Byla e2A-587-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2717-619/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Mykolo Romerio universitetui, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Zip Travel“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ Mykolo Romerio universiteto 2013 m. lapkričio 7 d. rašte nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas teigė, kad dalyvavo supaprastintame atvirame konkurse, kuriuo atsakovas siekė įsigyti kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugas. Atsakovas 2013 m. lapkričio 7 d. pranešimu informavo pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją – juo tapo trečiasis asmuo UAB „Zip Travel“ pasiūlymas (pasiūlymo kaina 8 393,11 Lt).

5Ieškovas paaiškino, kad jis tik iš dalies susipažino su pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais, perkančiajai organizacijai nurodžius, kad visa tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija yra konfidenciali, išskyrus skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose lentelių galutines perskaičiuotas kainas. Dėl to 2013 m. lapkričio 21 d. buvo pateikta pretenziją, prašant leisti susipažinti su visų tiekėjų, įskaitant ir trečiojo asmens UAB „Zip Travel“, pasiūlyme esančiomis skrydžių ir apgyvendinimo viešbučiuose kainų lentelėmis, skrydžių išrašais iš rezervacinių sistemų bei panaikinti perkančiosios organizacijos 2013 m. lapkričio 7 d. pranešime užfiksuotus sprendimus; atmesti trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ pasiūlymą, tačiau atsakovas 2013 m. lapkričio 28 d. pretenziją atmetė.

6Ieškovas teigė, kad trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ pasiūlymas privalėjo būti atmestas, nes neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, o jo (ieškovo UAB „Estravel Vilnius“) pasiūlymas turėjo būti pripažintas laimėtoju.

7Pirkimo sąlygose pateiktos pasiūlymų lentelės nustatė 10 skrydžio krypčių ir 130 nakvynių viešbučiuose (nakvynės vietos turėjo būti 3-jų žvaigždučių viešbutyje Tokijuje, Larnakoje, Lisabonoje, Tamperėje, Vašingtone, Bankoke, Vienoje, Majamyje, Šanchajuje, Lione), kuriuose buvo neįmanoma pasiūlyti asmeniui nakvynės 3-jų žvaigždučių viešbutyje su pusryčiais vienviečiame standartiniame kambaryje už 39,59 Lt. Ieškovas įsitikinęs, kad trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ pasiūlymo kaina nereali, melaginga, nepagrįsta, neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, dirbtinai sumažinta. UAB „Zip Travel“ nepateikė nei skaičiavimų, nei išrašų iš rezervacinių sistemų, nei kitų įrodymų, kurie užtikrintų paslaugų teikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį ir apgyvendinimą viešbučiuose už vidutiniškai 39,59 Lt. Ieškovas, patikrinęs www.posoka.com skelbiamą informaciją, nustatė, kad trečiasis asmuo nurodė neegzistuojančias ir neatitinkančias pirkimo sąlygų apgyvendinimo viešbučiuose kainas, nes jos žymiai skyrėsi nuo trečiojo asmens nurodytų galutinių kainų. Trečiasis asmuo UAB „Zip Travel“, dirbtinai sumažinęs paslaugų kainas, iškreipė sąžiningą tiekėjų tarpusavio konkurenciją, pažeidė viešųjų pirkimų principus ir tikslus.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

10Teismas nustatė, kad UAB „Zip Travel“ pasiūlymo kaina (8 393,11 Lt arba 2 430,81 Eur) sudaro 24,16 proc. visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio (34 741,45 Lt arba 10 061,82 Eur) ir tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos trečiojo asmens pasiūlymo kainos. Perkančioji organizacija 2013 m. spalio 28 d. raštu paprašė UAB „Zip Travel“ pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, pateikti įrodymus, patvirtinančius galimybę teikti apgyvendinimo paslaugas išskirtinai palankiomis sąlygomis, t. y. siūlomos apgyvendinimo viešbučiuose kainos išsamų apskaičiavimą ir pagrindimą su tai patvirtinančiais įrodymais (pvz., susitarimą su tiekėjais, bendradarbiavimo sutartis ar kitas sąlygas, leidžiančias mažinti kainas); visam sutarties galiojimo laikotarpiui taikomų nuolaidų maksimaliai leistinai kainai išsamų apskaičiavimą ir pagrindimą. Toks perkančiosios organizacijos prašymas suformuluotas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintas pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas ir atitinka jų 6 punktą. Trečiasis asmuo, atsakydamas į perkančiosios organizacijos prašymą, pateikė paaiškinimą ir rezervavimo sistemos administratoriaus raštą, kuriame teigiama, kad jo klientams bus užtikrintos rašte nurodytos kainos ir pažymėta, kad į pateiktas kainas įskaičiuotas apgyvendinimas 3-jų žvaigždučių viešbutyje vienam asmeniui vienai nakčiai vienviečiame kambaryje su pusryčiais; kainos garantija galioja neribotą laiką su sąlyga, kad klientai sutinka su siūlomų viešbučių vieta miesto ribose puslapio www.posoka.com nuožiūra. Teismas nustatė, kad atsakovas šį trečiojo asmens kainos pagrindimą pripažino tinkamu ir pagrįstu, nes oficialioje pažymoje aiškiai patvirtinta, kad trečiąjį asmenį ir rezervacinę sistemą sieja sutartiniai teisiniai santykiai, dėl trečiojo asmens siūlomų kainų yra sudarytas UAB „Zip Travel“ ir rezervacinės sistemos susitarimas, leidžiantis trečiajam asmeniui siūlyti tokias kainas, kokias jis pasiūlė atsakovui, todėl rezervacinė sistema ir trečiasis asmuo sugebės visą sutarties laikotarpį teikti apgyvendinimo paslaugas už tokias kainos, kokios pasiūlytos atsakovui. Įvertinęs šalių pateiktus rašytinius įrodymus ir konfidencialią informaciją, teismas sutiko su atsakovu, kad trečiasis asmuo tinkamai pagrindė pasiūlymo kainą. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad kainos pagrindimas buvo visiškai formalus. Konkurso sąlygų 1 priedo 2 lentelėje „Apgyvendinimo viešbučiuose kainos“ ir 5 priede „Pasiūlymo forma“ nebuvo reikalaujama pasiūlymo kainas susieti su konkrečiais viešbučiais, nurodyti jų pavadinimus, pateikti apgyvendinimo paslaugų kainų pagrindimą (konkrečių viešbučių patvirtinimus apie pasiūlyme nurodytų kainų realumą, kainų galiojimo užtikrinimą ir pan.). Tokio reikalavimo nebuvo ir prašyme pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Tiekėjams nebuvo draudžiama, teikiant pasiūlymą, naudotis viešbučių paslaugų platinimo (rezervavimo) sistemomis. Teismas nustatė, kad trečiąjį asmenį ir rezervavimo sistemą sieja sutartiniai santykiai, o rezervavimo sistemos administratorius užtikrino ir patvirtino, kad UAB „Zip Travel“ klientams garantuoja sutartines apgyvendinimo paslaugų kainas, todėl, teismo sprendimu, perkančioji organizacija trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą pagrįstai pripažino tinkamu, nes kainos buvo patvirtintos ir įrodytas jų realumas (CPK 177, 178 str., 197 str. 1 d.).

11Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalies ir viešųjų pirkimų principų. UAB „Zip Travel“ buvo nurodžiusi, kad pasiūlyme teikiama ir konfidenciali informacija, t. y. pasiūlymas, išskyrus tiekėjo rekvizitus ir galutinę pasiūlymo kainą. Atsakovas kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydamas pagrįsti informacijos konfidencialumą. Toks pagrindimas buvo pateiktas. Bylos duomenys įrodo, kad atsakovas leido ieškovui susipažinti su visa prašoma informacija, išskyrus tą, kuri objektyviai ir pagrįstai buvo konfidenciali (kurią kaip konfidencialią nurodė patys tiekėjai), todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas pažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalį.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

13Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas remiantis formaliais argumentais, nesigilinant į bylos esmę ir byloje pateiktus įrodymus. Teismas netinkamai įvertino įrodymus, pažeidė CPK 185 ir 260 straipsnius, netinkamai taikė VPĮ 40 straipsnio reikalavimus, pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principus, neatsižvelgė į teismų praktikoje pateiktus išaiškinimus dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ne formalaus, bet realaus pagrindimo būtinumo, taip pat formaliai taikė VPĮ 6 straipsnio nuostatas, nesilaikė CPK 4238 straipsnyje numatytos aktyvumo pareigos. UAB „Zip Travel“ pasiūlymo kaina yra tik šiek tiek daugiau nei 8 tūkst. Lt, o visų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkime, kainos siekia 20-30 tūkst. Lt ir atspindi tikrąją rinkos kainą. Nors UAB „Zip Travel“ pasiūlymo kaina yra beveik 2,5 karto mažesnė nei ieškovo, o pirkimo sutartis ilgalaikė (12 mėn. su galimybe sutartį pratęsti du kartus tam pačiam laikotarpiui, taigi, iš viso tikėtina sutarties trukmė yra 36 mėn.), tačiau trečiasis asmuo nepateikė jokių tinkamų savo kainos pagrįstumo bei realumo įrodymų (rezervacinių sistemų išrašų su viešbučių kainomis, susitarimų dėl ypatingų nuolaidų taikymo, viešbučių patvirtinimų), taip pat įrodymų, patvirtinančių, kad būtent tokiomis kainomis tiekėjas sugebės teikti paslaugas, kainų nedidindamas visą sutarties vykdymo laikotarpį.

152. Ieškovas pateikė įrodymus, kad www.posoka.com ne tik kad neteikia paslaugų trečiojo asmens pasiūlyme nurodytomis kainomis, bet iš viso neteikia paslaugų dėl apgyvendinimo viešbučiuose pirkimo sąlygose nurodytuose miestuose – Tamperėje, taip pat pateikė įrodymus, patvirtinančius realias apgyvendinimo viešbučiuose kainas pirkimo sąlygose nurodytuose miestuose iš rezervacinės sistemos, naudojant www.hotels-scanner.com, kuri iš karto duoda bent kelių rezervavimo sistemų kainų palyginimą ir parodo realias rinkoje egzistuojančias kainas. Teismas šių įrodymo neįvertino ir dėl jų nepasisakė. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai trečiojo asmens pateiktą deklaratyvų sistemos administratoriaus www.posoka.com patvirtinimą, kad paslaugos bus teikiamos už pasiūlyme nurodytas kainas, nepateikiant konkrečių išrašų dėl viešbučio kainų, laikė pakankamu trečiojo asmens kainos pagrįstumo patikrinimu.

163. Pirmosios instancijos teismas tik formaliai nurodė, kad atsakovas kreipėsi į trečiąjį asmenį dėl pateiktos informacijos konfidencialumo, kuris pateikė pagrindimą, kad visa jo pasiūlyme esanti informacija iš esmės yra konfidenciali, todėl tariamai atsakovo neleidimas susipažinti su kitų pirkimo dalyvių pasiūlymais laikė pagrįstu. Su tokiomis teismo išvadomis nėra pagrindo sutikti, nes trečiasis asmuo, pasirašydamas pirkimo sąlygas, sutiko su minėtų sąlygų 5.12 punkte apibrėžta konfidencialia informacija. Be to, teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė, kad trečiojo asmens pasiūlymo forma, joje pateiktos paslaugų kainos, kainos pagrindimas, savo turiniu nėra konfidenciali informacija, nes neatitinka CK 1.116 straipsnio nuostatų ir teismų praktikoje pateiktų išaiškinimų. Nagrinėjamu atveju nėra jokių konfidencialumą galinčių pagrįsti įrodymų, kaip ir nėra jokių įrodymų, kad apgyvendinimo viešbučiuose kainų atskleidimas trečiajam asmeniui sukeltų objektyvią žalą ar galėtų iškraipyti konkurenciją. Be to, ieškovas prašo tik nurodyti bendrą trečiojo asmens pasiūlytą apgyvendinimo viešbutyje kainą kiekviename pirkimo sąlygose nurodytame mieste, t. y. paslaugos kainą reikalaujama pateikti pagal pirkimo sąlygas, kuri jokiu būdu negali būti konfidenciali. Atitinkamai tie patys argumentai galioja ir aviabilietų kainoms.

174. Tuo atveju, jei atsakovas ginčo nagrinėjimo metu jau sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu, teismas ex officio pirkimo sutartį turėtų pripažinti negaliojančia.

18Atsakovas VšĮ Mykolo Romerio universitetas pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Nurodė, kad teismas, priimdamas aiškų, tikslų ir logišką sprendimą, neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno byloje pateikto argumento. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, neveikė aktyviai. CPK 4238 straipsnyje yra įtvirtinta teismo teisė, bet ne pareiga pačiam rinkti įrodymus. Šią teisę teismas įgyvendina tuomet, kai pats priima sprendimą, kad byloje pateikta nepakankamai įrodymų, o juos pateikti yra reikalinga. Trečiasis asmuo objektyviai ir faktiškai pagrindė kainas tiek protingumo, tiek teisingumo, tiek proporcingumo principo atžvilgiu, todėl objektyviai pagrįstai kainai neturi reikšmės jokie kainų skirtumai, skiriantys ją nuo kitų tiekėjų kainų. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad neįprastai mažos kainos institutas buvo įgyvendintas (ginčo šiuo atžvilgiu nėra) ir trečiojo asmens pasiūlytos kainos yra pagrįstos tais įrodymais (oficialia rezervacine sistema, su kuria bendradarbiauja, pažyma, rezervacinės sistemos administratoriaus patvirtinimu), kuriuos kaip tinkamus ir pakankamus galėjo suprasti kiekviena tiek pat protinga ir atidi perkančioji organizacija, neišsprendė kainos pagrindimo klausimo tik formaliai. Priešingai, pirmosios instancijos teismas ne tik patikrino, ar neįprastai mažos kainos institutas buvo įgyvendintas procedūrine prasme, bet ir atidžiai išnagrinėjo tų procedūrų ir juose pateiktų dokumentų turinį. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino riziką ir nustatė, kad trečiojo asmens nurodyta informacija pagrįstai laikytina konfidencialia.

20Trečiasis asmuo UAB „Zip Travel“ pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Nurodė, kad apeliantas nepagrįstai tapatina trečiojo asmens pasiūlymo kainą su savo pasiūlymo kaina, nes apeliantas ir trečiasis asmuo ginčo konkurse naudojo visiškai skirtingą savo pasiūlymų kainodarą. Apeliantas nepagrindė ir neįrodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo kainodara būtų pažeidusi pirkimo dokumentų taisykles. Pažymėjo, kad pasiūlyme nurodytų kainų galiojimo ateityje pagrindimo perkančioji organizacija nereikalavo, tačiau kiekvienas tiekėjas, teikdamas užpildytą formą, privalėjo nurodyti sutinkantis su visomis konkurso sąlygomis, taigi ir liečiančiomis pasiūlyme nurodytų kainų galiojimo užtikrinimą. UAB „Zip Travel“, grįsdama savo pasiūlymo kainą, pateikė atsakovui viešbučių paslaugų rezervacinės sistemos administratoriaus (didmenininko) patvirtinimą, kuriuo užtikrinama, kad pasiūlyme nurodytos kainos bus prieinamos UAB „Zip Travel“ klientams neribotą laikotarpį esant užsakymo sąlygoms, kurias nustatė perkančioji organizacija. UAB „Estravel Vilnius“ tokio savo pasiūlymo pagrindimo pateikti negalėjo, nes teikė pasiūlymą vadovaujantis kitokia kainodara – pagal praeityje galiojusias kainas. Trečiasis asmuo atsakovui pateikė išsamius paaiškinimus, atskleidė savo pasiūlymo kainodarą, pagrindė pasiūlymo kainas viešbučių rezervavimo sistemos administratoriaus pažyma, atskleidė perkančiajai organizacijai faktus apie sėkmingai aptarnaujamas Lietuvos perkančiąsias organizacijas teikiant analogiškas kelionių organizavimo paslaugas, kai nei viena jų nėra nutraukusi viešojo pirkimo sutarties su UAB „Zip Travel“ ar taikiusi kokių kitų sankcijų dėl viešojo pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų kainų nesilaikymo, todėl atsakovas neturėjo jokio pagrindo laikyti trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą netinkamu ir abejoti, kad UAB „Zip Travel“ neįvykdys viešojo pirkimo sutarties ar vykdys ją netinkamai. Apeliantas nepagrįstai remiasi viešai www.posoka.com aptiktais viešbučių kainų pasiūlymais. UAB „Zip Travel“ perkančiajai organizacijai siūlė viešbučių paslaugas individualaus susitarimo pagrindu. Tai, kad apeliantui viešai nebuvo prieinama galimybė www.posoka.com puslapyje gauti apgyvendinimo pasiūlymo viešbutyje Tamperėje, nereiškia, kad tokios galimybės nėra. Trečiasis asmuo apelianto elgesį, kai pastarasis pats lygiai tokia pačia apimtimi nurodė apie savo pasiūlymo konfidencialumą, laikė nepagrįsta ir nesąžininga.

22Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 13 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą paliko nepakeistą.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinis skundas netenkintinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

27Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ Mykolo Romerio universitetas vykdė supaprastintą atvirą konkursą ir pirko kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugas. Nustatyta, kad pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų kainos buvo tokios: UAB „Zip Travel“ – 8 393,11 Lt, UAB „Estravel Vilnius“ – 20 021,53 Lt, UAB „Delta turizmo centras“ – 20 547,58 Lt, UAB „Aviaekspresas“ – 23 964,38 Lt, UAB „Baltic Clipper“ – 26 681,43 Lt, UAB „Baltijos kelionių agentūra“ – 45 359,43 Lt, UAB „BPC Travel“ – 55 247,02 Lt ir UAB „Boutique travel“ – 77 717,14 Lt. Atsižvelgdama į tai bei vadovaudamasi VPĮ 40 straipsnio 1, 2 dalimis, pirkimo sąlygų 9.7 punktu, perkančioji organizacija 2013 m. spalio 28 d. paprašė UAB „Zip Travel“ pagrįsti neįprastai mažą kainą (2 t., 187 b. l.). UAB „Zip Travel“ pateikus paaiškinimus ir rezervavimo sistemos administratoriaus raštą, perkančioji organizacija 2013 m. lapkričio 7 d. informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoju paskelbė trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ pasiūlymą (1 t., 55 b. l.).

28Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl neįprastai mažos trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ pasiūlymo kainos, t. y. šios kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo.

29Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1 dalis nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises. Pažymėtina, kad remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstai neįprastai mažos kainos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Taigi neįprastai mažos pasiūlymo kainos normos taikytinos tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu. VPĮ nepateikia neįprastai mažos kainos sampratos ar ribos, nuo kurios pasiūlymai pripažintini neįprastai mažais, nustatymo metodo, o tik įtvirtina, kad teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką turi Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (VPĮ 40 str. 1 d.), taip pat nustato tam tikrus neįprastai mažos kainos pagrįstumo tikrinimo kriterijus (VPĮ 40 str. 2 d.). Neįprastai mažos pasiūlymo kainos sąvoka įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (toliau – Įsakymas) 1 punkte, kuris nustato, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Įsakymo 2 punkte įtvirtina neįprastai mažos kainos prezumpcija, pagal kurią prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (Įsakymo 2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (Įsakymo 2.2 p.). Pažymėtina, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali pati apibrėžti, kokia kaina jos organizuojamame konkrečiame konkurse bus vertinama kaip neįprastai maža ir dėl to papildomai tikrinama.

30Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 9.7 punkte nustatė, kad vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovausis VPĮ 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“. Taigi perkančioji organizacija į pirkimo sąlygas perkėlė VPĮ ir Įsakymo nuostatas dėl neįprastai mažos kainos nustatymo ir vertinimo.

31Byloje nėra ginčo dėl to, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo UAB „Zip Travel“ pirkimui pasiūlyta kaina (8 393,11 Lt) buvo neįprastai maža, t. y. 24,16 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, todėl perkančioji organizacija pagrįstai paprašė tiekėją pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, t. y. pateikti išsamų apskaičiavimą ir pagrindimą su tai patvirtinančiais įrodymais (2 t., 187 b. l.). Atsakydamas į paminėtą perkančiosios organizacijos prašymą, UAB „Zip Travel“ 2013 m. spalio 31 d. pateikė paaiškinimus ir www.posoka.com rezervavimo sistemos deklaraciją, kurioje nurodyta, kad kelionių rezervavimo puslapis internete www.posoka.com užtikrina sutartas kainas UAB „Zip Travel“ ir kad į pasiūlyme nurodytas kainas įeina apgyvendinimas 3-jų žvaigždučių viešbutyje vienam asmeniui vienai nakčiai vienviečiame kambaryje su pusryčiais.

32Teisėjų kolegija, siekdama įsitikinti, ar trečiasis asmuo iš tiesų sugebės teikti paslaugas tokiomis kainomis, kokias nurodė savo pasiūlyme, nedidindamas jų (kainų) visą sutarties vykdymo laikotarpį, atsižvelgdama į tai, kad 2014 m. liepos 1 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su UAB „Zip Travel“ bei į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-122-690/2015) pateiktus išaiškinimus bei išvadą, kad tokiu atveju yra svarbu nustatyti, kaip realiai, inter alia, kokiomis kainomis ji (viešojo pirkimo sutartis) yra vykdoma, t. y. ar užtikrinamas tinkamas sutarties vykdymas, ar nustačius itin mažą kainą nėra pažeidžiami sąžiningų tiekėjų teisėti interesai bei viešųjų pirkimų principai, 2015 m. balandžio 7 d. ir 2015 m. balandžio 20 d. nutartimis įpareigojo perkančiąją organizaciją ir pirkimą laimėjusį tiekėją UAB „Zip Travel“ pateikti papildomus duomenis, kurie patvirtintų, kad su trečiuoju asmeniu sudaryta viešojo pirkimo sutartis yra vykdoma už pasiūlyme nurodytas kainas ir, esant ginčui, pateiktų įrodymus, kad www.posoka.com iš tiesų teikia apgyvendinimo paslaugas Tamperės mieste. Vykdydama paminėtas Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, perkančioji organizacija pateikė paaiškinimus (3 t., 92-94 b. l.), 2014 m. liepos 1 d. su pirkimo laimėtoju sudarytą sutartį (3 t., 95-105 b. l.), 2015 m. balandžio 7 d. pažymą dėl kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties vykdymo (3 t., 108-112 b. l.) ir PVM sąskaitas faktūras.

33Iš perkančiosios organizacijos apeliacinės instancijos teismui pateiktų paaiškinimų ir papildomų duomenų (2015 m. balandžio 7 d. pažymos, PVM sąskaitų faktūrų) nustatyta, kad nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos (2014-07-01) iki 2015 m. balandžio 1 d. perkančioji organizacija viešojo pirkimo sutarties 1 priedo 2 lentelėje nurodytuose miestuose apgyvendinimo paslaugų neįsigijo, o pagal 1 priedo 1 lentelėje nurodytus maršrutus VšĮ Mykolo Romerio universitetas įsigijo lėktuvų bilietus tik maršrutu Vilnius-Lionas-Vilnius. Taip pat nustatyta, kad UAB „Zip Travel“ pasiūlyme nurodyta maršruto Vilnius-Lionas-Vilnius bilieto kaina yra 1 839 Lt (532,61 Eur), tačiau tiek teismui pateikta paminėta pažyma, tiek PVM sąskaitos faktūros įrodo, kad perkančioji organizacija bilietus maršrutu Vilnius-Lionas-Vilnius įsigijo netgi pigiau: 2014 m. liepos mėnesį buvo įsigyti 9 bilietai, už vieną bilietą sumokant 1 097 Lt (317,71 Eur), o 2014 m. lapkričio mėnesį buvo įsigyti 2 bilietai, už vieną bilietą sumokant 1 672 Lt (484,24 Eur).

34UAB „Zip Travel“, vykdydama Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi jai nustatytus įpareigojimus, pateikė Posoka.com Ltd 2015 m. balandžio 23 d. trečiajam asmeniui išrašytą sąskaitą 8,69 Eur (30 Lt) už apgyvendinimą viešbutyje Tamperėje su pusryčiais ir paminėtos sąskaitos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Taigi paminėti duomenys įrodo, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas, priešingai nei teigia apeliantas, gali suteikti apgyvendinimo paslaugas Tamperės mieste. Teismui taip pat buvo pateiktas UAB „Zip Travel“ ir Posoka.com susirašinėjimas elektroniniu paštu, iš kurio turinio nustatyta, kad www.posoka.com rezervacijų skyrius dar kartą patvirtino, kad suteiks paslaugas už pasiūlyme nurodytas kainas.

35Nors, apelianto teigimu, jis pateikė įrodymus (išrašus iš www.posoka.com internetinio puslapio; 1 t., 156-187 b. l.), patvirtinančius, kad www.posoka.com neteikia paslaugų trečiojo asmens pasiūlyme nurodytomis kainomis, tačiau, teisėjų kolegijos sprendimu, paminėti išrašai iš internetinio puslapio neįrodo, kad perkančiajai organizacijai pasiūlytos kainos yra nepagrįstos. UAB „Zip Travel“ tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismui paaiškino, kad kainas perkančiajai organizacijai siūlė individualus susitarimo pagrindu, o ne tas, kurios yra skelbiamos viešai. Tai, kad perkančiajai organizacijai buvo pasiūlytos paslaugų kainos pagal individualų susitarimą, įrodo pirmosios instancijos teismui pateiktas Posoka.com 2014 m. vasario 11 d. raštas, kuriuo ribotos atsakomybės bendrovė OOD „Posoka Kom“, administruojanti kelionių rezervavimo puslapį internete www.posoka.com, patvirtino, kad jį ir UAB „Zip Travel“ sieja sutartiniai teisiniai santykiai, leidžiantys trečiojo asmens klientams siūlyti palankias kainas.

36Įvertinusi šiuos perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismui pateiktus duomenis, t. y. pažymą ir PVM sąskaitas faktūras, įrodančias, kad lėktuvų bilietai pirkimo sutartyje nurodytais maršrutais yra įsigyjami netgi pigiau, nei pasiūlyme (taip pat ir pirkimo sutartyje) nurodytomis kainomis, UAB „Zip Travel“ pateiktą sąskaitą bei jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, įrodantį, kad trečiasis asmuo gali suteikti apgyvendinimo paslaugas Tamperės mieste, taip pat www.posoka.com rezervavimo sistemos patvirtinimus, kad paslaugos iš tiesų teikiamos ir bus suteiktos už pasiūlyme ir pirkimo sutartyje nurodytas kainas, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB „Zip Travel“ nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir kad jis nėra ar nebus pajėgus suteikti paslaugų už pasiūlyme ir kelionių oro transportu organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartyje nurodytas kainas. Pažymėtina ir tai, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį prisiima riziką ir atsakomybę, kad sutartyje nurodytos paslaugos bus suteiktos už tokias kainas, kokios buvo nurodytos perkančiajai organizacijai pateiktame pasiūlyme.

37Atsižvelgdama į byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus ir sudariusi jų (pasiūlymų) eilę bei nustačiusi pirkimo laimėtoją, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

38Teisėjų kolegija nebevertina apelianto skundo argumentų, susijusių su UAB „Zip Travel“ pasiūlymo konfidencialia informacija, t. y. ar perkančioji organizacija pagrįstai neleido UAB „Estravel Vilnius“ susipažinti su pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidencialia informacija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ kasacinį skundą, 2015 m. kovo 4 d. nutartyje pasisakė šiuo klausimu. Kasacinis teismas sutiko su teismų išvadomis, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, kad galutinės kainos sudedamosios dalys negali būti atskleidžiamos, nes tokia informacija yra konfidenciali, dėl to atmetė ieškovo skundo argumentus bei pažymėjo, kad nagrinėjant bylą iš naujo informacijos konfidencialumo klausimas nesvarstytinas.

39Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto UAB „Estravel Vilnius“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

42Atsakovas VšĮ Mykolo Romerio universitetas nepateikė duomenų, įrodančių jo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio, todėl šios išlaidos nėra priteisiamos.

43Trečiasis asmuo pateikė duomenis, kad jis patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą – 3 630 Lt (1 051,32 Eur), už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą – 3 000 Lt (868,86 Eur), už apeliacinės instancijos teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų dėl papildomų duomenų pateikimo vykdymą – 8,69 Eur ir už dokumentų vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą – 36,30 Eur.

44CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Nustatyta, kad trečiojo asmens prašomos priteisti 1 051,32 Eur bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (8.11 p.). Kita vertus, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą pobūdį bei galimas laiko sąnaudas, būtinas tokiam atsiliepimui parengti, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad yra pagrindas priteisti trečiajam asmeniui visas jo prašomas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą – 1 051,32 Eur. Kitos trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ patirtos bylinėjimosi išlaidos (už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą, vertimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su papildomų duomenų pateikimu) neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, todėl yra priteistinos. Viso trečiajam asmeniui priteistina 1 965,17 Eur bylinėjimosi išlaidų.

45Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ (į. k. ( - )) 1 965,17 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus ir septyniolika centų) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas teigė, kad dalyvavo supaprastintame atvirame konkurse, kuriuo... 5. Ieškovas paaiškino, kad jis tik iš dalies susipažino su pirkime... 6. Ieškovas teigė, kad trečiojo asmens UAB „Zip Travel“ pasiūlymas... 7. Pirkimo sąlygose pateiktos pasiūlymų lentelės nustatė 10 skrydžio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 10. Teismas nustatė, kad UAB „Zip Travel“ pasiūlymo kaina (8 393,11 Lt arba 2... 11. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 6 straipsnio... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 13. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 14. 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas,... 15. 2. Ieškovas pateikė įrodymus, kad www.posoka.com ne tik kad neteikia... 16. 3. Pirmosios instancijos teismas tik formaliai nurodė, kad atsakovas kreipėsi... 17. 4. Tuo atveju, jei atsakovas ginčo nagrinėjimo metu jau sudarė sutartį su... 18. Atsakovas VšĮ Mykolo Romerio universitetas pateikė atsiliepimą, prašydamas... 19. Nurodė, kad teismas, priimdamas aiškų, tikslų ir logišką sprendimą,... 20. Trečiasis asmuo UAB „Zip Travel“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 21. Nurodė, kad apeliantas nepagrįstai tapatina trečiojo asmens pasiūlymo... 22. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 13 d. nutartimi Vilniaus... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi panaikino... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ Mykolo Romerio universitetas vykdė... 28. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl neįprastai mažos trečiojo asmens UAB... 29. Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1... 30. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 9.7 punkte... 31. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo UAB „Zip... 32. Teisėjų kolegija, siekdama įsitikinti, ar trečiasis asmuo iš tiesų... 33. Iš perkančiosios organizacijos apeliacinės instancijos teismui pateiktų... 34. UAB „Zip Travel“, vykdydama Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio... 35. Nors, apelianto teigimu, jis pateikė įrodymus (išrašus iš www.posoka.com... 36. Įvertinusi šiuos perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio... 37. Atsižvelgdama į byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija... 38. Teisėjų kolegija nebevertina apelianto skundo argumentų, susijusių su UAB... 39. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 42. Atsakovas VšĮ Mykolo Romerio universitetas nepateikė duomenų, įrodančių... 43. Trečiasis asmuo pateikė duomenis, kad jis patyrė tokias bylinėjimosi... 44. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 45. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 46. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 47. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“...