Byla 2-2225-431/2016
Dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Dovilei Toleikienei dalyvaujant ieškovui P. B., jo atstovei advokatei N. P. atsakovui G. B., jo atstovui advokatui Z. B.

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Ripovila“ ir P. B. ieškinį atsakovui G. B. dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo.

Nustatė

3Ieškovai UAB „Ripovila“ ir P. B. patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. B. 418 321 Lt žalos atlyginimą natūra, įpareigojant atsakovą perduoti UAB „Ripovila“ nuosavybėn ½ dalį bendro turto – gyvenamo namo, unikalus ( - ), esančio ( - ); priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 6-10, 4 tomas).

4Ieškovai nurodo, jog ieškinys yra reiškiamas bendrai UAB „Ripovila“ ir P. B. kaip UAB „Ripovila“ Akcininko, nes pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, o bendrovės valdymo organų veikla, kuri padaro žalos bendrovei, padaro žalos ir jos akcininkų interesams ir turtinėms teisėms gauti bendrovės pelno dalį (dividendą) bei kitas teises. Ieškovas P. B. yra 70 proc. UAB „Ripovila“ akcijų savininkas, o iki 2012 m. valdė 565 procentus akcijų. Atsakovas valdo 30 proc. UAB „Ripovila“ akcijų. Ieškovas P. B. ir atsakovas, kaip tėvas ir sūnus, kartu su kitais steigėjais 1997-11-13 įsteigė UAB „Ripovila“. Bendrovės vadovu nuo įsteigimo iki 2004-07-31 buvo P. B., po to vadovo pareigas ėjo atsakovas, o nuo 2011-12-29 UAB „Ripovila“ direktoriumi yra vėl P. B..

5Ieškovai nurodė, kad P. B., būdamas UAB „Ripovila“ akcininku, kartu su atsakovu G. B. 2000 m. nusprendė bendrovės, kurios pagrindinė veikla iš esmės yra statybų ranga, vardu ir lėšomis pastatyti pardavimui du gyvenamuosius namus atsakovui priklausančiame sklype adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Tokiu būdu UAB „Ripovila“ ir atsakovas 2000 m. sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuri atitinka CK 1964 m. jungtinės veiklos sutarties teisinį reguliavimą.

6P. B., būdamas stambiausias bendrovės akcininkas, iki 2004 m. ėjo ir bendrovės direktoriaus pareigas, tačiau nuo 2004 m. liepos mėnesio dėl sunkios ( - ) ligos ir pensinio amžiaus buvo priverstas pareigas perleisti atsakovui, kuris ir tvarkė visus su minėtomis statybomis ir visa bendrovės veikla susijusius reikalus ir kuriuo ieškovas besąlygiškai pasitikėjo. 2011 m. pabaigoje ieškovui sužinojus aplinkybes, kad daug metų vykdyta veikla ir investuotomis lėšomis nesąžiningai pasinaudojo atsakovas, minėtas statybas įteisindamas savo vardu, ieškovas atleido atsakovą iš direktoriaus pareigų.

7Iki 2010 m., kol buvo pastatyti du namai, UAB „Ripovila“ į statybas investavo 418321 Lt, tačiau atsakovas nesąžiningais veiksmais neįregistravo pastatytų namų bendrovės vardu, o 2010 m. birželio 4 d. savo vardu gavo statybos leidimą Nr. 362 ir įregistravo statybas kaip asmeninę nuosavybę. Tokiais nesąžiningais veiksmais atsakovas sukėlė bendrovei 418321 Lt žalą, kadangi visos statybos išlaidos buvo dengiamos bendroves, o ne asmeninėmis atsakovo lėšomis. Atsakovas, eidamas bendrovės vadovo pareigas, nesąžiningai ir prisidengdamas bendrovės vardu sudarinėjo įvairias sutartis, pasirašinėjo visus statybų išlaidų dokumentus ir sutartis, todėl turtas buvo sukurtas bendrovės UAB „Ripovila“ lėšomis, o atsakovas nesąžiningais veiksmais siekdamas praturtėti įregistravo turtą savo vardu. Šiuo metu vienu iš pastatytų namų naudojasi atsakovas, o kitas yra nuomojamas.

8Ieškovo nuomone, atsakovo, kaip bendrovės vadovo veiksmai, kuriais buvo iššvaistytas bendrovės turtas ir sukurtas turtas neteisėtai įregistruotas asmenine atsakovo nuosavybe, yra nesąžiningi ir neteisėti, pažeidžiantys įstatymuose ir bendrovės įstatuose nustatytas bendrovės vadovo pareigas (CK 2.87 str. 7 d.).

9Pagal teismui pateikiamus dokumentus, UAB „Ripovila“ atsakovo namų statyboms finansuoti išleido 418321 Lt sumą, ko pasėkoje patyrė nuostolius, dėl kurių šiuo metu negali atsiskaityti su kreditoriais ir valstybės institucijomis ir iš esmės yra nemoki. Tokia situacija susidarė išimtinai dėl nesąžiningų ir neteisėtų atsakovo, kaip bendrovės vadovo, veiksmų, kuriais atsakovas pasinaudojęs aplinkybe, kad statybos vykdomos jam priklausančiame sklype ir įregistravęs jas savo asmenine nuosavybe, buvo iššvaistytas bendrovės turtas, nepaisant akcininkų susitarimo bendrovės vardu pardavus pastatytus namus gauti pelną.

10Atsakovas G. B. atsiliepimu į pareikštą ieškinį (b.l. 77-80, 4 tomas) su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad ieškinyje nurodytus gyvenamuosius namus, kurie priklauso atsakovui – G. B. nuosavybės teise priklausančiame sklype, nusprendė statytis pats atsakovas. Jokių susitarimų su ieškovu P. B., UAB „Ripovila“ dėl namų statybos nebuvo. Jokio pasiūlymo dėl jungtinės veiklos nebuvo gavęs ir niekada neakceptavo. Ieškovas nepatiekia jokių įrodymų, jog į namo statybas investavo 418321 Lt. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kad toks susitarimas buvo. Jei toks susitarimas būtų buvęs, UAB „Ripovila“ ar jos akcininkas P. B. turėtų pateikti susitarimą statyti namus arba UAB „Ripovila“ visuotino akcininkų susirinkimo protokolą - nes tam, kad statyti du namus UAB „Ripovila“ vardu reikalingas ne tik akcininkų sprendimas tai daryti, bet turi būti numatytas finansavimo šaltinis. Tokių įrodymų ieškovas nepateikia. Nurodo, jog susitarimas turėjo būti rašytinės formos. Be to, esant tokiam susitarimui UAB “Ripovila“ turėjo užpajamuoti gautą turtą, t.y. žemės sklypą, P. B. lėšas, tačiau tokių duomenų nėra. Nurodo, jog bendrovės apskaitoje nėra jokių įrodymų, jog buvo vykdoma jungtinė veikla ir statomas namas ( - ).

11Atsakovas nesutinka, kad iki 2010 m., kol buvo pastatyti du namai, UAB „Ripovila“ į statybas investavo 418321 Lt. Vien šios sumos įrašymas į finansinę atskaitomybę kaip įmonės atsargos, neįrodo, jog buvo jungtinė veikla. Atsakovas nurodo, jog nėra jokių įrodymų, jog jis iššvaistė ar pasisavino bendrovės turtą. nurodo, jog ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti yra suėjęs senaties terminas, nes žalos atlyginimo reikalavimą ieškovai kildina iš PVM sąskaitų-faktūrų už 2001-2010 metus, o trijų metų ieškinio senaties terminas yra suėjęs ir atsakovas prašo jį taikyti.

12Ieškinys tenkintinas.

13Ieškovai įrodinėja, jog tarp P. B., kuris buvo UAB „Ripovila“ vadovas ir akcininkas, ir jo sūnaus G. B. 2000 metais žodžiu buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis, siekiant sukurti bendrą dalinę nuosavybę, t.y. pastatyti UAB „Ripovila“ vardu ir lėšomis du gyvenamuosius namus atsakovui G. B. priklausančiame sklype adresu ( - ). Ieškovai nurodė, kad į minėto namo statybas UAB „Ripovila“ investavo mažiausiai 418 321 Lt, tačiau atsakovas atsisako įregistruoti bendrovės pastatytus namus kaip bendrąją dalinę nuosavybę ir tuo padarė bendrovei žalą, kurią ieškovai prašo priteisti UAB „Ripovila“ naudai.

14Byloje nustatyta, jog atsakovui G. B. asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis ( - ) (b.l. 64-65, 4 tomas). Šiame žemės sklype yra pastatytas- gyvenamasis namas, kuris VĮ Registrų centre yra įregistruotas kaip pastatas – gyvenamasis namas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio nuosavybės teisės neregistruotos; pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – gyvenamoji (dviejų butų pastatai), statusas – formuojamas (t. 2, b. l. 86-87, t. 3, b. l. 199-200, t. 4, b. l. 64-65).

15Sandorio formai taikomi jo sudarymo metu galioję įstatymai, dėl to šioje byloje jungtinės veiklos sutarties formai turi būti taikomi 1964 m. CK 41-43 straipsnių reikalavimai ir 1964 m. CK 472-474 straipsnių nuostatos. CK 1964 m. CK 472 straipsnis numatė, jog jungtinės veiklos sutartimi du ar kelis asmenys įsipareigoja užsiimti bendra veikla ar bendrai veikti tam tikram tikslui. CK 474 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, jog pasiekti tikslui, nurodytam CK 472 straipsnyje, jungtinės veiklos sutarties dalyviai įneša įnašus pinigais ar kitu turtu arba dalyvaudami savo darbu. Jeigu nenustatyta ko kita, tariama, kad visų dalyvių įnašai yra lygūs. Pagal 1964 m. CK 474 straipsnio 2 dalį bendrąja daline jungtinės veiklos dalyvių nuosavybe laikomi jų įnašai pinigais ar kitokiu turtu, taip pat turtas, sukurtas ar įgytas kaip jungtinės jų veiklos rezultatas. 1964 m. CK 43 straipsnyje buvo nustatyta, kad rašytine forma turi būti sudaromi sandoriai – įmonių, įstaigų ir organizacijų tarpusavio sandoriai ir jų sandoriai su fiziniais asmenimis, išskyrus sandorius, kurie įvykdomi tuo pačiu metu, kai jie sudaromi, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato ko kita, ir atskiras sandorių rūšis, kurioms ką kita numato Lietuvos Respublikos įstatymai. Pagal 1964 m. CK 58 straipsnio 2 dalį įstatymo reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atėmė iš šalių teisę, esant ginčui, sandoriui patvirtinti remtis liudytojų parodymais. Tačiau toks įrodymų leistinumo apribojimas, remiantis CK 1.93 straipsnio 6 dalimi, kuri taikytina nagrinėjamo ginčo atveju (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis), nėra absoliutus.

16Visų pirma pažymėtina, kad šalims nesudarius rašytinės jungtinės veiklos sutarties, bylos nagrinėjimo metu šalims įrodinėjant kardinaliai priešingas aplinkybes, pateiktieji įrodymai nesudaro pagrindo nustatyti, kokiomis sąlygomis buvo sudaroma jungtinės veiklos sutartis ir koks gi buvo bendros jungtinės veiklos tikslas.

17Ieškovų teigimu, P. B. ir G. B., būdami UAB „Ripovila“ akcininkais, susitarė pastatyti namus ir juos parduoti, kad gautą pelną paskirstytų kaip UAB „Ripovila“ dividendus. Tokiu atveju turėtų būti daroma prielaida, kad turtiniais įnašais į bendrą veiklą, kurie, kitaip šalims nesusitarus, pagal įstatymą laikytini lygiais, reikėtų vertinti UAB „Ripovila“ lėšas ir G. B. žemės sklypą, o veiklos rezultatu – už sukurtą ir parduotą turtą gautas pajamas, į kurių ½ dalį ir galėtų pretenduoti UAB „Ripovila“. Tačiau byloje nėra duomenų, kokia yra ginčo turto rinkos vertė, į kokią sumą galėtų pretenduoti ieškovas to turto pardavimo atveju, ar ta vertė padengtų visas turto sukūrimui turėtas išlaidas ar net galimus nuostolius, atsiradusius kaip jungtinės veiklos rezultatas (CK 475 str.), ir pan. Byloje taip pat nėra nurodyti ir atitinkamai įrodyti pagrindai, dėl kurių atsakovui tektų pareiga parduoti ar perduoti naudojimui jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (CK 6.394 str.). Nesant jokių rašytinių įrodymų apie bendrą jungtinę veiklą, jokių įrodymų UAB „Ripovila“ dokumentuose ir apskaitoje apie priimtus valdymo organų sprendimus dėl bendros jungtinės veiklos ir įnašo dydžio bei jo santykio bendrose veiklos išlaidose, net daroma prielaida, kad ieškovų nurodoma 418 321 Lt suma sudarė ½ visų įnašų, nėra nei pagrįsta, nei labiau tikėtina. Pats ieškovas ieškiniu taipogi prašo priteisti ne UAB „Ripovila“ priklausančią dalį bendram sutarties dalyvių turte, o žalą, kuri iš esmės yra grindžiama UAB „Ripovila“ priklausančių dalies 384 373,61 Lt lėšų, kurios kaip nurodo ieškovas sudaro 48 procentus nuo tiesioginių išlaidų, padarytų 2001-2010 metais, arba 29,4 procentus nuo visų bendrųjų išlaidų (3t.b.l.22), panaudojimu namo statybose, o ne dalyvio įnešta į jungtinę veiklą dalimi, kuri buvo panaudota bendroje veikloje ir davė atitinkamos vertės jungtinės veiklos rezultatą, kuris savo išraišką, kaip jau minėta pirmiau, turėjo įgyti pardavus turtą. Be to, ieškovas prašo priteisti tik ½ dalį namo, vadinasi jis nelaiko, kad atsakovo turtinis įnašas į bendrą jungtinę veiklą buvo atsakovui priklausantis žemės sklypas, tada atitinkamai visiškai nepagrįsta aplinkybė dėl atsakovo turtinio įnašo bendroje veikloje.

18Atsakovo teiginius, kad būtent jis buvo gyvenamųjų namų statytojas, patvirtina byloje pateikti įrodymai, kad jam nuosavybės teise priklausė žemės sklypas, jis 2010-06-04 gavo leidimą statyti pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą statinio projektą. Atmestini ieškovų argumentai, kad ieškovo P. B. parašai ant 2010-06-03 Vilniaus rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokolo, 2003-10-31 Elektros tinklų nuosavybės ribų akto, 2005-02-23 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju, 2004-10-27 Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties, 2010-04-12 Projektavimo sąlygų sąvado, 2010-02-17 Statinio projekto užduoties pagrindžia ieškovų nurodomą jungtinę veiklą, nes minėtuose dokumentuose statytoju arba pirkėju yra įvardijamas G. B., o P. B. juos pasirašo kaip fizinis asmuo. Šiuo atveju vertintina, kad P. B. veikė pagal G. B. įgaliojimą pastarojo vardu ir interesais (CK 2.136 str.).

19Esant nustatytoms aplinkybėms ir nurodytiems pagrindams, teismas neturi pagrindo vertinti, kad tarp P. B. ir G. B. 2000 metais sudarytoji nurodoma sutartis galėtų būti kvalifikuojama kaip jungtinės veiklos sutartis, siekiant sukurti bendrą dalinę nuosavybę, t.y. pastatyti UAB „Ripovila“ vardu ir lėšomis du gyvenamuosius namus atsakovui G. B. priklausančiame sklype adresu ( - ). Atitinkamai, nėra pagrindo taikyti tokios sutarties teisinių pasekmių nagrinėjamame ginče. Todėl atmestinas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą perduoti UAB „Ripovila“ nuosavybėn ½ dalį bendro turto – gyvenamo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

20Antra, byloje pateikti įrodymai leidžia vertinti, kad tarp P. B. ir G. B. nurodomu laikotarpiu buvo tam tikri susitarimai, kuriais vadovaudamiesi jie atitinkamais laikotarpiais, kai buvo bendrovės vadovais, dalyvavo vykdomose namo statybose, naudodami UAB „Ripovila“ lėšomis apmokėtas medžiagas ir paslaugas. Pagal pridedamas PVM sąskaitas faktūras, sutartis, atliktų darbų aktus UAB „Ripovila“ sąskaita ir lėšomis nuo 2000 metų buvo nupirktos įvairios namo statybai būtinos statybinės medžiagos, šiltinimo medžiagos, langai, durys, santechninė įranga, aplinkos tvarkymo gaminiai, buitinė technika.

21Byloje pateikta UAB „Tezaurus auditas“ ataskaita. UAB „Tezaurus auditas“ atliko UAB „Ripovila“ tiekėjų išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų peržiūrą su tikslu identifikuoti konkrečias sąskaitas pagal objektą – dvibutį namą, esantį ( - ), taip pat apskaičiuoti bendrą pagal tokias sąskaitas įsigytų medžiagų ir kitų prekių bendrą sumą. Atlikti skaičiavimai sudarė pagrindą išvadai, kad iš atsakovo pasirašytų ir atliktų visų rangos sutarčių 2000 – 2010 metais matyti, kad pagal šiuo laikotarpiu sudarytas rangos sutartis atsakovas teikė tik tinkavimo paslaugas iš savo ar užsakovų medžiagų, o pagal keletą sutarčių suteiktos kitos paslaugos (pertvarų mūrijimas, plytelių klijavimas) buvo suteiktos iš užsakovų medžiagų, tinkavimo paslaugos nebuvo teikiamos adresu ( - ). Medžiagos, prekės ir paslaugos bendrai 493 808,02 Lt sumai negalėjo būti panaudotos UAB „Ripovila” teikiamoms tinkavimo paslaugoms. UAB „Tezaurus auditas“ taip pat nustatė, kad UAB „Ripovila” į sąrašą patekusios medžiagos, prekės ir paslaugos galėjo būti panaudotos namo statybai, o iš sąskaitų peržiūros matyti, kad medžiagos prekės ir paslaugos buvo įsigyjamos labai nuosekliai pagal chronologiją, būtiną namo statybai.

22Ieškovo pateikta suvestinė apie 2001-2010 metais panaudotas UAB „Ripovila“ medžiagas statant 2-jų butų namą ( - ). (1t.b.l.19-25) yra grindžiama pridedamomis PVM sąskaitomis-faktūromis, pagrindžiančiomis UAB „Ripovila“ statybinių medžiagų įsigijimą. Suvestinėje apie UAB „Ripovila“ apmokėtas PVM sąskaitas-faktūras (3t.b.l.7) išvardintas sąrašas sąskaitų, kuriose nurodyta, kad medžiagos nuvežtos į ( - ) arba į ( - ). Byloje esančiais rašytiniais įmonių – tiekėjų, transporto priemonių vairuotojų patvirtinimais grindžiama aplinkybė, kad statybinės medžiagos ir gaminiai buvo pristatomi ir/ar montuojami į objektą, esantį ( - ) (3t.b.l.23-33,43-53,55-57,69-139). Sąskaitas faktūras, sutartis UAB „Ripovila“ vardu pasirašė G. B. ir kaip UAB „Ripovila“ tiekėjas, ir kaip direktorius. 2000-11-15 G. B. Riešėje priiminėjo iš AB „Markučiai“ kalkių -smėlio, cemento-smėlio, betono mišinius, žvirgždo skaldą, tinklą armatūrai, įvairius aplinkos tvarkymo gaminius. Iš UAB „Zujūnų karjeras“ G. B. ( - ) priiminėjo UAB „Ripovila“ vardu smėlį, žvirgždo skaldą. Pagal su UAB „Simpras“ 2000-12-30 sudarytą sutartį Nr. 296/2000 G. B. ( - ) priėmė UAB „Ripovila“ nupirktas keramines statybines ir silikatines plytas. Iš UAB „Varka“ G. B. ( - ) priėmė perdengimo plokštes, skirtas UAB „Ripovila“. UAB „Kauno šilas“ pristatė į ( - ) UAB „Ripovila“ nupirktas polist. plokštes, kurias priėmė ir G. B.. Atsakovas taip pat priėmė iš UAB „Termoliuksas“ ( - ) sumontuotas duris, langų rėmus pagal 2001-10-17 UAB „Ripovila“ sudarytą sutartį Nr. 875/2001/TL. Taip pat 2008-03-26 G. B. priėmė iš UAB „Apertura“ plėvelės ant langų klijavimo paslaugą. Atsakovas G. B. kaip UAB „Ripovila“ direktorius gavo iš UAB „Rivoleta“ įvairią santechninę įrangą, masažinę vonią, įrangos sumontavimo darbus, pasirašė PVM sąskaitose faktūrose. G. B. kaip UAB „Ripovila“ direktorius 2005-08-31 sudarė su UAB „Durų sistemos ir Ko“ rangos sutartį Nr. 050831/1156 dėl berėmio stiklo pertvarų su durimis ir švieslangiu sumontavimo ( - ) esančiame name. G. B. kaip UAB „Ripovila“ direktorius 2006-03-02 pasirašė sutartį su UAB „Švara Jums" dėl valymo paslaugų objekte ( - ). Atsakovas taip pat kaip UAB „Ripovila“ direktorius 2009-05-29 sudarė su UAB „G4S Lietuva“ techninės apsaugos sutartį Nr. TS 14603 dėl objekto - patalpų adresu ( - ), apsaugos ir radijo bangų siųstuvo sumontavimo, UAB „Ripovila“ vardu pasirašė atliktų darbų aktą. UAB „Ripovila“ mokėjo už nurodyto objekto apsaugą. G. B. UAB „Ripovila“ lėšomis 2006-2008 metais nupirko namo įrengimui būtiną buitinę techniką iš UAB „Ventara“, UAB „Akailita“, LMDP plokštes iš UAB „Azetas“, UAB „Slenkančios sistemos“.

23Tačiau iš pateiktųjų PVM sąskaitų-faktūrų taip pat matyti, kad nuo 2001 metų visą eilę PVM sąskaitų-faktūrų, taip pat sutarčių su trečiaisiais asmenimis, kurias ieškovas pateikia kaip įrodymus, jog pagal jas įsigytos medžiagos buvo panaudotos namo ( - ) statybai, yra pasirašęs pats ieškovas P. B. kaip UAB „Ripovila“ direktorius.

24Ištirtieji įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškovo nurodomą aplinkybę, kad gyvenamojo namo ( - ) statybai buvo naudojamos medžiagos ir paslaugos, už kurias apmokėta UAB „Ripovila“ lėšomis. Atsakovas, neigdamas aplinkybę, kad jo namo statybai buvo naudojamos UAB „Ripovila“ lėšos, nepateikė savų įrodymų apie ginčo namo statybai įsigytas ir apmokėtas statybines medžiagas, kurie pagrįstų, kad atsakovas tas medžiagas įsigijo savo lėšomis, ir atitinkamai paneigtų ieškovo nurodomas aplinkybes ir pridedamus rašytinius įrodymus. Todėl darytina išvada, kad atsakovas panaudojo savo namo statybai medžiagas ir paslaugas įsigytas UAB „Ripovila“ lėšomis, kai tam nebuvo jokio teisinio pagrindo.

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-07 sprendime civilinėje byloje Nr.2-1040-110/2014 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-22928-2013-8), išnagrinėtoje pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovei UAB „Ripovila”, trečiasis asmuo P. B., kuriuo ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu UAB „Ripovila” 2013-04-29 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo patvirtinta bendrovės 2012 metų finansinė atskaitomybė ir 2012 metų pelnas (nuostolis) perkeltas į kitus finansinius metus, buvo nustatytos aplinkybės ir konstatuota, kad atlikus apskaitos dokumentų už 2000-2011 metus ir jų pagrindu įregistruotų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių patikrinimą nustatyta, jog UAB „Ripovila“ buhalterinėje apskaitoje bendrai ginčo namo statybai skirtos medžiagos, paslaugos, kitas turtas 2000-2011 metais neteisingai buvo nurašyti tiesiogiai į sąnaudų sąskaitas, kaip sąnaudos, susijusios su bendrovės teikiamomis tinkavimo paslaugomis, kad dėl ginčo namo statybos UAB „Ripovila“ apskaitoje, neteisingai nurašant statybai panaudotas žaliavas ir medžiagas į tinkavimo paslaugų savikainą, per laikotarpį nuo 2000 iki 2011 metų nepagrįstai buvo sumažintos bendrovės pajamos 418 321 Lt sumai. Šios klaidos buvo pastebėtos 2012 metais ir taisomos sudarant 2012 metų finansinę atskaitomybę. 2012 metais pastebėtos ir nustatytos neteisingo ankstesnių metų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių atvaizdavimo buhalterinėje apskaitoje klaidos buvo ištaisytos vadovaujantis įstatymų nustatyta klaidų taisymo tvarka.

26Minėtąjį teismo sprendimą ir jame nustatytas faktines aplinkybes teismas vertina kaip įrodymą dėl UAB „Ripovila“ turėtų 418 321 Lt išlaidų dydžio, už kurias įsigytos prekės ir paslaugos buvo naudojamos namo ( - ) statybai.

27Nustačius, kad UAB „Ripovila“ priklausantys 418 321 Lt buvo be teisinio pagrindo panaudoti ne įmonės veikloje, vertintini atitinkamus veiksmus su lėšų panaudojimu atlikusių asmenų, t.y. P. B. ir G. B., veiksmai.

28UAB „Ripovila“ įsteigta 1997-11-17. P. B., būdamas stambiausias įmonės akcininkas, iki 2004 metų buvo bendrovės direktorius, G. B. įmonės vadovu buvo nuo 2004-08-01 iki 2011-12-29, kurio atleidimo iš darbo data buvo nustatyta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos (2013-12-04; Vilniaus apygardos teismo nutartis 2A-216-431/2013).

29Įmonės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (LR CK 2.87 str. 7 d.). CK 6.246 str. 1 d. reglamentuojama, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendrojo pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 1 p. nuostata, bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimo ir jos tikslų įgyvendinimą. Šio straipsnio dalies 11 p. nustatyta bendrovės vadovo atsakomybė už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

30Įmonės vadovo civilinė atsakomybė taikoma nustačius civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (LR CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.).

31Kaip jau pirmiau nustatyta, atitinkamais laikotarpiais tiek su P. B., tiek su G. B. žinia ir jų pasirašytų dokumentų pagrindu už UAB „Ripovila“ priklausančias lėšas buvo perkamos statybinės medžiagos ir paslaugos, kurios buvo panaudotos privačios atsakovo nuosavybės teise statomam namui. Konstatuotina, kad lėšos buvo panaudotos ne įmonės interesais, todėl bendrovės vadovų veiksmai buvo neteisėti. Nustačius neteisėtus veiksmus, įmonės vadovo kaltė preziumuojama ir jos įrodinėti nereikia (LR CK 6.248 str. 1 d.).

32Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos. Taigi žala atsiranda kaip tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos), taip pat negautos pajamos. Kaip jau pirmiau nustatyta, UAB „Ripovila“ turėjo 418 321 Lt išlaidų, už kurias įsigytos prekės ir paslaugos buvo naudojamos namo ( - ) statybai, todėl konstatuotina, kad UAB „Ripovila“ patyrė 418 321 Lt žalą.

33Pateiktosios byloje PVM sąskaitos-faktūros, atitinkamai pasirašytos P. B. ar G. B., ieškovo paaiškinimai bylos nagrinėjimo metu, kad statybinės medžiagos buvo perkamos namo statybai, atsakovo minėtų aplinkybių dėl UAB „Ripovila“ lėšomis nupirktų statybinių medžiagų neigimas, nepateikiant tą neigimą pagrindžiančių įrodymų, akivaizdžiai pagrindžia egzistuojantį priežastinį ryšį tarp bendrovės vadovų neteisėtų veiksmų ir atsiradusių bendrovei pasekmių.

34Sprendžiant atsakomybės pagal pareikštą ieškinį klausimą, taikytinos CK 6.6 straipsnio nuostatos dėl solidariosios atsakomybės, kurio 3 dalis nustato, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu.

35Byloje nustačius, kad dėl neteisėtų buvusių bendrovės vadovų veiksmų bendrovei buvo padaryta žala, jos pinigines lėšas panaudojus atsakovo gyvenamojo namo statybai, teisinga išvada, kad realią naudą tokių veiksmų pasekoje gavo atsakovas, kuris ir turėtų atsakyti pagal ieškinį, vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi, reglamentuojančia, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Todėl ieškovui UAB „Ripovila“ priteistini 121 154,13 Eur (418 321 Lt) žalos atlyginimui iš atsakovo G. B..

36Atmestinas atsakovo argumentas, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Ieškinys dėl žalos UAB „Ripovila“ atlyginimo teisme pareikštas 2012-04-16, ieškinį pateikė tuometinis UAB „Ripovila“ vadovas P. B., kuris bendrovės vadovo pareigas eina nuo 2011-12-29, todėl darytina išvada, jog ieškinio senaties termino eiga dėl reikalavimo atlyginti bendrovei padarytą žalą prasidėjo nuo minėtos datos, t.y. kuomet vadovu tapo P. B. ir atitinkamai įgijo teisę pareikšti ieškinį dėl bendrovės pažeistų teisių gynimo. Ieškinio senaties terminas nėra praleistas (CK 1.127 str.1d.).

37Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas iš antrosios šalies, pagal CPK 98 straipsnį, priteisiamos išlaidos už advokato pagalbą. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2370 Eur (8 183 Lt) žyminio mokesčio, pateikė 2274,80 Eur atstovavimo išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus, kurios atitinka LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius.

38Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro 15,02 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybei.

39Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,

Nutarė

40Ieškinį patenkinti visiškai.

41Priteisti UAB „Ripovila“ iš G. B. 121 154,13 Eur žalos atlyginimui, 4 644,80 Eur bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš G. B. 15,02 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

43Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB... 3. Ieškovai UAB „Ripovila“ ir P. B. patikslintu ieškiniu prašo priteisti... 4. Ieškovai nurodo, jog ieškinys yra reiškiamas bendrai UAB „Ripovila“ ir... 5. Ieškovai nurodė, kad P. B., būdamas UAB „Ripovila“ akcininku, kartu su... 6. P. B., būdamas stambiausias bendrovės akcininkas, iki 2004 m. ėjo ir... 7. Iki 2010 m., kol buvo pastatyti du namai, UAB „Ripovila“ į statybas... 8. Ieškovo nuomone, atsakovo, kaip bendrovės vadovo veiksmai, kuriais buvo... 9. Pagal teismui pateikiamus dokumentus, UAB „Ripovila“ atsakovo namų... 10. Atsakovas G. B. atsiliepimu į pareikštą ieškinį (b.l. 77-80, 4 tomas) su... 11. Atsakovas nesutinka, kad iki 2010 m., kol buvo pastatyti du namai, UAB... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Ieškovai įrodinėja, jog tarp P. B., kuris buvo UAB „Ripovila“ vadovas ir... 14. Byloje nustatyta, jog atsakovui G. B. asmeninės nuosavybės teise priklauso... 15. Sandorio formai taikomi jo sudarymo metu galioję įstatymai, dėl to šioje... 16. Visų pirma pažymėtina, kad šalims nesudarius rašytinės jungtinės veiklos... 17. Ieškovų teigimu, P. B. ir G. B., būdami UAB „Ripovila“ akcininkais,... 18. Atsakovo teiginius, kad būtent jis buvo gyvenamųjų namų statytojas,... 19. Esant nustatytoms aplinkybėms ir nurodytiems pagrindams, teismas neturi... 20. Antra, byloje pateikti įrodymai leidžia vertinti, kad tarp P. B. ir G. B.... 21. Byloje pateikta UAB „Tezaurus auditas“ ataskaita. UAB „Tezaurus... 22. Ieškovo pateikta suvestinė apie 2001-2010 metais panaudotas UAB... 23. Tačiau iš pateiktųjų PVM sąskaitų-faktūrų taip pat matyti, kad nuo 2001... 24. Ištirtieji įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškovo nurodomą aplinkybę, kad... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-07 sprendime civilinėje byloje... 26. Minėtąjį teismo sprendimą ir jame nustatytas faktines aplinkybes teismas... 27. Nustačius, kad UAB „Ripovila“ priklausantys 418 321 Lt buvo be teisinio... 28. UAB „Ripovila“ įsteigta 1997-11-17. P. B., būdamas stambiausias įmonės... 29. Įmonės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir... 30. Įmonės vadovo civilinė atsakomybė taikoma nustačius civilinės... 31. Kaip jau pirmiau nustatyta, atitinkamais laikotarpiais tiek su P. B., tiek su... 32. Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos... 33. Pateiktosios byloje PVM sąskaitos-faktūros, atitinkamai pasirašytos P. B. ar... 34. Sprendžiant atsakomybės pagal pareikštą ieškinį klausimą, taikytinos CK... 35. Byloje nustačius, kad dėl neteisėtų buvusių bendrovės vadovų veiksmų... 36. Atmestinas atsakovo argumentas, kad ieškovas praleido ieškinio senaties... 37. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 38. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro 15,02 Eur sumą,... 39. Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,... 40. Ieškinį patenkinti visiškai.... 41. Priteisti UAB „Ripovila“ iš G. B. 121 154,13 Eur žalos atlyginimui, 4... 42. Priteisti iš G. B. 15,02 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.... 43. Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios...