Byla 2-298/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. Š. ir suinteresuoto asmens D. Š. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. nutarties, kuria skundas paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje Nr. 2-114-227/2008 pagal pareiškėjos N. Š. skundą individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ administratoriui, akcinei bendrovei Turto bankui, suinteresuotam asmeniui D. Š. dėl administratoriaus neteisėtų veiksmų ir kitų reikalavimų, ir

Nustatė

2Pareiškėja N. Š. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ administratoriaus A. T. veiksmus pripažinti neteisėtais. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjos N. Š. dalyvavimą teismo posėdžiuose pripažino būtinu. Pareiškėja 2007 m. lapkričio 9 d. su advokate Jūrate Kelpšaite sudarė atstovavimo sutartį.

3Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 13 d. posėdyje iš parengiamojo posėdžio perėjus prie bylos nagrinėjimo iš esmės, teismas, atsižvelgęs į pareiškėjos atstovės prašymą, bylos nagrinėjimą atidėjo ir paskyrė kitą posėdžio datą visiems bylos dalyviams priimtinu laiku 2008 m. kovo 13 d. 9 val. Tačiau paskirtu laiku į teismo posėdį pareiškėjai, jos atstovei ir suinteresuotam asmeniui D. Š. neatvykus, Panevėžio apygardos teismas 2008 m. kovo 13 d. nutartimi N. Š. skundą paliko nenagrinėtu, priteisė iš pareiškėjos 53 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad pareiškėjos dalyvavimas teismo posėdžiuose nepripažintas būtinu, ji turi atstovę. Teismas konstatavo, kad byloje dalyvaujantys asmenys apie bylos nagrinėjimą žinojo, tačiau pareiškėja ir jos atstovė iki bylos nagrinėjimo pradžios nepateikė prašymų bylos nagrinėjimą atidėti ar bylą nagrinėti joms nedalyvaujant, ir sprendė, kad esant nurodytoms aplinkybėms, skundas paliktinas nenagrinėtu (CPK 246 str.1 d., 296 str.1 d. 5 p.).

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo D. Š. prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir paskirti teismo posėdį pirmosios instancijos teisme nagrinėti iš esmės. Nurodo, kad:

  1. Teismas skundžiamoje nutartyje teigdamas, jog pareiškėjos dalyvavimas teismo posėdžiuose nepripažintas būtinu, prieštarauja to paties teismo 2007 m. spalio 30 d. nutarčiai, kurioje nustatyta, kad pareiškėjos dalyvavimas teismo posėdžiuose yra būtinas.
  2. Pats suinteresuotas asmuo D. Š. į teismo posėdį laiku neatvyko dėl to, kad sumaišė teismo posėdžio laiką – atvyko ne 9, o 13 val. Be to, laiką sumaišė ne tik suinteresuotas asmuo, bet ir pareiškėja bei jos atstovė, kurias D. Š. susitiko teismo pastate 2008 m. kovo 13 d. 13 val.
  3. D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ administratorius A. T. ir AB Turto banko atstovas R. I. suinteresuoto asmens telefono numerius žinojo, tačiau sąmoningai nenurodė jų teismui, atsisakė veikti už greitą ir tinkamą civilinės bylos išnagrinėjimą.

5Atskiruoju skundu pareiškėja N. Š. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį kaip nepagrįstą ir perduoti bylą nagrinėti tam pačiam teismui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas negalėjo palikti skundo nenagrinėtu, nes 2007 m. spalio 30 d. nutartimi pripažino pareiškėjos dalyvavimą teismo posėdžiuose būtinu.
  2. Pareiškėja 2008 m. kovo 13 d. prieš teismo posėdį labai jaudinosi, dėl ko jai pasidarė silpna, sutriko širdies darbas. Ji kreipėsi į VšĮ Kėdainių ligoninę, kur jai buvo atlikta kardiograma. Be to, byloje yra pažyma, patvirtinanti, jog pareiškėjai nustatytas vidutinio sunkumo depresijos sutrikimas su nerimo ir somatiniais simptomais.

6Atsiliepimais į atskiruosius skundus AB Turto bankas ir D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ administratorius A. T. prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirieji skundai netenkintini.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

9CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, jog kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką, teismas gali priimti sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, jog tesimas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

10Iš bylos medžiagos matyti (b. l. 105), kad pareiškėjos atstovė advokatė 2008 m. vasario 13 d. posėdžio metu buvo pasirašytinai informuota apie posėdžio, įvyksiančio 2008 m. kovo 13 d. vietą ir laiką. Taigi apie posėdžio vietą ir laiką šalims buvo pranešta tinkamai, šio fakto neneigia ir apeliantai. Nei pareiškėja, nei jos atstovė į teismo posėdį neatvyko, iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą. Apeliantė N. Š. nurodo, jog prieš teismo posėdį ją apėmė bendras silpnumas, dėl ko ji kreipėsi į gydymo įstaigą, jai buvo atlikta kardiograma. Tačiau suinteresuotas asmuo D. Š. savo atskirajame skunde teigia, jog pareiškėją ir jos atstovę sutiko teismo posėdžio dieną 13 val. teismo pastate. Šios aplinkybės neleidžia daryti išvados, jog pareiškėja įrodė savo teiginius dėl sveikatos būklės (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad iš teismui pateiktos kardiogramos matyti, jog ji atlikta 16 val. 42 min., t. y. gerokai po paskirto teismo posėdžio laiko. Be to, civilinio proceso įstatyme numatyta, kad neatvykimas į teismo posėdį dėl šalies ligos paprastai nelaikomas svarbia priežastimi (CPK 246 str. 1 d.). Todėl teismas, nustatęs, kad šalis neatvyko į teismo posėdį be svarbios priežasties, turi teisę palikti ieškinį (skundą) nenagrinėtą. Ši įstatymo nuostata suteikia teismui galimybę užtikrinti proceso koncentruotumo principo įgyvendinimą ir užkirsti kelią šalims vilkinti teismo procesą.

11Apeliantai teigia, jog teismas skundžiama nutartimi negalėjo palikti skundo nenagrinėtu neatvykus pareiškėjai ir jos atstovei, nes to paties teismo 2007 m. spalio 30 d. nutartimi nustatyta, jog pareiškėjos dalyvavimas yra būtinas. Su šiais apeliantų argumentais sutikti nėra pagrindo, nes priimant 2007 m. spalio 30 d. nutartį pareiškėja dar nebuvo sudariusi atstovavimo sutarties su advokate Jūrate Kelpšaite (b. l. 58). Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme. Kita vertus, šalys neprivalo dalyvauti teismo posėdyje ir gali vesti bylą per atstovus ar prašyti teismą bylą išnagrinėti joms ir jų atstovams nedalyvaujant (CPK 42 str., 51 str., 117,123-124, 133 str.). Pareiškėjos atstovė yra advokatė, t. y. profesionali teisininkė, žinanti neatvykimo į teismo posėdį teisines pasekmes, todėl galėjo ir privalėjo numatyti neatvykimo, nepranešimo ir neinformavimo teisines pasekmes. Pažymėtina, kad CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta ir bendroji šalių pareiga sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus. Taigi minėta 2007 m. spalio 30 d. nutartis negali būti pagrindu pareiškėjai piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir taip pat negali atimti iš teismo galimybės pasinaudoti CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostata. Be to, iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja dėl ligos nedalyvavo ir 2008 m. vasario 13 d. teismo posėdyje, tačiau tiek pareiškėjos atstovė, tiek suinteresuotas asmuo D. Š. sutiko, kad byla būtų nagrinėjama nedalyvaujant pareiškėjai (b. l. 97).

12Kitos apelianto D. Š. nurodomos aplinkybės, susijusios apelianto atvykimu į teismo posėdį kitu laiku, taip pat negali būti laikomos pakankamu pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti. (CPK 185 str.).

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytomis aplinkybėmis nėra teisinio pagrindo.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Panevėžio apygardos teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai