Byla 2-17953-800/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams G. V., R. V. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovų solidariai priteisti 3207,34 eurų ir 16026,84 Lt skolos, 14,97 eurų ir 65,36 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pareikštas atsiliepimas į ieškinį.

3Atsakovams R. V. ir G. V. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2014-09-08 procesinius dokumentus įteikiant per atsakovų darbovietes. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Atliktus formalų byloje pateiktų įrodymų – AB DNB Nord bankas ir pareiškėjų 2008-11-20 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. K-2500-2008-427, draudimo liudijimo Serija BPD 046507, 2008-10-05 prašymo sudaryti draudimo sutartį, 2010-09-27 prašymo sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą prie 2008-11-27 draudimo sutarties, 2010-09-27 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-1/2147, 2010-09-27 grąžinimo grafiko prie 2008-11-27 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507/1-2147, 2014-07-23 pažymos apie bankui išmokėtas išmokas, 2011-09-16 Grąžinimo grafiko Nr. 2 prie 2010-09-27 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-1/2147, 2012-08-24 raginimo sumokėti įsiskolinimą UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Būsto paskolų draudimas“ neregistruotų laiškų registro, 2013-10-03 raginimo sumokėti įsiskolinimą UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2013-10-04 neregistruotų laiškų registro, 2014-01-06 raginimo sumokėti įsiskolinimą UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2014-01-07 neregistruotų laiškų registro, 2014-05-15 raginimų sumokėti įsiskolinimą UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2014-05-16 neregistruotų laiškų registro, 2014-07-23 pažymos apie draudėjų įsipareigojimų vykdymą pagal mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 046507-1/2147 ir delspinigių paskaičiavimą, 2012-02-20 prašymo sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą prie 2008-11-27 draudimo sutarties Nr. BPD 046507, 2012-02-20 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-2/2873, prie 2008-11-27 draudimo sutarties, Grąžinimo grafiko Nr. 1 prie 2012-02-20 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-2/2873, 2012-02-20 prašymo, 2012-09-25 Priedo Nr. 1 prie 2012-02-20 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-2/2873, 2014-07-23 pažymos apie bankui išmokėtas išmokas, 2013-02-15 grąžinimo grafiko Nr. 2 prie 2012-02-20 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-2/2873, 2014-02-12 raginimo sumokėti įsiskolinimą UAB „Būsto paskolų draudimas“, 2014-02-13 neregistruotų laiškų lydraščio, 2014-05-15 raginimų sumokėti įsiskolinimą UAB „Būsto paskolų draudimas“, 2014-05-16 registruotų laiškų registro, 2014-07-23 pažymos apie draudėjų įsipareigojimų vykdymą pagal mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 046507-2/2873 ir delspinigių paskaičiavimą, 2014-07-18 rašto dėl 2010-09-27 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-1/2147 prie 2008-11-27 draudimo sutarties Nr. BPD 046507 nutraukimo, 2014-07-18 rašto dėl 2012-02-20 mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 046507-2/2873 prie 2008-11-27 draudimo sutarties Nr. BPD 046507 nutraukimo, vertinimą, atsakovams nepateikus įrodymų, jog jie tinkamai vykdė draudimo sąlygas ir su ieškove atsiskaitė, darytina išvada, jog pasitvirtinus paminėtų rašytinių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai.

8Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

9LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nevykdo sutartinės prievolės ieškovei, iš atsakovų ieškovės naudai priteistina 27101,14 Lt (7849,03 Eur) skola, 117,05 Lt (33,90 Eur) delspinigių.

11Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 612,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 93 str.).

13Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš kiekvieno atsakovo, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 10 Lt, teismas šios sumos iš atsakovų nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš G. V., a.k. ( - ) ir R. V., a.k. ( - ) 27101,14 Lt (dvidešimt septynis tūkstančius vieną šimtą vieną litą 14 ct) (7849,03 Eur) skolos, 117,05 Lt (vieną šimtą septyniolika litų 05 ct) (33,90 Eur) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistas sumas (27218,19 Lt (7882,93)), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. nuo 2014-07-28 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 612,00 Lt (šešis šimtus dvylika litų 00 ct) (177,25 Eur) žyminio mokesčio, UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, naudai.

17Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jie per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai