Byla e2A-214-864/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Rūtos Petkuvienės ir Andriaus Veriko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. K., E. D., K. M., I. R., A. I., G. N., M. B., T. U., J. U., G. A., M. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų D. K., E. D., K. M., I. R., A. I., G. N., M. B., T. U., J. U., G. A., M. M. ieškinį atsakovei A. Š. ir tretiesiems asmenims E. M., M. R., L. R., J. S., V. A., V. B., J. M., V. A. G., V. K., R. K., V. M., V. M., N. C., M. C., L. Z., I. D., L. Z., T. Z., UAB „Senamiesčio ūkis“, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisių gynimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovai D. K., E. D., K. M., I. R., A. I., G. N., M. B., T. U., J. U., G. A., M. M. (toliau ir ieškovai) patikslintu ieškiniu prašė teismo: 1) įpareigoti atsakovę A. Š. (toliau ir atsakovė) savo lėšomis per 3 mėnesius pašalinti savavališkai atliktų namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių pagrindinių konstrukcijų statybos darbų padarinius: a) panaikinti sienoje įrengtas duris, ieškinio priede Nr. 4 pažymėtas indeksu „( - )“, jas užmūrijant; b) atstatyti atsakovei nuosavybės teise priklausančiose slėptuvės patalpose esančius namo bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus į iki statybos darbų atlikimo buvusią padėtį, t. y. ieškinio priede Nr. 4 indeksu „( - )“ pažymėtoje patalpoje atidengti atsakovės užbetonuotą nuotekų šalinimo tinklų prieduobę, bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus įrengti atvirai sienomis ankstesnėse jų vietose, kartu įpareigojant atsakovę parengti visų šių darbų atlikimui būtiną dokumentaciją; c) pašalinti atsakovei nuosavybės teise priklausančiose slėptuvės patalpose grindų gilinimo darbų metu iškastą bei namo pusrūsio bendrojo naudojimo patalpų praėjimuose paskleistą gruntą ir statybines atliekas; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovai paaiškino, kad gyvena name, adresu ( - ) (toliau ir namas) bei gretimuose pastatuose, kuriuose jiems nuosavybės ar kitu pagrindu priklauso individualūs butai. Nurodė, kad namo pusrūsyje (toliau ir pusrūsis) yra individualūs gyventojų rūsiai ir bendras įėjimas, leidžiantis patekti į juos. Teigė, kad individualius rūsius pusrūsyje turi ne visi namo gyventojai, o tik tie, kurių nuosavybės teisė į individualų rūsį yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Paaiškino, kad pusrūsyje taip pat yra įrengta ir slėptuvė nuosavybės teise priklausanti atsakovei, priede Nr. 4 pateikiamame plane (toliau – planas) pažymėta indeksais „( - )“ ir „( - )“ (toliau ir slėptuvė). Pažymėjo, jog atsakovei nuosavybės teise priklauso tik slėptuvė, esanti pusrūsyje, tačiau jokios kitos patalpos nei name, nei pusrūsyje jai nepriklauso.

93.

10Nurodė, jog nagrinėjamu atveju ieškovai teikia ieškinį dėl ieškovų bendrosios dalinės nuosavybės teisių gynimo ir neteisėto atsakovės elgesio – durų pusrūsio sienoje įrengimo, bendrųjų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų pertvarkymo, po atsakovės atliktų grindų slėptuvėje gilinimo darbų iškasto grunto bei statybinių atliekų paskleidimo bendrųjų pusrūsio patalpų praėjimuose – pasekmių pašalinimo.

114.

12Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti.

135.

14Nurodė, kad atsakovė, ( - ) įgijusi nuosavybės teisę į patalpas, nuo 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo jų tvarkymo ir paprastojo remonto darbus.

156.

16Paaiškino, kad ieškovai, siekdami apginti savo tariamai pažeidžiamas teises ir teisėtus interesus, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl uždraudimo atsakovei atlikti veiksmus, neva keliančius realią žalos atsiradimo grėsmę. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1032-294/2017 pilna apimtimi atmetė ieškovų D. K., E. D., M. M., K. M., J. U., T. U., I. D., I. R., A. I., R. R. ieškinį atsakovei dėl uždraudimo atlikti veiksmus kaip visiškai nepagrįstą.

177.

18Teigė, kad ieškovai, dalyvavę ir prieš tai nurodytame procese, nusprendė iš naujo teikti pirminį ieškinį tai pačiai atsakovei, grindžiamą tomis pačiomis aplinkybėmis, sugalvodami naujus reikalavimus, susijusius su atsakovės nuosavybės teisių į patalpas varžymu. Paaiškino, kad po šioje byloje įvykusio išvažiuojamojo teismo posėdžio ieškovai pateikė patikslintą ieškinį, kuriame iš dalies pakeitė pirminio ieškinio dalyką, jį papildant.

198.

20Nurodė, kad atsakovė su patikslinto ieškinio reikalavimais kategoriškai nesutinka. Anot atsakovės, patikslintame ieškinyje ir toliau yra nurodomos žinomai neteisingos ir teismą klaidinančios aplinkybės, kurios nėra pagrindžiamos jokiais objektyviais, faktiniais duomenimis, todėl ir patikslinto ieškinio reikalavimų tenkinti nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo.

219.

22Pažymėjo, kad patikslintu ieškiniu ir toliau yra nepagrįstai ribojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos ginama atsakovės teisė į privačią nuosavybę.

2310.

24Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nuomonės dėl ieškinio nepareiškė; prašė bylą nagrinėti šiam trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

25II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2611.

27Pirmosios instancijos teismas 2018 m. kovo 1 d. priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė ieškinį atmesti.

2812.

29Teismas konstatavo, kad atsakovei nuosavybės teise pagal ( - ) priklauso negyvenamoji patalpa, esanti adresu ( - ), kurios unikalus Nr. ( - ), bei kurioje atsakovė atlieka paprastąjį remontą.

3013.

31Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, nustatė, kad pagal UAB „Senojo miesto architektai“ Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemą (paprastojo remonto aprašas) atsakovė iš vieno kadastro objekto formavo du atskirus turto kadastro objektus; atskyrimas buvo formuojamas atidarant XX a. antroje pusėje užmūrytą durų angą kapitalinėje sienoje su lenkta sąrama patalpoje 17-23. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ginčo durys randasi kapitalinėje sienoje, dėl ko konstatavo, jog laikančioje (kapitalinėje) sienoje įrengiant duris buvo reikalingas ieškovų, kaip bendrosios dalinės nuosavybės savininkų, sutikimas. Be kita ko, teismas padarė išvadą, kad tokio sutikimo atsakovė iš ieškovų negavo, tačiau, pirmosios instancijos teismo vertinimu, sutikimo nebuvimas nesudaro pagrindo tenkinti ieškovų ieškinį, nes ieškovai neįrodė, kad durų įrengimas pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus.

3214.

33Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad, atliekant paprastąjį remontą, bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklus atsakovė pertvarkė, t. y. iš atvirų jie tapo uždari. Teismas pažymėjo, kad atsakovė yra parengusi jos patalpoje esančių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektą, kuris yra suderintas su UAB „Vilniaus vandenys“ bei yra peržiūrėtas UAB „Senamiesčio ūkis“. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog ieškovai į bylą nepateikė jokių įrodymų kaip turėtų būti įrengti, ar kaip buvo įrengti bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklai esantys atsakovės patalpoje. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad tokiu atveju nėra pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimo dėl namo bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atstatymo į iki statybos darbų atlikimo buvusią padėtį. Teismas, be kita ko, sprendė, kad byloje nenustatyta, jog atsakovės veiksmais, kuomet ji atliekant paprastąjį remontą uždengė bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklus, esančius jos patalpoje, yra pažeistos ieškovų teisės ir teisėti interesai.

3415.

35Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog gruntas bei statybinės atliekos bendrojo naudojimo patalpų praėjimuose atsirado dėl atsakovės veiksmų/neveikimo, dėl ko atsižvelgdamas į aplinkybę, kad ieškovai neįrodė, jog gruntas ir statybinės medžiagos atsirado dėl atsakovės veiksmų/neveikimo, šį ieškovų reikalavimą netenkino.

36III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3716.

38Ieškovai apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovų ieškinys atsakovei būtų patenkintas visa apimtimi, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3917.

40Ieškovų teigimu, ginčijamas sprendimas yra akivaizdžiai nemotyvuotas. Nurodo, kad ginčijamame sprendime nurodoma šalių pozicija ir jų argumentai, išdėstomos pagrindinės įstatymo nuostatos dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų valdymo ir naudojimo tvarkos, o argumentai, kuriais pirmosios instancijos teismas prieina prie išvados dėl kiekvieno ieškovų reikalavimo, nurodomi vienu arba keliais sakiniais, nieko neįrodančiomis frazėmis. Pažymi, kad į bylą abi šalys pateikė daug dokumentų, patalpų planų, brėžinių ir kitos medžiagos, kurie teismo turėjo būti įvertinti atidžiai ir visapusiškai. Ieškovų teigimu, teismas neišanalizavo ieškovų argumentų, pateikė nelogiškus, prieštaringus ir neišsamius ginčijamo sprendimo motyvus, ir visa tai lėmė Civilinio proceso kodekso normų pažeidimą.

4118.

42Ieškovų teigimu, visi byloje esantys įrodymai suponuoja priešingas aplinkybes nei konstatavo pirmosios instancijos teismas. Anot ieškovų, pastarųjų, kaip bendraturčių, sutikimo nebuvimas, atsakovės savavališką durų įrengimą sienoje daro netesėtu veiksmu, o šie neteisėti veiksmai per se pažeidžia ieškovų interesus, nes yra priešingi Civilinio kodekso 4.75-4.85 straipsnyje nustatytoms normoms. Nurodo, jog sutikimo negavimas reiškia, kad bendraturčių, šiuo atveju ieškovų, nuomonės dėl bendrojo naudojimo patalpų nebuvo paisoma, dėl ko ieškovų teisės į bendrojo naudojimo patalpas ir objektus yra tiesiogiai pažeidžiamos. Atkreipia dėmesį, jog remiantis Civilinio kodekso 4.75 straipsniu, jei atsakovė būtų negavusi bendraturčių sutikimo įsirengti duris kapitalinėje sienoje, ir manydama, kad sutikimą duoti atsisakyta nepagrįstai, tuomet ji būtų galėjusi kreiptis su ieškiniu į teismą ir siekti savo nuosavybės teises įgyvendinti vadovaujantis įstatymu, tačiau atsakovė to nepadarė.

4319.

44Pažymi, kad ieškovų teisių pažeidimas tuo ir pasireiškė, kad ieškovai sutikimo kapitalinėje sienoje įrengti duris nedavė, o tokie atsakovės neteisėti veiksmai laikytini ribojantys ieškovų bendrosios dalinės nuosavybės teises. Anot ieškovų, teismas ginčijamame sprendime konstatuodamas, kad sutikimo nebuvimas nesudaro pagrindo tenkinti ieškovų ieškinį, iš esmės paneigė ieškovų teisę į privačią nuosavybę. Be to, ieškovų teigimu, šiuo metu atsakovė neteisėtai pretenduoja naudotis didesne dalimi namo pusrūsio patalpų nei kad jai buvo reikalinga prieš tai, kadangi atsakovė pradėjo naudotis savavališkai įrengtu antruoju įėjimu į savo patalpas plane pažymėtu indeksu „( - )“, o tam tapo reikalinga didesnė nei prieš tai pusrūsio patalpų dalis. Ieškovai atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino ir namo plano ir dėl to nenustatė, kad atsakovė neteisėtai išgriovė pusrūsyje esančių sandėliukų, pažymėtų plane Nr. (duomenys nekelbtini) (toliau ir gretimos patalpos), sienas ir kitas konstrukcijas, išgriovė patalpas (duomenys nekelbtini) skyrusias metalines duris.

4520.

46Ieškovai pažymi, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kurioje sienoje (ar laikančiojoje, ar ne) ginčo durys buvo įrengtos, tačiau šalys iš esmės nesutaria dėl namo pusrūsyje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo tvarkos. Nurodo, jog šiuo atveju teisingam ginčo išsprendimui esminės reikšmės turėjo teisingas ir oficialus namo pusrūsio planas. Anot ieškovų, vienintelis oficialus ir teisėtas planas yra pateiktas prie patikslinto ieškinio kaip 2 priedas. Savo ruožtu, ieškovų nuomone, atsakovė nepagrįstai nurodė, kad šiuo planu negalima vadovautis, nes jis neva yra tik bendro pobūdžio nežinia kieno ir kokiu tikslu atliktas pabraižymas. Ieškovų teigimu, atsakovė pati sugalvojo niekuo nepagrįstą versiją, jog ginčo durys visada buvo toje sienoje, tačiau neva XX a. antroje pusėje buvo užmūrytos, o teismas ginčijamame sprendime vadovavosi šia atsakovės pozicija ir dėl to, ieškovų nuomone, padarė fakto klaidą.

4721.

48Ieškovai pažymi, kad atsakovės ( - ) patalpoje niekada nebuvo jokių durų, plane durys taip pat niekada nebuvo nurodytos. Nurodo, kad plano apačioje matomi pano patvirtinimo rekvizitai, planas buvo sudarytas ir galioja nuo (duomenys nekelbtini), planas nėra pasikeitęs iki šiol, paskutiniai plano pakeitimai patvirtinti dar (duomenys nekelbtini), dėl ko, ieškovų nuomone, nėra pagrindo teigti, kad planas nėra oficialus ar kad juo galima nesivadovauti. Pažymi, kad, savo ruožtu, atsakovės naujai parengta schema nėra įregistruota VĮ „Registrų centre“ ir iki šiol neturi jokios teisinės galios, ši schema tėra atsakovės nuomonė ir planai, kurie niekaip neįpareigoja ieškovų. Ieškovų nuomone, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis neteisingu ir neteisėtu namo planu, padarė faktinę klaidą, kas lėmė neteisingo sprendimo priėmimą.

4922.

50Ieškovai paaiškina, kad byloje esantis UAB „Projektai statyboms“ vandens įrengimo paprastojo remonto projektas (toliau ir projektas) yra skirtas ne vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (toliau ir tinklai) perkėlimui iš vienos vietos į kitą, kas realiai buvo padaryta atsakovės veiksmais, bet tik atsakovės įrenginių prijungimui prie jau de facto pertvarkytos tinklų sistemos. Pažymi, kad ieškovų teises šiuo atveju pažeidžia ne atsakovės įrenginių prijungimas prie namo tinklų, bet tinklų neteisėtas ir savavališkas pertvarkymas dar prieš prijungimą, t. y. perkėlimas į kitą vietą, atskirų jo dalių pakeitimas bei paslėpimas sienose, grindyse ar lubose. Atkreipia dėmesį, kad ieškovai viso bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, kad atsakovė parengė ne tinklų sistemos pertvarkymo projektą, bet projektą dėl atsakovės įrenginių, jai priklausiančių privačios nuosavybės teise, prijungimo prie tų tinklų. Nurodo, jog atsakovė klaidino teismą nurodydama, kad visi remonto darbai buvo parengti pagal projektą ir suderinti su visomis institucijomis, kadangi atsakovė niekada nederino šio projekto ar bet kokių kitų darbų su ieškovais, nors turėjo tai padaryti.

5123.

52Pažymi, kad tai, jog pertvarkius tinklus atsakovė pažeidė ieškovų teises, patvirtino ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, be to tas pačias aplinkybes patvirtino ir teismo ekspertas E. L.. Ieškovų nuomone, atsižvelgiant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakymą bei į 2017 m. lapkričio 10 d. ekspertinio tyrimo išvadas, laikytina, kad atsakovė pažeidė ieškovų, kaip bendraturčių, teises.

5324.

54Ieškovai nurodo, jog nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai šiuo atveju nepateikė jokių įrodymų kaip turėtų būti įrengti, ar kaip buvo įrengti tinklai, esantys atsakovės patalpoje, kadangi iš byloje pateiktų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuotraukų, taip pat pačios atsakovės pateikto UAB „Senojo miesto architektai“ paprastojo remonto aprašo, matyti, kaip realiai atrodė tinklai prieš atsakovei juos pertvarkant, be to, ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į ieškinį taip pat buvo nustatyta faktinė tinklų vieta ir padėtis patalpoje bei visa tai užfiksuota nuotraukose. Pažymi, kad ir pati atsakovė prie atsiliepimo pridėjo 2 nuotraukas, kuriose matyti kokioje padėtyje buvo dalis tinklų ir kaip jie faktiškai atrodė. Nurodo, jog, savo ruožtu, teismas dėl neaiškių priežasčių šiomis nuotraukomis nesivadovavo.

5525.

56Ieškovai taip pat pažymi, jog nebuvimas projektų ar brėžinių, atspindinčių iki tinklų pertvarkymo buvusią situaciją, negali būti vertinamas ieškovų nenaudai, nes namas yra senos statybos, gyventojai pasikeitę.

5726.

58Pažymi, kad be atsakovės daugiau niekas kitas statybos darbų namo pusrūsyje nevykdė, atsakovė iš dalies pripažino, kad dalį atliekų jau yra pašalinusi, o pats teismas išvažiuojamojo posėdžio metu nustatė, kad šios statybinės atliekos yra iš tikrųjų susikaupusios namo pusrūsyje, o tai, ieškovų nuomone, vienareikšmiškai įrodo, kad statybinės atliekos ir kitos medžiagos susikaupė tik dėl atsakovės veiksmų/neveikimo.

5927.

60Nurodo, kad atsakovė bet kokiu atveju negali ginti savo teisių į privačią nuosavybę, kai jos kildinamos iš neteisėtų veiksmų.

6128.

62Atsakovė atsiliepime prašo teismo apeliacinį skundą atmesti, priteisti atsakovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6329.

64Nurodo, jog ieškovų skundas, kaip ir ieškinys, yra nesusijęs su jokiais realiais jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimais. Anot atsakovės, kadangi patys ieškovai neįrodinėjo jokių realių savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimų, pirmosios instancijos teismas negalėjo ir neturėjo jų nustatyti. Nurodo, jog vien tai, kad teismas konstatavo sutikimo nebuvimą, nesudaro pagrindo tenkinti ieškinį, kadangi toks formalus pažeidimas galėtų turėti reikšmės tik esant realiems ieškovų teisių ar teisėtų interesų pažeidimams, kurių byloje nebuvo nustatyta.

6530.

66Pažymi, kad atlikti darbai nebuvo susiję su namo inžinerinių sistemų keitimu, o bet kokie darbai, susiję su prisijungimu prie šių sistemų, buvo tinkamai suderinti su atitinkamomis institucijomis. Nurodo, jog darbų atlikimo nesutikimui nebūtų buvę šiuo atveju jokio pagrindo, t. y. toks nesutikimas per se būtų nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžiantis atsakovės teisėtus interesus, nes jokių kitų pažeidimų nustatyta nebuvo.

6731.

68Nurodo, jog byloje esantis aprašas patvirtina, jog visi patalpose projektuojami remonto darbai, pagal statybos techninį reglamentą – paprastasis remontas, tame tarpe ir išardyti pokaryje užmūrytą durų angą patalpose 17-23, restauruoti angokraščius ir sąramą, įdėti sustiprintos konstrukcijos medines arba metalines duris, buvo suderinti su atsakingomis institucijomis; durų anga buvo atverta tinkamai, pagal teisės aktų reikalavimus, t. y. buvo restauruota ir sustiprinta.

6932.

70Teigia, jog apeliaciniame skunde niekaip nėra pagrindžiama, kuo remiantis ieškovai mano, jog atsakovė tokiu būdu neva faktiškai užėmė didesnę bendrojo naudojimo patalpų erdvę.

7133.

72Pažymi, jog teiginiai apie tai, kad atsakovė neva neteisėtai išgriovė gretimų patalpų sienas, kurios taip pat yra namo bendraturčių bendroji dalinė nuosavybė, išeina iš ieškinio ribų, kadangi ieškinyje apie tai net nebuvo kalbama ir ieškovai to neginčijo.

7334.

74Nurodo, jog atsakovė bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklų padėties nekeitė, o tik juos uždengė, ko teisės aktai nedraudžia. Anot atsakovės, dėl to ieškovams nekilo jokių neigiamų padarinių ir nėra jokio pagrindo teigti, kad kokie nors neigiami padariniai kils ateityje. Atkreipia dėmesį, jog nėra jokių duomenų apie uždengto vamzdyno konfigūraciją ir apskritai iki šiol nėra aišku, ar šis vamzdynas yra bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklai, kadangi paprasčiausiai nėra jokio plano, brėžinių ar kitokių duomenų, kurie leistų patvirtinti ar paneigti šį ieškinio reikalavimą, o tokių duomenų ieškovas ir nepateikė, nors būtent jam tenka tokia pareiga.

7535.

76Nurodo, kad atsakovė visuose procesiniuose dokumentuose yra nurodžiusi ir viso bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, kad patalpose jokių statybinių atliekų niekada niekur nepaskleidinėjo, priešingai, atsakovė valė ir savo lėšomis išvežė dalį tiek patalpose, tiek bendrojo naudojimo koridoriuose per ilgą laikotarpį susikaupusio itin storo sluoksnio šlako ir buitinių atliekų.

7736.

78Teigia, jog ieškovų teiginiai apie neva nepagrįstą nesivadovavimą planu, kuris net neatitinka įstatymo reikalavimų ir neįrodo ieškinio reikalavimų, nes prieštarauja kitiems bylos įrodymams, yra visiškai nepagrįsti.

7937.

80Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepime prašo teismo apeliacinį skundą tenkinti.

8138.

82Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ nurodo, jog sutinka su apeliaciniame skunde nurodytu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, pakankamai jo nemotyvavo.

8339.

84Anot trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“, pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl šios bylos esminių aplinkybių, neatlikęs išsamaus ir visapusiško į bylą pateiktų įrodymų vertinimo, todėl priimtas sprendimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu.

8540.

86Nurodo, jog nėra suprantama, kodėl pirmosios instancijos teismas netaikė eksperto išaiškinimų nagrinėjant klausimą dėl tinklų pertvarkymo, bei kodėl nevertino į bylą pateikto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (duomenys nekelbtini) atsakymo Nr. (duomenys nekelbtini) „Dėl statybos darbų patalpoje ( - )“.

8741.

88Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ pritaria apeliacinio skundo argumentui, jog teismas netinkamai išanalizavo ir byloje esantį projektą. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismas konstatavo, jog projektas yra peržiūrėtas trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“, tačiau teismas visiškai neįvertino tos faktinės aplinkybės, kad prie projekto yra pridėtas trečiojo asmens 2017 m. sausio 20 d. raštas, kuriame yra nurodyta, kad trečiasis asmuo tik neprieštarauja, kad teisės aktų nustatyta tvarka, parengus ir suderinus projektus su atsakingomis institucijomis, ( - ) pusrūsio-slėptuvės patalpoms būtų įrengiami vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai.

8942.

90Trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“ nuomone, teismas nepagrįstai konstatavo, kad į bylą nėra pateikta įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti kaip tinklai atrodė iki atsakovės neteisėtų remonto darbų, kadangi byloje yra nuotraukos, iš kurių matosi tinklų buvimo vieta iki atsakovės atliktų darbų.

9143.

92Pažymi, kad teismas visiškai neįvertino ir ieškovų pateikto plano, iš kurio matyti, kad įrengus duris, atsakovė naudojasi didesniu pusrūsio plotu, kas neabejotinai pažeidžia ieškovų teises ir teisėtus interesus.

9344.

94Nurodo, kad nagrinėjamu atveju nekyla abejonių, jog neigiami statybos ir remonto padariniai atsirado būtent dėl atsakovės veiksmų, todėl ji privalo juos pašalinti. Pažymi, kad teismas visiškai neįvertino Kultūros paveldo departamento 2016 m. balandžio 11 d. atsakovei surašyto reikalavimo Nr. (duomenys nekelbtini) nedelsiant sustabdyti vykdomus rūsio kasimo darbus, nors šis įrodymas, trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“ nuomone, pagrindžia faktinę aplinkybę, kad aptariamos statybinės atliekos atsirado būtent dėl atsakovės veiksmų.

95Teisėjų kolegija

konstatuoja:

96IV.

97Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

98teisiniai argumentai ir išvados

99Apeliacinis skundas tenkintinas.

1002.

101Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribos yra apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, yra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatyti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ar ne. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių šioje byloje apeliacine tvarka apskųsto pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

1023.

103Šioje byloje spręstinas klausimas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisių pažeidimo (ne)buvimo, atsakovei atliekant statybos darbus jai nuosavybės teise priklausančioje negyvenamojoje patalpoje, esančioje adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (toliau ir negyvenamoji patalpa).

1044.

105Bylos duomenimis, ieškovai savo ieškinio reikalavimą - įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 3 mėnesius atstatyti name esančių bendrosios dalinės nuosavybės objektų būklę į iki atsakovės atliktų statybos darbų pradžios buvusią padėtį - grindė aplinkybėmis, jog atsakovė be ieškovų ir kitų bendrasavininkų žinios bei pritarimo negyvenamojoje patalpoje vykdė neteisėtus bei savavališkos statybos darbus, t. y. neteisėtai įsirengė duris, dėl ko, anot ieškovų, pretenduoja naudotis didesne dalimi pusrūsio patalpų, nei kad jai buvo reikalinga prieš tai; neteisėtai pertvarkė vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus; neišvežė iškastą gruntą bei statybines atliekas, o paskleidė bendrųjų pusrūsio patalpų praėjimuose. Ieškovų teigimu, visi šie atsakovės veiksmai sąlygoja ieškovų, kaip name esančių bendrosios dalinės nuosavybės objektų savininkų, teisių bei teisėtų interesų pažeidimą.

1065.

107Taigi, nagrinėjamu atveju byloje spręstinas klausimas, ar dėl atsakovės veiksmų (neveikimo) galėjo būti (buvo) pažeistos ieškovų teisės bei teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog šioje byloje turėjo būti vertintinos aplinkybės dėl atsakovės atliktų veiksmų (neveikimo) pobūdžio, jų (ne)teisėtumo, dėl šių veiksmų (neveikimo) atsiradusių (galinčių atsirasti) teisinių pasekmių, įskaitant ir ieškovų teisių bei teisėtų interesų pažeidimo (ne)buvimą. Savo ruožtu, įvertinus ginčijamo sprendimo turinį, nustatyta, jog visos šios aplinkybės pirmosios instancijos teismo nebuvo įvertintos, priimtas ginčijamas sprendimas netinkamai taikant bendrosios dalinės nuosavybės teisę įgyvendinančias teisės normas, formaliai įvertinus tik dalį byloje esančių įrodymų.

1086.

109Pažymėtina, jog Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „statinio statybos rūšys“ 18 punkte įtvirtinta, jog statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių pritarimą Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju konstatavo, jog atsakovė, atlikdama paprastąjį remontą, nebuvo gavusi ieškovų, kaip bendrosios dalinės nuosavybės savininkų, sutikimo, tačiau šią aplinkybę teismas vertino kaip nesąlygojančią pagrindo spręsti apie ieškovų teisių pažeidimą. Savo ruožtu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, vien faktas, jog darbai bendro naudojimo objektuose atlikti be bendraturčių sutikimo, yra pakankamas konstatuoti ieškovų teisių pažeidimą.

1107.

111Bylos duomenimis, atsakovės įrengtos ginčo durys yra laikančioje sienoje, esančioje namo pusrūsyje. Ginčo dėl to tarp bylos šalių nėra. Pagal byloje pateiktą medžiagą, nustatyta, jog ieškovai atsakovės veiksmų galimą neteisėtumą, įsirengiant ginčo duris, grindė ne vien tik aplinkybe, jog šios durys įrengtos neturint ieškovų, kaip bendrosios dalinės nuosavybės savininkų, sutikimo, bet taip pat ir aplinkybėmis, jog šioje laikančioje sienoje niekada nebuvo jokių durų (šią aplinkybę grindė namo pusrūsio planu), įrengtos durys sąlygoja atsakovės galimybę naudotis didesne dalimi pusrūsio patalpų. Įvertinus skundžiamo sprendimo turinį, nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs šiuo atveju ieškovų teisių bei teisėtų interesų pažeidimo nebuvimą, atsakovei įsirengiant duris, akivaizdu, jog šių ieškovų nurodomų bylos nagrinėjimo metu aplinkybių netyrė bei nevertino. Teisėjų kolegijos vertinimu, tik nustačius faktinę pusrūsio situaciją iki bei po ginčo durų įsirengimo, t. y. ar po durų įsirengimo ieškovų, kaip bendrosios dalinės nuosavybės savininkų, teisės naudotis pusrūsio bendro naudojimo patalpomis bei individualiais rūsiais buvo (ne)apribotos, ar byloje pateiktas namo pusrūsio planas sąlygoja šiuo atveju atsakovės (ne)galimumą įsirengti ginčo duris pagal parengtą UAB „Senojo miesto architektai“ 2016 m. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemą–paprastąjį remonto aprašą, galima konstatuoti ieškovų teisių bei interesų dėl durų įrengimo pažeidimo (ne)buvimą. Be to, pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, turėjęs vertinti aukščiau nurodytas aplinkybes, taip pat turėjo pasisakyti ir dėl pateikto ieškovų pusrūsio plano teisėtumo, kadangi, akivaizdu, jog tai buvo bylos nagrinėjimo metu vienas iš esminių įrodymų, kuriais ieškovai grindė atsakovų veiksmų neteisėtumą bei atitinkamai kurį atsakovė vertino kaip neoficialų dokumentą. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog pirmosios instancijos teismui neįvertinus šių faktinių bylos aplinkybių bei atitinkamai neišanalizavus išsamiai byloje pateiktų įrodymų, kuriais šalys grindė savo reikalavimus bei atsikirtimus į juos, nebuvo teisinio pagrindo daryti išvadą apie ieškovų teisių bei teisėtų interesų pažeidimo nebuvimą, atsakovei įsirengus ginčo duris.

1128.

113Be to, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovė taip pat pertvarkė bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklus, t. y. iš atvirų jie tapo uždari. Iš pateikto ieškinio turinio nustatyta, jog šiuo aspektu ieškovai atsakovės veiksmų neteisėtumą grindė aplinkybėmis, jog atsakovės veiksmai sąlygoja priėjimo prie vamzdžių esant poreikiui juos apžiūrėti ar remontuoti apsunkinimą, šie darbai yra savavališkos statybos darbai be jokių projektų ir suderinimų. Įvertinus skundžiamo sprendimo turinį, akivaizdu, jog dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepasisakė bei jų nevertino. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pirmiausia nevertino atsakovės atliktų darbų projektinių sprendimų teisėtumo, t. y. ar pateiktas byloje UAB „Projektai statyboms“ daugiabučio gyvenamojo namo adresu ( - ), , negyvenamoms patalpoms Nr. (duomenys nekelbtini) Vilniuje, vandens įrengimo paprastojo remonto projektas yra teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir suderintas su atsakingomis institucijomis. Nes, būtent, minėto projekto esminiais trūkumais ieškovai grindžia ieškinio reikalavimus. Antra, pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių, ar šių bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklų uždarymas gali sąlygoti (sąlygoja) ieškovų kaip bendrosios dalinės nuosavybės savininkų teisių, iš esmės susijusių su bendro turto naudojimu bei priežiūros atlikimo galimumu, pažeidimą; ar pateiktas byloje UAB „Projektai statyboms“ daugiabučio gyvenamojo namo adresu ( - ), negyvenamoms patalpoms Nr. (duomenys nekelbtini), vandens įrengimo paprastojo remonto projektas (ne)patvirtina atliktų atsakovės veiksmų teisėtumą, pertvarkant bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų tinklus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju išvada dėl ieškovų teisių pažeidimo (ne)buvimo negalėjo būti padaryta, nenustačius visų šių aukščiau nurodytų aplinkybių.

1149.

115Be to, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad gruntas bei statybinės atliekos bendrojo naudojimo patalpų praėjimuose atsirado dėl atsakovės veiksmų/neveikimo, tačiau iš ginčijamo sprendimo turinio nustatyta, jog tokia pirmosios instancijos teismo išvada buvo sąlygota tik aplinkybės dėl, teismo vertinimu, įrodymų šiai aplinkybei patvirtinti nebuvimo. Apeliacinės instancijos teismo vertimu, sprendžiant ieškinio reikalavimo pagrįstumą dėl neišvežto iškasto grunto bei statybinių atliekų, turėjo būti įvertinta ir tai, ar egzistavo šiuo atveju galimybė, jog atsakovės veiksmai namo pusrūsyje galėjo sąlygoti tokių padarinių atsiradimą, t. y. ar atsakovė atliko tokius darbus, dėl kurių galėtų atsirasti namo pusrūsio konkrečioje vietoje iškastas gruntas bei statybinės atliekos; ar iš esmės tokioje situacijoje egzistavo (galėjo) egzistuoti kitos aplinkybės, sąlygojusios iškasto grunto bei statybinių atliekų buvimą.

11610.

117Savo ruožtu, vertinant tai, jog nagrinėjamu atveju byloje buvo keliami klausimai dėl galimai atsakovės atliktų savavališkos statybos darbų, o pripažinti remonto darbų atitiktį statybos techninių reikalavimų dokumentų reikalavimams yra kompetentingų valstybės institucijų kompetencija, į bylą turėjo būti įtraukta ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

11811.

119Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti nagrinėti bylą iš naujo pirmosios instancijos teismui pagal Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą, jeigu neatskleista bylos esmė, o pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas pagrindas panaikinti skundžiamą sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12012.

121Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perdavus nagrinėti pirmosios instancijos teismui, bylinėjimosi išlaidų klausimo paskirstymas nėra tikslingas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 5 dalis). Procesinis klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo spręstinas pirmosios instancijos teisme, priimant galutinį sprendimą šioje byloje, kuomet bus aiškus bylos šalių patenkintų ir atmestų reikalavimų santykis (žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1222/2014).

122Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

123panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai D. K., E. D., K. M., I. R., A. I., G. N., M. B., T. U., J. U., G. A.,... 7. 2.... 8. Ieškovai paaiškino, kad gyvena name, adresu ( - ) (toliau ir namas) bei... 9. 3.... 10. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju ieškovai teikia ieškinį dėl ieškovų... 11. 4.... 12. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti.... 13. 5.... 14. Nurodė, kad atsakovė, ( - ) įgijusi nuosavybės teisę į patalpas, nuo 2015... 15. 6.... 16. Paaiškino, kad ieškovai, siekdami apginti savo tariamai pažeidžiamas teises... 17. 7.... 18. Teigė, kad ieškovai, dalyvavę ir prieš tai nurodytame procese, nusprendė... 19. 8.... 20. Nurodė, kad atsakovė su patikslinto ieškinio reikalavimais kategoriškai... 21. 9.... 22. Pažymėjo, kad patikslintu ieškiniu ir toliau yra nepagrįstai ribojama... 23. 10.... 24. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 25. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. 11.... 27. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. kovo 1 d. priėmė sprendimą, kuriuo... 28. 12.... 29. Teismas konstatavo, kad atsakovei nuosavybės teise pagal ( - ) priklauso... 30. 13.... 31. Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, nustatė, kad pagal UAB „Senojo... 32. 14.... 33. Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad, atliekant paprastąjį... 34. 15.... 35. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, kad byloje nėra jokių... 36. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 37. 16.... 38. Ieškovai apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto... 39. 17.... 40. Ieškovų teigimu, ginčijamas sprendimas yra akivaizdžiai nemotyvuotas.... 41. 18.... 42. Ieškovų teigimu, visi byloje esantys įrodymai suponuoja priešingas... 43. 19.... 44. Pažymi, kad ieškovų teisių pažeidimas tuo ir pasireiškė, kad ieškovai... 45. 20.... 46. Ieškovai pažymi, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kurioje sienoje (ar... 47. 21.... 48. Ieškovai pažymi, kad atsakovės ( - ) patalpoje niekada nebuvo jokių durų,... 49. 22.... 50. Ieškovai paaiškina, kad byloje esantis UAB „Projektai statyboms“ vandens... 51. 23.... 52. Pažymi, kad tai, jog pertvarkius tinklus atsakovė pažeidė ieškovų teises,... 53. 24.... 54. Ieškovai nurodo, jog nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 55. 25.... 56. Ieškovai taip pat pažymi, jog nebuvimas projektų ar brėžinių,... 57. 26.... 58. Pažymi, kad be atsakovės daugiau niekas kitas statybos darbų namo pusrūsyje... 59. 27.... 60. Nurodo, kad atsakovė bet kokiu atveju negali ginti savo teisių į privačią... 61. 28.... 62. Atsakovė atsiliepime prašo teismo apeliacinį skundą atmesti, priteisti... 63. 29.... 64. Nurodo, jog ieškovų skundas, kaip ir ieškinys, yra nesusijęs su jokiais... 65. 30.... 66. Pažymi, kad atlikti darbai nebuvo susiję su namo inžinerinių sistemų... 67. 31.... 68. Nurodo, jog byloje esantis aprašas patvirtina, jog visi patalpose... 69. 32.... 70. Teigia, jog apeliaciniame skunde niekaip nėra pagrindžiama, kuo remiantis... 71. 33.... 72. Pažymi, jog teiginiai apie tai, kad atsakovė neva neteisėtai išgriovė... 73. 34.... 74. Nurodo, jog atsakovė bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimų... 75. 35.... 76. Nurodo, kad atsakovė visuose procesiniuose dokumentuose yra nurodžiusi ir... 77. 36.... 78. Teigia, jog ieškovų teiginiai apie neva nepagrįstą nesivadovavimą planu,... 79. 37.... 80. Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepime prašo teismo... 81. 38.... 82. Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ nurodo, jog sutinka su... 83. 39.... 84. Anot trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“, pirmosios instancijos... 85. 40.... 86. Nurodo, jog nėra suprantama, kodėl pirmosios instancijos teismas netaikė... 87. 41.... 88. Trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ pritaria apeliacinio skundo... 89. 42.... 90. Trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“ nuomone, teismas nepagrįstai... 91. 43.... 92. Pažymi, kad teismas visiškai neįvertino ir ieškovų pateikto plano, iš... 93. 44.... 94. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju nekyla abejonių, jog neigiami statybos ir... 95. Teisėjų kolegija... 96. IV.... 97. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 98. teisiniai argumentai ir išvados... 99. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 100. 2.... 101. Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalis, bylos nagrinėjimo... 102. 3.... 103. Šioje byloje spręstinas klausimas dėl butų ir kitų patalpų savininkų... 104. 4.... 105. Bylos duomenimis, ieškovai savo ieškinio reikalavimą - įpareigoti atsakovę... 106. 5.... 107. Taigi, nagrinėjamu atveju byloje spręstinas klausimas, ar dėl atsakovės... 108. 6.... 109. Pažymėtina, jog Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „statinio... 110. 7.... 111. Bylos duomenimis, atsakovės įrengtos ginčo durys yra laikančioje sienoje,... 112. 8.... 113. Be to, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovė taip pat... 114. 9.... 115. Be to, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje nėra jokių... 116. 10.... 117. Savo ruožtu, vertinant tai, jog nagrinėjamu atveju byloje buvo keliami... 118. 11.... 119. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti apskųstą teismo... 120. 12.... 121. Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo... 122. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 123. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. sprendimą ir...