Byla 2-579/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 22 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1262-524/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovui S. G. dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Kelmeda“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo S. G. 12 485 191,86 Lt skolą, kintamą palūkanų normą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, 5 000 000 Lt sumai. Nurodė, kad ieškovui įkeisto UAB „Kelmeda“ turto nepakanka prievolės įvykdymo užtikrinimui. Net ir darant prielaidą, kad įkeistą turtą pavyktų realizuoti hipotekos lakšte nurodyta kaina (7 000 000 Lt), lieka neužtikrinta 5 000 000 Lt skola.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir areštavo atsakovui S. G. priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų neradus ar esant nepakankamai, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 5 000 000 Lt sumos. Nurodė, kad ieškinio suma yra labai didelė, atsakovas nevykdo laidavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Teismas, atsižvelgdamas į ekonomiškumo principą, pirmiausia areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, atsakovo pinigines lėšas ar turtines teises.

5Atskiruoju skundu atsakovas S. G. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad ieškovas įkeisto turto vertę grindžia 2007 metais atliktu įkeičiamo turto kredito gavimui įkainavimu. Tuo tarpu UAB „Kelmeda“ įkeistą ieškovui turtą akivaizdžiai pagerino ir 2009 m. sausio 15 d. šis turtas įkainuotas 14 755 000 Lt, t. y. daugiau negu gauto kredito suma. Be to, 2009 metais įkeistas turtas dar kartą buvo pagerintas, todėl jo vertė dar padidėjo. Nurodo, kad ieškovas 12 485 191,86 Lt reikalavimą pareiškė trečiajam asmeniui UAB „Kelmeda“ bankroto byloje. Atsakovo nuomone, kol nėra baigta bankroto byla, nėra pagrindo kreiptis su ieškiniu į atsakovą, t. y. garantą, nes priteisus šią sumą ir bankroto byloje, ir iš garanto, ieškovas be pagrindo praturtės, o atsakovas nebeturės galimybės išsiieškoti sumą iš trečiojo asmens, kadangi įmonė bus likviduota.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „Swedbank“, AB prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos motyvus:

71. Dėl įkeisto turto vertės. Pareikšto ieškinio suma yra 12 485 191,86 Lt, tačiau turto areštas pritaikytas tik 5 000 000 Lt sumai. Sprendžiant, kokia dalis ieškinio neužtikrinta UAB „Kelmeda“ įkeistu turtu, pagrindu buvo paimta hipotekos lakšte nurodyta įkeisto turto vertė, nes šiame hipotekos lakšte įkeisto turto vertė nustatyta šalių susitarimu ir įregistruota viešame registre, kurio duomenys laikytini teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.185 str. 5 d.). Ieškovo nuomone, vadovautis prie atskirojo skundo pridėta UAB „Lituka“ ir Ko 2009 m. sausio 15 d. išvada dėl preliminarios turto vertės nėra pagrindo. Visų pirma, ši išvada yra preliminari, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo pagrindų įstatymo reikalavimų. Antra, ši išvada surašyta 2009 m. sausio 15 d., o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2009 konstatavo, kad nekilnojamojo turto kainų atitinkamu laikotarpiu kritimas apie 30 proc. pripažintinas visiems žinoma aplinkybe, kurios nereikia įrodinėti. Trečia, pačioje išvadoje nurodyta, kad turto likvidacinė vertė yra 10 329 000 Lt.

82. Dėl UAB „Kelmeda“ bankroto bylos. Teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra sprendžiama dėl ieškinio esmės, todėl argumentai dėl tariamai nepagrįstai pareikšto ieškinio atsakovui S. G. neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos nutarties teisėtumą. Be to, atsakovas S. G. yra laiduotojas, o ne garantas. Laidavimo sutartyje nustatyta solidarioji laiduotojo atsakomybė, todėl ieškovas turi teisę reikalauti priteisti skolą iš solidarių bendraskolių tiek iš visų bendrai, tiek iš bet kurio skyrium. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2006 ieškovo pareiškimas bankroto byloje kreditorinio reikalavimo trečiajam asmeniui, kuris su atsakovu yra bendraskoliai, neatima ir nepanaikina ieškovo teisės pareikšti reikalavimą atsakovui, kaip laiduotojui. Ieškovas pažymi, kad skolos priteisimas nėra tolygus skolos išieškojimui. Jeigu solidariąją prievolę įvykdo vienas iš skolininkų, tai atleidžia kitus skolininkus nuo jos įvykdymo kreditoriui. Kadangi šiuo metu nei vienas iš solidariųjų bendraskolių nėra įvykdęs prievolės ieškovui, nėra pagrindo teigti, kad ieškovas nepagrįstai praturtės.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

12Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymui garantuoti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tai reikalavimų daliai, kurių įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-7/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1126/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1168/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1211/2009). Todėl nagrinėjamu atveju turi būti įvertinta, ar įkeisto turto realiai pakaktų tam, kad būtų įvykdyta skolininko prievolė kreditoriui.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas reikalavimą grindžia ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Kelmeda“ 2007 m. sausio 29 d. sudaryta kreditavimo sutartimi Nr. 07-004880-IN (b. l. 4-33) bei ieškovo ir atsakovo 2008 m. gruodžio 24 d. sudaryta laidavimo sutartimi Nr. 07-004880-LA1 (b. l. 38-41), kurių pagrindu ieškovas suteikė trečiajam asmeniui UAB „Kelmeda“ 10 619 052,04 Lt kreditą, užtikrintą UAB „Kelmeda“ turto įkeitimu bei atsakovo laidavimu.

14Iš 2007 m. vasario 2 d. hipotekos lakšto (identifikavimo kodas 03/1/2007/0001475) matyti, kad bendras skolininko UAB „Kelmeda“ įkeičiamų daiktų įkainojimas, nustatytas šalių susitarimu, yra 7 000 000 Lt (b. l. 42-43). Iš 2007 m. vasario 2 d. įkeitimo lakšto (identifikavimo kodas 03/2/2007/0001476) matyti, kad kreditoriaus „Swedbank“, AB naudai taip pat įkeistos skolininko UAB „Kelmeda“ visos esamos ir būsimos piniginės lėšos banko sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kurios vertinamos 11 000 000 Lt (b. l. 49-50). Pagal ieškovo pateiktą skolos paskaičiavimą trečiojo asmens UAB „Kelmeda“ skola ieškovui 2009 m. gruodžio 7 d. sudarė 12 485 191,86 Lt (b. l. 35-37). Nagrinėjamoje byloje atsakovui (laiduotojui) pareikštas reikalavimas taip pat dėl 12 485 191,86 Lt sumos, tačiau laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tik 5 000 000 Lt sumai, t. y. tai sumai, kuri yra neužtikrinta trečiojo asmens UAB „Kelmeda“ nekilnojamojo turto įkeitimu.

15Teisėjų kolegija atmeta apelianto atskirojo skundo argumentus, kad ieškovui trečiojo asmens UAB „Kelmeda“ įkeisto turto vertė yra didesnė nei ieškovo reikalavimas. Šią aplinkybę apeliantas įrodinėja UAB „Lituka“ ir Ko 2009 m. sausio 15 d. išvada dėl preliminarios turto vertės, kurioje nustatyta, kad ieškovui įkeisto turto preliminari rinkos vertė yra 14 755 000 Lt, o vertinamo turto likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 10 329 000 Lt (b. l. 71-76). Pažymėtina, kad ši išvada dėl turto vertės neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turimo bei formos, o yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, kuriuo užsakovas (UAB „Kelmeda“) gali naudotis savo nuožiūra, be to, minėto turto vertė nustatyta 2009 m. sausio 15 d., t. y. daugiau nei prieš metus laiko. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantas nepateikė teismui patikimų duomenų, kurie paneigtų pirmiau minėtus duomenis apie įkeisto turto vertę ir patvirtintų, kad šiuo metu šio turto vertė yra iš esmės pasikeitusi.

16Kadangi iš 2010 m. sausio 15 d. pažymos apie kliento sąskaitą matyti, kad tretysis asmuo „Kelmeda“ piniginių lėšų atsakovui įkeistose banko sąskaitose neturi (b. l. 52), o ieškovo ir trečiojo asmens susitarimu įkeisto nekilnojamojo turto vertė yra 7 000 000 Lt, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovo reikalavimo, kilusio iš sudarytos kreditavimo sutarties, patenkinimas negali būti visiškai įvykdytas iš įkeisto turto, nes lieka neužtikrinta 5 485 191,86 Lt skola.

17Apelianto teiginiai, kad ieškovas neturėjo pagrindo kreiptis į teismą su ieškiniu atsakovui (laiduotojui), kol nėra baigta trečiojo asmens UAB „Kelmeda“ bankroto byla, kurioje ieškovas pareiškęs 12 485 191,86 Lt reikalavimą, nėra pagrįsti. Atsakovas nagrinėjamoje byloje yra laiduotojas, o skolininkas ir laiduotojas, kai prievolė neįvykdyta, atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str. 1 d.). Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius „Swedbank“, AB turi teisę reikalauti, kad prievolė įvykdytų tiek visi ar keli skolinininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium (CK 6.6 str. 4 d.). Be to, civilinio proceso įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės ar negalimumo nesieja su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o įpareigoja teismą taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos. Kitaip tariant, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, nesprendžia, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik vertina, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinyje pareikštus reikalavimus, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimu.

18Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atskiruoju skundu atsakovas S. G. prašo Klaipėdos... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas „Swedbank“, AB prašo... 7. 1. Dėl įkeisto turto vertės. Pareikšto ieškinio suma yra 12 485 191,86 Lt,... 8. 2. Dėl UAB „Kelmeda“ bankroto bylos. Teismo nutartimi dėl laikinųjų... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 11. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 12. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad įkeitimu... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas reikalavimą grindžia ieškovo ir... 14. Iš 2007 m. vasario 2 d. hipotekos lakšto (identifikavimo kodas... 15. Teisėjų kolegija atmeta apelianto atskirojo skundo argumentus, kad ieškovui... 16. Kadangi iš 2010 m. sausio 15 d. pažymos apie kliento sąskaitą matyti, kad... 17. Apelianto teiginiai, kad ieškovas neturėjo pagrindo kreiptis į teismą su... 18. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....