Byla 2YT-51045-595/2016
Dėl antstolės A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Vėsa ir partneriai“, antstolė A. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjos BUAB „Decorus“ skundą dėl antstolės A. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Vėsa ir partneriai“, antstolė A. S.,

Nustatė

2pareiškėja BUAB „Decorus“ pateikė skundą dėl antstolės A. S. veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2016-11-11 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdomąją bylą Nr. 0177/16/01913 nutraukti. Nurodė, kad 2015-12-21 nutartimi Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-6533-866/2015 iškėlė bankroto bylą UAB „Decorus“, nutartis įsiteisėjo 2016-01-01. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 18 str. visi vykdymo veiksmai turi būti perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. 2016-04-26 Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2-2230-467/2016 nusprendė priteisti iš BUAB „Decorus“ ieškovės UAB „Vėsa ir partneriai“ naudai 614 758,95 eurus skolos, 6 procentus metinių palūkanų, 6232,76 eurus bylinėjimosi išlaidų. Ši visa priteista suma yra įtraukta į UAB „Vėsa ir partneriai“ finansinį reikalavimą, kuris patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2016-05-10 nutartimi ir negali būti išieškomas iš BUAB „Decorus“ administratoriaus administravimo išlaidų, nes 2016-04-26 sprendime nėra nurodyta, kad skolą galima išieškoti iš administravimo išlaidų. Prašo skundą tenkinti.

3Antstolė A. S. 2016-12-01 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą ir vykdomąją bylą Nr. 0177/16/01913 su pareiškėjos skundu persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Patvarkyme antstolė nurodė, kad ji vykdo Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-2230-467/2016 dėl 6232,76 eurų skolos išieškojimo iš skolininkės BUAB „Decorus“ išieškotojos UAB „Vėsa ir partneriai“ naudai. Nurodė, kad civilinėje byloje e2-2230-467/2016 sprendimas, kuriuo priteistos bylinėjimosi išlaidos įsiteisėjo 2016-05-27, taigi, ginčas kilęs po bankroto bylos iškėlimo įmonei. Be to, tokia situacija jau yra nagrinėta ir teismų yra suformuota praktika. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad tokiu atveju atsiradusios bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos iš administravimo išlaidų. Taigi, vykdomojoje byloje, nepriklausomai nuo to, kad teismas savo sprendime aiškiai nėra nurodęs, jog patirtos bylinėjimosi išlaidos yra išieškomos iš administravimo išlaidų, ši praktika yra aktuali bei taikytina. Be to, pagal įstatymą pirmiausiai yra apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (LR Įmonių bankroto įstatymo 36 str.). Bankrutuojančios įmonės statusas nepanaikina ir neriboja bankrutuojančios įmonės civilinės atsakomybės pagal prievoles, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo. Taigi, remiantis išdėstytu, skundas nepagrįstas, todėl turi būti atmestas.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Vėsa ir partneriai“ atsiliepime į skundą nurodė, kad iš pateikto skundo dėl antstolės veiksmų sužinojo, kad į patvirtintą kreditorinį reikalavimą (637 564,94 Eur) yra įtraukta ir 6232,76 eurų bylinėjimosi išlaidų suma. Teikdamas 2016-02-17 tvirtinimui kreditorius šios sumos į kreditorinį reikalavimą nebuvo įtraukęs, nes informuotas apie galiojantį teisinį reguliavimą, teismų praktiką. Todėl mano, kad ši bylinėjimosi išlaidų suma turi būti pašalinta iš kreditorinio reikalavimo sumos ir ši aplinkybė nesuteikia teisės tvirtinti, kad vykdomoji byla yra užvesta nepagrįstai. Vadovaujantis teismų praktika, bylinėjimosi išlaidos šiuo atveju turi būti priteisiamos iš bankroto administratorės. Tai yra numatyta LR Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. ir tokią praktiką formuoja Lietuvos aukščiausiasis teismas. Taigi, administratorė neturėjo pagrindo 6232,76 eurų bylinėjimosi sumą įtraukti į kreditoriaus naudai tvirtinamą kreditorinį reikalavimą. Todėl kreditorinį reikalavimą ji privalo patikslinti, šia suma sumažinant, kadangi šios bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos iš administratorės administravimo išlaidų. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Suinteresuotas asmuo pateikė teismui prašymą remiantis kasacinio teismo formuojama praktika, priteisti jam iš skundą padavusio asmens 313,96 eurų bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato teisinės pagalbos, išlaidas priteisiant iš administravimo išlaidų. Pateikė šias išlaidas pagrindžiančius rašytinius įrodymus.

5Pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 442 str. – 443 str., 513 str., 133 str. 3 d.).

6Skundas atmestinas.

7Nustatyta, kad antstolė A. S. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016-11-09 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-2230-467/2016 dėl 6232,76 eurų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės BUAB „Decorus“ išieškotojos UAB „Vėsa ir partneriai“ naudai. Pareiškėjas skundžia vykdomojoje byloje priimtą antstolės 2016-11-11 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, prašo vykdomąją bylą nutraukti, argumentuojant tuo, kad vykdomojoje byloje išieškoma 6232,76 eurų bylinėjimosi (skolos) išlaidų suma yra įtraukta į kreditorinio reikalavimo sumą, bei kad šios sumos išieškojimas iš bankroto administratoriaus yra negalimas.

8Nustatyta, kad BUAB „Decorus“ 2015-12-21 yra iškelta bankroto byla (Civilinė byla Nr. B2-6533-866/2015), nutartis įsiteisėjusi. Kaip matyti, antstolė vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016-11-09 išduotą vykdomąjį dokumentą, išduotą 2016-05-27 teismo sprendimo pagrindu (Vykd. b.l. 2-3).

9Pažymėtina tai, kad šios bylos nagrinėjimo dalyko klausimu yra suformuluota aiški teismų praktika. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bankrutuojančios įmonės statusas nepanaikina ir neriboja bankrutuojančios įmonės civilinės atsakomybės pagal prievoles, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo (LAT 2009-06-26 nutartis Nr. 3K-3-301/2009; 2011-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2011). Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad iš bankrutuojančios įmonės prašant priteisti bylinėjimosi išlaidas, tokios priteistinos išlaidos yra laikomos bankroto administratoriaus administravimo išlaidomis. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma, reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką. Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o šios įmonės veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Taip pat kasacinis teismas yra nurodęs, kad jei atsakovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus nesutinka su ieškovo jam pareikštais turtiniais reikalavimais, siekdamas sutaupyti įmonės turto, ir patiria išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, jos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos LR Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. numatyta tvarka. Dėl to tuo atveju, jei išsprendus pareikštus reikalavimus, ieškovo pareikšti reikalavimai yra patenkinami, o atsakovui teismo procesinio sprendimo pagrindu atsiranda prievolė atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, jos taip pat turi būti atlyginamos iš administravimo išlaidų (LR Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 3 d.). Priešingu atveju ieškovas turėtų nepagrįstai prisiimti atsakovo prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus savo skolininkams arba nepagrįstai nesutikdama su kreditorių jai pareikštais reikalavimais (LAT 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, 2013-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013).

10Taigi, šiuo atveju vykdomojoje byloje nepriklausomai nuo to, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-04-26 sprendime aiškiai nėra nurodęs, jog patirtos bylinėjimosi išlaidos yra išieškomos iš administravimo išlaidų, aukščiau nurodyta teismų praktika turi būti taikoma. Todėl įvertinus visus nurodytus argumentus, faktines bei teisines aplinkybes, laikytina, kad vykdomoji byla yra užvesta pagrįstai, antstolė pagrįstai yra priėmusi išieškotojos UAB „Vėsa ir partneriai“ pateiktą vykdymui vykdomąjį dokumentą, surašiusi skundžiamą 2016-11-11 patvarkymą, todėl teisinio pagrindo jį naikinti bei nutraukti vykdomąją bylą nėra. Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Pagal CPK 443 str. 6 d. dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos nėra atlyginamos. Tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas iš priešingą interesą turinčio byloje asmens. Šiuo atveju yra nustatyta, kad suinteresuotas asmuo UAB „Vėsa ir partneriai“ dėl atsiliepimo į BUAB „Decorus“ skundą dėl antstolio veiksmų parengimo turėjo 313,96 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tai patvirtina pateikta PVM sąskaita-faktūra Nr. 8002267, 2016-12-21 Advokatų kontoros Glimstedt raštas bei 2016-12-21 mokėjimo nurodymas. Pareiškėjos BUAB „Decorus“ skundas dėl antstolio veiksmų yra atmestas kaip nepagrįstas. Pažymėtina tai, kad pareiškėja skundė antstolės veiksmus dėl klausimo, kuriuo teismų praktika jau yra susiformavusi. Pareiškėjos ir suinteresuoto asmens interesai yra visiškai priešingi (kreditoriaus ir skolininko santykis). Todėl remiantis CPK 443 str. 6 d. iš BUAB „Decorus“ priteistina UAB „Vėsa ir partneriai“ naudai 313,96 eurų turėtų atstovavimo išlaidų.

12Teismas, vadovaujantis išdėstytu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291, 443, 513 straipsniais,

Nutarė

13pareiškėjos BUAB „Decorus“ skundą dėl antstolės A. S. veiksmų atmesti.

14Priteisti iš pareiškėjos BUAB „Decorus“, į.k. 302438858, 313,96 eurų bylinėjimosi išlaidų UAB „Vėsa ir partneriai“, į.k. 124926559, naudai.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai