Byla e2A-563-236/2019
Dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gensera“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės ,,Mitnija“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Gensera“ ieškinius atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „Mitnija“ 2018-09-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai, prašydama pripažinti viešojo pirkimo „Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą“ (toliau – ir Pirkimas) sąlygas neteisėtomis; nutraukti viešojo pirkimo „Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą“ procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė UAB „Gensera“ 2018-09-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai, prašydama panaikinti Pirkimo sąlygų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų T2, kaip neatitinkantį Pirkimo objekto ir pažeidžiantį viešųjų pirkimų sąžiningumo, skaidrumo, lygiateisiškumo principus; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija savo procesiniuose dokumentuose prašo ieškovių UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,Gensera“ ieškinius atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

104.

11Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į konkretaus pirkimo ypatybes, siekdama užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, turi nurodyti tokias technines specifikacijas, kokios dėl objektyvių priežasčių, jos manymu, yra reikalingos.

125.

13Kauno apygardos teismas 2018-11-26 sprendimu nusprendė ieškinius atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „Mitnija“ atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai 6 749 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisti iš ieškovės UAB „Gensera“ atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai 3 356 Eur bylinėjimosi išlaidų, pripažinti nevieša bylos medžiaga Druskininkų savivaldybės administracijos teismui 2018-11-19 pateiktus Viešojo pirkimo komisijos 2018-11-16 raštą ir jo priedus (išskyrus Druskininkų savivaldybės administracijos 2018-10-24 įgaliojimą Nr. S12-3856-7.2) – Pirkimo dalyvių pasiūlymų A dalis ir siūlomų specialistų sąrašą.

146.

15Ieškovė UAB „Gensera“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2018-11-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės UAB „Gensera“ ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

167.

17Atsiliepime į ieškovės UAB „Gensera“ apeliacinį skundą atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija prašė apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

188.

19Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-15 gautas atsakovės Druskininkų savivaldybės administracija prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovė prašė priteisti iš ieškovės UAB „Gensera“ 1 355,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

209.

21Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-15 gautas ieškovės UAB „Gensera“ prašymas dėl apeliacinio skundo atsisakymo. Ieškovė prašo priimti jos apeliacinio skundo atsisakymą dėl Kauno apygardos teismo 2018-11-26 sprendimo. Nurodo, kad jai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės. Dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo

2210.

23CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos.

2411.

25Kaip minėta, Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-15 gautas ieškovės UAB „Gensera“ prašymas dėl apeliacinio skundo atsisakymo. Ieškovė nurodo, kad šiuo metu ginčas nebeteko reikšmės nei jai, nei jos manymu viešajam interesui ir pasinaudodama CPK 308 straipsnio 1 dalies nustatyta teise atsisako jos apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2018-11-26 sprendimo. Pareiškia, kad jai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės.

2612.

27Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi minėtą apelianto prašymą, sprendžia, jog apeliantei yra žinomi ir suprantami atsisakymo nuo apeliacinio skundo teisiniai padariniai. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovės UAB „Gensera“ pateiktas atsisakymas nuo apeliacinio skundo prieštarauja įstatymams ar pažeidžia kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, nenustatytas ir viešojo intereso gynimo poreikis. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra visos būtinos sąlygos priimti apeliacinio skundo atsisakymą. Esant tokioms aplinkybėms, atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 str. 1 ir 2 d.). Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

2813.

29CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, vadovaujantis šiomis sąlygomis, konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis, atsisakoma ieškinio arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir apeliantui atsisakant paduoto apeliacinio skundo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-01-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, 2012-01-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012).

3014.

31CPK 87 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad nustatęs šiame straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva.

3215.

33Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovei UAB ,,Gensera“ grąžintinas visas už apeliacinį skundą sumokėtas 2 288 Eur žyminis mokestis.

3416.

35Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

3717.

38CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

3918.

40Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija pateikė prašymą, kuriame prašo priteisti iš ieškovės UAB ,,Gensera“ 1 355,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4119.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo 2018-11-26 sprendimo padavimas lėmė, jog atsakovė, pateikdama atsiliepimą į skundą, objektyviai patyrė bylinėjimosi išlaidas.

4320.

44Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistų Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijos 8.11 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

4521.

46Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad atsakovės išlaidos advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš ieškovės (apeliantės) atsakovei priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 1 000 Eur.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 302, 308 straipsniais,

Nutarė

48Nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovės UAB ,,Gensera“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių UAB ,,Mitnija“ ir UAB ,,Gensera“ ieškinius atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

49Grąžinti ieškovei UAB ,,Gensera“, j. a. k. 300584533, du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus (2 288 Eur) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, sumokėto 2018-12-05 mokėjimo nurodymu.

50Priteisti iš ieškovės UAB ,,Gensera“, j. a. k. 300584533, atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai, j. a. k. 188776264, vieną tūkstantį eurų (1 000 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Mitnija“ 2018-09-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB „Gensera“ 2018-09-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 8. 3.... 9. Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija savo procesiniuose... 10. 4.... 11. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad perkančioji... 12. 5.... 13. Kauno apygardos teismas 2018-11-26 sprendimu nusprendė ieškinius atmesti,... 14. 6.... 15. Ieškovė UAB „Gensera“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė... 16. 7.... 17. Atsiliepime į ieškovės UAB „Gensera“ apeliacinį skundą atsakovė... 18. 8.... 19. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-15 gautas atsakovės Druskininkų... 20. 9.... 21. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-15 gautas ieškovės UAB „Gensera“... 22. 10.... 23. CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo... 24. 11.... 25. Kaip minėta, Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-01-15 gautas ieškovės UAB... 26. 12.... 27. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi minėtą apelianto prašymą, sprendžia,... 28. 13.... 29. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus... 30. 14.... 31. CPK 87 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad nustatęs šiame straipsnyje... 32. 15.... 33. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 34. 16.... 35. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 37. 17.... 38. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 39. 18.... 40. Atsakovė Druskininkų savivaldybės administracija pateikė prašymą, kuriame... 41. 19.... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos teismo... 43. 20.... 44. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl... 45. 21.... 46. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovės UAB ,,Gensera“ apeliacinį... 49. Grąžinti ieškovei UAB ,,Gensera“, j. a. k. 300584533, du tūkstančius du... 50. Priteisti iš ieškovės UAB ,,Gensera“, j. a. k. 300584533, atsakovei...