Byla 2A-1050/2013
Dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DNB banko, atsakovų A. S. ir K. S. bei trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių statyba“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-901-527/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės DNB banko ieškinį atsakovams A. S. ir K. S. dėl skolos priteisimo bei trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, ieškinį ieškovui akcinei bendrovei DNB bankui dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų: 1) 478 921,24 Lt negrąžinto kredito ir 9 221,31 Lt palūkanų pagal 2005 m. balandžio 15 d. kredito linijos sutartį Nr. 244; 2) 213 000 Lt negrąžinto kredito ir 6 841,90 Lt palūkanų pagal 2007 m. kovo 8 d. kreditavimo sutartį Nr. K-0500-2007-01; 3) 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas; 4) bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad su trečiuoju asmeniu 2005 m. balandžio 15 d. sudarė kredito linijos sutartį Nr. 244 (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) (toliau – kredito linijos sutartis), kurios pagrindu suteikė trečiajam asmeniui 480 000 Lt kredito linijos limitą. Prievolių pagal kredito linijos sutartį įvykdymui užtikrinti ieškovas 2006 m. balandžio 4 d. sudarė laidavimo sutartį Nr. 1 su atsakovu K. S. ir 2007 m. kovo 8 d. laidavimo sutartį Nr. 1 su atsakovu A. S.. Šiomis sutartimis atsakovai įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo prievoles ieškovui.

6Ieškovas taip pat nurodė, kad su trečiuoju asmeniu 2007 m. kovo 8 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. K-500-2007-01 (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) (toliau – kreditavimo sutartis), kurios pagrindu suteikė trečiajam asmeniui 380 000 Lt kreditą. Prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymui užtikrinti ieškovas 2007 m. kovo 8 d. sudarė laidavimo sutartį Nr. 1 su atsakovu K. S. ir laidavimo sutartį Nr. 2 su atsakovu A. S.. Šiomis sutartimis atsakovai taip pat įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo prievoles ieškovui.

7Ieškovo teigimu, trečiasis asmuo kredito linijos ir kreditavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai. Trečiasis asmuo kredito linijos sutartyje nustatytais terminais nemokėjo palūkanų ir delspinigių, todėl ieškovo 2011 m. kovo 23 d. raštu sutartis buvo nutraukta sutarties bendrosios dalies 37 ir 40.1 punktų pagrindu (CK 6.217 str. 5 d.). Suėjus kreditavimo sutartyje nustatytam galutiniam kredito grąžinimo terminui (2011 m. vasario 25 d.), trečiasis asmuo negrąžino ieškovui kredito, nesumokėjo palūkanų ir delspinigių (sutarties specialiosios dalies 4, 5.1 p.i, specialiosios dalies 15-16, 34 p.). Ieškovo paskaičiavimu, trečiasis asmuo pagal kredito linijos sutartį liko skolingas 478 921,24 Lt negrąžinto kredito ir 9 221,31 Lt palūkanų, o pagal kreditavimo sutartį – 213 000 Lt negrąžinto kredito ir 6 841,90 Lt palūkanų, iš viso 707 984,45 Lt. Kadangi atsakovai (laiduotojai) atsako ieškovui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai už trečiojo asmens prievolių įvykdymą, ieškovas reikalauja priteisti 707 984,45 Lt solidariai iš atsakovų. Ieškovas prašo iš laiduotojų priteisti 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, nes jie atsako ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir trečiasis asmuo.

8Trečiasis asmuo pareiškė ieškovui ieškinį dėl kredito linijos ir kreditavimo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Nurodė, kad įsipareigojimų pagal minėtas sutartis įvykdymui užtikrinti ieškovui buvo įkeistas trečiajam asmeniui priklausantis turtas. Aplinkybę, kad trečiasis asmuo vykdė kredito linijos sutartį, patvirtina kredito limito padidinimas ir papildomo kredito suteikimas pagal kreditavimo sutartį. Pasaulinė finansinė krizė padarė neigiamą įtaką trečiojo asmens veiklai (statyba). Negaudamas planuotų pajamų trečiasis asmuo ne kartą kreipėsi į ieškovą dėl kredito grąžinimo termino pratęsimo, tačiau ieškovas šiuos prašymus ignoravo. Trečiasis asmuo buvo suradęs pirkėjus įsigyti įkeistą turtą, kreipėsi į ieškovą dėl leidimo parduoti jam įkeistą turtą suteikimo, gautas lėšas skiriant padengti kreditą pagal kreditavimo sutartį, tačiau ieškovas ir šių trečiojo asmens prašymų nesvarstė. Taigi visos trečiojo asmens pastangos išspręsti kylančią problemą dėl kredito grąžinimo termino praleidimo ieškovo buvo ignoruotos. Nustatytu terminu trečiajam asmeniui negrąžinus kredito pagal kreditavimo sutartį, ieškovas 2011 m. kovo 23 d. raštu vienašališkai ją nutraukė ir pareikalavimo grąžinti 213 000 Lt, papildomai pridedant palūkanas ir delspinigius. Tuo pačiu raštu ieškovas vienašališkai nutraukė kredito linijos sutartį, kurios grąžinimo terminas (2012 m. rugsėjo 30 d.) net nebuvo suėjęs, ir pareikalavo grąžinti 478 921,74 Lt, papildomai pridedant palūkanas ir delspinigius. Nutraukęs abi sutartis, ieškovas pradėjo išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą. Trečiojo asmens teigimu, minėti ieškovo veiksmai akivaizdžiai pažeidė sutarčių vykdymo principus, taip pat bendruosius civilinės teisės principus. Ieškovas netinkamai bendradarbiavo su trečiuoju asmeniu. Ieškovui įkeisto turto vertė yra žymiai didesnė nei suteikto kredito suma. Ieškovui davus sutikimą parduoti dalį įkeisto turto, būtų grąžintas kreditas pagal kreditavimo sutartį. Ieškovui nesąžiningai ir neteisėtai pradėjus išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą, trečiajam asmeniui iškilo reali grėsmė netekti viso ieškovui įkeisto turto. Ieškovas nenurodė jokių kredito linijos sutarties nutraukimo pagrindų, nors kredito grąžinimo terminas pagal šią sutartį nebuvo suėjęs.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovų solidariai 707 984,45 Lt negrąžinto kredito (kartu su palūkanomis) ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2011 m. liepos 11 d.) iki 2012 m. sausio 12 d.; atmetė trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, ieškinį ieškovui, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas iš ieškovo pateiktų kredito linijos ir kreditavimo sutarčių sąskaitų išrašų nustatė kreditų suteikimo, pradelsimo bei grąžinimo faktus, o iš skolos grafikų – trečiojo asmens skolą ieškovui pagal šias sutartis, t. y. trečiojo asmens skola 2011 m. birželio 29 d. pagal kredito linijos sutartį buvo 488 142,55 Lt, o pagal kreditavimo sutartį – 219 841,90 Lt. Teismas pažymėjo, kad nei atsakovai, nei trečiasis asmuo skolos dydžio pagal minėtas sutartis jokiais įrodymais ir paskaičiavimais nenuginčijo, todėl atmetė atsakovų ir trečiojo asmens argumentus dėl nenustatyto skolos dydžio.

12Pasisakydamas dėl kreditavimo sutarties pabaigos teismas pritarė ieškovo argumentams, kad ši sutartis pasibaigė ne ją ieškovui nutraukus, o suėjus galutiniam 2011 m. vasario 25 d. kredito grąžinimo terminui (2010 m. spalio 19 d. susitarimo dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo 1.1 punktas). Kadangi kreditavimo sutartis pasibaigė suėjus prievolės įvykdymo terminui, teismas sprendė, kad nėra įmanomas šios sutarties nutraukimo nuginčijimas, nes nutraukimo šiuo atveju nebuvo ir negalėjo būti. Teismas pažymėjo, kad netgi esant pagrindui pripažinti, jog kreditavimo sutartis buvo nutraukta ieškovo 2011 m. kovo 23 d. raštu, šio nutraukimo nėra jokio pagrindo pripažinti negaliojančiu, nes sutartis buvo nutraukta taip pat jau suėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui. Konstatavus kreditavimo sutarties pasibaigimą, teismo nuomone, neturi teisinės reikšmės trečiojo asmens argumentai dėl ieškovo bendradarbiavimo pareigos pažeidimo, susiję išimtinai su kreditavimo sutarties vykdymu. Teismas pritarė ieškovo argumentams, kad trečiojo asmens teiginiai dėl ieškovo nebendradarbiavimo yra deklaratyvūs ir neįrodyti. Trečiasis asmuo, teigdamas, kad ne kartą kreipėsi į ieškovą dėl kreditavimo sutarties pakeitimo, kad buvo suradęs pirkėjų, nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų. Teismo posėdyje apklausti ieškovo darbuotojai nepatvirtino, kad trečiasis asmuo būtų suteikęs ieškovui visą esminę informaciją, reikalingą priimti sprendimą dėl leidimo parduoti turtą išdavimo. Tai, kad tokia informacija ieškovui nebuvo suteikta, matyti ir iš ieškovo 2011 m. birželio 6 d. rašto. Neįrodytais teismas laikė trečiojo asmens teiginius, kad įkeisto turto vertė buvo žymiai didesnė nei suteiktas kreditas, kad ieškovas visiškai nesvarstydavo trečiojo asmens prašymų, kad be jokių priežasčių atsisakė suteikti leidimą parduoti įkeistą turtą. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad ieškovas bendradarbiavo su trečiuoju asmeniu ir svarstė klausimą išduoti leidimą dėl įkeisto turto realizavimo.

13Dėl kredito linijos sutarties nutraukimo teismas nurodė, kad trečiasis asmuo neneigia fakto, jog netinkamai vykdė šią sutartį ir kad jos nutraukimo metu buvo susidariusi skola, todėl ieškovui nereikėjo papildomai įrodinėti kredito linijos sutarties pažeidimo fakto. Vien tai, kad ieškovo 2011 m. kovo 23 d. rašte nėra nurodytas konkretus sutarties punktas ar įstatymo norma, teismo nuomone, nesudaro pagrindo kredito linijos sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu. Trečiajam asmeniui turi būti žinomi sutartyje numatyti jos nutraukimo pagrindai. Pagal kredito linijos sutartis 41 punktą tiek sutartyje numatytų, tiek teisės aktuose nustatytų trečiojo asmens įsipareigojimų nevykdymas yra esminis sutarties pažeidimas. Nesant ginčo, kad trečiasis asmuo kredito linijos sutarties nutraukimo metu buvo pažeidęs savo prievoles, akivaizdu, jog ieškovas turėjo teisėtą pagrindą nutraukti šią sutartį.

14Pasisakydamas dėl laiduotojų atsakomybės teismas nurodė, kad atsakovai yra solidariai atsakingi su trečiuoju asmeniu. Teismas atmetė atsakovų argumentus dėl pagrindinio skolinininko (trečiojo asmens) patraukimo bendraatsakiu šioje byloje, nes pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Tai, kad pagrindiniam skolininkui yra iškelta restruktūrizavimo byla, teismo nuomone, taip pat netrukdo spręsti solidariai atsakingų laiduotojų atsakomybės klausimo byloje, kurioje iš pagrindinio skolininko neprašoma priteisti įsiskolinimo. Teismas nurodė, kad, trečiajam asmeniui nevykdant įsipareigojimų pagal kredito linijos ir kreditavimo sutartis, atsakovams kilo atsakomybė už tinkamą įsipareigojimų vykdymą kaip solidariąją prievolę turintiems bendraskoliams (CK 6.81 str., laidavimo sutarčių 1.1, 1.2 p.).

15Dėl procesinių palūkanų teismas pažymėjo, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, todėl iš jų priteistinos tik 5 proc. dydžio procesinės palūkanos. Kadangi trečiajam asmeniui yra iškelta restruktūrizavimo byla (teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 12 d.), o pagal ĮRĮ nuo šios dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, teismas procesines palūkanas iš atsakovų priteisė iki 2012 m. sausio 12 d.

16III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

17Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo dalį, kuria procesinės palūkanos priteistos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki 2012 m. sausio 12 d. ir sumažintos nuo 6 proc. iki 5 proc., šioje dalyje priimti naują sprendimą, priteisiant ieškovui iš atsakovų solidariai 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Aplinkybė, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, savaime nelemia fakto, jog jiems turi būti taikoma CK 6.210 straipsnio 1 dalis ir priteisiamos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos, o ne šio straipsnio 2 dalis, kurioje numatytos 6 proc. dydžio palūkanos. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo yra verslininkas, iš jo priteisiamos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos. Nagrinėjamu atveju atsakovai, sudarydami su ieškovu laidavimo sutartis, veikė kaip su trečiuoju asmeniu susiję asmenys, kurie yra pelno siekiančio juridinio asmens akcininkai, o vienas iš jų (A. S.) dar ir šio juridinio asmens vadovas, todėl šiuo atveju jie CK 6.210 straipsnio prasme laikytini verslininkais. Laidavimo sutartimis atsakovai laidavo už dviejų verslo subjektų (ieškovo ir trečiojo asmens) sudarytų sandorių pagrindu atsiradusių trečiojo asmens prievolių įvykdymą. Kreditai buvo skirti trečiajam asmeniui ir jos veiklai, kurios rezultatai atitenka būtent akcininkams.

192. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir jų, kaip civilinės atsakomybės netesybų forma, mokėjimas kildinamas iš pačių laiduotojų neteisėtų veiksmų – lėšų nesumokėjimo geruoju, esant jų galiojančiai papildomai prievolei grąžinti lėšas ieškovui už trečiąjį asmenį. Šių palūkanų skaičiavimui neturi teisinės reikšmės, kad pagrindiniam skolininkui dėl restruktūrizavimo jos negali būti skaičiuojamos. Teismų praktikoje yra pasisakyta dėl laiduotojų prievolės, skolininkui iškėlus bankroto bylą, mokėti procesines palūkanas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-357/2011). Laiduotojų prievolė mokėti procesines palūkanas grindžiama jų, kaip laiduotojų, asmeninės prievolės pažeidimu.

20Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo prašo panaikinti Kauno apygardos eismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti kredito linijos ir kreditavimo sutarčių nutraukimą negaliojančiu. Trečiojo asmens apeliacinio skundo turinys yra identiškas šioje byloje trečiojo asmens ieškovui pareikšto ieškinio turiniui, papildomai nurodant, kad trečiasis asmuo nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kurių pagrindu buvo atmestas trečiojo asmens savarankiškas reikalavimas, nes pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas ir dėl šių pažeidimų buvo neteisingai išspręsta byla.

21Apeliaciniu skundu atsakovas A. S. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė privalomąjį procesinį bendrininkavimą reglamentuojančias teisės normas. Atsakovai ir pagrindinis skolininkas (trečiasis asmuo) yra solidariai atsakingi ieškovui, todėl šioje byloje ieškovas turėjo pagrindinį skolininką patraukti bendraatsakiu, nes ieškinio dalykas yra bendrai pagal įstatymus pagrindiniam skolininkui ir atsakovams priklausančios pareigos (privalomas bendrininkavimas). Pagal CK 6.82 straipsnio 1 dalį laiduotojas, kuriam pareikštas reikalavimas, privalo patraukti pagrindinį skolininką dalyvauti byloje. CK 6.6 straipsnio 4 dalies nuostatas būtina aiškinti kartu su CK 6.14 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią kreditorius gali pareikšti ieškinį bet kuriam iš solidarių bendraskolių, tačiau skolininkas, kuriam pareikštas ieškinys, turi teisę reikalauti įtraukti į bylą kitus bendraskolius. Nagrinėjamu atveju atsakovai prašė į bylą atsakovu įtraukti pagrindinį skolininką, tačiau teismas su tuo nesutiko, nepaisant to, kad tarp atsakovų ir pagrindinio skolininko yra privalomas bendrininkavimas (CPK 43 str. 1 d. 1 p.). Teismas, nustatęs atsakovų privalomąjį bendrininkavimą, turėtų atitinkamai pasiūlyti ieškovui įtraukti į procesą ir kitus bendraatsakius. Ieškovui to nepadarius teismas turėtų bylą nagrinėti iš esmės ir ieškinį atmesti.

232. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Ieškovas pateikė teismui tik kredito sutarties ir savo paties išrašytas pažymas, kuriose nurodė, kiek tariamai trečiasis asmuo yra skolingas ieškovui, taip pat memorialinius orderius bei sąskaitų išrašus. Tačiau pateiktų dokumentų turinys neįrodo trečiojo asmens įsiskolinimo dydžio. Pirma, ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių pagrindinio skolininko sumokėtų palūkanų dydžio. Antra, pateiktų dokumentų turinys yra neaiškus ir klaidinantis. Tuo tarpu ieškovas nėra patraukęs pagrindinio skolininko atsakovu šioje byloje, kuris galėjo pasisakyti dėl skolos dydžio. Dėl šios priežasties turėjo būti laikytina, kad ieškinys yra neįrodytas. Atsakovai neturėjo galimybių pateikti įrodymų, kurie patvirtintų pagrindinio skolininko tikrąjį skolos dydį, kadangi jie nebuvo kredito sutarties šalimi.

243. Teismas netinkamai išaiškino laidavimą reglamentuojančias teisės normas. Pagal CK 6.76 straipsnį laiduotojas įsipareigoja atsakyti, jei asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys savo prievolės. Negalima konstatuoti, kad pagrindinis skolininkas neįvykdė ar neįvykdys savo prievolės ieškovui. Pagrindiniam skolininkui yra iškelta restruktūrizavimo byla, todėl sustabdytas visų prievolių ieškovui vykdymas, kurios bus vykdomos ir patenkintos restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka. Sustabdžius pagrindinės prievolės vykdymą, turėtų būti sustabdomas ir šalutinės prievolės (laidavimo) vykdymas. Šalutinė prievolė negali būti vykdoma tol, kol neaišku, ar bus ateityje įvykdyta pagrindinė prievolė.

254. Teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas, reikalaujančias, kad teismo priimtas sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas.

26Apeliaciniu skundu atsakovas K. S. panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia vieninteliu argumentu dėl teismo netinkamai išaiškintų ir pritaikytų privalomąjį procesinį bendrininkavimą reglamentuojančių teisės normų, kuris visiškai sutampa su kito atsakovo A. S. analogišku argumentu.

27Atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo dalį, kurią skundžia trečiasis asmuo, palikti nepakeistą. Nurodo, kad trečiojo asmens apeliacinis skundas grindžiamas tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti trečiojo asmens pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose ir dėl kurių teismas išsamiai pasisakė. Ieškovas visiškai sutinka su teismo išdėstytais motyvais ir išvadomis atmetant trečiojo asmens savarankišką reikalavimą dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Jokių naujų argumentų, kuriais būtų grindžiamas nesutikimas su teismo nustatytų aplinkybių vertinimu, apeliaciniame skunde nėra pateikta.

28Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas prašo skundus atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo dalį, kurią skundžia atsakovai, palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

291. Atsakovai nepagrįstai teigia, kad bendraatsakiu šioje byloje kartu su laiduotojais turėjo būti patrauktas ir pagrindinis skolininkas. Nei CK 6.82 straipsnio 1 dalis, nei CK 6.14 straipsnio 3 dalis nenustato skolininko, kurį įtraukti dalyvauti byloje pareiga tenka bendraskoliui (šiuo atveju laiduotojams) procesinės padėties, neįpareigoja teismo įtraukti pagrindinį skolininką atsakovu ir nepaneigia CK 6.6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos kreditoriaus teisės savo nuožiūra pasirinkti, kuriam iš solidarių skolininkų reikšti reikalavimą. Nagrinėjamu atveju pagrindinis skolininkas dalyvavo byloje trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, todėl turėjo galimybę naudotis visomis CPK 46 straipsnyje nustatytomis procesinėmis teisėmis ir reikšti ieškovui prieštaravimus. Nėra jokio pagrindo išvadai, kad į bylą atsakovu neįtraukus pagrindinio skolininko, laiduotojams pareikštas ieškinys turėjo būti atmestas. Būtent tokios pozicijos laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-719/2011, 2012 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-344/2012).

302. Tai, kad atsakovams atrodo nepriimtini ieškovo į bylą pateikti įrodymai, pagrindžiantys skolos pagal kredito linijos ir kreditavimo sutartis dydį, nereiškia, jog ieškovo reikalautas priteisti skolos dydis yra neįrodytas ar nepagrįstas. Iš ieškovo teismui pateiktų dokumentų akivaizdžiai matyti kredito gavėjo negrąžintos kredito sumos pagal kredito sutartis, palūkanų dydis ir jų priskaičiavimo laikotarpiai. Kadangi atsakovai jokiai įrodymais ieškovo skolos paskaičiavimo nenuginčijo ir jokių savo skaičiavimų dėl skolos dydžio į bylą nepateikė, teismas visiškai pagrįstai skolą priteisė pagal ieškovo į bylą pateiktus skolos dydį pagrindžiančius dokumentus. Nepagrįstai teigiama, kad atsakovai neturėjo galimybės pateikti tokių įrodymų, o pagrindinis skolininkas dėl skolos dydžio galėjo pasisakyti tik būdamas į bylą įtrauktas atsakovu. Pagrindinis skolininkas šioje byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu, tačiau nepasinaudojo teise teikti įrodymus apie savo įsipareigojimų ieškovui dydį. Atsakovai yra pagrindinio skolininko akcininkai, o A. S. kartu ir vadovas, todėl turėjo visas galimybes pateikti savo paskaičiavimus į bylą. Visi duomenys apie pagrindinio skolininko sumas atsakovams buvo ir yra lengvai prieinami.

313. Restruktūrizavimo bylos pagrindiniam skolininkui iškėlimas ir jo prievolių vykdymo sustabdymas (atidėjimas) nelemia laiduotojų kaip solidariųjų bendraskolių prievolių vykdymo sustabdymo (atidėjimo). ĮRĮ nuostatos taikomos tik restruktūrizuojamai įmonei, o laiduotojų atsakomybei taikomos CK ir laidavimo sutarčių nuostatos. Pagal CK 6.82 straipsnio 4 dalį laiduotojo prievolės įvykdymo atidėjimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu prievolės įvykdymo atidėjimą pagrindiniam skolininkui suteikia kreditorius. Ieškovas nėra suteikęs tokio atidėjimo. Pagal CK 6.76 straipsnį laiduotojo civilinės atsakomybės atsiradimo momentas yra siejamas su pagrindinio skolininko prievolės kreditoriui neįvykdymu. Atsiradus laiduotojo asmeninei atsakomybei, laiduotojas nedisponuoja teise remtis vėliau atsiradusiomis, išimtinai su pagrindinio skolininko asmeniu susijusiomis aplinkybėmis, laikinai atleidžiančiomis pagrindinį skolininką nuo neįvykdytų prievolių savo kreditoriams vykdymo. Laiduotojo atsakomybė tokiu atveju išlieka ir tęsiasi iki laiduotojo prievolių už pagrindinį skolininką įvykdymo. Nagrinėjamu atveju prievolių pagal kredito sutartis pažeidimas atsirado dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo momento. Todėl visiškai pagrįsta teismo išvada, kad restruktūrizavimo bylos pagrindiniam skolininkui iškėlimas netrukdo spręsti solidariai atsakingų atsakovų atsakomybės klausimo byloje pagal ieškovo atsakovams (laiduotojams) pareikštą ieškinį dėl skolos priteisimo.

324. Teismo sprendimas priimtas nepažeidus ir tinkamai pritaikius materialiosios ir proceso teisės normas (išskyrus procesinių palūkanų priteisimą reglamentuojančias teisės normas), nustačius ir įvertinus bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir išsamiai jį motyvavus.

33Kitų atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Bylos duomenimis, ieškovas su trečiuoju asmeniu 2005 m. balandžio 15 d. sudarė kredito linijos sutartį Nr. 244 (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais), kurios pagrindu suteikė trečiajam asmeniui 480 000 Lt kredito linijos limitą (t. 1, b. l. 9-33). Prievolių pagal kredito linijos sutartį įvykdymui užtikrinti ieškovas 2006 m. balandžio 4 d. sudarė laidavimo sutartį Nr. 1 su atsakovu K. S. ir 2007 m. kovo 8 d. laidavimo sutartį Nr. 1 su atsakovu A. S. (t. 1, b. l. 34-37, 38-40). Šiomis sutartimis atsakovai įsipareigojo atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir trečiasis asmuo, jeigu jis neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai savo prievoles ieškovui. Ieškovas su trečiuoju asmeniu 2007 m. kovo 8 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. K-500-2007-01 (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais), kurios pagrindu suteikė trečiajam asmeniui 380 000 Lt kreditą (t. 1, b. l. 41-58). Prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymui užtikrinti ieškovas 2007 m. kovo 8 d. sudarė laidavimo sutartį Nr. 1 su atsakovu K. S. ir laidavimo sutartį Nr. 2 su atsakovu A. S. (t. 1, b. l. 59-60). Šiomis sutartimis atsakovai taip pat įsipareigojo atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir trečiasis asmuo, jeigu jis neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai savo prievoles ieškovui. Trečiajam asmeniui netinkamai vykdant kredito linijos ir kreditavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, t. y. susidarius 696 579,31 Lt įsiskolinimui, ieškovas 2011 m. kovo 23 d. raštu informavo trečiąjį asmenį (pagrindinį skolininką) ir atsakovus (laiduotojus), kad praėjus 10 dienų terminui nuo šio rašto išsiuntimo dienos ir neįvykdžius įsipareigojimų, ieškovas kitą dieną, einančią po nurodyto termino pasibaigimo dienos, vienašališkai nutraukia sutartis (t. 1, b. l. 61).

36Dėl kredito linijos ir kreditavimo sutarčių nutraukimo

37Trečiasis asmuo (pagrindinis skolininkas) šioje byloje ginčijo su ieškovu sudarytų kredito linijos ir kreditavimo sutarčių nutraukimo teisėtumą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atmetė trečiojo asmens reikalavimą dėl šių sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Trečiasis asmuo apeliacinį skundą grindžia analogiškais argumentais, kurie trečiojo asmens buvo nurodyti pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime šiuos argumentus įvertino ir motyvuotai atmetė. Ieškovas atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą teisingai pastebi, kad trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nenurodo jokių naujų argumentų, kuriais būtų grindžiamas nesutikimas su pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių vertinimu. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime išdėstytais motyvais ir padarytomis išvadomis atmetant trečiojo asmens ieškinį.

38Byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo netinkamai vykdė savo prievoles pagal kredito linijos ir kreditavimo sutartis. Trečiojo asmens pagal kredito linijos sutartį prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas sudarė pagrindą ieškovui nutraukti šią sutartį. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad ta aplinkybė, jog minėtame ieškovo 2011 m. kovo 23 d. rašte dėl įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo nėra nurodytas konkretus sutarties punktas ar įstatymo norma, kuria vadovaujantis sutartis buvo nutraukta, nesudaro pagrindo kredito linijos sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu. Trečiasis asmuo, pasirašydamas kredito linijos sutartį, susipažino su jos turiniu, todėl jam turėjo būti žinomos sutarties nutraukimo pagrindai (sutarties 41 p.). Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas kredito linijos sutartį nutraukė laikydamasis šioje sutartyje nurodytos sutarties nutraukimo tvarkos ir vadovaudamasis joje nurodytais nutraukimo pagrindais.

39Dėl kreditavimo sutarties pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad ir sutikus su trečiojo asmens argumentu, jog ši sutartis buvo nutraukta ieškovo 2011 m. kovo 23 d. raštu, nėra jokio pagrindo šio nutraukimo pripažinti neteisėtu. Byloje taip pat nėra ginčo, kad trečiasis asmuo kreditavimo sutartyje numatytu terminu negrąžino kredito. Trečiasis asmuo įrodinėjo, kad jis neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį dėl ieškovo nebendradarbiavimo su trečiuoju asmeniu, kuris pasireiškė ieškovo nepritarimu kredito grąžinimo termino pratęsimui ir neleidimu parduoti įkeistą turtą trečiojo asmens surastiems pirkėjams, gautas už turtą lėšas skiriant kreditui padengti. Šiuo atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad trečiojo asmens argumentai dėl ieškovo nebendradarbiavimo sprendžiant klausimą dėl kreditavimo sutarties pakeitimo (kredito grąžinimo termino pratęsimo) yra nepagrįsti ir deklaratyvūs. Teisėjų kolegija pažymi, kad sutarties šalių bendradarbiavimo principas reiškia, kad abi šalys turi bendradarbiauti, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, tačiau šis principas nereiškia, kad viena sutarties šalis privalo tenkinti visus kitos sutarties šalies prašymus. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiasis asmuo, teigdamas, jog surado pirkėjus įkeistam turtui, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų.

40Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus trečiojo asmens apeliacinio skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas ir dėl šių pažeidimų buvo neteisingai išspręsta byla. Priešingai, minėtos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė trečiojo asmens ieškinį ieškovui dėl kredito linijos ir kreditavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiu.

41Dėl privalomojo procesinio bendrininkavimo

42Atsakovai (laiduotojai) apeliaciniuose skunduose teigia, kad pagrindinis skolininkas (trečiasis asmuo) šioje byloje turėjo būti įtrauktas atsakovu. Atsakydama į atsakovų argumentus dėl privalomąjį procesinį bendrininkavimą reglamentuojančių teisės normų taikymo nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.14 straipsnio 3 dalį ieškinio pareiškimas vienam iš bendraskolių neatima iš kreditoriaus teisės pareikšti ieškinį kitiems bendraskoliams, tačiau skolininkas, kuriam pareikštas ieškinys, turi teisę reikalauti įtraukti į bylą kitus bendraskolius. Jeigu kreditorius pareiškia ieškinį laiduotojui, tai šis privalo patraukti skolininką dalyvauti byloje (CK 6.82 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad nei CK 6.14 straipsnio 3 dalies, nei CK 6.82 straipsnio 1dalies nuostatos nenustato skolininko, kurį įtraukti dalyvauti byloje pareiga tenka bendraskoliui (laiduotojui) procesinės padėties, todėl neįpareigoja teismo įtraukti pagrindinį skolininką būtent atsakovu ir nepaneigia CK 6.6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos kreditoriaus teisės reikalauti, kad solidariosios skolininkų pareigos atveju prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Be to, minėtų straipsnių nuostatos nepaneigia CPK 13 straipsnio įtvirtinto dispozityvumo principo, pagal kurį šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, t. y. nagrinėjamu atveju ieškovas, pasinaudodamas procesinėmis priemonėmis, įgyvendino savo teisę reikalauti skolos grąžinimo ir pareiškė materialųjį teisinį reikalavimą dviems iš trijų solidariųjų skolininkų – laiduotojams, taip disponuodamas jam priklausiančia procesine teise. Nagrinėjamoje byloje vienas iš solidarių bendraskolių (kredito gavėjas) dalyvavo byloje trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad buvo pažeistos minėtos civilinio proceso nuostatos.

43Dėl įsiskolinimo dydžio

44Priešingai nei teigia atsakovas A. S. apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas laiduotojų skolos dydį, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų. Pirmosios instancijos teismas savo išvadą dėl skolos dydžio grindė ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais (sutartimis, sąskaitų išrašais, skolos grafikais, t. 1, b. l. 62-63, 142-158). Atsakovas A. S. teigia, kad ieškovo pateiktų duomenų turinys atrodo neaiškus ir klaidinantis, tačiau nekonkretizuoja, kokie būtent ieškovo pateikti paskaičiavimai yra neaiškūs ir klaidinantys, todėl toks argumentas pripažintinas nepagrįstu. Ieškovas pateikė į teismą kreditavimo ir laidavimo sutartis, pažymas apie skolos dydį ir skolos dydį detalizuojančius skolos grafikus. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šie rašytiniai įrodymai yra pakankami pagrįsti laiduotojų skolos dydį. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo A. S. apeliacinio skundo argumentas, kad, pagrindinio skolininko neįtraukus šioje byloje atsakovu, pastarasis negalėjo pasisakyti dėl skolos dydžio. Teisėjų kolegija dėl pagrindinio skolininko dalyvavimo (procesinės padėties) šioje byloje jau pasisakė, todėl papildomai tik pažymi, kad pagrindinis skolininkas, šioje byloje dalyvaudamas trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, turėjo galimybę naudotis visomis CPK 46 straipsnyje nustatytomis procesinėmis teisėmis (reikšti prieštaravimus dėl skolos dydžio, teikti įrodymus apie savo įsipareigojimų pagal kredito linijos ir kreditavimo sutartis vykdymą ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas A. S. yra pagrindinio skolininko akcininkas ir vadovas, atmestinas šio atsakovo apeliacinio skundo argumentas, jog jis neturėjo galimybės pateikti įrodymų, patvirtinančių pagrindinio skolininko tikrąjį skolos dydį.

45Dėl laiduotojų atsakomybės

46Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo A. S. apeliacinio skundo argumentu, kad, pagrindiniam skolininkui iškėlus restruktūrizavimo bylą ir dėlto sustabdžius visų šio skolininko prievolių vykdymą, turėtų būti sustabdomas ir šalutinės prievolės (laidavimo) vykdymas. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 1 ir 2 punktus nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, be to, sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas. Pažymėtina, kad laiduotojui neįvykdžius prievolės už skolininką kreditoriui, atsiranda nauji prievoliniai teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, kurie tęsiasi iki laiduotojas įvykdo prievolę už skolininką. Šiuo atveju ieškovas atsiliepime į atsakovo A. S. apeliacinį skundą teisingai nurodo, kad, atsiradus laiduotojo asmeninei atsakomybei, laiduotojas nedisponuoja teise remtis vėliau atsiradusiomis, išimtinai su pagrindinio skolininko asmeniui susijusiomis aplinkybėmis, laikinai atleidžiančiomis pagrindinį skolininką nuo neįvykdytų prievolių savo kreditoriams vykdymo. Nagrinėjamu atveju pagrindinio skolininko įsipareigojimų pagal kredito linijos ir kreditavimo sutarties pažeidimas, nulėmęs tiek paties pagrindinio skolininko, tiek atsakovų (laiduotojų) atsakomybę, atsirado dar iki restruktūrizavimo bylos pagrindiniam skolininkui iškėlimo, t. y. kol pagrindinis skolininkas įgijo restruktūrizuojamos įmonės statusą, laikinai atleidžiantį jį nuo prievolių ieškovui vykdymo. Taigi, po prievolių pažeidimo įgytas teisinis statusas, leidžiantis pagrindiniam skolininkui laikinai nevykdyti prievolių, yra susijęs tik su pagrindinio skolininko asmeniu, todėl neturi įtakos laiduotojų atsakomybei (CK 6.82 str. 3 d.).

47Dėl procesinių palūkanų

48Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį procesinės palūkanos priteisiamos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau pirmosios instancijos teismas jas priteisė tik iki 2012 m. sausio 12 d., t. y. iki tos dienos, kada įsiteisėjo teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos trečiajam asmeniui iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime visiškai pagrįstai nurodė, kad prašomos priteisti iš atsakovų procesinės palūkanos yra savarankiška atsakovų (kaip laiduotojų) atsakomybė. Ši pozicija atsispindi ir kasacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje, pagal kurią, jeigu pagrindinis skolininkas negrąžina paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškiamas ieškinys už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju nevykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, tai savo prievolės nevykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas CK 6.37 straipsnio 2 dalies prasme dėl procesinių palūkanų priteisimo. Tokia laiduotojo prievolė sumokėti procesines palūkanas yra grindžiama jo, kaip laiduotojo, asmeninės prievolės pažeidimu. Laiduotojui neįvykdžius prievolės už skolininką kreditoriui, atsiranda nauji prievoliniai teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, kurie tęsiasi iki laiduotojas įvykdo prievolę už skolininką. Prievolę sumokėti procesines palūkanas kreditoriui įvykdęs laiduotojas neįgyja teisės reikalauti iš skolininko sumokėtos procesinių palūkanų sumos, nes tokių palūkanų mokėjimas nėra pagrindinio skolininko prievolė, o civilinė atsakomybė procesinių palūkanų forma laiduotojui taikoma dėl jo paties neteisėtų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Kadangi pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninės laiduotojų prievolės pažeidimas, dėl ko ieškovas ir kreipėsi į teismą su ieškiniu laiduotojams, jos priteistinos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, šių palūkanų priteisimui iki teismo sprendimo visiško įvykdymo neturi teisinės reikšmės aplinkybė, kad pagrindiniam skolininkui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo procesinės palūkanos negali būti skaičiuojamos. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovų prievolė mokėti procesines palūkanas yra grindžiama jų, kaip laiduotojų, asmeninės prievolės pažeidimu, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šiuo atveju taikė CK 6.82 straipsnio 2 dalį ir procesines palūkanas priteisė tik iki restruktūrizavimo bylos pagrindiniam skolininkui iškėlimo.

49Pirmosios instancijos teismas savo poziciją, kad iš atsakovų priteistinos būtent 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, motyvavo tuo, jog atsakovai yra fiziniai asmenys. Šiuo atveju teisėjų kolegija sutinka su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, kad aplinkybė, jog atsakovai yra fiziniai asmenys, savaime nelemia fakto, kad iš jų turi būti priteisiamos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatytos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, o ne šio straipsnio 2 dalyje numatytos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos. Pažymėtina, kad CK 6.210 straipsnio 2 dalis taikytina tuo atveju, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Pagrįstais pripažintini ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad nagrinėjamu atveju atsakovai, sudarydami su ieškovu laidavimo sutartis, veikė kaip su trečiuoju asmeniu (privačiu juridiniu asmeniu) susiję asmenys, nes atsakovai buvo pagrindinio skolininko akcininkai, o vienas iš jų dar ir vadovas. Be to, šiomis laidavimo sutartimis atsakovai laidavo už dviejų verslo subjektų (ieškovo ir trečiojo asmens) sudarytų sutarčių pagrindu atsiradusių trečiojo asmens prievolių tinkamą įvykdymą. Kreipdamiesi su prašymu į ieškovą dėl laidavimo termino pagal sudarytas laidavimo sutartis pakeitimo ir pasirašydami atitinkamus laidavimo sutarčių pakeitimo susitarimus atsakovai nurodė, kad mato galimybę dėl pagrindinio skolininko skolos susitarti savanoriškai ir siekia išvengti galimų teisinių veiksmų dėl skolos priteisimo ir priverstinio skolos išieškojimo (t. 1, b. l. 36-37, 39-40). Šios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą daryti išvadą apie šalių sudarytų laidavimo sutarčių komercinį pobūdį, todėl šiuo atveju atsakovai CK 6.210 straipsnio prasme laikytini verslininkai, dėlto pirmosios instancijos teismas iš jų nepagrįstai priteisė 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

50Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad trečiojo asmens ir atsakovų apeliaciniai skundai yra nepagrįsti, todėl atmestini, o ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas visiškai, pirmosios instancijos teismui netinkamai pritaikius teisės normas, reglamentuojančias procesines palūkanas. Skundžiamo sprendimo dalis dėl procesinių palūkanų priteisimo keistina, padidinant iš atsakovų priteistų metinių procesinių palūkanų dydį iki 6 proc. ir pratęsiant terminą, už kurį skaičiuojamos šios palūkanos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 326 str. 1 d. 3 p.)

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Ieškovas turėjo 1 573 Lt išlaidų, susijusių su apeliacinio skundo parengimu, 847 Lt išlaidų, susijusių su atsiliepimo į trečiojo asmens apeliacinį skundą parengimu, ir 847 Lt išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atsakovų apeliacinį skundą parengimu (t. 2, b. l. 146-147). Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir atmetus atsakovų apeliacinius skundus, 2 420 Lt (1 573 + 847) išlaidos ieškovo naudai priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų (CPK 98 str.). Atmetus trečiojo asmens apeliacinį skundą, 847 Lt išlaidos ieškovo naudai priteistinos iš trečiojo asmens.

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-333 straipsniais,

Nutarė

54Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo dalį dėl procesinių palūkanų priteisimo pakeisti ir ją išdėstyti taip:

55Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j. a. k. 112029270) solidariai iš atsakovų A. S. (a. k. ( - )) ir K. S. (a. k. ( - )) 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 707 984,45 Lt sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2011 m. liepos 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

56Palikti nepakeistą kitą sprendimo dalį.

57Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j. a. k. 112029270) lygiomis dalimis iš atsakovų A. S. (a. k. ( - )) ir K. S. (a. k. ( - )) 2 420 Lt, t. y. iš kiekvieno po 1 210 (vieną tūkstantį du šimtus dešimt) Lt, bylinėjimosi išlaidų.

58Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j. a. k. 112029270) iš trečiojo asmens RUAB „Kaišiadorių statyba“ (j. a. k. 158850698) 847 (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis) Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų: 1) 478 921,24... 5. Ieškovas nurodė, kad su trečiuoju asmeniu 2005 m. balandžio 15 d. sudarė... 6. Ieškovas taip pat nurodė, kad su trečiuoju asmeniu 2007 m. kovo 8 d. sudarė... 7. Ieškovo teigimu, trečiasis asmuo kredito linijos ir kreditavimo sutartimis... 8. Trečiasis asmuo pareiškė ieškovui ieškinį dėl kredito linijos ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 11. Teismas iš ieškovo pateiktų kredito linijos ir kreditavimo sutarčių... 12. Pasisakydamas dėl kreditavimo sutarties pabaigos teismas pritarė ieškovo... 13. Dėl kredito linijos sutarties nutraukimo teismas nurodė, kad trečiasis asmuo... 14. Pasisakydamas dėl laiduotojų atsakomybės teismas nurodė, kad atsakovai yra... 15. Dėl procesinių palūkanų teismas pažymėjo, kad atsakovai yra fiziniai... 16. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m.... 18. 1. Aplinkybė, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, savaime nelemia fakto, jog... 19. 2. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo... 20. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo prašo panaikinti Kauno apygardos eismo... 21. Apeliaciniu skundu atsakovas A. S. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 22. 1. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė privalomąjį procesinį... 23. 2. Teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas.... 24. 3. Teismas netinkamai išaiškino laidavimą reglamentuojančias teisės... 25. 4. Teismas pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas,... 26. Apeliaciniu skundu atsakovas K. S. panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m.... 27. Atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą... 28. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas prašo skundus atmesti... 29. 1. Atsakovai nepagrįstai teigia, kad bendraatsakiu šioje byloje kartu su... 30. 2. Tai, kad atsakovams atrodo nepriimtini ieškovo į bylą pateikti įrodymai,... 31. 3. Restruktūrizavimo bylos pagrindiniam skolininkui iškėlimas ir jo... 32. 4. Teismo sprendimas priimtas nepažeidus ir tinkamai pritaikius materialiosios... 33. Kitų atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. Bylos duomenimis, ieškovas su trečiuoju asmeniu 2005 m. balandžio 15 d.... 36. Dėl kredito linijos ir kreditavimo sutarčių nutraukimo... 37. Trečiasis asmuo (pagrindinis skolininkas) šioje byloje ginčijo su ieškovu... 38. Byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo netinkamai vykdė savo... 39. Dėl kreditavimo sutarties pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo,... 40. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija atmeta kaip... 41. Dėl privalomojo procesinio bendrininkavimo... 42. Atsakovai (laiduotojai) apeliaciniuose skunduose teigia, kad pagrindinis... 43. Dėl įsiskolinimo dydžio... 44. Priešingai nei teigia atsakovas A. S. apeliaciniame skunde, pirmosios... 45. Dėl laiduotojų atsakomybės... 46. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo A. S. apeliacinio skundo argumentu,... 47. Dėl procesinių palūkanų... 48. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį procesinės palūkanos priteisiamos iki teismo... 49. Pirmosios instancijos teismas savo poziciją, kad iš atsakovų priteistinos... 50. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. Ieškovas turėjo 1 573 Lt išlaidų, susijusių su apeliacinio skundo... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 54. Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo dalį dėl procesinių... 55. Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j. a. k. 112029270) solidariai iš atsakovų... 56. Palikti nepakeistą kitą sprendimo dalį.... 57. Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j. a. k. 112029270) lygiomis dalimis iš... 58. Priteisti ieškovui AB DNB bankui (j. a. k. 112029270) iš trečiojo asmens...