Byla e2-706-233/2015
Dėl 239,99 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. Č

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 239,99 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. Č. ir

Nustatė

2Atsakovui M. Č. CPK 142 ir 130 straipsniuose nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu) įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Tarp ieškovo UAB „4finance“, valdančio sistemą www.vivus.lt, ir atsakovo M. Č. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas 2012-12-29 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (b.l. 6-10), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 289.62 Eur / 1000.00 Lt (b.l. 11) 24 mėnesių terminui. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, t.y., nuo 2013-02-28. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-02-28. Atsakovas sumokėjo dalį skolos ir remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu vieną kartą pratęsė įmokos grąžinimo terminą, tačiau nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2013-10-29 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Negrąžintos paskolos suma – 266,60 Eur yra priteista Rokiškio rajono apylinkės teismo įsakymu civ. byloje Nr. eL2-169-504/2015 (b.l. 5), o teismo nutartimi, minėtoje byloje buvo nuspręsta nenagrinėti kreditoriaus prašymo priteisti palūkanas už tolimesnį naudojimąsi paskola suėjus paskolos grąžinimo terminui, todėl dėl palūkanų priteisimo ieškovas kreipiasi su ieškiniu į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 239,99 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių prisijungimo būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui,

62

7bet ir didelei visuomenės daliai. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos.

8Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

9Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830) 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovas prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 80,00 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 116,90 %), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdamas kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-02-28 iki 2014-05-05. Iš viso paskaičiuota 239,99 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, jog 239,99 Eur palūkanų suma, sudaranti apie 90 proc. pagrindinės skolos sumos (266,60 Eur) yra neprotingai didelė, neatitinkanti šalių (kredito davėjo ir vartotojo fizinio asmens) interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Be to, pasinaudojus Teismų informacine sistema „Liteko“ matyti, kad pirmą kartą dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo M. Č. ieškovas kreipėsi tik 2015-01-21, nors vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį 2013-10-29. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdamas stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, kreditorius savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdamas šalių teisių ir pareigų pusiausvyros. Atsižvelgiant į negražintos kredito sumos ir prašomų priteisti palūkanų dydį, laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, taip pat į tai, kad dalį paskolos ir palūkanų atsakovas yra sumokėjęs, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų dydis yra mažintinas iki 100 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus.

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-04-28, iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.)

11Pateikdamas ieškinį, CPK nustatyta tvarka ieškovas sumokėjo minimalų žyminį mokestį -15 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, nes priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo

123

13turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovo reikalavimai (CPK 93 str. 4 d.).

14Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d., 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

16UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. Č., a. k. ( - ) 100 Eur (vieną šimtą eurų) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

19Atsakovas M. Č. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai