Byla 2S-598-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė,

3kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė (pranešėja) ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-02-19 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, S. U. ir M. F. dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Atsakovas M. F. prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti atsakovei S. U. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų, esančių atsakovės bankų sąskaitose už 82 609 Lt sumą. Nurodė, jog gali susiklostyti situacija, kuomet patenkinus ieškovo ieškinį dalyje dėl restitucijos taikymo - grąžinant atsakovui už 0,19 ha žemės sklypo dalį sumokėtos kainos 82 609 Lt - teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas, neužtikrinus šio reikalavimo laikinąja apsaugos priemone. Atsakovo žiniomis, atsakovė S. U. ketina perleisti jai nuosavybės teise priklausantį turtą tretiesiems asmenims. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas atsižvelgiant į didelę ieškinio sumą.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-02-19 nutartimi atsakovo M. F. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas - garantuoti teismo priimto sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Atsakovas daro prielaidą, jog gali susiklostyti situacija, kai patenkinus ieškinį ir grąžinus iš atsakovo 0,19 ha žemės sklypo dalį valstybei, jam nebūtų už tai atlyginta, t.y. prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę galimiems jo nuostoliams užtikrinti. Teismas šioje civilinėje byloje 2008-12-23 nutartimi yra pritaikęs laikinąją apsaugos priemonę ieškovo reikalavimams užtikrinti - uždraudė atsakovui M. F., parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į 0,19 ha žemės sklypą, kuriame yra valstybinės reikšmės miškas. Atsakovas nurodė, jog egzistuoja reali grėsmė, jog atsakovė S. U. gali imtis nesąžiningų veiksmų, tačiau jokių konkrečių duomenų ar kitų įrodymų, tai patvirtinančių, nepateikė. Jokių duomenų apie atsakovės S. U. turtinę padėtį taip pat nepateikė. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog teismo sprendimas, nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės – arešto atsakovės S. U. turtui 82 609 Lt sumai, negalės būti realiai įvykdytas.

10III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Atsakovas M. F. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-02-19 nutartį bei patenkinti atsakovo M. F. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovei S. U. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir turto kilnojamojo bei piniginių lėšų, esančių atsakovės bankų sąskaitose, už 82 609 Lt. Nurodė, kad atsakovas savo prašyme išdėstė pagrįstus argumentus ir motyvus bei faktus, dėl kurių yra reali tikimybė, kad atsakovei bylos nagrinėjimo metu elgiantis nesąžiningai, teismo sprendimo vykdymas realiai gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, t.y. patenkinus ieškinį iš atsakovės išreikalauti priteistą sumą gali būti itin sunku arba apskritai neįmanoma. Skundžiamoje nutartyje nurodoma, kad atsakovas nepateikė jokių konkrečių duomenų ar kitų įrodymų, jog egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovė S. U. gali imtis nesąžiningų veiksmų. Taip pat nepateikė jokių duomenų apie atsakovės S. U. turtinę padėti. Teismo argumentai yra nepagrįsti, kadangi M. F. yra fizinis asmuo ir neturi teisės rinkti informacijos apie atsakovės S. U. turtinę padėtį, juo labiau neturi galimybės pateikti dokumentų apie jos turto ir piniginių lėšų sudėtį ir judėjimą. Sudarant sandorį dėl ginčo objekto pati atsakovė S. U. minėjo, kad lėšas, gautas perleidus žemės sklypus, ketina dovanoti savo vaikams, tačiau atsakovas, kaip fizinis asmuo, piniginių lėšų perleidimo įrodymų rinkti ir pateikti teismui neturi nei faktinės, nei teisinės galimybės. Be to, atsakovė S. U. yra pensijinio amžiaus, gimusi 1932 m., nedirba, todėl ir yra didelė tikimybė, kad negauna jokių kitų pajamų, išskyrus pensiją. Dėl šios priežasties kyla reali grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas ir kartu priteistų piniginių sumų išieškojimas iš atsakovės S. U. gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė remiasi pagrįsta prielaida, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių yra labiau tikėtina, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, negu, kad to neatsitiks. Atsakovo 2009-02-19 prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra pateikti pagrįsti argumentai, kurie leidžia daryti prielaidą, kad yra labiau tikėtina, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, todėl teismo argumentai, kuriais vadovaujantis buvo atmestas šis prašymas, yra nepagrįsti. Be to, teismas priėmė nutartį, neatsižvelgdamas į įrodinėjimo civiliniame procese taisykles, o taip pat nukrypdamas nuo suformuotos teismų praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2007-05-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1656-48/2007 nurodo, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes akivaizdu, kad tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kadangi patenkinus ieškinį ir pritaikius restituciją iš atsakovės S. U. priteistina suma yra didelė – 82 609 Lt, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą ar padaryti jį neįmanomu.

12Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo M. F. 2009-03-05 atskirąjį skundą patenkinti. Nurodo, kad atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra pagrįsti. Nurodytos aplinkybės leidžia manyti, kad yra reali grėsmė, jog sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl yra tikslinga taikyti atsakovo M. F. prašomą laikinąją apsaugos priemonę ir areštuoti atsakovei S. U. priklausančio turto už 82 609 Lt.

13Atsakovė S. U. atsiliepimų į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą. Kaip matyti iš skundo turinio, nei su pirminiu prašymu, nei su atskiruoju skundu M. F. nepateikė jokių pagrįstų argumentų ir įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad yra reali grėsmę, jog atsakovė S. U. ketintų elgtis nesąžiningai proceso metu, slėpti turtą, imtis kitokių nesąžiningų veiksmų, siekdama apsunkinti būsimo teismo sprendimo vykdymą. Todėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės S. U. atžvilgiu nėra. Pažymėtina, jog vien tai, kad atsakovė yra pensininkė, nesudaro pagrindo teigti, kad dėl to teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomu lyginant su ta padėtimi, kuri yra bylos iškėlimo dieną.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.). CPK 144 straipsnio normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normų numatytų priemonių.

17Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį, atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šio asmens nuosavybės teise valdomo turto verte, o taip pat su atsakovo turimais įsipareigojimais. Nustačius, kad konkretaus atsakovo atžvilgiu ieškinio suma yra didelė, galima daryti išvadą, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

18Nagrinėjamu atveju tikėtina, jog didelė ieškinio suma – 82 609 Lt gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybę, jog atsakovė S. U. būtų pajėgi įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė yra pensijinio amžiaus, nedirba, todėl tikėtina, kad negauna jokių kitų pajamų, išskyrus pensiją. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas išvadai, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu (CPK 144 str. 1 d.).

19Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas M. F., pareikšdamas prašymą taikyti atsakovės S. U. turtui laikinąsias apsaugos priemones, turėjo pateikti įrodymus apie atsakovės turtinę padėtį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas M. F., būdamas fiziniu asmeniu, neturi teisės rinkti informacijos apie atsakovės S. U. turtinę padėtį, neturi galimybės pateikti dokumentų apie jos turto ir piniginių lėšų sudėtį ir judėjimą, todėl pirmosios instancijos teismo nurodymas pateikti šiuo įrodymus nepagrįstas. Kolegija taip pat pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne atsakovės turtinės padėties klausimas, o aplinkybės, ar atsakovė bus pajėgi įvykdyti teismo sprendimą. Esant didelei ieškinio sumai ir nesant byloje duomenų, patvirtinančių atsakovės galimybę įvykdyti teismo sprendimą, kuriuo būtų patenkintas ieškinys, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovo M. F. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino visų faktinių šiam klausimui spręsti svarbių bylos aplinkybių, netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

21Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo M. F. prašymas tenkintinas – areštuotinas atsakovei S. U. priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį perleisti ar bet kaip kitaip suvaržyti teises į turtą, tačiau leidžiant atsakovei valdyti ir naudoti šį turtą ir gauti iš jo pajamas. Nesant arba nepakankant atsakovės nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, areštuotinos atsakovės piniginės lėšos, esančios bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose (CPK 145 str. 1 d. 3 p.). Bendra areštuotino atsakovės turto vertė neturi viršyti 82 609 Lt (CPK 144 str. 2 d.).

22Pažymėtina, kad atsakovė gali motyvuotu prašymu kreiptis į pirmosios instancijos teismą ir prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146 str. 1 d.), įmokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, pateikti laidavimo raštą arba įkeisti turtą (CPK 146 str. 2 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-02-19 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo M. F. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

25Areštuoti atsakovei S. U. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, 82 609 Lt sumai, uždraudžiant jį perleisti ar bet kaip kitaip suvaržyti teises į turtą, leidžiant atsakovei valdyti ir naudoti šį turtą ir gauti iš jo pajamas. Nesant arba nepakankant atsakovės nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, areštuoti atsakovės pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose.

26Atsakovės S. U. turtą surasti ir aprašyti pavesti atsakovo pasirinktam antstoliui.

27Nutartis vykdoma skubiai.

28Šios nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė,... 3. kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė (pranešėja) ir Andžej Maciejevski,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. F.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Atsakovas M. F. prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-02-19 nutartimi atsakovo M. F.... 10. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Atsakovas M. F. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo... 12. Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras atsiliepimu į atskirąjį... 13. Atsakovė S. U. atsiliepimų į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 14. Teisėjų kolegija... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimo... 17. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 18. Nagrinėjamu atveju tikėtina, jog didelė ieškinio suma – 82 609 Lt gali... 19. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas M. F.,... 20. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 22. Pažymėtina, kad atsakovė gali motyvuotu prašymu kreiptis į pirmosios... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 24. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-02-19 nutartį panaikinti ir... 25. Areštuoti atsakovei S. U. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) priklausantį... 26. Atsakovės S. U. turtą surasti ir aprašyti pavesti atsakovo pasirinktam... 27. Nutartis vykdoma skubiai.... 28. Šios nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims bei Turto...