Byla e2-614-450/2019
Dėl nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic sale“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1273-896/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic sale“ dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

3

I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Belor“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Baltic sale“ 65 223,39 Eur nuostolių, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 65 223,39 Eur ieškinio sumai areštuoti atsakovei priklausantį turtą (nekilnojamąjį ir kilnojamąjį), leidžiant atsiskaityti su ieškove, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojais. Ieškovė nurodė, kad didelė reikalavimo suma sudaro pagrindą manyti, jog nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, todėl atsakovei taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovės finansinė padėtis yra bloga, ji neturi apyvartinių lėšų atsikaityti su kreditoriais, 2017 m. balanso duomenimis atsakovės įsipareigojimai yra didesni nei pusė jos turimo turto, kas reiškia, kad atsakovė atitinka nemokios įmonės būseną.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi tenkino ieškovės UAB „Belor“ prašymą ir areštavo atsakovei UAB „Baltic sale“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims, bendrai 65 223,39 Eur sumai. Tuo atveju, jeigu būtų areštuotos atsakovei priklausančios piniginės lėšos, leido iš šių lėšų atsiskaityti su ieškove pagal pareikštą ieškinį, mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei darbo užmokestį. Nutartyje nurodytą turtą paliko saugoti atsakovei.

114. Teismas, įvertinęs ieškovės pareikšto ieškinio pagrįstumą, sprendė, kad ieškovės UAB „Belor“ ieškinys atsakovei dėl nuostolių priteisimo yra tikėtinai pagrįstas, jame ieškovė aiškiai suformulavo atsakovės prievolės sumokėti jai nuostolių sumas atsiradimo faktinį pagrindą, atskleidė teisinius reiškiamo reikalavimo atsakovei argumentus, pridėjo rašytinius įrodymus, kuriais įrodinėja ieškinyje nurodytas teisiškai reikšmingas aplinkybes.

125. Nurodė, kad ieškovės UAB „Belor“ pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti iš atsakovės 65 223,39 Eur suma yra pakankamai didelė. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas.

136. Pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Baltic sale“ Valstybės įmonei (toliau – VĮ) Registrų centrui yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus už 2017 metus, iš kurių matyti, kad atsakovės finansiniai įsipareigojimai 78 977 Eur viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės 45 666,50 Eur. Sprendė, kad atsakovės turimo turto ir didelės apimties skolinių įsipareigojimų santykis, ateityje gali kelti tam tikrą grėsmę teismo sprendimo vykdymui ir ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas arba pasidaryti neįmanomas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

157.

16Atsakovė UAB „Baltic sale“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

177.1.

18Teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės rėmėsi tik didelės ieškinio sumos kriterijumi, tačiau tokio formalaus įvertinimo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nepakanka. Apeliantės vertinimu, pirmosios instancijos teismas spręsdamas tik dėl didelės ieškinio reikalavimų sumos, kaip savaime prezumuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, iš esmės padarė aktualios teismų praktikos jau neatitinkančią išvadą.

197.2.

20Teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kurioje nurodoma, kad prašant tokių ribojimų bei tvirtinant apie sprendimo neįvykdymo riziką, vien didelė ginčo suma pati savaime nenusako poreikio areštuoti turtą ir taikyti jam ribojimus. Naujausia teismų praktika yra paneigta didelės ieškinio sumos prezumpcija kaip absoliutus ir pakankamas pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

217.3.

22Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje didelei ieškinio sumai, kurios nurodymas visuomet priklauso tik nuo ieškovo, nesuteikiama absoliučios ir savaime lemiančios arešto taikymą aplinkybės reikšmė. Ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas spręsti dėl tokios grėsmės buvimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1494-464/2017; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1593-464/2017; 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019, 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019, 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-18-196/2019 ir kt.).

237.4.

24Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1593-464/2017 nurodė ir tai, kad, nenustačius labiau tikėtino atsakovo nesąžiningumo, pareikšto ieškinio suma neteikia pagrindo konstatuoti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą.

257.5.

26Apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant šalių ginčus dėl ieškinio sumos dydžio įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nurodoma ir tai, kad grėsmė būsimo galbūt ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui galėtų kilti tada, jei byloje būtų patikimų duomenų apie tai, kad atsakovas ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar panašiais būdais siekti išvengti galimų prievolių vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-536-330/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1084-464/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016).

277.6.

28Šiuo atveju bylos medžiaga pagrindžia, kad ieškovė tokių aplinkybių apie atsakovės veiksmų nesąžiningumą ir siekį pabloginti savo turtinę padėtį (perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan.) ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą apskritai net neįrodinėjo.

297.7.

30Ieškovei nepateiktus jokių įrodymų, patvirtinančių galimą atsakovės nesąžiningumą ir pagrindžiančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų, ieškovės nurodytos aplinkybės, susijusios su atsakovės finansine padėtimi, skundžiamoje nutartyje apskritai neturėjo būti vertinamos, o minėta nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės privalo būti panaikintos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1593-464/2017, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494/464/2017).

317.8.

32Kaip galima suprasti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies turinio, poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės sąlygojo pačios ieškovės prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytos aplinkybės apie tariamai blogą atsakovės finansinę situaciją ir neišgalėjimą įvykdyti būsimo ir ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo.

337.9.

34Visų pirma, kad šios pirmosios instancijos teismo išvados vėlgi negali būti vertinamos kaip atitinkančios aktualią teismų praktiką, kurioje nuosekliai pažymima, kad neišgalėjimas ir nenorėjimas įvykdyti teismo sprendimą (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos. Tik pastarosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir / ar piniginėmis lėšomis apribojimai, o tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemia objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017).

357.10.

36Pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje suformuotą taisyklę, turto arešto institutas nėra skirtas turto ar piniginių lėšų sukaupimui, kad iš jų būtų galima vėliau išieškoti teismo sprendimu priteistas lėšas. Šio instituto paskirtis kita – išsaugoti atsakovo turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-90-464/2019). Todėl skundžiamoje nutartyje nurodyti teismo motyvai apie atsakovės finansinę situaciją, t. y. 2017 m. balanse nurodytą atsakovės turimo turto vertę ir turimus įsipareigojimus, apkritai net negali būti vertinami kaip objektyvūs duomenys, patvirtinantys būsimo ir galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

377.11.

38Atsakovė pažymi, kad tokios priemonės negalėjo būti pritaikytos net ir vadovaujantis ieškovės pateikta informacija apie tariamai blogą atsakovės turtinę padėtį, kuri yra akivaizdžiai melaginga.

397.12.

40Bylos medžiagoje esančiame atsakovės balanse už 2017 m. pateikiami duomenys pagrindžia, kad atsakovės turimo turto vertė už nurodytą laikotarpį sudarė 91 333 Eur, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 78 977 Eur. Kaip detaliai nurodyta atsakovės balanse, nurodytą 78 977 Eur mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų sumą sudaro šios balanse fiksuojamos sumos: po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 33 440 Eur (balanso 24 eilutė); per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 45 537 Eur (balanso 25 eilutė).

417.13.

42Ieškovė, grįsdama savo teiginius apie tariamą atsakovės nemokumą, visų pirmą turėjo pareigą įrodyti, kad visi šie atsakovės 2017 m. balanse fiksuojami piniginiai įsipareigojimai, kurių vertė pagal balanse pateikiamus duomenis sudaro 78 977 Eur, yra pradelsti. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas, vertindamas šių nurodomų teiginių pagrįstumą, taip pat turėjo pareigą patikrinti šių aplinkybių atitiktį atsakovės balanse pateikiamiems duomenims ir vertinti, kurie iš šiame balanse fiksuojamų 78 977 Eur vertės įsipareigojimų yra pradelsti.

437.14.

44Atsakovės balanso duomenys jokios nemokumo situacijos nepagrindžia, kadangi šiame dokumente fiksuojami tik per artimiausius vienerius metus ar po vienerių metų mokėtini įsipareigojimai, kurie net negali būti vertinami kaip pradelsti.

457.15.

46Siekdama papildomai paneigti ieškovės nurodomas ir tikrovės neatitinkančias aplinkybes, susijusias su tariamai bloga atsakovės turtine padėtimi ir galimybėmis įvykdyti teismo sprendimą, atsakovė teikia papildomus duomenis – atsakovės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą už 2018 m. sausio – rugsėjo mėn. laikotarpius, kurie papildomai pagrindžia, kad atsakovės finansinė padėtis yra gera, atsakovė turi pakankamai turto ir yra finansiškai pajėgi įvykdyti teismo sprendimą byloje.

478.

48Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB ,,Belor“ prašo Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

498.1.

50Taikant laikinąsias apsaugos priemones yra vertinama ne tik ieškinio reikalavimų pagrįstumas, o ir kitos aplinkybės, kaip antai grėsmė, kad galimas palankus ieškovei teismo sprendimas bus neįvykdytas. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011; 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014).

518.2.

52Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės pirmosios instancijos teismo buvo taikytos, nes ieškinio suma – 65 223,39 Eur atsakovei, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė.

538.3.

54Atsakovė, bandydama paneigti minėtus teismo išaiškinimus ir tuo pačiu didelės ieškinio sumos prezumpciją, atskirajame skunde deklaratyviai teigia, jog atsakovės finansiniai įsipareigojimai už 2017 metus 78 977 Eur sumai nėra pradelsti, tačiau atsakovė kartu su atskiruoju skundu nepateikia duomenų, kokia suma anot jos sudaro jau pradelsti įsipareigojimai. Taigi, atsakovė iš esmės atskirajame skunde nepaneigė, jog minėti įsipareigojimai nėra pradelsti, nors tokia pareigą turėjo.

558.4.

56Nagrinėjamu atveju visiškai nesvarbu, ar minėti 78 977 Eur dydžio įsipareigojimai yra pradelsti, ar ne, kadangi vien pusę į balansą įrašytos turto vertės viršijančių įsipareigojimų egzistavimas, reiškia atsakovės blogą finansinę būklę.

578.5.

58Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė ir naujus įrodymus apie savo finansinę būklę, kurių pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neturėjo, t. y. atsakovės balansą bei pelno nuostolių ataskaitą už 2018 m. sausio – rugsėjo mėn. laikotarpius. Šie nauji įrodymai tik patvirtina, jog atsakovės finansinė būklė yra itin bloga. Iš šių dokumentų matyti, jog atsakovės turtas sudaro 381 281 Eur sumą, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro net 358 920 Eur sumą. Taigi, minėtu laikotarpiu atsakovės finansiniai įsipareigojimai ne tik, kad viršijo pusę į jos balansą įrašytos turto vertės, bet mažai trūko, jog turimi įsipareigojimai pasiektų visą turimą turtą, kas neatmetama yra šio atsiliepimo teikimo metu, nes atsakovės finansiniai įsipareigojimai sparčiai didėjo lyginant su 2017 metais. Be to, kaip matyti iš balanso, didžioji dauguma (344 484 Eur) įsipareigojimų yra trumpalaikiai, o tai reiškia, jog egzistuoja reali grėsmė būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Svarbu ir tai, jog ir ieškovės reikalavimas ženkliai didina atsakovės įsipareigojimus, kas reiškia, jog faktiškai atsakovės įsipareigojimai ženkliai viršija turimą turtą ir kyla reali grėsmė ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo vykdymui dėl atsakovės labai tikėtinos nemokumo būsenos.

598.6.

60Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė ir banko sąskaitos išrašus, iš kurių matyti, jog šiose sąskaitose yra itin mažai piniginių lėšų – 3 932,88 Eur. Ši aplinkybė patvirtina, jog atsakovės finansinė padėtis yra bloga ir atitinkamai egzistuoja reali grėsmė būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

618.7.

62Antstolis vykdomoje byloje Nr. 0070/19/00289, užvestoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymui, rado ir dar dvi banko sąskaitas, kuriose atsakovė kaupia pinigines lėšas, kurių egzistavimo pateiktu atskiruoju skundu atsakovė nedeklaravo. Tačiau ir su antstolio rastose banko sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, atsakovės turimos piniginės lėšos nesiekia 4 tūkstančių eurų.

638.8.

64Antstolis jokio kito, tame tarpe nekilnojamojo, atsakovės turto nerado. O turint omenyje tai, jog iš tų pačių sąskaitose esančių menkų lėšų atsakovė prašo dengti ir einamuosius mokėjimus, darytina pagrįsta išvada, kad įmonė faktiškai neturi jokio turto, tik milžiniškus įsipareigojimus, arba šį turtą slepia, siekdama išvengti įsipareigojimų vykdymo (analogiškai, kaip jau minėtų dviejų antstolio rastų banko sąskaitų atveju).

658.9.

66Pagrindą nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro ir atsakovės nesąžiningumas ieškovės atžvilgiu. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 7 d. atsiuntė ieškovei fiktyvius CMR važtaraščius. Gavus CMR važtaraščius paaiškėjo, jog atsakovė neįvykdys tarp šalių sudarytos Sutarties dėl MAP pirkimo, kadangi MAP 12-52 vežimas net neorganizuojamas, o gauti važtaraščiai buvo akivaizdžiai suklastoti, važtaraščiuose nurodytas vežėjas buvo neveikianti įmonė. Kitaip tariant, atsakovė kūrė tinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų įspūdį, tikintis iš ieškovės išvilioti pinigines lėšas. Toks atsakovės elgesys atsiunčiant akivaizdžiai suklastotus važtaraščius, naiviai tikintis, jog ieškovė neperpras, jog jie yra fiktyvūs ir sandoris negali įvykti, yra akivaizdus atsakovės nesąžiningumo įrodymas. Todėl egzistuoja reali teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

67Teisėja

konstatuoja:

68IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

69Dėl naujų įrodymų prijungimo

709.

71Atsakovė UAB ,,Baltic sale“ kartu su atskiruoju skundu pateikė 2018 m. rugsėjo 30 d. balansą; pelno (nuostolių) ataskaitą; duomenis apie areštuotas banko sąskaitas; tiekėjų sąskaitas. Atitinkamai ieškovė UAB „Belor“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė informaciją apie atsakovės turimas banko sąskaitas. Pateiktais duomenimis atsakovė grindžia atskirajame skunde dėstomus argumentus, susijusius su apeliantės turtine padėtimi. Ieškovė prašo prijungti banko sąskaitos išrašus, kuriais ji grindžia aplinkybes apie atsakovės blogą finansinę padėtį.

7210.

73Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Tokias aplinkybes visų pirma turi nurodyti prašymą priimti naujus įrodymus teikiantis asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad tiek ieškovės, tiek ir atsakovės pateikti nauji įrodymai yra tiesiogiai susiję su nagrinėjamoje byloje sprendžiamu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, apeliacinės instancijos teismas priima abiejų šalių pateiktus naujus įrodymus, kuriuos įvertins, pasisakydamas dėl atskirojo skundo pagrįstumo (CPK 314 straipsnis).

74Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

7511.

76Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

7712.

78Procesinę pareigą įrodyti abi minėtas sąlygas turi ta šalis, kuri prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai). Priešinga šalis, kuri suinteresuota, kad tokios priemonės nebūtų taikomos, turi pateikti įrodymus, paneigiančius minėtų sąlygų buvimą.

79Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo

8013.

81Pirmosios instancijos teismas taikė atsakovės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones konstatavęs, kad didelė pareikšto ieškinio suma (62 223,39 Eur) lemia teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba negalimumo grėsmę bei konstatavo jog ieškinio suma – 65 223,39 Eur atsakovei yra didelė. Atsakovė UAB „Baltic sale“ skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir prašo ją panaikinti bei klausimą išspręsti iš esmės – prašymą atmesti, atskirąjį skundą grįsdama aplinkybėmis, kad vien didelė jai nukreipto reikalavimo suma savaime neleidžia spręsti apie atsakovės nesąžiningumą kaip grėsmę sprendimo įvykdymui.

8214.

83Apeliantė nekvestionuoja teismo išvados, susijusios su ieškinio preliminariu pagrįstumu, todėl apeliacinis teismas šios išvados teisėtumo bei pagrįstumo netikrina ir pasisako tik dėl teismo nutarties argumentų, kuriais buvo konstatuota grėsmė galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

84Dėl grėsmės būsimam teismo sprendimo įvykdymui

8515.

86Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantės pozicijai, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą nepagrįstai siejo vien su pareikšto ieškinio sumos dydžiu. Toks vertinimas prieštarauja šiam klausimui aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pateiktiems išaiškinimams, todėl skundžiamos nutarties argumentacija kritikuotina kaip aiškiai nepakankama teismo sprendimo neįvykdymo grėsmei pripažinti.

8716.

88Teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo pastaruoju metu suformuotos praktikos, kad sprendžiant dėl vienos iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, didelei ieškinio sumai, kurios nurodymas visuomet priklauso tik nuo ieškovo, nesuteikiama absoliučios ir savaime lemiančios arešto taikymą aplinkybės reikšmė. Ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas išvadai dėl tokios grėsmės padaryti. Šio išimtinio ir itin atsakovo interesus varžančio procesinio instituto taikymas galimas tik tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti to asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo. Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017, 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017, 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018).

8917.

90Siejant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį vien su ieškinio sumos dydžiu, turto areštą galima būtų taikyti visose bylose, kuriose reiškiamas didelės sumos reikalavimas. Tačiau tokia situacija akivaizdžiai neatitiktų įstatymų leidėjo ketinimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinio procesinio instituto, paskirties, apie kurią nuosekliai pasisakoma pastaraisiais metais priimamose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse ir formuojamoje praktikoje. Priešingu atveju įstatymų leidėjas CPK būtų įtvirtinęs nuostatą taikyti laikinąsias apsaugos priemones visose apygardų teismuose pirmąja instancija nagrinėjamose bylose, kuriose sprendžiami ginčai tik didelių sumų reikalavimų (CPK 27 straipsnio 1 punktas).

9118.

92Todėl, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, pirmiausiai turi būti vertinama ne pareikšto ieškinio suma, o apeliantės buvęs, esamas arba ateityje galimas (prognozuojamas) elgesys sąžiningumo aspektu, atsižvelgiant į antrosios šalies (ieškovės) pateikiamus argumentus bei įrodymus, kuriais ši grindžia tokios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos buvimą.

9319.

94Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su apeliantės argumentu, kad iš esmės ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones aplinkybių apie atsakovės veiksmų nesąžiningumą ir siekį pabloginti savo turtinę padėtį (perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan.) ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą netgi neįrodinėjo, nors tokia pareiga, kaip jau nurodyta aukščiau, tenka būtent ieškovei.

9520.

96Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovė prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė aplinkybių, išskyrus jau aptartas ir susijusias išimtinai su pareikšto reikalavimo suma, kurie galėtų liudyti apie tikėtiną apeliantės nesąžiningumą, t. y. apie jos ketinimą paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar pinigines lėšas, turint tikslą eliminuoti bet kokią galimybę ateityje iš šio turto ar piniginių lėšų įvykdyti ieškovės naudai priimtą teismo sprendimą. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė tik atsiliepime į apeliacinį skundą (8.9. punktas), nurodė aplinkybes ir dėl atsakovės tariamo nesąžiningumo ieškovės atžvilgiu. Tačiau nurodytos aplinkybės dėl CMR važtaraščių pateikimo galimai turės būti vertinamos nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, bet šios aplinkybės neturi įtakos įrodinėjant sąlygas prašymui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9721.

98Atsiliepime į skundą teigiama, kad apeliantės pateikti duomenys apie finansinius įsipareigojimus 2017 metais yra pradelsti, kadangi vien pusę į balansą įrašytos turto vertės viršijančių įsipareigojimų egzistavimas savaime signalizuoja apie atsakovės blogą finansinę būklę, bei nurodyta, kad atsakovės banko sąskaitose yra itin mažai piniginių lėšų – 3 932,88 Eur, kas ieškovės vertinimu patvirtina, jog atsakovės finansinė padėtis yra bloga. Tačiau šios aplinkybės vertinant būsimo teismo sprendimo įvykdymo grėsmę nėra reikšmingos. Ieškovė į bylą kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė duomenų iš viešųjų registrų, kad, pavyzdžiui, kokio tai turto atsakovė turėjo, tačiau jį perleido siekdama išvengti galimo išieškojimo, ir todėl, tikėtina, gali ir ateityje taip elgtis.

9922.

100Taigi, nagrinėjamu atveju į bylą nėra pateikta įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie galimai nesąžiningą apeliantės elgesį tiek iki bylos iškėlimo, tiek jos nagrinėjimo metu. Tuo pačiu dar kartą pažymėtina, kad ieškovė nepagrįstai nusišalina nuo įrodinėjimo. Apeliantė neturi galimybės įrodinėti, ko ji nežino, t. y. ką ieškovė laiko jos nesąžiningu elgesiu ar veiksmais, pažeidžiančiais (ir galinčiais ateityje pažeisti) ieškovės interesus. Būtent ieškovė, kuri yra suinteresuota savo teisių, kurios, jos nuomone yra pažeistos, gynimu, privalo pateikti įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimą, šiuo atveju patvirtinančius galimą apeliantės nesąžiningumą, o to nepadarius, jai ir tenka dėl neveikimo kilsiančios pasekmės (CPK 12 straipsnis). Kaip teisingai nurodė apeliantė, galiojantys įstatymai asmens nesąžiningumo, sprendžiant dėl jo turto arešto ar kitų ribojimų jam nustatymo, nepreziumuoja, taigi nurodyti ir įrodyti tokias aplinkybes pareiga tenka ieškovei.

10123.

102Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje apie labiau tikėtiną asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesąžiningumą buvo sprendžiama, pavyzdžiui, kai atsakovas slėpė savo gyvenamąją vietą, kai vienos įmonės veikla buvo perkelta į kitą įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017), taip pat nustačius, kad ginčijami tarpusavio skolų užskaitymo aktai buvo sudaromi galiojant atsakovės turto areštui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-770-464/2017), ir priešingai, buvo pasisakyta, jog tokios aplinkybės, kaip sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, sudaro ginčo iš esmės nagrinėjimo dalyką ir sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą negali būti vertinamos kaip jau įrodytos ar pagrindžiančios atsakovo nesąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-731-516/2017).

10324.

104Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šioje proceso stadijoje nėra nustatytas tikėtinas apeliantės nesąžiningumas, todėl vien pareikšto jai ieškinio reikalavimo suma neteikia pagrindo konstatuoti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą. Atsižvelgiant į jau suformuotą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką dėl didelės ieškinio sumos bei turtinės padėties kriterijų ir jų nepakankamumo antrosios ginčo šalies interesus varžančioms priemonėms taikyti iki ginčo išsprendimo iš esmės, dar kartą nurodytina, kad nei didelė ieškinio suma, nei atsiliepime į skundą įvardijama aplinkybė, kad atsakovės įmonė neturi turto, tik įsipareigojimus, jos sąskaitose yra nedidelė pinigų suma ar pan., pačios savaime neleidžia nei preziumuoti, nei patvirtina grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą.

10525.

106Pažymėtina, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir / ar piniginėmis lėšomis apribojimai. Tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017). Jeigu būtų vertinama kitaip, teismai galėtų taikyti tokio pobūdžio ribojimus iš esmės kiekvienoje byloje, kurioje yra pareikštas reikalavimas dėl didelės sumos priteisimo, o tai akivaizdžiai neatitiktų šio procesinio instituto paskirties bei jo taikymo išimtinumo.

10726.

108Pažymėtina ir tai, kad nepaisant to, kad pagal suformuotą teismų praktiką, aplinkybės apie atsakovės turtinę padėtį, nesant duomenų apie atsakovės nesąžiningumą, neturi įtakos, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje, tačiau apeliacinės instancijos teismas vertina ir atsakovės pateiktus duomenis apie jos finansinę padėtį (atsakovės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą už 2018 m. sausio - rugsėjo mėn., iš kurių matyti, kad atsakovė nurodytu laikotarpiu iš viso turėjo turto už 381 281 Eur, per vienerius metus mokėtina įsipareigojimų suma sudarė 344 484 Eur, bei įmonė gavo grynojo pelno – 10 006 Eur. Be to, atsakovė pateikė duomenis, kad įmonė atsiskaitinėja su kreditoriais. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovės įmonė yra vykdanti veiklą ir gaunanti pelną. Tačiau kaip jau nurodyta, aplinkybės dėl atsakovės finansinės padėties, pačios savaime neleidžia nei preziumuoti galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, nei apkritai gali būti vertinamos kaip objektyvūs duomenys, patvirtinantys būsimo ir galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

10927.

110Apibendrinant nurodytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė neteisingai, neatsižvelgęs į šį institutą reglamentuojančių teisės normų aiškinimą, pateikiamą Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Todėl skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti apeliantei laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

111Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

112Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį, kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ prašymas ir areštuotas atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic sale“ (juridinio asmens kodas 304260308) nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, o jų nesant ar esant nepakankamai, piniginės lėšos ir turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims, bendrai 65 223,39 Eur sumai, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Belor“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės UAB „Baltic sale“ atžvilgiu.

113Šios nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3.

I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Belor“ ieškiniu... 7. 2.... 8. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 65 223,39 Eur... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi tenkino ieškovės... 11. 4. Teismas, įvertinęs ieškovės pareikšto ieškinio pagrįstumą, sprendė,... 12. 5. Nurodė, kad ieškovės UAB „Belor“ pareikštas reikalavimas yra... 13. 6. Pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Baltic sale“ Valstybės... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 7.... 16. Atsakovė UAB „Baltic sale“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 17. 7.1.... 18. Teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės rėmėsi tik didelės ieškinio... 19. 7.2.... 20. Teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo... 21. 7.3.... 22. Naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje didelei ieškinio sumai,... 23. 7.4.... 24. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartyje civilinėje... 25. 7.5.... 26. Apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant šalių ginčus dėl ieškinio... 27. 7.6.... 28. Šiuo atveju bylos medžiaga pagrindžia, kad ieškovė tokių aplinkybių apie... 29. 7.7.... 30. Ieškovei nepateiktus jokių įrodymų, patvirtinančių galimą atsakovės... 31. 7.8.... 32. Kaip galima suprasti iš skundžiamos nutarties motyvuojamosios dalies turinio,... 33. 7.9.... 34. Visų pirma, kad šios pirmosios instancijos teismo išvados vėlgi negali... 35. 7.10.... 36. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje suformuotą taisyklę, turto... 37. 7.11.... 38. Atsakovė pažymi, kad tokios priemonės negalėjo būti pritaikytos net ir... 39. 7.12.... 40. Bylos medžiagoje esančiame atsakovės balanse už 2017 m. pateikiami duomenys... 41. 7.13.... 42. Ieškovė, grįsdama savo teiginius apie tariamą atsakovės nemokumą, visų... 43. 7.14.... 44. Atsakovės balanso duomenys jokios nemokumo situacijos nepagrindžia, kadangi... 45. 7.15.... 46. Siekdama papildomai paneigti ieškovės nurodomas ir tikrovės neatitinkančias... 47. 8.... 48. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB ,,Belor“ prašo Kauno... 49. 8.1.... 50. Taikant laikinąsias apsaugos priemones yra vertinama ne tik ieškinio... 51. 8.2.... 52. Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės pirmosios instancijos... 53. 8.3.... 54. Atsakovė, bandydama paneigti minėtus teismo išaiškinimus ir tuo pačiu... 55. 8.4.... 56. Nagrinėjamu atveju visiškai nesvarbu, ar minėti 78 977 Eur dydžio... 57. 8.5.... 58. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė ir naujus įrodymus apie savo... 59. 8.6.... 60. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovė kartu su atskiruoju skundu... 61. 8.7.... 62. Antstolis vykdomoje byloje Nr. 0070/19/00289, užvestoje laikinųjų apsaugos... 63. 8.8.... 64. Antstolis jokio kito, tame tarpe nekilnojamojo, atsakovės turto nerado. O... 65. 8.9.... 66. Pagrindą nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro ir... 67. Teisėja... 68. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 69. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 70. 9.... 71. Atsakovė UAB ,,Baltic sale“ kartu su atskiruoju skundu pateikė 2018 m.... 72. 10.... 73. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314... 74. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 75. 11.... 76. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 77. 12.... 78. Procesinę pareigą įrodyti abi minėtas sąlygas turi ta šalis, kuri prašo... 79. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo... 80. 13.... 81. Pirmosios instancijos teismas taikė atsakovės atžvilgiu laikinąsias... 82. 14.... 83. Apeliantė nekvestionuoja teismo išvados, susijusios su ieškinio preliminariu... 84. Dėl grėsmės būsimam teismo sprendimo įvykdymui... 85. 15.... 86. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apeliantės pozicijai, kad pirmosios... 87. 16.... 88. Teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo pastaruoju metu suformuotos... 89. 17.... 90. Siejant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį vien su ieškinio... 91. 18.... 92. Todėl, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, pirmiausiai... 93. 19.... 94. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su apeliantės argumentu,... 95. 20.... 96. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovė prašyme taikyti... 97. 21.... 98. Atsiliepime į skundą teigiama, kad apeliantės pateikti duomenys apie... 99. 22.... 100. Taigi, nagrinėjamu atveju į bylą nėra pateikta įrodymų, iš kurių būtų... 101. 23.... 102. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje apie labiau tikėtiną asmens, kurio... 103. 24.... 104. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šioje proceso stadijoje... 105. 25.... 106. Pažymėtina, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir... 107. 26.... 108. Pažymėtina ir tai, kad nepaisant to, kad pagal suformuotą teismų praktiką,... 109. 27.... 110. Apibendrinant nurodytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 111. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 112. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartį, kuria patenkintas... 113. Šios nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui....