Byla 2-981/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4531-560/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG farmacija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Limedika“ dėl kreditorių interesus pažeidžiančių mokėjimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas BUAB „LRG farmacija“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 9 d. ieškovo atliktus mokėjimus atsakovo UAB „Limedika“ naudai, iš viso 6 260 718,52 Lt sumai, ir taikyti restituciją – priteisti ieškovui ir atsakovo per šį laikotarpį sumokėtas sumas, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, o jo vertei esant mažesnei nei ieškinio suma, areštuoti atsakovo pinigines lėšas bendrai 6 260 718,52 Lt sumai.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui UAB „Limedika“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą 6 260 718,52 Lt sumai, areštuotą turtą uždraudžiant parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, šio turto esant nepakankamai, areštavo atsakovo pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir privalomas socialinio draudimo įmokas. Nurodė, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, teismų praktikoje preziumuojama tuomet, kai vyksta ginčas dėl didelės sumos. Nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma (6 260 718,52 Lt) yra labai didelė ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, t. y. grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstas nepranešus atsakovui, nes yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Limedika“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

61. Ieškovo reikalavimas yra absoliučiai nepagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Teismas, nagrinėdamas bylas, taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais, preliminariais nuarimais Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir galiojimo klausimais (CPK 3 str. 5 d.). Europos Sąjungos teisėje laikomasi nuostatos, kad teisėjas, prieš taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, privalo įvertinti prašymo teisinius ir faktinius argumentus, kurie turi būti pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog ieškinys bus patenkintas (Europos Tarybos reglamento Nr. 1/2003 8 str. 1 d.). Be to, pagal Europos Tarybos Ministrų Kabineto rekomendaciją Nr. R(89)8 dėl laikinosios teisminės apsaugos administracinėse bylose, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, kai yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto (ne)galiojimo. Apelianto manymu, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tokiu atveju, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad pasitvirtinus ieškinyje nurodytoms faktinėms aplinkybėms (i) ieškinys bus patenkintas, o (ii) atsakovas galimai bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Lietuvos apeliacinis teismas, aiškindamas nurodytas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, nurodė, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, privalo įvertinti ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, kurie turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys bus patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ieškinio reikalavimą. Ieškovas, teikdamas ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, privalo įrodyti (i) ginčijamų sandorių buvimo faktą ir (ii) jų neteisėtumą, kitas aplinkybes. Ieškovas su ieškiniu nepateikė įrodomąją reikšmę turinčių duomenų apie ginčijamų sandorių buvimą (CPK 12, 178 str.), todėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nesant privalomų prielaidų šiam klausimui spręsti. Šios aplinkybės sudaro savarankišką pagrindą konstatuoti, kad ieškovo pateikiami duomenys negali būti laikomi prima facie įrodymais, sprendžiant ieškinio patenkinimo klausimą, kadangi ieškovas nepateikė jokių duomenų dėl pačių ginčijamų sandorių buvimo, todėl skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta.

72. Neįvertinos reikšmingos aplinkybės apie atsakovui priklausantį turtą. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą pagrindė didele reikalavimo suma. Pagal formuojamą teismų praktiką savaime didelė ieškinio suma nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teisės doktrinoje pažymima, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kai ieškinys pareiškiamas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikia finansinių ataskaitų rinkinio dokumentus, pagrindžiančius apelianto galimybes įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Atsakovo 2010 m. sausio 31 d. balanso duomenimis, atsakovui priklausančio nuosavo kapitalo vertė yra 77 977 000 Lt, t. y. 11 kartų viršija ieškinio sumą. Pagrindinė atsakovo vykdoma veikla yra vaistinių ir medicininių preparatų distribucija. Ūkio subjektui, vykdančiam distribucijos ūkinę veiklą, būtina turėti sukauptas prekių atsargas, kurios yra paskirstomos prekes įsigyjantiems subjektams. Atsakovo 2010 m. sausio 31 d. balanso duomenimis, atsakovui priklauso prekių atsargos, kurių vertė yra 34 264 000 Lt, t. y. 5 kartus viršija ieškinio sumą. Apeliantas ūkinę veiklą vykdo nuo 1994 m., gaunamų pajamų kiekis kiekvienais metais didėja, t. y. 1994 m. gautos pajamos sudarė apie 7,4 mln. Lt, o 2009 m. – apie 329 mln. Lt. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad atsakovas galimai perleis ar kitaip apsunkins nuosavybės teise turimą turtą tiek, kad nebebus pajėgus patenkinti ieškovo reikalavimo. Atsakovo veiklos tęstinumas, kasmet didėjanti gaunamų pajamų suma ir nuolatinis ūkinės veiklos pelningumas įrodo, kad atsakovas ateityje vykdys analogiško pobūdžio veiklą, todėl nėra jokio pagrindo manyti, kad atsakovui priklausantis turtas bus perleistas tretiesiems asmenims ar nesąžiningai apsunkintas. Be to, atsakovo turtui pritaikytas areštas menkina atsakovo dalykinę reputaciją. Atsakovo skoliniai įsipareigojimai nesukelia grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Distribucija užsiimančių subjektų veikloje yra įprasta prekes suteikti kontrahentui, mokėjimas už kurias yra atidedamas sulygtam laikui. Dėl šios priežasties atsakovo balanse nurodyta, kad kontrahentai atsakovui yra skolingi 92 851 000 Lt, o atsakovas yra skolingas tretiesiems asmenims – 53 576 000 Lt. Tai taip pat patvirtina, kad atsakovas per ateinančius metus gaus ženkliai didesnę sumą nei privalės pats sumokėti.

83. Teismas skundžiamoje nutartyje remiasi civiliniame procese draudžiamomis prielaidomis. Teismas vadovaujasi prielaidomis, kad atsakovo turtinė padėtis nėra pakankamai gera įvykdyti ieškovo reikalavimą, be to, atsakovas galimai perleis turimą turtą arba jį apsunkins. Tačiau teismas nenurodo, kokiais faktiniais duomenimis remiasi, darydamas tokią išvadą. Ieškovas nepateikė teismui konkrečių duomenų dėl galimo atsakovo nepajėgumo įvykdyti teismo sprendimą. Ankščiau minėtos aplinkybės ir pateikti įrodymai dėl atsakovo turtinės padėties, veiklos pelningumo ir tęstinumo paneigia skundžiamoje nutartyje teismo nurodytas prielaidas.

94. Teismas nepagrįstai skundžiamą nutartį priėmė nepranešęs apie tai atsakovui. Pagal CPK 148 straipsnio 1 dalies nuostatą apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Nepranešus atsakovui laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ar padarys jų taikymą neįmanomą. Tokia grėsmė teismo nutartyje turi būti motyvuota. Teismui tinkamai informavus atsakovą apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą, atsakovas būtų pateikęs visą reikalingą informaciją, patvirtinančią gerą atsakovo turtinę padėtį.

105. Ieškovas, prašydamas taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, piktnaudžiauja teise. Ieškovui buvo žinomi išimtinai geri atsakovo vykdomos veiklos rodikliai, nuosavybės teise valdomo turto vertė. Kiekvienas juridinis asmuo privalo Juridinių asmenų registrui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus (CK 2.66 str. 4 d.). Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai yra veši (CK 2.71 str., Juridinių asmenų registro įstatymo 4 str.). Ieškovui objektyviai turint galimybę ir pareigą susipažinti su atsakovo finansinių ataskaitų rinkiniu, valdomo turto verte, šis turėjo veikti rūpestingai bei sąžiningai atsakovo atžvilgiu ir pasidomėti, ar yra pagrindas prašyti taikyti laikinąsias apaugos priemones atsakovo turtui. Ieškovas, reikalaudamas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesąžiningai siekė apsunkinti visą atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą. Be to, ieškinio, kurį ieškovo vardu teikia bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo J. D., 4 puslapyje nurodyta, kad ieškinys teikiamas siekiant gauti lėšų ieškovo administravimo išlaidų padengimui. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalis nustato, kad administratorius turi teisę gauti atlygį už įmonės administravimą pirmiau visų kitų bendrovės kreditorių, tokiu būdu ieškovo administratorius siekia ne įgyvendinti teisingumą, nuginčidamas galimai neteisėtus sandorius, tačiau kitų tikslų, galimai vien tik gauti atlygį už ieškovo administravimą. Apelianto nuomone, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pareikštas kaip priemonė paskatinti atsakovą padengti J. D. atlyginimą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „LRG farmacija“ prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pagal susiklosčiusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką didelė ieškinio suma yra savarankiškas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turtą areštą. Akivaizdu, kad ieškovo reikalaujama priteisti 6 260 718,52 Lt suma yra išskirtinai didelė. Reikėtų atsižvelgti į ekonominio sunkmečio aplinkybes, dėl kurių yra ženkliai sumažėjusios ūkio subjektų grynųjų pinigų atsargos. Tai reiškia, kad net sąlyginai finansiškai stipriam juridiniam asmeniui gali kilti sunkumų išmokant minėtą sumą.

132. Teismas neturėjo pareigos vertinti atsakovo turtinę padėtį. Didelė ieškinio suma yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. CPK neįtvirtina ieškovui pareigos, teikiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateikti duomenis apie atsakovo turtinę padėtį. Įrodinėjimas, kad atsakovo turtinės padėtis yra gera – tai atsakovo gynybos būdas. Atsakovas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi tuo pagrindu, kad jo turtinė padėtis yra gera, turi įrodyti tokio pobūdžio aplinkybes ir paneigti grėsmės riziką.

143. Atsakovo su atskiruoju skundu pateikti duomenys neleidžia daryti išvados, kad jo turtinė padėtis yra gera. Atsakovo pagrindinis turtas yra trumpalaikis – atsargos ir debitoriniai reikalavimai. Iš skolininkų gautinos sumos (92 851 000 Lt) sudaro didžiąją atsakovo turto dalį, be to, tai neleidžia daryti išvados, kad šios sumos bus realiai gautos, nes dėl ekonominio sunkmečio atsiskaitymai tarp bendrovių yra sutrikę. Apeliantas neatskleidžia, kad dalis (10 mln. Lt) debitorinių reikalavimų yra įkeista bankui. Dėl griežtų vaistų ir medicininių preparatų saugojimo ir laikymo reikalavimų bei ribotų galiojimo terminų, laiku nerealizuotos atsargos gali greitai tapti nelikvidžiomis ir bevertėmis. Atsakovas klaidina teismą, teigdamas, kad prekių atsargos yra neapsunkintos. Atsakovas yra įkeitęs prekių atsargas bankams, užtikrinant kreditų grąžinimą. Bankams įkeistų prekių atsargų vertė sudaro 32 000 000 Lt. Iš atsakovo balanso matyti, kad atsakovas turi ilgalaikio turto už 7,8 mln. Lt, pinigų ir pinigų ekvivalentų – 1,8 mln. Lt, tačiau užtikrindamas banko suteikto kredito (prievolės vertė – 11 696 654,28 Lt) grąžinimą, atsakovas bankui yra įkeitęs nekilnojamąjį turtą, žemės nuomos teisę ir banko sąskaitose esančias pinigines lėšas. Aplinkybės dėl atsakovo apyvartos didėjimo, neįrodo geros atsakovo turtinės padėties, nes atitinkamai auga veiklos kaštai. Atsakovo turimas nuosavas kapitalas 77 mln. Lt vertės dar nereiškia, kad bendrovėje yra pakankamai turto ir lėšų įvykdyti būsimą teismo sprendimą.

154. Laikinosios apsaugos priemonės atsakovui pagrįstai buvo taikomos skubiai ir iš anksto atsakovui apie tai nepranešus. Ieškinyje yra išdėstomos faktinės aplinkybės apie atsakovo nesąžiningą elgesį ieškovo ir ieškovo kreditorių atžvilgiu iki ir po bankroto bylos iškėlimo. Be to, pagal teismų praktiką, jei būtų pripažinta, kad turėjo būti iš anksto pranešta atsakovui, toks nepranešimas nesudaro pagrindo panaikinti nutartį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-451/2009).

165. Ieškovas, reikšdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepiktnaudžiauja teise. Faktas, kad ieškovui gavus lėšų pagal bankroto administratoriaus pareikštus ieškinius, pirmiausia bus padengtos administratoriaus išlaidos, negali būti laikomas piktnaudžiavimu teise, kadangi tokį bankroto proceso reguliavimą nustatė įstatymų leidėjas.

176. Atsakovas nepagrįstai tapatina prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą su ieškinio pagrįstumu. Teismų praktikoje išaiškinta, kad civilinio proceso įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės ar negalimumo nesieja su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o įpareigoja teismą taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-579/2010). Be to, ieškovas pateikė prima facie įrodymus, kad ieškovas atliko mokėjimus atsakovo naudai.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

20Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

21Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai tarp šalių kyla ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio tenkinimo atveju. Tačiau vien tik didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina atsižvelgti į atsakovo turtinę padėtį, įvertinant ieškinio sumos dydžio sąlygotą teismo sprendimo neįvykdymo riziką atsakovo finansinę būklę apibūdinančių rodiklių kontekste, lyginant ieškinio sumos dydį su atsakovo nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžiu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios įmonės įsipareigojimais. Kai byloje yra įrodymų, kad ieškinio suma konkrečiam asmeniui nėra didelė, tai yra, kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22Nagrinėjamoje byloje atsakovui UAB „Limedika“ pareikšto ieškinio suma yra 6 260 718,52 Lt. Iš atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktų 2010 m. sausio 31 d. atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovo nuosavo kapitalo vertė 2010 m. sausio 31 d. balanso duomenimis sudarė 77 977 000 Lt, atsakovo turimo turto vertė – 142 593 000 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto vertė – 8 823 000 Lt, trumpalaikio turto vertė – 97 090 000 Lt (b. l. 37-39). Dėl atsakovo veiklos specifiškumo (vaistinių ir medicininių preparatų distribucija) atsakovui būtina turėti sukauptas prekių atsargas. Šių atsargų vertė 2010 m. sausio 31 d. balanso duomenimis sudarė 34 264 000 Lt (b. l. 37). Dėl tos paties priežasties atsakovo pirkėjų įsiskolinimas sudarė 92 851 000 Lt, nors pats atsakovas tiekėjams skolingas 53 576 000 Lt (b. l. 37-38). Atsakovo grynasis pelnas 2007 m. sudarė 14 283 000 Lt, 2008 m. – 6 898 000 Lt, 2009 m. – 7 300 000 Lt, o 2010 m. sausio mėnesį – 217 000 Lt (b. l. 39, 43, 49). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nagrinėjamu atveju negalima daryti išvados, kad pareikštas reikalavimas atsakovui yra toks didelis, kad iš esmės padidintų būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio tenkinimo atveju. Priešingai, atsakovas turi pakankamai trumpalaikio ir ilgalaikio turto, kurio visiškai pakaktų teismo sprendimo įvykdymui.

23Nurodytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam ūkio subjektui, kurio finansinę padėtį apibūdinantys duomenys paneigia prielaidas dėl didelės ieškinio sumos sąlygotos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Be to, byloje nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad atsakovas mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti ieškinio tenkinimo atveju, įvykdymo. Priešingai, iš atsakovo pateiktos informacijos apie apyvartos kitimą 1994 – 2009 metais matyti, kad ieškovas veiklą vykdo nuo 1994 metų ir kasmet jo apyvarta didėja (b. l. 78), todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas yra suinteresuotas sėkmingai tęsti savo veiklą, o ne bandyti perleisti ar kitaip apsunkinti savo turimą turtą, siekiant išvengti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

24Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis, kad dalis atsakovui priklausančio turto yra įkeista, užtikrinant atsakovo įsipareigojimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad rinkos ekonomikos sąlygomis turto įkeitimas yra normali verslo vystymo praktika, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, vadovaujantis vien tuo argumentu, kad dalis atsakovo turto yra įkeista, nebūtų sąžininga poveikio priemonė ekonomiškai stipraus ūkio subjekto atžvilgiu.

25Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, netinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes, pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl klausimą išsprendė neteisingai, o tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 144 str. 1 d., 329 str. 1 d., 337 str. 2 p.). Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kadangi, panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl šioje nutartyje nurodytų motyvų, jų vertinimas nebeturi teisinės reikšmės teisingam laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo BUAB „LRG farmacija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

28Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas BUAB „LRG farmacija“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi pritaikė laikinąsias... 5. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Limedika“ prašo panaikinti Vilniaus... 6. 1. Ieškovo reikalavimas yra absoliučiai nepagrįstas, todėl laikinosios... 7. 2. Neįvertinos reikšmingos aplinkybės apie atsakovui priklausantį turtą.... 8. 3. Teismas skundžiamoje nutartyje remiasi civiliniame procese draudžiamomis... 9. 4. Teismas nepagrįstai skundžiamą nutartį priėmė nepranešęs apie tai... 10. 5. Ieškovas, prašydamas taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones,... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „LRG farmacija“ prašo... 12. 1. Pagal susiklosčiusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką didelė... 13. 2. Teismas neturėjo pareigos vertinti atsakovo turtinę padėtį. Didelė... 14. 3. Atsakovo su atskiruoju skundu pateikti duomenys neleidžia daryti išvados,... 15. 4. Laikinosios apsaugos priemonės atsakovui pagrįstai buvo taikomos skubiai... 16. 5. Ieškovas, reikšdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. 6. Atsakovas nepagrįstai tapatina prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 20. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas byloje dalyvaujančių ar... 21. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 22. Nagrinėjamoje byloje atsakovui UAB „Limedika“ pareikšto ieškinio suma... 23. Nurodytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad... 24. Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis, kad... 25. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį ir išspręsti... 28. Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...