Byla 2S-1414-510/2012
Dėl preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. L. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 11 d. ir 2012 m. balandžio 19 d. nutarčių civilinėje byloje Nr. 2-1580-894/2012 pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovei E. O. (jos teisių perėmja - D. Č. – A.) dėl skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovui dėl preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas M. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės E. O. (toliau – teisių perėmėjos atsakovės D. Č. – A.) 2 000 Lt avansą, 5 000 Lt baudą, 3 000 Lt nuostolius ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

5Atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2011 m. gegužės 25 d. preliminarią buto pirkimo-pardavimo sutartį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovo ieškinį ir atsakovės priešieškinį paliko nenagrinėtus. Teismas nutartyje nurodė, kad į teismo posėdį be pateisinamų priežasčių neatvyko ieškovas ir atsakovė, todėl tiek ieškinys, tiek priešieškinis paliktini nenagrinėti CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu.

8Ieškovas M. L. 2012 m. balandžio 12 d. pateikė teismui pareiškimą, prašydamas atsižvelgti į tai, kad neatvyko į teismo posėdį dėl to, kad transporto priemonė sugedo kelyje, teko laukti pagalbos, ir šį neatvykimą laikyti įvykusiu dėl nenumatytų svarbių aplinkybių ir atidėti posėdį.

9Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo prašymą. Teismas nutartyje nurodė, kad prašymas nebuvo pateiktas iki teismo posėdžio pradžios, todėl buvo priimta nutartis, kuria tiek ieškinys, tiek priešieškinis palikti nenagrinėti, nes prašyme nurodytos aplinkybės nebuvo žinomos teismui 2012 m. balandžio 11 d. vykusio teismo posėdžio metu.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Ieškovas M. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 11 d. ir 2012 m. balandžio 19 d. nutartis ir perduoti bylą nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. ieškovas į 2012 m. balandžio 11 d. posėdį vyko iš Prienų rajono. Vykstant į parengiamąjį posėdį, 15 km nuo namų, t. y. 35 km nuo Kauno, sugedo transporto priemonė. Įvykus nenumatytoms aplinkybėms, tą pačią dieną ieškovas informavo teismą telefonu, kadangi kitokiu būdu, t. y. raštu, informuoti apie tai neturėjo galimybių. Kitą dieną ieškovas nuvyko į teismą ir pateikė teismui prašymą, išdėstydamas priežastis, dėl kurių neatvyko į teismo posėdį ir prašydamas atidėti bylos nagrinėjimą, bei pateikė tai pagrindžiantį įrodymą – autoserviso išrašytą sąskaitą-faktūrą;
  2. ieškovas bylos eigoje nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nesiekė vilkinti proceso, bylos eigoje domėjosi bylos nagrinėjimu, tinkamai ir laiku pateikė procesinius dokumentus, dalyvavo 2012 m. vasario 29 d. vykusiame parengiamajame teismo posėdyje, t. y. bylos eigoje vykdė savo procesines pareigas tinkamai.
  3. ieškinio palikimas nenagrinėto ne tik pažeidžia ieškovo teisę į teisminę gynybą bei teisingą ginčo išsprendimą, bet ir sąlygoja neproporcingas sankcijas, t. y. ieškovui tektų kreiptis pakartotinai į teismą su ieškiniu, kas sąlygotų procesą iš pradžių, t. y. neoperatyvų ginčo išsprendimą. Ieškovas taip pat praranda teisę į jau patirtas nagrinėjant šią bylą bylinėjimosi išlaidas, o taip pat įmokėto žyminio mokesčio grąžinimą. Be to, atsakovei buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, dėl ko atsakovė galėtų pasinaudoti šia situacija bei apsunkinti ar padaryti teismo sprendimo įvykdymą neįmanomą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 246 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008).

14Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovo ieškinį ir atsakovės priešieškinį paliko nenagrinėtais motyvuodamas tuo, kad ieškovas ir atsakovė neatvyko į teismo posėdį be pateisinamos priežasties, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta (CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas apie 2012 m. balandžio 11 d. vyksiantį teismo parengiamąjį posėdį buvo informuotas pasirašytinai (1 t., b. l. 75-78). Į 2012 m. balandžio 11 d. vykusį teismo parengiamąjį posėdį nei ieškovas, nei atsakovė neatvyko, prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo iki teismo posėdžio pradžios jie nepateikė.

15Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nors nagrinėjamoje byloje formaliai egzistavo visos aplinkybės CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytiems teisiniams padariniams taikyti, tačiau nagrinėjamoje proceso stadijoje ieškinio ir priešieškinio palikimas nenagrinėtų negali būti pripažįstamas pagrįstu ir teisėtu dėl principinių civilinio proceso nuostatų aiškinimo ir taikymo. Vienas civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 straipsnis), o šiam tikslui pasiekti CPK 7 straipsnyje, 8 straipsnyje, 159 straipsnyje bei kitų straipsnių nuostatose įtvirtinta tiek teismo, tiek šalių pareiga veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

16Nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį į tai, kad ieškovas neatvyko į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių – vykstant į teismo parengiamąjį posėdį, sugedo transporto priemonė (1 t., b. l. 189), prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo dėl objektyvių priežasčių nebuvo galimybių pateikti teismui nei prieš posėdį, nei posėdžio metu. Vertinant, ar ieškovas sąžiningai naudojosi ir nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, ar savo veiksmais nesiekė vilkinti civilinio proceso, būtina pažymėti, kad pagal byloje esančią medžiaga ieškovas laiku ir pareigingai vykdė teismo įpareigojimus teikiant procesinius dokumentus, dalyvavo pirmame teismo parengiamajame teismo posėdyje (1 t., b. l. 75, 152, 164, 173). Civilinė byla iškelta 2011 m. gruodžio 12 d. (1 t., b. l. 3). Ieškovo teigimu, teismas buvo informuotas telefonu apie tai, kad dėl objektyvių priežasčių neatvyks į teismo posėdį. Be to, ieškovas kitą dieną, t. y. 2012 m. balandžio 12 d., pateikė teismui pareiškimą, nurodydamas neatvykimo į posėdį priežastis ir pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus (1 t, b. l. 188-189).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje įtvirtinta, kad yra galimos konkrečios situacijos, kai bylos nagrinėjimas jau pažengęs, prioriteto suteikimas formaliesiems aspektams paneigtų esminius civilinio proceso principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovas sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, vykdė teismo nurodymus, aktyviai dalyvavo procese. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia procesinė situacija, kai jis neatvyko į teismo posėdį ir nebuvo iš anksto gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, susiklostė dėl objektyvių priežasčių, nes ieškovui vykstant iš Prienų rajono į teismo posėdį Kaune sugedo transporto priemonė. Šioje konkrečioje situacijoje skundžiama pirmosios instancijos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis ieškinį ir priešieškinį palikti nenagrinėtais neatitinka pagrindinių proceso tikslų, todėl negali būti palikta galioti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Būtent tokia yra vėliausia teismų praktika nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis, esant analogiškoms aplinkybėms, ieškiniai palikti nenagrinėti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-296/2012).

18Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovo prašymą atidėti teismo posėdį, pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį negali būti apeliacinio apskundimo objektas, nes tokios nutarties apskundimo galimybė CPK nenumatyta ir nutartis neužkerta galimybės tolimesnei proceso eigai, todėl apeliacinis procesas dėl šios nutarties nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 336–337 straipsniais,

Nutarė

20Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Apeliacinį procesą pagal ieškovo M. L. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutarties nutraukti.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus teismo posėdyje apeliacine... 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas M. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 5. Atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2011 m. gegužės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovo... 8. Ieškovas M. L. 2012 m. balandžio 12 d. pateikė teismui pareiškimą,... 9. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 19 d. nutartimi atsisakė... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Ieškovas M. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. CPK 246 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, jeigu duomenų apie šalių... 14. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi... 15. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nors nagrinėjamoje byloje... 16. Nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį į tai, kad ieškovas neatvyko... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje įtvirtinta, kad yra... 18. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, kuria... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 336–337... 20. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir... 21. Apeliacinį procesą pagal ieškovo M. L. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto...