Byla 2A-1598-273/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant apelianto R. S. atstovei advokatei D. I. V., ieškovo UAB „Dober“ atstovui D. B. apeliacine žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi atsakovo R. S. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-658-374/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dober“ ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 4 320 Lt (1 251,16 Eur) skolą už suteiktas paslaugas, 43 Lt (12,45 Eur) delspinigius, 17 Lt (4,92 Eur) pašto išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas nesumokėjo ieškovei už buitinės vandens valymo sistemos montavimo darbus pagal 2014 m. balandžio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. DOB007402. Apie tai, kad montavimo darbai atlikti, atsakovas patvirtino savo parašu prekės perdavimo-priėmimo akte.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad jis atsisakė sutarties su ieškove, kaip nurodyta sutarties priedo Nr. 2 antrame punkte ir paprašė ieškovės išmontuoti įrangą, kadangi ieškovė siūlė pabandyti panaudoti jos siūlomą vandens valymo įrangą ir jei prekė patiks, po 7 dienų sudaryti išperkamosios nuomos sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo ieškovei 1 268,53 Eur skolą už suteiktas paslaugas su delspinigiais ir pašto išlaidomis, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. rugpjūčio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 37,94 Eur žyminį mokestį ir 30,10 Eur kelionės išlaidoms apmokėti.

7Teismas nustatė, kad ieškovė su atsakovu 2014 m. balandžio 17 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.DOB007402 pagrindu pristatė atsakovui buitinę vandens valymo sistemą. Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti buitinės vandens valymo sistemos pastatymo ir sumontavimo darbus, aptarnauti buitinę vandens valymo sistemą kas 9 mėnesius. Teismas nurodė, kad kilus ginčui dėl pardavėjo suteiktos informacijos nepakankamumo, pareiga įrodyti patirtus neigiamus padarinius, nuostolių faktą, priežastinį ryšį tarp informacijos nesuteikimo ir neigiamų padarinių tenka pirkėjui, o pareiga įrodyti, kad buvo pateikta būtina ir teisinga informacija – pardavėjui. Teismas nustatė, kad kokia ir kaip aiškiai buvo suteikta informacija apie atsakovo bute montuojamos vandens valymo sistemos atsisakymą, patvirtino ją sumontavę ieškovės įmonės darbuotojai A. T., A. S., kurie atsakovui paaiškino sistemos atsisakymo tvarką, t.y., kad dėl sistemos atsisakymo reikia kreiptis į įmonę raštu. Atsakovas pasirašė ir jam buvo palikta pirkimo-pardavimo sutartis, kurios antroje pusėje, 3.7 p. paryškintu šriftu išaiškinta, kad pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu pranešdamas pardavėjui per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Be to, sutarties pabaigoje įrašyta sąlyga, kad pirkėjas patvirtina, jog sutartį bei jos priedus perskaitė, suprato jų turinį ir pasekmes bei niekieno neverčiamas pasirašė. Šių aplinkybių atsakovas neneigė. Atsakovas pasirašė priedą prie sutarties – sutikimą, kuriame nurodyta, kad jis sutinka, jog ieškovės įmonė pradėtų teikti paslaugas nepasibaigus 7 dienų terminui nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos, sutinka pradėti prekes naudoti. Be to, šiame sutikime nurodyta sąlyga, kad atsakovui yra žinoma ir išaiškinta, jog tokiu atveju jis netenka teisės atsisakyti išperkamosios nuomos sutarties apie tai pranešdamas raštu pardavėjui per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Atsakovas taip pat pasirašė sutarties priedą dėl paslaugų įkainių, prekės perdavimo-priėmimo aktą, kuriuose pakartotos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos. Teismo vertinimu, atsakovas turėjo galimybę ne tik pats perskaityti jam paliktus dokumentus, bet ir, nesuvokiant dokumentų turinio, juos parodyti bet kuriam kitam asmeniui ir ieškoti kvalifikuoto patarimo. Atsakovas įrodymų, kad ėmėsi kokių nors priemonių savo motyvams dėl sutarties nutraukimo pagrįsti, nepateikė. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų nei dėl netinkamos prekės kokybės, nei dėl sutarties sąlygų pažeidimo, kurių pagrindui būtų galima spręsti apie atsakovo, kaip vartotojo teisių pažeidimą, ir ieškinio nepagrįstumą. Teismo nuomone, ieškinyje nurodytas aplinkybes patvirtina pateikti teismui dokumentai – pirkimo-pardavimo sutartis, sutikimas, paslaugų įkainiai, prekės perdavimo-priėmimo aktas, Išperkamosios nuomos sutartis, pašto kvitai, raginimai, liudytojų A. T. ir A. S. parodymai, kuriais remdamasis teismas ieškinį pripažino pagrįstu.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniame skunde atsakovas prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo atstovė pateikė prašymą prijungti prie bylos vandens kokybės protokolą, kuriuo grindžiamas skundo teiginys, kad nekokybiškų prekių ir paslaugų teikimas būtų esminė sąlyga atsakovui atsisakyti sutarties ir šią sutartį nutraukti. Apeliaciniame skunde nurodė tokius motyvus:

101. Atsakovas nurodė, kad jis pasinaudojo sutarties priedo Nr.2 „Paslaugų įkainiai“ 2 punkte numatyta pirkėjo teise per 7 kalendorines dienas nuo prekių naudojimo pradžios atsisakyti/nutraukti sutartį. Po kelių dienų po sutarties pasirašymo ir įrangos sumontavimo paskambino ieškovei ir pasakė, jog atsisako sutarties bei prašė išmontuoti vandens valymo įrangą. Šią aplinkybę įrodo liudytojos parodymai ir tai, kad nebuvo pasirašyta išperkamosios nuomos sutartis;

112. Atsakovas mano esąs apgautas, ir ne tik jis, bet ir kiti žmonės, nes ieškovė apgaulingai įsiūlo sumontuoti asmens gyvenamojoje vietoje vandens valymo įrangą, o po to atsisako ją išmontuoti, reikalaudama apmokėti už įrangą nepriklausomai nuo to, ar pasirašyta išperkamosios nuomos sutartis;

123. Ieškovė sutartyse įrašo nesąžiningas sąlygas, kad užsakovas (atsakovas) netenka teisės atsisakyti sutarties, jei pradėjo sumontuotą įrangą eksploatuoti. Tačiau vienintelis būdas nustatyti nupirktos įrangos kokybę yra pradėjimas ją eksploatuoti;

134. Teismas, analizuodamas ieškovės tipinių sutarčių sąlygas, šias aplinkybes - kad atsakovas, pradėjęs įrangą eksploatuoti, praranda teisę atsisakyti sutarties, nurodė, kaip įrodančias ieškinį. Tačiau, vertinant šias sąlygas vartojimo sutarčių aspektu, akivaizdu, kad tokios ieškovės sugalvotos sutarčių sąlygos ir yra nesąžiningos, nes užkerta kelią pirkėjui atsisakyti nekokybiškos produkcijos ir netgi nelogiškos, nes nepradėjus įrangos eksploatuoti, neįmanoma nustatyti jos kokybės. Byloje liudiję ieškovės darbuotojai, aiškino apie galimybę atsisakyti sutarties, bet ne apie sutarties atsisakymo negalimumą;

145. Specialistų tyrimų išvada patvirtina, kad panaudojus ieškovės sumontuotą įranga, vandens kokybė tampa bloga. Ieškovė apgaudinėja klientus, sumontuodamas nekokybišką įrangą. Tai būtų esminė sąlyga atsisakyti sutarties ar šią sutartį nutraukti, nes atsakovui buvo suteikta nepakankama ir netgi klaidinanti informacija apie ieškovės prekes ir paslaugas (CK 6.334 str.). Tokiais veiksmais ieškovė pažeidė CK 6.353 str. nuostatas.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

161. Atsakovas nepasinaudojo įrangos atsisakymo galimybe, nes nesikreipė raštu, kaip nurodyta sutarties 3.7 punkte;

172. Sutarties sąlygos negali būti laikomos nesąžiningomis. Atsakovui aiškiai ir suprantamai nurodytos Sutarties sudarymo, prekės pristatymo sąlygos, šalių įsipareigojimai. Atsakovas prekės naudojimo metu pretenzijų dėl vandens kokybės nereiškė. Pateikta informacija buvo pakankama ir tinkama suvokti „vidutiniam vartotojui“, t.y. profesionalių žinių neturinčiam, bet vidutiniškai informuotam, protingai atidžiam ir apdairiam asmeniui;

183. Specialisto išvada negali turėti reikšmės bylos eigai ir yra niekinė, nes vandens mėginys buvo paimtas nedalyvaujant ieškovės atstovui.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

21Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Dober“ su atsakovu R. S. 2014-04-17 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.DOB007402 pagrindu pristatė atsakovui buitinę vandens valymo sistemą, prekės kodas FROS MAP (b.l. 5). Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti buitinės vandens valymo sistemos pastatymo ir sumontavimo darbus, aptarnauti buitinę vandens valymo sistemą kas 9 mėnesius po 180 lt. Mėnesinė įmoka po 120 lt. Sutartyje nurodyta, kad sutartis sudaroma 36 mėn. Vienas permontavimas Lietuvos teritorijoje nemokamas. Ieškovės paskaičiavimais atsakovas likęs skolingas 1251,16 Eur (4320 Lt) skolos už suteiktas paslaugas, 12,45 Eur (43 Lt) delspinigių, 4,92 Eur (17 Lt) pašto išlaidų.

22Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl tarp šalių sudarytos sutarties aiškinimo bei atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškove pagal sutartį.

23Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tarp šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Vartojimo sutarties sąlygos turi atitikti bendruosius sąžiningumo kriterijus, vienas sutarties sąlygos sąžiningumo kontrolės aspektų yra vertinimas, ar sąlygos yra skaidrios, t. y. ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos vartotojui, ir ar verslininkas pateikė vartotojui visą reikšmingą sutarčiai sudaryti informaciją. Vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės principo ribojimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2012-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2012).

24CK 6.353 straipsnyje apibrėžta minimali informacijos, kurią būtina pateikti apie siūlomą vartojimo prekę, apimtis, turinys bei įtvirtinti šios pareigos pažeidimo padariniai. CK 6.353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas nurodydamas parduodamo daikto etiketėse ar kitokiu būdu privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus: jų kainą, kokybę, vartojimo būdą ir saugumą, kokybės garantijos terminą, tinkamumo naudoti terminą bei kitas daiktų ir jų naudojimo savybes, atsižvelgiant į daiktų pobūdį, jų paskirtį, vartotojo asmenį bei mažmeninės prekybos reikalavimus. Informacija apie parduodamus daiktus neturi būti klaidinanti (CK 6.353 straipsnio 2 dalis).

25Atsakovas sutarties neginčijo, tačiau siekia atsisakyti ieškoės sumontuotos buitinės vandens valymo sistemos, nurodydamas, kad ši sistema žadėto efekto nesuteikė, vanduo nėra toks švarus kaip buvo žadėta ieškovės įmonės atstovų. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, kad Sutarties priede Nr. 2 „Paslaugų įkainiai“ 2 punkte numatyta pirkėjo teisė per 7 kalendorines dienas nuo prekių naudojimo pradžios atsisakyti/nutraukti sutartį. Nurodo, kad atsakovas šia teise pasinaudojo, nes po kelių dienų po sutarties pasirašymo ir įrangos bute sumontavimo paskambimo ieškovei ir pasakė, kad atsisako sutarties bei paprašė išmontuoti vandens valymo įrangą. Kadangi ieškovės darbuotojai atsisakė išmontuoti įrangą, todėl jis nepasirašęs ieškovės jam atsiųstos 2014-04-30 įrangos išperkamosios nuomos sutarties. Apelianto nuomone, ši aplinkybė įrodo, kad atsakovas neketino tęsti sutartinių santykių su ieškovu. Taip pat apeliantas nurodo, kad ieškovės sugalvotos sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, nes užkerta kelią pirkėjui atsisakyti nekokybiškos produkcijos.

26Atsakant į apeliacinio skundo argumentą dėl atsakovo tinkamo informavimo apie įsigyjamą daiktą teismas pasisako dėl sutarties sąlygų. Iš sutarties sąlygų turinio matosi, kad atsakovas iš ieškovės įsigijo vandens valymo sistemą, kuri buvo tą pačią dieną sumontuota atsakovo namuose.

27Sutarties 3.2 punkte nurodyta, kad pasirašydamas sutartį pirkėjas patvirtina, kad baigė prekių pasirinkimą ir galutinai ir nekeičiamai nusprendė įsigyti šioje sutartyje nurodytas prekes pirkėjo pasirinktos komplektacijos apimtyje ir sutartyje nurodyta kaina. Pirkėjas įsipareigoja už sutartyje nurodytas prekes apmokėti sutartyje nustatyto dydžio prekių kainą šioje sutartyje ir/arba išperkamosios nuomos sutartyje nustatytais terminais. Sutartyje nurodyta, kad neesant atsiskaitymo laikotarpio išdėstymo klientas už prekę sumoka per 5 dienas nuo prekės pristatymo ir sumontavimo.

28Sutarties 4.5 punkte nurodyta, kad ieškovės suteikiamos garantijos sąlygos ir galiojimo terminai prekėms išdėstyti Sutartyje ir jos priede Nr. 3 „Garantinis raštas“. Sutarties 4.6 punkte nurodyta, kad ieškovė suteikia trejų metų garantiją, kurios metu vykdomas prekių garantinis aptarnavimas. Septynerius metus po garantinio aptarnavimo pasibaigimo dienos, ieškovė atlieka prekių apžiūrą ir aptarnavimą. Sutarties 4.7 punktu detalizuota prekių priežiūra – pirkėjui perduotų prekių bei jų sistemų patikrinimas/apžiūra ir konsultacijos. Sutarties 4.8 punktu detalizuojama prekių aptarnavimas – ieškovės bet kokių veiksmų atlikimas, reikalingas prekėms ar jų sistemai tinkamai ir pilnai funkcionuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, kasečių keitimą ir kitų būtinų veiksmų atlikimą ir/ar prekių sudedamųjų dalių keitimą, išskyrus trūkumų/gedimų, atsiradusių dėl ieškovės kaltės šalinimą. Atsakovui garantinis raštas buvo įteiktas pasirašytinai, atsakovas savo parašu patvirtino, kad su sąlygomis susipažino, dėl atliktų darbų pretenzijų neturi. Garantiniame rašte taip pat nurodyta, kad šiuo raštu ieškovas įsipareigoja 10 (dešimt) metų laikotarpyje aptarnauti (sutarties 4.8 p.), ir prižiūrėti (sutarties 4.7 p.) buitinę vandens valymo sistemą.

29Pirkimo-pardavimo sutartyje (b.l. 5), kurią pasirašė atsakovas 3.7 p. paryškintu šriftu išaiškinta, kad pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu pranešdamas pardavėjui per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Be to, sutarties pabaigoje įrašyta sąlyga, kad pirkėjas patvirtina, jog sutartį bei jos priedus perskaitė, suprato jų turinį ir pasekmes bei niekieno neverčiamas pasirašė. Šių aplinkybių atsakovas neneigė. Atsakovas pasirašė priedą prie sutarties – sutikimą, kuriame nurodyta, kad jis sutinka, jog ieškovės įmonė pradėtų teikti paslaugas nepasibaigus 7 dienų terminui nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos, sutinka pradėti prekes naudoti. Be to, šiame sutikime nurodyta sąlyga, kad atsakovui yra žinoma ir išaiškinta, jog tokiu atveju jis netenka teisės atsisakyti išperkamosios nuomos sutarties apie tai pranešdamas raštu pardavėjui per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos (b.l. 7). Atsakovas taip pat pasirašė sutarties priedą dėl paslaugų įkainių (b.l. 8), prekės perdavimo-priėmimo aktą (b.l. 9), kuriuose pakartotos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos.

30Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas turėjo galimybę ne tik pats perskaityti jam paliktus dokumentus, bet ir, nesuvokiant dokumentų turinio, juos parodyti bet kuriam kitam asmeniui ir ieškoti kvalifikuoto patarimo. Atsakovas atitinka “vidutinio vartotojo” kriterijus, yra sveikas, jaunas žmogus, turintis galimybę pats ar per kitus asmenis išsiaiškinti visas jam nesuprantamas sutarties sąlygas ir reikalavimus.

31Byloje nustatyta, kad 2014 m. balandžio 17 d. ieškovės darbuotojai sumontavo atsakovui jo namuose buitinę vandens valymo sistemą ir tą pačią diną buvo tarp šalių pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis be kiti ją lydintys dokumentai. Pirkimo pardavimo sutartis ir kiti dokumentai buvo ieškovės parengti iš anksto. Sutarties sąlygos iš anksto aptartos nebuvo. Sutarties 3.7 p. numatyta pirkėjo teisė per septynias dienas atsisakyti (nutraukti) sutarties. Taip pat šiame punkte numatyta išlyga, kuria yra ribojama pirkėjo teisė atsisakyti sutarties, jeigu paslaugas pardavėjas pradeda teikti nedelsiant. Ieškovės darbuotojai tą pačią dieną buitinę valymo įrangą sumontavo ir pardavė, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad per tokį trumpą laiką atsakovas neturėjo galimybės tinkamai susipažinti su sutarties sąlygomis ir jas įvertinti.

32Iš bylos duomenų matosi, kad išperkamosios nuomos sutartis (b.l. 10-11) atsakovui buvo išsiųsta 2014 m. balandžio 30 d. t.y. praėjus daugiau nei septynioms dienoms nuo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Šios sutarties atsakovas nepasirašė. Šių duomenų pagrindu yra pagrindas spręsti, kad atsakovas galėjo suklysti dėl sutarties 3.7 p. sąlygos, nes jis supratęs, kad per septynias dienas jis gali atsisakyti sutarties ir buitinė valymo sistema bus išmontuota. Kaip nurodo, apeliantas, jam nepasirašius išperkamosios nuomos sutarties, ieškovė galėjo atvykti pas jį ir pasiimti savo įrangą, o atsakovas būtų sumokėjęs nuostolius dėl įrangos montavimo. Vertinant sutarties sudarymo aplinkybes yra pagrindas spręsti, kad ieškovės veikla atsakovo atžvilgiu buvo klaidinanti ir neatitinkanti sąžiningumo reikalavimų, todėl ginčo Sutarties 3.7 p. sąlyga, draudžianti atsakovės teisę atsisakyti (nutraukti) sutartį pripažintina nesąžininga ir neprivaloma atsakovei. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais ex officio turi įvertinti CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008).

33Byloje nustatyta, kad sutartis sudaryta ne prekybai skirtoje vietoje. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad dėl ieškovės elgesio apeliantas galėjo suklysti dėl vandens valymo sistemos įsigijimo sąlygų, atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 42-43) nurodė nesutikimo su ieškiniu argumentus ir motyvus, dėl kurių siekia atsisakyti sutarties ir kurie yra susiję su vartotojų interesų gynimu. Todėl pripažinus tarp šalių sudarytos sutarties 3.7 punkte nustatytas sąlygas nesąžiningomis ir neprivalomas atsakovei, šalių sudaryta sutartis nutrauktina. Šioje byloje pažymėtina ir tai, kad ieškovei už nesąžiningą komercinę veiklą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2014-10-02 nutarimu Nr. 12NKV-91 skyrė 20 000 litų baudą. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas ieškovės skundą ir atmesdamas kaip nepagrįstą, patvirtino, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagrįstai konstatavo ieškovės darbuotojų darytą psichologinį spaudimą sudaryti sutartis vartotojams, pagrįstai nustatė vertimo kuo greičiau pasirašyti dokumentus požymį, klaidinimą apie geriamojo vandens kokybę. Teismas ieškovės veiklą vertino itin įžūlia, klaidinančia vartotojus ir neatitinkančia sąžiningumo reikalavimų, siekiant kuo didesnės naudos savo atžvilgiu (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-5321-208/2015).

34Aukščiau aptartų duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias vartotojo teisę atsisakyti ne prekybai skirtose patalpose sudarytos vartojimo pirkimo pardavimo sutarties bei netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikinamas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį atmesti, o tarp šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį nutraukti (CPK 326 str. 1d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str.)

35Priėmus naują sprendimą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovą byloje pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014 m. lapkričio 21 sprendimą (b.l. 38) atstovavo advokatė D. I. V.. Iš pažymos dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų matyti, kad iki 2015 m. kovo 23 d. valstybės patirtos išlaidos už antrinės teisinės pagalbos teikimą sudaro 124,47 Eur (b. l. 65). Iš Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2015 m. balandžio 10 d. sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (b. l. 78) ir 2015 m. lapkričio 25 d. pažymos dėl antrinės pagalbos išlaidų matosi, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos apeliacinėje instancijoje sudaro 150,54 Eur. Kadangi ieškinio pareiškimas atmetamas, šios išlaidos išieškomos į biudžetą iš ieškovės.

36Sutinkamai su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi apeliantas yra atleistas 100 procentų nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl patenkinus apeliacinį skundą 38 Eur dydžio mokėtinas žyminis mokestis už apeliacinį skundą valstybės naudai priteistinas iš ieškovės (CPK 96 str. 2 d.).

37Vadovaudamasis, Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

38Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

39Nutraukti tarp ieškovės UAB „Dober“ (į.k. 302422245) ir atsakovo R. S. (a.k. ( - ) sudarytą 2014 m. balandžio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. DOB 007402. Priteisti iš ieškovės UAB „Dober ( į.k. 302422245) 275,01 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis eurus vieną centą) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5630).

40Priteisti valstybei iš UAB „Dober (į.k. 302422245) 38 Eur (trisdešimt aštuonis eurus) už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio ( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad jis atsisakė sutarties su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 7 d. sprendimu... 7. Teismas nustatė, kad ieškovė su atsakovu 2014 m. balandžio 17 d. sudarytos... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniame skunde atsakovas prašė panaikinti Marijampolės rajono... 10. 1. Atsakovas nurodė, kad jis pasinaudojo sutarties priedo Nr.2 „Paslaugų... 11. 2. Atsakovas mano esąs apgautas, ir ne tik jis, bet ir kiti žmonės, nes... 12. 3. Ieškovė sutartyse įrašo nesąžiningas sąlygas, kad užsakovas... 13. 4. Teismas, analizuodamas ieškovės tipinių sutarčių sąlygas, šias... 14. 5. Specialistų tyrimų išvada patvirtina, kad panaudojus ieškovės... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą... 16. 1. Atsakovas nepasinaudojo įrangos atsisakymo galimybe, nes nesikreipė... 17. 2. Sutarties sąlygos negali būti laikomos nesąžiningomis. Atsakovui... 18. 3. Specialisto išvada negali turėti reikšmės bylos eigai ir yra niekinė,... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Dober“ su atsakovu R. S. 2014-04-17... 22. Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl tarp šalių sudarytos sutarties... 23. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tarp šalių buvo... 24. CK 6.353 straipsnyje apibrėžta minimali informacijos, kurią būtina pateikti... 25. Atsakovas sutarties neginčijo, tačiau siekia atsisakyti ieškoės sumontuotos... 26. Atsakant į apeliacinio skundo argumentą dėl atsakovo tinkamo informavimo... 27. Sutarties 3.2 punkte nurodyta, kad pasirašydamas sutartį pirkėjas... 28. Sutarties 4.5 punkte nurodyta, kad ieškovės suteikiamos garantijos sąlygos... 29. Pirkimo-pardavimo sutartyje (b.l. 5), kurią pasirašė atsakovas 3.7 p.... 30. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovas turėjo galimybę ne tik... 31. Byloje nustatyta, kad 2014 m. balandžio 17 d. ieškovės darbuotojai sumontavo... 32. Iš bylos duomenų matosi, kad išperkamosios nuomos sutartis (b.l. 10-11)... 33. Byloje nustatyta, kad sutartis sudaryta ne prekybai skirtoje vietoje.... 34. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas... 35. Priėmus naują sprendimą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.... 36. Sutinkamai su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20... 37. Vadovaudamasis, Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 38. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. sprendimą... 39. Nutraukti tarp ieškovės UAB „Dober“ (į.k. 302422245) ir atsakovo R. S.... 40. Priteisti valstybei iš UAB „Dober (į.k. 302422245) 38 Eur (trisdešimt...