Byla 2SA-82-619/2012
Dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Vytautas Mitkus, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir L. B

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (skolininko) UAB „LLG Valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „LLG Valdymas“ skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Vytautas Mitkus, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir L. B.,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „LLG valdymas“ pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo įpareigoti antstolį Vytautą Mitkų nuimti areštą nuo priekabos ( - )-01, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ). Nurodė, kad 2010-08-31 skolininkas pateikė antstoliui prašymą dėl turto arešto nuo priekabos nuėmimo, nes nuo 2009-07-29 skolininkas nėra priekabos savininkas. Prie prašymo pateikė 2009-07-29 priekabos pirkimo – pardavimo sutartį ir 2009-08-19 raštą dėl priekabos pristatymo. Antstolis patvarkymu atsisakė panaikinti areštą priekabai, kadangi VĮ „Regitra“ duomenimis priekabos savininkas yra skolininkas. Skolininkas pateikė antstoliui 2009-07-29 priekabos pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje aiškiai nurodoma, kad sutartis kartu yra ir priekabos priėmimo – perdavimo aktas, t.y. nuosavybės teisė į priekabą perėjo naujajam savininkui nuo sutarties pasirašymo dienos. Skolininkas taip pat pateikė 2009-08-19 raštą dėl priekabos pristatymo, kuris patvirtina, kad 2009-07-29 Priekabos pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta prieš antstoliui areštuojant priekabą. Skolininkui pateikus minėtus įrodymus, pareiškėjo teigimu, antstolis privalėjo nuimti areštą nuo priekabos.

3Atsiliepime į pareikštą skundą L. B. nurodė, jog sutinka su pareikštu skundu.

4Atsiliepime į pareikštą skundą suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad nors transporto priemonės savininku preziumuojamas asmuo, kuris yra nurodytas viešame registre, tačiau ši prezumpcija gali būti nuginčijama. Tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu yra įregistruotas automobilis, įrodo, kad jį yra pardavęs, tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Suinteresuoto asmens teigimu aptariamoje situacijoje trūksta duomenų, kurie įrodytų Priekabos pirkimo - pardavimo sutartį faktiškai įvykusią – trūksta mokėjimo pavedimo dėl apmokėjimo arba pajamų kasos orderio, kurie patvirtintų, kad 2009-07-29 pirkimo – pardavimo sutartis įvykdyta, priekabos techninės priežiūros talonas, kuris įrodytų, kad L. B. buvo faktinis jos valdytojas po sutarties sudarymo, priekabos draudimo sutartis, kuri patvirtintų, kad L. B. buvo faktinis jos valdytojas po sutarties sudarymo.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjo patikslintą skundą atmetė. Teismas nutartyje konstatavo, kad nors teisės aktai nenustato privalomo automobilio pirkimo – pardavimo sutarties registravimo, tačiau pasikeitus transporto priemonės savininkui, viešame registre pakeičiami registracijos duomenys, vietoje buvusio valdytojo (savininko) įrašomas naujasis. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad trečiųjų asmenų, kurių teisės pažeidžiamos vykdant teismo sprendimą, interesų bei teisių gynimo mechanizmas įtvirtintas ( - ) str. Pagal 630 str. 1 d. tretieji asmenys gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės, jeigu jis yra susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo UAB „LLG valdymas“ nurodytas naujasis priekabos savininkas L. B., kuriam galimai priklausanti transporto priemonė buvo areštuota antstolio V. Mitkaus patvarkymu, gali pats kreiptis dėl savo teisių gynimo bendra ginčo teisenos tvarka.

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį ir įpareigoti antstolį V. Mitkų nuimti areštą nuo priekabos ( - )-01, valst. Nr. ( - ). Nurodo, jog teismo nutartis sukelia neigiamas pasekmes skolininkui, kadangi palikus galioti priekabos areštą, skolininkas privalės ją saugoti, esant reikalavimui pristatyti ją į antstolio nurodytą vietą, o neatlikus antstolio nurodymų, mokėti teismo paskirtą baudą, nors skolininkas, nebūdamas priekabos savininku ir valdytoju, negalės atlikti minėtų antstolio nurodymų. Teisės aktai nenumato galimybės areštuoti skolininkui nepriklausančio turto. Antstolis, areštuodamas priekabą, vadovavosi viešo registro duomenimis, tačiau vėliau skolininkas pateikė antstoliui dokumentus, įrodančius, kad jis nėra priekabos savininkas, todėl antstolis privalėjo panaikinti priekabos areštą.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (( - ) str.).

9Teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų teisėtumo antstoliui atliekant procesinį veiksmą – priimant patvarkymą atsisakyti nuimti areštą nuo transporto priemonės Tauras ( - ), neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias CPK normas.

10Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad 2010 m. kovo 30 d. antstolis priėmė vykdyti išieškotojo Vilniaus apskrities VMI 2010-03-03 vykdomąjį dokumentą, išduotą 2010-03-22 Vilniaus apskrities VMI Nr. 14-19-16324 dėl 89.570,67 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „LLG valdymas“ išieškotojo Vilniaus apskrities VMI naudai (vykd. Byla, b.l. 6). 2010-05-06 antstolis priėmė patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriame nurodė, kad remiantis ( - ) str. 4 d. yra areštuojama 96.296,96 Lt suma skolininko sąskaitoje ir areštas galioja iki visiško skolos įvykdymo (vykd.byla, b.l. 25 ). Skolininkas UAB „LLG Valdymas“ kreipėsi į antstolį prašydamas nuimti areštą nuo priekabos ( - )-01, VALST. Nr. ( - ), nes UAB „LLG valdymas“ nėra priekabos savininkas, kadangi 2009-07-09 priekaba buvo parduota, pateikė šią aplinkybę patvirtinantį įrodymą – 2009 m. liepos 29 d. pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą UAB „LLG Valdymas“ ir pirkėjo L. B..

112010-09-13 patvarkymu antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0240/10/01848 atsisakė nuimti areštą nuo minėtos transporto priemonės argumentuodamas tuo, kad VĮ „Regitra“ duomenimis šios transporto priemonės savininkas yra UAB „LLG Valdymas“, areštas bus panaikintas skolininkui pilnai atsiskaičius.

12Priverstinis vykdomojo dokumento dėl piniginių sumų išieškojimo vykdymas susideda iš skolininko turto paieškos, skolininko turto arešto ir šio turto priverstinio realizavimo (( - ) 727 str.). Atlikdamas vykdymo veiksmus pagal vykdomąjį dokumentą antstolis privalo nukreipti išieškojimą į skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą (( - ) str.). Sprendžiant dėl išieškojimo nukreipimo į konkretų turtą turi būti patikrinama, ar suieškotas turtas iš tikrųjų priklauso nuosavybės teise skolininkui. Kai išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį turtą arba kitą registruojamą turtą, tokio turto priklausymas skolininkui nustatomas pagal registro įstaigos rašytinius duomenis (( - ) str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-414/2007). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, kad tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Pagal formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre įregistruotas automobilis, įrodo, kad jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

13Nagrinėjamu atveju skolininkas UAB „LLG valdymas“, pateikdamas prašymą antstoliui dėl arešto minėtai transporto priemonei panaikinimo, pateikė į bylą 2009-07-29 pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą UAB „Logipolijos turto valdymas“ (buvęs UAB „LLG valdymas“ pavadinimas“) ir L. B., kuris patvirtina, kad pardavėjas UAB „Logipolijos turto valdymas“ pardavė, o pirkėjas L. B. įsigijo pardavėjui priklausiusią priekabą ( - )-01 (b.l. 34, vykd.b.l. 31). Šioje sutartyje taip pat šalių susitarta, kad minėta sutartis kartu yra ir priėmimo – perdavimo aktas. Į bylą pateiktas SEB banko vietinio mokėjimo nurodymo 2009-11-04 išrašas patvirtina, kad pirkėjas L. B. sumokėjo pardavėjui sutartyje sutartą kainą – 1.000 Lt (b.l. 51). Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 str. 1 p., 6.305 str. 1 d.). Tuo tarpu automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų, ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A.M., J.M., V. A. B., K. Ž, valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, bylos Nr.3K-3-192/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. A.V., bylos Nr. 3K-3-448/2010 ir kt.)

14Esant nurodytų aplinkybių viseto, teismas sprendžia, kad 2009 m. liepos 29 d. pirkimo - pardavimo sutartimi UAB „LLG valdymas“ pardavė pirkėjui L. B. priekabą ( - )-01, taigi 2009 m. liepos 29 d. pirkėjas L. B. tapo naujuoju šio daikto savininku ir tolesnis išieškojimas, paaiškėjus minėtoms aplinkybėms, iš šio turto tampa nebegalimas. L. B. neprivalo nuosavu turtu sumokėti UAB „LLG valdymas“ skolas, nes jis nėra atsakingas už UAB „LLG valdymas“ prievoles.

15Kaip minėta, antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus pagal vykdomąjį dokumentą, privalo nukreipti išieškojimą į skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą (( - ) str.). Nustačius aplinkybes, kad 2010-05-06 turto arešto aktu areštuotas turtas – transporto priemonė ( - ), nuosavybės teise pareiškėjui (skolininkui) UAB „LLG Valdymas“ nepriklauso, konstatuotina, kad antstolis Vytautas Mitkus nepagrįstai atsisakė nuimti areštą nuo transporto priemonės ( - ). Skundžiama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas, 2010-05-06 turto arešto akto vykdomojoje byloje Nr. 0240/10/01848 dalis, kuriuo antstolio padėjėja I. J. areštavo transporto priemonę Tauras ( - ), 2008 gamybos metų, valstybinis Nr. ( - ), naikintina (( - ) str. 1 d. 2 p., 510 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „LLG Valdymas“ skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų tenkinti.

18Panaikinti antstolio 2010 m. gegužės 6 d. turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0240/10/01848 dalyje, kurioje buvo areštuota Transporto priemonė ( - ), 2008 gamybos metų, valstybinis Nr. ( - ).

Proceso dalyviai
Ryšiai