Byla 2S-1479-933/2020
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Varinė slanka“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „ALMARŪNAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. liepos 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-7686-1115/2020 pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „ALMARŪNAS“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Varinė slanka“.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kreditorė UAB „ALMARŪNAS“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydama priteisti iš skolininkės UAB „Varinė slanka“ 1 311,12 Eur skolą, 175,74 Eur delspinigių, 8 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 40 Eur išieškojimo išlaidas ir 61 Eur žyminį mokestį.

82.

9Kreditorė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininkei UAB „Varinė slanka“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių ir lėšų areštą 1 587,86 Eur sumai. Nurodė, kad neturi duomenų apie gerą skolininkės turtinę padėtį. Prastą skolininkės turtinę padėtį patvirtina tai, kad ji nereaguoja į raginimus geruoju įvykdyti skolinius įsipareigojimus. Tai leidžia taip pat teigti, kad teismui priėmus teismo įsakymą, skolininkė geruoju jo neįvykdys.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. liepos 27 d. nutartimi kreditorės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

133.1.

14Teismo vertinimu, kreditorė nepagrindė, kad egzistuoja viena iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonės taikyti – grėsmė materialinio reikalavimo patenkinimui, t. y. kreditorė nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skolininkė savo turtą bandė slėpti, jį slepia šiuo metu, savo turtą ketina parduoti ar perleisti kitiems asmenims artimiausioje ateityje.

153.2.

16Kreditorė, teikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė, jog duomenų apie gerą skolininkės turtinę padėtį, neturi, tačiau taip pat nenurodė, jog turi duomenų apie prastą jos turtinę padėtį, nepateikė duomenų apie skolininkės vykdomą veiklą. Byloje nėra duomenų, kad skolininkė būtų sustabdžiusi, nutraukusi savo veiklą, būtų nemoki, įgytų bankrutuojančios įmonės statusą, kad neturėtų tokio dydžio, kokiam išduotas teismo įsakymas, apyvartinių lėšų.

173.3.

18Kreditorės akcentuojamas skolininkės vengimas atsiskaityti su kreditore nesumokant reikalaujamų pinigų sumų yra pagrindas kreiptis į teismą ir savo teises ginti teismine tvarka, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Kreditorės prašomos laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas šiuo metu skolininkei galėtų turėti neigiamos įtakos jos turtiniams interesams, nepagrįstai ribotų jos veiklą.

19III. Atskirojo skundo argumentai

204.

21Kreditorė UAB „ALMARŪNAS“ atskiruoju skundu prašė: i) panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartį; ii) priimti naują nutartį – tenkinti UAB „ALMARŪNAS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos taikymo skolininkei – jos nekilnojamojo bei kilnojamojo turto bei turtinių teisių, esančių pas skolininkę ir/ar pas trečiuosius asmenis bei skolininkės piniginių lėšų, esančių pas skolininkę sąskaitose, ir/ar kituose bankuose ir/ar kredito įstaigose areštą 1 587,87 Eur sumai. Atskirąjį skundą grindė žemiau nurodytais argumentais:

224.1.

23Negalima atmesti tikimybės, kad skolininkė, sužinojusi apie reikalavimus, turtą perleis tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba apskritai taptų nebeįmanomas ir dėl ko neišvengiamai nukentėtų kreditoriaus interesai.

244.2.

25Teismas neatsižvelgė į skolininkės vykdomą ūkinę-komercinę veiklą, į skolininkės veiklos pobūdį. UAB „Varinė slanka“ pagrindinė ūkinė-komercinė veikla yra maitinimo paslaugų teikimas (kavinių, restoranų veikla). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo „pakeitimo“) (toliau – Nutarimas) nutarė paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį; paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną; patvirtinti šį karantino režimą: draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams (Nutarimo 3.2.6 punktas). Taigi, skolininkės UAB „Varinė slanka“ ūkinė-komercinė veikla nuo kovo mėn. buvo apribota, skolininkė negavo pajamų. Akivaizdu, kad šiuo metu skolininkė susiduria su finansiniais sunkumais, neturi realios galimybės atsiskaityti su savo kreditoriais, stinga apyvartinių lėšų. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių skolininkės UAB „Varinė slanka“ atžvilgiu, teismo sprendimo įvykdymas gali būti visiškai apsunkintas arba apskritai negalimas. Tačiau pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė į objektyvias aplinkybes, sąlygojančias sprendimo neįvykdymą.

264.3.

27Skolininkės UAB „Varinė slanka“ darbuotojų skaičius nuolat mažėja. Pastebėtina, jog darbuotojų skaičiaus nuolatinis mažėjimas rodo, kad įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, darbų apimtys sumažėjo. Dėl sumažėjusių darbų apimčių, įmonės apyvarta taip pat sumažėja, stinga apyvartinių lėšų, negali atsiskaityti su įmonės kreditoriais. CREDITINFO duomenimis, skolininkės UAB „Varinė slanka“ ekonominė būklė yra itin bloga. Be to, skolininkė nuolat vėluoja mokėti privalomuosius mokesčius. Jeigu skolininkė nemoka privalomųjų mokesčių, teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas ar nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių apskritai negalimas, tačiau pirmosios instancijos teismas apskritai nevertino skolininkės finansinės padėties.

284.4.

29Kreditorė, siekdama tinkamo bylos išnagrinėjimo, teikia teismui papildomus įrodymus, kurie paneigia skundžiamą teismo nutartį, todėl prašo juos prijungti ir vertinti kartu su kitais įrodymais.

30Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

325.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

346.

35Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

36Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinio proceso metu

377.

38Kreditorė su atskiruoju skundu dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. liepos 27 d. nutarties pridėjo naujus įrodymus, kuriuos prašė prijungti prie bylos medžiagos, t. y.: i) išrašo iš www.rekvizitai.lt apie darbuotojų skaičių kopiją; ii) išrašo iš www.rekvizitai.lt apie kreditingumą kopiją; iii) išrašo iš www.rekvizitai.lt apie skolą VSDFV kopiją.

398.

40CPK 338 straipsnyje nurodyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 301–333 straipsniai), išskyrus CPK XVI skyriaus 2 skirsnio (CPK 334–338 straipsniai) skirsnyje numatytas išimtis. Kadangi CPK XVI skyriaus 2 skirsnis nenumato išimčių, susijusių su naujų įrodymų prijungimu apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant atskirąjį skundą, vadovaujamasi bendrosiomis CPK XVI skyriaus taisyklėmis (CPK 301–333 straipsniai).

419.

42Bendroji taisykle ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų pateikimas ribojamas (CPK 314 straipsnis). CPK 314 straipsnyje suformuluotos taisyklės, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išimtys yra: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-230-611/2018, nutarties 37–38 punktai).

4310.

44Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su teikiamais naujais įrodymais, sprendžia, jog naujai teikiami įrodymai yra siejami su skolininkės galimybėmis įvykdyti teismo įsakymą, aptarti įrodymai reikšmingi bylai, pagal CPK 433 straipsnio 3 dalies bendrą taisyklę teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami, todėl apeliacinės instancijos teismas prijungia kreditorės teikiamus naujus įrodymus prie atskirojo skundo medžiagos.

45Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo (ne)pagrįstumo

4611.

47Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas kreditorės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininkei UAB „Varinė slanka“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių ir lėšų areštą už 1 587,86 Eur sumą.

4812.

49Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-25 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-613-464/2019 17 punktas). Tokios pačios nuostatos taikytinos ir tada kai sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo pagal CPK XXIII skyriaus, reglamentuojančio bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumus.

5013.

51Bylos duomenimis, pagal kreditorės pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo 2020-07-07 yra priimtas teismo įsakymas, tačiau CPK 435 straipsnio 2 dalis numato, kad, spręsdamas pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo klausimą, teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, todėl plačiau aptarta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (preliminarus reikalavimų pagrįstumas) neanalizuojama.

5214.

53Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos akcentuotina, kad teismų praktikoje išaiškinta, kad: i) ne asmens, kuriam prašoma taikyti apribojimus, turtinė padėtis ir (ar) pareikšto reikalavimo sumos reikšmingumas, o jo elgesys sąžiningumo aspektu turi esminę reikšmę sprendžiant dėl būtinybės užtikrinti pareikštą reikalavimą; ii) neišgalėjimas ir nenorėjimas įvykdyti teismo sprendimą (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir (ar) piniginėmis lėšomis apribojimai; iii) jeigu reikalavimai patenkinami, bet jų įvykdymui neužtenka skolininko turto, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemia objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių jam netaikymas; įrodinėjimo pareiga pirmiausiai tenka tai šaliai, kuri prašo taikyti kitai šaliai disponavimo turtu suvaržymus ar kitus ribojimus, o ne tai šaliai, kuri norėtų tokių padarinių išvengti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašantis asmuo turi pateikti konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti to asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-25 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-611-464/2019 22–23 punktai; Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-18 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-614-450/2019 16 punktas).

5415.

55Nors kreditorė ir teigia, kad skolininkė, sužinojusi apie kreditorės reikalavimus, turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, tačiau objektyvių duomenų, kad skolininkė turi ketinimų turimą turtą perleisti, slėpti ar imtis kitokių nesąžiningų veiksmų, siekdama sukliudyti teismo sprendimo (teismo įsakymo) vykdymui, nepateikė (CPK 178, 185 straipsnis). Jokių akivaizdžių aplinkybių, patvirtinančių galimą skolininkės nesąžiningumą, kreditorė neįrodė, tokių nenustatė ir teismas, o vien aplinkybės, kad skolininkė neatsiskaito su kreditore nesudaro pagrindo taikyti kreditorės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

5616.

57Aptariamu atveju kreditorės reiškiamos 1 587,86 Eur reikalavimo sumos kitam juridiniam asmeniui nėra pagrindo vertinti kaip itin didelės. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones kreditorė nurodė, kad skolininkė susiduria su finansiniais sunkumais, neturi realios galimybės atsiskaityti su kreditoriais, stinga apyvartinių lėšų, darbuotojų skaičius nuolat mažėja, vėluojama mokėti privalomus mokesčius. Teismas pagal kreditorės teiktus įrodymus, įvertinęs darbuotojų skaičiaus mažėjimą (nuo 2020 vasario 5 d. (16 darbuotojų) iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. (14 darbuotojų)), sprendžia, kad jis nėra ženkliai pakitęs (8 b. l.). Pagal teiktus duomenis matyti, kad skolininkė UAB „Varinė slanka“ 2020 m. balandžio 16 d. socialinio draudimo įsiskolinimo neturėjo (6 b. l.). Vien ta aplinkybė, kad pagal CREDITINFO informaciją UAB „Varinė slanka“ priskirtina aukštai kreditavimo rizikai (7 b. l.), atsižvelgiant į reikalavimo dydį (1 587,86 Eur), šioje byloje nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

5817.

59Pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet kokios teorinės galimybės, jog jų nesiėmus galėtų kilti pavojus tinkamam teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymui, ko iš esmės ir siekia kreditorė, būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinės procesinės priemonės, esmė, pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai.

6018.

61Karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val. (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“). Objektyvių įrodymų, kad paskelbta situacija skolininkei būtų iš tikrųjų turėjusi kokią nors reikšmę kreditorė nepateikė. Taigi atskirojo skundo argumentai, modeliuojantys situaciją COVID-19 viruso kontekste, laikytini kaip teisiškai nereikšmingais bei taip pat nesudaro pagrindo taikyti prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

6219.

63Apibendrinant išdėstytus teiginius sprendžiama, jog kreditorė nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-684/2019, nutarties 42 punktas). Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties, skundžiama nutartis paliekama nepakeista, o kreditorės atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

65Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kreditorė UAB „ALMARŪNAS“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo... 8. 2.... 9. Kreditorė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. liepos 27 d. nutartimi kreditorės... 13. 3.1.... 14. Teismo vertinimu, kreditorė nepagrindė, kad egzistuoja viena iš būtinųjų... 15. 3.2.... 16. Kreditorė, teikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 17. 3.3.... 18. Kreditorės akcentuojamas skolininkės vengimas atsiskaityti su kreditore... 19. III. Atskirojo skundo argumentai... 20. 4.... 21. Kreditorė UAB „ALMARŪNAS“ atskiruoju skundu prašė: i) panaikinti... 22. 4.1.... 23. Negalima atmesti tikimybės, kad skolininkė, sužinojusi apie reikalavimus,... 24. 4.2.... 25. Teismas neatsižvelgė į skolininkės vykdomą ūkinę-komercinę veiklą, į... 26. 4.3.... 27. Skolininkės UAB „Varinė slanka“ darbuotojų skaičius nuolat mažėja.... 28. 4.4.... 29. Kreditorė, siekdama tinkamo bylos išnagrinėjimo, teikia teismui papildomus... 30. Apeliacinės instancijos teismas... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 5.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 34. 6.... 35. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 36. Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinio proceso metu... 37. 7.... 38. Kreditorė su atskiruoju skundu dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m.... 39. 8.... 40. CPK 338 straipsnyje nurodyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 41. 9.... 42. Bendroji taisykle ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų... 43. 10.... 44. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su teikiamais naujais... 45. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo (ne)pagrįstumo... 46. 11.... 47. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 48. 12.... 49. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 50. 13.... 51. Bylos duomenimis, pagal kreditorės pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo... 52. 14.... 53. Pasisakant dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos... 54. 15.... 55. Nors kreditorė ir teigia, kad skolininkė, sužinojusi apie kreditorės... 56. 16.... 57. Aptariamu atveju kreditorės reiškiamos 1 587,86 Eur reikalavimo sumos kitam... 58. 17.... 59. Pripažinus, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet... 60. 18.... 61. Karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas nuo 2020 m. kovo... 62. 19.... 63. Apibendrinant išdėstytus teiginius sprendžiama, jog kreditorė nepagrindė... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 65. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. liepos 27 d. nutartį palikti...