Byla 2-1680/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ prašymą ištaisyti rašymo apsirikimą arba išaiškinti nutartį ir jos vykdymo tvarką apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ bei atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d., 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutarčių civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“, uždarajai akcinei bendrovei „Ignika“, K. A. ir V. S. dėl turto ir dokumentų išreikalavimo iš neteisėto valdymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir išsprendė klausimą iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – areštavo visą prie ieškovų 2012 m. rugsėjo 18 d. patikslinto ieškinio pridėtuose ieškovų bei V. M. ir H. M. sąrašuose nurodytą turtą ir dokumentus, uždraudžiant ieškovams šį turtą ir dokumentus naudoti, valdyti ir jais disponuoti; areštuoto turto ir dokumentų saugotoju skyrė vieną iš ieškovų. Teismas taip pat panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis.

5Ieškovai pateikė prašymą ištaisyti rašymo apsirikimą nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartyje arba išaiškinti jos turinį ir vykdymo tvarką. Ieškovų teigimu, nutartyje yra galbūt įsivėlęs rašymo apsirikimas, kadangi teismas turėjo uždrausti turtą ir dokumentus valdyti, naudoti bei disponuoti jais ne ieškovams, o atsakovams. Jei tai ne rašymo apsirikimas, tuomet nutartis turėtų būti išaiškinta, nes nėra aiški: nesuprantama, kaip saugotoju paskirtas ieškovas turėtų saugoti turtą ir dokumentus, jei uždrausta juos valdyti, kaip naudotis ieškovų veiklos dokumentais, kuriuos atsakovas po bylos iškėlimo sutiko geranoriškai grąžinti ir pan.

6Atsakovas UAB „Sapnų sala“ prašo atmesti ieškovų prašymą, skirti ieškovams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, taip pat dėl galbūt padarytų nusikalstamų veiksmų kreiptis į prokurorą. Atsakovo nuomone, apeliacinės instancijos teismo nutartis yra aiški, rašymo apsirikimo klaidų nepadaryta. Atsakovo manymu, ieškovai pateiktu prašymu iš esmės siekia pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nepaliekant atsakovams apeliacijos teisės, kas vertintina kaip piktnaudžiavimas. Be to, prašoma priimti nutartimi gali būti siekiama pateisinti iki šiol atliktas nusikalstamas veikas, susijusias su ginčo turto perleidimu tretiesiems asmenims.

7Prašymas atmestinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 276 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Pagal 278 straipsnio 1 dalį, jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio.

9Teisėjų kolegija pažymi, kad aptariamoje nutartyje nėra jokio rašymo apsirikimo, nutartis yra aiški ir papildomo aiškinimo profesionaliems teisininkams nereikalauja. Ieškovams primintina, kad nutartyje, be kita ko, buvo nurodyta, jog: ieškinys akivaizdžiai neatitiko ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, todėl negalėjo būti priimtas, ir atitinkamai nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nukreiptų į abstraktų turtą; apribojimai neidentifikuotam turtui tik sukėlė painiavą ir komplikavo bylą, sąlygojo tolesnius šalių nesutarimus, įtakojo kitų iš dalies viena kitai prieštaraujančių skundžiamų nutarčių priėmimą; faktiškai susiklostė tokia situacija, kai ieškovų, jų nuosavybe ar kaip trečiųjų asmenų jiems perduotas įvardijamas turtas ir dokumentai, yra pačių ieškovų žinioje; ieškovai patikslino ieškinio dalyką ir išvardino turtą, kuris, jų teigimu, buvo neteisėtai užvaldytas atsakovų, tačiau dėl daugumos tokio turto ir dokumentų priklausomybės kyla ginčas; siekiant užtikrinti šalių interesus ir atsižvelgiant, kad nutartis, kuria imtasi laikinųjų apsaugos priemonių, panaikinta, bei į susidariusią faktinę situaciją, ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslinga tenkinti iš dalies – areštuoti prie ieškovų patikslinto ieškinio pateikiamuose sąrašuose nurodytą turtą ir dokumentus, uždraudžiant ieškovams jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti; areštuoto turto ir dokumentų saugotoju skirti vieną iš ieškovų; bet kokie prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių patikslinimo, pakeitimo ar panaikinimo turės būti sprendžiami pirmosios instancijos teisme. Iš nurodyto akivaizdu, kad ieškovų prašyme dėstomos aplinkybės aptariamoje nutartyje buvo įvertintos.

10Teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti ieškovų prašymo piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Tuo tarpu atsakovo nurodomi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimai turėtų būti sprendžiami pirmosios instancijos teisme. Pažymėtina, kad atsakovas turi teisę pats kreiptis dėl jo nurodomų nusikalstamų veikų į kompetentingas teisėsaugos institucijas.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 ir 278 straipsniais,

Nutarė

12Atmesti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ prašymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai