Byla 2SA-9-553/2013
Dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė apeliacine rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ignika“, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-27 nutarties, priimtos išnagrinėjus pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ atstovas 2012-08-23 kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą su prašymu: antstoliui D. K. nepanaikinus skundžiamų patvarkymų, skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir panaikinti 1) 2012-08-10 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465 kaip neteisėtą, 2) 2012-08-10 patvarkymą dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465 kaip neteisėtą, 3) 2012-08-13 patvarkymą dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465 kaip neteisėtą; nustačius, kad antstolio veiksmai turi nusikalstamos veikos požymių, pranešti Vilniaus apygardos Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai. Nurodė, kad 2012-08-08 Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012, kuria nutarė atsakovo BUAB „Sapnų sala“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo patenkinti – panaikinti teismo 2012-06-11 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, iš dalies patenkinti ieškovų UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašymus - iki teismo nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo momento pakeisti turto saugotoją antstolį D. K. į kitą turto saugotoją UAB „Draugų studija“. Leisti ieškovams UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ kartu su pasirinktu antstoliu patekti į patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), bei išsivežti iš šių patalpų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012-06-12 ir 2012-06-13 aprašuose nurodytą ir jo saugotą turtą bei dokumentus saugoti į kitas patalpas. Antstolis D. K. 2012-08-10 priėmė išieškotojų UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ 2012-08-10 pateiktą vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartį Nr. 2-5004-432/2012, o 2012-08-10 ir 2012-08-13 priėmė patvarkymus dėl šios nutarties vykdymo. 2012-08-08 Vilniaus apygardos teismo nutarties rezoliucinės dalies dalis nėra skubaus vykdymo, todėl antstolis nepagrįstai ir neteisėtai priėmė nutartį vykdyti ir jos pagrindu priėmė skundžiamus patvarkymus. Vykdymo veiksmai pagal 2012-08-08 Vilniaus apygardos teismo nutarties rezoliucinės dalies dalį dėl saugotojo pakeitimo ir leidimo ieškovams patekti į patalpas bei išsivežti iš jų aprašytą turtą galėjo būti atliekami tik nutarties daliai įsiteisėjus. 2012-08-10 patvarkyme ir 2012-08-13 patvarkyme dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo nepagrįstai nurodyta, jog vykdymo veiksmai bus atliekami BUAB „Sapnų sala“ priklausančiose patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini). 2012-06-29 antstoliui R. V. konstatuojant faktines aplinkybes ir dalyvaujant antstolio D. K. padėjėjai L. B., antstolio D. K. 2012-06-13 turto aprašo akte nuo 1 iki 22 punkto aprašyti daiktai šalių sutarimu buvo pernešti ir palikti toliau saugoti adresu (duomenys neskelbtini), o to paties turto aprašo akte nuo 23 punkto iki 28 punkto aprašyti daiktai pernešti ir palikti saugoti patalpose, įvardintose UAB „Draugų studija“ direktorės H. M. darbo kabinetu, esančiu (duomenys neskelbtini). Vėliau tą pačią dieną antstolio D. K. 2012-06-12 turto aprašo akte nuo 1 punkto iki 32 punkto ir 2012-06-13 turto aprašo akte nuo 1 punkto iki 15 punkto aprašyti daiktai buvo pernešti į patalpą, esančią adresu (duomenys neskelbtini), ir joje palikti saugoti. 2012-06-12 ir 2012-06-13 antstolio D. K. turto aprašuose vykdomojoje byloje aprašytas turtas buvo perneštas saugoti į patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Nors Vilniaus apygardos teismas 2012-08-08 nutarties rezoliucinės dalies dalyje nutarė leisti ieškovams kartu su pasirinktu antstoliu patekti į patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), bei išsivežti iš šių patalpų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašuose nurodytą turtą bei dokumentus saugoti į kitas turto saugotojo pasirinktas patalpas, antstolis D. K. skundžiamuose patvarkymuose nepagrįstai nurodė, kad vykdymo veiksmai bus atliekami būtent tose patalpose. Antstolis, žinodamas, jog 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašuose aprašytas turtas saugomas patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), nepagrįstai ir galimai piktnaudžiaudamas tarnyba nurodė, jog vykdymo veiksmai bus atliekami patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-07-17 nutartimis civilinėse bylose Nr. 2-7705-535/2012 ir Nr. 2-7706-535/2012 nutarė BUAB „Sapnų sala“ prašymus tenkinti ir uždraudė turto saugotojui D. K. perleisti 2012-06-12 ir 2012-06-13 aprašyta turtą UAB „Draugų studija“, UAB „Skolvalda“ bei kitiems asmenims, kol įsiteisės teismo sprendimas dėl 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašų panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas 2012-08-08 nutartimi iki teismo nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo momento nutarė pakeisti turto saugotoją antstolį D. K. į kitą turto saugotoją UAB „Draugų studija“, o tai prieštarauja Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartims. Antstolis D. K., žinodamas, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojančios, negalėjo priimti Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutarties vykdyti ir atlikti vykdymo veiksmus, juolab, kad ši nutartis nebuvo ir nėra įsiteisėjusi (b. l. 2-4).

5Antstolis D. K. savo patvarkymu nusprendė atmesti pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ 2012-08-23 skundą dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465 (b. l. 9-12).

6Suinteresuoti asmenys UAB „Draugų studija“, UAB „Skolvalda“ prašė atmesti pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundą. Pažymėjo, kad palaiko antstolio išdėstytą poziciją. Skundžiami patvarkymai priimti teisėtai (b. l. 80-81).

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-27 priėmė nutartį netenkinti pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundo dėl antstolio veiksmų. Teismas nurodė, kad šiuo atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą bei bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5 dalis). Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutarties rezoliucinė dalis susideda iš dviejų dalių: pirma dalis – dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (teismas nurodė, kad ši dalis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą), antra dalis – dėl turto saugotojo pakeitimo bei leidimo ieškovams patekti į nurodytas patalpas bei išvežti iš šių patalpų turtą bei dokumentus (teismas nurodė, kad ši nutarties dalis vykdytina dar iki nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo). Toks (iki teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių įsiteisėjimo) antrosios dalies vykdymas yra motyvuotas aptariamos nutarties motyvuojamoje dalyje. Teismas sprendė, kad nurodytoje situacijoje nėra pagrindo antstolio D. K. 2012-08-10 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465 – priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą (2012-08-08 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012) pripažinti neteisėtu. Nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje buvo nurodyta, kad nutarties dalies dėl turto saugotojo pakeitimo bei leidimo ieškovams patekti į nurodytas patalpas bei išvežti iš šių patalpų nurodytą turtą bei dokumentus vykdytina dar iki nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo, todėl antstolis, vykdydamas šią nutarties dalį, neturėjo teisinio pagrindo laukti nutarties (jos dalies) įsiteisėjimo (CPK 586, 588 straipsniai). Minėtoje 2012-08-08 nutartyje buvo nurodyta leisti ieškovams UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ kartu su pasirinktu antstoliu patekti į patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), bei išsivežti iš šių patalpų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašo aktuose nurodytą ir jo saugotą turtą bei dokumentus saugoti į kitas turto saugotojo pasirinktas patalpas. Todėl antstolio 2012-08-10 patvarkyme ir 2012-08-13 patvarkyme dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo nurodyta, jog vykdymo veiksmai bus atliekami BUAB „Sapnų sala“ priklausančiose patalpose, esančiose adresais (duomenys neskelbtini). Teismas nesutiko su pareiškėju, kad antstolis, žinodamas, jog 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašuose aprašytas turtas saugomas patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), nepagrįstai ir galimai piktnaudžiaudamas tarnyba nurodė, jog vykdymo veiksmai bus atliekami patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini). Vilniaus apygardos teismo 2012-08-16 nutartyje (civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012) dėl 2012-08-08 nutarties išaiškinimo išaiškinta, kad vykdant Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartį dėl leidimo išvežti iš patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašuose nurodytą ir jo saugomą turtą bei dokumentus saugoti į kitas turto saugotojo pasirinktas patalpas, išvežti į kitas patalpas galima ir kituose, be nurodytų nutartyje, antstolio faktinių aplinkybių protokoluose užfiksuotą ieškovams nuosavybės teise priklausantį turtą ir dokumentus. Todėl teismas sprendė, kad antstolio ir jo padėjėjų 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašuose nurodytas turtas nelaikytinas išsamiu ir vieninteliu sąrašu, pagal kurį turėtų būti vykdoma 2012-08-08 nutartis. Vertindamas Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutarties turinį teismas sutiko su antstolio teiginiais, kad BUAB „Sapnų sala“ neprieštaravo ieškovų prašymui civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012 pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir leisti ieškovams su pasirinktu antstoliu patekti į minėtas patalpas ir išsivežti iš šių patalpų 2012-06-12 ir 2012-06-13 turto aprašo aktuose aprašytą turtą bei dokumentus saugoti į kitas pasirinktas patalpas. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra objektyvaus teisinio pagrindo 2012-08-10 patvarkymą bei 2012-08-13 patvarkymą dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465 pripažinti neteisėtais. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-07-17 nutartimis civilinėse bylose Nr. 2-7705-535/2012 ir Nr. 2-7706-535/2012 nutarė patenkinti pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė turto saugotojui antstoliui D. K. perleisti 2012-06-12 aprašytą turtą (turto aprašo reg. Nr. 2-DK-1633) bei 2012-06-13 aprašytą turtą (turto aprašo reg. Nr. 2-DK-1634) išieškotojui UAB „Draugų studija“, UAB „Skolvalda“ bei kitiems asmenims, kol įsiteisės teismo sprendimas dėl turto aprašų panaikinimo. Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartis, kuria nutarta pakeisti turto saugotoją antstolį D. K. į kitą turto saugotoją UAB „Draugų studija“, buvo priimta vėliau, todėl tarp nurodytų teismų procesinių sprendimų nėra prieštaravimų, o minėtos Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartys neribojo antstolio D. K. galimybės priimti Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartį vykdyti bei dėl tos dalies, kuri susijusi su turto saugotojo pakeitimu, atlikti vykdymo veiksmus (b. l. 85-87).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliantas (pareiškėjas) BUAB „Sapnų sala“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-27 nutartį ir išspręsti bylą iš esmės, panaikinant antstolio D. K. 2012-08-10 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2012-08-10 patvarkymą dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo vykdomojoje ir 2012-08-13 patvarkymą dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo kaip neteisėtus. Nurodo, kad:

 1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjo argumentai dėl to, kad vykdymo veiksmai pagal 2012-08-08 Vilniaus apygardos teismo nutarties rezoliucinės dalies dalį dėl saugotojo pakeitimo ir leidimo ieškovams patekti į patalpas ir išsivežti iš jų aprašytą turtą bei dokumentus, galėjo būti atliekami tik nutarties daliai įsiteisėjus, yra nepagrįsti. Turto saugotojo pakeitimas yra laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas, kadangi saugotojas yra skiriamas tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, o nutartis pakeisti laikinąsias apsaugos priemones gali būti vykdoma tik jai įsiteisėjus arba pačioje nutartyje nurodant jos skubų vykdymą Vilniaus apygardos teismas 2012-08-08 nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė, kad rezoliucinės dalies dali dėl saugotojo pakeitimo yra skubaus vykdymo, todėl antstolis D. K. neteisėtai priėmė minėtą nutartį vykdymui.
 2. Antstolio D. K. vykdymo veiksmai buvo neteisėti, nes (duomenys neskelbtini), esančios patalpos Nekilnojamojo turto registro duomenimis priklauso UAB „Laima ir partneriai“, o ne skolininkui BUAB „Sapnų sala“ ir antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, vadovaudamasis viešais Nekilnojamojo turto registro duomenimis turėjo žinoti ir žinojo šią informaciją.
 3. Dėl pirmosios instancijos teismo argumentų, susijusių su Vilniaus apygardos teismo 2012-08-16 nutartimi, apeliantas pažymi, kad teismo nutarti negali būti abstraktaus turinio ir ja leista išsivežti neaišku kokiuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose aprašytą ir neaišku kokį turtą ir dokumentus, todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo 2012-08-16 nutartimi, negalėjo spręsti, kad antstolio veiksmai yra teisėti.
 4. Teismas nepagrįstai nustatė, kad BUAB „Sapnų sala“ neprieštaravo laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimui dalyje dėl turto saugotojo pakeitimo, kadangi BUAB „Sapnų sala“ neprieštaravo tik dėl UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašymo turtą ir dokumentus išvežti saugoti į kitas patalpas;
 5. Tarp Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-07-17 nutarčių civilinėse bylose Nr. 2-7705-535/2012 ir Nr. 2-7706-535/2012 bei Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012 yra prieštaravimas, kadangi turto saugotojo pakeitimas yra laikytinas turto perleidimu, o tai buvo uždrausta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimis ir šiuo atveju faktas, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartis buvo priimta vėliau, teisinės reikšmės neturi.
 6. BUAB „Sapnų sala“ sutiko dėl turto ir dokumentų, dėl kurių nuosavybės teisės yra kilęs ginčas, išvežimo saugoti į kitas patalpas, todėl skundžiama nutartis nepagrįstai motyvuojama Vilniaus apygardos teismo 2012-07-24 nutartimi neva kaip įrodymas, jog BUAB „Sapnų sala“ sutiko su turto saugotojo pakeitimu (b. l. 91-96).

9Suinteresuoti asmenys UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi ir joje išdėstytais argumentais (b. l. 119-120).

10Pareiškėjas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus ir prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas (7 326 Lt). Nurodo, kad:

 1. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-10-22 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012-06-11 nutarties dalį civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutartis, kuriomis buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės (2012-08-08) bei išaiškinama vykdymo tvarka (2012-08-16).
 2. Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus neįsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartį, antstolio D. K. veiksmai pradėti vykdomąją bylą ir atlikti vykdymo veiksmus yra neteisėti, todėl klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo turi būti išspręstas iš esmės.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

12Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas BUAB „Sapnų sala“) prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-27 nutartį, kuria netenkintas pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ prašymas panaikinti kaip neteisėtus antstolio D. K. vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465 priimtus 2012-08-10 du patvarkymus ir 2012-08-13 patvarkymą, susijusius su Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012, priėmimu vykdyti ir jos tolimesniu vykdymu.

13Pareiškėjas BUAB „Sapnų sala“ informavo apeliacinės instancijos teismą, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2012-10-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1680/2012 nutarta, be kita ko, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012. Ši informacija sutampa su teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

14Pagal CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 dalį vykdomoji byla nutraukiama, jeigu panaikinamas vykdomasis dokumentas (be kita ko, teismo nutartis (pagal CPK 587 straipsnio 4 punktą), kuris buvo vykdymo pagrindas. Nagrinėjamos bylos atveju panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012, antstoliui kyla pareiga nutraukti vykdomąją bylą (CPK 630 straipsnis), kurioje buvo priimti apelianto skundžiami 2012-08-10 ir 2012-08-13 patvarkymai. Tokiu būdu nėra prasmės pasisakyti dėl šių patvarkymų teisėtumo ir pagrįstumo išnykus pagrindui (t. y. vykdomajam dokumentui), kuriuo vadovaujantis minėti patvarkymai buvo priimti. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas sprendžia, kad pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ atskirojo skundo nagrinėjimas netenka savo prasmės ir egzistuoja pagrindas apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ atskirąjį skundą, nutraukti, nelikus apeliacijos objekto (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 3 straipsnio 6 dalis, 338 straipsnis).

15Teismas netenkina apelianto prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi nagrinėjamu atveju būtina bylinėjimosi išlaidų priteisimo sąlyga yra atskirojo skundo pagrįstumas, tačiau jo, nutraukdamas apeliacinį procesą, teismas nevertina. Be to, apeliantas nepateikė įrodymų, kad šias išlaidas realiai patyrė (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

17Apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2SA-9-553/2013 pagal pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ignika“, atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-27 nutarties, priimtos išnagrinėjus pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai