Byla 2-1430/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rimvydo Norkaus ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Turto investicijų centras“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Būrai“, civilinėje byloje Nr. B2-3616-258/2012 pagal ieškovės J. D. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Turto investicijų centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Dviguba progresija“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė J. D. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovui UAB „Turto investicijų centras“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Paltaja“. Teismas taip pat gavo UAB „Dviguba progresija“ prašymą įtraukti šią įmonę į bylą trečiuoju asmeniu, iškelti atsakovui bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Būrai“

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Turto investicijų centras“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“. Teismas nesvarstė ieškovės pasiūlytos administratoriaus (UAB „Paltaja“) kandidatūros, nes Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Įmonių bankroto valdymo departamentas) jos nesuderino. Įmonių bankroto valdymo departamentas pateikė teismui pranešimą, kad UAB „Būrai“, pretenduojanti administruoti atsakovą, atitinka teisės aktų reikalavimus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė J. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutartį, atsakovo UAB „Turto investicijų centras“ bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Paltaja“. Nurodo, kad UAB „Paltaja“ kandidatūra su Įmonės bankroto valdymo departamentu nebuvo suderinta dėl paties departamento klaidos. Teismas vienu raštu prašė suderinti tiek UAB „Paltaja“, tiek UAB „Būrai“ kandidatūras. Įmonių bankroto valdymo departamentas nepastebėjo, kad rašte buvo nurodytos dvi įmonės. Šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus Įmonių bankroto valdymo departamentas išsiuntė tiesiogiai Vilniaus apygardos teismui. Be to, trečiasis asmuo 2012 m. sausio 30 d. pateikė teismui pranešimą, kuriuo palaikė ieškovės siūlyto bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tačiau galimai dėl techninės klaidos ši trečiojo asmens pozicija nebuvo žinoma teismui, o pats pranešimas nėra įsegtas byloje.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Dviguba progresija“ prašo patenkinti atskirąjį skundą. Nurodo, kad trečiasis asmuo palaiko ieškovės pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tai patvirtinanti informacija teismui buvo pateikta ir 2012 m. sausio 30 d. teikiant pranešimą bankroto byloje.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo UAB „Turto investicijų centras“ paskirtas bankroto administratorius UAB „Būrai“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teisme yra gautas Įmonių bankroto valdymo departamento 2012 m. gegužės 21 d. raštas, atsakant į teismo paklausimą. Šiuo raštu yra suderinta UAB „Paltaja“ kandidatūra, tačiau jame papildomai nurodyta, kad vienam iš šios įmonės darbuotojų buvo paskirtas įspėjimas. Ieškovė neteisingai aiškina trečiojo asmens 2012 m. sausio 30 d. teismui pateikto rašto turinį. Iš šio rašto matyti, kad trečiasis asmuo neprieštarauja ieškovės pasiūlytai bankroto administratoriaus kandidatūrai, tačiau teismui pateiktos UAB „Būrai“ kandidatūros neatsisakė ir neatsiėmė. Apeliantė nepateikė jokių svarių argumentų, kad skundžiama nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo būtų neteisėta. Nagrinėjamu atveju reikia išspręsti klausimą, kuris kandidatas yra tinkamesnis vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. Įvertinus viešą informaciją apie kandidatus iš Įmonių bankroto valdymo departamento interneto tinklalapio darytina išvada, kad UAB „Būrai“ darbo krūvio ir darbo patirties požiūriu yra tinkamesnis kandidatas vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Turto investicijų centras“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Būrai“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties dalies padavė ieškovė J. D., kuri nesutinka su trečiojo asmens UAB „Dviguba progresija“ pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimu atsakovo bankroto administratoriumi.

13Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnio numatytų administratoriui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) keliamų reikalavimų. Įmonės bankroto administratoriumi paskirtas asmuo turi turėti teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, tokią teisę taip pat turi turėti juridinio asmens vadovas, kai bankroto administratoriumi skiriamas juridinis asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Skiriamo administratoriaus kandidatūra privalo būti suderinta su Vyriausybės įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 10 dalys). Be to, teismas turi patikrinti, ar nėra įstatymo numatytų aplinkybių, kurioms esant fizinis ar juridinis asmuo negalėtų būti paskirtas konkrečios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

14Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, svarstė tik vieną kandidatūrą, kurią pasiūlė trečiasis asmuo, nes Įmonių bankroto valdymo departamentas šios nutarties priėmimo dieną dar nebuvo suderinęs ieškovo pasiūlytos administratoriaus kandidatūros. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. sausio 27 d. raštu kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą, prašydamas suderinti administratorių UAB „Paltaja“ ir UAB „Būrai“ kandidatūras (b. l. 66). Įmonių bankroto valdymo departamentas 2012 m. vasario 13 d. raštu informavo teismą, kad UAB „Būrai“ atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl pritaria šio administratoriaus kandidatūrai (b. l. 68). Įmonių bankroto valdymo departamento raštas dėl ieškovės pasiūlytos administratoriaus kandidatūros suderinimo buvo gautas jau po skundžiamos teismo nutarties priėmimo – 2012 m. gegužės 21 d. (b. l. 99). Šiuo raštu pirmosios instancijos teismas buvo informuotas, kad ir UAB „Paltaja“ atitinka teisės aktų reikalavimus. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas iki teismo posėdžio, kuriame buvo sprendžiamas bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimas, gavęs Įmonių bankroto valdymo departamento raštą, kuriuo buvo suderinta tik viena administratoriaus kandidatūra, turėjo imtis aktyvių veiksmų, kad departamentas pateiktų savo išvadą ir dėl kitos administratoriaus kandidatūros, tačiau tokių veiksmų nesiėmė. Pažymėtina, kad bankroto byloje teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

15Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į proceso operatyvumo, koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, į tai, kad ieškovės pasiūlyta administratoriaus kandidatūra šioje byloje, nors ir vėliau, buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, nutaria svarstyti abi byloje pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

16Teisėjų kolegija, įvertinusi viešą informaciją iš Įmonių bankroto valdymo departamento interneto tinklalapio apie abi kandidatūras, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju turi būti paskirtas administratorius, turintis mažesnį darbo krūvį. Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje siūlomų bankroto administratorių darbo patirtis neturi lemiamos reikšmės ir negali būti vieninteliu kriterijumi, apsprendžiančiu konkrečios kandidatūros pasirinkimą. UAB „Paltaja“ dirba trys darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, kurie šiuo metu vykdo 53 bankroto procedūras, o UAB „Būrai“ – šeši darbuotojai, kurie vykdo tik 37 bankroto procedūras. Darytina išvada, kad UAB „Būrai“ turi mažesnį darbo krūvį. Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „Būrai“, turinti mažesnį darbo krūvį, sugebės sklandžiau ir operatyviau atlikti atsakovo bankroto procedūrą. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Būrai“ atitinkant visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus, nėra kliūčių, dėl kurių ši įmonė negalėtų būti skiriama atsakovo bankroto administratoriumi.

17Aplinkybė, kad trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismui buvo pareiškęs nuomonę, jog neprieštarauja ir dėl ieškovės pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimu atsakovo bankroto administratoriumi, nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, nes trečiasis asmuo nebuvo atsiėmęs ar atsisakęs savo pasiūlytos administratoriaus kandidatūros.

18Be to, pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-350/2009; 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Apeliantė tokių duomenų apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

19Teisėjų kolegijai konstatavus, kad tinkamesnis kandidatas administruoti atsakovą yra UAB „Būrai“, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo padarytas procesinės teisės normų pažeidimas neturėjo įtakos teisingam bylos išsprendimui, todėl skundžiama teismo nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Turto investicijų centras“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Būrai“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė J. D. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovui UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovė J. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Dviguba... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo UAB „Turto investicijų... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos... 13. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 14. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas,... 15. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į proceso operatyvumo, koncentruotumo ir... 16. Teisėjų kolegija, įvertinusi viešą informaciją iš Įmonių bankroto... 17. Aplinkybė, kad trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismui buvo pareiškęs... 18. Be to, pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo... 19. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad tinkamesnis kandidatas administruoti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. nutarties dalį, kuria...