Byla e2A-1527-467/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – 194-oji daugiabučių namų savininkų bendrija „Šeškinė“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjos Laima Gerasičkinienė, Asta Radzevičienė ir Alma Urbanavičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo R. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – 194-oji daugiabučių namų savininkų bendrija „Šeškinė“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas R. L. 2016 m. gruodžio 9 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, o kurį 2017 m. vasario 24 d., 2017 m. birželio 12 d., 2017 m. birželio 15 d. patikslino, ir prašė įpareigoti solidarius atsakovus UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išpirkti ieškovo bute įrengtą karšto vandens apskaitos prietaisą už 100 EUR; įpareigoti solidarius atsakovus UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ užskaityti ieškovo permoką už 120 m3 karšto vandens, už kurį ieškovas yra apmokėjęs per namo bendriją; įpareigoti solidarius atsakovus UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atlikti karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ieškovo atžvilgiu pagal buto apskaitos prietaiso rodmenis, įvertinant permoką už 120 m3 karšto vandens, visus perskaičiavimus atliekant pagal kainas, kurias Komisija yra įpareigota patvirtinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-01-24 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-2681-822/2016.

62.

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad nesutinka su atsakovo jam priskaičiuotais ir atsakovo nuožiūra paskirstytais mokesčiais už karštą vandenį, nes atsakovas tai atliko pažeisdamas teisės aktų reikalavimus. Ieškovas yra permokėjęs už karštą vandenį 120 m3, todėl atsakovas yra įpareigotinas atlikti perskaičiavimą už šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, užskaitant šią permoką. Ieškovo namo bendrija patvirtino, kad atsakovas yra gavęs ieškovo apmokėjimą už karštą vandenį iki 430 m3 – tai patvirtina ieškovo namo bendrijos raštas, kad atsakovė yra gavusi ieškovo apmokėjimą iki 430 m3. Todėl atsakovas nepagrįstai tvirtina, kad ieškovas yra atsiskaitęs tik iki 292 m3.

83.

9Ieškovo teigimu, atsakovas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki dabar nepagrįstai skaičiavo karšto vandens suvartojimą pagal normas, nes ieškovo bute yra įrengtas metrologiškai patikrintas karšto vandens skaitiklis, ieškovas deklaravo jo rodmenis, o atsakovas iki šiol nesikreipė į vartotoją ir nepakeitė karšto vandens skaitiklio nauju skaitikliu, įrengdamas savo skaitiklį prieš vartotojui priklausantį skaitiklį, nors ieškovas tam netrukdė bei nepadarė jokių kitų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimų, nes nėra surašytas joks aktas dėl trukdymo įrengti karšto vandens apskaitos prietaisą, o taikyti suvartojimo normas leidžiama tik surašius minėtą aktą.

104.

11Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas ne tik nėra surašęs pažeidimo akto, bet ir nėra kreipęsis į ieškovą dėl karšto vandens skaitiklio įrengimo ieškovo bute. Ieškovo bute esantis karšto vandens apskaitos prietaisas yra tinkamas naudoti ir turi galiojančią metrologinę patiktą. Nagrinėjamoje byloje matyti, kad vartotojas ginčo laikotarpiu nuo 2013-09-01 iki dabar už patiektą karštą vandenį karšto vandens tiekėjui nenutrūkstamai mokėjo pagal turimo skaitiklio, kurio metrologinė patikra nepasibaigusi, parodymus. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, jog atsakovas ieškovui siūlė perduoti (parduoti) skaitiklį ir išaiškino tokio atsisakymo pasekmes, t. y., jog atsakovas privalės įrengti savo skaitiklį ir skaičiuoti mokesčius pagal skaitiklio rodmenis už karštą vandenį, nors ieškovas ne kartą nurodė, kad sutinka parduoti savo karšto vandens skaitiklį atsakovui.

125.

13Pažymi, kad ieškovas yra vartotojas, t. y. silpnesnioji sutarties šalis, todėl atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, teikiančiam vartojimo paslaugas, keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Nurodytos aplinkybės rodo, jog atsakovas neišreiškė aiškaus siūlymo ieškovui perduoti (parduoti) jam nuosavybės teise priklausantį ir tinkamą apskaitai karšto vandens skaitiklį, todėl netinkamai įvykdė savo pareigą perimti ieškovo turimą skaitiklį.

146.

15Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Mano, kad ieškovo reikalavimai yra suformuluoti ne kaip turtiniai reikalavimai, išreikšti pinigine išraiška, tačiau kaip neturtiniai, reikalaujant asmenis atlikti tam tikrus ieškovo nurodytus veiksmus. Ieškinio reikalavimai yra grindžiami šilumos energijos pirkimą-pardavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis karšto vandens tiekėjo prievoles ir / ar veiklą. Taigi, ieškovo suformuluotus reikalavimus gali įgyvendinti išskirtinai tik karšto vandens tiekėjo veiklą bei šilumos energijos pirkimo-pardavimo vartotojams apskaitą vykdantis, karšto vandens tiekėju šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisinio reguliavimo prasme laikytinas subjektas.

167.

172017 m. kovo 29 d. su UAB „Vilniaus energija“ sudaryta šilumos ūkio nuomos sutartis baigėsi bei nuo šio laikotarpio šilumos energijos tiekimo Vilniuje funkcijas vykdo (įskaitant karšto vandens tiekėjo veiklą) AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Vilniaus energija“ nėra ir nelaikytina karšto vandens tiekėju, nevykdo bei neadministruoja šilumos energijos pirkimo-pardavimo vartotojams apskaitos, todėl objektyviai negali įvykdyti ieškovo pareikštame ieškinyje nurodytų tariamų karšto vandens tiekėjo prievolių. Dėl to ieškinio reikalavimai negali būti nukreipiami į UAB „Vilniaus energija“ ir ji negali būti laikoma materialiai atsakinga pagal pareikštus reikalavimus, t. y. laikytina netinkamu atsakovu byloje.

188.

19Be to, UAB „Vilniaus energija“ teigimu, pareikšti reikalavimai yra suformuluoti netinkamai, ginčo atveju reikalavimai negali būti reiškiami solidariai, kas sudaro savarankišką teisinį pagrindą pareikštą ieškinį atmesti.

209.

21Prievolė išpirkti vartotojų apskaitos prietaisus pasibaigė daugiabučio namo gyventojams per nustatytą terminą neperdavus karšto vandens apskaitos prietaisų, pradėjus įrenginėti UAB „Vilniaus energija“ priklausančius karšto vandens apskaitos prietaisus bei priėmus naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles. Kadangi ( - ) namo vartotojai, taip pat ir ( - ) buto savininkas sutikimo dėl karšto vandens skaitiklių pardavimo iki 2010 m. gegužės 1 d. nepateikė, pradėjusi karšto vandens tiekėjo veiklą, UAB „Vilniaus energija“, vykdama imperatyvias Šilumos ūkio įstatymo normas, 2013 m. balandžio mėnesį pradėjo įrenginėti namo butuose naujus, metrologiškai patikrintus ir visus teisės aktų reikalavimus atitinkančius karšto vandens skaitiklius, priklausančius karšto vandens tiekėjui.

2210.

23Pareigos karšto vandens tiekėjui po 2010 m. gegužės 1 d. perpirkti, išpirkti ar kitu kokiu būdu perimti vartotojo karšto vandens apskaitos prietaisus nebeliko, nes 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297, patvirtinus naują šilumos bei tiekimo vartojimo taisyklių redakciją, įsigaliojo 182 punktas, kuriame yra aiškiai numatyta, jog „Pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise — nuosavybės bendraturčiam iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn“.

2411.

25Atsakovo teigimu, jokia ieškovo permoka UAB „Vilniaus energija“ ir / ar karšto vandens tiekėjui nėra susidariusi bei negalėjo susidaryti. UAB „Vilniaus energija“ mokesčius už šilumą bei karštą vandenį daugiabučiam namui ( - ) pradėjo skaičiuoti tik nuo 2011 m. sausio mėnesio 1 d., kuomet 194-oji Daugiabučių namų savininkų bendrija „Šeškinė“ perdavė UAB „Vilniaus energija“ duomenis apie minėtą namą. Iki nurodyto laikotarpio mokesčiai buvo skaičiuojami pagal bendrą daugiabučio namo suvartotą šilumos energiją, už kurį su UAB „Vilniaus energija“ atsiskaitydavo trečiasis asmuo - bendrija.

2612.

27UAB „Vilniaus energija“, pradėjus skaičiuoti mokesčius nurodytam daugiabučiam namui, 2011 m. sausio 11 d. patikrinus ieškovo bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenis, buvo užfiksuotas 292 m3 suvartojimas. Nuo šių duomenų UAB „Vilniaus energija“ ir pradėjo ieškovo butui skaičiuoti mokesčius už karštą vandenį. 2013 m. balandžio 29 d. ieškovo bute, nuplombavus karšto vandens skaitiklius, karšto vandens skaitikliai rodė 376 m3 suvartojimą. Akivaizdu, jog mokesčiai ieškovui buvo priskaityti bei, atitinkamai, ieškovo apmokami už faktiškai laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 11 d. ieškovo suvartotą energijos kiekį, tuo tarpu, bet kokios permokos (jei tokios ir egzistavo) yra (galėtų būti) susidariusios iki 2011 m. sausio mėn. ir yra (galėtų būti) susidariusios išskirtinai tik bendrijai, tačiau ne UAB „Vilniaus energija“.

2813.

29Karšto vandens tiekėjo pareiga daugiabučio namo butuose įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus, juos prižiūrėti ir atlikti jų patikrą įtvirtinta Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 1, 2 dalyje bei 16 straipsnio 4 dalyje. Tačiau, jeigu butų (patalpų) savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo įgaliotą atstovą pagal pateiktą raštišką prašymą, šis atsisakymas įforminamas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir toliau tokių butų (patalpų) savininkams priskirtinas apmokėti karšto vandens kiekis nustatomas pagal Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26.

3014.

31Ginčo atveju UAB „Vilniaus energija“ teisės aktų nustatyta tvarka patalpino pranešimus viešojoje erdvėje, nurodydama, jog Vilniaus miesto buitiniams karšto vandens vartotojams, neperdavus UAB „Vilniaus energija“ vartotojų turimų karšto vandens skaitiklių ir/ar negavus informacijos iš vartotojų, UAB „Vilniaus energija“ teisės aktų nustatyta tvarka įrengs atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus; UAB „Vilniaus energija“ patalpino pranešimus bendrojoje daugiabučio namo erdvėje bei papildomai išsiuntė ieškovui eilę rašytinių pranešimų, kuriais prašė sudaryti galimybės UAB „Vilniaus energija“ įvykdyti prievoles, t.y. įrengti/pakeisti ieškovui priklausančiame bute metrologiškai patikrintus bei UAB „Vilniaus energija“ priklausančius skaitiklius; UAB „Vilniaus energija“ atstovai buvo atvykę ieškovui priklausančio buto adresu, tačiau, nepaisant pateiktų rašytinių pranešimų, šiems nebuvo sudaryta galimybė įrengti metrologiškai patikrintą bei ieškovui priklausantį skaitiklį; ieškovo įvykdytas pažeidimas teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotas pažeidimų nustatymo aktu; nurodytas aplinkybes bei ieškovo įvykdytus pažeidimus konstatavo bei patvirtino UAB „Vilniaus energija“ atstovas, daugiabučio namo valdytojas bei prižiūrėtojas.

3215.

33Išdėstytos aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad ieškovui tinkamai bei pagrįstai suvartotas karštas vanduo skaičiuotas pagal patvirtintą metodiką.

3416.

35Atsakovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „Dalkia“ 2002-02-01 sudarė Vilniaus m. šilumos ūkio nuomos sutartį, kuria remiantis UAB „Vilniaus energija“ 15 metų terminui buvo perduotas valdyti nuomos teise visas su šilumos gamybos ir centralizuoto tiekimo veikla susijęs turtas ir ji nuomos laikotarpiu administravo debitorinius klientų įsiskolinimus. Nuo 2002-02-01 iki 2017-03-29 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nevykdė šilumos energijos tiekimo veiklos, tuo laikotarpiu licencijuotą šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste, išskyrus kitose Vilniaus miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas, vykdė šilumos tiekimo licenciją turėjusi UAB „Vilniaus energija“.

3617.

372017-03-29 nuomos sutartis baigė galioti, nuo 2017-03-30 šilumos energijos tiekimo Vilniuje funkcijas vykdo AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Turto priėmimo-perdavimo aktas tarp AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“ buvo pasirašytas 2017-03-29. Vykdant nuomos sutarties 13 priedo sąlygas, 2017-03-29 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ buvo perleisti UAB „Vilniaus energija“ reikalavimai į ankstesnio laikotarpio klientų skolas.

3818.

39AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcentavo, kad ieškovo nurodytos aplinkybės atsirado iki bendrovės veiklos laikotarpio pradžios, todėl ir žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kuriuos bendrovė yra atsakinga, rezultatas. Įrodžius, kad žala atsirado būtent dėl vieno iš asmenų veiksmų, atsako tik tas asmuo, o kitiems asmenims atsakomybė neatsiranda.

4019.

41Pagal UAB „Vilniaus energija“ pateiktus duomenis, nors rašytinės formos karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis pagal individualias sąlygas tarp ieškovo ir UAB „Vilniaus energija“ nesudaryta, tarp šalių susiklostė karšto vandens pirkimo-pardavimo santykiai pagal LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priedu patvirtintas Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas. Sąlygų 41.3 punktas numato, kad buitinis karšto vandens vartotojas turi pareigą užtikrinti tvarkingą buitinių prietaisų techninę būklę, tinkamai juos prižiūrėti. Vadovaujantis Sąlygų 17 punktu, suvartoto karšto vandens kiekiai taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka nustatomi pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis arba teisės aktų numatytais atvejais skaičiavimo būdu (taikant normatyvus).

4220.

43Vykdant Šilumos ūkio įstatymo ir galiojusių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus, UAB „Vilniaus energija“ dar 2009 m. birželio ir gruodžio mėnesiais, kelis kartus viešai spaudoje bei individualiai su siunčiamomis sąskaitomis siūlė Vilniaus miesto buitiniams karšto vandens vartotojams, nepasirinkusiems 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo arba kito karšto vandens tiekėjo, perduoti (parduoti) jai, kaip pradedančiam veiklą karšto vandens tiekėjui, vartotojams nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus. Kadangi ieškovo namo vartotojai, tame tarpe ir ieškovas, sutikimo dėl karšto vandens skaitiklių pardavimo iki 2010 m. gegužės 1 d. nepateikė, pradėjusi karšto vandens tiekėjo veiklą, UAB „Vilniaus energija“, vykdama Šilumos ūkio įstatymo normas, 2013 m. balandžio mėnesį pradėjo įrenginėti ieškovo namo butuose naujus, metrologiškai patikrintus ir visus teisės aktų reikalavimus atitinkančius karšto vandens skaitiklius, priklausančius karšto vandens tiekėjui.

4421.

45UAB „Vilniaus energija“ ne kartą raštu kreipėsi į ieškovą, kad būtų sudarytos sąlygos karšto vandens skaitiklių pakeitimui, tačiau sąlygos karšto vandens skaitiklio įrengimui sudarytos taip ir nebuvo. Dėl to pagrįstai ieškovui nuo 2013 metų rugsėjo 1 d. mėnesio mokesčiai už karštą vandenį buvo pradėti skaičiuoti pagal Komisijos 2009-03-10 nutarimu Nr. 03-26 patvirtintą Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką ir LR statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 patvirtintas vandens vartojimo normas RSN 26-90.

4622.

47Dėl to, kad ieškovas iki šiol taip ir neleido UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (po 2016-03-29) įrengti naujų karšto vandens skaitiklių, nėra pagrindo perskaičiuoti normatyvą pagal ieškovo buto apskaitos prietaisus. Be to, net ir tuo atveju, jeigu ieškovas dabar įsileistų ir pagaliau leistų įrengti/pakeisti karšto vandens skaitiklius, UAB „Vilniaus energija“ vis tiek negalėtų atlikti normatyvinio karšto vandens kiekio anuliavimo, nes Komisija viename iš savo raštų Nr. R2-(ŠP)-773, labai aiškiai nurodė, kad vartotojams atliktas normatyvinio karšto vandens kiekio (laikotarpiu nuo 2013-11-01 iki 2014-08-07) anuliavimas, prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 26 str. 2 daliai. Komisija pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju normatyvinis karšto vandens kiekis tuo laikotarpiu negalėjo būti perskaičiuotas/anuliuotas.

4823.

49Vilniaus miesto apygardos administracinis teismas 2015-12-11 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-2731-426/2015 panaikino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010-12-15 nutarimą Nr. 03-316 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir įpareigojo komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujai priimtais nutarimais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017-01-24 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-2681-822/2016 minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą.

5024.

51Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-05-17 nutartyje ir sprendime civilinėje b. Nr. 2-352- 566/2017, spręsdamas analogišką klausimą, pažymėjo, kad vien tik aplinkybė, jog minėtas nutarimas buvo panaikintas, o komisija buvo įpareigota iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kintamosios dedamąsias ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujai priimtais nutarimais, savaime nepaneigia atsakovų (šiuo atveju ieškovo) pareigos atsiskaityti su ieškovu (šiuo atveju su AB „Vilniaus šilumos tinklai“) už ieškovo namui pateiktą ir apskaitytą šilumos energiją. Be to, ieškovas ieškinyje nurodo, jog mokesčiai neteisingai skaičiuojama nuo 2013-09-01 (karšto vandens normatyvo taikymo), o ieškinys pateiktas teismui tik 2016-12-09, todėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reikalauja taikyti sutrumpintą ieškinio senaties terminą, kuris numatytas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje.

52II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5325.

54Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

5526.

56Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Vilniaus energija“ namo, esančio ( - ), mokesčius už šilumą bei karštą vandenį pradėjo skaičiuoti nuo 2011-01-01, kai 194- oji daugiabučių namų savininkų bendrija „Šeškinė“ perdavė šiam atsakovui duomenis apie minėtą namą. UAB „Vilniaus energija“ pripažino, kad bendrija „Šeškinė“, perduodama minėto namo informaciją, nurodė, jog ieškovas R. L., gyvenantis ( - ), Vilniuje, deklaravo suvartotus ir apmokėtus 430 m3 karšto vandens. Tačiau, atsakovui 2011-01-11 patikrinus ieškovo bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenis, buvo užfiksuotas 292 m3 suvartojimas. Dėl to pirmosios instancijos teismas laikė, kad nuo šių duomenų atsakovas pagrįstai pradėjo skaičiuoti mokesčius už karštą vandenį, patiektą į ieškovo butą.

5727.

582013-04-29 ieškovo bute, nuplombavus karšto vandens skaitiklius, karšto vandens skaitikliai rodė 376 m3 suvartojimą. Ieškovas turėjo prievolę atsiskaityti ir atsiskaitė už suvartotą skaitiklių užfiksuotą karšto vandens kiekį. Ieškovas didesnį, nei iš tikrųjų karšto vandens suvartojimą deklaravo ir jį sumokėjo iki 2011-01-01 (duomenų apie namo ( - ) mokesčius už šilumą bei karštą vandenį perdavimo UAB „Vilniaus energija“). Atsakovas UAB „Vilniaus energija“, perimdamas informaciją apie daugiabučio namo ( - ) suvartotą karštą vandenį, užmokesčio pertekliaus negavo ir neperėmė. 194-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos „Šeškinė“ mokėjimus už karštą vandenį atspindi atsakovo UAB „Vilniaus energija“ sąskaitos už name suvartotą šiluminę energiją. Iš šių sąskaitų matyti, kad permoka už karštą vandenį nė vienoje sąskaitoje nenurodyta, atvirkščiai, bendrija nepriemokas baigė sumokėti po 2011-05-31 sąskaitos išrašymo. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, dėl permokėtų sumų grąžinimo (jei ieškovas tam tikrą mokesčių dalį permokėjo) ieškovas gali spręsti ginčą su tuo (juridiniu) asmeniu, kuriam permokėjo.

5928.

60Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog paties ieškovo pateiktoje medžiagoje AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ parengtoje mokėjimų už ieškovo bute suvartotą karštą vandenį 1997-06-01- 2017-08-31 suvestinėje yra užfiksuoti deklaruoto karšto vandens šuoliai. Ši aplinkybė leido teismui daryti išvadą, kad ieškovas ne visada teisingai deklaruodavo karšto vandens suvartojimą, todėl apie tikrąjį ieškovo bute suvartotą karšto vandens kiekį pagal duomenis, deklaruotus iki 2011-01-11 ieškovo bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenų patikrinimo, spręsti negalima. Kadangi ieškovas didesnį karšto vandens suvartojimą deklaravo iki atsakovui UAB „Vilniaus energija“ iš 194-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos „Šeškinė“ perimant karšto vandens apskaitą, perimdamas šią apskaitą, atsakovas UAB „Vilniaus energija“ perteklinių lėšų negavo, todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo 2017-11-28 pateikta papildoma medžiaga neturi įtakos atsakovų (UAB „Vilniaus energija“ ir jo teisių perėmėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“) prievolėms.

6129.

62UAB „Vilniaus energija“ buvo šilumos ir (nuo 2010-05-01) karšto vandens tiekėjas į daugiabutį namą ( - ). Šalis siejo šilumos energijos ir karšto vandens pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Abiejų šalių valia tiekti ir gauti energiją realizuota konkliudentiniais veiksmais, rašytinė šilumos / karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis nėra pasirašyta. Namo, į kurį visą patiektą bei jame suvartotą šilumos energiją apskaito įvadinis šilumos skaitiklis ir kuriame yra ieškovui nuosavybės teise priklausantis butas Nr. 19, šilumos įrenginiai yra prijungti prie centralizuotų šilumos perdavimo tinklų, todėl pagal CK 6.384 str., 1.71 str. nuostatas laikoma, kad šalys yra sudariusios neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį, šios sutarties sąlygos nustatytos nuo 2012-10-01 įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 07 17 įsakymu Nr. 1-173 patvirtintame Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų apraše.

6330.

64Kadangi rašytinės formos karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis pagal individualias sąlygas nesudaryta, šalių tarpusavio santykius nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priedu patvirtintos Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos, kurių 41.3 punktas numato, kad buitinis karšto vandens vartotojas turi pareigą užtikrinti tvarkingą buitinių prietaisų techninę būklę, tinkamai juos prižiūrėti, o 17 p. - suvartoto karšto vandens kiekiai taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka nustatomi pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis arba teisės aktų numatytais atvejais skaičiavimo būdu (taikant normatyvus).

6531.

66Vykdydamas Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus, atsakovas UAB „Vilniaus energija“ 2009 m. birželio ir gruodžio mėnesiais kelis kartus viešai spaudoje bei individualiai su siunčiamomis sąskaitomis siūlė Vilniaus miesto buitiniams karšto vandens vartotojams, nepasirinkusiems 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo arba kito karšto vandens tiekėjo, perduoti (parduoti) jai, kaip pradedančiam veiklą karšto vandens tiekėjui, vartotojams nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus. ( - ) namo vartotojai, taip pat ir ( - ) buto savininkas, sutikimo dėl karšto vandens skaitiklių pardavimo iki 2010 m. gegužės 1 d. nepateikė. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“, vykdamas Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d. ir 16 str. 4 d. nuostatas, 2013 m. balandžio mėnesį pradėjo įrenginėti namo butuose naujus, metrologiškai patikrintus ir visus teisės aktų reikalavimus atitinkančius karšto vandens skaitiklius, priklausančius karšto vandens tiekėjui.

6732.

68Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ raštu ne kartą kreipėsi į ieškovą, prašydamas sudaryti sąlygas karšto vandens skaitikliams pakeisti, tačiau sąlygos karšto vandens skaitikliui įrengti sudarytos nebuvo. Todėl pagrįstai ieškovui nuo 2013-09-01 mokesčiai už karštą vandenį buvo pradėti skaičiuoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-03-10 nutarimu Nr. 03-26 patvirtintą Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitu patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos bei Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 patvirtintas vandens vartojimo normas RSN 26-90. Tuo pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovui pagrįstai, kaip nesudariusiam sąlygų vandens skaitikliams pakeisti, mokestis už suvartotą karštą vandenį yra skaičiuojamas pagal normatyvą 4 gyventojams (pagal bute deklaruotų asmenų skaičių). Esant šioms aplinkybėms, konstatavo, kad nėra pagrindo perskaičiuoti ieškovo suvartoto karšto vandens kiekio pagal vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

69III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7033.

71Ieškovas R. L. apeliaciniu skundu prašo priimti naujus įrodymus, kurių anksčiau neturėjo ir (arba) kurių pateikimo būtinybė iškilo vėliau; panaikinti pirmos instancijos teismo 2017-12-18 sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą; bylą grąžinti nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą ir įpareigoti solidarius atsakovus išpirkti ieškovo bute įrengtą karšto vandens apskaitos prietaisą už 100 EUR; įpareigoti solidarius atsakovus užskaityti ieškovo permoką už 120 m3 karšto vandens, už kurį ieškovas yra apmokėjęs atsakovui per namo bendriją; įpareigoti solidarius atsakovus atlikti karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ieškovo atžvilgiu pagal buto apskaitos prietaiso rodmenis, įvertinant permoką už 120 m3 karšto vandens.

7234.

73Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad nei vienas iš atsakovų neprivalėjo išpirkti karšto vandens skaitiklių. Ieškovas teigia įrodęs, kad vandens skaitiklis ginčo laikotarpiu turėjo galiojančią metrologinę patikrą, o atsakovai niekada nesiūlė jam išpirkti bute esančio karšto vandens skaitiklio. Atsakovai iki 2013 m. jokių individualių sąskaitų neišrašydavo, nes karto vandens paskirstymą ir mokėjimo lapelių išrašymą vykdė daugiabučio namo bendrija.

7435.

75Apeliantas laikosi pozicijos, kad ieškovo teisė reikalauti, kad atsakovas UAB „Vilniaus energija“ ir jo teisių perėmėjas atsakovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išpirktų ieškovo bute įrengto karšto vandens skaitiklį kyla iš Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 103 p., kuris nustato, kad pastato savininkui arba patalpos savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. Nors teismas nusprendė, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 182 p. įsigaliojimas panaikino ieškovo teisę reikalauti, kad atsakovai išpirktų ieškovo bute įrengto karšto vandens skaitiklį Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 103 p. pagrindu, tačiau įstatymo pripažinimas netekusiu galios reiškia, kad pasibaigia ir galimybė įgyti jame nurodytas teises įstatyme nustatytomis sąlygomis, tačiau tos teisės ir pareigos, kurios įgytos pagal galiojusį įstatymą, neišnyksta. Ir pasibaigus įstatymo galiojimui, galima įgyvendinti teisę, kuri buvo įgyta remiantis įstatymu jo galiojimo metu, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nebuvo įgyvendinta galiojant įstatymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-783/2000; 2008-04-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3--254/2008; 2009-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009 ir kt.).

7636.

77Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas UAB „Vilniaus energija“, perimdamas informaciją apie daugiabučio namo ( - ), Vilniuje suvartotą karštą vandenį, užmokesčio pertekliaus negavo ir neperėmė. Laiko, kad šie teismo motyvai pagrįsti tik prielaidomis, kadangi atsakovas, gaudamas apmokėjimą iš bendrijos už visus name esančius vartotojus, niekada nesidomėjo, kokią sumą sumoka kiekvienas iš vartotojų. Bendrijai išrašytose sąskaitose ir gautuose mokėjimuose nėra nurodyta, kokią dalį šiuose mokėjimuose sudaro ieškovo sumokėta suma, ypač įvertinus bendrijos buhalterės liudijimą, kad visas sumas, kurias ieškovas pervedė bendrijai už karštą vandenį, bendrija pervedė karšto vandens tiekėjui, o teismas šių aplinkybių nesiaiškino, neatskleisdamas bylos esmės.

7837.

79Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas neteisingai nusprendė, kad pagrįstai ieškovui nuo 2013-09-01 mokesčiai už karštą vandenį buvo pradėti skaičiuoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-03-10 nutarimu Nr. 03-26 patvirtintą Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitu patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos bei Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 patvirtintas vandens vartojimo normas RSN 26-90, kaip nesudariusiam sąlygų vandens skaitikliams pakeisti, neįvertindamas, kad ieškovo bute visada buvo karšto vandens skaitiklis, turintis metrologinę patikrą, o ieškovas niekada netrukdė karšto vandens tiekėjui įrengti karšto vandens skaitiklio, tačiau reikalavo tai atilikti teisės aktų nustatyta tvarka, išpirkus vartotojui priklausantį apskaitos prietaisą, iš anksto pranešus apie planuojamą karšto vandens skaitiklio įrengimą, nes taikyti suvartojimo normas leidžiama tik sudarius komisiją ir pažeidimų aktą, dalyvaujant vartotojui. Bylos duomenys patvirtina, kad tokia komisija nebuvo sudaryta, pateiktas pažeidimų aktas – suklastotas.

8038.

81Apeliantas pažymi, kad, net ir vartotojams nuosavybės teises priklausantys vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai, laikytini atsiskaitomaisiais, kadangi jie naudojami atsiskaitymui su karšto vandens tiekėju, o ne karšto vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010). Vandens skaitiklis turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1288/2012). Taigi, ginčo laikotarpiu visuose butuose buvę karšto vandens skaitikliai buvo atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Šilumos ūkio įstatymo nuostatos).

8239.

83Byloje nustatyta, kad už karšto vandens tiekimą atsiskaitoma pagal šių prietaisų rodmenis, todėl už jų įrengimą, techninės būklės užtikrinimą, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą yra atsakingas šilumos tiekėjas - šioje byloje atsakovas. Pagal ginčo laikotarpiu galiojantį teisinį reglamentavimą, šilumos tiekėjas iki 2010 m. lapkričio 1 d. privalėjo perimti vartotojams priklausiusių skaitiklių nuosavybę, tačiau atsakovo prievolė savo lėšomis įrengti karšto vandens skaitiklį ieškovo ir kitų gyventojų butuose atsakovui atsirado Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1504 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ 1.2, 1.3, 2.1 ir 2.2 punktų pagrindu, nors šios prievolės atsakovas nevykdė.

8440.

85Ieškovas pateikia teismui naujai gautus įrodymus – 194-osios bendrijos 2018-01-12 raštą, kuriame bendrija nurodo, kad byloje pateiktas 2013-08-27 pažeidimų nustatymo aktas yra suklastotas, nes 194-os DNSB „Šeškinė“ pirmininkas 2018 m. sausio 12 raštu patvirtino, jog galimai suklastotame pažeidimų akte nurodyta komisija niekada nebuvo sudaryta, nes jos darbe nedalyvavo 194-oji DNSB „Šeškinė“, kuri yra namo valdytojas ir šildymo sistemų prižiūrėtojas.

8641.

87Atsakovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad pagal tuometinės redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 364-366 p., veiklą pradedantys karšto vandens tiekėjai iki 2010-01-01 privalėjo pasiūlyti vartotojams jiems nuosavybės teise priklausančius karšto vandens apskaitos prietaisus parduoti karšto vandens tiekėjui. UAB „Vilniaus energija“ 2009-12-31 dienraštyje „Lietuvos rytas“ viešai spaudoje siūlė Vilniaus miesto buitiniams karšto vandens vartotojams, parduoti jai, kaip pradedančiam veiklą karšto vandens tiekėjui, vartotojams nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, tačiau jokių vartotojų sutikimo ar pageidavimo tam sulaukta nebuvo. Vartotojams nesutikus parduoti reikalavimus atitinkančių savo karšto vandens skaitiklių karšto vandens tiekėjo nuosavybėn, tokia pareiga 2010-10-25 išnyko, nes 2010-10-25 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtinus naują šilumos bei tiekimo vartojimo taisyklių redakciją įsigaliojo 182 punktas, kuriame yra aiškiai numatyta, jog pastato (buto) savininkui priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, parduodami karšto vandens tiekėjui iki Taisyklių įsigaliojimo. UAB „Vilniaus energija“ visuose Vilniaus daugiabučiuose namuose pradėjo įrenginėti naujus, karšto vandens tiekėjui priklausančius skaitiklius, taip vykdydama įstatymų leidėjo suformuluotą užduotį veiklą pradėjusiems karšto vandens tiekėjams tvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiuose namuose.

8842.

89Bylos nagrinėjimo metu nustatytas faktas, kad ieškovas darė karšto vandens vartotojo pareigų pažeidimus - nuo 2013-04 mėn. (kai UAB „Vilniaus energija pradėjo ieškovo namo butuose įrenginėti naujus karšto vandens skaitiklius, priklausančius karšto vandens tiekėjui) iki 2013-09-01 (kai Ieškovui mokesčiams už karštą vandenį tiekėjas pradėjo taikyti normatyvą) neleisdavo UAB „Vilniaus energija darbuotojams pakeisti skaitiklio. UAB „Vilniaus energija“ neginčijo ieškovo išdėstytų faktų dėl informacijos, kad ieškovo bendrijai sumokėti pinigai už šilumos energiją ir karštą vandenį buvo pervesti UAB „Vilniaus energijai“. Ginčas byloje iškilo tik dėl aritmetinių klaidų, kurių ieškovas darė deklaruodamas karšto vandens kiekio suvartojimą - iš deklaruotų 292 kub. m. ieškovas klaidingai gauna neegzistuojančius 430 kub. m.

9043.

91Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pagal įstatymų leidėjo valią naujų karšto vandens tiekėjui priklausančių karšto vandens skaitiklių su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo funkcija įrengimas užtikrina teisingą ataskaitiniu laikotarpiu ieškovo name suvartotos šilumos energijos kiekio paskirstymą namo vartotojams ir tokiu būdu apsaugo jų interesus. Ieškovui vengiant vykdyti UAB „Vilniaus energija“ teisėtus reikalavimus leisti įrengti apskaitai tinkamus UAB „Vilniaus energija“ priklausančius karšto vandens skaitiklius ir nepradėjus taikyti karšto vandens suvartojimo normatyvo, o karšto vandens suvartojimą ir toliau skaičiuojant pagal esamus karšto vandens skaitiklių rodmenis, tai padarytų beprasmiu ir neįmanomu Šilumos ūkio įstatyme numatytų UAB „Vilniaus energija“ įpareigojimų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų įrengimu ir priežiūra, vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1191/2014).

9244.

93Trečiasis asmuo 194-oji daugiabučių namų savininkų bendrija „Šeškinė“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su UAB „Vilniaus energija“ pilnai atsiskaityta, vertinant informaciją apie ( - ) namo butus. Tą patvirtino teismo posėdyje bendrijos buhalterė Z. V., patikindama, jog ( - ) buto savininkas R. L. deklaravo suvartotus ir sumokėtus 430 m3 bei permoką ir iš R. L. gauti mokėjimai buvo pilnai pervesti UAB „Vilniaus energija“. Iš UAB „Vilniaus energija“ pretenzijų dėl neatsiskaitymo nebuvo.

9445.

95Trečiojo asmens nuomone, jeigu UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo - montavimo darbus būtų atlikusi laikydamasi energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimų, išdėstytų 93, 133.5, 173, 231.2, 236 punktuose ir pilnai antros dalies VII skyriaus reikalavimų, būtų išvengta daugybės bendrijos gyventojų nusiskundimų bei prašymų paaiškinti, kokius darbus vykdo UAB „Vilniaus energija“. Teiginys, jog UAB „Vilniaus energija“, pateikdama sąskaitas bendrijai už suvartotą karštą vandenį, siuntė vartotojams pasiūlymą perimti (parduoti) karšto vandens apskaitos prietaisus, neatitinka tikrovės, nes bendrija su gaunamomis sąskaitomis tokių siūlymų negaudavo.

9646.

97Tiek UAB „Vilniaus energija“ atstovai, tiek 194-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos „Šeškinė“ darbuotojai ne kartą dėl karšto vandens apskaitos prietaisų be jokių kliūčių galėdavo patekti į ( - ) butą. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. gruodžio 12 d. rašte Nr. R2-(ŠP)-3184 teigia, jog pastato, buto ar kitų patalpų savininkui priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, gali būti naudojami karšto vandens apskaitai iki tol, kol karšto vandens tiekėjas įrengs jam priklausančius karšto vandens skaitiklius. Tą patį teigia ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2016-11-29 rašte Nr. 2R-3574. AB „Vilniaus metrologinis centras“ savo 2016-11-17 išvadoje nurodo, jog R. L. bute sumontuoti prietaisai su galiojančia metrologine patikra gali būti naudojami atsiskaityti už suvartotą karštą bei šaltą vandenį.

9847.

99Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka. Nurodo, kad už apeliacinio skundo pareiškimą nesumokėtas žyminis mokestis, be to, ieškovo pirmosios instancijos teisme pateikti procesiniai dokumentai, tiek ir pareikštas apeliacinis skundas, yra pasirašytas neįgalioto bei teisės pareikšti apeliacinį skundą neturinčio asmens.

10048.

101Be to, atsakovas ir toliau laikosi pozicijos, kad nėra tinkamas atsakovas byloje. Ieškovo suformuluotus reikalavimus gali įgyvendinti išskirtinai tik karšto vandens tiekėjo veiklą bei šilumos energijos pirkimo-pardavimo vartotojams apskaitą vykdantis, karšto vandens tiekėju šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisinio reguliavimo prasme laikytinas subjektas. Atsakovas palaiko ir teikia tuos pačius motyvus ir argumentus, išdėstytus atsiliepime į ieškinį.

102IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10349.

104CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Pagal CPK 323 straipsnį, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą draudžiama.

10550.

106Apeliantas (ieškovas) R. L. Vilniaus apygardos teismui pateikė papildomus dokumentus – bendrijos 2018-01-12 raštą dėl suklastoto pažeidimų akto; ieškovo kreipimąsi į policiją dėl suklastoto pažeidimų akto. Trečiasis asmuo kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2016-11-29 raštą Nr. 2R-357, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-12-16 raštą Nr. R2-(ŠP)-3184 ir kt. Teismas, įvertinęs tai, kad šie įrodymai teismui pateikti kartu su apeliaciniu skundu ir atsiliepimu į apeliacinį skundą, su jais turėjo galimybę susipažinti ir susipažino kiti byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turėjo galimybę pasinaudoti teise teikti paaiškinimus dėl jų savo atsiliepimuose į apeliacinį skundą, konstatuoja, kad pateikti nauji įrodymai priimtini ir vertintini kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis).

10751.

108Ieškovas 2018-08-23 apeliacinės instancijos teismui pateikė Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 5-ojo skyriaus 2018-08-10 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, o atsakovas UAB „Vilniaus energija“ 2018-09-28 – prašymą dėl išlaidų už advokato teisinę pagalbą priteisimo ir jas patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad minėti dokumentai pateikti likus pakankamai laiko iki apeliacinės instancijos teismo posėdžio, nagrinėjama byla yra elektronine forma ir byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę su jais susipažinti, teismas ir šiuos įrodymus priima (CPK 314 straipsnis).

10952.

110Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą jo teisėtumo ir jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo R. L. apeliacinio skundo ribose.

11153.

112Nagrinėjamoje byloje buvo išnagrinėtas ginčas tarp vartotojo (ieškovo) ir šilumos bei karšto vandens tiekėjo (atsakovų UAB „Vilniaus energija“ ir jo teisių perėmėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“) dėl atsakovų pareigos išpirkti ieškovui (vartotojui) nuosavybės teise priklausantį karšto vandens apskaitos prietaisą, o taip pat įpareigojimo tiekėją užskaityti ieškovo permoką už karšto vandens atitinkamą kiekį ir atlikti karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ieškovo atžvilgiu pagal jo buto apskaitos prietaiso rodmenis. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad visi ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti, todėl ieškinį atmetė. Ieškovas su tuokiu teismo vertinimu nesutinka, pateikdamas savo argumentus ir motyvus apeliaciniame skunde.

11354.

114Taigi, ieškovas ieškinyje ir apeliaciniame skunde prašo, kad atsakovai solidariai išpirktų ieškovo bute įrengtą karšto vandens apskaitos prietaisą už 100 EUR ir šią pareigą jis kildina iš 2010-10-25 LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų taisyklių 182 ir 183 punktų. Atsakovai su šiuo reikalavimu nesutinka, kadangi laiko, jog pareiga išpirkti karšto vandens apskaitos prietaisus pasibaigė 2010-10-25, nes, būtent 2010 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtinus naują šilumos bei tiekimo vartojimo taisyklių redakciją, įsigaliojo 182 punktas, kuriame yra aiškiai numatyta, jog „Pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise - nuosavybės bendraturčiam iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn. Atsakovų poziciją palaikė ir pirmosios instancijos teismas, atmesdamas šį ieškinio reikalavimą kaip nepagrįstą.

11555.

116Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad tiek UAB “Vilniaus energija”, tiek AB “Vilniaus šilumos tinklai” pažeidė įstatymo reglamentuotą karšto vandens skaitiklio įrengto ieškovo bute ir priklausančio nuosavybės teise ieškovui išpirkimo tvarką, nes ieškovas įgijo teisę parduoti savo apskaitos prietaisą pagal LR ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 103 punktą, ginčo laikotarpiu jo bute įrengtas skaitiklis turėjo galiojančią metrologinę patikrą, atsakovai niekada jam nesiūlė išpirkti skaitiklio, taip pat nepateikė į bylą įrodymų, kad ieškovas gavo viešai skelbtus pasiūlymus tiekėjui perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklius ir, nors atsakovas laiku (galiojant įstatymui, kai skaitiklis turėjo būti parduotas atsakovui) nepasiūlė ieškovui išpirkti skaitiklį, tai atsakovas privalo padaryti dabar ir bet kada. Sutikti su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija neturi pagrįsto pagrindo.

11756.

118Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal tuometinės redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 364-366 p., detalizavusių gyventojų apsisprendimo dėl jiems priimtino apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo priėmimo, jo realizavimo bei karšto vandens tiekėjo veiklos pradžios klausimus, veiklą pradedantys karšto vandens tiekėjai iki 2010-01-01 privalėjo pasiūlyti vartotojams jiems nuosavybės teise priklausančius karšto vandens apskaitos prietaisus parduoti karšto vandens tiekėjui. Atitinkamai, UAB „Vilniaus energija“ 2009-12-31 dienraštyje „Lietuvos rytas“ viešai spaudoje siūlė Vilniaus miesto buitiniams karšto vandens vartotojams, parduoti jai, kaip pradedančiam veiklą karšto vandens tiekėjui, vartotojams nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus. Vartotojams nesutikus parduoti reikalavimus atitinkančių savo karšto vandens skaitiklių karšto vandens tiekėjo nuosavybėn, tokia pareiga 2010-10-25 išnyko, nes 2010-10-25 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297, patvirtinus naują šilumos bei tiekimo vartojimo taisyklių redakciją, įsigaliojo 182 punktas, kuriame yra numatyta, kad pastato, buto savininkui priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, parduodami karšto vandens tiekėjui iki Taisyklių įsigaliojimo.

11957.

120UAB „Vilniaus energija“, vykdydama Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d., 16 str. 4 d. nuostatas, Vilniaus daugiabučiuose namuose pradėjo įrenginėti naujus, karšto vandens tiekėjui priklausančius skaitiklius, taip vykdydama įstatymų leidėjo suformuluotą užduotį veiklą pradėjusiems karšto vandens tiekėjams tvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiuose namuose. Terminas tokiam apskaitos sutvarkymui pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 03-105 patvirtintos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos 12 p. ir Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 3 d. buvo nustatomas vietos savivaldybių tarybų tvirtinamuose atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo / aptarnavimo veiklos planuose.

12158.

122Pagal bendruosius teisės principus kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Byloje nustatyta, kad ieškovas darė karšto vandens vartotojo pareigų pažeidimus - nuo 2013-04 mėn. (kai UAB „Vilniaus energija pradėjo ieškovo namo butuose įrenginėti naujus karšto vandens skaitiklius, priklausančius karšto vandens tiekėjui) iki 2013-09-01 (kai ieškovui mokesčiams už karštą vandenį tiekėjas pradėjo taikyti normatyvą) neleisdavo UAB „Vilniaus energija darbuotojams pakeisti skaitiklio, nors Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 4 dalyje yra įtvirtintas aiškus reikalavimas karšto vandens tiekėjui įrengti būtent jam priklausančius karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose, prižiūrėti ir atlikti jų patikrą.

12359.

124Pagal Taisyklių (redakcija nuo 2012-09-27) 235.5 punktą karšto vandens vartotojas privalo leisti karšto vandens tiekėjo, pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, įrengti karšto vandens skaitiklius. Ieškovas nesuteikė atsakovui galimybės įrengti naują, UAB „Vilniaus energija“ priklausantį karšto vandens skaitiklį, dėl ko pastaroji negalėjo įvykdyti Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 4 dalyje nustatytos karšto vandens tiekėjo prievolės įrengti naują, karšto vandens tiekėjui priklausantį skaitiklį.

12560.

126Byloje nėra duomenų, kad UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo-montavimo darbus būtų atlikusi nesilaikydama 2010-10-25 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimų, todėl laikytina, kad UAB „Vilniaus energija“ 2009-12-31 dienraštyje „Lietuvos rytas“ viešai spaudoje pasiūliusi Vilniaus miesto buitiniams karšto vandens vartotojams, parduoti jai, kaip pradedančiam veiklą karšto vandens tiekėjui, vartotojams nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, tinkamai informavo vartotojus, net, jeigu ir laikyti, kad UAB „Vilniaus energija“, pateikdama sąskaitas bendrijai už suvartotą karštą vandenį (ką atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo trečiasis asmuo), nesiuntė vartotojams pasiūlymų perimti (parduoti) karšto vandens apskaitos prietaisus.

12761.

128Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, atsižvelgiant į tai, jog ieškovo namo vartotojai, tame tarpe ir ieškovas, sutikimo dėl karšto vandens skaitiklių pardavimo iki 2010 m. gegužės 1 d. nepateikė, pradėjusi karšto vandens tiekėjo veiklą, UAB “Vilniaus energija”, vykdama Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d. ir 16 str. 4 d. nuostatas, 2013 m. balandžio mėnesį pradėjo įrenginėti namo butuose naujus, metrologiškai patikrintus ir visus teisės aktų reikalavimus atitinkančius karšto vandens skaitiklius, priklausančius karšto vandens tiekėjui, ieškovas praleido įstatyme nustatytą terminą ir atsakovai neturi pareigos išpirkti ieškovo bute įrengtą karšto vandens apskaitos prietaisą už 100 EUR, todėl ieškinys šioje dalyje pagrįstai netenkintas.

12962.

130Ieškovas tiek ieškiniu, tiek apeliaciniu skundu taip pat prašo įpareigoti solidarius atsakovus užskaityti ieškovo permoką už 120 m3 karšto vandens, už kurį ieškovas yra apmokėjęs atsakovui per namo bendriją. Pirmosios instancijos teismas šio ieškinio reikalavimo netenkino, padaręs išvadą, kad atsakovas tokios permokos iš bendrijos nėra gavęs. Tačiau byloje nustatyta, kad 194-oji daugiabučių namų savininkų bendrija „Šeškinė“ 2011-01-12 raštu Nr. 7 perdavė UAB „Vilniaus energija“ duomenis apie gyvenamojo namo adresu ( - ) suvartotą karštą vandenį, kur nurodė, kad R. L. yra deklaravęs karšto vandens skaitiklio rodmenį – 460 m3, už kuriuos atsiskaitė. Karšto vandens skaitiklių 2011-01-11 patikrinimo akte nustatyta, kad bute ( - ) suvartotas karšto vandens kiekis yra 292 m3. Iš apskaitos knygelės kopijos matyti, kad 2011-01-19 galimai buvo apmokėta iki karšto vandens rodmens 442 m3, 2013-05-23 – iki karšto vandens rodmens 496 m3. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, pavyzdžiui, 2011-01-19 yra deklaravęs 2 kubus karšto vandens (nuo 440 iki 442), tačiau apmokėjo 71,45 Lt, nors tarifas buvo nurodytas – 17,36 Lt (arba 14,36 Lt, neįskaitoma). Taigi, ieškovo pateikti įrodymai nėra nuoseklūs ir išsamūs, todėl apeliacinės instancijos teismas negali nustatyti, kokia gali būti permoka.

13163.

132Į bylą pateiktas AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ parengtas išrašas apie adreso ( - ), atsiskaitymo knygelės Nr. ( - )mokėjimus nuo 1997-06-01 iki 2017-08-31. Kaip jau minėta, 2011-01-19 ieškovas už karštą vandenį sumokėjo 71,45 Lt ir šis įrašas atsispinti ir AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ parengtame išraše; 2013-05-23 mokėjimas už karštą vandenį – 41 EUR taip pat įtrauktas įmokėjimų sąrašą. Taigi minėtas išrašas laikytinas pakankamu ir patikimu įrodymu, kokius mokėjimus ir kada atliko ieškovas už karštą vandenį. Jame atsispindi netgi tai, kad 2013-05-07 buvo fiksuoti skaitiklio rodmenys – 0 m3.

13364.

134Iš į bylą pateikto AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ parengto išrašo apie adreso ( - ), atsiskaitymo knygelės Nr. ( - ) mokėjimus matyti, kad ieškovas 2011-01-19 buvo apmokėjęs karštą vandenį iki skaitiklio rodmens – 440 m3, pagal faktinį patikrinimą vietoje ieškovas 2011-01-11 buvo suvartojęs 292 m3, taigi teisėjų kolegija laiko, kad 2011-01-19 atsirado karšto vandens permoka, kuri yra ne mažesnė, nei reikalauja perskaičiuoti ieškovas. Juo labiau, kad ir trečiasis asmuo savo atsiliepime yra nurodęs, kad su UAB „Vilniaus energija“ pilnai atsiskaityta, vertinant informaciją apie ( - ) namo butus, o bendrijos buhalterė Z. V. teismo posėdyje patikino, kad ( - ) namo 19 buto savininkas R. L. deklaravo suvartotus ir sumokėtus 430 kub.m bei permoką ir visi šie jo mokėjimai buvo pervesti UAB „Vilniaus energija“.

13565.

136Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovai iš esmės neginčijo, jog ieškovas už vandenį mokėjo neteisingais tarifais ar sumomis ir pan., atsakovas UAB „Vilniaus energija“ tiesiog nurodė, kad mokesčiai už karštą vandenį buvo skaičiuojami pagal faktiškai nustatytus duomenis. Atsakovas nenurodė ir nepagrindė, kaip įvertino tai, jog bendrija pateikė duomenis ir apmokėjo sąskaitas pagal tai, kad ieškovas R. L. pateikė duomenis, jog yra deklaruota ir apmokėta 430 m3, o atsakovas nustatė, jog faktiškai suvartota karšto vandens suma yra kita. Atsakovas neperskaičiavo bendrijos mokėtinos sumos, nesumažino jos, net ir įvertinęs, jog ieškovo faktiškai suvartotas karšto vandens kiekis yra per pusę mažesnis, nei perdavė bendrija.

13766.

138Sutiktina su atsakovo UAB „Vilniaus energija“ teiginiais, jog ieškovas negalėjo suvartoti vandens daugiau, nei fiksuoja skaitliuko rodmenys, taip pat sutiktina su atsakovo teiginiu, jog visi deklaruojami duomenys priimami nuosekliai, skaičiavimo sistema negali nei praleisti rodmenų, nei kelis kartus apmokestinti tų pačių rodmenų. Šiuos atsakovo teiginius pagrindžia ir minėtas AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ parengtas išrašas. Nors iš ieškovo 2011-01-19 atlikto mokėjimo matyti, kad ieškovas neva apmoka už 2 kubus karšto vandens – nuo 440 iki 442, tačiau išraše ta pačia data atliekamas taisymas ir nurodoma, jog apmokėjimas atliekamas už du kubus karšto vandens nuo 438 iki 440. Dėl to teisėjų kolegija laiko, kad faktiniai skaitiklio duomenys neatspindi to, kiek faktiškai yra sumokėjęs ieškovas už karštą vandenį.

13967.

140Teisėjų kolegija, remdamasi AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ parengtu išrašu apie adreso ( - ), atsiskaitymo knygelės Nr. ( - ) mokėjimus, laiko įrodyta, jog ieškovas 2011-01-20 buvo visiškai apmokėjęs 440 m3 karšto vandens (atsakovas to iš esmės nepaneigė ir neįrodinėjo), nors faktiškai suvartota karšto vandens buvo 292 m3. Taigi, ieškovas iš esmės pagrįstai reikalauja užskaityti ieškovo permoką už 120 m3 karšto vandens. Kadangi 2017 m. kovo 29 d. su UAB „Vilniaus energija“ sudaryta šilumos ūkio nuomos sutartis baigėsi bei nuo šio laikotarpio šilumos energijos tiekimo Vilniuje funkcijas vykdo (įskaitant karšto vandens tiekėjo veiklą) AB „Vilniaus šilumos tinklai“, šis ieškovo reikalavimas tenkintinas, įpareigojant atsakovą AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įskaičiuoti permoką pagal 2011 metų sausio mėnesį galiojusius tarifus už 120 m3 karšto vandens ir įskaityti į ieškovo mokėtinas sumas.

14168.

142Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovas neteisėtai skaičiavo karšto vandens suvartojimą pagal normas, kadangi jo bute yra metrologiškai patikrinti skaitikliai, ir jų parodymais gali būti vadovaujamasi apskaičiuojant mokestį už karštą vandenį. Atsakovas gi teigia, kad, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, jeigu butų (patalpų) savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo, įgaliotą atstovą pagal pateiktą raštišką prašymą, šis atsisakymas įforminamas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir toliau tokių butų (patalpų) savininkams priskirtinas apmokėti karšto vandens kiekis nustatomas pagal Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26. Taip pat atsiliepime į ieškinį buvo nurodyta, kad UAB „Vilniaus energija“ ne kartą kreipėsi į ieškovą, kad būtų sudarytos sąlygos karšto vandens skaitiklių pakeitimui (2013-07-10 rašto Nr. 008-04-18823 ir 2013-08-13 rašto Nr.008-04-23373), tačiau sąlygos karšto vandens skaitiklio įrengimui sudarytos taip ir nebuvo.

14369.

144Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 27 d. surašytas pažeidimų nustatymo aktas (be numerio), kuriame numatyta, jog karšto vandens vartotojas nesudarė galimybės tiekėjui galimybės pateikti į vartotojo butą, įrengti karšto vandens skaitiklius, nuskaityti jų rodmenis ir kt. Aktą pasirašė UAB „Vilniaus energija“ vadybininkas, prierašas ranka neįskaitomas, su aktu ieškovas supažindintas nebuvo. CK 6.383 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Pagal CK 6.385 straipsnio 1 dalį ir 6.388 straipsnį vartotojui patiektos ir sunaudotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba kitu sutartyje nurodytu būdu, t.y. abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.

14570.

146Teismų praktikoje pažymima, kad pagal įstatymus pagrindinis būdas vartotojo sunaudotam energijos kiekiui (taip pat ir sunaudoto karšto vandens kiekiui) nustatyti yra faktiškai sunaudotas energijos kiekis pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Galimybė skaičiuoti suvartojamo karšto vandens kiekį pagal normatyvus teisės aktuose numatyta tam, kad sureguliuoti situaciją, kai dėl kokių nors objektyvių priežasčių tiekėjas neturi realių duomenų, koks yra suvartotas karšto vandens kiekis (pavyzdžiui, vartotojas nedeklaruoja suvartoto karšto vandens kiekio) arba kai tie duomenys nepatikimi (pavyzdžiui, gauti pagal metrologiškai nepatikrintą skaitiklį). Kitoks teisės aktuose numatytos galimybės suvartotą karšto vandens kiekį skaičiuoti pagal normatyvus taikymas prieštarautų pačiai šilumos (energijos) pirkimo - pardavimo sutarties esmei, t.y. kad pagal sutartį tiekėjas įsipareigoja tiekti energiją (byloje nagrinėjamu atveju karštą vandenį), o vartotojas - sumokėti už patiektą energiją (CK 6.383 straipsnio 1 dalis).

14771.

148Toks sutarties turinio apibrėžimas suponuoja išvadą, kad apmokama turi būti už faktiškai patiektą energiją, o nukrypimas nuo tokio apmokestinimo galimas tik esant tam teisėtam pagrindui ir laikinai, t.y. kol išnyks atitinkamos tokį skaičiavimą pateisinančios priežastys. Pagrindas nukrypti nuo principo, kad apmokama turi būti tik už faktiškai patiektą energiją, negali būti taikomas formaliai. Priešingu atveju gali būti pažeista energijos tiekėjo ir vartotojo teisių ir pareigų pusiausvyra bei vartotojo teisės ir interesai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-20 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1213/2014; 2016-05-12 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-282-823/2016).

14972.

150Kilusio ginčo metu, kai atsakovui buvo pradėta skaičiuoti karšto vandens suvartojimo normos, galiojusios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių redakcijos (redakcija, aktuali nuo 2012 09 27 iki 2015 01 01) 186 punktas numatė atvejus, kai suvartoto karšto vandens kiekis gali būti nustatomas skaičiavimo būdu (pagal normatyvus). Vienu iš tokių atvejų numatyta butų ir kitų patalpų savininkų kaltė pažeidus Taisyklių 185 punkte nurodytus reikalavimus. Tokiu atveju, skaičiuojant karšto vandens suvartojimą pagal normas, žmonių skaičius nustatomas pagal faktiškai gyvenančiųjų skaičių. Nepavykus jo nustatyti, skaičiuojama pagal deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičių (Taisyklių 186.3, 187 punktai). Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nurodytos normos, nors galimai susijusios su neigiamomis pasekmėmis vartotojui, nėra sankcija - jos, kaip jau minėta, skirtos sureguliuoti situaciją, kai karšto vandens tiekėjas negali nustatyti karšto vandens suvartojimo pagal apskaitos prietaisų rodmenis dėl kitos energijos tiekimo sutarties šalies netinkamo prievolių vykdymo ( Lietuvos apeliacinio teismo 2016-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-282-823/2016).

15173.

152Pagal CK 6.206 straipsnio nuostatas, viena sutarties šalis negali remtis kitos sutarties šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Atsižvelgiant į tai, civilinėje byloje turi būti vertinama, ar ieškovo veiksmai, siekiant pakeisti ieškovo bute karšto vandens skaitiklį, atitiko teisės aktų reikalavimus. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2013 m. balandžio 29 d. ieškovo bute buvo nuplombuotas karšto vandens skaitiklis, akte nurodyta, jog mokesčiai bus skaičiuojami pagal normatyvą. 2013 m. gegužės 7 d. karšto vandens skaitiklis buvo užplombuotas, mokesčius nurodyta skaičiuoti pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįsileido UAB „Vilniaus energija“ vadybininko tikslu pakeisti karšto vandens skaitiklius, nors, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas pranešimais buvo informuotas apie tai, kad 2013 m. rugpjūčio 27 d., 9-12 valandomis atvyks darbuotojas keisti skaitiklius. Iš pridėtų dokumentų matyti, kad šis pranešimas buvo išsiųstas ne tik ieškovui, bet ir trečiajam asmeniui – 194-ajai DNSB „Šeškinė“. Byloje nėra duomenų apie šių pranešimų įteikimą, tik apie išsiuntimą. Duomenų, kad ieškovas iš karto po 2013 m. rugpjūčio 27 d. būtų kreipęsis į karšto vandens teikėją ir suderinęs laiką dėl skaitiklių pakeitimo, byloje nėra.

15374.

154Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, jog apmokama turi būti už faktiškai patiektą energiją, o pagrindas nukrypti nuo šio principo negali būti taikomas formaliai, laiko, kad civilinėje byloje yra būtina nustatyti, iki kada vandens skaitiklio duomenys, kuris buvo užplombuotas 2013-05-07, turėjo būti laikyti patikimais, t.y. civilinėje byloje turėjo būti nustatyta, iki kada karšto vandens skaitikliui galiojo metrologinė patikra. Sprendimas ieškovui skaičiuoti karšto vandens suvartojimą pagal normas esant patikimiems skaitiklio parodymams, neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo principų. Juo labiau, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-1070 karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo vartotojų patalpose (butuose) terminas Vilniaus mieste pratęstas iki 2017 m. kovo 1 d. Nagrinėjamoje civilinėje byloje nebuvo nustatinėjamos aplinkybės, iki kada galiojo 2013-05-07 užplombuoto karšto vandens metrologinė patikra, dėl to apeliacinės instancijos teismas negali šių aplinkybių nustatyti ir ginčo išnagrinėti iš esmės, todėl šioje dalyje sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15575.

156Teismas, nagrinėdamas ginčą iš naujo, jei tai būtų aktualu ginčo atveju, taip pat turėtų nustatyti, ar atsakovas UAB „Vilniaus energija“, spręsdamas dėl pagrindo skaičiuoti karšto vandens suvartojimą pagal normas, laikėsi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 187 punkto, kuris numato, kad skaičiuojant karšto vandens suvartojimą pagal normas, žmonių skaičius nustatomas pagal faktiškai gyvenančiųjų skaičių, o tik nepavykus jo nustatyti, skaičiuojama pagal deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičių.

15776.

158Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla dalyje grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidos nepaskirstomos ir neperskirstomos.

159Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

160panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą dalyje, kurioje atmestas ieškovo R. L. reikalavimas įpareigoti solidarius atsakovus UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ užskaityti ieškovo permoką už 120 m3 karšto vandens, už kurį ieškovas yra apmokėjęs atsakovei per namo bendriją, ir šį reikalavimą tenkinti iš dalies - įpareigoti atsakovą AB „Vilniaus šilumos tinklai“ suskaičiuoti permoką pagal 2011 metų sausio mėnesį galiojusius tarifus už 120 m3 karšto vandens ir įskaityti į ieškovo mokėtinas sumas.

161Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą dalyje, kurioje atmestas ieškovo R. L. reikalavimas įpareigoti solidarius atsakovus UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atlikti karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą ieškovo atžvilgiu pagal buto apskaitos prietaiso rodmenis, įvertinant permoką už 120 m3 karšto vandens, visus perskaičiavimus atliekant pagal kainas, kurias Komisija yra įpareigota patvirtinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-01-24 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-2681-822/2016, ir grąžinti šioje dalyje civilinę bylą nagrinėti iš naujo.

162Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas R. L. 2016 m. gruodžio 9 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, o... 6. 2.... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad nesutinka su atsakovo jam priskaičiuotais ir... 8. 3.... 9. Ieškovo teigimu, atsakovas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki dabar nepagrįstai... 10. 4.... 11. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas ne tik nėra surašęs... 12. 5.... 13. Pažymi, kad ieškovas yra vartotojas, t. y. silpnesnioji sutarties šalis,... 14. 6.... 15. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu... 16. 7.... 17. 2017 m. kovo 29 d. su UAB „Vilniaus energija“ sudaryta šilumos ūkio... 18. 8.... 19. Be to, UAB „Vilniaus energija“ teigimu, pareikšti reikalavimai yra... 20. 9.... 21. Prievolė išpirkti vartotojų apskaitos prietaisus pasibaigė daugiabučio... 22. 10.... 23. Pareigos karšto vandens tiekėjui po 2010 m. gegužės 1 d. perpirkti,... 24. 11.... 25. Atsakovo teigimu, jokia ieškovo permoka UAB „Vilniaus energija“ ir / ar... 26. 12.... 27. UAB „Vilniaus energija“, pradėjus skaičiuoti mokesčius nurodytam... 28. 13.... 29. Karšto vandens tiekėjo pareiga daugiabučio namo butuose įrengti karšto... 30. 14.... 31. Ginčo atveju UAB „Vilniaus energija“ teisės aktų nustatyta tvarka... 32. 15.... 33. Išdėstytos aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad ieškovui tinkamai bei... 34. 16.... 35. Atsakovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiliepime į ieškinį nurodė,... 36. 17.... 37. 2017-03-29 nuomos sutartis baigė galioti, nuo 2017-03-30 šilumos energijos... 38. 18.... 39. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcentavo, kad ieškovo nurodytos... 40. 19.... 41. Pagal UAB „Vilniaus energija“ pateiktus duomenis, nors rašytinės formos... 42. 20.... 43. Vykdant Šilumos ūkio įstatymo ir galiojusių Šilumos tiekimo ir vartojimo... 44. 21.... 45. UAB „Vilniaus energija“ ne kartą raštu kreipėsi į ieškovą, kad būtų... 46. 22.... 47. Dėl to, kad ieškovas iki šiol taip ir neleido UAB „Vilniaus energija“ ir... 48. 23.... 49. Vilniaus miesto apygardos administracinis teismas 2015-12-11 sprendimu... 50. 24.... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-05-17 nutartyje ir sprendime... 52. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 53. 25.... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį... 55. 26.... 56. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Vilniaus... 57. 27.... 58. 2013-04-29 ieškovo bute, nuplombavus karšto vandens skaitiklius, karšto... 59. 28.... 60. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog paties ieškovo pateiktoje... 61. 29.... 62. UAB „Vilniaus energija“ buvo šilumos ir (nuo 2010-05-01) karšto vandens... 63. 30.... 64. Kadangi rašytinės formos karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis pagal... 65. 31.... 66. Vykdydamas Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių... 67. 32.... 68. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ raštu ne kartą kreipėsi į ieškovą,... 69. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 70. 33.... 71. Ieškovas R. L. apeliaciniu skundu prašo priimti naujus įrodymus, kurių... 72. 34.... 73. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad nei vienas... 74. 35.... 75. Apeliantas laikosi pozicijos, kad ieškovo teisė reikalauti, kad atsakovas UAB... 76. 36.... 77. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 78. 37.... 79. Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas neteisingai nusprendė, kad... 80. 38.... 81. Apeliantas pažymi, kad, net ir vartotojams nuosavybės teises priklausantys... 82. 39.... 83. Byloje nustatyta, kad už karšto vandens tiekimą atsiskaitoma pagal šių... 84. 40.... 85. Ieškovas pateikia teismui naujai gautus įrodymus – 194-osios bendrijos... 86. 41.... 87. Atsakovas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atsiliepime su apeliaciniu skundu... 88. 42.... 89. Bylos nagrinėjimo metu nustatytas faktas, kad ieškovas darė karšto vandens... 90. 43.... 91. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad pagal įstatymų leidėjo valią naujų... 92. 44.... 93. Trečiasis asmuo 194-oji daugiabučių namų savininkų bendrija... 94. 45.... 95. Trečiojo asmens nuomone, jeigu UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens... 96. 46.... 97. Tiek UAB „Vilniaus energija“ atstovai, tiek 194-osios daugiabučių namų... 98. 47.... 99. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime su apeliaciniu skundu... 100. 48.... 101. Be to, atsakovas ir toliau laikosi pozicijos, kad nėra tinkamas atsakovas... 102. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 103. 49.... 104. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 105. 50.... 106. Apeliantas (ieškovas) R. L. Vilniaus apygardos teismui pateikė papildomus... 107. 51.... 108. Ieškovas 2018-08-23 apeliacinės instancijos teismui pateikė Vilniaus... 109. 52.... 110. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 111. 53.... 112. Nagrinėjamoje byloje buvo išnagrinėtas ginčas tarp vartotojo (ieškovo) ir... 113. 54.... 114. Taigi, ieškovas ieškinyje ir apeliaciniame skunde prašo, kad atsakovai... 115. 55.... 116. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad tiek UAB “Vilniaus energija”,... 117. 56.... 118. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal tuometinės redakcijos Šilumos tiekimo... 119. 57.... 120. UAB „Vilniaus energija“, vykdydama Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 d.,... 121. 58.... 122. Pagal bendruosius teisės principus kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas... 123. 59.... 124. Pagal Taisyklių (redakcija nuo 2012-09-27) 235.5 punktą karšto vandens... 125. 60.... 126. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens... 127. 61.... 128. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad,... 129. 62.... 130. Ieškovas tiek ieškiniu, tiek apeliaciniu skundu taip pat prašo įpareigoti... 131. 63.... 132. Į bylą pateiktas AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ parengtas... 133. 64.... 134. Iš į bylą pateikto AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ parengto... 135. 65.... 136. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovai iš esmės neginčijo, jog ieškovas už... 137. 66.... 138. Sutiktina su atsakovo UAB „Vilniaus energija“ teiginiais, jog ieškovas... 139. 67.... 140. Teisėjų kolegija, remdamasi AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“... 141. 68.... 142. Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovas neteisėtai skaičiavo karšto... 143. 69.... 144. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 27 d.... 145. 70.... 146. Teismų praktikoje pažymima, kad pagal įstatymus pagrindinis būdas vartotojo... 147. 71.... 148. Toks sutarties turinio apibrėžimas suponuoja išvadą, kad apmokama turi... 149. 72.... 150. Kilusio ginčo metu, kai atsakovui buvo pradėta skaičiuoti karšto vandens... 151. 73.... 152. Pagal CK 6.206 straipsnio nuostatas, viena sutarties šalis negali remtis kitos... 153. 74.... 154. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo... 155. 75.... 156. Teismas, nagrinėdamas ginčą iš naujo, jei tai būtų aktualu ginčo atveju,... 157. 76.... 158. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla dalyje grąžinama pirmosios... 159. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 160. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą... 161. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą... 162. Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo dalį...