Byla 2S-867-480/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Aigis VL5“ atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-675-835/2018 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Laibertas“, uždarosios akcinės bendrovės „Gaberva“, uždarosios akcinės bendrovės „Gydomasis masažas“, individualios įmonės „Dzūkijos vaisiai“, uždarosios akcinės bendrovės „Kovertas“, uždarosios akcinės bendrovės „Tinas“, V. L. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aigis VL5“ dėl pažeistų teisių gynimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami įpareigoti atsakovę UAB „Aigis VL5“ užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į ieškovams priklausančias patalpas, esančias pastate, ( - ), iki ieškovai parengs elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų projektus į jiems priklausančias patalpas, juos įstatymų nustatyta tvarka suderins pagal išduotas prijungimo sąlygas, savarankiškai sudarys elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis su elektros energijos tiekėju ir bus užtikrintas elektros energijos tiekimas į jiems priklausančias patalpas, ieškovus šiuo laikotarpiu įpareigojant atsiskaityti su atsakove už patiektą elektros energiją, pagal atsakovės pateiktas sąskaitas faktūras, o atsakovei nevykdant teismo sprendimo, jo vykdymą pavesti ieškovų pasirinktam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta, pavedant antstoliui pasitelkti trečiuosius asmenis elektros energijos tiekimui į ieškovams priklausančias patalpas, esančias pastate, ( - ), užtikrinti; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovų atstovas 2018 m. vasario 12 d. teismo posėdyje pateikė teismui pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio, prašė patvirtinti atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Atsakovės atstovas neprieštaravo ieškovų atsisakymui nuo ieškinio ir prašė priteisti iš ieškovų atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. vasario 12 d. nutartimi priėmė ieškovų UAB „Laibertas“, UAB „Gaberva“, UAB „Gydomasis masažas“, IĮ „Dzūkijos vaisiai“, UAB „Kovertas“, UAB „Tinas“, V. L. atsisakymą nuo ieškinio atsakovei UAB „Aigis VL5“ dėl pažeistų teisių gynimo ir civilinę bylą Nr. 2-675-835/2018 nutraukė; priteisė iš atsakovės UAB „Aigis VL5“ 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Laibertas“, 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Gaberva“, 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Tinas“, 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Kovertas“, 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Gydomasis masažas“, 747,00 Eur bylinėjimosi išlaidas IĮ „Dzūkijos vaisiai“, 204,00 Eur bylinėjimosi išlaidas V. L. bei 39,01 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei; atsisakė priimti S. L. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Atsakovė įvykdė ieškovų ieškinio reikalavimus, todėl ieškovai tolimesnio bylinėjimosi atsisakė. Ieškovų atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui. Atsakovė elektros energijos tiekimą ieškovams atnaujino tik po to, kai pagal ieškovų ieškinį teisme buvo užvesta civilinė byla, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, paskirtos baudos už teismo nutarties dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo nevykdymą. Teismas sprendė, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais iš atsakovės ieškovams ir valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, o atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmestinas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Aigis VL5“ prašo pakeisti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp ginčo šalių, t. y. atmesti ieškovų prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės ir priteisti atsakovei jos byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovų (8 t. b. l. 63-68). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai taikė CPK 94 straipsnio 1 dalį. Atsakovės procesinis elgesys buvo tinkamas, nes atsakovė gynėsi nuo ieškovų pateiktų reikalavimų visomis leistinomis ir teisėtomis CPK priemonėmis. Ieškovai piktnaudžiavo savo teisėmis, pateikdami ieškinį su reikalavimais, kurie be teisinio pagrindo grubiai pažeistų ir varžytų atsakovės teises ir įstatymų saugomus interesus, taip pat darytų žalą atsakovei, nes atsakovė, nebūdama elektros tiekėju, būtų iš esmės neterminuotai įpareigota užtikrinti elektros tiekimą.
  2. Priešingai nei nurodo teismas, ne atsakovė įvykdė ieškovų pareikšto ieškinio reikalavimus, o patys ieškovai sutiko, kad atsakovė buvo teisi reikalaudama sudaryti rašytine elektros subpardavimo (subvartoiimo) sutartį, nes ieškovai per savo įsteigtą Bendriją sudarė su atsakove 2017 m. lapkričio 8 d. sutartį pagal atsakovės jau nuo 2016 m. rudens siūlytas esmines tokios sutarties sudarymo sąlygas. Atsakovė, nutraukdama elektros energijos tiekimą pastate, teisės aktuose nurodytų reikalavimų nepažeidė.
  3. Ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų dydis yra neprotingai ir nepagrįstai didelis, nes ieškovai pateikė į bylą bendrą ieškinį. Bylos nagrinėjimas iš esmės nebuvo prasidėjęs, įvyko tik vienas parengiamasis posėdis. Atsakovė negali būti įpareigojama atlyginti ieškovų patirtų išlaidų, vykdant byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Ieškovai UAB „Laibertas“, UAB „Gaberva“, UAB „Gydomasis masažas“, IĮ „Dzūkijos vaisiai“, UAB „Kovertas“, UAB „Tinas“, V. L., atstovaujami advokato Mariaus Brasiūno, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Alytaus apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą (8 t. b. l. 72-74). Nurodo šiuos argumentus:
  1. Ieškovai kreipėsi į teismą būtent dėl atsakovės neteisėtų veiksmų - nepagrįsto, neteisėto ir vienašališko elektros energijos nutraukimo bei dėl nepagrįsto atsisakymo išduoti sutikimą ieškovams savarankiškai įsivesti elektros energiją. Atsakovui vienašališkai nutraukus elektros energijos tiekimą buvo sutrikdyta ieškovų komercinė veikla, ieškovai patyrė nuostolių.
  2. Byloje buvo konstatuotas atsakovės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, jai už Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria teismas buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigojęs atnaujinti elektros energijos tiekimą, nevykdymą teismas paskyrė bauda. Prasidėjus bylos nagrinėjimui ir atsakovei paskyrus baudą, atsakovė iš esmės sutiko atnaujinti elektros energijos tiekimą rinkos sąlygomis. Atsakovė, pasirašydama elektros energijos tiekimo sutartį iš esmės pripažino ieškinio reikalavimus - užtikrino ieškovams elektros energijos tiekimą.
  3. Nėra pagrindo mažinti priteistų bylinėjimosi išlaidų. Šalių susitarimas dėl išlaidų atlyginimo atsispindi teismui pateiktose sąskaitose ir pavedimuose. Atsakovė tik abstrakčiai nurodė, kad išlaidos nepagrįstos, tačiau niekaip šių teiginių nepagrindė.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo 2018 m. vasario 12 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta, ieškovams atsisakius ieškinio, dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Apeliantės atskirajame skunde keliamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi priteisti iš jos ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, kadangi, apeliantės vertinimu, ieškovų išlaidos susidarė ne dėl atsakovės veiksmų, nes atsakovė tik gynėsi nuo ieškovų pateiktų reikalavimų visomis leistinomis ir teisėtomis CPK priemonėmis.
 4. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimo atsisakymą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).
 5. Lietuvos apeliacinio teismo plėtojamoje praktikoje išaiškinta, kad, nutraukus civilinę bylą, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017, 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).
 6. Iš bylos medžiagos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Lieko duomenų nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), kad ieškovai (pareiškėjai) kreipėsi į teismą prašydami iki ieškinio pareiškimo dienos taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti suinteresuotą asmenį UAB „Aigis VL5“ užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į pareiškėjams priklausančias patalpas, esančias pastate ( - ). Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-4842-835/2017) pareiškėjų prašymą tenkino, įpareigojo UAB „Aigis VL5“ užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į pareiškėjams priklausančias patalpas, esančias ( - ), taip pat nustatė pareiškėjams terminą iki 2017 m. rugsėjo 18 d. pateikti teismui ieškinį. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Aigis VL5“ atskirąjį skundą, 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartį paliko nepakeistą.
 7. Pareiškėja (atsakovė) UAB „Aigis VL5“ pateikė teismui prašymą išaiškinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties vykdymą; Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-5060-835/2017 pareiškėjos prašymo netenkino; Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Aigis VL5“ atskirąjį skundą, 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį paliko nepakeistą. Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimis civilinėse bylose Nr. 2VP-4967-835/2017, 2VP-4968-835/2017, 2VP-4969-835/2017, 2VP-4970-835/2017, 2VP-4971-835/2017 suinteresuotam asmeniui UAB „Aigis VL5“ paskirtos baudos už Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties nevykdymą; Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Aigis VL5“ atskiruosius skundus, 2018 m. sausio 18 d. nutartimis Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartis minėtose bylose paliko nepakeistas.
 8. Ieškovai teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nustatytu terminu pateikė ieškinį pirmosios instancijos teismui dėl pažeistų teisių gynimo, prašydami įpareigoti UAB „Aigis VL5“ užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į pareiškėjams priklausančias patalpas, esančias pastate ( - ), iki pareiškėjai parengs autonominio elektros įvado projektą, jį įstatymų nustatyta tvarka suderins pagal išduotas prijungimo sąlygas, savarankiškai sudarys elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis su elektros energijos tiekėju ir bus užtikrintas elektros energijos tiekimas į jiems priklausančias patalpas. 2018 m. vasario 12 d. teismo posėdyje ieškovų atstovas pateikė teismui pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio, prašė patvirtinti atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2018 m. vasario 12 d. nutartimi priėmė ieškovų atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukė, taip pat priteisė ieškovams iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas, CPK 94 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).
 9. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškovai piktnaudžiavo savo teisėmis, pateikdami ieškinį su reikalavimais, kurie darytų žalą atsakovei, nes atsakovė, nebūdama elektros tiekėju, būtų iš esmės neterminuotai įpareigota užtikrinti elektros tiekimą. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartyje, kuria atmestas apeliantės skundas dėl pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pažymėta, jog aplinkybė, jog apeliantė siūlė pareiškėjams (ieškovams) sudaryti elektros energijos subnuomos sutartis, taip pat patvirtina, kad apeliantė, nors ir nėra elektros energijos tiekėjas į pastatą, tačiau tokį tiekimą turi galimybę užtikrinti, nes yra pasirašiusi sutartis su elektros energijos pardavėju-tiekėju UAB „ENERTY“ ir elektros energijos persiuntimo paslaugas teikiančia įmonė AB LESTO, o be to administruoja (vykdo) pastato bendro naudojimo objektų administravimą (priežiūrą) ir teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri pastate esančią vidaus inžinerinę įrangą ir tinklus (įskaitant elektros tiekimo ir jos apskaitos priemonių), kurie yra skirti viso pastato aptarnavimui ir kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso visiems pastato bendraturčiams. Nutraukus elektros energijos tiekimą, pareiškėjai negalėjo vykdyti komercinės veiklos, dėl veiklos nevykdymo kilo žala. Dėl šių priežasčių atmestinas ir apeliantės argumentas dėl ieškovų netinkamo elgesio bylos nagrinėjimo metu.
 10. Šios nutarties 13 - 15 pastraipose nurodytos aplinkybės bei byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovai nuo ieškinio atsisakė todėl, kad ieškovai, kartu su kitais pastato bendraturčiais įsteigė bendriją, su kurios pagalba pavyko suderinti projektus su AB ESO bei įvesti elektros energiją. Atsakovė elektros energijos tiekimą ieškovams atnaujino tik po to, kai pagal ieškovų ieškinį teisme buvo užvesta civilinė byla, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, paskirtos baudos už teismo nutarties dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo nevykdymą. Kadangi elektros energijos tiekimas į ieškovams priklausančias patalpas buvo užtikrintas, dėl to neliko teisinio bei faktinio pagrindo ieškovų ieškiniui, todėl darytina išvada, kad dėl ieškovų bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kalta atsakovė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės ieškovams ir valstybei priteisė bylinėjimosi išlaidas, o atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmetė.
 11. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas atskirojo skundo argumentus, susijusius su ieškovams priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu, sprendžia, kad apeliantės argumentai yra nepagrįsti; apeliantė nurodė, jog ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų dydis yra neprotingai ir nepagrįstai didelis, tačiau niekaip šių teiginių nepagrindė ir jų nedetalizavo.
 12. Sprendžiant klausimą dėl prašymo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas, turi būti vadovaujamasi CPK 98 str. nuostatomis, t. y. išlaidos priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, jos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms bei neviršyti 2015 m. kovo 19 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.
 13. Iš bylos dokumentų matyti, kad ieškovai prašė priteisti iš apeliantės: 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Laibertas“, 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Gaberva“, 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Tinas“, 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Kovertas“ 1023,00 Eur bylinėjimosi išlaidas UAB „Gydomasis masažas“, 747,00 Eur bylinėjimosi išlaidas IĮ „Dzūkijos vaisiai“ bei 204,00 Eur bylinėjimosi išlaidas V. L.. Ieškovai teikė bendrą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo; atsiliepimus į apeliantės atskiruosius skundus dėl teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 2017 m. rugsėjo 28 d. nutarties dėl vykdymo išaiškinimo; UAB „Laibertas“, UAB „Gaberva“, UAB „Tinas“, UAB „Kovertas“, UAB „Gydomasis masažas“ teikė prašymus dėl baudos apeliantei skyrimo už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nevykdymą bei atsiliepimus į apeliantės atskiruosius skundus dėl teismo 2017 m. spalio 13 d. nutarčių paskirti baudas, ieškovai pateikė bendrą ieškinį. Vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis, maksimali ieškovams suteiktų teisinių paslaugų kaina šioje byloje sudarytų 6335,36 Eur (Rekomendacijų 8.2., 8.16 p.). Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi ieškovams iš apeliantės priteistos bylinėjimosi išlaidos (6066,00 Eur) neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirajame skunde išdėstytais argumentais ir juos atmeta kaip nepagrįstus.
 14. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Alytaus apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai