau nesutinka, kad naudojosi paslaugomis ieškinyje nurodytu laikotarpiu, t.y. nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14, bei kad naudojosi tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos kartu su patikslintu ieškiniu pateiktuose dokumentuose (PVM sąskaitose faktūrose, ataskaitose). Ieškovė ieškinyje nurodė, kad jis naudojasi keturiais planais (nuo 2007-12-15 iki 2008-01-15 Bitė Tarp Mūsų, Bitė verslui - 2, Bitė verslui - 2, Vodafone Mobile Connect; nuo 2008-01-15 iki 2008-04-14 Bitė verslui - 2, Bitė verslui - 2, Bitė verslui - 2, Vodafone Mobile Connect), bei kad buvo įsipareigojęs mokėti kartu su patikslintu ieškiniu pateiktuose dokumentuose (PVM sąskaitose faktūrose, ataskaitose) nurodyto dydžio mokesčius už paslaugas, abonentinius bei mėnesinius mokesčius. Ieškovei nepateikus jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovė laikotarpyje nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14 teikė jam judriojo telefono ryšio paslaugas, bei kad jas teikė būtent tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos kartu su patikslintu ieškiniu pateiktuose PVM sąskaitose faktūrose bei ataskaitose, ieškovės reikalavimas apmokėti tariamai susidariusią 333,94 EUR skolą atmestinas kaip akivaizdžiai nepagrįstas ir neįrodytas. Ieškovės vienašališkai išrašyti ir į bylą pateikti dokumentai - PVM sąskaitos faktūros, ataskaitos, nelaikytini objektyviais įrodymais, juo labiau, pakankamais, sprendžiant klausimą dėl ieškovės reikalavimo pagrįstumo. Prašo taikyti CK 1.125 straipsnio 9 dalyje nustatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą reikalavimo daliai (246,30 EUR). Tiek iš pačios ieškovės teiginių, tiek iš kartu su patikslintu ieškiniu pateiktų dokumentų (sąskaitų, ataskaitų), matyti, kad ieškovės atsakovui priskaičiuoti mėnesio mokesčiai (abonentiniai mokestis + mėnesiniai mokesčiai), atitinka periodinei išmokai pripažinti būtinų konstatuoti kriterijų visumą, t. y. mokesčio konkretų dydį ir mokėjimo konkretų terminą. Dėl to, teismui atmetus aukščiau išdėstytus motyvus, bei nusprendus, kad paslaugos, tokia apimtimi bei tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos kartu su patikslintu ieškiniu pateiktuose ieškovės vienašališkai išrašytuose dokumentuose, ieškovės atsakovui buvo suteiktos, ieškovės reikalavimo daliai, t.y. 246,30 EUR (850,44 Lt), kurią sudaro žemiau nurodytos sumos, prašo taikyti 5 metų ieškinio senatį (CK 1.125 straipsnio 9 dalis): 1) 194,90 Lt be PVM, 229,98 Lt su PVM - mėnesio mokesčiai (abonentiniai mokesčiai + mėnesiniai mokesčiai), laikotarpis nuo 2007-12-15 iki 2008-01-14; 2) 204,33 Lt be PVM, 241,11 Lt su PVM - mėnesio mokesčiai (abonentiniai mokesčiai + mėnesiniai mokesčiai), laikotarpis nuo 2008-01-15 iki 2008-02-14;3) 207,61 Lt be PVM, 244,98 su PVM - mėnesio mokesčiai (abonentiniai mokesčiai + mėnesiniai mokesčiai), laikotarpis nuo 2008-02-15 iki 2008-03-14;4) 113,87 Lt be PVM, 134,37 su PVM - mėnesio mokesčiai (abonentiniai mokesčiai + mėnesiniai mokesčiai), laikotarpis nuo 2008-03-15 iki 2008-04-14.

10Ieškinys atmestinas.

11Iš byloje pateiktos 006-01-28 sutarties Nr. ( - ) matyti jog ieškovė UAB „Bitė Lietuva“ ir atsakovas D. B. sudarė judriojo telefono ryšio paslaugų sutartį telefono Nr. ( - ) planas Bitė Biz, - mėnesinis abonentinis mokestis -59 Lt (elektroninės bylos 69 lapas). Atsakovo 2007-03-16 prašymas adresuotas ieškovei patvirtina, kad atsakovas prašė keisti planą Bitė Biz ir jame nurodo, kad dar 2006-02-21 keitė planą į Bitė Eko – 15 litų, tačiau ir toliau jam skaičiuojamas mokestis už internetą 59 Lt. Prašo perskaičiuoti sąskaitas ir kompensuoti mokesčius už internetinį ryšį, už internetą neskaičiuoti ir išjungti šią paslaugą numeriui 8 656 29623 (b. l. 38). 2007-06-24 d. atsakovas vėl kreipėsi į ieškovę ir prašė pakeiti planą Nr. 8 656 29623 į planą Bitė Tarp Mūsų-standartinis (b. l. 40), o 2007-09-05 d. prašė pakeisti mokėjimo planą Nr. 8 655 29623 į planą Bitė verslui -2 (b. l. 39).

12Ieškovė, įrodinėdama ieškinį byloje pateikė PVM sąskaitas faktūras, bei paslaugų ataskaitas (elektroninės bylos 29-52 lapai), nurodydama, kad jose užfiksuotas atsakovo skolos susidarymas.

13Teismas, išanalizavęs ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus daro išvadą, jog ginčo, kad ieškovę ir atsakovą nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14 d. siejo sutartiniai santykiai byloje nėra. Byloje kilo ginčas dėl atsakovui suteiktų paslaugų apimties ir ieškinio reikalavimo pagrįstumo.

14Teismas, išklausęs ieškovo atstovo paaiškinimų, atsakovo atstovės paaiškinimų, bei išanalizavęs pateiktus į bylą rašytinius įrodymus daro išvadą, jog ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas. Iš byloje esančių PVM sąskaitų faktūrų nustatyta, kad ieškinys atsakovui grindžiamas tuo, jog jis nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14 naudojosi 4 (keturiais) telefonų numeriais 1) ( - ) (planas Bitė Tarp Mūsų, laikotarpis nuo 2007-12-15 iki 2008-01-15; planas Bitė verslui - 2, laikotarpis nuo 2008-01-15 iki 2008-04-14); 2) ( - ) (planas Bitė verslui - 2, laikotarpis nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14);3) ( - ) (planas Bitė verslui - 2, laikotarpis nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14); ( - ) (planas Vodafone Mobile Connect, laikotarpis nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14).

15Ieškovė teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad su atsakovu buvo sudaryta sutartis abonento Nr. ( - ). Nei vienas iš byloje pateiktų įrodymų nepatvirtina, kad laikotarpyje nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14 ieškovę ir atsakovą siejo sutartiniai santykiai dėl šio abonento, kurio planas ginčijamu laikotarpiu buvo „Bitė Tarp Mūsų“. Nėra aišku koks tuo metu buvo susitartas abonentinis mokestis ir apskritai ar toks susitarimas buvo įvykęs. Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo ir jo atstovės argumentais išdėstytais procesiniuose dokumentuose, o taip pat teismo posėdyje, jog PVM sąskaitos faktūros, esant paslaugos gavėjo prieštaravimui, negali būti vieninteliu pakankamu paslaugos suteikimo ar nesuteikimo įrodymu. Ieškovė būdama mobilaus ryšio paslaugos teikėju turi imtis įrodinėjimo pareigos ir pateikti jos ieškinio aplinkybes patvirtinančius rašytinius neginčijamus įrodymus.

16Ieškovė ieškinio reikalavimą grindė ir į bylą pateikta 2007-07-21 d. sutartimi Nr. ( - ) ( dokumentai pateikti 2016-12-15 Dok-31570), dėl plano BITĖ verslui - 2, telefono Nr. ( - ). Prie šios sutarties pridėtas planas patvirtina, jog jo abonentinis mėnesinis mokestis 50 Lt, tuo tarpu iš telefono Nr. ( - ) paslaugų ataskaitų, pateiktų kartu su patikslintu ieškiniu, matyti, kad atsakovui buvo apskaičiuota mokėti 46,61 Lt be PVM/55,00 Lt su PVM abonentinis mokestis, t.y. 5 Lt per daug. Ieškinio reikalavimas taip pat grindžiamas ir skola už kitam telefono Nr. ( - ), teiktas paslaugas. Atsakovas nurodė, kad nei vienas iš į bylą pateiktų dokumentų nepatvirtina ir to, kad laikotarpyje nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14 ieškovę ir atsakovą siejo sutartiniai santykiai dėl plano BITĖ verslui - 2, šiam telefono numeriui, bei kad atsakovas buvo įsipareigojęs mokėti ieškovei paslaugų ataskaitose nurodytą 25,42 Lt dydžio mėnesinio sumą. Ieškovės atstovas nurodė, jog tai, kad atsakovui buvo teikiama ši paslauga įrodo, jo byloje pateiktas 2007-09-05 prašymas. Nors šiame prašyme yra suklystas vienas skaičius t.y. įrašytas Nr. ( - ), o ne Nr. ( - ), teismas daro išvadą, kad šioje situacijoje tai nėra svarbu, nes byloje nėra duomenų, kad toks planas buvo pakeistas ir tokia paslauga atsakovui buvo teikiama. Teismas, neturėdamas tarp šalių sudarytų sutarčių, bei keičiamų planų įkainių ir šalių susitarimus patvirtinančių rašytinių įrodymų, neturi galimybių nustatyti tikrą įsiskolinimo sumą. Iš šalių pateiktų paaiškinimų matyti, kad ieškovė ir atsakovas 2007-01-29 buvo sudarę ir sutartį Nr. ( - ), abonento Nr. ( - ), kuriuo buvo teikiamos interneto paslaugos. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų teismas neturi galimybės nustatyti kokią ieškinio dalį sudaro būtent šia sutartimi suteiktų paslaugų įsiskolinimas.

17Nagrinėjant bylą teisme, ieškovas buvo įpareigotas teismui pateikti ieškinį pagrindžiančius duomenis, t.y. sutartis, kuriose atsispindėtų teikiamų paslaugų apimtis, duomenis kad buvo teikiamos paslaugos. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, ieškovės atsakymo atsakovo atstovei, nustatyta, kad duomenis apie telekomunikacinius sujungimus (srauto duomenis) ieškovė, vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymų duomenimis saugoja ne ilgiau kaip 6 mėn. (elektroninės bylos t. 1, b. l. 73-75). Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 57 punkte nurodyta, kas yra srauto duomenys, t. y. duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Srauto duomenimis paprastai laikomi telekomunikacijų įvykio data ir laikas, kliento telefono numeris, telefono ryšio numeris, į kurį nukreiptas skambutis (SMS, MMS), skambučio trukmė, vietovės žyma (celė), tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI), tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI), duomenų perdavimo sesijos kreipties taškas, IP adresai, duomenų kiekis, telekomunikacijų įvykio žymos, taip pat kiti duomenys, numatyti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 66 straipsnio 4 dalis numato, nutraukus sutartį su abonentu ar registruotu elektroninių ryšių paslaugų naudotoju, sukaupti abonentų ar registruotų elektroninių ryšių paslaugų naudotojų srauto duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus šio Įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis, kurių saugojimo terminas nustatytas šio straipsnio 6 dalyje, taip pat išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba srauto duomenys yra reikalingi įsiskolinimui išieškoti.

18Teismas daro išvadą, kad ieškovė atsakovą 2008 metais įspėdama apie galimą sutarties nutraukimą, o 2009 metais informuodama apie sutarties nutraukimą, galėjo pasirūpinti tinkamu visų rašytinių įrodymų išsaugojimu apie atsakovui suteiktų paslaugų kiekį, nustačiusi skolos dydį už paslaugas.

19Pažymėtina jog tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo sutartis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad teismas ex officio vartojimo sutartis turi tikrinti pagal atitiktį sąžiningumo kriterijams, įtvirtintiems CK 6.188 straipsnyje, nes vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-475/2001, 3K-3-141/2006, 3K-3-211/2008, 3K-3-536/2008). Be to, sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008). Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą (žr. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga, skelbta Teismų praktikoje Nr. 30, 2009).

20Teismas, išnagrinėjęs bylą daro išvadą, kad ieškinys yra neįrodytas ir nepagrįstas rašytiniais įrodymais. Pareiga įrodyti ieškinį tenka tam, kas teigia t.y. ieškovei reikėjo įrodyti ieškinio, atsakovui - atsikirtimų faktinį pagrindą. Teismas, išnagrinėjęs šalių ginčo esmę ir apimtį, pateiktus šalių įrodymus, daro išvadą jog duomenų pagrindžiančių skolos dydį nepakanka. Faktas gali būti laikomas nustatytu, jeigu byloje surinktų, teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų duomenų pakanka išvadai apie tokio fakto, t.y. šioje byloje skolos, už suteiktas viešojo judriojo ryšio paslaugas, buvimą ir pagrįstumą.

21Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismas, priimdamas sprendimą, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu, tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

22Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas turėjo abonento numerius: ( - ), ( - ), ( - ), laikotarpyje nuo 2007-12-15 iki 2008-04-14 buvo skaičiuojami mėnesio abonentiniai mokesčiai. Kaip jau aukščiau yra nurodyta duomenų, kad atsakovas būtų sudaręs sutartį abonento Nr. ( - ), byloje nėra. Iš ieškovės pateiktų dokumentų, kuriais grindžiamas ieškinys matyti, kad bendra skolos suma už šiuos abonentus sudaro 246,30 EUR (850,44 Lt) (229,98 Lt + 241,11 Lt + 244,98 Lt + 134,37 Lt = 850,44 Lt; 850,44 Lt/3,4528 = 246,30 EUR).

24Ieškinio senatis - įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Per ieškinio senaties terminą valstybė garantuoja asmeniui, kad pažeista jo teisė bus ginama teismo, ieškinio senaties terminui pasibaigus, asmens subjektinė teisė neišnyksta, jo reikalavimą skolininkas gali patenkinti gera valia, tačiau prieš skolininko valią valstybės prievartos priemonėmis tokia teisė nėra ginama. Ieškinio senaties nustatymas inter alia reiškia, kad įstatymų leidėjas suteikia prioritetą ne pažeistos asmens teisės gynimui, o kitoms, visuomenės požiūriu svarbesnėms, vertybėms.

25Vienas iš sutrumpintų ieškinio senaties terminų taikymo atvejų įtvirtintas CK 125 straipsnio 9 dalyje, kurioje nustatytas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Taigi, šioje normoje išskirta reikalavimų rūšis periodinės išmokos išieškojimas, kurias prievolė mokėti atsiranda įstatyme ar sutartyje nustatytais vienodais besikartojančiais laikotarpiais, kaip šiuo atveju kiekvieną mėnesį privalomu sumokėti sutartimi susitartu abonentiniu mokesčiu. Kiekvienam laikotarpiui pasibaigus, paaiškėja skolininko prievolės dydis ir atsiranda pareiga prievolę vykdyti ir atitinkama kreditoriaus reikalavimo teisė. Nustatydamas sutrumpintą ieškinio senaties terminą periodinio pobūdžio įmokoms, mokesčiams, įstatymų leidėjas siekė užkirsti kelią susikaupti skoloms, kurias skolininkas turi dengti iš einamųjų pajamų, išvengti beviltiškų skolų atsiradimo ir neigiamo skolų susikaupimo poveikio.

26Nagrinėjamu atveju, tiek iš pačios ieškovės teiginių („Sutarties nuostatose nustatyta atsakovo pareiga sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas per vieną mėnesį nuo atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos, jeigu sąskaitoje nenurodytas kitas mokėjimo terminas"), tiek iš kartu su patikslintu ieškiniu pateiktų dokumentų (sąskaitų, ataskaitų), akivaizdžiai matyti, kad ieškovės atsakovui priskaičiuoti mėnesio mokesčiai (abonentiniai mokestis + mėnesiniai mokesčiai), atitinka periodinei išmokai pripažinti būtinų konstatuoti kriterijų visumą, t. y. mokesčio konkretų dydį ir mokėjimo konkretų terminą.

27Teismas išnagrinėjęs pateiktą ieškinį daro išvadą, jog ieškovo reikalavimui taip pat yra taikytinas ieškinio senaties terminas, todėl ieškinys atmestinas ir šiuo pagrindu.

28Ieškinį atmetus, iš ieškovės UAB “Bitė Lietuva” atsakovo D. B. naudai priteistinos advokato atstovavimo išlaidos - 600 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“, įmonės kodas 110688998, atsakovui D. B., asmens kodas ( - ) 600,00 Eur (šešis šimtus eurų) advokato atstovavimo išlaidų.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,... 2. sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Teismas... 6. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bitė Lietuva“... 7. Patikslintame ieškinyje (b. l. 17-18) nurodė, kad su atsakovu buvo sudaryta... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, kad palaiko... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir pateiktame atsiliepime nurodė, kad... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Iš byloje pateiktos 006-01-28 sutarties Nr. ( - ) matyti jog ieškovė UAB... 12. Ieškovė, įrodinėdama ieškinį byloje pateikė PVM sąskaitas faktūras,... 13. Teismas, išanalizavęs ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus daro... 14. Teismas, išklausęs ieškovo atstovo paaiškinimų, atsakovo atstovės... 15. Ieškovė teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad su atsakovu buvo... 16. Ieškovė ieškinio reikalavimą grindė ir į bylą pateikta 2007-07-21 d.... 17. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovas buvo įpareigotas teismui pateikti... 18. Teismas daro išvadą, kad ieškovė atsakovą 2008 metais įspėdama apie... 19. Pažymėtina jog tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo sutartis.... 20. Teismas, išnagrinėjęs bylą daro išvadą, kad ieškinys yra neįrodytas ir... 21. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismas, priimdamas sprendimą, įvertina... 22. Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį.... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas turėjo abonento numerius: ( - ), ( -... 24. Ieškinio senatis - įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį... 25. Vienas iš sutrumpintų ieškinio senaties terminų taikymo atvejų... 26. Nagrinėjamu atveju, tiek iš pačios ieškovės teiginių („Sutarties... 27. Teismas išnagrinėjęs pateiktą ieškinį daro išvadą, jog ieškovo... 28. Ieškinį atmetus, iš ieškovės UAB “Bitė Lietuva” atsakovo 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2... 30. ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“,... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...