Byla 2S-1041-656/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) Global Solution GmbH atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Transtira“ ieškinį atsakovui Global Solution GmbH dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Transtira“ padavė ieškinį atsakovui Global Solution GmbH dėl 82.556,46 Lt (23.910 EUR) skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovo UAB „Transtira“ naudai. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo piniginių lėšų, nekilnojamojo arba kilnojamojo turto areštą ieškinio sumoje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi ieškovo UAB „Transtira“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas nutarė areštuoti atsakovui Global Solution GmbH, į. k. 1529227547, buveinė Friedrich str. 60, 25813 Husum, Vokietijos Federacinė Respublika, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis neviršijant 23.910 EUR sumos, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, ir tik turto nesant ar esant jo nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant bendros 23.910 EUR sumos, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atlikti privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei fondus, taip pat mokėti su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas darbuotojams bei atsiskaityti su ieškovu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

8Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui klausimą nagrinėti iš naujo.

9Atskirajame skunde nurodė, kad atsakovas yra Vokietijos Federacinės Respublikos juridinis asmuo, todėl nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pripažinti ir vykdyti yra taikomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 III skyriaus 2 skirsnyje nustatytos teismo pripažinimo, vykdymo procedūros. Reglamento 34 straipsnio 2 punktas nustato, kad teismo sprendimas nėra pripažįstamas, jei jis buvo priimtas atsakovui nedalyvaujant procese, ir jeigu atsakovas neturėjo galimybės laiku ir tinkamu būdu gauti bylos iškėlimo arba lygiaverčio dokumento, kad galėtų susitarti dėl savo gynybos, išskyrus jei atsakovas nepradėjo proceso siekdamas apskųsti tokį sprendimą, kai tai jam buvo įmanoma padaryti. Europos Teisingumo Teismo praktika patvirtina, kad sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių prilyginamas galutiniam teismo sprendimui. Todėl atsakovas turėjo būti informuotas apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. Kadangi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtas nepranešus atsakovui, todėl, atsakovo manymu, teismas pažeidė procesines teisės normas, dėl ko nutartis negali būti įgyvendinta, todėl naikintina.

10Ieškovas atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad teismo nutartis teisėta ir pagrįsta. Ieškovo tvirtinimu, teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui, tačiau tai nėra privaloma.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atsakovas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ginčija vien tuo pagrindu, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėtas atsakovui nepranešus, t.y. dėl galimų procesinių pažeidimų.

16CPK 147 straipsnio 1 dalis nustato, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą teismas atsakovui praneša, kai mano, kad tai būtina. Taigi proceso teisės normos nenumato privalomo šalies informavimo apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą.

17Atsakovas yra Vokietijos Federacinės Respublikos juridinis asmuo, todėl sutiktina su atsakovo argumentu, kad nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pripažinti ir vykdyti yra taikomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 (toliau – Reglamento) III skyriaus 2 skirsnyje nustatytos teismo pripažinimo, vykdymo procedūros. Reglamento 34 straipsnio 2 punktas nustato, kad teismo sprendimas nėra pripažįstamas, jei jis buvo priimtas atsakovui nedalyvaujant procese, ir jeigu atsakovas neturėjo galimybės laiku ir tinkamu būdu gauti bylos iškėlimo arba lygiaverčio dokumento, kad galėtų susitarti dėl savo gynybos, išskyrus jei atsakovas nepradėjo proceso siekdamas apskųsti tokį sprendimą, kai tai jam buvo įmanoma padaryti. Taigi Reglamento 34 straipsnio 2 punkte įtvirtinto teismo sprendimo nepripažinimo pagrindo esmę sudaro asmens neinformavimas arba netinkamas informavimas apie prieš šį asmenį vykstantį teismo procesą, kai dėl šio asmens neinformavimo arba netinkamo informavimo buvo iš esmės pažeistos jo teisės, asmuo neteko galimybių gintis kitoje ES valstybėje narėje vykusiame teismo procese.

18Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą ginčo sumoje - nepranešęs atsakovui. Todėl nustatytina, ar atsakovo neinformavimas turėjo esminės reikšmės atsakovo procesinių teisių įgyvendinimui.

19Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovą atstovaujantis teisininkas 2014-11-18 apylinkės teisme atsiėmė ginčijamą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kas leidžia spręsti, kad šią dieną atsakovui tapo žinoma apie priimtą procesinį teismo sprendimą ir jis realiai įgijo teisę ginčyti jam nepalankią nutartį, pateikiant savo argumentus bei įrodymus bei pasitelkiant kvalifikuotą teisininką. Atsakovas šia teise pasinaudojo pateikdamas atskirąjį skundą, kuriame turėjo galimybę išdėstyti argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo. Sutinkant su atskirojo skundo argumentais, teismui suteikta teisė ginčijamą nutartį pasinaikinti (CPK 334 str. 2 d.). Deja, atsakovas pats nepasinaudojo aptarta procesine teise, nepateikė jokių argumentų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimo nepagrįstumo. Todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentu, kad atsakovo neinformavimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą iš esmės pažeidė jo teises, užkirto galimybes gintis teisminiame procese.

20Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jie tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje aplinkybė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas kilęs dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010-09-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010). Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas dėl 23.910 EUR sumos, kurią teismas pripažino ženklia bei tuo pagrindu taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas tai paneigiančių argumentų nenurodė.

21Atsižvelgiant į aptartą apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ginčijama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Transtira“ padavė ieškinį atsakovui Global Solution GmbH dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 8. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 9. Atskirajame skunde nurodė, kad atsakovas yra Vokietijos Federacinės... 10. Ieškovas atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti... 15. Atsakovas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ginčija vien... 16. CPK 147 straipsnio 1 dalis nustato, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 17. Atsakovas yra Vokietijos Federacinės Respublikos juridinis asmuo, todėl... 18. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d.... 19. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovą atstovaujantis teisininkas 2014-11-18... 20. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Atsižvelgiant į aptartą apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti...