Byla 2A-1645/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1057-264/2013 pagal ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – A. Žilinskio ir ko uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šakių vandenys“, prašydamas: 1) panaikinti 2012 m. spalio 29 d. perkančiosios organizacijos UAB „Šakių vandenys“ sprendimą atmesti Per Aarsleff A/S pasiūlymą konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“; 2) įpareigoti atsakovą vertinti ieškovo pasiūlymą su kitais dalyvių pasiūlymais bei panaikinti 2012 m. lapkričio 14 d. perkančiosios organizacijos UAB „Šakių vandenys“ sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo 2012 m. rugpjūčio 2 d. paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“, pirkimo numeris 125442. 2012 m. rugsėjo 3 d. vokų su pasiūlymais plėšimo procedūrų metu paaiškėjo, jog ieškovo pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas buvo prikabintas CVP IS dalyje „Vokas 2“ kartu su finansiniu pasiūlymu. Taip įvyko dėl to, kad CVP IS buvo neaiškiai išskirtos pasiūlymų dalys ir prikabindamas pasiūlymo dokumentus ieškovas laikė, jog šį dokumentą prikabimo bendrajame voke prie kitų dokumentų, o ne Voke 2. Paaiškėjus tokiai aplinkybei, 2012 m. rugsėjo 6 d. CVP IS pranešimu ieškovas pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento kopiją, užtikrindamas, kad originalas yra pateiktas kartu su visu pasiūlymu. 2012 m. rugsėjo 14 d. atsakovas pranešė ieškovui, jog ieškovas atitiko kvalifikacijos reikalavimus ir yra pateikęs visus dokumentus, todėl toliau dalyvauja konkurse. 2012 m. rugsėjo 20 d. atsakovas informavo ieškovą, kad ieškovo pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas yra tinkamas. Atsakovas patvirtino ieškovui, jog jo pasiūlymas šiuo pagrindu bus atmestas, jeigu paaiškės, jog CVP IS dalyje Vokas 2 pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nebus pateiktas arba jis neatitiks konkurso sąlygų. 2012 m. spalio 29 d. ieškovo pasiūlymas buvo atmestas motyvuojant tuo, kad nebuvo pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas. 2012 m. spalio 30 d. ieškovas pateikė pretenziją atsakovui dėl pasiūlymo atmetimo. 2012 m. spalio 31 d. atsakovas priėmė sprendimą atmesti ieškovo pretenziją kaip neteisėtą ir nepagrįstą. 2012 m. lapkričio 14 d. sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėtoju pripažintą – A. Žilinskio ir ko UAB, laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina yra 9 970 700 Lt. Ieškovo pasiūlymo kaina yra 8 257 756,32 Lt su PVM. Ieškovo teigimu, šio tiekėjo paskaičiuotos vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo išlaidos (T/2) kelia pagrįstų abejonių, tuo tarpu atsakovas nepagrįstai jų neįvertino. Ieškovo manymu, atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą laikytinas nepagrįstu, pažeidžiančiu teisės aktų bei teisės principų viešųjų pirkimų srityje, teismų praktikos, konkurso sąlygų reikalavimus, dėl ko nebuvo užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis bei nepasiektas viešojo pirkimo tikslas. Be to, ieškovas nesutiko ir su 2012 m. lapkričio 14 d. atsakovo sprendimu sudaryti pasiūlymų eilę bei nustatyti laimėtoją, kadangi priimant šį sprendimą nebuvo vertintas ieškovo pasiūlymas. Konkursas buvo vykdomas elektroniniu būdu, ieškovas turėjo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ne Voke 1, o atskirame kataloge su kitais dokumentais („prisegti dokumentai“). Ieškovas pažymėjo, kad pirkimo dokumentų 16 skirsnis nustato pareigą dalyviui pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, tačiau jame nėra nuorodos, kurioje CVP IS dalyje (voke) šis dokumentas turi būti pateiktas. Pirkimo dokumentų 12 skirsnis konkrečiai įvardija dokumentus, sudarančius pasiūlymą, tačiau jis taip pat aiškiai nereglamentuoja, kurioje CVP IS dalyje (voke) turi būti pateikiamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas. Pirkimo dokumentų 22.7 punktas, reglamentuojantis susipažinimo su pasiūlymais procedūrą, aiškiai nenurodo, kuriuo momentu yra tikrinama, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Šioje nuostatoje veiksmų eiliškumas, t. y. informacija apie tai, kad perkančioji organizacija patikrina, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra pateikiama po kainos patikrinimo. Todėl ieškovas pagrįstai tikėjo, jog pasiūlymo užtikrinimo dokumentas neprivalėjo būti pateiktas CVP IS dalyje – Voke 1. Tuo atveju, jeigu atsakovas būtų konkrečiai įvardijęs, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas Voke 1, tokia nuostata būtų aiškiai nurodyta pirkimo dokumentuose, o 22.7 punkte veiksmų eiliškumas būtų buvęs nurodytas taip, jog apie pasiūlymo galiojimo užtikrinimą būtų nurodyta anksčiau nei kalbama apie kainos tikrinimą. Ieškovo nuomone, konkurse galėjo būti atmetami tik tie pasiūlymai (pagal pirkimo dokumentų 12.1 p.), kurie buvo pateikti be pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, t. y. jeigu pasiūlymas būtų buvęs pateiktas išvis be pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Esamu atveju, ieškovas pateikė reikiamos formos, apimties bei kitas konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kurį ir atsakovas 2012 m. rugsėjo 20 d. pripažino tinkamu, todėl ieškovas pateikdamas pasiūlymą, įvykdė konkurso sąlygų reikalavimus. Be to, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas buvo prikabintas prie kitų dokumentų, o ne Voke 2, t. y. ne dėl dalyvio kaltės jis atsirado Voke 2, o dėl informacinės sistemos programos ydingumo – ieškovo pateiktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą prie Voko 2 priskyrė ne pats ieškovas, bet CVP IS (programa). Ieškovas nurodė, kad pirkimo dokumentai dalyje dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimo buvo netikslūs, neaiškūs, todėl dėl skirtingo jų aiškinimo atsakovas neturėjo teisės atmesti ieškovo pasiūlymo, kurį sudarė visi konkurso sąlygose nurodyti dokumentai bei kuris atitiko visus konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovas pažymėjo, jog viešojo pirkimo komisijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą nurodytais pagrindais yra neproporcingas perkančios organizacijos rengiamo konkurso tikslams ir atmestas vadovaujantis tik formaliomis priežastimis. Laimėjusio pasiūlymo kaina yra

61 712 943,68 Lt brangesnė už ieškovo pasiūlytą kainą, konkurse laimėjusiu buvo paskelbtas ne racionaliausias pasiūlymas.

7Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ bei trečiasis asmuo A. Žilinsko ir ko UAB su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė bei iš ieškovo trečiajam asmeniui A. Žilinsko ir ko UAB priteisė 2 400 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas nurodė, kad pagal atsakovo patvirtintų konkurso sąlygų 12.1 punktą, konkurso dalyviai pasiūlymą privalėjo pateikti pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“), iš kurio matyti, kad pasiūlymą sudarė dvi dalys: A dalis – techninė informacija ir duomenys apie tiekėją (CVP IS „Vokas 1“), šioje dalyje nurodant pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamus duomenis „<nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>“, kartu teikiamas pasiūlymo priedas su pasiūlymo A dalimi, B dalis – pasiūlymo kaina (CVP IS „Vokas 2“). Pagal konkurso sąlygų 16.1 punktą, 16.2 punktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turėjo būti pateiktas elektroniniu būdu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pasirašytas kvalifikuotu jį išdavusios institucijos elektroniniu parašu. Jei nebuvo galimybės jį pateikti el. forma, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos privalėjo būti atsiųstas paštu ar kaip kitaip pristatytas perkančiajai organizacijai. Pagal konkurso sąlygų 22 punktą su pasiūlymais susipažįstama dviejuose komisijos posėdžiuose, pirmame posėdyje atidarant CVP IS pasiūlymo dalis „Vokas 1“, antrame – „Vokas 2“, kuris vyks tik tada, kai perkančioji organizacija įvertins visų tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir įvertins visus techninius pasiūlymus bei apie tokio vertinimo rezultatus informuos visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus. Pagal konkurso sąlygų 26.1 punktą komisija pagal ekonominio naudingumo kriterijų vertina ir lygina tik tuos pasiūlymus, kurie pripažintini atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

11Teismas pažymėjo, kad ieškovo teiginiai, jog atsakovo pirkimo dokumentuose nėra konkrečiai įvardinta, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas Voke 1, prieštarauja konkurso sąlygų 12.1 punkto, 2 skirsnio „Pasiūlymo forma ir priedai“ nuostatoms, kadangi teikiant pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus el. priemonėmis, ši informacija turėjo būti pateikta Voke 1.

12Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas pagal savo pasitvirtintas taisykles pirkimo dokumentuose nustatė pasiūlymo rengimo reikalavimus, pagal kuriuos vienu iš tokių dokumentų yra užpildyta pasiūlymo forma (2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“) bei reikalauti, jog tiekėjai kartu su pasiūlymais pateiktų pasiūlymų galiojimo užtikrinimą, kurio duomenys turi būti įrašyti į pasiūlymo formos A dalį „Vokas 1“, kuri teikiama CVP IS. Apie tai, kad ieškovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateiktas pasiūlymo formos B dalyje „Vokas 2“ galima daryti tik prielaidą iš ieškovo atstovo paaiškinimų, užfiksuotų atsakovo komisijos 2012 m. rugsėjo 3 d. posėdyje bei ieškovo pateikto el. priemonėmis pasiūlymo 2012 m. rugsėjo 3 d. 08:42 val. duomenų, kadangi prie Vokas 2 prisegti trys dokumentai tiksliai neįvardinti, tuo tarpu atsakovas neturėjo teisės jų atidaryti pirmame posėdyje. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija dar iki pasiūlymų palyginimo pagal ekonominio naudingumo kriterijų vertinimo neturėjo galimybės įsitikinti, ar tiekėjas yra pateikęs pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų). Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, pirkimo sąlygas, sprendė, kad prašymas pateikti tokį dokumentą pažeistų VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Tokią išvadą teismas padarė dėl to, kad perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, ar pateikti pasiūlymai atitinka reikalavimus, turi patikrinti, ar yra pateikti visi perkančiosios organizacijos prašomi dokumentai. Tais atvejais, kai tiekėjas dokumentų nepateikė ar pateikė ne visus reikalingus dokumentus, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, tai toks tiekėjas neįgyja duomenų tikslinimo ar papildomų dokumentų, įeinančių į pasiūlymo dokumentų visumą, teikimo teisės, nes priešingu atveju jam būtų leista šią informaciją pateikti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o tai pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, reikštų naujo termino dokumentams pateikti termino nustatymą.

13Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu tiekėjas pateikia pasiūlymo galiojimo užtikrinimą antrajame voke, kuriame nurodyta kaina ir kuris turi būti atplėšiamas tik po visų tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, pasiūlymų ir visų techninių pasiūlymų duomenų ir kitos informacijos bei dokumentu įvertinimo, perkančioji organizacija neturi galimybės, nepažeisdama viešųjų pirkimų procedūrų eiliškumo, tuo pačiu ir lygiateisiškumo bei skaidrumo principų, remiantis VPĮ 39 straipsnio 6 dalimi, patikrinti ir įsitikinti, ar tiekėjas turi teisę dalyvauti viešajame pirkime ir ar jo pasiūlymas gali būti vertinamas kartu su kitų tiekėjų pasiūlymais.

14Teismas atkreipė dėmėsį į tai, kad VPĮ 8 straipsnio 1 dalies 17 punkte nurodyta, jog CVP IS administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba. Tai reiškia, kad tik Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę ir technines galimybes keisti CVP IS funkcijas ar grafinę CVP IS išvaizdą. Todėl jokia perkančioji organizacija negali CVP IS priemonėmis sukurti daugiau nei du pasiūlymo pateikimo katalogus, kai pasiūlymai yra vertinami vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijumi, todėl teismas atmetė ieškovo teiginius, kad pasiūlymo garantija jo pateikta su visu pasiūlymu. CVP IS sistema yra visų tiekėjų atžvilgiu vienoda, perkančioji organizacija neturi įtakos jos turiniui. Pirkimo dokumentų reikalavimai bei vertinimo kriterijai taikomi visiems dalyviams vienodai. Pateikdamas savo pasiūlymą, ieškovas sutiko su visais pirkimo dokumentų reikalavimais. Konkurso sąlygų 9.4 punkte, 10.1 punkte numatyta, kad konkurso dalyvis yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, būti aktyvus, dėl kilusių neaiškumų prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti pirkimo dokumentus ne vėliau kaip prieš 9 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kadangi perkančiajai organizacijai nebuvo pateiktas pasiūlymų galiojimo užtikrinimas tokiu būdu ir tvarka, jog prireikus, perkančioji organizacija juo galėtų pasinaudoti bet kurios viešojo pirkimo stadijos metu, todėl ieškovo pasiūlymo formos trūkumą teismas laikė esminiu.

15Teismas atmetė ieškovo argumentus jo kaltės nebuvimo ar skaidrumo principo pažeidimo ir pažymėjo, kad atsakovo pirkimo dokumentai aiškūs, suprantami, todėl negalėjo būti kliūtimi pateikti pasiūlymą pagal nustatytus reikalavimus. Teismas taip pat atmetė ieškovo argumentus dėl proporcingumo principų pažeidimo bei nurodė, kad konkursas vykdomas ekonominio naudingumo kriterijumi. Iš byloje esančio 2012 m. rugsėjo 3 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole paskelbtų duomenų apie pagrindines technines charakteristikas matyti, kad ieškovo parametrai T1 ir T2 (eksploatacijos išlaidos) buvo ženkliai blogesni už trečiųjų asmenų, todėl ieškovo argumentai dėl jo pasiūlymo su mažiausios kainos pasiūlymu atmetimo nėra pakankami spręsti dėl neracionalaus lėšų panaudojimo ar viešųjų pirkimų principo pažeidimui konstatuoti.

16Esant šioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 12.1 punkto, 2 skirsnio „Pasiūlymo forma ir priedai“ reikalavimų iki antrojo komisijos posėdžio „Vokų 2“ su tiekėjų pasiūlymų kaina atidarymo, todėl ieškinio reikalavimą dėl 2012 m. spalio 29 d. perkančiosios organizacijos UAB „Šakių vandenys“ sprendimo atmesti ieškovo pretenziją, atmetė kaip nepagrįstą bei neįrodytą, be to, atmetęs pirmąjį reikalavimą, kiti reikalavimus kaip išvestinius taip pat atmetė.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

18Ieškovas Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, panaikinti 2012 m. spalio 29 d. perkančiosios organizacijos uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys" sprendimą atmesti Per Aarsleff A/S pasiūlymą konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje", įpareigoti atsakovą vertinti ieškovo pasiūlymą su kitais dalyvių pasiūlymais bei panaikinti 2012 m. lapkričio 14 d. perkančiosios organizacijos uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys" sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191. Nei pirkimo dokumentų 12 punktas, nei 2 skirsnis konkrečiai nenumatė, kuriame Voke — Voke 1 ar Voke 2 turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas, o CVP IS sistemoje buvo sukurti trys atskiri katalogai, kurių vienas galėjo būti laikomas bendruoju voku pagal VPĮ 28 straipsnio 5 dalies nuostatas, todėl laikytina, jog perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų sąlygos šioje dalyje buvo netikslios bei dviprasmiškos.

202. Perkančioji organizacija esamu atveju pasirinko nestandartinį CVP IS šabloną, kurį sudaro trys dalys, todėl įvertinusi šią aplinkybę privalėjo atitinkamai parengti pirkimo dokumentus. Tačiau vykdydama šį konkursą, ji neužtikrino, jog pirkimo dokumentai būtų parengti įvertinus CVP IS išdėstymą, todėl neigiamų pasekmių rizika tenka būtent pačiai perkančiajai organizacijai.

213. Ieškovas buvo pateikęs pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą ir jis galiojo pilna apimtimi, jame buvo duomenys apie garantiją, t. y. užtikrinimo sumą, išdavusį banką, garantijos numerį ir kt.

224. Garantijos turėjimo patvirtinimas nekeičia pasiūlymo esmės, t. y. ieškovas nebūtų galėjęs pateikti kitos garantijos ar kitaip pakeisti/ pagerinti pasiūlymą, nes ši garantija buvo gauta ir pateikta kartu su pasiūlymu.

235. Faktą, kad ginčo dokumentas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu, o jo forma ir apimtis atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus, pripažino ir pats atsakovas, priimdamas 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą, kuriuo patvirtino ieškovo kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentams, todėl vėlesnis perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo perkančioji organizacija pakeitė savo nuomonę, laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu ieškovo pasiūlymo atmetimu.

246. Pirkimo dokumentuose nebuvo įvardinta, jog pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti pateiktas Voke 1, todėl ieškovas, remdamasis VPĮ 28 straipsnio 5 dalies nuostata, kad garantija pateikiama bendrame voke, prisegdamas šį dokumentą paskutiniame kataloge bei laikydamas jį bendruoju voku pagal VPĮ 28 straipsnio 5 dalies nuostatas, tinkamai pateikė pasiūlymą.

257. Tiek sisteminis bei lingvistinis pirkimo dokumentų bei VPĮ nuostatų aiškinimas, tiek pačios perkančiosios organizacijos veiksmai konkurso metu rodo, jog pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas yra priskiriamas prie kitų dokumentų bendrajame voke ir turi būti pateikiamas atskirai nuo Voko 1 bei Voko 2. Būtent tokiu būdu ieškovas ir pateikė pasiūlymo galiojimą užtikrinanti dokumentą.

268. Pasirinkdamas konkurso vykdymo formą ir matydamas CVP IS išdėstymą atsakovas turėjo taip parengti pirkimo dokumentus, jog neliktų dviprasmybių bei dalyviams nekiltų neaiškumų dėl jų aiškinimo. Šiuo atveju tam, kad pateiktų pasiūlymus, dalyviai CVP IS turėjo prikabinti dokumentus bei pateikti prašomą informaciją CVP IS suformuotose kataloguose, pagal perkančiosios organizacijos pasirinktą sistemą. Katalogai buvo suskirstyti į tris dalis, t. y. Vokas 1 (pogrupis „Prisegti dokumentai"), Vokas 2 (pogrupis „Bendra pasiūlymo kaina“), bei „Prisegti dokumentai". Visi katalogai atskirti dviguba linija, tuo tarpu pogrupiai nurodyti tiesiai po katalogų pavadinimais, t.y. esamu atveju, dvigubomis ištisinėmis linijomis buvo atskirti trys katalogai.

279. Pati perkančioji organizacija jau po Voko 1 patikrinimo, kvalifikacinių reikalavimų bei techninių pasiūlymų įvertinimo 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimu pripažino ir patvirtino, kad ieškovo pasiūlymas atitiko reikalavimus, o pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra tinkamas, todėl leido ieškovui dalyvauti tolimesnėse procedūrose.

2810. Dalyvaudamas viešajame pirkime ieškovas yra patvirtinęs savo tinkamą kvalifikaciją tokio pobūdžio konkursuose, t. y. nurodė sėkmingai įvykdytas sutartis daugiau nei 80 projektų, kurių vertė svyruoja nuo 1 mln. iki 150 mln. litų bei pateikė įvykdymą patvirtinančius dokumentus.

2911. Savo veiksmais perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų tikslus, neracionaliai naudodama lėšas, siekdama apginti ne viešąjį interesą, o apginti vieno iš tiekėjo pateiktą pasiūlymą, kuris yra beveik 2 mln. litų brangesnis nei ieškovo pateiktas pasiūlymas.

3012. Tą aplinkybė, kad ieškovo eksploatacijos išlaidos yra ženkliai blogesnės už laimėjusio dalyvio, įvertinus faktą, jog jos sudaro tik 20 proc. rezultato, nagrinėjamu atveju yra mažareikšmė. Be to, ieškovas iškėlė pagrįstas abejones dėl neįprastai mažų trečiojo asmens nurodytų eksploatavimo išlaidų, kurias perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus privalėjo įvertinti, tačiau to nepadarė.

3113. Ieškovas neturėjo realių galimybių perkančiosios organizacijos prašyti paaiškinti pirkimo dokumentus, susijusius su dokumentų pateikimo procedūra, kadangi jos nustatytas trumpas 9 darbo dienų iki pasiūlymų pateikimo pabaigos terminas užkirto tam kelią.

3214. Nagrinėjamu atveju buvo pažeistas skaidrumo principas, kadangi tiek atsakovą, kaip perkančiąją organizaciją, tiek konkursą laimėjusį trečiąjį asmenį atstovavo ta pati advokatų kontora bei tas pats teisininkas.

3314. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos trečiojo asmens naudai, kuris nelaikytinas bylos šalimi, negalėjo būti priteistos.

34Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad VPĮ ir konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta pasiūlymų galiojimo užtikrinimo pateikimo tvarka ir sąlygos. Visiems kitiems tiekėjams pirkime pasiūlymų galiojimo užtikrinimo pateikimo tvarka buvo aiški ir buvo taikoma vienodai visų tiekėjų atžvilgiu. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas visiškai nepagrįstai remiasi VPĮ 28 straipsnio 5 dalimi, siekdamas pateisinti netinkamą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimą, bei nepagrįstai argumentuodamas, jog ir elektroninių pirkimų atveju pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateikiamas „bendrame voke", kadangi minėta VPĮ norma netaikoma elektroniniams pirkimams, o CVP IS neegzistuoja joks „bendras vokas". Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovas, kaip to reikalavo konkurso sąlygos ir tokiu būdu, nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Net tuo atveju, jei būtų laikoma, jog tiekėjui nebuvo aiški pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimo per CVP IS tvarka, konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 16.2 punkte specialiai dar buvo išskirta pasiūlymų galiojimo užtikrinimų pateikimo tvarka ir galimybės iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ne vien CVP IS priemonėmis. Taigi tuo atveju, jei tiekėjams kilo kliūčių pateikti pasiūlymų galiojimo užtikrinimus CVP IS priemonėmis ir reikalaujamos elektroninės formos, tiekėjai turėjo teisę pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalus paštu ar kitaip pristatant perkančiajai organizacijai nurodytu adresu. Taip pat konkurso sąlygų 22.7 punkte buvo nurodyta susipažinimo su pateiktais pasiūlymais tvarka. Ši konkurso sąlygų nuostata akivaizdžiai patvirtina, kad konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas bus vertinamas pirmojo susipažinimo su pasiūlymais (Vokais 1) metu. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad vykdant pirkimą CVP IS neegzistuoja joks bendras pasiūlymo vokas, ką teisingai įvertino tiek teismas, tiek Viešųjų pirkimų tarnyba, kurios išvada yra pateikta byloje. Vykdant elektroninius pirkimus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų egzistuoja tik dvi pasiūlymo dalys – „Vokas 1” ir „Vokas 2“. Kainos pasiūlymo atveju, kaip tai buvo ir konkurso atveju, iš tiekėjo gali būti reikalaujama įrašyti į CVP IS atskirą langą pasiūlymo kainą, o taip pat Voke 2 prisegti kainos pasiūlymą ir su kainos pasiūlymu teikiamus dokumentus. Be to, atsakovas nurodė, kad, tiekėjas, rengdamas pasiūlymo dokumentus, prie pirmo voko prisega tuos dokumentus, su kuriais perkančioji organizacija privalo susipažinti pirmojo pasiūlymų susipažinimo metu, o prie antro voko turi būti prisegti dokumentai, susiję su pasiūlymo kaina. Todėl ieškovo paaiškinimai apie tariamą trečią pasiūlymo dalį – „prisegamus dokumentus“ yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka faktinių aplinkybių. Taip pat atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad konkurso sąlygų nuostatos yra aiškios ir tikslios, nė vienam iš kitų 6 tiekėjų, dalyvavusių pirkime, nekilo jokių neaiškumų ir visi tinkamai pateikė pasiūlymų galiojimo užtikrinimo dokumentus. Atsakovas nurodė, kad ieškovas sąlygų neginčijo, pretenzijų neteikė, o kai pasiūlymas buvo atmestas, tik tada pradėjo teikti pretenzijas, o tai parodo akivaizdų ieškovo nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą teise. Perkančiajai organizacijai nebuvo pateiktas pasiūlymų galiojimo užtikrinimas tokiu būdu ir tvarka, jog prireikus, perkančioji organizacija juo galėtų pasinaudoti bet kurios viešojo pirkimo stadijos metu, todėl ieškovo pasiūlymo trūkumas negali būti vertinamas kaip formalus ar mažareikšmis. Net tuo atveju, jei pasiūlymo galiojimo užtikrinimas būtų buvęs pateiktas kitame pasiūlymo voke, su kuriuo perkančioji organizacija neturi galimybės susipažinti iki kainų pasiūlymų atplėšimo, tai būtų laikoma, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimas buvo pateiktas nesilaikant konkurso sąlygų ir tokiu būdu, kuris prieštarauja VPĮ 28 bei 31 straipsnio nuostatoms, susijusioms su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimu ir vertinimu, o taip pat neatitinka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimo reikalavimo tikslų. Nors perkančioji organizacija iškart nepriėmė sprendimo dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir buvo svarstyta pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertinimo klausimą atidėti po CVP IS Vokų 2 atplėšimo, tačiau akivaizdu, jog toks perkančiosios organizacijos sprendimas būtų neteisėtas ir pažeistų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo principą, VPĮ 28 ir 31 straipsnių nuostatas bei konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 12.1, 16.2 punktus ir 28.1.6 papunktį. Siekdama įsitikinti priimto sprendimo tinkamumu perkančioji organizacija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri pateikė išaiškinimą, jog tokiu atveju tiekėjo pasiūlymas privalo būti atmetamas. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas painioja VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje ir VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų procedūras bei dėl to neteisingai aiškina, kad atsakovas leido neteisėtai papildyti trečiojo asmens pasiūlymą. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatyta procedūra ir 39 straipsnio 1 dalyje numatytos procedūros yra dvi visiškai skirtingos procedūros, kurių viena yra atliekama vertinant tiekėjų kvalifikaciją, o kita vertinant tiekėjų pasiūlymus ir jų duomenis. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas iki antrųjų vokų su pasiūlymo kainomis atplėšimo, t. y. iki susipažinimo su CVP IS pateiktais kainų pasiūlymais. Todėl apeliaciniame skunde nurodyti argumentai ir informacija, susijusi su ieškovo pasiūlymo kaina ir jos dydžiu ar skirtumu lyginant su kitais tiekėjais, perkančiosios organizacijos nebuvo ir negalėjo būti vertinama ieškovo pasiūlymo atmetimo metu. Be to, lyginant su visais tiekėjais ieškovas savo techniniame pasiūlyme buvo nurodęs didžiausias tiekėjų buitinių nuotekų valyklos eksploatavimo išlaidas ir trečias pagal dydį vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimo išlaidas.

35Trečiasis asmuo A. Žilinsko ir ko UAB atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko bei prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Trečiasis asmuo nurodė, kad VPĮ ir konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta pasiūlymų galiojimo užtikrinimo pateikimo tvarka. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad vykdant elektroninius pirkimus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų egzistuoja tik dvi pasiūlymo dalys – „Vokas 1“ ir „Vokas 2“. Pastarojo voko atveju, kaip tai buvo ir konkurso atveju, iš tiekėjo gali būti reikalaujama įrašyti į CVP IS atskirą langą pasiūlymo kainą, o taip pat prisegti kainos pasiūlymą ir su kainos pasiūlymu teikiamus dokumentus. Taigi jokio bendro voko, kaip kad teigia ieškovas, nagrinėjamu atveju nebuvo ir negalėjo būti CVP IS priemonėmis teikiant pasiūlymą pirkimui. Be to, konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 12.1 punktas aiškiai nurodė, kurie atskiri dokumentai turi būti pateikiami kartu su antru voku. Tuo atveju, jeigu tiekėjams kilo kliūčių pateikti pasiūlymų galiojimo užtikrinimus CVP IS priemonėmis ir reikalaujamos elektroninės formos, tiekėjai turėjo teisę pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalus paštu ar kitaip pristatant perkančiajai organizacijai nurodytu adresu, tačiau šita galimybe ieškovas nepasinaudojo. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad nei VPĮ 29 straipsnyje, nei konkurso sąlygose nėra nurodoma, jog teisė pasinaudoti pasiūlymų galiojimo užtikrinimu gali būti siejama tik su tam tikra vėlesne pirkimo stadija ar pasiūlymų eilės sudarymo momentu ir pan. Taigi, nuo pasiūlymų pateikimo pradžios perkančiajai organizacijai turi būti sudaroma galimybė prireikus pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu ir tokiu būdu užtikrinti sąžiningą ir efektyvią tiekėjų konkurenciją bei perkančiosios organizacijos teisėtų interesų apsaugą. Perkančiajai organizacijai leidus ieškovui iš naujo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalų dokumentą ar kitokiu būdu ištaisyti nustatytą imperatyvių reikalavimų pažeidimą, ji būtų pažeidusi ne tik viešųjų pirkimų principus, tačiau ir VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus reikalavimus. Pažymėtina, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas iki antrųjų vokų su pasiūlymo kainomis atplėšimo, t.y. iki susipažinimo su CVP IS pateiktais kainų pasiūlymais, todėl bet kokie apeliaciniame skunde nurodyti argumentai ir informacija, susijusi su ieškovo pasiūlymo kaina ir jos dydžiu ar skirtumu lyginant su kitais tiekėjais, perkančiosios organizacijos nebuvo ir negalėjo būti vertinami ieškovo pasiūlymo atmetimo metu. Be to, apeliantas nepagrįstai teigia, jog trečiajam asmeniui neturėjo būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, kadangi tokią teisę numato civilinio proceso įstatymas.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

38Dėl faktinių bylos aplinkybių

39Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas UAB „Šakių vandenys“ 2012 m. rugpjūčio 2 d. paskelbė apie vykdomą supaprastintą atvirą konkursą „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“, pirkimo numeris 125442. Pasiūlymai turėjo būti pateikti elektroninėmis priemonėmis per CVP IS bei vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ieškovas bei tretieji asmenys dalyvavo konkurse, pateikdami savo pasiūlymus. Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugsėjo 3 d. posėdyje, susipažinus su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atidarius dalį - „Vokus 1“ su techniniais pasiūlymo duomenimis ir kita informacija, užfiksuota, jog nėra ieškovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento. Atsakovas, gavęs ieškovo 2012 m. rugsėjo 6 d. CVP IS pranešimą su patvirtinimu dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimo su visu pasiūlymu ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijos kopiją, 2012 m. rugsėjo 14 d. elektroniniu paštu informavo ieškovą apie jo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir pateiktus visus dokumentus, taip pat nurodė, kad viešojo pirkimo komisija šiuo metu vertina tiekėjo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. rugsėjo 20 d. posėdyje konstatavo, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra tinkamas. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. spalio 25 d. posėdyje panaikino 2012 m. rugsėjo 20 d. komisijos priimtą sprendimą ir atmetė ieškovo pasiūlymą pagal supaprastintų pirkimų taisyklių 73.3 punktą ir pirkimo dokumentų I skyriaus 16.7 punktą, 28.1.6 punktą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kadangi nepateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka – Voke 1 nebuvo pateikta pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, nustatė pasiūlymų eilę. Apie atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą 2012 m. spalio 29 d. informuotas ieškovas. Ieškovas 2012 m. spalio 30 d. pateikė atsakovui pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo, kurią atsakovas 2012 m. spalio 30 d. atmetė, nurodydamas, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nebuvo pateiktas Voke 1, todėl komisijai nebuvo prieinamas iškart po pasiūlymo pateikimo termino, tuo tarpu pasiūlymo B dalis (Vokas 2) skirtas tik pasiūlymo kainai nurodyti. Atsakovas 2012 m. lapkričio 14 d. posėdyje, įvertinęs neatmestus pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir pirkimą laimėjusiu pripažino pirkimo dalyvį A. Žilinskio ir Ko UAB bei apie tai 2012 m. lapkričio 15 d. pranešė ieškovui. Dėl šio sprendimo ieškovas 2012 m. lapkričio 21 d. pateikė pretenziją, kuri nebuvo išnagrinėta. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos pirkimo procedūros ir atsakovui uždrausta sudaryti pirkimo sutartį. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 12 d. nutartimi minėta nutartis palikta nepakeista.

40Ieškovas 2012 m. lapkričio 15 d. pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2012 m. spalio 29 d. perkančiosios organizacijos UAB „Šakių vandenys“ sprendimą atmesti Per Aarsleff A/S pasiūlymą konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“; 2) įpareigoti atsakovą vertinti ieškovo pasiūlymą su kitais dalyvių pasiūlymais bei panaikinti 2012 m. lapkričio 14 d. perkančiosios organizacijos UAB „Šakių vandenys“ sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

41Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.

42Dėl viešųjų pirkimų

43Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

44Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

45CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškęs ieškovas Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą, todėl ieškovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

46Dėl tinkamo pasiūlymo įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimo

47Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, jog ieškovas buvo pateikęs pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą ir jis galiojo pilna apimtimi, jame buvo duomenys apie garantiją, t. y. užtikrinimo sumą, išdavusį banką, garantijos numerį ir kt. Be to, faktą, kad ginčo dokumentas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu, o jo forma ir apimtis atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus, pripažino ir pats atsakovas, priimdamas 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą, kuriuo patvirtino ieškovo kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentams, todėl vėlesnis perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo perkančioji organizacija pakeitė savo nuomonę, laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu ieškovo pasiūlymo atmetimu. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto apeliacinio skundo argumentais sutinka.

48Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

49Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovo paskelbto konkurso sąlygų 12.1 punktas numato, kad konkurso dalyviai pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“), įrašydamas reikalingą informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus. Konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro dvi dalys: A dalis – techninė informacija ir duomenys apie tiekėją (CVP IS „Vokas 1“), šioje dalyje nurodant pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamus duomenis „<nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>“, kartu teikiamas pasiūlymo priedas su pasiūlymo A dalimi (b. l. 38 – 40, 53 – 55, 58 – 87, t. 1), B dalis – pasiūlymo kaina (CVP IS „Vokas 2“) (56 – 57, t. 1). Konkurso sąlygų 16.2 punktas numatė, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas elektroniniu būdu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pasirašytas kvalifikuotu jį išdavusios institucijos elektroniniu parašu. Jei nėra galimybės pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo el. forma pasirašytu saugiu elektroniniu parašu, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos privalo būti atsiųstas paštu ar kaip kitaip pristatytas perkančiajai organizacijai (b. l. 40, t. 1). Be to, konkurso sąlygų 22.3 punktas numato, kad su pasiūlymais susipažįstama dviejuose komisijos posėdžiuose, pirmame posėdyje atidarant CVP IS pasiūlymo dalis „Vokas 1“, antrame – „Vokas 2“, kuris vyks tik tada, kai perkančioji organizacija įvertins visų tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir įvertins visus techninius pasiūlymus bei apie tokio vertinimo rezultatus informuos visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus (b. l. 42, t. 1). Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo pasiūlymas atsakovo vykdytame viešojo pirkimo konkurse pateiktas 2012 m. rugsėjo 3 d. 09:42 val., tačiau kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovo pateiktame „Voke 1“ nebuvo pateikta pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (b. l. 109 – 259, t. 3). Šią aplinkybę procesiniuose dokumentuose patvirtino ir pats ieškovas, teigdamas, jog atsakovo rengiamo viešojo pirkimo konkurso sąlygos nurodytoje dalyje yra netikslios bei dviprasmiškos bei tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo įvardinta, jog pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti pateiktas „Voke 1”, todėl ieškovas, remdamasis VPĮ 28 straipsnio 5 dalies nuostata, garantiją pateikė bendrame voke. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą, teikdamas pasiūlymą atsakovo vykdomame konkurse, nors kaip aukščiau minėta „Voke 1“ ir nepridėjo pasiūlymo įvykdymą užtikrinančio dokumento, tačiau aiškiai nurodė, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikia banko garantiją Nr. IGL208698V, išduotą 2012 m. rugpjūčio 27 d., neatšaukiamai įpareigojančią 100 000 Lt sumai, garantas – Danske bank A/s Lietuvos filialas (b. l. 111, t. 3). Minėta garantija buvo pasirašyta elektroniniu parašu 2012 m. rugpjūčio 27 d. ir pateikta konkursui (b. l. 126, t. 1).

50Taigi, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, konkretus ieškovo pateikto pasiūlymo įvykdymo užtikrinimas, ieškovo dokumentų pateikimo metu egzistavo ir buvo galiojantis, buvo nurodytas ieškovo pasiūlymo dokumentuose, t. y. Voke 1, tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo ieškinio pagrįstumo klausimą, į tai neatsižvelgė ir apskritai nepasisakė dėl tos aplinkybės, jog ieškovas yra pateikęs atsakovo vykdomame konkurse konkretų bei galiojantį pasiūlymo įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir tik formaliai įvertinęs aplinkybę, jog toks dokumentas nebuvo pateiktas kartu su Voku 1, ieškovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

51Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats atsakovas 2012 m. rugsėjo 14 d. elektroniniu paštu informavo ieškovą apie jo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir pateiktus visus dokumentus, taip pat nurodė, kad komisija šiuo metu vertina tiekėjo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams (b. l. 144, t. 1). Be to, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. rugsėjo 20 d. posėdyje konstatavo, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra tinkamas (b. l. 145, t. 1). Taigi, teisėjų kolegija iš nurodytų aplinkybių daro išvadą, jog pati atsakovo viešojo pirkimo komisija yra konstatavusi, jog ieškovas yra pateikęs tinkamą pasiūlymo įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir tik vėliau, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. spalio 25 d. posėdyje panaikino 2012 m. rugsėjo 20 d. komisijos priimtą sprendimą ir atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, kadangi neva nebuvo pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, t. y. Voke 1 nebuvo pateikta pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

52Dėl nurodytų motyvų, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą atsakovo vykdytame viešojo pirkimo konkurse, pateikė ir tinkamą pasiūlymo galiojimo įvykdymą užtikrinantį dokumentą, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime į šią aplinkybę neatsižvelgė, jos neaptarė bei neanalizavo, dėl to priėmė nepagrįstą teismo sprendimą. Dėl ieškinio reikalavimų teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas prašo panaikinti raštus, kuriais jis buvo informuotas apie priimtus viešojo pirkimo komisijos sprendimus ir kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 25 d. sprendimais ieškovo pasiūlymas buvo atmestas ir nustatyta pasiūlymų eilė (b. l. 39 – 41, t. 3). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis bei atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus sprendžia, kad ieškovo skundžiami atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimai viešajame pirkime yra neteisėti, todėl ieškinys tenkintinas ir ieškovo ginčijami sprendimai panaikintini. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką, panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą paskelbti preliminarią (ar galutinę) laimėtojų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti pirkimo laimėtoją pagal VPĮ priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais, privalo iš naujo nustatyti preliminarią (galutinę) tiekėjų eilę. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo ieškinio reikalavimas – įpareigoti atsakovą vertinti ieškovo pasiūlymą su kitais dalyvių pasiūlymais yra perteklinis.

53Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

54Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

56Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, apeliacinės instancijos teismas, priėmęs naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Ieškovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme prašė priteisti 9 988,55 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 1 000 Lt žyminio mokesčio iš atsakovo. Be to, ieškovas taip pat pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme, kuriuo prašė iš atsakovo priteisti 3 049,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 1 000 Lt žyminio mokesčio. Iš viso ieškovas iš atsakovo prašo priteisti

5715 037,75 Lt bylinėjimosi išlaidų.

58Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje keliamas teisines problemas bei nagrinėjamos bylos apimtį ir sudėtingumą, sprendžia, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme suma mažintina iki 5 000 Lt. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistina

598 049,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 2 000 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

60Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsakovui ir trečiajam asmeniui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

61Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas yra nepagrįstas, todėl panaikinamas bei priimamas naujas sprendimas, ieškinys tenkintinas – panaikintinas UAB „Šakių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas atmesti ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą, pasiūlymą konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“ ir panaikintinas UAB „Šakių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją.

62Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

63Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

64Ieškinį tenkinti.

65Atsakovo UAB „Šakių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 25 d. sprendimą atmesti ieškovo Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančio per Per Aarsleff A/S filialą, pasiūlymą konkurse „Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje“ panaikinti.

66Atsakovo UAB „Šakių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 25 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją panaikinti.

67Priteisti iš atsakovo UAB „Šakių vandenys“ ieškovui Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančiam per Per Aarsleff A/S filialą, 8 049,20 Lt (aštuonis tūkstančius keturiasdešimt devynis litus 20 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 2 000 Lt (du tūkstančius litų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą... 5. Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo 2012 m. rugpjūčio 2 d.... 6. 1 712 943,68 Lt brangesnė už ieškovo pasiūlytą kainą, konkurse... 7. Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ bei trečiasis asmuo A. Žilinsko ir ko... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė bei iš... 10. Teismas nurodė, kad pagal atsakovo patvirtintų konkurso sąlygų 12.1... 11. Teismas pažymėjo, kad ieškovo teiginiai, jog atsakovo pirkimo dokumentuose... 12. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas pagal savo pasitvirtintas taisykles... 13. Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jeigu tiekėjas pateikia pasiūlymo... 14. Teismas atkreipė dėmėsį į tai, kad VPĮ 8 straipsnio 1 dalies 17 punkte... 15. Teismas atmetė ieškovo argumentus jo kaltės nebuvimo ar skaidrumo principo... 16. Esant šioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad atsakovas pagrįstai... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 18. Ieškovas Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiantis per Per Aarsleff A/S filialą... 19. 1. Nei pirkimo dokumentų 12 punktas, nei 2 skirsnis konkrečiai nenumatė,... 20. 2. Perkančioji organizacija esamu atveju pasirinko nestandartinį CVP IS... 21. 3. Ieškovas buvo pateikęs pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą ir jis... 22. 4. Garantijos turėjimo patvirtinimas nekeičia pasiūlymo esmės, t. y.... 23. 5. Faktą, kad ginčo dokumentas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu, o jo forma... 24. 6. Pirkimo dokumentuose nebuvo įvardinta, jog pasiūlymo galiojimą... 25. 7. Tiek sisteminis bei lingvistinis pirkimo dokumentų bei VPĮ nuostatų... 26. 8. Pasirinkdamas konkurso vykdymo formą ir matydamas CVP IS išdėstymą... 27. 9. Pati perkančioji organizacija jau po Voko 1 patikrinimo, kvalifikacinių... 28. 10. Dalyvaudamas viešajame pirkime ieškovas yra patvirtinęs savo tinkamą... 29. 11. Savo veiksmais perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų... 30. 12. Tą aplinkybė, kad ieškovo eksploatacijos išlaidos yra ženkliai... 31. 13. Ieškovas neturėjo realių galimybių perkančiosios organizacijos... 32. 14. Nagrinėjamu atveju buvo pažeistas skaidrumo principas, kadangi tiek... 33. 14. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos trečiojo asmens naudai, kuris... 34. Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu... 35. Trečiasis asmuo A. Žilinsko ir ko UAB atsiliepimu su apeliaciniu skundu... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d.... 38. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 39. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas UAB „Šakių vandenys“ 2012 m.... 40. Ieškovas 2012 m. lapkričio 15 d. pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1)... 41. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių... 42. Dėl viešųjų pirkimų... 43. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 44. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 45. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 46. Dėl tinkamo pasiūlymo įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimo... 47. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, jog ieškovas buvo... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ... 49. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovo paskelbto konkurso sąlygų 12.1... 50. Taigi, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, konkretus ieškovo pateikto... 51. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats atsakovas 2012 m.... 52. Dėl nurodytų motyvų, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 53. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 54. Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 56. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, apeliacinės instancijos teismas, priėmęs... 57. 15 037,75 Lt bylinėjimosi išlaidų.... 58. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje keliamas teisines problemas bei... 59. 8 049,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 2 000 Lt žyminio... 60. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 61. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 62. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 63. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 64. Ieškinį tenkinti.... 65. Atsakovo UAB „Šakių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio... 66. Atsakovo UAB „Šakių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio... 67. Priteisti iš atsakovo UAB „Šakių vandenys“ ieškovui Per Aarsleff A/S,...