Byla 2A-56-212/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-424-500/2014 pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams L. S., G. S., trečiajam asmeniui „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai 2 087,96 Lt sumą žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su draudėja G. J. buvo sudarę būsto draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas turtas, butas ( - ). Ieškovo apdraustas butas 2012-06-24 buvo užlietas iš aukščiau esančio 44 buto, kuris priklauso atsakovams. Užliejimo aplinkybes ir kaltininką patvirtina turto sunaikinimo sugadinimo aktas. Dėl užliejimo apdraustam butui padaryta žala. Ieškovas dėl šios žalos išmokėjo 2 087,96 Lt draudimo išmoką, kuri prašo priteisti iš atsakovų solidariai.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Pasvalio rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Nustatė, kad G. J. priklausantis butas, esantis ( - ), buvo užlietas vandeniu iš aukščiau esančio buto, t. y. atsakovas Lidijai ir G. S. priklausančio buto. G. J. priklausantis butas buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“, todėl ieškovas už buto sugadinimą G. J. išmokėjo 2 087,96 Lt žalos atlyginimą. Atsakovai jiems priklausantį butą, esantį ( - ), G. J. priklausančio buto užliejimo dieną, buvo apsidraudę „BTA Insurance Company“ SE filiale Lietuvoje. Sudarant buto draudimo sutartį atsakovai papildomai buvo apsidraudę ir savo civilinę atsakomybę 20 000 Lt sumai. Pagal atsakovų sudarytą draudimo sutartį draudikas, t. y. trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, privalo atlyginti trečiųjų asmenų patirtą žalą, kuri atsirado dėl draudėjo, kaip turto savininko, neteisėtų veiksmų ar neveikimo, susijusiu su disponuojamu apdraustu turtu, išskyrus atvejus, numatytus gyventoju turto draudimo taisyklių Nr. 039 15 p. numatytus atvejus. Teismas nenustatė, kad žala G. J. priklausančiam turtui, dėl kurio sugadinimo ieškovas yra išmokėjęs prašomo priteisti dydžio žalos atlyginimą, buvo padaryta dėl gyventoju turto draudimo taisyklių Nr. 039 15 p. numatytų atvejų, todėl laikė, kad ieškovo išmokėtą žalos atlyginimą ieškovui privalo atlyginti ne atsakovai, o atsakovams priklausančio turto draudikas, t. y. trečiasis asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014-06-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą –ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovų sudaryta civilinės atsakomybės draudimo sutartis nepanaikina jų prievolės atlyginti žalą, nes ši prievolė yra atsakovų ir draudiko solidari. Tai, kad draudiko ir draudėjo prievolė atlyginti žalą yra solidari, reiškia, kad nukentėjusysis turi teisę reikalauti, kad žalą atlygintų tiek jie abu, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą, tiek jos dalį. Ieškovo teisė yra ieškinyje nurodyti atsakovu tiek žalą padariusį asmenį, tiek jo civilinės atsakomybės draudiką, kartu arba atskirai. Žalą padariusio asmens ir jo civilinės atsakomybės draudiko prievolės solidarumas bei ieškovo, kaip nukentėjusiojo, materialinė teisė gauti visišką žalos atlyginimą, įtvirtinta CK 6.251 str. 1 d. ir 6.263 str. 2 d., suponuoja ieškovo teisę nustatyti subjektų, turinčių prievolę atlyginti jo patirtą žalą, procesinę padėtį. LAT nutartyje Nr. 3K-3-15/2013 pasisakė, jog reikalavimas atlyginti žalą gali būti pareiškiamas tiek žalą padariusiam asmeniui, tiek jo atsakomybę apdraudusiam draudikui. LAT išaiškino, jog jeigu reikalavimas atlyginti žalą reiškiamas tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui, taikytinos deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos ir žala atlyginama bendraisiais pagrindais.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė L. S. prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014-06-23 sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti. Mano, jog teismo sprendimas yra pagrįstas, todėl nėra jokių pagrindų jį panaikinti. Nors už žalos padarymą yra atsakingas ją padaręs asmuo, tačiau tai ne visada reiškia, kad jis pats turės žalą atlyginti. Įstatymų ar sutarties numatytais atvejais asmuo gali apdrausti savo civilinę atsakomybę, sudarydamas civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Tokios sutarties paskirtis – perkelti neigiamų turtinių padarinių, galinčių kilti žalą padariusiam asmeniui, atsiradimo riziką trečiajam asmeniui – draudikui. Ieškovas nepagrįstai remiasi LAT praktika, kuria yra nagrinėjami draudiminiai santykiai atsiradę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu. Nagrinėjant bylą teisme ieškovas deliktinę atsakomybę reglamentuojančiomis CK teisės normomis nesivadovavo, todėl jo ieškinys pagrįstai atmestas. Draudiminio įvykio metu atsakovų civilinė atsakomybė buvo drausta BTA Insurance Company SE, veikiančio per filialą Lietuvoje. Sudarant buto draudimo sutartį papildomai buvo apsidraudę ir savo civilinę atsakomybę 20 000 Lt sumai. Pagal atsakovų sudarytą draudimo sutartį, BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje turi atlyginti trečiųjų asmenų patirtą žalą, kuri atsirado dėl draudėjo, kaip turto savininko neteisėtų veiksmų ar neveikimo, susijusius su disponuojamu apdraustu turtu. Ieškovui išmokėtą žalos atlyginimą privalo atlyginti ne atsakovai, o jiems priklausančio turto draudikas.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir G. J. laikotarpiu nuo 2008-07-29 iki 2023-07-28 yra sudarę būsto draudimo sutartį, kuria apdraustas butas, esantis ( - ) (b. l. 7-8). Minėtas butas 2012-06-24 buvo užlietas vandeniu iš buto Nr. 44, esančio aukštu aukščiau, ką patvirtina 2012-07-09 Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas (b. l. 9-11). Pagal sudarytą lokalinę sąmatą nuostolių suma yra 2 087,96 Lt (b. l. 12). Ieškovas apskaičiavo ir išmokėjo pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą 2 087,96 Lt draudimo išmoką už remonto darbus UAB „Infranet“ (b. l. 13, 16-17). Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso L. S. ir G. S., todėl ieškovas atsakovams pareiškė pretenziją dėl žalos atlyginimo regreso tvarka (b. l. 19-21).

12Atsakovė L. S. su ieškovo reikalavimu nesutiko, motyvuodami tuo, kad jų butas ir civilinė atsakomybė apdrausti draudimo bendrovėje „BTA Insurance Company“ SE filiale Lietuvoje. Nurodė, jog apie draudiminį įvykį, t. y. užlietą butą, esantį ( - ), pranešė draudimo bendrovei „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje. Teismą prašė netinkamą šalį pakeisti į tinkamą, atsakovu įtraukti draudimo bendrovę „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (b.l. 28-31).

13Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apelianto argumentai, kad civilinės atsakomybės draudimo sutartis nepanaikina atsakovų prievolės atlyginti žalą, pagrįsti.

14Įstatymas reglamentuoja, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Pagal bendrąsias įrodinėjimo nuostatas žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį turi įrodyti kreditorius, o tokiu atveju skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1, 3 d.). CK 6.263 straipsnio 3 dalis numato, jog asmuo privalo atlyginti savo valdomų daiktų padarytą žalą. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas už žalą asmuo.

15Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvada, kad G. J. butas buvo užlietas iš atsakovų nuosavybės teise valdomo buto. Atsakovai, gavę ieškovo pretenziją, užliejimo fakto ir jo priežasčių neginčijo ir neįrodinėjo, kad butas užlietas ne dėl jų kaltės, t. y. atsakovai neįrodinėjo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tačiau pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Aplinkybė, jog atsakovai draudiminio įvykio metu buvo sudarę civilinės atsakomybės draudimo sutartį su draudimo bendrove „BTA Insurance Company“ SE filialu Lietuvoje, nepanaikina jų prievolės atlyginti žalą, nes ši atsakovų ir draudimo bendrovės prievolė yra solidari (CK 6.6 str.). Įstatymas suteikia ieškovui teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Tai yra kreditoriaus teisė, ir jos negalima riboti.

16Atsakovai prašė, kad teismas juos pakeistu tinkamu atsakovu, t. y. draudimo bendrove. CPK 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Šioje normoje yra įtvirtinta galimybė netinkamą šalį pakeisti tinkama šalimi. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama šalimi taip pat reiškia, kad teismas ieškovo prašymu gali pakeisti toje byloje dalyvaujančio asmens procesinę padėtį. Pagal CPK 45 straipsnio 3 dalį tuo atveju, jeigu ieškovas nesutinka atsakovą pakeisti kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Taigi, teismas, be ieškovo sutikimo, negalėjo draudimo bendrovę „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje patraukti atsakovu. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas nesutiko keisti atsakovų, todėl pirmosios instancijos teismas bylą nagrinėjo iš esmės. Kol asmuo nėra atsakovas, dėl tokio asmens teismas negali priimti jo teises ir pareigas nustatančio sprendimo. Tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio subjektui, teismas galį priimti sprendimą, sukeliantį tam asmeniui teisines pasekmes.

17CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu kitaip nenustatyta draudimo sutartyje. Taigi, ieškovas, išmokėjęs 2 087,96 Lt draudimo išmoką turi teisę reikalauti iš atsakovų atlyginti dėl pastarųjų kaltės atsiradusią žalą, o atsakovams atsiranda prievolė sumokėti ieškovui reikalaujamą žalos atlyginimo sumą.

18Kaip žinia, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Atsakovai nepateikė pagrįstų ir nenuginčijamų įrodymų, paneigiančių jų kaltę dėl padarytos žalos. Apeliacinės instancijos teismo nuomone yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. atsakovų neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, išaiškino, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininkų nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovų veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovų valdomo buto. Pažymėtina, kad dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovų buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Ieškovas nagrinėjamu atveju privalo įrodyti tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovų butas, o ne kiti šaltiniai, t. y. kad žalą padaręs vanduo ištekėjo iš viršuje esančio atsakovų buto. Tokios praktikos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje (pvz. : Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2008).

19Aplinkybė, kad ieškovo draudėjos butas buvo užlietas dėl atsakovų kaltės, nustatyta ir nenuginčyta. Šį faktą patvirtina Turto sunaikinimo, sugadinimo akto duomenys (b. l. 9-11). Be to, DNSB „Taika“ 2012-07-12 rašte nurodė, jog 2012-06-24 buvo aplietas 42 butas, kuris priklauso G. J., o pagal apžiūrą nustatė, kad butą apliejo 44 buto gyventojai, t. y. yra atsakovai G. S. ir L. S. (b. l. 18).

20Atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą nepagrįstai nurodoma, jog ieškovas nesivadovavo deliktinę atsakomybę reglamentuojančiomis CK teisės normomis. Priešingai, ieškovas ieškinyje aiškiai nurodė kokiomis teisės normomis remiasi bei grindė savo reikalavimus, o būtent: CK 6. 263, 6. 266, 6. 270 straipsniais.

21Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus bei šalių paaiškinimus daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas pagrįstas ir tenkinamas visiškai. Iš atsakovų ieškovo naudai solidariai priteistina 604,72 EUR (2 087,96 Lt) žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

22Priėmus naują sprendimą, pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antros šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, 72 Lt (20,85 EUR) žyminio mokesčio už ieškinį ir 72 Lt (20,85 EUR) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei 387,20 Lt (112,14 EUR) advokato pagalbai apmokėti, priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis (CPK 93 str., b. l. 5, 22-23, 75). Taip pat iš atsakovų priteistinos 33 Lt (9, 56 EUR) išlaidos, susijusios su procesinių įteikimu valstybei (CPK 88 str., b. l. 38).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

25AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį patenkinti.

26Priteisti iš L. S., a. k. ( - ) ir G. S., a. k. ( - ) solidariai 604,72 EUR (šešis šimtus keturis eurus ir 72 eurocentus) žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 20,85 EUR (dvidešimt eurų 85 eurocentus) ir po 56,07 EUR (penkiasdešimt šešis eurus 7 eurocentus) iš kiekvieno, advokato pagalbai apmokėti AB „Lietuvos draudimas“, įm. k. 110051834, naudai bei po 4,78 EUR (keturis eurus 78 eurocentus) išlaidų, susijusių su procesinių įteikimu valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai 2 087,96 Lt sumą žalai... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 23 d. sprendimu ieškovo... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė L. S. prašo Pasvalio rajono... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir G. J.... 12. Atsakovė L. S. su ieškovo reikalavimu nesutiko, motyvuodami tuo, kad jų... 13. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apelianto argumentai, kad civilinės... 14. Įstatymas reglamentuoja, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais... 15. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvada, kad G. J. butas buvo... 16. Atsakovai prašė, kad teismas juos pakeistu tinkamu atsakovu, t. y. draudimo... 17. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 18. Kaip žinia, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių,... 19. Aplinkybė, kad ieškovo draudėjos butas buvo užlietas dėl atsakovų... 20. Atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą nepagrįstai nurodoma, jog... 21. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus bei... 22. Priėmus naują sprendimą, pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 24. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą panaikinti... 25. AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį patenkinti.... 26. Priteisti iš L. S., a. k. ( - ) ir G. S., a. k. ( - ) solidariai 604,72 EUR...