Byla B2-4440-864/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Fis investicija“ (trečiasis asmuo D. Z.)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Elimia Commerce Inc. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Fis investicija“ (trečiasis asmuo D. Z.),

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas 631742,69 Eur sumą pagal reikalavimo perleidimo sutartį.

3Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi pareiškimą priėmė; pasiūlė pareiškėjui per penkias darbo dienas nuo pasiūlymo dienos, sumokėti 2000 Eur sumą reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms padengti, į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą; atsakovui nustatytas terminas iki 2017 m. birželio 22 d. atsiliepimui ir Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytiems dokumentams pateikti.

4Pareiškėjas papildomai paaiškino, kad be atsakovo vadovo pateiktų dokumentų negalima spręsti, kad įmonė jokio turto neturi; teismas nepateikė bankroto administratoriams pasiūlymo dėl atsakovo administravimo savo rizika; nekeliant bankroto bylos, bus ignoruojamas vienas esminių bankroto procedūrų tikslų – eliminuoti iš rinkos nemokų rinkos dalyvį. Pareiškėjas įsipareigoja, kad neatsiradus administratoriui, sutinkančiam administruoti atsakovą savo rizika, suras pats tokį administratorių.

5Buvęs UAB „Fis investicija“ vadovas D. Z. prašė pratęsti terminą dokumentams pateikti iki 2017 m. liepos 5 d. Paaiškino, kad atsakovo vadovu nebėra nuo 2013 m. spalio 17 d., tačiau gali pabandyti surasti bei pateikti informaciją ir dokumentus už jo vadovavimo laikotarpį. Nutartį gavo tik 2017 m. birželio 10 d., todėl atsižvelgiant, kad nebėra įmonės direktoriumi, dokumentų surinkimas užtruks.

6Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 30 d. nutartimi, atsižvelgdamas į D. Z. prašymą, nustatė D. Z. terminą iki 2017 m. liepos 5 d. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. dokumentams pateikti bei įpareigojo pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kam po atleidimo perdavė įmonės dokumentus ir turtą bei kas yra/buvo įmonės akcininkai, taip pat visą kitą informaciją, iš kurios būtų galima nustatyti įmonės valdymo organus ir dalyvius.

7Buvęs UAB „Fis investicija“ vadovas D. Z. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose prašo įtraukti jį į šią bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų; atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „Fis investicija“; atsisakius tenkinti prašymą dėl atsisakymo kelti bankroto bylą – sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki tol, kol bus išspręsta Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-32682-854/2017, kuri pradėta pagal D. Z. ieškinį prieš ieškovą Elimia Commerce Inc. Paaiškino, kad teikia tik 2016 m. ir 2017 m. birželio 30 d. bendrovės balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas bei 2017 m. liepos 11 d. kreditorių sąrašą. Kitokių dokumentų gauti negali, nes nėra įmonės vadovu ir neturi priėjimo prie bendrovės informacijos. D. Z. turi suinteresuotumą šia byla, nes pareiškėjui nepriklauso reikalavimo teisės į bendrovę, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atsakovui iškelti bankroto bylą. Šiuo metu tarp D. Z. ir Elimia Commerce Inc. Vilniaus miesto apylinkės teisme ginčas, kuriame D. Z. reikalauja pripažinti, kad tarp jo ir Elimia Commerce Inc. buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo į UAB „Fis investicija“ sutartis. D. Z. nereikalauja iš UAB „Fis investicija“ grąžinti iš jam pareiškėjo perleistų reikalavimo teisių kylančios skolos ir faktiškai šios skolos grąžinimo terminas yra atidėtas. Taigi, atsakovui bankroto byla negali būti keliama, nes bendrovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balanso įrašyto turto vertės. Dauguma bendrovės po vienerių metų mokėtinų sumų yra bendrovės įsipareigojimai akcininkams D. Z. ir M. B., kurie nereikalauja skolų grąžinimo. Iškėlus bankroto bylą atsakovui, būtų pažeisti D. Z. interesai, nes pareiškėjas neteisėtai naudojasi reikalavimo teisėmis, kurios iš tiesų priklauso D. Z.. Atitinkamai pareiškėjas neturi teisės reikalauti atsakovui iškelti bankroto bylą. Bendrovės kreditorių sąraše nei pareiškėjas, nei D. Z. nėra nurodyti kaip bendrovės kreditoriai, kadangi apie vykusius reikalavimo teisių perleidimu nebuvo informuota UAB „Finansų apskaitos centras“, kuri tvarko bendrovės finansinę apskaitą. Vilniaus miesto apylinkės teismo byloje 2017 m. liepos 4 d. buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis pareiškėjui uždrausta perleisti ar suvaržyti reikalavimo teises į bendrovę. Todėl bankroto bylos procedūra reikštų reikalavimo teisių į bendrovę pabaigą. Jei įmonei būtų iškelta bankroto bylą, tuomet bylos nagrinėjimas turėtų būti sustabdytas, nes šiuo metu galutinai nėra aišku kam iš tiesų priklauso reikalavimo teisės, kurios ginčijamos apylinkės teisme, į įmonę.

8Byla nutraukiama

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. Įmonių bankroto įstatymo 3 str. apibrėžta įmonės kreditoriaus sąvoka – tai yra asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Įmonių bankroto įstatyme nėra reglamentuota, kokiu būdu nustatoma, ar asmuo turi teisę kaip kreditorius inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kai skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę. Aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, galutinai bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.).

10Teisminėje praktikoje pripažįstama, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, bei kad esant pakankamai pagrįstų duomenų apie atsakovo nemokumą, net ir ginčijamas kreditorinis reikalavimas yra pagrindas inicijuoti bankroto bylą galimai nemokiam atsakovui. Tačiau viešojo intereso elementas bankroto bylose savaime nereiškia, kad teismine tvarka viešąjį interesą turi teisę ginti bet kuris asmuo – inicijuoti bankroto bylas Įmonių bankroto įstatymo suteikta teisė ne bet kuriam asmeniui, o tik įstatyme apibrėžtam subjektų ratui. Pažymėtina, kad bankroto bylos inicijavimas atsakovui negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas, atsižvelgiant į bankroto proceso specifiką. Pareiškėjas, laikantis save kreditoriumi, turi siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis Nr. 2-356/2013).

11Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad kreditorius, kreipdamasis į teismą, turi pagrįsti savo teisinį statusą, todėl teismui turi būti pateikti kreditoriaus reikalavimo teisę pagrindžiantys įrodymai. Kreditorius, kuris kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo nurodyti, iš kokių santykių yra kilęs ginčas ir kuo grindžiamas jo reikalavimas. Jeigu toks kreditoriaus nurodymas nėra aiškiai nepagrįstas, jis yra pakankamas teismui su sąlyga, kad skolininkas bankroto bylos iškėlimo stadijoje neginčija kreditoriaus reikalavimo teisės. Jeigu skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę ir pateikia tai patvirtinančius argumentus bei įrodymus, teismas, nustatęs, kad tarp šalių kilęs ginčas, turi nesvarstyti bankroto bylos iškėlimo klausimo, kadangi į teismą kreipėsi netinkamas subjektas, ir pasiūlyti šalims išspręsti jų ginčą individualaus civilinio proceso tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartis Nr. e2-211-330-2016).

12Iš buvusio UAB „Fis investicija“ vadovo ir vieno iš akcininkų D. Z. (kitas akcininkas M. B.) pateiktų dokumentų bei teismų informacinės sistemos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-32682-854/2017 nagrinėjamas D. Z. ieškinys, kuriame prašoma pripažinti 2016 m. spalio 13 d. sudarytą ieškovo D. Z. ir atsakovo Elimia Commerce Inc. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią atsakovas Elimia Commerce Inc. už 1700 Eur kainą nuo sutarties sudarymo momento perleido ieškovui D. Z. nuosavybės teises į 2182181,18 Lt (632516,28 Eur) dydžio reikalavimo teises į UAB „Fis investicija“, kylančias iš 2008 m. sausio 28 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp UAB „Fis investicija“ ir UAB „Flopo informacinės sistemos“ (CPK 179 str. 3 d.). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. liepos 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-32682-854/2017 taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui Elimia Commerce Inc. perleisti ar bet kokiu būdu suvaržyti reikalavimo teises į UAB „Fis investicija“, kylančias iš 2008 m. sausio 28 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp UAB „Fis investicija“ ir UAB „Flopo informacinės sistemos“. D. Z. pateikė teismui dokumentus, iš kurių matyti, kad iš tiesų D. Z. ir Elimia Commerce Inc. 2016 m. spalio-lapkričio mėn. vedė darybas dėl reikalavimo teisių į UAB „Fis investicija“ perleidimo, o 2016 m. spalio 5 d. Elimia Commerce Inc. net pasirašė reikalavimo perleidimo sutarties projektą, pagal kurį sutiko parduoti reikalavimo teisę už 1700 Eur sumą. Taigi, šiuo metu dėl reikalavimo teisės, kurios pagrindu pareiškėjas šioje byloje Elimia Commerce Inc. prašo atsakovui UAB „Fis investicija“ iškelti bankroto bylą, nuosavybės teisių yra kilęs ginčas, kurį Vilniaus miesto apylinkės teismas, taikęs laikinąsias apsaugos priemones, įvertino kaip preliminariai pagrįstą. Todėl teismo vertinimu, tik pasibaigus minėtam ginčui bus galima pagrįstai spręsti kam priklauso kreditorinio reikalavimo nuosavybės teisės į UAB „Fis investicija“, t. y. Elimia Commerce Inc. ar D. Z..

13Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje Nr. 2-825-330/2017 išaiškino, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje nustačius, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė tokios teisės neturintis subjektas, teismas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisako priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Tuo atveju, kai aplinkybė, jog pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikė tokios teisės neturintis subjektas, paaiškėja jau iškėlus civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas šią bylą nutraukia kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 293 str. 1 p.).

14Nustačius, kad Elimia Commerce Inc. reikalavimo teisę į UAB „Fis investicija“ galimai yra perleidusi D. Z., dėl ko Vilniaus miesto apylinkės teisme šiuo metu vyksta ginčas dėl reikalavimo nuosavybės teisių, darytina išvada, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė tokios teisės neturintis subjektas, todėl civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Fis investicija“ nutraukiama.

15Teismas atkreipia dėmesį, kad net jei ir laikant, kad Elimia Commerce Inc. iki reikalavimo nuosavybės teisės nuginčijimo teismine tvarka yra UAB „Fis investicija“ kreditore, turinčia teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos, tai bankroto byla atsakovui turėtų būti atsisakyta iškelti Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d. 3 p. pagrindu, t. y. padarius pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, o pareiškėjui į teismo depozitinę sąskaitą nesumokėjus teismo nustatytos sumos administravimo išlaidoms apmokėti.

16Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi, padaręs prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, todėl šiuo atveju spręstinas klausimas dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo, pasiūlė pareiškėjui per penkias darbo dienas nuo pasiūlymo dienos sumokėti 2000 Eur sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms padengti, į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą. Toks pasiūlymas buvo pateiktas teismui iš viešų registrų duomenų, nustačius, kad UAB „Fis investicija“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2007 m., finansinės atskaitomybės dokumentų registro tvarkytojui neteikė nuo 2008 metų, jokio registruotino turto neturi, darbuotojų neturi, įmonės deklaruotos buveinės adresu korespondencija neįsiteikė.

17Iš buvusio įmonės vadovo ir akcininko D. Z. pateiktų 2016 m. ir 2017 m. birželio 30 d. balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų bei 2017 m. liepos 11 d. kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė mažiausiai nuo 2015 m. nevykdo jokios veiklos (2016 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos skiltys „Praėję finansiniai metai“), vienintelį įmonės turtą sudaro 348 Eur per vienerius metus gautina suma (debitorinės skola), tuo tarpu įsipareigojimai įmonės kreditoriams sudaro 852764 Eur sumą.

18Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu patvirtintą Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašas ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles įmonei, kuriai taikytas supaprastintas bankroto procesas, bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis gali būti 3800 Eur (10 MMA), minimalus atlyginimo administratoriui dydis yra 1140 Eur (3 MMA).

19Taigi akivaizdu, kad net ir po buvusio įmonės vadovo ir akcininko pateiktų duomenų, teismo prielaida, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, nebuvo paneigta, nes turimo turto (debitorinės skolos) neužtektų apmokėti net minimalų administratoriaus atlyginimą. Todėl nagrinėjamu atveju bankroto byla galėjo būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka, tačiau tik tuo atveju, jei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškęs asmuo būtų įvykdęs teismo įpareigojimą įnešti į depozitinę sąskaitą sumą, kuri būtų naudojama teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 str. 10 d. 1 p.).

20Teismas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad teismas turėtų pasiūlyti bankroto administratoriams savo rizika administruoti įmonę, o tokiems administratoriams neatsiradus – pareiškėjas galėtų pateikti savo administratoriaus kandidatūrą. Teismas pirmiausia pažymi, kad bankroto administratoriaus atranka visais atvejais gali būti vykdoma Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, t. y. naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Antra, Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 25 d. nutartyje Nr. 2-2130-381/2016 yra nurodęs, kad administratoriaus, prisiimančio riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų, paskyrimo klausimas gali būti sprendžiamas tik pagal privilegijuotų kreditorių (valstybės institucijos, įpareigotos surinkti mokesčius, valstybinio socialinio draudimo įmokas bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas; įmonės darbuotojai ir jų įpėdiniai – darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju; Vyriausybės įgaliota institucija – žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga perėjimo valstybei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais; Finansų ministerija – paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, negrąžinimo atveju; valstybės institucijos, administruojančios Europos Sąjungos lėšas – iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju) pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepatenka į ĮBĮ 10 str. 10 d. 2 ar 3 p. nurodytų privilegijuotų kreditorių sąrašą, todėl administratoriaus, prisiimančio savo riziką administruoti atsakovą, atranka negalėjo būti pradėta.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

22Nutraukti civilinę bylą pagal pareiškėjo Elimia Commerce Inc. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Fis investicija“ (j. a. k. 301489981).

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė teismo posėdyje... 2. Pareiškėjas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi pareiškimą... 4. Pareiškėjas papildomai paaiškino, kad be atsakovo vadovo pateiktų... 5. Buvęs UAB „Fis investicija“ vadovas D. Z. prašė pratęsti terminą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 30 d. nutartimi, atsižvelgdamas... 7. Buvęs UAB „Fis investicija“ vadovas D. Z. pateikė rašytinius... 8. Byla nutraukiama... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 5 str. 1 d. pareiškimą dėl bankroto bylos... 10. Teisminėje praktikoje pripažįstama, kad bankroto bylos yra susijusios su... 11. Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad kreditorius, kreipdamasis į teismą,... 12. Iš buvusio UAB „Fis investicija“ vadovo ir vieno iš akcininkų D. Z.... 13. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje Nr.... 14. Nustačius, kad Elimia Commerce Inc. reikalavimo teisę į UAB „Fis... 15. Teismas atkreipia dėmesį, kad net jei ir laikant, kad Elimia Commerce Inc.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi, padaręs... 17. Iš buvusio įmonės vadovo ir akcininko D. Z. pateiktų 2016 m. ir 2017 m.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu... 19. Taigi akivaizdu, kad net ir po buvusio įmonės vadovo ir akcininko pateiktų... 20. Teismas nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad teismas turėtų pasiūlyti... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 290 – 292 straipsniais,... 22. Nutraukti civilinę bylą pagal pareiškėjo Elimia Commerce Inc. pareiškimą... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...