Byla A-875-858/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso būdu išnagrinėjo pareiškėjo A. K. prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Omnitel“, N. S., A. A., A. A., T. U. dėl rašto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus įvykdymo išdėstymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu, patikslintu skundu (t. I, b. l. 53-56) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas:

51) panaikinti atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2014 m. sausio 13 d. raštą Nr. 1-195;

62) įpareigoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją apskaityti turto balanse, inventorizuoti, atlikti vietinės reikšmės III kategorijos kelio (privažiavimo), einančio nuo ( - ), esančių ( - ) kaime, ( - ), ( - ) kadastro vietovėje, Lazdijų rajone, kadastrinius matavimus bei įrašyti šį kelią į Lazdijų rajono savivaldybės prižiūrimų vietinės reikšmės kelių sąrašus.

7Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 91-95) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo N. S. atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 110-112) nurodė, jog pareiškėjas šiuo ginču siekia panaikinti jo žemės sklype esantį servitutinį kelią, skirtą kitų žemės sklypų naudotojams pravažiuoti į kaimą. Minėtą kelią jis yra suaręs ir neatstatęs iki šiol. Pažymėjo, jog Lazdijų rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-17-743/2013 buvo išnagrinėtos visos aplinkybės, tame tarpe ir dėl pareiškėjo norimo įteisinti kelio panaudojimo privažiavimui prie jos sklypo.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“ (toliau – ir UAB „Omnitel“) atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 186-189) su pateiktu skundu nesutiko.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 149-150) nurodė, jog ginčo kelias yra pažymėtas Nacionalinės žemės tarnybos Lazdijų skyriaus vedėjo 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 4VĮ-4.4.2.)-964 patvirtintame Lazdijų rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, jis atitinka Nurodymų 11 punkte numatytą III kategorijos vietiniams keliams minimalaus pločio reikalavimą. Nurodė, jog pareiškėjas nesikreipė į tarnybą dėl naudojimosi žemės sklypu netinkamų sąlygų, pravažiavimo nebuvimo, neįrodė, jog netenkinant prašymo buvo pažeistos jo teisės, nes nėra trukdymų naudotis ginčo keliu.

11Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 1 d. sprendimu (t. II, b. l. 113-120) pareiškėjo A. K. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Pareiškėjas A. K. apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 126-130) prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 13 d. raštą Nr. 1-195, įpareigoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją apskaityti turto balanse, inventorizuoti, atlikti vietinės reikšmės III kategorijos kelio (privažiavimo) nuo ( - ), esančių ( - ) kaime, ( - ) seniūnijoje, ( - ) kadastro vietovėje, Lazdijų rajone, kadastrinius matavimus su išpildomosiomis geodezinėmis nuotraukomis bei įrašyti šį kelią į Lazdijų rajono savivaldybės prižiūrimų vietinės reikšmės kelių sąrašus. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 144-148) prašė apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo N. S. atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 139-141) prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“ atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. II, b. l. 136-138) prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 23 d. nutartimi (t. II, b. l. 183-195) pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą atmetė ir Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą.

17II.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo N. S. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, prašydamas priteisti 300 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, konsultacijų teikimą (t. III, b. 1. 39-41).

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi (t. III, b. l. 47-52) trečiojo suinteresuoto asmens N. S. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinę bylą Nr. A-875-858/2015, tenkino iš dalies. Priteisė trečiajam suinteresuotam asmeniui N. S. iš pareiškėjo A. K. 280 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą Nr. A-875-858/2015 nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

20Pareiškėjas A. K. pateikė prašymą priteistas 280 Eur bylinėjimosi išlaidas, jų mokėjimą išdėstyti 24 mėnesiams (t. III, b. l. 59-60).

21Pareiškėjas nurodo, jog apeliacinės instancijos teismo priteista mokėtina suma praktiškai siekia jo mėnesinį atlyginimą, kartais ir viršija (gruodžio mėn. 278,10 Eur), o šeimoje auga du mažamečiai vaikai, kurie lanko pradinę mokyklą, papildomą ugdymo įstaigą A. M. dailės mokyklą, Priešmokyklinę ugdymo įstaigą ir tai reikalauja nemažai lėšų, t. y. kanceliarinės išlaidos, papildomas mokymas dailės mokykloje, mokestis už Priešmokyklinio ugdymo programą, būreliai, ekskursijos, be to, mokami komunaliniai mokesčiai už būstą, kasdienės išlaidos.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23III.

24Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pareiškėjo A. K. pateiktas prašymas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartimi priteistų 280 Eur bylinėjimosi išlaidų mokėjimą išdėstyti 24 mėnesiams.

25Vertindama pareiškėjo pateiktą prašymą teisėjų kolegija pabrėžia, jog paprastai įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau, tačiau Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 851 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimo įvykdymo atidėjimą ar išdėstymą ir įtvirtina, jog teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normomis.

26CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

27Pažymėtina, jog, sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra aktualūs šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai, jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.).

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šio klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle. Sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas grindžiamas atsakovo interesų apsauga ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti tokio atidėjimo ar išdėstymo būtinumą. Kadangi sprendimo (nutarties) vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011, 2004 m. spalio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Kita vertus, vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo, o skolininko prašymas būtent ir yra siejamas tik su šia aplinkybe. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimo privalomumo principas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat aiškinama, kad sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo institutai taikytini tik išimtiniais atvejais, todėl sprendžiant sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą svarbu nustatyti, ar atidėjus, išdėsčius sprendimo vykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas ateityje, ar nebus sumenkintas pats sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Sunki turtinė padėtis ar labai sprendimo vykdymą apsunkinančios aplinkybės yra vertinamojo pobūdžio sąvokos, nustatomos nagrinėjant konkrečią situaciją. Atsižvelgiant į tai, prašymo atidėti teismo sprendimo vykdymą atidėjimo būtinumas kiekvienu konkrečiu atveju turi būti pagrįstas konkrečiais duomenimis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-62-252/2011). Be to, pabrėžtina, jog sprendžiant klausimą dėl sprendimo dalies vykdymo negali būti pažeisti lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai bei išieškotojo interesai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-520-2855/2012).

30Atsižvelgus į pateiktus išaiškinimus spręstina, jog teismo sprendimo vykdymo išdėstymas ir atidėjimas – sprendimo privalomumo ir vykdytinumo savybių, kurias įgyja įsiteisėjęs sprendimas, nukėlimas tam tikram laikui, kuomet sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios įpareigoto asmens turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Asmens turtinę būklę apibūdina jo reguliarių (dabartiniu metu žinomų) pajamų bei išlaidų balansas.

31Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą išdėstyti priteistų bylinėjimosi išlaidų mokėjimą grindė savo sunkia finansine padėtimi ir priteistų bylinėjimosi suma (t. III, b. l. 59-60).

32Teisėjų kolegija, vertindama pareiktą prašymą, pareiškėjo dokumentus, pabrėžia, jog iš tiesų pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina, kad pareikėjo darbo užmokestis 2015 m. spalio, lapkričio mėn. sudarė 300,27 Eur, 2015 m. gruodžio mėn. – 278,10 Eur (t. III, b. l. 65), jis augina dvi mažametes dukras (t. III, b. l. 60-61), lankančias pagal amžių atitinkamas ugdymo įstaigas bei papildomą ugdymo įstaigą – A. M. dailės mokyklą, jų ugdymui pareiškėjas išleidžia dalį gaunamų pajamų (t. III, b. l. 63-64), be to, gaunamos pajamos skiriamos komunaliniams mokesčiams už būstą, kitoms kasdienėms išlaidoms.

33Pateikti įrodymai apie pareiškėjo turtinę padėtį, apeliacinės instancijos teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma (280 Eur) sudaro pagrindą tenkinti pareiškėjo prašymą iš dalies, išdėstant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties vykdymą septyniems mėnesiams, t. y. įpareigojant pareiškėją kas mėnesį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki einamojo mėnesio 30 dienos mokėti N. S. po 40 Eur.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 851, 105 ir 106, 133 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, teisėjų kolegija,

Nutarė

35pareiškėjo A. K. prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties priimtos pagal trečiojo suinteresuoto asmens N. S. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinę bylą Nr. A-875-858/2015, įvykdymo išdėstymo tenkinti iš dalies.

36Išdėstyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-875-858/2015 vykdymą septyniems mėnesiams, įpareigojant pareiškėją A. K. kas mėnesį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki einamojo mėnesio 30 dienos mokėti trečiajam suinteresuotam asmeniui N. S. po 40 Eur (keturiasdešimt eurų).

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu, patikslintu skundu... 5. 1) panaikinti atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos (toliau... 6. 2) įpareigoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją apskaityti turto... 7. Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. S. atsiliepime į pareiškėjo skundą (t.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 11. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 1 d. sprendimu (t. II,... 12. Pareiškėjas A. K. apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 126-130) prašė... 13. Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. S. atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 23 d. nutartimi... 17. II.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. S. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi... 20. Pareiškėjas A. K. pateikė prašymą priteistas 280 Eur bylinėjimosi... 21. Pareiškėjas nurodo, jog apeliacinės instancijos teismo priteista mokėtina... 22. Teisėjų kolegija... 23. III.... 24. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pareiškėjo A. K. pateiktas prašymas... 25. Vertindama pareiškėjo pateiktą prašymą teisėjų kolegija pabrėžia, jog... 26. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 27. Pažymėtina, jog, sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šio klausimo... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat aiškinama, kad... 30. Atsižvelgus į pateiktus išaiškinimus spręstina, jog teismo sprendimo... 31. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą išdėstyti priteistų... 32. Teisėjų kolegija, vertindama pareiktą prašymą, pareiškėjo dokumentus,... 33. Pateikti įrodymai apie pareiškėjo turtinę padėtį, apeliacinės... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. pareiškėjo A. K. prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 36. Išdėstyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. sausio 20 d.... 37. Nutartis neskundžiama....