Byla 2-1224/2014
Dėl išlaidų trūkumams ištaisyti (nuostolių) atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo daugiabučio namo savininkų bendrijos „Lyros bendrija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1600-221/2014 pagal ieškovo DNSB „Lyros bendrija“ ieškinį atsakovams UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ dėl išlaidų trūkumams ištaisyti (nuostolių) atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ solidariai 151 384,31 Lt išlaidų gyvenamojo namo, adresu ( - ), statybos darbų defektams pašalinti, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ turtą, turtines teises ir pinigines lėšas 151 384,31 Lt sumai, paliekant teisinę galimybę atsakovams iš areštuotų sumų atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas nurodė, kad atsakovai vengia skirti didesnes sumas namo konstrukcijų defektų išsamiam tyrimui bei remontui, todėl gali vengti vykdyti ir galimai palankų ieškovui teismo sprendimą dėl nuostolių priteisimo. Ieškovo nuomone, ieškinio suma atsakovams yra pakankamai didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi tenkino ieškovo DNSB „Lyros bendrija“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nutarė areštuoti atsakovams UAB „Šebsta“ ir/arba UAB „Centromera“ priklausantį turtą 151 384,31 Lt dydžiui.

7Atsakovas UAB „Centromera“ 2014 m. kovo 28 d. pateikė Kauno apygardos teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atsakovas UAB „Centromera“ prašė pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartimi byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovo UAB „Centromera“ atžvilgiu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Centromera“ prašymą ir sutikęs su jame nurodytais argumentais, 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi panaikino savo paties 2014 m. kovo 21 d. nutartimi atsakovo UAB „Cenrtromera“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Teismas nurodė, kad nors atsakovo UAB „Centromera“ pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, tačiau iš prašymo turinio bei suformuluoto reikalavimo teismas nusprendė, kad atsakovės atstovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atsižvelgdamas į atsakovo UAB „Centromera“ prašyme nurodytus argumentus, į tai, kad atsakovas yra dešimt metų Kaune sėkmingai veikianti įmonė, kurianti ir plėtojanti gyvenamųjų būstų projektus, bei pateiktus įrodymus – atsakovo turimą turtą, kuris ne visas yra įkeistas, pinigines lėšas, teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma atsakovui UAB „Centromera“ nelaikytina didele, nesant įrodymų, kad atsakovas realiai ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdamas perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ar kitaip sumažinti savo galimybes vykdyti prievolinius įsipareigojimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą, nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju yra reali grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad atsakovo UAB „Centromera“ prašymas pagrįstas, todėl teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 149 straipsnis).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti UAB „Centromera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovas UAB „Centromera“ nepagrindė įrodymais savo prašymo argumentų apie veiklos sėkmingumą, pelningumą ir mastus, be to neskundė ir neginčijo 2014-03-21 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas UAB „Centromera“, pagrįsdamas savo neva itin gerą turtinę padėtį, pateikė duomenis apie turimus žemės sklypus, turto vertinimo ataskaitos santrauką ir banko sąskaitų išrašus. Nekilnojamasis turtas, kurio duomenimis atsakovas įrodinėja savo turtinę-finansinę padėtį, yra įkeistas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie galimybes disponuoti jo sąskaitose esančiomis sumomis neribotą laiką, jog prireikus vykdyti šioje byloje priimtą sprendimą tebeturės šias pinigų sumas. Atsakovas UAB „Centromera“ yra paėmęs kreditų iš bankų, todėl neaišku, kurios lėšos atsakovo sąskaitose yra vieno jo, o kurios – skolintos. Atsakovas taip pat nepateikė jokių duomenų apie įsiskolinimus ir pradelstus įsiskolinimus, nenurodė, jog jų neturi.
  2. Skundžiama nutartis laikytina nemotyvuota, kadangi iš esmės jokie motyvai ir argumentai, kuriais būtų vertinamos šalių nurodytos aplinkybės ir įrodymai, nepateikiami, o apsiribota pažodiniu UAB „Centromera“ prašymo motyvų atkartojimu su vieninteliu paminėjimu, jog ne visas UAB „Centromera“ turtas yra įkeistas. Atkreipia dėmesį, jog pagal atsakovo pateiktus Nekilnojamojo turto registro duomenis neįkeistas tik vienas gyvenamasis namas, statomas ant įkeisto žemės sklypo, o pastato baigtumas tik 5 procentai. Kiti UAB „Centromera“ nekilnojamojo turto objektai negali būti vertinami kaip teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, kadangi nėra hipotekos kreditorių sutikimų leisti nukreipti išieškojimą į šį turtą.
  3. Atsakovo nenutrūkstamam veiklos vykdymui reikia ženklių apyvartinių lėšų. Pagal pateiktus duomenis apie įkeistą visą realiai egzistuojantį UAB „Centromera“ nekilnojamąjį turtą spręstina, kad atsakovo veikla gali būti finansuojama iš banko skolintomis lėšomis, o tai sąlygoja itin didelį ūkinį-finansinį nestabilumą. Atsakovas neatskleidė, ar nėra įkeistos jos nurodytos pinigų sumos bankų sąskaitose.
  4. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog „nėra įrodymų, kad atsakovė realiai ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdama perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ar kitaip sumažinti savo galimybes vykdyti prievolinius įsipareigojimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą“ laikytina nesusijusia su nagrinėjamomis ieškinio sumos dydžio konkrečios atsakovo atžvilgiu aplinkybėmis.

13Atsiliepimu į skundą atsakovas UAB „Centromera“ su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į UAB „Centromera“ pateiktus įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad nėra pagrindo manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.
  2. Bendra UAB „Centromera“ žemės sklypų rinkos vertė yra virs 10 mln. Lt, ir nors jie įkeisti AB bankui „Finasta“, tačiau banko reikalavimo teisė sudaro 4,85 mln. Lt, o bankui negrąžintos paskolos likutis sudaro 2 mln. Lt. Paskolos grąžinimo terminas baigiasi 2015-06-02, tad įsiteisėjus teismo sprendimui šioje byloje, turtas jau bus atlaisvintas nuo hipotekos ir jo bus 10 kartų daigiau, nei gali reikėti ieškovo reikalavimams patenkinti.
  3. UAB „Centromera“ banko sąskaitose esanti 1,2 mln. piniginių lėšų suma beveik 10 kartų viršija ieškinio reikalavimų sumą. Visos sąskaitose esančios lėšos priklauso atsakovui.
  4. Ne visas UAB „Centromera“ turtas yra įkeistas, nes pats ieškovas nurodė neįkeistą gyvenamąjį namą, be to atsakovas dar valdo vieną neįkeistą žemės sklypą. Minėtas gyvenamasis namas yra skirtas pardavimui ir jau yra sudarytos atitinkamos preliminarios sutartys, tad namo butų pardavimai garantuoja nuolat gaunamas pajamas, dėl ko atsakovo finansinė būklė bus tik geresnė. Lėšų gavimas atitinka ieškovo interesą ir dar kartą patvirtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra panaikintas pagrįstai ir teisėtai.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

15Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas panaikino atsakovui UAB „Centromera“ pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, laikytina teisėta ir pagrįsta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant atskirajame skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.). Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

16Patenkinęs atsakovo UAB „Centromera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė panaikinti savo paties 2014 m. kovo 21 d. nutartimi atsakovų UAB „Šebsta“ ir UAB „Centromera“ atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – jų turto areštą 151 384,31 Lt sumai.

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones grindė iš esmės tuo, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė, ką įrodė atsakovas UAB „Centromera“ pateikęs įrodymus apie savo finansines galimybes bei turtinę padėtį. Tuo tarpu apeliantas su tokia teismo pozicija nesutinka ir atskirąjį skundą iš esmės argumentuoja tuo, kad atsakovas UAB „Centromera“ neįrodė savo geros turtinės padėties, nepagrindė teiginio, jog ieškinio suma jam yra nedidelė, nes dalis atsakovui priklausančių žemės sklypų yra įkeisti hipoteka, taip pat neaiški galimybė disponuoti banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis neribotą laiką, tai pat neaišku, kokių įsiskolinimų turi įmonė.

18Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis). Dėl to kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-28/2010). Ar suma yra didelė, būtina vertinti atsižvelgiant į ginčo subjektus ir kitas aplinkybes, susijusias (lemiančias) su konkretaus subjekto turtine padėtimi, nes objektyvus didelės sumos slenksčio nustatymas negalimas. Būtina atsižvelgti ir į tai, jog atsakovo valdomas nuosavybės teise turtas, įstatinis kapitalas yra žymiai didesni už ieškinio sumą.

19Atsakovas, prieštaraudamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nurodė bei pateikė duomenis apie tai, kad jam nuosavybės teise priklauso žemės sklypai, kurių bendra vartė yra virš 10 mln. Lt, t y. keliasdešimt kartų viršija ieškinio reikalavimų sumą. Ieškovas atskirajame skunde nurodė, jog tik vienas atsakovui priklausantis nekilnojamojo turto objektas nėra įkeistas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. 4400-2833-0983, tačiau atsakovas pateikė įrodymus, kad jam papildomai priklauso dar vienas neįkeistas objektas - žemės sklypas Kauno m., unikalus Nr. 1901-0287-0098. Ginčydamas atsakovo UAB „Centromera“ finansinę padėtį bei turtą ieškovas nurodė, kad neįkeisto gyvenamojo namo baigtumas tesudaro 5 procentus, be to, šis namas yra skirtas pardavimui ir dėl šio namo butų atsakovas greičiausiai jau yra sudaręs atitinkamas sutartis. Teismo vertinimu šios aplinkybės vertintinos priešingai nei nurodo ieškovas, kadangi būtent tai, jog gyvenamojo namo butai bus parduoti ir dėl to jau sudarytos preliminarios sutartys leidžia pagrįstai tikėtis, jog atsakovas ateityje gaus pajamų, iš kurių galės įvykdyti teismo sprendimą.

20Ieškovo teiginiai, kad atsakovo pateikti duomenys nepatikimi, nes atsakovas UAB „Centromera“ yra paėmęs kreditų iš bankų, neatskleidė, kurios lėšos atsakovo sąskaitose yra vieno jo, o kurios – skolintos. Teisėjų kolegija su tokia ieškovo pozicija nesutinka, kadangi atsakovas UAB „Centromera“ neslėpė, kad beveik visas jo nekilnojamasis turtas yra įkeistas, pateikė tai patvirtinančius įrodymus, taip pat atkleidė duomenis apie paskolą iš banko - nurodė jos grąžinimo terminą bei likusią grąžinti sumą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovo sąskaitos yra skirtinguose bankuose, o bendra jose esančių pinigų suma yra 1,2 mln. Lt, t. y. beveik 10 kartų didesnė už ieškinio reikalavimų sumą. Priešingai nei atskirajame skunde teigia ieškovas, vien tik tai, jog atsakovas gali turėti skolintų iš banko lėšų savaime nereiškia atsakovo nestabilios finansinės padėties.

21Ieškovas nepateikė įrodymų apie sunkią atsakovo finansinę padėtį, nesugebėjimą atsiskaityti su kreditoriais arba mėginimus paslėpti turtą. Ieškovo skundo argumentai yra deklaratyvūs ir formalūs, paremti vien tik prielaidomis, todėl pripažintina, jog jis nepaneigė atsakovo pateiktų duomenų. Tuo tarpu atsakovo pateikti duomenys leidžia daryti išvadas apie atsakovo turtinę padėtį, pakankamą finansinį pajėgumą įvykdyti galimą teismo sprendimą.

22Priešingai nei teigia ieškovas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog byloje nėra duomenų apie atsakovo mėginimą savo turtą perleisti ar suvaržyti, paslėpti ar kitaip vengti įvykdyti teismo sprendimą, ir ši aplinkybė turi reikšmės sprendžiant ginčo klausimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui galėtų pagrįsti aplinkybės, patvirtinančios, kad atsakovas yra nesąžiningas, ketina slėpti ar perleisti savo turtą tretiesiems asmenims ir pan. Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, tokių aplinkybių nenustatyta. Todėl nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui savaime neturėtų pagrįsti ir aplinkybė, ar atsakovo atžvilgiu yra iškeltos kitos civilinės bylos. Visgi, patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad dabartiniu metu UAB „Centromera“ atsakovu, kartu su kitais bendraatsakovais, dalyvauja dar tik viename teisminiame ginče (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-937/2014), kuriame pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, palankų atsakovui. Taigi, kaip matyti, atsakovas neturi didelio kiekio teisminių ginčų, nėra duomenų, kad kiti atsakovo kreditoriai kvestionuotų atsakovo materialinius pajėgumus ar būtų pareiškę pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ar pan.

23Pagal viešoje erdvėje prieinamus duomenis UAB „Centromera“ nuo 2013-03-18 iki dabar įsiskolinimų Sodrai neturi (http://rekvizitai.vz.lt/imone/centromera/skolos-sodrai/), jos kreditingumas nėra neigiamas; http://rekvizitai.vz.lt/imone/centromera/kreditingumas/), be to atsakovas UAB „Centromera“ per dešimt veiklos metų Kaune įgyvendino aštuonis daugiabučių projektus, taip pat dabartiniu metu vykdo ir ateityje planuoja vykdyti panašius daugiamilijoninius projektus (http://vz.lt/?PublicationId=7b91bceb-3fc0-489c-8e3f-f40736079040). Atsižvelgtina ir į tai, jog pastaraisiais metais statybų sektorius išgyvena ekonominį pakilimą (CPK 182 str. 1 p.), kas leidžia daryti prielaidas apie atsakovo veiklos teigiamas perspektyvas bent jau artimiausiu laikotarpiu.

24Taigi, ieškovo pateikti įmonės finansinės padėties įrodymai eliminuoja abejones dėl atsakovo galimybės įvykdyti teismo sprendimą ieškinio patenkinimo atveju.

25Paminėtina ir tai, kad nagrinėjamoje byloje kartu su UAB „Centromera“ atsakovu patrauktas ir antras atsakovas – UAB „Šebsta“. Teismų praktikoje laikoma, kad skolininkų daugeto faktas gali turėti įtakos vertinant riziką, ar teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovas, grįsdamas pareikštą reikalavimą solidaria atsakovų pareiga atlyginti žalą, kaip laikinąją apsaugos priemonę prašė areštuoti visų bendraskolių turtą. Tokiu atveju prašymą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti ne tik į ieškovo teises bei interesus – ieškovo prašomą priteisti didelę pinigų sumą bei jo įrodinėjamą prievolės rūšį, kuri lemia skolininkų daugeto rūšį, bet ir į atsakovų teisinį statusą, jų skaičių bei turtinę padėtį. Jeigu atsakovais patraukti keli solidarieji bendraskoliai ir jie pateikia duomenų apie savo gerą ir stabilią finansinę padėtį, grėsmė, kad ieškovui galimas palankus teismo baigiamasis aktas bus neįvykdytas, sumažėja arba apskritai jos neatsiranda (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-568/2009).

26Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui nepateikus įrodymų, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka/atliks veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesudaro pagrindo teismui varžyti atsakovo teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones.

27Tokiu būdu, įvertinus byloje surinktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad atsakovas paneigė objektyvios grėsmės (dėl didelės ieškinio sumos) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

28Atsižvelgiant į išdėstytą skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė taikyti... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi tenkino ieškovo DNSB... 7. Atsakovas UAB „Centromera“ 2014 m. kovo 28 d. pateikė Kauno apygardos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Centromera“... 10. Teismas nurodė, kad nors atsakovo UAB „Centromera“ pateikė prašymą dėl... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas DNSB „Lyros bendrija“ prašo panaikinti Kauno... 13. Atsiliepimu į skundą atsakovas UAB „Centromera“ su ieškovo atskiruoju... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. Patenkinęs atsakovo UAB „Centromera“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą panaikinti... 18. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti... 19. Atsakovas, prieštaraudamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nurodė... 20. Ieškovo teiginiai, kad atsakovo pateikti duomenys nepatikimi, nes atsakovas... 21. Ieškovas nepateikė įrodymų apie sunkią atsakovo finansinę padėtį,... 22. Priešingai nei teigia ieškovas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 23. Pagal viešoje erdvėje prieinamus duomenis UAB „Centromera“ nuo 2013-03-18... 24. Taigi, ieškovo pateikti įmonės finansinės padėties įrodymai eliminuoja... 25. Paminėtina ir tai, kad nagrinėjamoje byloje kartu su UAB „Centromera“... 26. Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui... 27. Tokiu būdu, įvertinus byloje surinktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes,... 28. Atsižvelgiant į išdėstytą skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o... 29. Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 23 d. nutartį nepakeistą....