Byla 2-69-676/2014
Dėl įpareigojimo išardyti savavališkai pastatytas statinio dalis

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant ieškovei I. Ž. ir jos atstovei advokatei I. B.-G., atsakovės J. G. atstovui advokatui R. S., tretiesiems asmenims J. J., Z. L., civilinėje byloje pagal ieškovės I. Ž. ieškinį atsakovei J. G., tretiesiems asmenims J. J., Z. L., institucija teikianti išvadą byloje – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl įpareigojimo išardyti savavališkai pastatytas statinio dalis,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti savavališkai pastatytą statinio dalį bute ( - ) taip, kad butas atitiktų projektinę dokumentaciją bei sutvarkyti bute statybvietę, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas ( - ), o atsakovei nuosavybės teise priklauso butas ( - ). Atsakovė 2013 metais, veikdama per savo įgaliotą asmenį J. J., pastarajam samdant darbuotojus, savavališkai, neturėdama ieškovės, kaip buto savininkės sutikimo ir leidimo, išmūrijo bute ( - ) sieną, pakeisdama vidaus patalpos išplanavimą. Šiais savo veiksmais atsakovė pažeidė ieškovės, kaip buto savininkės, buto valdymo, naudojimo bei disponavimo teisę (T.1, b.l. 2-3, 48-49, 177, ). Teismo posėdžio metu ieškovė I. Ž. bei jos atstovė advokatė I. B.-G. papildomai paaiškino ir patikslino, kad ieškovė prašo įpareigoti atsakovę išardyti sieną (pertvarą) ieškovei priklausančiame nuosavybės teise bute, pažymėtu indeksu 3-1 bei nurodytą institucijos teikiančios išvadą byloje – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-03-10 Nr. ( - ), 2014-03-27 Nr. ( - ) išvadose. Šią sieną buvo pradėjęs mūryti savavališkai buvęs buto ( - ) savininkas Z. L., tačiau ieškovė jį perspėjo ir Z. L. nutraukė neteisėtus veiksmus, tačiau nespėjo šios sienos nugriauti, nes jo butas buvo parduotas antstolio iš varžytinių atsakovei.

3Atsakovė J. G. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ginčo siena yra sumūryta pačios ieškovės, šie duomenys yra fiksuoti antstolio vykdomojoje byloje Nr. ( - ) skelbiant buto ( - ) varžytines, nes butas buvo parduodamas su nebaigta rekonstrukcija. Ieškovė be projekto pertvarkė vidaus sienas, nuardė pagrindines sienas, nešamąją konstrukcinę sąrangą, dėl ko ieškovei surašytas aktas bei protokolas. Taip pat ji su ieškove buvo susitarę, kad ieškovė valdytų bendro naudojimo plotą (ind. 4-7), o atsakovė naudojasi plotu (ind. 3-1). Ieškovė pati turi nugriauti pastatytą sieną, nes ji yra ne atsakovės buto viduje, o bendro naudojimo plote (T.1., b.l. 25, 45). Prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (T.1, b.l. 104, 171-173, T.2, b.l. 55). Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas R. S. papildomai paaiškino, kad iš atsakovės gautais duomenimis ji savavališkų statybos darbų ieškovei priklausančiame bute neatliko. Prašo ieškinį palikti nenagrinėtu ieškovei nesilaikius privalomos šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka, nes ieškovė iš pradžių turėjo kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Klaipėdos skyrių, kuris turėjo vertinti nurodytų savavališkų statybų vertinimą.

4Tretysis asmuo J. J. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimams nesutinka, prašo juos atmesti. Nurodo, kad šalys ginčo patalpas valdo bendru susitarimu pagal CK 4.75 str. (T.1, b.l. 24, 177, T.2., b.l. 146-147). Teismo posėdžio metu tretysis asmuo J. J. papildomai paaiškino, kad ginčo sienos (pertvaros) jis nemūrijo, jis mūrijo tik atsakovei priklausančiame bute esančias sienas. Patalpose, indeksu pažymėtu 3-1 jis sienos nemūrijo.

5Tretysis asmuo Z. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo Z. L. paaiškino, kad jis yra buvęs patalpų ( - ) savininkas, bute darė remontą ir norėjo įsirengti atskirą tualetą, todėl pradėjo mūryti sieną (pertvarą) ieškovei priklausančiose patalpose ind. 3-1, išmūrijo apie 1 metro aukščio pertvarą, tačiau ieškovė uždraudė tai daryti ir pareikalavo tą sieną išgriauti ir jis norėjo ją išgriauti, bet nebespėjo, nes lapkričio mėnesį patyrė stuburo traumą, o gruodžio mėnesį butą jau pardavė iš varžytinių. Dėl susiklosčiusių sunkių finansinių aplinkybių šį butą be jo pardavė antstoliai iš varžytinių, butą įsigijo atsakovė, jis dar bandė susisiekti su naujuoju savininku ir norėjo pats tą sieną (pertvarą) nugriauti, bet jam nepavyko tai padaryti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje ginčas kilo dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) patalpoje (ind. 3-1) pastatytos 2,05 m ilgio ir 2,60 m aukščio, pusės plytos storio plytų mūro sienos (pertvaros). Ieškovė įrodinėja, kad atsakovė ginčo sieną (pertvarą) pastatė be ieškovės leidimo ir sutikimo, atsakovė įrodinėja, kad ginčo sieną (pertvarą) pastatė ieškovė, kad tarp šalių jų susitarimu buvo pakeista patalpų naudojimosi tvarka ir patalpa ind. 3-1 yra bendro naudojimo patalpa. Bylos nagrinėjimo metu šalys bei jų atstovai ne kartą bandė taikiai išspręsti nagrinėjamą ginčą, dėl šios priežasties ne kartą buvo atidedamas bylos negrinėjimas bei daromos pertraukos, tačiau ginčo taikiai išspręsti nepavyko.

8Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str.), tai reiškia, kad įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys, o teismas, spręsdamas bylą, vertina tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 178 str. - nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškinio reikalavimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta įrodytomis faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 str.). Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 str. 2 d., 3 d. išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.)(LAT CBS teisėjų kolegijos 2009-11-24 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.). Bylos nagrinėjimo ribas civiliniame procese nustato šalys, įgyvendindamos CPK numatytas teises ir vykdydamos pareigas, šioje byloje yra iškeltas šalių privataus pobūdžio ginčas ir ši byla nėra tos kategorijos, kurioje teismo vaidmuo yra aktyvus. Teismo aktyvus vaidmuo pateisinamas viešuoju interesu šeimos, darbo, bankroto bylose, tačiau ir šiose kategorijose bylose nereiškia, kad teismas savo iniciatyva gali suformuluoti šalių reikalavimus.

9Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai reglamentuojami CK 4.47 str., kuriame pateikiamas nebaigtinis jų sąrašas. Asmuo, įrodinėdamas aplinkybę, kad jis yra turto savininkas, įrodinėja savo nuosavybės teisės į tą turtą atsiradimo pagrindą. Įstatymu įtvirtinta teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, naudoti, valdyti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 str.). Netekęs valdymo teisės, savininkas pas kitą asmenį be teisinio pagrindo atsidūrusį daiktą turi teisę išreikalauti iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 str.). Savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 str.), taip pat ir kitais CK reglamentuotais savininko teisių gynimo būdais. Tiek vindikacinio, tiek negatorinio ieškinio prigimtis ir paskirtis yra ginti daikto savininko pažeistas teises – nevaldantis savo turto savininkas reikalauja grąžinti neteisėtai valdomą turtą, pareikšdamas vindikacinį ieškinį, o kai savininkas siekia pašalinti nuosavybės teisės pažeidimą, nesusijusį su valdymo netekimu, pareiškia negatorinį ieškinį. Ieškovės reikalavimas kvalifikuotinas kaip daiktinės teisės reglamentuojamas reikalavimas ginti nuosavybės teisę (CK 4.98 str.). CK 4.98 str., kuriame įtvirtintas savininko teisių gynimo būdas – negatorinis ieškinys, nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisių pažeidimus, net ir nesusijusius su valdymo netekimu. LAT, pasisakydamas dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo, yra konstatavęs, kad ieškovas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: 1) kad jis yra turto savininkas; 2) kad jo teisės yra pažeistos. Savininkas neturi įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai. Priešingai, esant įrodytiems pirmiau nurodytiems faktams, atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus (LAT CBS 2001-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-949/2001; 2008-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2008; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2010; 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011; kt.).

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė yra buto, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) savininkė 1998-12-18 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu (T.1, b.l. 12-18), atsakovė yra buto, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) savininkė 2013-01-28 Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. ( - ) pagrindu (T.1, b.l. 19, 38-41, vykd.bylos Nr. ( - ) b.l. 180-190, 205). Tiek ieškovei priklausančiame bute ( - ), tiek atsakovei priklausančiame bute ( - ), vyksta statybos rekonstrukcijos darbai, kurie iki ieškinio pateikimo bei bylos nagrinėjimo metu nebuvo atlikti bei užbaigti, atsakovė nurodytą butą 2013-01-28 Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. ( - ) pagrindu įsigijo varžytinių metu paskelbus informaciją jog atliekama įgyjamo buto rekonstrukcija ((2013-02-12 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. ( - ))(T.1, b.l. 8-11) T.1, b.l. 19, vykd.bylos Nr. ( - ) b.l. 180-190). Tiek ieškovė, tiek atsakovė nurodytuose joms nuosavybės teise priklausančiuose butuose statybos remonto bei rekonstrukcijos darbus iš esmės atlieka nesilaikydamos įstatymų nustatytos tvarkos (T.1, b.l. 6, 8-11, 42-44, 82-96, 154-157, 160-161, T.2, b.l. 14-27, 59, 68-69). Nurodytos aplinkybės bylos nagrinėjimo metu šalių nebuvo ginčijamos, šalių bei jų atstovų pripažįstamos ir jomis vadovaujamasi, tai paneigiančių duomenų bei įrodymų byloje nepateikta, todėl šios aplinkybės laikomos nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str., 185 str.).

11Iš byloje esančios antstolio A. S. kontoros pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų matosi, kad atsakovė butą adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) įsigijo 2013-01-28 Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. ( - ) pagrindu, atsakovę įsigyjant butą varžytinėse bei atliekant visus procesinius veiksmus atstovavo tretysis asmuo J. J. 2012-12-27 įgaliojimo pagrindu (b.l. 180-190, 205), 2012-12-28 Varžytinių protokole Nr. ( - ) nurodyta, kad šiame bute atliekama rekonstrukcija (b.l. 186-189) – ginčo dėl šių faktinių aplinkybių bylos nagrinėjiomo metu nėra, tačiau atsakovė šias vykdomojoje byloje fiksuotas aplinkybes naudoja gynybai nuo pareikšto ieškinio, įrodinėdama, kad būtent ieškovė pastatė ginčo sieną buto ( - ) patalpoje pažymėtu indeksu 3-1. Ištyrus vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenis daroma išvada, kad šioje vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų bei įrodymų apie bent kokius nors veiksmus dėl ginčo sienos (pertvaros) atsiradimo, statymo ar rekonstrukcijos ieškovei priklausančio buto ( - ) patalpoje ind. 3-1, tuo labiau ieškovės ar kitų asmenų veiksmais, šioje vykdomojoje byloje surinkti duomenys tik apie atsakovei šiuo metu priklausančio buto ( - ), vertinimą bei pardavimą iš varžytinių, taigi vykdomosios bylos duomenys, nesant nagrinėjamoje byloje kitų įrodymų, paneigia atsakovės nurodytas aplinkybes (CPK 178 str., 180 str., 185 str.). Dėl šios priežasties netenkintas J. J. prašymas apklausti liudytojus antstolio padėjėją A. M., UAB „( - )“ vertintoją.

12Iš byloje esančios administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. ( - ) duomenų bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų nustatyta, kad dėl ginčo sienos (pertvaros) pastatymo laikotarpiu nuo 2013-01-28 iki 2013-02-06 ieškovė, gindama savo, kaip savininkės interesus, kreipėsi dėl administracinės nuobaudos taikymo ginčo sieną stačiusiam J. J. ir Administracinės komisijos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-20 nutarimu J. J. buvo taikyta administracinė nuobauda pagal ATPK 188 str., tačiau nagrinėjant bylą apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismo 201-07-08 nutarimu 2013-02-20 nutarimas panaikintas, nurodant, kad J. J. pagal ATPK 188 str. nėra tinkamas pažeidimo subjektas, o ginčas vyksta tarp buto savininkų I. Ž. ir J. G. (b.l. 7, Adm.teisės pažeidimo byla Nr. ( - )).

13Iš Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto 1PK VPS 2013-02-14 rašto Nr. ( - ) matosi, kad pagal ieškovės 2013-02-06 pareiškimą dėl savavališko sienos išmūrijimo ieškovei nuosavybės teise priklausančiame bute adresu ( - ) buvo atliktas patikrinimas ir nustatyta, kad šiuos darbus užsakė J. J. neturėdamas patalpų adresu ( - ) plano, o ieškovei pareiškus J. J. pretenzijas dėl atliekamų darbų, į ieškovės pastabas apie savavališkai užimtą ieškovei priklausančio buto plotą nereagavo ir darbų vykdytojai J. J. užsakytus darbus vykdė toliau, nustatyta jog 2013-02-11 statybos ir remonto darbus bute atliko L. J. (T.1., b.l. 6) - apklaustas teismo posėdžio metu liudytojas L. J. iš esmės patvirtino nurodytas faktines aplinkybes - teismas vadovaujasi šiais liudytojo parodymais kaip patikimais, atmesdamas atsakovės nurodomus liudytojo galimo suinteresuotumo jos atžvilgiu priežastis, t.y. dalyvavimą sprendžiant ginčą tarp liudytojo ir atsakovės kitoje byloje, kaip nepakankamus, nes, kaip matosi iš teismų informacinės sitemos duomenų LITEKO, teismo 2013-06-17 sprendimas už akių liudytojo nebuvo ginčijamas, jis yra vykdomas, t.y. liudytojas su tuo sutiko, o kitų duomenų bei įrodymų byloje apie galimą liudytojo suinteresuotumą, nepateikta (T.1, b.l. 45-47). Iš 2013-02-13, 2013-02-22 Skundų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui matosi, kad atsakovė prašo patikrinti ar butuose ( - ) ir ( - ) rekonstrukcija vyksta turint leidimą, projektą (T.1, b.l. 83-93). Iš 2013-03-18 Pranešimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui matosi, kad ieškovė skundžia trečiojo asmens J. J. neteisėtus veiksmus jam savavališkai išmūrijant sieną, taip užimant ieškovei nuosavybės teise priklausantį plotą ( - ) (T.1, b.l. 94-96). Patikrinus šalių 2013-02-13, 2013-02-22 skundus bei 2013-03-18 pranešimą Statinio techninės priežiūros patikrinimo Aktu Nr. ( - ) nustatyta, kad butuose Nr. 3, Nr.4, Nr. 5 statybos darbais pertvarkytos, t.y. susilpnintos ir pakeistos laikančiosios konstrukcijos, butai Nr. 3 ir Nr. 4 perplanuoti bei pareikalauta butų Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 savininkus atstatyti laikančiųjų konstrukcijų mechaninį atsparumą bei pastovumą (T.1, b.l. 155-157).

14Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovo T. B. išvadomis, taip pat pateiktu byloje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos patikrinimo, nagrinėjant I. Ž. skundą 2014-03-10 Akto Nr. ( - ) išvadomis, liudytojų R. Š., D. M., K. B. paaiškinimais nustatyta, kad buvęs patalpų ( - ) savininkas Z. L. savavališkai pradėjo mūryti pertvarą I. Ž. nuosavybės teise priklausančių patalpų dalyje (unikalus Nr. ( - ), plane žymimas ind. 3-1), įsigijusi patalpas ( - ) naujoji savininkė J. G. užbaigė pertvaros mūrijimo darbus, išmūryta 2,05 m ilgio ir 2,60 m aukščio, pusės plytos storio plytų mūro siena (pertvara)(T.1, b.l. 160-161, T.2, b.l. 68-69), šis pertvaros mūrijimas priskiriamas paprastojo remonto darbams, kurių atlikimui statybą leidžiančio dokumento ir projekto nereikia, reikalingas tik patalpų savininko sutikimas atlikti minėtus darbus (T.2, b.l. 14-27).

15Atsakovės J. G. bei trečiojo asmens J. J., veikusio ginčo laikotarpiu pagal atsakovės įgaliojimą, gynybos pozicija pagal pareikštą reikalavimą bylos nagrinėjimo metu prieštaringa – nepaneigdami bei patvirtindami iš esmės remonto statybos darbų vykdymo bei atlikimo atsakovės bute ( - ) bei ginčo patalpoje nurodytu laikotarpiu atsakovės nurodymu bei trečiajam asmeniui J. J. veikusiam pagal atsakovės įgaliojimą fakto, savo atsiliepimuose teismui bei teikdami paaiškinimus jie nurodo apie galimai buvusį naudojimosi su ieškove patalpomis tvarkos ginčo vietoje nustatymą ar/ir pakeitimą bei bendro turto valdymą šalių susitarimu, ir, kad galimai ginčo siena galėjo būti pastatyta šio susitarimo pagrindu ir todėl ginčo siena yra pastatyta bendro naudojimo patalpoje ind. 3-1, todėl ir ginčas dėl pastatytos sienos (pertvaros) patalpoje ind. 3-1 turi būti sprendžiamas bendraturčių susitarimu pagal CK 4.81 str., tačiau bylos nagrinėjimo metu šalys tokių aplinkybių neįrodinėjo ir tokio reikalavimo nereiškė, tai patvirtinančių įrodymų neteikė bei išreikalauti neprašė, ieškovė šių aplinkybių netvirtino, atsakovės surašyta ir teismui pateikta 2013-04-10 Taikos sutartis ieškovės nepasirašyta ir ieškovė bylos nagrinėjimo metu šių aplinkybių nepatvirtino (T.1, b.l. 29), taip pat bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens Z. L., kaip buvusio atsakovei priklausančio buto ( - ) savininko nurodytos aplinkybės nepatvirtina tokio susitarimo sudarymą ir/ar buvimą iki atsakovei įgyjant nuosavybės teises į butą ( - ), ši atsakovės bei trečiojo asmens J. J. pozicijai taip pat prieštarauja ir nekilnojamojo turto viešojo registro duomenims, todėl, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, nėra pagrindo teigti apie šalių galimai buvusį/esamą susitarimą dėl ginčo patalpų ir/ar jo dalių naudojimosi ar valdymo tvarkos nustatymo ar/ir pakeitimo, galimai sudariusio sąlygas ginčo sienos (pertvaros) statymui (CPK 178 str., 185 str.). Teismas įvertina ir tai, kad pagal byloje pateiktus įrodymus ieškovė, atsakovei įgijus nuosavybės teises į butą ( - ) 2013-01-28 Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. ( - ) pagrindu, jau 2013-02-06 kreipėsi į Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto 1PK VPS dėl atsakovės neteisėtų veiksmų statant ginčo sieną ir atliekant tyrimą jau 2013-02-11 ginčo vietoje buvo nustatytas šiuos darbu atlikęs asmuo L. J., t.y. ieškovė greitai, operatyviai reagavo į savo nurodomą teisių pažeidimą, t.y. į būtent ginčo sienos (pertvaros) statymą be jos leidimo ir sutikimo ieškovei nuosavybės teise priklausančiame bute (CPK 178 str., 185 str.). Bylos nagrinėjimo metu tretysis asmuo J. J. bandė aiškinti, kad ginčo laikotarpiu buvo mūrijama visiškai kita siena, ne ginčo siena (pertvara) ir ne ieškovei priklausančio buto dalyje ind. 3-1, tačiau bylos nagrinėjimo metu 2014-05-09 ginčo patalpų apžiūros metu tretysis asmuo tai paneigė, jokių paaiškinimų ar prieštaravimų dėl apžiūrėtos ginčo sienos (Pertvaros) neteikė, kitų aplinkybių nenurodė bei neaiškino, kitų galimų sienų ar pertvarų statymo ginčo laikotarpiu nenurodė (T.2, b.l. 68-69). Taigi byloje nustatyta, kad ieškovės nuosavybės teise priklausančio buto ( - ) dalyje, plane žymima ind. 3-1, pastatyta 2,05 m ilgio ir 2,60 m aukščio, pusės plytos storio plytų mūro siena (pertvara). Daroma išvada, kad ginčo siena (pertvara) pastatyta be ieškovės, buto savininkės, leidimo ir sutikimo (CPK 178 str., 185 str.), tai pažeidžia ieškovės interesus – apriboja ieškovės, kaip buto ( - ) savininkės, turto valdymo, naudojimo, disponavimo teises bei jų įgyvendinimą (CK 4.20 str.). Nustatyta, kad ginčo sieną pradėjo statyti buvęs atsakovei priklausančio buto ( - ) savininkas tretysis asmuo Z. L., pastatęs apie 1 metro aukščio ginčo sieną bet ieškovės reikalavimu nespėjęs jos nugriauti dėl savo ligos ir nurodyto buto pardavimo antstolio per varžytines, bei L. J., pabaigęs mūryti ginčo sieną trečiojo asmens J. J., veikusio pagal atsakovės įgaliojimą, nurodymu. Tirtų byloje įrodymų pagrindu daroma išvada, kad labiau tikėtina, kad atsakovė bei pagal jos įgaliojimą veikęs tretysis asmuo J. J., įgydama patalpas ( - ) bei atsakovei tapus šio buto savininkei ir atsakovės nurodymu trečiajam asmeniui J. J. atliekant buto ( - ) valymo bei statybos ir rekonstrukcijos darbus, abu buvo pilnai susipažinę ir žinojo apie atsakovės buto ( - ) patalpoje ind. 3-1 esančią pradėtą mūryti ginčo sieną (pertvarą), be įstatyminio pagrindo ir nesant ieškovės leidimo ir sutikimo ginčo patalpas savavališkai laikydami bendro naudojimo patalpomis (ind. 3-1), išmūrijo ginčo sieną (pertvarą), taip pat įvertinant ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu 2014-05-09 ginčo patalpų apžiūros metu nustatyta, kad tretysis asmuo J. J. dėl ginčo ir kitų patalpų būklės gali be apribojimų patekti į ginčo patalpas (T.2, b.l. 68-69). Daroma išvada, kad ieškinys yra pagrįstas, reikalavimas įrodytas, todėl tenkintinas (CPK 178 str., 185 str.).

16Atsakovo atstovo advokato R. S. prašymas ieškinį palikti nenagrinėtu ieškovei nesilaikius privalomos šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, kuria dar galima pasinaudoti, atsakovės J. G. prašymas atmesti ieškinio reikalavimus motyvuojant, kad nebuvo laikomasi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo procedūros bei trečiojo asmens J. J. prašymas nutraukti civilinę bylą, nes Statybos inspekcija atlieka analogišką tyrimą tuo pačiu dalyku negali būti tenkinami nesant tam įstatyminio pagrindo, nes nei LR Statybos įstatymas, nei kiti įstatymai šiuo atveju nenumato privalomų procedūrų ar apribojimų ir kreiptis negatoriniu ieškiniu į teismą dėl savo teisės pažeidimo, nurodyti motyvai iš esmės yra tik aiškinimai apie įstatymo nustatytas Inspekcijos funkcijas (CPK 22 str., 296 str. 1 d. 1 p.)(T.1, b.l. 174, T.2, b.l. 45).

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė pateikė įrodymus apie turėtas bylinėjimosi išlaidas - 143,30 Lt žyminis mokestis (T.1.,b.l. 4), 222,00 Lt išlaidų antstolei (T.1.,b.l. 137), 3000,00 Lt advokato pagalbos apmokėjimo išlaidų (T.1.,b.l. 139-140, T.2, b.l. 28), iš viso 3365,30 Lt. Įvertinus patenkintų reikalavimų apimtį, bylos sudėtingumą, apimtį, trukmę, nagrinėjamų dalykų specifiką, teismo posėdžių skaičių ir trukmę, advokato atstovavimo apimtį ir trukmę, ieškovei priteistina iš atsakovės 3365,30 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.). Byloje susidariusios 81,00 Lt pašto išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovės. Naikintinos teismo teismo 2013-04-11 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei J. G. nuosavybės teise priklausančio buto adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštas (T.1, b.l. 20). Atsakovei J. G. grąžintina iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinės sąskaitos Nr. ( - ), jos sumokėti 1000,00 Lt (T.1, b.l. 175, 195) . Vadovaudamasis CPK 259 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19įpareigoti atsakovę J. G. per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti 2,05 m ilgio ir 2,60 m aukščio, pusės plytos storio plytų mūro sieną (pertvarą) buto, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), patalpos dalyje, plane pažymėtu ind. 3-1, bei sutvarkyti statybvietę bute.

20Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-11 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei J. G. nuosavybės teise priklausančio buto adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą (buvęs civilinės bylos Nr. ( - )).

21Priteisti ieškovei I. Ž. iš atsakovės J. G. 3365,30 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti valstybei iš atsakovės J. G. 81,00 Lt pašto išlaidų.

23Grąžinti iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinės sąskaitos Nr. ( - ), atsakovei J. G. 1000,00 Lt į a/s Nr. ( - ), AB SEB bankas (2013-12-05 mokėjimas, bylos Nr. ( - ), Proceso Nr. ( - )).

24Sprendimui įsiteisėjus išskirti iš nagrinėjamos bylos administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. ( - ) ir grąžinti ją į teismo ABR.

25Sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. S. vykdomąją bylą Nr. ( - ) (230 lapų).

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę per... 3. Atsakovė J. G. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį... 4. Tretysis asmuo J. J. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimams nesutinka,... 5. Tretysis asmuo Z. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje ginčas kilo dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio buto adresu... 8. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12... 9. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai reglamentuojami CK 4.47 str., kuriame... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė yra buto, adresu ( - )... 11. Iš byloje esančios antstolio A. S. kontoros pateiktos vykdomosios bylos Nr. (... 12. Iš byloje esančios administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. ( - )... 13. Iš Klaipėdos AVPK Klaipėdos miesto 1PK VPS 2013-02-14 rašto Nr. ( - )... 14. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 15. Atsakovės J. G. bei trečiojo asmens J. J., veikusio ginčo laikotarpiu pagal... 16. Atsakovo atstovo advokato R. S. prašymas ieškinį palikti nenagrinėtu... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. ieškinį tenkinti.... 19. įpareigoti atsakovę J. G. per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 20. Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-11 nutartimi taikytas... 21. Priteisti ieškovei I. Ž. iš atsakovės J. G. 3365,30 Lt bylinėjimosi... 22. Priteisti valstybei iš atsakovės J. G. 81,00 Lt pašto išlaidų.... 23. Grąžinti iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinės sąskaitos Nr.... 24. Sprendimui įsiteisėjus išskirti iš nagrinėjamos bylos administracinio... 25. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliui A. S. vykdomąją bylą Nr. ( -... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...