Byla 2-1153/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarties, priimtos civilineje byloje Nr. B2-1238-485/2009, kuria patvirtinti bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „PG valda“ kreditoriu finansiniai reikalavimai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Danutes Gasiunienes, Konstantino Gurino ir Danutes Milašienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal kreditoriaus R. G. atskiraji skunda del Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarties, priimtos civilineje byloje Nr. B2-1238-485/2009, kuria patvirtinti bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „PG valda“ kreditoriu finansiniai reikalavimai.

2Teiseju kolegija

3n u s t a t e :

4Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „PG valda“ iškelta bankroto byla. Šia nutartimi nustatytas 45 dienu terminas nuo nutarties isiteisejimo dienos kreditoriu finansiniams reikalavimams pareikšti.

5Pasibaigus teismo nustatytam terminui kreditoriu finansiniams reikalavimams pareikšti, bankrutuojancios imones administratoriaus igaliotas asmuo 2009 m. gegužes 28 d. ir 2009 m. birželio 22 d. pateike Kauno apygardos teismui bankrutuojancios UAB „PG valda“ kreditoriu 9 441 265,68 Lt finansinius reikalavimus, kuriu administratorius negincija. Be to, administratoriaus igaliotas asmuo praše netenkinti kreditoriu UAB „Betonsta“, R. H. , R. G. , UAB „Eispra“, L. S. , D. K. , L. D. , L. S. , V. B. ir E. B. pareikštu 3 543 109,74 Lt finansiniu reikalavimu, kadangi jie, administratoriaus vertinimu, yra nepagristi.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. nutartimi patvirtino pirmosios, antrosios ir treciosios eiles finansinius reikalavimus. Nurode, kad jokiu aplinkybiu, paneigianciu kreditoriu finansiniu reikalavimu dydi ir pagristuma, nenustatyta, todel prašyma patvirtinti kreditoriu finansinius reikalavimus 9 441 265,68 Lt sumai, kuriu administratorius negincija, tenkintino. Kreditoriu UAB „Betonsta“, R. H. , R. G. , UAB „Eispra“, L. S. , D. K. , L. D. , L. S. , V. B. ir E. B. reikalavimus administratorius gincijo, todel šiu reikalavimu pagristumo klausima nutare spresti teismo posedyje.

7Atskiruoju skundu kreditorius (akcininkas) R. G. prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarties dali, kuria patvirtintas AB „Swedbank“ reikalavimas, panaikinti ir klausima del šio reikalavimo dydžio perduoti nagrineti Kauno apygardos teismui iš naujo. Skunda grindžia šiais motyvais:

81. Kreditoriaus AB „Swedbank“ reikalavima sudaro 6 253 160,64 Lt negražintas kreditas, 144 032,64 Lt priskaiciuotos palukanos, 14 748,93 Lt delspinigiai už laiku negražinta kredita ir 716,89 Lt delspinigiai. Pagal Imoniu bankroto istatymo 35 straipsnio nuostatas pirmiausia tenkinami kreditoriaus reikalavimai be priskaiciuotu delspinigiu ir palukanu, o tik veliau likusi reikalavimo dalis. Bankas, pasitvirtindamas savo reikalavimus kaip viena suma ir budamas ikeites atsakovo turta, pažeidžia kitu kreditoriu teises, nes netesybos ir palukanos turi buti tenkinamos tik tada, kai patenkinami visu kreditoriu reikalavimai be priskaiciuotu delspinigiu ir palukanu.

92. AB „Swedbankas“ ir UAB „PG valda“ kredito sutarties 7.2 punkte numatyti 0,08 procento delspinigiai už kiekviena diena nuo negražinto kredito sumos ar nesumoketu palukanu yra nepagristai dideles netesybos, nes tai sudaro 29,2 procentus metiniu palukanu. Be to, atsakovas mokejo bankui 0,5 procentu metines palukanas nuo nepaimtos kredito dalies. UAB „PG valda“ ir AB „Swedbankas“ kredito sutartyse ir susitarime numatytos palukanos atlieka ne tik mokejimo, bet ir minimaliu nuostoliu kompensavimo funkcija, kas yra laikoma skolininko UAB „PG valda“ atsakomybes forma. Ir palukanu, ir netesybu išieškojimas kartu reikštu dvigubos atsakomybes taikyma skolininkui – bankrutuojanciai imonei, kurios padetis ir taip yra sunki, bei pranašumo suteikimas vienam iš bankrutuojancios imones kreditoriu.

103. Pagal IBI 16 straipsnio nuostatas imonei iškelus bankroto byla visi bankrutuojancios imones skolu mokejimo terminai yra pasibaige, todel 2009 m. kovo 10 d. teismui iškelus bankroto byla, bankas turejo nutraukti palukanu skaiciavima, taciau palukanos buvo skaiciuojamos iki 2009 m. kovo 20 d.

11Atsiliepimu i atskiraji kreditorius AB „Swedbankas“ prašo atskiraji skunda atmesti, Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarti palikti nepakeista. Nurodo, kad apeliantas nepagristai teigia, kad AB „Swedbankas“ neišskyre iš savo teikiamo patvirtinti reikalavimo delspinigiu ir palukanu sumos. Be to, IBI 35 straipsnis, kuriuo remdamasis apeliantas gincija teismo nutarti del kreditoriu reikalavimo patvirtinimo, nera taikomas kreditoriu reikalavimu tvirtinimo stadijoje, o ja turi vadovautis administratorius reikalavimu tenkinimo metu. Bankas taip pat nesutinka su apelianto teiginiais, kad sutartyje numatytos palukanos atlieka tiek kompensacine, tiek mokejimo funkcija. Atsakovas neturejo moketi padidintu palukanu ar kitokiu sankcijas atitinkanciu mokejimu, todel susitarimas del netesybu yra sažiningas ir atitinka istatymu reikalavimus. Atsakovui yra priskaiciuotos mokejimo funkcija atliekancios palukanos ir kompensavimo funkcija atliekantys delspinigiai. Bankas finansinius reikalavimus atsakovui skaiciavo iki 2009 m. kovo 20 d., nes palukanu ir delspinigiu skaiciavimas nutraukiamas isiteisejus nutarciai del bankroto bylos iškelimo (IBI 10 str. 3 ir 7 d). Kadangi atsakovui bankroto byla buvo iškelta 2009 m. kovo 10 d. rašytinio proceso tvarka, ši nutartis isiteisejo per 10 dienu nuo šios nutarties priemimo (IBI 10 str. 13 d.).

12Atsiliepimu i atskiraji skunda BUAB „PG valda“ administratoriaus igaliotas asmuo prašo atskiraji skunda atmesti. Nurodo, kad AB „Swedbankas“ reikalavimas yra patvirtintas buhalterines apskaitos dokumentais, detalizuotos palukanu ir delspinigiu sumos. Administratorius taip pat atkreipe demesi, kad vadovaujantis IBI 34 straipsniu ikeitimu ir hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lešu, pardavus ikeista imones turta arba perduodant imones turta. Jeigu ikeistas turtas parduodamas už didesne kaina negu ikeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintu reikalavimu suma, šiu lešu likutis skiriamas kitu kreditoriu reikalavimams tenkinti IBI 35 str. nustatyta tvarka. Pasisakydamas del palukanu skaiciavimo termino nurode, kad teisines pasekmes sukelia isiteisejusi nutartis del bankroto bylos iškelimo.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Byloje nagrinejamas gincas del teismo patvirtinto AB „Swedbank“ reikalavimo UAB „PG valda“ bankroto byloje. Apeliantas gincija pirmosios instancijos teismo nutarties dali del to, kad teismo patvirtinta suma sudaro pagrindine skola, delspinigiai ir palukanos, nors IBI 35 straipsnyje numatyta, kad reikalavimai yra tenkinami laikantis nustatytos eiles ir tvarkos.

15Teiseju kolegija, pasisakydama del šio apelianto motyvo pastebi, kad teismas, spresdamas del kreditoriaus reikalavimo pagristumo ir pagrindo ji patvirtinti, patikrina, ar bankrutuojanti imone yra skolinga kreditoriui jo nurodytas sumas. Šiuo atveju kreditorius, prašydamas patvirtinti jo reikalavima, nurodo, kas sudaro susidariusia skola, tai yra išskiria pagrindine skola, palukanas, ir netesybas, jeigu tokios priklauso, o teismas, isitikines, kad reikalavimas pagristas, šiame bankroto proceso etape patvirtina bendra kreditoriaus reikalavima ir neišskiria, kokias sumas sudaro delspinigiai ar palukanos. Tuo tarpu apelianto minimas IBI 35 straipsnis yra taikomas ne reikalavimo patvirtinimo stadijoje, o tuo metu, kai jau yra tenkinami kreditoriu reikalavimai. Kaip nurodyta minetame straipsnyje, kreditoriu reikalavimai tenkinami dviem etapais. Pirmajame etape pagal nustatyta eiliškuma tenkinami kreditoriu reikalavimai be priskaiciuotu palukanu ir netesybu, o antrajame etape ta pacia tvarka tenkinama likusi kreditoriu reikalavimu dalis, tai yra palukanos ir netesybos.

16Kaip matyti iš byloje esancio AB „Swedbank“ prašymo bei iš administratoriaus pateikto pareiškimo teismui (b. l. 5-9), pagrindinis reikalavimas ir palukanos su netesybomis yra aiškiai išskirtos, todel reikalavimu tenkinimo stadijoje, laikantis IBI 35 straipsnyje numatytos tvarkos, šie reikalavimai tures buti tenkinami dviem etapais.

17Apeliantas taip pat gincija teismo patvirtinta kreditoriaus reikalavima ir tuo pagrindu, kad sutartyje yra numatytos nepagristai dideles netesybos, taciau byloje nera duomenu, kad apelianto minetos kredito sutarties salygos yra nugincytos, todel teismas neturi pagrindo spresti del delspinigiu mažinimo.

18Apeliantas taip pat kelia klausima iki kurio momento pagal IBI 16 straipsnio nuostatas turi buti skaiciuojamos palukanos, tai yra iki nutarties iškelti bankroto byla priemimo ar iki isiteisejimo momento. Teiseju kolegija, nesutikdamas su apelianto argumentais, kad palukanos turi buti skaiciuojamos iki nutarties iškelti bankroto byla priemimo, pastebi, kad teisines pasekmes sukelia isiteisejusi teismo nutartis ir nuo tos dienos isigalioja IBI 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatytas draudimas imonei vykdyti finansines prievoles, tarp ju ir moketi palukanas (Lietuvos Aukšciausiojo teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-291/2009).

19Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti iš esmes teiseta ir pagrista Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarties dali del AB „Swedbank“ reikalavimo patvirtinimo, todel ši nutarties dalis paliktina nepakeista.

20Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarties dali, kuria patvirtintas AB „Swedbank“ 6 412 659,15 Lt reikalavimas, palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija... 3. n u s t a t e :... 4. Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „PG valda“ iškelta... 5. Pasibaigus teismo nustatytam terminui kreditoriu finansiniams reikalavimams... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. nutartimi patvirtino pirmosios,... 7. Atskiruoju skundu kreditorius (akcininkas) R. G. prašo Kauno apygardos teismo... 8. 1. Kreditoriaus AB „Swedbank“ reikalavima sudaro 6 253 160,64 Lt... 9. 2. AB „Swedbankas“ ir UAB „PG valda“ kredito sutarties 7.2 punkte... 10. 3. Pagal IBI 16 straipsnio nuostatas imonei iškelus bankroto byla visi... 11. Atsiliepimu i atskiraji kreditorius AB „Swedbankas“ prašo atskiraji skunda... 12. Atsiliepimu i atskiraji skunda BUAB „PG valda“ administratoriaus igaliotas... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Byloje nagrinejamas gincas del teismo patvirtinto AB „Swedbank“ reikalavimo... 15. Teiseju kolegija, pasisakydama del šio apelianto motyvo pastebi, kad teismas,... 16. Kaip matyti iš byloje esancio AB „Swedbank“ prašymo bei iš... 17. Apeliantas taip pat gincija teismo patvirtinta kreditoriaus reikalavima ir tuo... 18. Apeliantas taip pat kelia klausima iki kurio momento pagal IBI 16 straipsnio... 19. Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija sprendžia, kad... 20. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarties dali, kuria...