Byla 2YT-6566-676/2020
Dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, Šilutės kredito unija

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. M. skundą dėl antstolio Jono Petriko veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Jonas Petrikas, Šilutės kredito unija.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolio patvarkymą „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S20-5485, nes turto vertinimas nebuvo atliktas realiai apžiūrėjus ir įvertinus iš varžytinių numatomą parduoti turtą, t.y. nebuvo nustatyta ir vertinta nei objekto apdaila, nei visi kiti veiksniai, lemiantys parduodamo turto vertę.

5Antstolis išnagrinėjęs pareiškėjos skundus 2020 m. gegužės 26 d. patvarkymu Nr. S20-6042, jo netenkino ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 3 dalimi skundą persiuntė teismui. Patvarkyme nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka nes pareiškėja tiek skunde, tiek ir prieštaravimuose dėl ekspertizės išvados nepateikė motyvuotų prieštaravimų ar duomenų, kurie patvirtintų kitokią rinkos vertę nei nustatyta ekspertizės akte. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjai nesutinkant su antstolio nustatyta turto verte, ji turėjo galimybę pateikti antstoliui prieštaravimus, tačiau per nustatytą terminą to nepadarė.

6Suinteresuotas asmuo Šilutės kredito unija atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti bei priteisti iš pareiškėjos R. M. 180 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

7Teismas

konstatuoja:

8skundu pareiškėja nesutinka su antstolio nustatyta jai priklausančio nekilnojamojo turto - žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ), ir gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ), verte, nustačius ją per mažą.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikis atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0172/20/00200 pagal Šilutės rajono 1-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1611, dėl 36 831,61 Eur ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. M. įkeisto turto suinteresuoto asmens Šilutės kredito unijos naudai.

10Antstolis J.Petrikas 2020 m. balandžio 1 d. surašė patvarkymą Nr. S20-4788 „Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto vertei nustatyti skyrimo“, kuriuo nutarė skirti ekspertizę nekilnojamojo turto, tai yra žemės sklypo, esančio adresu ( - ), unikalus numeris: ( - ), ir pastato - gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), unikalus numeris: ( - ), rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas. Patvarkymas registruotąja pašto siunta išsiųstas R. M., pasirašytinai įteiktas 2020 m. balandžio 3 d. Bylos duomenimis skolininkė prieštaravimų, prašymų dėl paskirtos ekspertizės įstaigos nepateikė.

112020 m. balandžio 21 d. UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas ekspertizės aktu Nr. 3262 EKZ_2020 RVI KLAI, nustatyta, kad R. M. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto, iš kurio išieškoma skola, rinkos vertė yra 80 000 Eur. Vadovaudamasis minėtu ekspertizės aktu, antstolis 2020 m. balandžio 29 d. surašė turto arešto aktą Nr. S-20-172-8315, kuriame vadovaujantis CPK 681 straipsnio 4 dalimi nutarė areštuotą R. M. nuosavybės teise priklausantį turtą, tai yra žemės sklypą, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5568/0013:103 Vėžaičių k.v., žemės sklypo plotas: 0.0600 ha, unikalus numeris: ( - ), adresas: ( - ), ir pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus numeris: ( - ), adresas: ( - ), įvertinti 80 000 Eur. Taigi vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolis, remdamasi 2020 m. balandžio 21 d. ekspertizės akto duomenimis, areštuotą turtą įkainojo 80 000 Eur suma, nes tokia areštuoto turto vertė buvo nustatyta ir nurodyta ekspertizės akte.

122020 m. balandžio 29 d. antstolis J.Petrikas priėmė patvarkymą Nr. S20-5485 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“, kuriuo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui R. M. praneša, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbs ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimo išsiuntimo skolininkui dienos ir, kad pradinė turto vertė bus 64 000 Eur. Turto arešto aktas Nr. S-20-172-8315 ir patvarkymas Nr. S20-5485 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ registruotąja pašto siunta išsiųsti skolininkei R. M. įteikti 2020 m. gegužės 5 d. Vykdomosios bylos duomenimis šis patvarkymas skolininkei įstatymų nustatyta tvarka buvo pateiktas, tačiau nustatytais terminais pareiškėja galimybe apskųsti patvarkymą nepasinaudojo ir per nustatytą terminą skundo neteikė.

132020 m. gegužės 21 d. antstolio kontoroje elektroniniu paštu gautas pareiškėjos skundas Nr. 1925 „Dėl patvarkymo panaikinimo“, o 2020 m. gegužės 22 d. registruotąja pašto siunta gautas pareiškėjos skundas Nr. 1925 „Dėl patvarkymo panaikinimo“, kuriame prašoma panaikinti antstolio patvarkymą „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ Nr. S20-5485, o nesutikus to padaryti – persiųsti šį skundą nagrinėti teismui. Pareiškėja nesutinka su vykdomojoje byloje ekspertizės nustatyta turto rinkos verte ir mano jog ji yra didesnė, kadangi turto vertinimas nebuvo atliktas realiai apžiūrėjus ir įvertinus patį iš varžytinių numatomą parduoti turtą, t. y. nebuvo nustatyta ir vertinta nei objekto apdaila, nei visi kiti veiksniai, lemiantys parduodamo turto vertę.

14Įstatymas nustato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnis); jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

15Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 straipsnio 3 dalis). CPK 681 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti terminai yra naikinamieji ir negali būti atnaujinti. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0172/20/00200 esančių rašytinių dokumentų nustatyta, kad skolininkei ir įkeisto daikto savininkei R. M. 2020 m. balandžio 29 d. turto arešto aktas Nr. S-20-172- 8315 su nurodyta nustatyta areštuoto turto verte (80 000 EUR suma) pasirašytinai įteiktas 2020 m. gegužės 5 d., o skundas dėl vertės paduotas tik 2020 m. gegužės 22 d., tai reiškia, kad pareiškėja R. M. praleido terminą prieštaravimams dėl turto įkainojimo pareikšti, nėra teisinio pagrindo atnaujinti skundo padavimo termino dėl turto rinkos vertės; taip pat pareiškėja nepateikė jokių pagrįstų motyvų dėl naujos ekspertizės skyrimo ir nustatytos areštuoto turto rinkos vertės.

16Antstolis atsižvelgdama į tai, kad areštuoto ir iš varžytinių parduodamo turto tinkamos kainos nustatymas yra esminė varžytynių teisėtumo sąlyga, o atsiradęs prieštaravimas dėl turto kainos gali tapti esminiu trūkumu, turinčiu įtakos pardavimo iš varžytinių teisėtumui, skyrė ypatingą dėmesį areštuoto turto vertei nustatyti ir pasitelkė ekspertą Giedrių Tamašauską, kuris yra įrašytas į LR Teismo ekspertų sąrašą, taigi ekspertizė atlikta laikantis visų teisės aktų, susijusių su nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymu. Pateiktais duomenimis UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas pateiktas ekspertizės aktas antstoliui J.Petrikui nesukėlė abejonių dėl nustatyto rinkos vertės, kadangi vertintojas buvo nuvykęs į vertinamą objektą, jį apžiūrėjo tiek iš išorės tiek ir iš vidaus (tai patvirtina fotonuotraukos, esančios ekspertizės akte Nr. 3262 EKZ_2020 RVI KLAI), pateikė duomenis apie lyginamuosius objektus ir rinkos vertės nustatymus. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjos teiginys, jog turto vertinimas nebuvo atliktas apžiūrėjus ir įvertinus patį iš varžytynių numatomą parduodamą turtą yra nepagrįstas.

17Teismas sutinka su antstolio patvarkyme nurodyta išvada, kad vadovaujantis anksčiau minėto CPK 681 straipsnio 4 dalimi, antstolis privalėjo nustatydamas iš varžytynių parduodamo turto kainą vadovautis eksperto išvada, ką antstolis ir atliko. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018). Antstolis nėra turto vertinimo ekspertas ir jis neturi pareigos nurodyti turto vertintojui, kokiais metodais vadovaujantis turi būti nustatoma turto rinkos vertė. Ekspertai yra nepriklausomi ir kvalifikuoti asmenys, kuriems ir yra pavedama atlikti turto vertinimą, ir tik jie, būdami savo srities profesionalai, turi teisę pasirinkti, kokiais metodais vadovaujantis ir kokiais šaltiniais remiantis atlikti konkrečią ekspertizę. Tačiau antstolis, vykdydamas savo įstatymines pareigas ir siekdamas vykdymo proceso tikslų, visais atvejais turi įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais duomenimis apie turto rinkos kainą ir kilus abejonių dėl ekspertizės akto privalo pasinaudoti įstatymine teise skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, nepriklausomai nuo to, ar vykdymo šalys pareiškė prieštaravimus dėl ekspertizės akto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-430/2010). Kadangi, bylos duomenimis, pareiškėja vykdymo procese nebuvo aktyvi, o antstoliui nekilo abejonių dėl turto vertinimo ekspertizės akte nurodytos nekilnojamojo turto rinkos vertės, todėl antstoliui nebuvo pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti.

18Įvertinus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes dėl turto rinkos vertės, darytina išvada, kad jos nėra pakankamai motyvuotos ir pagrįstos patikimais objektyviais duomenimis, todėl skunde nurodytos aplinkybės nepaneigia ir nesudaro pagrindo abejoti vykdomojoje byloje ekspertizės akte nustatyta turto rinkos verte (CPK 12, 178 straipsniai). Byloje nėra duomenų, jog atliktas turto vertinimas būtų ydingas, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, būtų nepagrįstas nustatytais metodais ar vertinimu būtų nustatyta ne turto rinkos vertė. Pareiškėja tik nurodo, kad įvertinant turtą nebuvo įvertinta turto apdaila viduje, tačiau jokių konkrečių įrodymų ar duomenų, kurie patvirtintų skunde nurodytus argumentus dėl netinkamo turto įvertinimo, nepateikė. Todėl remiantis pateiktais vykdomosios bylos duomenimis nėra jokio pagrindo abejoti atliktos ekspertizės nepriklausomo turto vertinimo eksperto išvada dėl turto rinkos vertės nustatymo, objektyvumu bei teisingumu, pilnumu, kadangi turto vertės nustatymo ekspertizę atliko kvalifikuoti, į teismo ekspertų sąrašus įrašyti asmenys, turintis reikiamą kompetenciją. Teismas taip pat nemato pagrindo abejoti nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizės aktu, kadangi iš jo turinio matyti, jog nustatant turto rinkos vertę buvo įvertinos turto vertinimo prielaidos ir ypatybės, atlikta turto rinkos apžvalga, panaudojimo perspektyvos, nurodytas turto vertės nustatymo pagrindimas, pilnai įvertintas gyvenamasis namas. Ekspertas įvertino visas aplinkybes, turinčias įtakos turto kainai, tame skaičiuje ir skolininkės skunde nurodytas.

19Taip pat iš pareiškėjos pateiktų skundų konstatuota, jog ji prašo panaikinti patvarkymą Nr. S20-5485 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“, tačiau panaikinti antstolio J. Petriko 2020 m. balandžio 29 d. patvarkymo Nr. S20-5485 „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių“ nėra jokio teisinio pagrindo ir šis patvarkymas neturėtų būti skundo objektu, nes yra informacinio pobūdžio ir nesukelia skolininkui jokių teisinių pasekmių, kadangi šiuo patvarkymu antstolis tik informuoja skolininką ir įkeisto daikto savininką R. M. apie numatomą varžytynių paskelbimo datą, taip pat pažymėtina, jog CPK 706 str. nenumato jokio pranešimo skolininkui siuntimo dėl varžytynių paskelbimo, vykdomąją byla privalo domėtis pats skolininkas.

20Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad antstolis, priėmęs 2020 m. balandžio 1 d. patvarkymą Nr. S20-4788 "Dėl ekspertizės nekilnojamojo turto vertei nustatyti skyrimo" ir įkainojęs turtą, remdamasis ekspertizes aktu Nr. 3262 EKZ_2020 RVI KLAI, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, nustatė teisingą bei realią areštuoto turto vertę. Tokiu būdu, remdamasis minėta turto verte bei vadovaudamasis CPK normomis, priėmė ir skundžiamą 2020 m. balandžio 29 d. patvarkymą Nr. S20-5485 "Dėl turto pardavimo iš pirmų varžytynių". Minėtas patvarkymas priimtas nepažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, todėl jis yra teisėtas, pagristas ir naikinti jo pareiškėjos nurodytais skundo argumentais nėra pagrindo.

21Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes bei išanalizavus vykdomosios bylos medžiagą, darytina išvada, jog antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus, nepažeidė Civilinio proceso kodekso VI dalyje esančių nuostatų, todėl tenkinti pareiškėjos skundo nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo ir skundas atmestinas (CPK 178, 185, 510 straipsniai).

22Suinteresuotas asmuo Šilutės kredito unija atsiliepime į skundą nurodė, kad patyrė 180 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro atsiliepimo į pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų parengimas, ir prašo šias išlaidas priteisti iš pareiškėjos. Tačiau nagrinėjamu atveju suinteresuoto asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimui spręsti taikytinos ne bendrosios ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą reglamentuojančios normos, o CPK 593 straipsnio 5 dalis, pagal kurią vykdymo proceso šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Todėl Šilutės kredito unijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292, 510, 512 - 513, 736 straipsniais, teismas

Nutarė

24pareiškėjos R. M. skundą dėl antstolio Jono Petrikio veiksmų atmesti.

25Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. Nr. 0172/20/00200 ir ekspertizės aktą Nr. 3262 EKZ_2020 RVI KLAI grąžinti antstoliui Jonui Petrikui.

26Suinteresuoto asmens Šilutės kredito unijos prašymo dėl bylinėjimo išlaidų priteisimo netenkinti.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R.... 3. Teismas... 4. pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolio... 5. Antstolis išnagrinėjęs pareiškėjos skundus 2020 m. gegužės 26 d.... 6. Suinteresuotas asmuo Šilutės kredito unija atsiliepimu į skundą prašo jį... 7. Teismas... 8. skundu pareiškėja nesutinka su antstolio nustatyta jai priklausančio... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Jonas Petrikis atlieka vykdymo... 10. Antstolis J.Petrikas 2020 m. balandžio 1 d. surašė patvarkymą Nr. S20-4788... 11. 2020 m. balandžio 21 d. UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas ekspertizės... 12. 2020 m. balandžio 29 d. antstolis J.Petrikas priėmė patvarkymą Nr. S20-5485... 13. 2020 m. gegužės 21 d. antstolio kontoroje elektroniniu paštu gautas... 14. Įstatymas nustato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį... 15. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus... 16. Antstolis atsižvelgdama į tai, kad areštuoto ir iš varžytinių parduodamo... 17. Teismas sutinka su antstolio patvarkyme nurodyta išvada, kad vadovaujantis... 18. Įvertinus pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes dėl turto rinkos vertės,... 19. Taip pat iš pareiškėjos pateiktų skundų konstatuota, jog ji prašo... 20. Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad antstolis, priėmęs... 21. Atsižvelgiant į išdėstytą, išnagrinėjus pareiškėjos skunde nurodytas... 22. Suinteresuotas asmuo Šilutės kredito unija atsiliepime į skundą nurodė,... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292, 510,... 24. pareiškėjos R. M. skundą dėl antstolio Jono Petrikio veiksmų atmesti.... 25. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. Nr. 0172/20/00200 ir... 26. Suinteresuoto asmens Šilutės kredito unijos prašymo dėl bylinėjimo... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...