Byla 2-350/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vikstada“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 4 d. nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-647-230/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Medinė sija“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vikstada“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Medinė sija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vikstada“. Nurodė, kad atliko rekonstrukcijos darbus pagal 2008 m. gegužės 14 d. statybos rangos sutartį, sudarytą tarp subrangovo UAB „Medinė sija“ ir rangovo UAB „Artvalda“. Rangovui UAB „Artvalda“ nurodžius, kad atsiskaityti negali dėl finansinių sunkumų, 2008 m. rugpjūčio 29 d. buvo sudaryta trišalė atsiskaitymo sutartis, pagal kurią užsakovas UAB „Vikstada“ įsipareigojo už rangovą UAB „Artvalda“ sumokėti subrangovui UAB „Medinė sija“ 102 640, 87 Lt. Tačiau užsakovas piniginės prievolės neįvykdė net ir po to, kai buvo ieškovo įspėtas dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Vikstada“ 2009 m. sausio 22 d. teismui taip pat pateikė prašymą iškelti įmonei bankroto bylą. Nurodė, kad atlikus įmonės auditą, paaiškėjo duomenys apie 281 362 Lt nedeklaruotą PVM ir kitus veiksmus, neatitinkančius įmonės interesų. Atsakovas taip pat nurodė, kad įmonė neturi galimybių sumažinti skolas kreditoriams, nes dėl situacijos nekilnojamojo turto ir statybos sektoriuje, nepalankios valstybės mokesčių politikos ir sumažėjus galimybėms prognozuoti verslą, tęsti įmonės veiklą, nedidinant įsiskolinimų, netikslinga.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,Vikstada“, administratoriumi paskyrė Joną Čiginską. Nurodė, kad atsakovo 2008 m. lapkričio 30 d. balanso duomenimis, įmonės turimo turto vertė - 1 523 663 Lt (ilgalaikio turto - 669 398 Lt, trumpalaikio – 854 256 Lt (atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys)), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 607 842 Lt, iš kurių po vienerių metų mokėtinos sumos sudaro 416 479 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 1 191 362 Lt. Didžiąją ilgalaikio turto dalį sudaro nekilnojamasis turtas (pastatai – karvidės), kuris yra įkeistas bankui, todėl kreditorių reikalavimų patenkinimas galimas tik iš trumpalaikio turto. Atsakovas, pateikęs prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė duomenis apie 2007 m. ir 2008 m. sausio–lapkričio mėn. apskaitą ir finansinę atskaitomybę, pagal kuriuos įmonės turto balansinė vertė mažintina 56 388 Lt (nes šia suma nurodyta mažesnė atsargų, išankstinių mokėjimo ir nebaigtų vykdyti sutarčių vertė - 624 792 Lt, o pagal 2008 m. lapkričio 30 d. balansą – 678 180 Lt), ir sudaro 1 467 275 Lt, o per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų suma nurodyta žymiai didesnė - 1 257 038 Lt (pagal 2008 m. lapkričio 30 d. balansą – 1 191 362 Lt). Atsakovo per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų suma (1 257 038 Lt) viršija pusę įmonės balansinio turto vertės, tačiau neatspindi pradelstų įsiskolinimų dydžio. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įsiskolinimas įmonės kreditoriams sudaro 750 977, 85 Lt ir ši suma viršija pusę balansinio turto vertės. Todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas šiai įmonei iškelti bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Bankroto administratoriumi teismas paskyrė ieškovo pasiūlytą asmenį - Joną Čiginską. Teismas nurodė, kad tiek ieškovo pasiūlytas asmuo Jonas Čiginskas, tiek atsakovo pasiūlytas asmuo Arūnas Gedeikis atitinka ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, abi kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu. Tačiau sprendė, kad nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi gali sukurti teisines prielaidas manyti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus. Todėl teismas, parinkdamas administratoriaus kandidatūrą, prioritetą skyrė kreditoriaus pasiūlytai administratoriaus kandidatūrai. Parinkdamas administratorių, teismas taip pat atsižvelgė į jų darbo krūvį bei patirtį. Nurodė, kad kreditoriaus siūlomas bankroto administratorius Jonas Čiginskas yra baigęs 37 ir šiuo metu vykdo tik dvi bankroto procedūras, o atsakovo siūlomo administratoriaus Arūno Gedeikio darbo krūvis yra žymiai didesnis - šiuo metu vykdoma 17 bankroto procedūrų, o darbo patirtis mažesnė - baigtos 22 bankroto procedūros.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti teismo nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti Arūną Gedeikį. Nurodo šiuos motyvus:

  1. administratoriaus pasirinkimą sąlygojo tai, kad savo veiklos ir gyvenamąją vietą jis yra deklaravęs Kaune, visą su administruojamomis įmonėmis susijusią informaciją skelbia interneto svetainėje. Tai palengvina ir pagreitina bankroto proceso dalyvių informavimo procesą. Šis administratorius yra baigęs teisės studijas, todėl įmonės sąnaudos teisinei pagalbai būtų mažesnės;
  2. abejonių dėl to, kad paskirtasis administratorius tinkamai vykdys savo pareigas, kelia tai, kad statybos rangos sutarties, kurios neapmokėjus, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, ginčijimas yra nenaudingas ieškovui, todėl jo siūlomo asmens paskyrimas bankroto administratoriumi gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus;
  3. teismas neturėjo duomenų, todėl negalėjo įvertinti tos aplinkybės, kad iš 17 administruojamų įmonių, vienoje byloje yra priimtas teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos, 10 vyksta likvidacijos etapas, 1 kreiptasi dėl likvidacijos, o 5 vyksta bankroto etapas.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo jį atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. administratorius Jonas Čiginskas nėra susijęs su ieškovu kaip juridiniu asmeniu, ieškovo darbuotojais ar dalininkais jokiais giminystės, draugystės, verslo ar kitokio pobūdžio ryšiais, o apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių abejones šio administratoriaus nešališkumo;
  2. abu administratoriai atitinka administratoriaus kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Administratorius Jonas Čiginskas 1985 m. Vilniaus universitete yra įgijęs ekonomisto kvalifikaciją, todėl gali kvalifikuotai analizuoti finansinę situaciją, nustatyti bankroto priežastis, išaiškinti tyčinio bankroto požymius. Tuo tarpu atsakovo administratoriumi siūlomas Arūnas Gedeikis teisininko kvalifikaciją įgijo tik 2009 metais, todėl, manytina, kad neturi teisinio darbo patirties;
  3. Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK yra atliekamas tyrimas pagal ieškovo pareiškimą dėl sukčiavimo vykdant atsiskaitymus tarp apelianto ir UAB ,,Artvalda“. Įtarimai šioje byloje yra pareikšti faktiniam apelianto vadovui;
  4. teismo argumentai dėl administratoriaus užimtumo yra pagrįsti, nes Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, Arūnas Gedeikis administruoja 18 įmonių, iš kurių vienoje bankroto procedūra vyksta jau nuo 2005 metų. Iš šių įmonių 8 buveinė yra ne Kaune, taigi administratoriaus gyvenamoji vieta nėra itin svarbi.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.). Apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio ketvirtosios dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis, disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi bankroto procese administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

11Pagal ĮBĮ 11 straipsnio antrąją dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši teisė suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo procesinis sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Teismas ribojamas teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais. Saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti tiek asmens (asmenų), pateikusio (-ių) pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek kitų ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus ir argumentus, taip pat įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes, ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas dėl tinkamiausios kandidatūros. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

12Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Teisėjų kolegija, vertindama skundžiamos teismo nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo argumentus, sprendžia, jog apygardos teismas atsižvelgė į visas tinkamam šio klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, bei paskyrė įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių. Byloje yra Jono Čiginsko sutikimas teikti UAB ,,Vikstada“ bankroto administravimo paslaugas (t. 1, b. l. 4-5), 2006 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas leidimas Nr. 13c teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 1, b. l. 6), šiai kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (t. 1, b. l. 147). Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje, kurios būtų kliūtimi paskirti šį asmenį administratoriumi, taip pat duomenų, kurie trukdytų tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras, vadovaujantis nešališkumo principu, taip pat nėra. Parinkdamas administratoriaus kandidatūrą, teismas pagrįstai sprendė, jog nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi gali sukurti teisines prielaidas manyti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus. Nors apeliantas nurodo abejojantis, jog paskirtasis bankroto administratorius sugebės tinkamai atstovauti kreditorių interesus, šiam atskirojo skundo argumentui pagrįsti nepateikia įrodymų (CPK 178 str.). Tai, kad apeliantas ketina ginčyti statybos rangos sutartį, kurios neapmokėjus, ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nepagrindžia abejonių dėl administratoriaus netinkamumo. Teismas įvertino siūlomų administratorių darbo krūvį: Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis, Jonas Čiginskas vykdo 3 ir yra baigęs 37 bankroto procedūras, o Arūnas Gedeikis vykdo 19 ir yra baigęs 22 bankroto procedūras. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad gyvenamosios ir veiklos vietos adresas yra tik viena iš aplinkybių, kurią teismas vertina parinkdamas administratoriaus kandidatūrą, tačiau ji negali būti vertinama atsietai nuo kitų tinkamam administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių. Beje, visų trijų įmonių, kuriose bankroto procedūrą šiuo metu vykdo Jonas Čiginskas, buveinės yra Kauno apygardos teritorijoje.

13Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 4 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo.