Byla 2A-528-436/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, UAB DK „PZU Lietuva“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo B. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15035-191/2015 pagal pareiškėjo B. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, UAB DK „PZU Lietuva“

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas, patikslinęs pareiškimą (b. l. 32), prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., gim. ( - ), miręs ( - ), ir E. (J.) K. (S.), gim. ( - ), mirusi ( - ), buvo brolis ir sesuo. Juridinio fakto nustatymas pareiškėjui reikalingas tikslu gauti neturtinės žalos už I. K. žūtį dėl 2013-12-04 autoįvykio atlyginimą iš UAB DK „PZU Lietuva“. Pareiškimas grindžiamas argumentais, kad ( - )bmirė pareiškėjo pusbrolis I. K.. Jo motina E. K. (iki santuokos – S.) buvo pareiškėjo tėvo A. S. sesuo. Pareiškėjo tėvo A. S. ir I. K. motinos E. K. (S.) tėvas buvo G. S., motina - J. Z.. Tačiau savo tėvo A. S. gimimo liudijimo pareiškėjas negali gauti, nes pagal Baltarusijos Respublikos Gomelio apskrities Civilinės būklės aktų registracijos archyvo 2014-11-19 pranešimą įrašo apie A. S. gimimą 1928 m. ( - ) nėra; archyvo fondas už 1927, 1930-1931 metus neišlikęs; už 1924-1926, 1928-1929 metus išlikęs dalinai. Todėl buvo priverstas kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu pareiškėjo B. K. patikslintą pareiškimą atmetė. Teismas nurodė, kad nustatant giminystės santykius, būtina atsižvelgti į tai, ar prašomas nustatyti giminystės artumo laipsnis sukels pareiškėjui teisinius padarinius (CK 3.134 str. 2 d.). Pareiškėjas nurodo, jog yra vienintelis I. K. šeštos eilės įpėdinis (CK 5.11 str. 1 d. 6 p.). Kauno apylinkės teismo 2014-06-13 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1616-530/2014 B. K. civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo patenkintas iš dalies, o dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestas kaip nepagrįstas (b. l. 72-77). Kauno apygardos teismas 2014-11-11 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-752-319/2014 civilinio ieškovo B. K. apeliacinį skundą atmetė (b. l. 78-80). Kauno apylinkės teismas nuosprendyje atmesdamas civilinį ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo konstatavo, kad B. K. nepriklauso asmenų ratui, įvardintam LR CK 6.284 str. 1 d., todėl padarė išvadą, jog jis neturi teisės į neturtinės žalos atlyginimą, be to, B. K. teisme patvirtino, kad emocinio pobūdžio išgyvenimų dėl I. žūties nejaučia. Kauno apygardos teismas, motyvuodamas neturtinės žalos nepriteisimą B. K., nurodė, jog nors B. K. pateikė teismui jo ir I. K. giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, tačiau vien giminystės ryšio ar bendros buities vedimo fakto nepakanka neturtinei žalai pagrįsti. Spręsdamas civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos dydžio klausimą, teismas atsižvelgia į nukentėjusiojo asmens patirtus išgyvenimus, susijusius su jam artimo žmogaus mirtimi. Atsižvelgęs į tai, kad įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nuspręsta nesant teisinio pagrindo netenkinti B. K. ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas sprendė, jog pareiškėjo B. K. patikslintas pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmestinas kaip nesukelsiantis pareiškėjui teisinių padarinių.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu pareiškėjas B. K. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – pareiškėjo pareiškimą patenkinti.

9Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

  1. Spręsdamas neturtinės žalos dydžio atlyginimo klausimą teismas atsižvelgia į nukentėjusiojo asmens patirtus išgyvenimus, susijusius su artimo žmogaus mirtimi. Teismo procesas baudžiamojoje byloje buvo viešas ir apeliantas negalėjo pasisakyti apie santykių su žuvusiuoju I. K. artumą. Teismas be pagrindo atmetė pareiškimą, nes nustačius giminystės ryšį būtų apginti apelianto turtiniai interesai.
  2. Taip pat nurodo, kad paaiškėjo naujos aplinkybės. Tvarkant pusbrolio I. K. dokumentus, rastas Kauno apygardos teismo 2013-11-15 vykdomasis raštas pagal kurį yra taikyta restitucija ir I. K. suteikta teisė atsiimti butą. Apeliantas mano, kad jis tapęs pusbrolio teisių perėmėju, galėtų paveldėti po jo mirties likusį nekilnojamąjį turtą.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visą bylos medžiagą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Teismas nustatė, kad ši civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo iškelta dėl pareiškėjo ir 2013-12-04 įvykusio eismo įvykio metu žuvusio I. K. giminystės ryšio nustatymo, o ne dėl tarp minėtų asmenų susiklosčiusių asmeninių santykių bei jų pobūdžio. Todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo prašomas nustatyti juridinis faktas nesukels pareiškėjui jokių teisinių padarinių. Įsiteisėjus teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui, šalys ir kiti dalyvavę asmenys byloje, taip pat ir teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Pareiškėjo neturtinės žalos atlyginimo klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais.
  2. Nurodytą vykdomąjį raštą apeliantas galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui, nes šis vykdomasis raštas buvo išduotas dar 2013-11-15. Kita vertus, apelianto pateiktas vykdomasis raštas jokios įtakos nagrinėjamai bylai neturi, kadangi ši byla nėra dėl paveldėjimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas po I. K. mirties į notarą dėl paveldėjimo nesikreipė ir paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Apeliantas jokių įrodymų teismui nepateikė, kad bandė kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo arba, kad jam buvo atsisakyta išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, kadangi nėra nustatytas jo ir žuvusiojo pusbrolio giminystės ryšys. Nagrinėjant Kauno apygardos teisme baudžiamąją byla Nr. 1A-752-319/2014 teismas nustatė, kad B. K. pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius jo ir I. K. giminystės ryšį. Apeliantas nenurodė jokių teisinių argumentų, dėl ko turėtų būti panaikintas skundžiamas teismo sprendimas.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Pareiškėjas teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., gim. ( - ), miręs ( - ), ir E. (J.) K. (S.), gim. ( - ), mirusi ( - ), buvo brolis ir sesuo, nes šio juridinio fakto nustatymas pareiškėjui reikalingas tikslu gauti neturtinės žalos už I. K. žūtį 2013-12-04 autoįvykio metu atlyginimą iš UAB DK „PZU Lietuva“. Skundžiamu sprendimu teismas pareiškimą atmetė, kaip nesukelsiantį pareiškėjui jokių teisinių padarinių.

16Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pakeitimas ar pabaiga. Teismas nagrinėja bylas dėl giminystės santykių nustatymo (CPK 444 str. 2 d. 1 p.). Toks įstatyminis reglamentavimas reiškia, kad ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę neturi juridinės reikšmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2008. Teismų praktika. 2008, 29). Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai).

17Kaip matyti iš pareiškėjo pareiškimo, jis prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kadangi neturi savo tėvo A. S. gimimo liudijimo, o nesant giminystės ryšį įrodančių dokumentų, pareiškėjas negali kreiptis dėl neturtinės žalos už I. K. žūtį dėl 2013-12-04 autoįvykio atlyginimo iš UAB DK „PZU Lietuva“.

18Nustatant giminystės santykius, būtina atsižvelgti į tai, ar prašomas nustatyti giminystės artumo laipsnis sukels pareiškėjui teisinius padarinius (CK 3.134 str. 2 d.). Apeliantas savo skunde taip pat nurodo, jog jis yra vienintelis I. K. šeštos eilės įpėdinis, todėl turėtų teisę po jo mirties paveldėti nekilnojamąjį turtą (CK 5.11 str. 1 d. 6 p.).

19Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad po savo pusbrolio I. K. mirties (( - )) pareiškėjas kreipėsi į draudimo kompaniją UAB DK „PZU Lietuva“ dėl draudimo išmokos, susidedančios iš laidojimo išlaidų ir neturtinės žalos atlyginimo, išmokėjimo. Draudimo kompanija laidojimo išlaidas sutiko atlyginti, o dėl neturtinės žalos atlyginimo 2014-05-12 rašte nurodė, kad pareiškėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius su žuvusiuoju (b. l. 25–26). Iš vėliau priimto Kauno apylinkės teismo 2014-06-13 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-1616-530/2014, matyti, kad B. K. civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo patenkintas iš dalies, o dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestas kaip nepagrįstas. Kauno apygardos teismas 2014-11-11 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-752-319/2014 civilinio ieškovo B. K. apeliacinį skundą atmetė. Teismas šioje nutartyje nurodė, kad apeliacinės instancijos teismui B. K. pateikė jo ir mirusiojo giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, todėl yra pagrindas išvadai, kad jie kartu gyveno ir palaikė ryšį, todėl teoriškai jis turėjo galimybę būti pripažintas šioje byloje nukentėjusiuoju ir galėjo patirti neturtinę žalą. Tačiau vien giminystės ryšio ar bendros buities vedimo fakto nepakanka neturtinei žalai pagrįsti. Spręsdamas civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos dydžio klausimą, teismas atsižvelgė į nukentėjusiojo asmens patirtus išgyvenimus, susijusius su jam artimo žmogaus mirtimi, todėl apeliacinės instancijos teismas visiškai sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog nenustačius, kad B. K. ir I. K. būtų sieję artimi, emociškai tvirti ryšiai ir, kad jokių emocinio pobūdžio išgyvenimų dėl I. K. mirties B. K. nejaučia, tenkinti jo ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo nebuvo teisinio pagrindo. Taip pat apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje apelianto skundo argumentus vertino kaip nenuoširdžius, neatitinkančius tikrovės, kuriais siekiama gauti materialinės naudos, nes tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme jis vienareikšmiškai nurodė, jog ieškinį neturtinei žalai atlyginti pareiškė tik dėl materialinių nuostolių, teisme apklaustas dėl emocinių pergyvenimų, patvirtino, kad dvasinių išgyvenimų dėl I. K. mirties neturėjo (b. l. 78–80).

20Taigi, nustatyta, kad yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, kuriuo pareiškėjo B. K. prašymas dėl neturtinės žalos atlyginimo dėl žuvusio jo pusbrolio I. K. žūties yra atmestas. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, tačiau tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas. Įsiteisėjęs teismo sprendimas byloje pagal ieškinį (pareiškimą, prašymą), kuriuo siekiama tam tikros teisės arba tam tikrų materialinių teisinių santykių buvimo ar nebuvimo teisinio pripažinimo (ieškiniai (pareiškimai, prašymai) dėl pripažinimo), turi prejudicinę galią ir byloje nedalyvavusiems asmenims (CPK 279 str. 4 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad prieš tai minėtose baudžiamosiose bylose civilinio ieškovo, šioje byloje pareiškėjo, civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo buvo netenkintas ne dėl to, kad nebuvo nustatytas tarp pareiškėjo ir žuvusiojo 2013-12-04 eismo įvykio metu I. K. giminystės ryšys. Priešingai, buvo minėta, kad apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys apelianto ir žuvusiojo giminystės ryšį, o tai reiškia, jog dėl giminystės ryšio teismui abejonių nekilo. Pareiškėjo civilinis ieškinys buvo atmestas tuo pagrindu, kad teismai nagrinėdami baudžiamąją bylą nustatė, jog pareiškėjas nejautė jokių emocinių, dvasinių išgyvenimų dėl I. K. mirties, o civilinį ieškinį pareiškė tik dėl materialinių nuostolių. Nustatęs šias aplinkybės apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada ir konstatuoja, kad apelianto B. K. prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą nesukels apeliantui jokių teisinių padarinių.

22Apeliantas taip pat nurodo naujai jam paaiškėjusią aplinkybę, kad tarp žuvusiojo daiktų jis rado Kauno apygardos teismo 2013-11-15 išduotą vykdomąjį raštą, pagal kurį yra taikyta restitucija ir I. K. suteikta teisė susigrąžinti butą. Todėl tapęs pusbrolio teisių perėmėju, įgytų teisę po jo mirties paveldėti likusį nekilnojamąjį turtą.

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas atsisakė juos priimti. Apelianto pateiktas naujas rašytinis įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, nes šio dokumento išdavimo data yra 2013-11-15. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas savo pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą grindė vienintele aplinkybe – siekiu gauti neturtinės žalos už I. K. žūtį atlyginimą, o apie siekį tapti žuvusiojo pusbrolio paveldėtoju nepaminėjo. Apeliantas nurodo, kad rastas minėtas vykdomasis raštas yra naujai paaiškėjusi aplinkybė. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad dar nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-1616-530/2014 Kauno apylinkės teisme, pareiškėjas B. K. teismui paaiškino, jog žuvusysis I. K. buvo jo giminaitis, kuris praradęs savo butą gyveno pas jį, adresu Topolių g. 9-7, Karmėlavoje. Vėliau teismo nutartimi jam buvo grąžintas butas, tačiau jis privalėjo grąžinti pinigus. Tai reiškia, kad apie žuvusiojo teisę į butą jis žinojo ir turėjo visas galimybes kaip žuvusiojo vienintelis giminaitis kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, tačiau po I. K. mirties paveldėjimo byla Kauno m. 18-ajame notarų biure nebuvo užvesta (b. l. 47). Taigi nustatyta, kad į notarą pareiškėjas, kaip šeštos eilės įpėdinis (CK 5.11 str. 6 p.) per CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta trijų mėnesių terminą nesikreipė ir notaras nėra atsisakęs jam išduoti paveldėjimo teisės liudijimo tuo pagrindu, jog nepakanka duomenų nustatyti giminystės ryšį su žuvusiuoju. Apeliacinės instancijos vertinimu, apelianto apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė negali būti pripažinta kaip naujai paaiškėjusi ir kartu su apeliaciniu skundu pateiktas 2013-11-15 vykdomasis raštas nelaikytinas nauju rašytiniu įrodymu, nes bylos duomenys patvirtina, kad šis dokumentas šalims buvo žinomas.

24Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. V. v. Labanoro regioninis parkas ir kt., bylos Nr. 3K-3-562/2004; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2008, ir kt.). Dėl to, nagrinėjant klausimą dėl prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, būtina įvertinti, ar prašomas nustatyti faktas, atsižvelgiant į atitinkamus santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, gali būti pagrindas atsirasti pareiškėjo siekiamoms įgyti teisėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-27/2009).

25Įvertinęs visas nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė visas bylos faktines aplinkybes ir padarė pagrįstas išvadas, tačiau nustatęs, jog pareiškėjo B. K. prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels jam jokių teisinių padarinių, teismas turėjo šią civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutikęs su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad apelianto B. K. prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nesukels apeliantui jokių teisinių padarinių, Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą panaikina ir vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu šią civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukia (CPK 326 str. 1 d. 5 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

27Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal pareiškėjo B. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti.

28Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas, patikslinęs pareiškimą (b. l. 32), prašė nustatyti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu pareiškėjo B. K.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniu skundu pareiškėjas B. K. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 9. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Spręsdamas... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo UAB DK „PZU... 11. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais:
      12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 14. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 15. Pareiškėjas teismo prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 16. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalyje numatyta,... 17. Kaip matyti iš pareiškėjo pareiškimo, jis prašo nustatyti juridinę... 18. Nustatant giminystės santykius, būtina atsižvelgti į tai, ar prašomas... 19. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad po savo pusbrolio I. K. mirties ((... 20. Taigi, nustatyta, kad yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, kuriuo... 21. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos... 22. Apeliantas taip pat nurodo naujai jam paaiškėjusią aplinkybę, kad tarp... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 314 straipsnį... 24. Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę... 25. Įvertinęs visas nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325, 326... 27. Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimą panaikinti ir... 28. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....