Byla 2-1680/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ bei atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d., 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutarčių civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“, uždarajai akcinei bendrovei „Ignika“, K. A. ir V. S. dėl turto ir dokumentų išreikalavimo iš neteisėto valdymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ nurodė, kad 2011 m. kovo 1 d. ieškovas UAB „Draugų studija“ su atsakovu UAB „Sapnų sala“ sudarė dvi nuomos sutartis, kuriomis ieškovas išsinuomojo gamybines patalpas, esančias R. Jankausko g. 6, Vilniuje, ir biuro patalpas, esančias S. Moniuškos g. 21-1, Vilniuje. 2011 m. balandžio 29 d. tarp ieškovo UAB „Skolvalda“ ir atsakovo UAB „Sapnų sala“ taip pat buvo sudaryta nuomos sutartis, kuria ieškovas išsinuomojo biuras patalpas, esančias S. Moniuškos g. 21, Vilniuje. Nuomos sutartys buvo tęsiamos ir po to, kai 2011 m. lapkričio 30 d. buvo iškelta atsakovo UAB „Sapnų sala“ bankroto byla. 2012 m. gegužės 4 d. atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ įgaliotas asmuo pranešė apie nuomos sutarčių nutraukimą ir pareikalavo tą pačią dieną perduoti išsinuomotas patalpas. Nors ieškovai reiškė pretenzijas dėl tokių neteisėtų reikalavimų, 2012 m. gegužės 30 d. bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, pasitelkęs trečiuosius asmenis, įsiveržė į ieškovų išsinuomotas patalpas, išvijo jose buvusius darbuotojus bei užvaldė ieškovams priklausantį ir kitų asmenų ieškovams perduotą turtą (tame tarpe darbo priemones ir įrankius) bei dokumentus. Nepaisant prašymų, atsakovai šio turto ir dokumentų neatiduoda, todėl ieškovų komercinė ūkinė veikla yra paralyžiuota, jie patiria nuostolių, negali perduoti klientams pagamintos produkcijos, likusios atsakovų užimtose patalpose.

6Ieškovai, remdamiesi išdėstytu, prašė išreikalauti iš atsakovų neteisėtai užvaldytą ieškovams nuosavybės teise priklausantį turtą bei dokumentus, taip pat kitų asmenų ieškovams naudoti perduotą turtą bei dokumentus. Ieškovai pažymėjo, kad kol kas negali pateikti tikslaus ir išsamaus prašomo išreikalauti turto ir dokumentų sąrašo, kadangi visas turtas ir dokumentai, įskaitant patvirtinančius turto sudėtį bei teises į jį, liko atsakovų neteisėtai perimtose patalpose.

7Ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovams ir kitiems tretiesiems asmenims valdyti, naudoti ir disponuoti ieškovams nuosavybės teise priklausančiu turtu bei dokumentais, taip pat kitų asmenų ieškovams perduotu turtu bei dokumentais, kurie po atsakovų neteisėto ieškovų nuomojamų patalpų, esančių R. Jankausko g. 6, S. Moniuškos g. 21-1 ir S. Moniuškos g. 21, Vilniuje (toliau – ir patalpos), perėmimo ir ieškovų priverstinio iškeldinimo buvo užvaldyti atsakovų ir yra jų žinioje (toliau – ir ginčo turtas); 2) iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pavesti ieškovų pasirinktam antstoliui saugoti ginčo turtą; 3) įpareigoti atsakovus sudaryti sąlygas ieškovams iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos naudotis jų komercinei ūkinei veiklai būtiniausiu ginčo turtu. Ieškovai būtinumą imtis laikinųjų apsaugos priemonių grindė tuo, kad dėl negalėjimo naudotis būtiniausiu ginčo turtu patiria didžiulių nuostolių, kyla grėsmė jų funkcionavimui. Atsakovų piktybiškumas rodo ginčo turto sunaikinimo ar paslėpimo grėsmę. Ieškovams nėra žinoma, ar ginčo turtas tebėra jų nuomojamose patalpose, ar jis yra tinkamai saugojamas, todėl egzistuoja rizika, kad turtas gali būti sunaikinimas, iššvaistomas, perduodamas kitiems asmenims ar sumaišomas su atsakovų ar kitų asmenų turtu. Laikinosios apsaugos priemonės leistų užtikrinti ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymą, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės leistų išvengti ginčo turto sunaikinimo, paslėpimo ar realizavimo, taip pat leistų užtikrinti ieškovų veiklos funkcionavimą.

8Ieškovai taip pat prašė taikyti įrodymų užtikrinimo priemones – leisti ieškovams kartu su pasirinktu antstoliu be atsakovų žinios bei išankstinio sutikimo patekti į atsakovų neteisėtai perimtas patalpas, kad būtų galima aprašyti ginčo turtą. Ieškovų teigimu, tai būtina, kad būtų galima identifikuoti, kuris turtas ir dokumentai priklauso ieškovams ar kitiems asmenims, kurie juos perdavė naudoti ieškovams, o kuris turtas ir dokumentai priklauso atsakovams. Atitinkami tai leistų konkretizuoti ieškinio reikalavimus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi visiškai tenkino tiek prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek prašymą dėl įrodymų užtikrinimo priemonių taikymo.

11Teismas sprendė, kad ieškovų nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai leidžia manyti, jog ginčo turtą valdo atsakovai, ieškovai tokios galimybės neturi, todėl galima situacija, kai, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai sudaro pagrindą uždrausti atsakovams ir kitiems tretiesiems asmenims valdyti, naudoti ir disponuoti ginčo turtu, taip pat pavesti saugoti šį turtą ieškovų pasirinktam antstoliui. Kadangi ieškovai nurodo, kad jų veikla yra paralyžiuota dėl negalėjimo naudoti būtiniausių darbo įrankių ir dokumentų, nustatančių veiklą, susijusią su prisiimtų prievolių vykdymu, atlyginimo darbuotojams ir mokesčių mokėjimu, teismo nuomone, ieškovams turi būti sudaroma ir galimybė naudoti būtiniausią ginčo turtą. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovų argumentus, pagrįstu pripažino ir prašymą dėl įrodymų užtikrinimo priemonių taikymo.

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi, išnagrinėjęs atsakovo BUAB „Sapnų sala“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo ieškovams bei ieškovų prašymą dėl dalies laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir dalies laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, prašymus tenkino iš dalies. Pirma, teismas panaikino 2012 m. birželio 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis atsakovams ir kitiems tretiesiems asmenims buvo uždrausta valdyti, naudoti ir disponuoti ginčo turtu, taip pat kuriomis atsakovai įpareigoti sudaryti sąlygas ieškovams iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos naudotis jų komercinei ūkinei veiklai būtiniausiu ginčo turtu. Antra, teismas iki nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo pakeitė turto saugotoją antstolį D. K. turto saugotoju ieškovu UAB „Draugų studija“, leido ieškovams kartu su pasirinktu antstoliu patekti į patalpas bei išsivežti iš jų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose nurodytą ir jo saugotą turtą bei dokumentus saugoti į kitas turto saugotojo pasirinktas patalpas. Trečia, teismas atmetė atsakovo BUAB „Sapnų sala“ prašymą dėl baudos skyrimo ieškovams.

13Teismas nurodė, kad nagrinėjant šalių prašymus 2012 m. liepos 24 d. priimtomis nutartimis buvo siekiama sudaryti sąlygas šalims kuo greičiau atkurti teisinę taiką dėl areštuoto ginčo turto, dėl kurio nuosavybės teisės galbūt nėra pagrindo ginčui kilti iš esmės, sudaryti galimybę šalims bendradarbiaujant nusistatyti bylai svarbias faktines aplinkybes, įvertinti, ar tarp areštuoto turto nėra tokio, kuris priklauso tretiesiems asmenims. Šalims įvykdžius šias nutartis, teismui buvo pateikti šalių pasitelktų antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, kuriuose konstatuota, kad bendru dalyvaujančių asmenų susitarimu buvo nustatyta dalis antstolio D. K. aprašyto turto, dėl kurio priklausomybės ieškovui UAB „Draugų studija“ nekilo abejonių, t. y. dėl turto, aprašyto antstolio D. K. 2012 m. birželio 12 d. turto apraše, padarytame patalpose S. Moniuškos g. 21-1, Vilnius, išvardinto 1-30 punktuose imtinai, taip pat aprašyto antstolio D. K. 2012 m. birželio 13 d. turto apraše, padarytame patalpose S. Moniuškos g. 21-1, Vilnius, išvardinto 1-8, 12, 14, 15 punktuose. Teismas, atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 24 d. teismo posėdžio šalių pareikštus prašymus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones tokiam turtui, dėl kurio priklausomybės konkrečiam asmeniui nėra ginčo, į ieškovų prašymą panaikinti šiam turtui laikinąsias apsaugos priemones, į tai, kad atsakovas tokiam prašymui neprieštaravo, sprendė, kad turtui, dėl kurio priklausomybės nuosavybės teise ieškovui UAB „Draugų studija“ šalių sutikimas užfiksuotas 2012 m. liepos 26 d. antstolio R. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ir antstolio D. K. 2012 m. rugpjūčio 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, bei kuris pagal teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį buvo perduotas saugoti naujam saugotojui, laikinosios apsaugos priemonės yra naikintinos.

14Teismas nurodė, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo kitam ginčo turtui, vertintinos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, susijusios su šalių realiai atliktais veiksmais po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo ir tų veiksmų sukeltomis pasekmėmis. Vykdant teismo nutartį dėl įrodymų užtikrinimo, antstolis D. Kisielius sudarė ieškovams priklausančio turto aprašą, o vykdant nutarties dalį dėl ieškovams priklausančio turto saugojimo, kaip nustatyta iš antstolio R. V. 2012 m. liepos 26 d. ir antstolio D. K. 2012 m. rugpjūčio 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, antstolio D. K. aprašytas turtas yra saugomas atsakovui BUAB „Sapnų sala“ priklausančiose izoliuotose patalpose, kurios yra uždarytos ir atitinkamai užplombuotos. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas BUAB „Sapnų sala“ nurodė, jog antstolio aprašytų dokumentų saugojimas atsakovui priklausančiose patalpose pažeidžia jo teises, nes atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra ruošiamas pardavimui. Bankroto administratorius ne kartą ragino ieškovus išvežti antstolio aprašytą ir saugomą turtą iš atsakovui priklausančių patalpų. Ieškovai taip pat pareiškė prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir leisti jiems kartu su pasirinktu antstoliu patekti į nuomojamas patalpas bei išsivežti iš jų antstolio D. K. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose nurodytą turtą saugoti į kitas antstolio pasirinktas patalpas, sudarant sąlygas šį turtą ieškovams valdyti ir naudoti savo ūkinėje komercinėje veikloje. Bylos nagrinėjimo metu ieškovai palaikė prašymą, atsakovas jam neprieštaravo, todėl teismas vertino, kad aprašyto turto saugojimas, jį perkeliant į kitą saugojimo vietą, atitinka visų byloje dalyvaujančių asmenų interesus.

15Teismas vertino, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlikus įrodymų užtikrinimo veiksmus ir perdavus turtą saugoti, iš esmės yra įvykdytos, o kadangi jų taikymas nėra tęstinio pobūdžio, tolimesnis jų taikymas, uždraudžiant atsakovams naudotis, valdyti ir disponuoti ieškovams priklausančiu turtu, nebetenka prasmės. Vadovaudamasis tokiu motyvu, įvertinęs atsakovo BUAB „Sapnų sala“ argumentus dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (ir su jų taikymu susijusio turto saugojimo) neproporcingumo, dėl atsakovo interesų pažeidimo juos įpareigojus sudaryti sąlygas ieškovams iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos naudotis atsakovų žinioje esančiais būtiniausiais ieškovų veiklai skirtais dokumentais ir turtu, teismas nusprendė tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Teismas nurodė nepasisakantis dėl atsakovo argumentų apie šalių sudarytas (nesudarytas) nuomos sutartis bei jų nutraukimo aplinkybes, patalpų perdavimą, suklastotą vieną iš nuomos sutarčių, ieškovų teismo klaidinimą ir kt., nes šios aplinkybės nėra nagrinėtinos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar jų panaikinimo klausimą, kadangi teismas nesprendžia ginčo iš esmės, o sprendžia tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (jų panaikinimo) klausimą tokioje apimtyje, kiek pagal tikėtinai pagrįstą ieškinio reikalavimą būtina imtis šių priemonių.

16Teismas nurodė, kad ieškovai prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones prašo leisti ieškovui UAB „Draugų studija“ kartu su pasirinktu antstoliu patekti į patalpas R. Jankausko g. 6, Vilnius, kad būtų galima paimti ir išsivežti iš ten esančią šio ieškovo pagamintą spaudos produkciją, bei leisti ieškovui šią produkciją realizuoti, atiduodant ją ieškovo klientams. Teismas nuomone, įvertinus, kad antstolio D. K. 2012 m. birželio 13 d. turto apraše aprašyto turto, esančio Moniuškos g. 21-1, Vilnius, tarpe aprašyta: 1,5 paletės su atspausdinta produkcija „Lietuvos spaudos fotografija“; paletė paruoštos ir patikrintos produkcijos; 12 dėžių su reklaminiais lankstinukais; paletė su produkcija „Borks „PMC“, dvi paletės su knygomis „Teismų praktika“, bei ištyrus VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubo 2012 m. liepos 11 d. raštą, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. liepos 20 d. raštą, Lietuvos dermatovenerologų draugijos 2012 m. liepos 25 d. raštą, UAB „Laboratoire Bioderma Baltic“ 2012 m. liepos 25 d. raštą, pateiktas sutartis ir atsiskaitymo dokumentus, galima spręsti, kad tarp apraše išvardintų daiktų yra tretiesiems asmenims pagaminta produkcija, už kurią pastarieji yra apmokėję. Tiek pagal šių dokumentų turinį, tiek pagal teismo posėdžio metu duotus ieškovų paaiškinimus spręstina, kad trečiųjų asmenų interesai, kurių dalis susijusi su intelektine nuosavybe, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiami, kad yra daroma žala ne tik pagamintos produkcijos negalintiems pasiimti tretiesiems asmenims, bet sukeliami ir nuostoliai dėl trečiųjų asmenų prisiimtų įsipareigojimų prieš kitus asmenis tiek dėl tos pačios produkcijos panaudojimo pagal jos tikslinę paskirtį, tiek dėl šiai produkcijai pagaminti skirtų tikslinių lėšų iš atitinkamų fondų, kuriems būtina pateikti ataskaitas, tiek užprogramuojami ginčai ateityje dėl žalos atlyginimo reikalavimo iš vienos iš bylos šalių dėl savalaikio šios produkcijos neperdavimo užsakovams. Šias aplinkybes suvokia bei jų neginčija ir atsakovas, savo 2012 m. liepos 27 d. pasiūlyme nurodydamas, kad supranta, jog minėtas turtas dėl savo specifikos iki bus išspręstas ginčas dėl jo nuosavybės teisės gali prarasti savo vertę, kas neatitiktų niekieno interesų bei pažeistų trečiųjų asmenų interesus. Teismas pažymėjo, kad taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovams nebuvo nustatyti apribojimai ir draudimai naudotis jiems priklausančiu turtu, jį valdyti ar juo disponuoti, todėl tokiems veiksmams atlikti nėra reikalingas teismo leidimas, atitinkamai nėra pagrindo keisti laikinąsias apsaugos priemones, tuo labiau, kai jos yra panaikintos tenkinant atsakovo prašymą. Todėl, remiantis nustatytomis aplinkybėmis dėl trečiųjų asmenų pažeistų teisių, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, ieškovų prašymas leisti iš atsakovui priklausančių patalpų išsivežti antstolio turto aprašuose nurodytą turtą tenkintinas, nes patenkintas prašymas dėl turto saugojimo vietos pakeitimo, o esant patenkintiems minėtiems prašymams, tikslinga yra pakeisti paskirtą turto saugotoją D. K. turto saugotoju ieškovu UAB „Draugų studija“. Nors, panaikinus taikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra panaikinamos ir turto saugotojui pagal jas nustatytos pareigos, nes turto saugojimo institutas nagrinėjamu atveju yra siejamas su taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėjamu atveju turto saugotojo pakeitimas iki priimtos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo yra tikslingas dėl to, kad tiesiogiai su produkcijos užsakymo ir jos pagaminimo teisiniais santykiais susijęs ieškovas UAB „Draugų studija“, o ne šių aplinkybių ir susiklosčiusių teisinių santykių nežinantis ir negalintis žinoti teismo antstolis, spręstų klausimus dėl reikalingumo ir būtinybės naudotis bei disponuoti ieškovui priklausančiu turtu.

17Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, išnagrinėjęs antstolio D. K. prašymą dėl teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties vykdymo išaiškinimo, išaiškino, kad: pirma, vykdant nutarties dalį dėl leidimo patekti į patalpas, jeigu antstoliui nesudaromos sąlygos laisvai patekti į jas, antstolis turi teisę taikyti priverstinį vykdymą atsakovų atžvilgiu, antra, vykdant nutarties dalį dėl leidimo išsivežti iš patalpų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose nurodytą ir jo saugotą turtą saugoti į kitas turto saugotojo pasirinktas patalpas, išsivežti į kitas patalpas galima ir kituose, be nurodytų nutartyje, antstolio faktinių aplinkybių protokoluose užfiksuotą ieškovams nuosavybės teise priklausantį turtą.

18Teismas, be kita ko, nurodė, kad 2012 m. birželio 11 d. nutartimi turto saugotoju buvo paskirtas ieškovų pasirinktas antstolis, kuriam buvo pavesta saugoti ginčo turtą, esantį atsakovams priklausančiose patalpose. 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartis leidžia išsivežti iš šių patalpų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose nurodytą ir jo saugotą turtą saugoti į kitas turto saugotojo pasirinktas patalpas. Abi nutartys yra priimtos vienoje byloje, sprendžiant klausimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kadangi nutartyse iš esmės yra kalbama apie ieškovams nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat kitų asmenų ieškovams perduotą turtą, kuris buvo užvaldytas atsakovų ir yra jų žinioje, tai antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose nurodytas turtas nelaikytinas išsamiu ir vieninteliu sąrašu, pagal kurį turėtų būti vykdoma 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, nes joje iš esmės pasisakoma apie ieškovams priklausantį turtą, kurį pavesta saugoti antstoliui. Esant kituose, be nutartyje nurodytų, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose papildomai užfiksuotam kaip ieškovams priklausančiam turtui, šis turtas taip pat turėtų būti perduotas naujai paskirtam turto saugotojui ir išvežtas saugojimui į kitas patalpas, nes priešingas nutarties aiškinimas neatitiktų jos prasmės ir tikslų.

19III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

20Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

21Atsakovo teigimu, kadangi ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos. Pirma, tarp ieškovo UAB „Draugų studija“ ir atsakovo nėra realaus ginčo, nes šio ieškovo direktorė išsinešė dalį priklausančio turto, o atsakovas siekia, kad galbūt likusi turto dalis būtų geranoriškai perduota, tačiau patys ieškovai piktybiškai nebendradarbiauja ir sąmoningai stengiasi sukurti konfliktinę situaciją. Antra, ieškovas UAB „Skolvalda“ ieškinį grindžia 2011 m. balandžio 29 d. nuomos sutartimi, kuria buvo išsinuomotos patalpos, esančios S. Moniuškos g. 21-10, Vilnius, tačiau atsakovas ne tik nėra sudaręs šios sutarties, bet ir joje nurodomos patalpos apeliantui tuo metu nepriklausė ir nepriklauso. Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos patalpoms, esančios S. Moniuškos g. 21, Vilnius, o ne S. Moniuškos g. 21-10, Vilnius, nors šis ieškovas nepagrindė, kad tokias patalpas būtų nuomojęsis. Trečia, tikrasis ieškovų siekis buvo ne ginčo turto perėmimas, o patekimas į atsakovo patalpas, siekiant galbūt sunaikinti atsakovo buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus bei įrangą, kad būtų nuslėpta buvusių atsakovo valdymo organų galbūt neteisėta ir nusikalstama veikla. Teisėjai, priėmusiai skundžiamą nutartį ir kartu nagrinėjančiai atsakovo bankroto bylą, yra puikiai žinoma, kad buvusius atsakovo valdymo organus ir dabartinius ieškovų valdymo organus sieja giminystės bei santuokiniai ryšiai, kad buvęs atsakovo generalinis direktorius, šiuo metu vadovaujantis ieškovui UAB „Skolvalda“, neperduoda bankroto administratoriui atsakovo dokumentų. Ketvirta, kyla pagrįstų minčių, kad ieškovų pateiktos 2011 m. kovo 1 d. nuomos sutartis tarp ieškovo UAB „Draugų studija“ ir atsakovo dėl patalpų, esančių R. Jankausko g. 6, Vilnius, ir 2011 m. balandžio 29 d. nuomos sutartis tarp ieškovo UAB „Skolvalda“ ir atsakovo, yra suklastotos (sudarytos atgaline data). Ieškovai gali naudotis bankroto administratoriui neperduotu atsakovo spaudu su įrašu „Sutartims“, ieškovų pateiktos 2011 m. kovo 1 d. sutarties sąlygos skiriasi nuo turimos atsakovo, ieškovų nurodomos sutartys atsakovui nebuvo perduotos, taip pat nebuvo įregistruotos viešame registre. Atsakovo nuomone, teismas pažeidė protingumo ir proporcingumo principus, nepagrįstai nebuvo aktyvus. 2011 m. kovo 1 d. nuomos sutartimis ieškovas UAB „Draugų studija“ išsinuomojo neapibrėžtus 100 m2 iš 1 200 m2 ploto patalpų, esančių R. Jankausko g. 6, Vilnius, ir neapibrėžtus 6 m2 iš 40,48 m2 ploto patalpų, esančių S. Moniuškos g. 21-1, Vilnius. R. Jankausko g. 6, Vilniuje atsakovui priklauso du atskiri nekilnojamojo turto objektai. Sudarant nurodytas sutartis, šalis atstovavo artimieji giminaičiai. Prie ieškinio nebuvo pridėta įrodymų apie atsakovo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, taip pat apie nuomos sutarčių įregistravimą viešame registre. Vadovaudamasis protingumo principu, teismas turėjo patikrinti ne tik tikslius patalpų, kuriose yra išsinuomotas plotas, adresus bei unikalius numerius, bet ir ar galioja ieškovų pateiktos nuomos sutartys, taip pat atkreipti dėmesį, kad šias sutartis sudarė artimi giminaičiai. Teismui neįvertinus išsinuomotų plotų neapibrėžtumo, susidarė situacija, kai atsakovas ir tretieji asmenys, kurių didelės vertės turtas yra tose pačiose patalpose, negali naudotis didžiąja patalpų dalimi ir jose esančiu turtu, dėl ko patiria didelius nuostolius. Taigi nutartis priimta nesilaikant proporcingumo principo, ir dėl to vien šiuo pagrindu yra naikintina. Kadangi skundžiamą nutartį priėmė tas pats teismas, kuris nagrinėja ir atsakovo bankroto bylą, visos čia ir aukščiau nurodytos aplinkybės teismui turėjo būti žinomos ir racionaliai įvertintos, teismas privalėjo patikrinti viešo registro duomenimis, tačiau nepagrįstai nebuvo aktyvus. Atsakovas taip pat mano, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui nebuvo ir nėra jokios grėsmės, atsakovams nepagrįstai nebuvo pranešta apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Ieškovų pareikštas reikalavimas neturi faktinio pagrindo, kadangi atsakovas sutinka ir siekia kuo greičiau perduoti ieškovams galbūt jų nuomotose patalpose likusį turtą ir dokumentus, tačiau to negali padaryti dėl pačių ieškovų kaltės. Ieškovų argumentai, kad jiems nėra žinoma, ar ginčo turtas yra tinkamai saugojamas, dėl ko kyla grėsmė, jog turtas gali būti iššvaistomas, sunaikinamas ir pan., neturi pagrindo, nes aptariamos patalpos buvo užplombuotos, ant plombų pasirašė ieškovo UAB „Draugų studija“ direktorė ir atsakovo bankroto administratorius, patalpas saugojo saugos tarnyba, todėl į jas negalėjo patekti jokie asmenys. Teismas, būdamas aktyvus, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą bei žinodamas visas išdėstytas aplinkybes, kurios buvo atsakovo bankroto byloje, turėjo pranešti apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą. Nebuvo jokio pagrindo spręsti, kad teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius trukdys būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Toks pranešimas būtų leidęs atsakovui pateikti duomenis apie tikrąją padėtį. Kadangi pranešta nebuvo, po skundžiamos nutarties priėmimo atsakovas kreipėsi su dviem prašymais dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, tačiau teismas nesiėmė iniciatyvos juos vertinti, kas taip pat pažeidė šalių rungimosi bei procesinio lygiateisiškumo principus.

22Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti šį atskirąjį skundą.

23Ieškovų nuomone, skunde pateikiami tikrovės neatitinkantys faktai, dalis argumentų yra nereikšmingi. Ieškovai pažymi, kad, antstolis, vykdęs skundžiamą nutartį, patalpose rado ieškovų turtą bei dokumentus, kas patvirtina ieškinio pagrįstumą. Šiuo metu ginčo turtas yra perkeltas į izoliuotas nedideles patalpas, todėl atsakovas ir tretieji asmenys iš esmės gali naudotis visomis patalpomis. Ieškovai nenaikino jokių dokumentų, nes, viena vertus, dėl antstolio atliekamo veiksmų fiksavimo tam nebuvo galimybės, kita vertus, atsakovui yra gerai žinomi visi jo dokumentai. Be to, ieškovai veiklą išsinuomotose patalpose vykdė ir po atsakovo bankroto bylos iškėlimo. Ieškovų teigimu, atsakovai tik imituoja siekį grąžinti ginčo turtą, tačiau realiai jokių veiksmų nesiima.

24Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties dalį, kuria buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės tam ginčo turtui, kuris nebuvo geranoriškai grąžintas ieškovams vykdant pirmosios instancijos teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį, ir palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones tam turtui, kuris atsakovų yra negrąžintas ieškovams.

25Ieškovų teigimu, teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones visam ginčo turtui, neįvertino svarbių faktinių aplinkybių, be kita ko, užfiksuotų antstolio D. K. 2012 m. rugpjūčio 2 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Vykdant teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį, didžiosios dalies neteisėtai užvaldyto turto atsakovai ieškovams taip ir negrąžino, nors ir buvo pateikti ieškovų nuosavybės teisę į šį turtą patvirtinantys dokumentai. Kadangi atsakovo BUAB „Sapnų sala“ turtas artimiausiu metu dėl likvidavimo bus parduodamas, akivaizdu, kad atsakovų geranoriškai negrąžintas ginčo turtas gali būti sumaišytas su šio atsakovu turtu ir parduotas. Tai, kad visas turtas, esantis atsakovo BUAB „Sapnų sala“ patalpose, bus parduodamas kaip šio atsakovo turtas, patvirtino ir paties atsakovo atstovas. Vykdant jau minėtą 2012 m. liepos 24 d. nutartį, taip pat buvo pasigesta kai kurio ieškovams priklausančio turto, kurio buvimas patalpose buvo užfiksuotas 2012 m. birželio 13 d. imantis įrodymų užtikrinimo priemonių. Tai kelia pagrįstų abejonių, kad atsakovai galbūt yra nesąžiningi, nes jau dabar realizuoja ieškovams priklausantį turtą. Be to, patalpose buvo aptiktas ir kai kuris papildomas turtas, kuris antstolio D. K. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose nebuvo užfiksuotas, tačiau kurį ieškovai taip pat siekia išreikalauti pareikštu ieškiniu. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, grėsmė kyla ir šiam turtui.

26Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ prašo atmesti šį atskirąjį skundą.

27Atsakovo teigimu, ieškovų argumentas, kad, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, kyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, yra nepagrįstas. Ieškovai visiškai nepagrįstai teigia, kad, 2012 m. liepos 26 d. konstatuojant faktines aplinkybes, buvo pasigesta kai kurio jiems priklausančio turto, kurio buvimas užfiksuotas 2012 m. birželio 13 d. vykdant įrodymų užtikrinimo priemones. Tokie teiginiai yra deklaratyvūs, prieštarauja vykdomojoje byloje esantiems dokumentams ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolams. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. įsibrovus į atsakovo patalpas ir aprašius ten esantį turtą, buvo pakeisti patalpų durų užraktai, patalpos užplombuotos ir raktai saugomi pas antstolį D. K. . Po to, 2012 m. birželio 29 d., antstolio D. K. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. aprašytas turtas buvo perneštas ir paliktas saugoti atsakovui priklausančiose patalpose, esančiose R. Jankausko g. 6F ir S. Moniuškos g. 21-1, Vilniuje, ir raktai nuo tų patalpų palikti saugoti antstolio D. K. padėjėjai L. B. . Vėliau, 2012 m. liepos 26 d., antstoliams R. V. ir D. K. konstatuojant faktines aplinkybes, šalių sutarimu buvo nustatytas antstolio D. K. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. aprašytas turtas, dėl kurio priklausymo ieškovams nekilo abejonių, o likęs turtas paliktas saugoti tam pačiam antstoliui užrakinus tais pačiais raktais. Dar vėliau, 2012 m. rugpjūčio 13 d., antstoliui R. V. konstatuojant faktines aplinkybes, antstolis D. Kisielius ir jo padėjėja L. B. , vykdydami skundžiamą 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, pateko į atsakovo patalpas, esančias R. Jankausko g. 6, Vilniuje, iš jų paėmė ir išvežė užplombuotose patalpose saugomą 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašais aprašytą turtą. Antstolio padėjėja L. B. patvirtino, kad iš patalpos buvo paimtas visas aprašytas turtas. Ieškovai taip pat nepagrįstai teigia, kad, vykdant teismo 2012 m. liepos 24 d. nutartį, didžiosios dalies ginčo turto atsakovai ieškovams taip ir negrąžino, nors ieškovai pateikė jų nuosavybės teisę įrodančius dokumentus. Atsakovo nuomone, ieškovo pateikti dokumentai neįrodo turto priklausymo ieškovui UAB „Draugų studija“. Turtas buvo saugomas atsakovui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, atsakovo ir šio ieškovo veiklos pobūdis buvo toks pat, o ieškovai nepateikė jokių nuosavybės teisę pagrindžiančių dokumentų, todėl pagrįstai manytina, kad ne tik turtas, bet ir produkcija priklauso atsakovui. Ieškovai nepagrįstai teigia, kad 2012 m. liepos 26 d. atsakovo patalpose buvo aptiktas papildomas ieškovams priklausantis turtas, kuris nebuvo užfiksuotas antstolio D. K. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose. Atsakovas pažymi, kad ieškovai ne tik iki šiol nėra apibrėžę savo ieškinio reikalavimo ir nėra pateikę jokių nuosavybės teisę pagrindžiančių dokumentų, bet ir 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. antstoliui D. K. aprašant tariamai jiems priklausantį turtą, patys nurodė, kuris turtas esą priklauso jiems, ir tam turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl nutarties dėl šių priemonių taikymo apimtis negali būti kaitaliojama remiantis vien žodžiu reiškiamais ir vis keičiamais ieškovų vadovų pageidavimais. Atsakovas taip pat nurodo, kad nėra jokios rizikos, jog tariamai ieškovams priklausantis turtas, net jei jis būtų saugomas pas atsakovą, gali būti parduotas. Atsakovo kreditoriai nėra priėmę jokių sprendimų dėl kokio nors atsakovo kilnojamojo turto, išskyrus įkeistą, pardavimo. Ieškovų vadovai ir savininkai, jų vaikai yra atsakovo kreditoriai, todėl ir jie spręstų klausimą dėl atsakovo turto pardavimo, galėtų skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus.

28Atsakovas BUAB „Sapnų sala“, skųsdamas pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, prašo: 1) pakeisti nutarties motyvus dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nurodant, kad šios priemonės buvo taikytos nepagrįstai; 2) panaikinti nutarties dalį, kuria iki nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo momento pakeistas turto saugotojas antstolis D. Kisielius turto saugotoju ieškovu UAB „Draugų studija“, leista ieškovams kartu su pasirinkti antstoliu patekti į patalpas bei išsivežti iš jų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. birželio 13 d. turto aprašuose nurodytą ir jo saugotą ginčo turtą saugoti į kitas turto saugotojo pasirinktas patalpas bei atmestas atsakovo prašymas skirti ieškovams baudą; 3) skirti ieškovams baudą.

29Atsakovo teigimu, nors teismas ir panaikino laikinąsias apsaugos priemones, tačiau nepasisakė dėl atsakovo argumentų apie jų taikymo nepagrįstumą. Laikinosios apsaugos priemonės nuo pat pradžių buvo taikytos nepagrįstai, todėl jų panaikinimo motyvas, kad esą jos neteko prasmės, yra nepagrįstas ir netenkina apelianto. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas ir jo kreditoriai patyrė realios žalos, nes negalėjo naudotis priklausančiomis patalpomis, gauti pajamų iš nuomos. Šiuo atveju atsakovui yra svarbus pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties neteisėtumo nustatymas nuo jos priėmimo momento ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas būtent šiuo pagrindu. Atsakovas taip pat nurodo, kad teismas nutartyje pasisakė dėl ieškovų prašymo ginčo turtą išvežti saugoti į kitas patalpas, tačiau nesuprantama, kokiu pagrindu teismas nutarties rezoliucinėje dalyje nutaria pakeisti turto saugotoją antstolį D. K. turto saugotoju ieškovu UAB „Draugų studija“. Su turto saugotojo pakeitimu ne tik nesutinka atsakovas, bet ir ieškovai nebuvo pateikę tokio prašymo. Atsakovo atstovas buvo nurodęs, kad jo interesus atitinka turto saugojimo vietos, bet ne turto saugotojo pakeitimas. Toks turto saugotojo pakeitimas visiškai sutampa su ieškinio patenkinimu. Preziumuojant, kad teismo nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo yra teisėta, teismas iš esmės sukūrė situaciją, kad atsakovas kelioms dienoms visą ginčo turtą turi perduoti ieškovui UAB „Draugų studija“, o šiai nutarties daliai įsiteisėjus, laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas pasibaigia, kas turto saugotojui yra pagrindas ginčo turtą grąžinti, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Tokiu būdu pažeidžiamas ne tik atsakovo kreditorių, bet ir viešasis interesas bei siekiama priversti atsakovą vėliau pateikti atskirą ieškinį dėl to paties turto išreikalavimo iš ieškovo UAB „Draugų studija“, taip perkeliant atsakovui įrodinėjimo naštą. Apeliantas pažymi, kad skundžiamą nutartį priėmusiai teisėjai buvo pareikštas nušalinimas, o išdėstytos aplinkybės sukelia dar daugiau abejonių dėl teisėjos kompetencijos ir šališkumo. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį, kad nutartyje nebuvo įvertinti jo argumentai, kuriais buvo grįstas prašymas skirti ieškovams baudą, todėl įvertinti juos ir skirti baudą prašo apeliacinės instancijos teismo.

30Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti šį atskirąjį skundą.

31Ieškovų teigimu, atsakovo argumentai, kad teismas neteisėtai pakeitė ginčo turto saugotoją bei leido perimti ir išsivežti turtą, prieštarauja ankstesnei atsakovo pozicijai bei ieškovų prašymui dėl laikinųjų apsaugos priemonių patikslinimo. Ieškovų nuomone, teismas motyvavo, kodėl nėra pagrindo skirti ieškovams baudą.

32Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartį.

33Atsakovas pabrėžia, kad ieškovai iki šiol nėra net abstrakčiai apibrėžę turto, dėl kurio pareikštas ieškinys, nors tam buvo sudarytos visos sąlygos, nėra pateikę jokių nuosavybės teisę į turtą patvirtinančių dokumentų. Skundžiama teismo nutartis yra abstraktaus pobūdžio – ja leista išsivežti neaišku kokiuose faktinių aplinkybių protokoluose aprašytą ir kokį turtą. Tokiu būdu ieškovams leidžiama kaitalioti laikinųjų apsaugos priemonių apimtį. To pasėkoje antstolis D. Kisielius, netinkamai informavęs atsakovą, 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsiveržė į atsakovo priklausančias patalpas, esančias S. Moniuškos g. 21, Vilniuje, nors antstoliui buvo žinoma, kad šiose patalpose nėra saugomas joks aprašytas ieškovų turtas. Atsakovo nuomone, skundžiama nutartis sukuria situaciją, kai leidžiama išvežti turtą, kuris buvo aprašytas galbūt šališko ieškovų atžvilgiu ir jų naudai teikiant komercines paslaugas veikiančio antstolio D. K. , nors įrodymų, pagrindžiančių turto priklausomybę ieškovams nuosavybės teise, nėra pateikta. Be to, sudaroma galimybė be jokio ginčo, panaudojant jėgą perimti turtą aplenkiant ginčo teiseną. Atsakovas taip pat pažymi, kad iš skundžiamos nutarties nėra aišku, kur leidžiama išvežti ginčo turtą.

34Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti šį atskirąjį skundą.

35Ieškovų teigimu, jie yra pateikę įrodymus, patvirtinančius nuosavybės teisę į ginčo turtą, todėl nėra pagrįsta teigti, kad skundžiama nutartis leidžia išvežti abstraktų turtą, kurio savininkas nėra žinomas. Skundžiama nutartis, kaip ir 2012 m. birželio 11 d. nutartis, buvo būtina, kad būtų galima išsaugoti ieškovų veiklą.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Apeliacine tvarka sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis iš pradžių buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, vėliau jos buvo panaikintos, taip pat buvo išaiškinta nutarties, panaikinusios laikinąsias apsaugos priemones, vykdymo tvarka, teisėtumo ir pagrįstumo.

38Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

39Teisėjų kolegijos vertinimu, pradinio ieškovų ieškinio (T. 1, b. l. 1-16), kurio pagrindu buvo taikytos skundžiamos laikinosios apsaugos priemonės, reikalavimas nebuvo aiškiai apibrėžtas, t. y. nebuvo nurodytas konkretus turtas ir dokumentai, kuriuos ieškovai prašė išreikalauti iš atsakovų. Faktiškai tai pripažino ir patys ieškovai, prašydami taikyti įrodymų užtikrinimo priemones, jų teigimu, sudarysiančias sąlygas identifikuoti reikalaujamą grąžinti turtą bei dokumentus ir patikslinti ieškinio reikalavimą. Kol tai nebuvo padaryta, pateiktas ieškinys akivaizdžiai neatitiko ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, todėl negalėjo būti priimtas (CPK 135 str. 1 d. 4 p., 138, 221 str.). Atitinkamai nebuvo pagrindo taikyti ir laikinųjų apsaugos priemonių, nukreiptų į abstraktų turtą (CPK 144 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, apribojimai tokiam neidentifikuotam turtui tik sukėlė painiavą ir komplikavo bylą, sąlygojo tolesnius šalių nesutarimus, įtakojo kitų iš dalies viena kitai prieštaraujančių skundžiamų nutarčių priėmimą.

40Remiantis nurodytu, pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties dalis, kuria buvo imtasi laikinųjų apsaugos priemonių, naikintina (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Kadangi kitos dvi skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutartys – 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. – išplaukia iš pirmosios, jos taip pat naikintinos. Tai padarius, dėl kitų šalių atskirųjų skundų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, nepasisakytina.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo metu faktiškai susiklostė tokia situacija, kai ieškovų, jų nuosavybe ar kaip trečiųjų asmenų jiems perduotas įvardijamas turtas ir dokumentai, yra pačių ieškovų žinioje (T. 4, b. l. 39-52, 98; T. 5, b. l. 77-78). Be to, ieškovai patikslino ieškinio dalyką ir išvardino turtą, kuris, jų teigimu, buvo neteisėtai užvaldytas atsakovų (T. 4, b. l. 123-133, 207-209). Pastebėtina, kad dėl daugumos tokio turto ir dokumentų priklausomybės kyla ginčas. Siekiant užtikrinti šalių interesus ir atsižvelgiant, kad nutartis, kuria imtasi laikinųjų apsaugos priemonių, panaikinta, bei į susidariusią faktinę situaciją, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslinga tenkinti iš dalies – areštuoti prie ieškovų patikslinto ieškinio pateikiamuose sąrašuose nurodytą turtą ir dokumentus (T. 4, b. l. 123-133, 207-209), uždraudžiant ieškovams jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti; areštuoto turto ir dokumentų saugotoju skirti vieną iš ieškovų. Teisėjų kolegija pažymi, kad bet kokie prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių patikslinimo, pakeitimo ar panaikinimo turės būti sprendžiami pirmosios instancijos teisme (CPK 147 str. 1 d., 148 str., 149 str. 1 d.).

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

43Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir išspręsti klausimą iš esmės.

44Ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies – areštuoti visą prie ieškovų 2012 m. rugsėjo 18 d. patikslinto ieškinio pridėtuose uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ (T. 4, b. l. 123-131), uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ (T. 4, b. l. 132-133) bei V. M. ir H. M. (T. 4, b. l. 207-209) sąrašuose nurodytą turtą ir dokumentus, uždraudžiant ieškovams šį turtą ir dokumentus naudoti, valdyti ir jais disponuoti; areštuoto turto ir dokumentų saugotoju skirti ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Draugų studija“.

45Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

46Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ nurodė, kad 2011 m.... 6. Ieškovai, remdamiesi išdėstytu, prašė išreikalauti iš atsakovų... 7. Ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti... 8. Ieškovai taip pat prašė taikyti įrodymų užtikrinimo priemones – leisti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi visiškai tenkino... 11. Teismas sprendė, kad ieškovų nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi, išnagrinėjęs... 13. Teismas nurodė, kad nagrinėjant šalių prašymus 2012 m. liepos 24 d.... 14. Teismas nurodė, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 15. Teismas vertino, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlikus... 16. Teismas nurodė, kad ieškovai prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos... 17. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi, išnagrinėjęs... 18. Teismas, be kita ko, nurodė, kad 2012 m. birželio 11 d. nutartimi turto... 19. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 20. Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 21. Atsakovo teigimu, kadangi ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, laikinosios... 22. Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti šį... 23. Ieškovų nuomone, skunde pateikiami tikrovės neatitinkantys faktai, dalis... 24. Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo panaikinti... 25. Ieškovų teigimu, teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones visam... 26. Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ prašo atmesti šį atskirąjį skundą.... 27. Atsakovo teigimu, ieškovų argumentas, kad, panaikinus laikinąsias apsaugos... 28. Atsakovas BUAB „Sapnų sala“, skųsdamas pirmosios instancijos teismo 2012... 29. Atsakovo teigimu, nors teismas ir panaikino laikinąsias apsaugos priemones,... 30. Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti šį... 31. Ieškovų teigimu, atsakovo argumentai, kad teismas neteisėtai pakeitė ginčo... 32. Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 33. Atsakovas pabrėžia, kad ieškovai iki šiol nėra net abstrakčiai... 34. Ieškovai UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašo atmesti šį... 35. Ieškovų teigimu, jie yra pateikę įrodymus, patvirtinančius nuosavybės... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Apeliacine tvarka sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 38. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio... 39. Teisėjų kolegijos vertinimu, pradinio ieškovų ieškinio (T. 1, b. l. 1-16),... 40. Remiantis nurodytu, pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 11 d.... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo metu faktiškai susiklostė tokia... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties dalį,... 44. Ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ ir uždarosios... 45. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 46. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m....