Byla 2-1626/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (pranešėjas), Alės Bukavinienės, Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens D. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5440-262/2009, kuria pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Planned wood“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas Viktoras Boicovas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyrius kreipėsi į Vilniaus apygardos tesimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Planned wood“ ir prašė įmonės bankroto administratoriumi paskirti Viktorą Boicovą. Byloje gautas Viktoro Boicovo sutikimas-deklaracija dėl skyrimo administratoriumi, kuriame nurodyta, kad nėra ĮBĮ 1, 4 dalyse bei Ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4-21 patvirtintos teismo skyrimo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos 7 ir 8 punktuose išvardintų priežasčių, dėl kurių šis asmuo negalėtų būti paskirtas šios įmonės administratoriumi. Nurodė, kad bankrutuojanti įmonė yra netoli kandidato į administratorius gyvenamosios vietos, kandidatas turi pakankamai patirties (yra išregistravęs 22 įmones, iš kurių keturių įmonių veikla buvo statyba), šiuo metu administruojamų įmonių neturi, kelia kvalifikaciją, nebuvo svarstomas atestavimo komisijoje ir neturi nuobaudų. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos taip pat informavo teismą, kad Viktoras Boicovas atitinka ĮBĮ reikalavimus.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas pripažino, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla, tačiau bankroto administratoriumi siūlė skirti „UAB projektų vertinimo biuras“. Prašymą grindė šiais motyvais: atsakovas yra laidavęs už trečiojo asmens UAB „Baltic export lumber“ prievoles. UAB „Baltic export lumber“ bankrutuoja, jos bankroto administratoriumi yra paskirtas „UAB projektų vertinimo biuras“. Kadangi atsakovas yra susijęs su bankrutuojančia UAB „Baltic export lumber“ (atsakovas yra laidavęs už UAB „Baltic export lumber“ prievoles, dalis abiejų įmonių turto įmonėms priklauso bendrosios nuosavybės teise), tikslinga, kad abi bankrutuojančias įmones administruotų tas pats bankroto administratorius. Be to, ieškovo pasiūlytas kandidatas negalės užtikrinti tinkamo atsakovo administravimo, nes yra fizinis asmuo, šiuo metu turi tris bylas (atsakovo siūlomas kandidatas – dvi), jo veiklos vieta yra Lentvaryje, o bankroto byla keliama Vilniaus apygardos teisme. Be to, atsakovas gavo darbuotojos D. Ž. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame administratoriumi taip pat siūloma skirti „UAB projektų vertinimo biuras“.

5D. Ž. kreipėsi į teismą su prašymu įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti „UAB projektų vertinimo biuras“. 2009 m. rugsėjo 16 d. teisėjo rezoliucija D. Ž. įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu.

6Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo atsiliepimą į ieškinį. Jame nurodo, kad kyla abejonių, ar abi bendroves administruojant tam pačiam įmonių bankroto administratoriui neiškils skaidrumo bei nešališkumo problemų. Atsakovas yra registruotas Trakų rajone, todėl ieškovo siūlomo administratoriaus veiklos vieta yra patogesnė. Tai, kad ieškovo siūlomas administratorius yra brandaus amžiaus nėra svarbi aplinkybė, nes jis, kaip ir atsakovo siūlomas kandidatas, atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus bankroto administratoriams. Bankroto departamento duomenimis atsakovo siūlomo administratoriaus direktorius administruoja net 19 įmonių, todėl yra labiau užimtas, nei ieškovo siūlomas administratorius, kuris administruoja 3 įmones.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 14 d. iškėlė atsakovui bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė Viktorą Boicovą. Administratoriaus parinkimą teismas grindė šiais motyvais:

81. Ta aplinkybė, kad atsakovo minimą UAB „Baltic export Lumber“, už kurią laidavo atsakovas, taip pat administruoja UAB „Projektų vertinimo biuras“, pati savaime nesuponuoja pagrindo UAB „Projektų vertinimo biuras“ skirti UAB „Planned wood“ bankroto administratoriumi. Turi būti atsižvelgiama į visas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes.

92. Didesnę administravimo patirtį, kas, teismo nuomone, yra itin svarbu, turi fizinis asmuo Viktoras Boicovas, kuris šiuo metu turi santykinai mažesnį darbo krūvį, nei UAB „Projektų vertinimo biuras“.

103. Viktoro Boicovo, kaip įmonių bankroto administratoriaus veiklos vieta ir atsakovo UAB „Planned wood“ buveinė yra Trakų rajone, todėl administravimo išlaidos nedidės. Pažymėtina, jog UAB „Projektų vertinimo biuras“ veiklos vieta yra Vilniaus mieste, t.y. ne toje pačioje vietoje, kurioje yra atsakovo buveinė.

113. Nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi gali sukurti teisines prielaidas manyti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus. Kritiškai vertintinas ir atsakovo argumentas, jog teismas turėtų atsižvelgti ir į smulkiųjų kreditorių bei darbuotojų interesus, skiriant įmonės administratorių, t.y. į tai, jog tretysis asmuo D. Ž., įmonės darbuotoja, taip pat siūlo UAB „Planned wood“ administratoriumi skirti UAB „Projektų vertinimo biuras“. D. Ž. yra atsakovo UAB „Planned wood“ direktoriaus A. M. dviejų vaikų motina, taigi, tretysis asmuo D. Ž., yra artimai susijusi su įmonės, kuriai keliama bankroto byla, vadovu. Paskyrus atsakovo ir su atsakovu artimais asmeniniais ryšiais susijusio trečiojo asmens D. Ž. siūlomą UAB „Planned wood“ bankroto administratorių, bankroto procedūros galimai vyktų nesklandžiai bei neskaidriai. Byloje nėra įrodymų, kad Viktoras Boicovas būtų suinteresuotas UAB „Planned wood“ bankroto procesu.

12Tretysis asmuo D. Ž. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartį toje dalyje, kurioje įmonės bankroto administratoriumi skiriamas Viktoras Boicovas ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Skirdamas Viktorą Boicovą atsakovo bankroto administratoriumi teismas neatsižvelgė į atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, kad įmonės administratoriumi paskyrus UAB „Projektų vertinimo biuras“ būtų užtikrintas sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Baltic export Lumber“ ir UAB „Planned wood“ yra susiję (įmonės turi įsipareigojimų viena kitai, solidarių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, bendro turto), tas pats abiejų įmonių bankroto administratorius abi įmones administruotų greičiau ir mažesnėmis administravimo sąnaudomis bei efektyviau realizuotų bendrą turtą. Tai geriau užtikrintų kreditorių interesų patenkinimą. Nepasisakęs dėl šių aplinkybių, teismas pažeidė kreditorių interesus, ĮBĮ 11 straipsnyje ir CPK 185 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles.

142. Duomenys apie trečiojo asmens ryšį su atsakovo direktoriumi nėra šios bylos duomenys, be to, tretysis asmuo nors ir yra susilaukusi dviejų vaikų su atsakovo direktoriumi, tačiau nėra su juo sudariusi santuokos, todėl nėra artimai susijusi. Jie nėra šeima, bendro turto ir įsipareigojimų neturi. Teismas neįvertino, kad tretysis asmuo yra ne tik įmonės darbuotoja bet ir kreditorė pagal paskolos sutartis. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 51 patvirtinta Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą, apžvalga), kai byloje yra įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadoms, teismas sprendime (nutartyje) turi nurodyti, kodėl juos atmetė.

15Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Prašymą grindžia šiais motyvais:

161. Teismas 2009 m. spalio 14 d. nutartyje pasisakė dėl trečiojo asmens argumentų dėl administratoriaus kandidatūros.

172. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 51 8.3, 10 ir 11 punktuose yra išaiškinta, kad bankroto byloje teismai turi teisę ne tik pasiūlyti šalims pateikti reikalingus įrodymus, bet ir, esant tokiam poreikiui, ex officio rinkti įrodymus, siekiant nustatyti reikšmingas bylai faktines aplinkybes.

18Trečiojo asmens atskirasis skundas netenkintinas.

19Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalimi, skiria įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią tinkamiausio bankroto administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę, siekiant, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

20Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas turi būti motyvuotas. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai buvo pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros. Tokiu atveju, teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi pasisakyti, kodėl skiria būtent šį ir kodėl atmeta kitas pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras. Skundžiama nutartimi, Vilniaus apygardos teismas išsamiai motyvavo, kodėl atsisako paskirti atsakovo ir trečiojo asmens pasiūlytą bankroto administratorių ir pasirenka ieškovo pasiūlytą kitą kandidatūrą.

21Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Kaip dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai paminėtini šie: potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas administratoriaus kandidatūros parinkimą, teisingai pažymėjo, kad ta aplinkybė, jog UAB „Baltic export Lumber“, už kurią laidavo atsakovas, taip pat administruoja atsakovo ir trečiojo asmens pasiūlytas bankroto administratorius, pati savaime nesuponuoja pagrindo šį administratorių paskirti ir atsakovo administratoriumi. Įvertinęs ieškovo pasiūlyto bankroto administratoriaus mažesnį užimtumą ir didelę patirtį bei tai, kad šio kandidato veiklos vieta ir atsakovo buveinė yra tame pačiame rajone, kas mažina administravimo kaštus, teismas pagrįstai ir motyvuotai paskyrė ieškovo pasiūlytą kandidatą.

22Teisėjų kolegija laiko pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad smulkioji kreditorė ir darbuotoja, pasiūliusi įmonės administratoriaus kandidatūrą, yra artimai susijusi su įmonės vadovu (yra su juo susilaukusi dviejų vaikų) ir tai vertintina kaip skolą siekiančio atgauti kreditoriaus ir kaip su bankrutuojančios įmonės vadovu artimai susijusio asmens galimas interesų konfliktas. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad jai nesudarius santuokos su atsakovo vadovu, aplinkybė, jog apeliantė su bankrutuojančios įmonės vadovu yra susilaukusi dviejų vaikų, nerodo galimo jos kaip kreditorės ir su įmonės vadovu susijusio asmens interesų konflikto prielaidų šioje bankroto byloje. Aplinkybė, kad šie asmenys nėra sudarę santuokos, todėl jų turtas ir įsipareigojimai nėra bendri, turi būti vertinama neformaliai ir atsižvelgiant į interesų bei pareigų vaikų auginime bendrumą, kaip aplinkybę, keliančią teismui abejones dėl ryšių tarp trečiojo asmens ir atsakovo direktoriaus bei šių asmenų bendrų interesų nebuvimo. Atmestinas ir atsakovės argumentas, kad duomenys apie trečiojo asmens ryšį su atsakovo direktoriumi nėra šios bylos duomenys. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas bankroto bylose turi būti aktyvus ir, prireikus, ex officio rinktų įrodymus.

23Galiausiai pastebėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009). Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Jeigu bus nustatyta, kad paskirtas administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka galės būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

24Dėl visų išdėstytų motyvų darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti iš esmės teisėtą, pagrįstą ir teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyrius kreipėsi į... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas pripažino, kad įmonė yra nemoki ir jai... 5. D. Ž. kreipėsi į teismą su prašymu įstoti į bylą trečiuoju asmeniu,... 6. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo atsiliepimą į ieškinį. Jame... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 14 d. iškėlė atsakovui bankroto... 8. 1. Ta aplinkybė, kad atsakovo minimą UAB „Baltic export Lumber“, už... 9. 2. Didesnę administravimo patirtį, kas, teismo nuomone, yra itin svarbu, turi... 10. 3. Viktoro Boicovo, kaip įmonių bankroto administratoriaus veiklos vieta ir... 11. 3. Nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos... 12. Tretysis asmuo D. Ž. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 13. 1. Skirdamas Viktorą Boicovą atsakovo bankroto administratoriumi teismas... 14. 2. Duomenys apie trečiojo asmens ryšį su atsakovo direktoriumi nėra šios... 15. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus... 16. 1. Teismas 2009 m. spalio 14 d. nutartyje pasisakė dėl trečiojo asmens... 17. 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr.... 18. Trečiojo asmens atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11... 20. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas turi... 21. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais... 22. Teisėjų kolegija laiko pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad... 23. Galiausiai pastebėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios... 24. Dėl visų išdėstytų motyvų darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....