Byla 2A-978-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžejaus Maciejevskio,

3kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo individualios įmonės „Autolega“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo individualios įmonės „Autolega“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Krasta auto“ dėl netinkamos kokybės daikto pakeitimo, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas individuali įmonė (toliau tekste – IĮ) „Autolega“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Krasta auto“, prašydamas įpareigoti atsakovą pakeisti ieškovui perduotą automobilį BMW X6, identifikavimo Nr. WBAFG01030L182650, 2008 m. gamybos, į kitą analogišką automobilį, pagal pateiktą perduodamo automobilio aprašymą bei ieškovo sąskaita atliktus automobilio pagerinimus.

6Nurodė, kad 2008 m. birželio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartimi iš atsakovo įsigijo automobilį BMW X6, identifikavimo Nr. WBAFG01030L182650. 2008-07-17 sutartimi Nr. LT075972/TPP dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį perleidimo ieškovas kaip naujasis lizingo gavėjas perėmė visas iš 2008-06-26 sutarties atsiradusias teises ir pareigas tokias, kokiomis jos buvo sutarties sudarymo metu. 2009-12-16, apie 13.50 val., Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos Medininkų PKP ieškovo direktoriaus Alvydo Braso vairuojamas automobilis buvo sulaikytas, motyvuojant tuo, kad yra paskelbta aukščiau nurodyto automobilio tarptautinė paieška, atlikus šio automobilio poėmį, jis buvo grąžintas tik po dviejų savaičių. Be to, buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės į automobilį, jis panaikintas tik po dviejų mėnesių, nustačius, kad ieškovas automobilį įgijo teisėtai. Nors ieškovas automobilį įgijo teisėtai, tačiau dėl vykdomos tarptautinės paieškos, ieškovo valdomas automobilis bet kurioje užsienio valstybėje gali būti sulaikytas, vykdomos ekspertizės, tyrimai ir pan. Tokia situacija sukelia tiesioginę grėsmę fizinių asmenų, vairuojančių nurodytą automobilį ar juo keliaujančių, saugumui, kadangi jie bet kada ir bet kurioje valstybėje gali būti sulaikyti teisėsaugos pareigūnų, uždaryti į areštinę ar kitaip suvaržytos ar apribotos jų teisės ir laisvės, iki kol būtų išsiaiškintos naudojimosi automobiliu teisinės pasekmės. 2008-06-26 pirkimo – pardavimo sutarties 5.2.1. punktu pardavėjas pareiškė, kad turtas neįkeistas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl šio turto nėra, taip pat nėra atimta ir/ar apribota pardavėjo teisė disponuoti turtu. Tiek pardavėjas, tiek gamintojas yra informuoti apie susiklosčiusią situaciją, tačiau nesiima jokių veiksmų, kad trečiųjų asmenų pretenzijos bei kiti ribojimai nurodyto automobilio atžvilgiu būtų panaikinti. Ieškovas nurodė, kad pardavėjas garantiniu laikotarpiu yra atsakingas už parduoto daikto kokybę, jeigu neįrodo, kad pirkėjo nurodyti trūkumai atsirado po daikto perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Nesant įrodymų apie tai, kad tarptautinėje paieškoje paieškomas automobilis yra su suklastotu kėbulo numeriu, atsakomybė dėl parduoto daikto trūkumų tenka gamintojui ir/ar jo atstovui. Be to, automobilis buvo pakankamai dažnai remontuojamas ir nors atsakovas gedimus pašalino, tačiau pasibaigus garantiniam terminui ieškovas gedimus turės šalinti savo sąskaita.

7Atsakovas UAB „Krasta auto“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovo nuomone, neteisėti trečiųjų asmenų veiksmai susiję su identifikavimo numerių klastojimu ar galimas tam tikrų užsienio valstybių teisėsaugos pareigūnų poveikio priemonių taikymas automobilio valdytojo atžvilgiu jiems atliekant tiesiogines funkcijas, negali būti priskiriami netinkamos automobilio kokybės požymiams, kadangi su galimybe naudoti automobilį pagal paskirtį niekaip nėra susiję. Nuo atsakovo valios nepriklauso Čekijos Respublikos ar kitos užsienio valstybės teisėsaugos pareigūnų veiksmai ar galimo automobilio „dublikato“ egzistavimas, tai susiję su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais. Anot atsakovo, pagal CK 6.257 straipsnio nuostatas, skolininkas atsako kreditoriui tik už prievolei įvykdyti pasitelktus trečiuosius asmenis, kai prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl šių trečiųjų asmenų kaltės. Ieškovas, reikalaudamas taikyti atsakovui civilinę atsakomybę (net jei ji atsiranda be kaltės), privalo įrodyti civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis). Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros nutarime, kuriuo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, nurodyta, kad 2010 m. sausio 25 d. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje konstatuota, jog ieškovo turimo automobilio identifikacinis numeris nepakeistas, o Čekijos teisėsaugos pareigūnai, gavę iš gamintojo informaciją, jog automobilis buvo pagamintas ir skirtas Lietuvos rinkai bei tinkamai perduotas atsakovui, leido jį grąžinti savininkui Lietuvoje. Teisėsaugos pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu nekonstatavo jokių netinkamų ar neteisėtų gamintojo veiksmų, susijusių su automobilio „dublikato“ atsiradimu, kas pagrindžia, jog dėl to nėra gamintojo kaltės. Be to, gamintojas nurodė, kad automobiliai yra gaminami su unikaliais identifikacijos numeriais. Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais dėl Sutarties 5.2.1. punkto nuostatų, nurodydamas, kad tiek sutarčių sudarymo metu, tiek šiuo metu, jokie tretieji asmenys pretenzijų į automobilį neturi – jis nėra įkeistas, apsunkintas kokiomis nors daiktinėmis ar prievolinėmis teisėmis, jame nėra kitiems asmenims priklausančių daiktų, prietaisų įrenginių ar pan. Atsakovas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus dėl papildomų automobilio defektų, atkreipdamas dėmesį į tai, kad ieškovas nusprendęs pasinaudoti garantinio automobilio aptarnavimo paslaugomis, ką patvirtina prie ieškinio pridedama išklotinė, jau pasirinko vieną iš savo teisių gynimo priemonių (CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punktas) ir ja pasinaudojo, todėl remdamasis tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis negali tuo pačiu naudotis ir kita CK 6.334 straipsnio 1 dalyje numatyta teisių gynimo priemone, kadangi jos yra alternatyvios.

8Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį, trečiųjų asmenų kaltė dėl daikto kokybės yra viena iš pardavėjo atsakomybę pašalinančių aplinkybių, o į bylą pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad automobilis BMW X6, identifikavimo Nr. WBAFG01030L182650, ieškovo įsigytas ir valdomas teisėtai, jo įsigijimo metu ir laikotarpiu nuo jo įsigijimo momento iki automobilio sulaikymo pasienio kontrolės punkte, pretenzijos dėl daikto kokybės, jo pakeitimo nebuvo reiškiamos, nurodyto automobilio gamintojas nurodė, kad transporto priemonės yra gaminamos tik su vienetiniais transporto priemonės atpažinimo numeriais (b. l. 43-46), ieškovui priklausantis automobilis atitinka visus gamintojo reikalavimus, nėra vogtas, tuo tarpu Čekijos Respublikoje registruotas analogiškas automobilis su tuo pačiu VIN numeriu yra pavogtas, dėl to paskelbta jo tarptautinė paieška, konstatavo, kad nagrinėjamos aplinkybės atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ir tai yra pardavėjo civilinę atsakomybę šalinanti aplinkybė, o nesant atsakovo kaltės, ieškinys negali būti tenkinamas.

9Ieškovas IĮ „Autolega“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismų praktikoje daikto netinkama kokybė suprantama ne tik kaip fiziniai, bet ir teisiniai trūkumai, dėl kurių iš viso neįmanoma daikto ir su juo susijusių teisių civilinė apyvarta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gruodžio mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-540/2009; Teismų praktika 32). Šiuo konkrečiu atveju reiškiamas reikalavimas susijęs pagrinde su teisiniu daikto trūkumu, kadangi dėl paskelbtos automobilio tarptautinės paieškos yra neįmanoma automobilio ir su juo susijusių teisių civilinė apyvarta. Techninio pobūdžio trūkumai yra kaip papildomas argumentas dėl netinkamos įgyto daikto kokybės.

10Apeliantas nurodo, kad teismas neteisingai taikė įrodymų įvertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas, įtvirtintas Civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi automobilio gamintojo, tiesiogiai suinteresuoto bylos baigtimi, raštu, kuriame teigiama, kad transporto priemonės yra gaminamos tik su vienetiniais transporto priemonės atpažinimo numeriais; bei ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje yra iškeliama jokiais įrodymais nei patvirtinta, nei paneigta prielaida, kad Čekijos Respublikoje pavogtas automobilis galimai yra su suklastotu VIN numeriu, tačiau, apelianto manymu, šių įrodymų nepakanka, norint konstatuoti pardavėjo civilinę atsakomybę šalinančias aplinkybes, kadangi gamintojo raštas (b.l. 43-46) negali būti vertinamas kaip patikimas, atsižvelgiant į gamintojo suinteresuotumą bylos baigtimi, jis vertintinas labiau kaip deklaratyvaus, o ne informacinio pobūdžio dokumentas, kadangi juo yra deklaruojamas gamintojui, o tuo pačiu ir atsakovui, palankus faktas, kuris nepagrindžiamas jokiais leistinais ir neginčytinais įrodymais. Ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 05-1-6187-09 vertintina tik kaip netiesioginis įrodymas, kurio šiuo konkrečiu atveju nepakanka, siekiant konstatuoti, kad Čekijos Respublikoje pavogtojo automobilio VIN numeris yra suklastotas trečiųjų asmenų veiksmais. Kol neatlikta ekspertizė, tol negalima vienareikšmiškai konstatuoti, ar vogtojo automobilio VIN numeris yra suklastotas, ar yra originalus, t.y. suteiktas gamintojo gamykloje. Šiuo konkrečiu atveju pardavėjo (gamintojo) veiksmų neteisėtumą sąlygoja ne automobilio vagystės faktas, o tai, kad gamintojas galimai pagamino du identiškus automobilius su vienodais VIN numeriais, iš kurių vienas buvo pavogtas, ko pasėkoje antrojo automobilio savininkui iškilo teisinės kliūtys naudoti antrąjį automobilį civilinėje apyvartoje, ir ko nebūtų atsitikę, jeigu gamintojas nebūtų pagaminęs dviejų identiškų automobilių. Šiuo konkrečiu atveju atsakovas nepateikė neginčytinų tiesioginių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti pardavėjo civilinę atsakomybę šalinančias aplinkybes, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai į bylą pateiktus netiesioginius įrodymus vertino kaip pakankamus šioms aplinkybėms patvirtinti.

11Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, turi vadovautis CPK 88 str., numatančiu, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Nagrinėjamu atveju, atsakovo pateiktas internetinis išrašas iš advokatų kontoros banko sąskaitos, nepatvirtintas banko antspaudu bei banko darbuotojo parašu, nelaikytinas turėtų išlaidų dydį patvirtinančiu dokumentu, kadangi kelia abejonių dėl patirtų išlaidų realumo. Pagal nusistovėjusią praktiką, net ir internetu atlikus mokėjimo pavedimą, jo kopija, prieš pateikiant teismui, yra patvirtinama finansinę operaciją atlikusio banko skyriuje, siekiant įrodyti, kad finansinė operacija buvo įvykdyta sėkmingai. Tokie reikalavimai yra keliami tiek žyminio mokesčio sumokėjimo atveju, tiek ir siekiant pagrįsti kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino pateiktų dokumentų kopijas pakankamais įrodymais dėl patirtų išlaidų realumo. Be to, atsižvelgiant į posėdžių trukmę ir skaičių (išnagrinėta per vieną teismo posėdį), bylos sudėtingumą bei advokato darbo ir laiko sąnaudas, aukštesnės instancijos teismų poziciją panašaus pobūdžio bylose, darytina išvada, kad net ir pripažinus pateiktus dokumentus pagrįstomis išlaidomis, jos privalėjo būti sumažintos teismo ex officio, vadovaujantis Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nurodytais kriterijais.

12Atsakovas IĮ „Autolega“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo ssprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad vadovaujantis CK 6.333 str. 6 d., nustatant, ar automobilis yra tinkamos kokybės, vertinamos paties automobilio (techninės) savybės, kurios būtinos norint jį naudoti pagal įprastą paskirtį, t.y. juo važiuoti ir kitaip naudotis. Dėl nurodytos priežasties galimi neteisėti trečiųjų asmenų veiksmai, susiję su identifikavimo numerių klastojimu ar galimas tam tikrų užsienio valstybių teisėsaugos pareigūnų poveikio priemonių taikymas automobilio valdytojo atžvilgiu jiems atliekant savo tiesiogines funkcijas negali būti priskiriami netinkamos automobilio kokybės požymiams, kadangi su galimybe naudoti automobilį pagal paskirtį, t.y. juo važiuoti, niekaip nėra susiję.

13Pagrindo konstatuoti, kad automobilis neatitinka kokybės reikalavimų nėra, kadangi jis yra tinkamas važiuoti, ir pats apeliantas to neneigia, todėl ir apelianto ieškinys, kuriuo buvo reikalaujama pakeisti automobilį į kitą analogišką automobilį, buvo visiškai pagrįstai atmestas.

14Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, galėjusių pagrįsti, jog automobilio civilinė apyvarta iš viso yra neįmanoma. Priešingai — automobilis buvo grąžintas apeliantui teisėsaugos pareigūnams nenustačius jokių su juo susijusių pažeidimų, automobiliu apeliantas gali naudotis (ir iki šiol juo naudojasi), jį išnuomoti, suteikti panaudai ir parduoti. Aplinkybės, jog automobilio neva neįmanoma parduoti apeliantas niekaip neįrodinėjo. Taigi ir dėl nurodytos priežasties teigti, kad ginčo automobilis neva yra netinkamos „teisinės kokybės" nėra jokio pagrindo, o apelianto ieškinys laikytinas visiškai pagrįstai atmestu.

15Atsakovas nesutinka su apelianto argumentais dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į apelianto ieškinio apimtį (5 psl.), priedų apimtį (14 psl.), atsiliepimo į ieškinį apimtį (5 psl.) bei juose keliamus teisinius klausimus, teismo posėdžio trukmę 1524,60 Lt suma už teisines paslaugas nelaikytina nepagrįstu atsakovo išlaidavimu, todėl apelianto teiginiai apie tariamai per dideles atsakovui priteistas bylinėjimosi išlaidas yra visiškai nepagrįsti ir atmestini. Taip pat nurodo, kad išrašas iš atsakovo atstovo (advokatų bendrijos) banko sąskaitos, kuriame nurodoma, kad klientui išrašyta sąskaita yra apmokėta, yra rašytinis įrodymas, patvirtinantis pinigų gavimą iš kliento, kurio nuorašą patvirtino advokatas. Pagrindo abejoti šio įrodymo patikimumu bei patirtų bylinėjimosi išlaidų realumu nėra.

16Dėl įrodymų vertinimo atsakovas nurodo, kad tiek Čekijos, tiek Lietuvos Respublikos teisėsaugos pareigūnų yra konstatuota, kad apelianto automobilis yra teisėtai pagamintas, parduotas, pažymėtas ir gali būti jo savininko naudojamas pagal paskirtį. Teisėsaugos pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu nekonstatavo jokių netinkamų ar neteisėtų gamintojo veiksmų, susijusių su automobilio „dublikato" atsiradimu, kas tik pagrindžia, jog dėl to nėra gamintojo kaltės. Teismas, vadovaudamasis įrodymų visuma bei tikimybių pusiausvyros principu pagrįstai padarė išvadą, jog labiausiai tikėtina, kad Čekijoje registruotas automobilis atsirado dėl neteisėtų trečiųjų asmenų kaltės, kas šalina atsakovo atsakomybę, todėl pagrindo naikinti pirmosios instancijos priimtą teismo sprendimą nėra.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

19Nustatyta, kad 2008 m. birželio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. LT075972/PPS UAB pirkėjas UAB „Hansa lizingas“ (šiuo metu UAB „Swedbank lizingas“) įgijo iš pardavėjo UAB „KRASTA AUTO“ naują automobilį BMW X6, identifikavimo Nr. WBAFG01030L182650. Sutarties 5.1. punkte numatyta, kad pardavėjas garantuoja, kad turto kokybė visiškai atitinka paprastai tokiems gaminiams keliamas sąlygas, gamintojo nustatytus standartus, 5.2.1. punktu pareiškė, kad turtas neįkeistas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl šio turto nėra, taip pat nėra atimta ir/ar apribota pardavėjo teisė disponuoti turtu, 5.3. punktu turtui suteikta gamintojo kokybės garantija (b. l. 6-7). 2008 m. birželio 26 d. turto priėmimo – perdavimo aktu sudarytu tarp UAB „Hansa lizingas“, UAB „Krasta auto“ ir Vytauto Sigito Draugelio, turtas buvo perduotas Vytautui Sigitui Draugeliui, akto 5 punkte nustatant, kad klientas turi teisę pareikšti tiesiogiai pardavėjui visus reikalavimus, atsirandančius iš Turto pirkimo – pardavimo sutarties (dėl Turto kokybės ir komplektiškumo, garantinio aptarnavimo, perdavimo terminų ir kt., b. l. 8). 2008 m. liepos 7 d. sutartimi Nr. LT075972/TPP dėl teisių ir pareigų pagal lizingo sutartį perleidimo, lizingo gavėjas, Lizingo bendrovei sutinkant, sutarties sudarymo dieną perduoda naujam Lizingo gavėjui IĮ „Autolega“ visas iš Lizingo sutarties jam atsiradusias teises ir pareigas tokias, kokiomis jos buvo sudarytos Sutarties sudarymo dienos pradžioje (b. l. 10-11). Tos pačios dienos Turto priėmimo – perdavimo aktu turtas perduotas IĮ „Autolega“ (b. l. 12). Ieškovo paaiškinimais, bylos duomenimis, prie bylos prijungtos ikiteisminio tyrimo medžiaga duomenimis nustatyta, kad IĮ „Autolega“ direktoriaus Alvydo Braso vairuojamas automobilis BMW X6, identifikavimo Nr. WBAFG01030L182650, Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos Medininkų PKP buvo sulaikytas dėl to, kad dėl analogiško automobilio su tokiu pačiu VIN numeriu yra paskelbta tarptautinė paieška. Dėl to, automobilis buvo sulaikytas ir savininkui grąžintas paaiškėjus, kad ieškovo automobilis įgytas teisėtai.

20Byloje kilo ginčas dėl atsakovo kaip pardavėjo pareigos perduoti tinkamos kokybės daiktą ieškovui kaip pirkėjui ir atsakomybės už netinkamos kokybės daiktą.

21Ieškovas IĮ „Autolega“ apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas, nagrinėdamas reikalavimą dėl netinkamos kokybės daikto pakeitimo tinkamos kokybės, tinkamai kvalifikavo teisinius santykius, tačiau netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus, todėl teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas, kuriuo ieškinys tenkintinas. Kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

22Pažymėtina, kad pagal CK 6.333 str. 1 d. pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Jei sudarydamos pirkimo-pardavimo sutartį šalys nesusitarė dėl daikto kokybę apibūdinančių kriterijų, ji vertinama pagal įprastus reikalavimus (CK6.327 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas atsakingas už prekės neatitiktį tokiems reikalavimams, jei tokia neatitiktis buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu arba atsirado per garantijos terminą – pardavėjo nurodytą laikotarpį, kurio metu prekė turi būti tinkama naudoti pagal jos įprastą ar specialiai nurodytą paskirtį arba išlaikyti aptartas savybes ar charakteristikas (CK 6.327 straipsnio 3, 4 dalys). Jei įsigytas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pirkėjas jų su pardavėju neaptarė, apie juos nežinojo ir neturėjo žinoti (CK 6.327 straipsnio 2 dalis, 6.333 straipsnio 2 dalis), pirkėjas turi teisę savo teises ginti būdais, įtvirtintais CK 6.334 straipsnyje.

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas, sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį su atsakovu ir 2008-06-26 pasirašydamas jo perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo automobilis buvo perduotas 2008-07-01 (b.l. 8), pretenzijų dėl daikto kokybės nereiškė, patvirtino jam perduodamo turto komplektiškumą, kokybę, techninę būklę, nepriekaištingą funkcionavimą, tinkamą perdavimą, atitikimą kitiems turto pirkimo dokumentams (pirkimo – pardavimo sutarčiai, sąskaitai, važtaraščiui ir kt.), tuo pačiu, atsakovas patvirtino, kad parduodamas automobilis BMW X6, kurio identifikacinis Nr. yra Nr. WBAFG01030L182650, yra kokybiškas, kad turtas neįkeistas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl šio turto nėra, taip pat nėra atimta ir/ar apribota pardavėjo teisė disponuoti turtu (sutarties 5.2.1 p.).

24CK 6.333 str. 3 d. numatyta, kad pardavėjas garantuoja daikto kokybę, jis atsako už daikto trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daikto perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Būtent pardavėjui tenka pareiga įrodyti, kad jis nėra atsakingas už pirkėjo nurodytą trūkumą, kuris atsirado per parduoto daikto kokybės garantijos terminą. Nagrinėjamu atveju, kolegijos vertinimu, ieškovo nurodomos aplinkybės dėl jam perduoto automobilio identifikacinio numerio „dublikato“ negalima traktuoti kaip šio daikto trūkumo, už kurį būtų atsakingas atsakovas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad automobilio identifikacinis numeris buvo galimai suklastotas trečiųjų asmenų veiksmais, o ieškovo priklausantis automobilis įgytas teisėtai (Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros 2010-03-02 nutarimas). Konstatavus, kad atsakovas pareigos perduoti ieškovui tinkamos kokybės daiktą, t.y. automobilį, nepažeidė ir nėra duomenų, kad jis sutarties sudarymo metu netinkamai garantavo daikto kokybę, - nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų, - nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra atsakingas dėl ieškovo nurodomo ginčo automobilio teisinio trūkumo – jo identifikacinio numerio „dublikato“. Kadangi galimi Čekijos ar kitos užsienio valstybės teisėsaugos pareigūnų veiksmai ar galimas automobilio „dublikato“ egzistavimas nepriklauso nuo atsakovo valios ir yra susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, be to, kaip minėta, ieškovas neįrodė, kad atsakovas netinkami įvykdė pareigą perduoti kokybišką automobilį, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo pripažinti, kad daiktas yra nekokybiškas ir atitinkamai taikyti CK 6.334 str. 1 d. 1 p. numatytą pirkėjo teisių gynimo būdą – pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamu.

25Apeliantas, nurodydamas, kad dėl teisinių daikto trūkumų automobilis yra nekokybiškas ir turi būti pakeistas tinkamos kokybės automobiliu, neįrodė, kad dėl tokio jo įvardinto trūkumo automobilio ir su juo susijusių teisių civilinė apyvarta tapo neįmanoma. Byloje esantys įrodymai paneigia šią aplinkybę, patvirtindami, kad sulaikytas automobilis teisėsaugos pareigūnų, buvo grąžintas apeliantui po to, kai nebuvo nustatyta jokių su juo susijusių pažeidimų. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas gali naudotis minėtu automobiliu pagal tiesioginę jo paskirtį, taip pat jį perleisti tretiesiems asmenims. Teigdamas, kad tokio automobilio neįmanoma parduoti, nepateikė tokiam teiginiui pagrįsti jokių įrodymų, todėl kolegija šį argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Net jeigu nagrinėjamu atveju ir būtų nustatyti tokie automobilio trūkumai, tai esant byloje nustatytoms aplinkybėms, jog automobilio „dublikatą“ padarė tretieji asmenys, automobilio pardavėjui neatsiranda prievolė pakeisti automobilį į kokybišką.

26Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad teismas netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus (CPK 185 str.). Pažymėtina, kad atsakovas, įrodinėdamas, kad perdavė ieškovui tinkamos kokybės daiktą, pateikė tai pagrindžiančius įrodymus, tuo tarpu ieškovas nepaneigė šiais įrodymais grindžiamų aplinkybių, išskyrus savo paaiškinimų, kitų įrodymų jas paneigiančių neteikė.

27Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

29Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis bylinėjimosi išlaidomis atsakovo naudai, nurodydamas, kad jis abejoja dėl šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų tikrumo, taip pat nesutinka su bylinėjimosi išlaidų dydžiu.

30Kolegijos vertinimu, atsakovo pateikti įrodymai apie turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t.y. advokato Tado Blažio patvirtinta kaip „nuorašas tikras“ 2010-08-02 sąskaita išankstiniam apmokėjimui, serija AVA, Nr. 0000849 1 524,60 Lt, taip pat 2010-08-26 išrašas iš atsakovo atstovo (advokatų bendrijos) banko sąskaitos, patvirtinantis UAB „KRASTA AUTO“ 1 524,60 Lt sumokėjimą atstovui (b.l. 66, 68) teismo pagrįstai įvertinti kaip tinkami įrodymai, kuriais grindžiamos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, nes jie patvirtinti įstatyme nustatyta tvarka, tuo tarpu ieškovo argumentai dėl šių dokumentų tikrumo, yra nepagrįsti, todėl atmestini. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai priteisė atsakovui šio turėtas bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgdamas į Civilinio proceso kodekso 98 str. nuostatas, taip pat Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų dydį, todėl mažinti jų nėra pagrindo.

31Apeliacinės instancijos teisme atsakovas turėjo 1 031,36 Lt bylinėjimosi išlaidų (943,80 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 87,56 Lt išlaidų už vertimus). Atmetus apeliacinį skundą, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš pralaimėjusios šalies, t.y. apelianto. Tokiu būdu, yra pagrindas priteisti atsakovui 943,80 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tokio dydžio išlaidos atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomenduojamą maksimalų dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą pagal 8.11 p. bei Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 d. kriterijus. Atsakovas taip pat pateikė įrodymus dėl patirtų vertimo išlaidų 87,56 Lt sumai, todėl šios išlaidos taip pat priteistinos iš ieškovo atsakovui, viso – 1 031,36 Lt. Didesnės bylinėjimosi išlaidų dalies priteisimas neatitiktų aukščiau nurodytų kriterijų, be to, kolegija atsižvelgia ir į tai, kad atsakovo pateikta sąskaita išankstiniam apmokėjimui 750,20 Lt sumai buvo pateikta pirmosios instancijos teismui, prašant priimti papildomą sprendimą dėl atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, tačiau teismo 2010-09-27 nutartimi prašymas buvo atmestas nurodant, kad teismas išsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimą pagal pateiktus įrodymus.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. teisėjų kolegija

Nutarė

33Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti iš IĮ „Autolega“ UAB „Krasta Auto“ naudai 1 031,36 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (įmokos kodas).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir... 3. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovas individuali įmonė (toliau tekste – IĮ) „Autolega“ kreipėsi... 6. Nurodė, kad 2008 m. birželio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartimi iš... 7. Atsakovas UAB „Krasta auto“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu... 8. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu... 9. Ieškovas IĮ „Autolega“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 10. Apeliantas nurodo, kad teismas neteisingai taikė įrodymų įvertinimą... 11. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas spręsdamas dėl bylinėjimosi... 12. Atsakovas IĮ „Autolega“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 13. Pagrindo konstatuoti, kad automobilis neatitinka kokybės reikalavimų nėra,... 14. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, galėjusių pagrįsti, jog automobilio... 15. Atsakovas nesutinka su apelianto argumentais dėl bylinėjimosi išlaidų... 16. Dėl įrodymų vertinimo atsakovas nurodo, kad tiek Čekijos, tiek Lietuvos... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Nustatyta, kad 2008 m. birželio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartimi Nr.... 20. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo kaip pardavėjo pareigos perduoti tinkamos... 21. Ieškovas IĮ „Autolega“ apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas,... 22. Pažymėtina, kad pagal CK 6.333 str. 1 d. pardavėjas privalo perduoti... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas, sudarydamas pirkimo – pardavimo... 24. CK 6.333 str. 3 d. numatyta, kad pardavėjas garantuoja daikto kokybę, jis... 25. Apeliantas, nurodydamas, kad dėl teisinių daikto trūkumų automobilis yra... 26. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo sutikti su... 27. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 29. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis bylinėjimosi... 30. Kolegijos vertinimu, atsakovo pateikti įrodymai apie turėtas išlaidas... 31. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas turėjo 1 031,36 Lt bylinėjimosi... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 33. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimą... 34. Priteisti iš IĮ „Autolega“ UAB „Krasta Auto“ naudai 1 031,36 Lt...