Byla 2-639-126/2013
Dėl 750 Lt negrąžintos paskolos, 75 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1485 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį atsakovei S. V

1 Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 750 Lt negrąžintos paskolos, 75 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 1485 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB “4finance“ ieškinį atsakovei S. V. ir

Nustatė

3Atsakovei S. V. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str., 130 str. tvarka (viešo paskelbimo būdu) įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

5Ieškovas nurodo ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2011-03-10 UAB „4finance“, valdanti sistemą SMScredit.lt su atsakovei S. V. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b.l. 4-7), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 750,00 Lt kreditą (b.l. 9) 30 dienų terminui, t.y. iki 2011-04-09 bei susitarė dėl 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Atsakovė pažeidė minėtos sutarties sąlygas, paskolos ir paskolos komisinio mokesčio laiku negrąžino, todėl remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu, 2011-04-10 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 2310,00 Lt skolą, kurią sudaro: 750.00 Lt paskola, 75.00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 1485,00 Lt delspinigių bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų ir 2011-03-10 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) sąlygų nesilaikė, laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 750 Lt negrąžintos paskolos ir 75 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, numatyto minėtoje vartojimo kredito sutartyje, priteistina iš atsakovės ieškovo naudai.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1485,00 Lt delspinigių. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu. Ieškovas paskaičiavo delspinigių sumą taikant 1 proc. delspinigių dydį nuo uždelstų mokėjimų, delspinigius skaičiuojant nuo 2011-04-10. Ieškovo nustatyti 1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 365 procentus metinių palūkanų, todėl šioje dalyje pateiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies.

8Laikytina, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

9Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, delspinigių skaičiavimo laikotarpį, laikytina, kad sutartyje numatyti 1 procento dydžio delspinigiai, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

10Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012 m. sausio 1 d. galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (CK 1.5 str.), atsižvelgdamas į prašomos priteisti skolos dydį, delspinigių skaičiavimo laikotarpį, teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, sumažinant prašomą priteisti 1485,00 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą sumą iki 74,25 Lt, t.y. nuo 1 procento iki 0,05 procento (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Atsakovė taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gegužės 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Nors ieškinio reikalavimai patenkinti iš dalies, t.y. 39 procentais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pateikdamas reikalavimą dėl 2310,00 Lt skolos priteisimo sumokėjo minimalų, CPK 82 str. nustatyta tvarka indeksuotą žyminį mokestį – 72 Lt, ieškovo naudai iš atsakovės priteistinas visas jo sumokėtas žyminis mokestis, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, kadangi priešingas aiškinimas pažeistų ieškovo teisėtą interesą gauti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovo reikalavimai (CPK 93 str. 4 d.).

13Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 2,10 Lt, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

17UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš S. V., a.k. ( - ) 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) negrąžintos paskolos, 75 Lt (septyniasdešimt penkis litus) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 74,25 Lt (septyniasdešimt keturis litus 25 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2013 m. gegužės 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio UAB „4finance“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė S. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas UAB „4finance” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai