Byla 2-1699-264/2017
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant V. G., dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei S. G.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. G. ieškinį atsakovei J. O. (S.) dėl netesybų priteisimo ir

Nustatė

3I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Ieškovas ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 48.000 Eurų netesybas ir 5 % metinių palūkanų nuo ieškinio padavimo dienos iki netesybų sumokėjimo dienos bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad 2006 m. rugsėjo 21 d. Šalys sudarė preliminarią sutartį dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, kurios pagrindu tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė sutartiniai santykiai, kuriuos vykdant ieškovas rūpinosi, finansavo, organizavo visą eilę darbų ir veiksmų, kurių pasekoje atsakovei buvo atkurta nuosavybėn visa eilė žemės ir miško sklypų ( - ) mieste ir ( - ) rajone. Visuose nuosavybės atkūrimo procesuose ieškovas finansavo ne tik nuosavybės sklypų formavimą, bet ir teismo procesus. Nesant galimybių atkurti nuosavybės teises į likusią mieste buvusią žemę, ieškovas surado galimybę atkurti nuosavybę rajone esančiu mišku. Atsakovė įsipareigojo tuomet, kai bus atkurtos nuosavybės teisės į turtą, ne vėliau kaip per 30 dienų po nuosavybės atkūrimo pirkimo-pardavimo sutartimi parduoti ieškovui atkurtą nuosavybę arba jo surastam pirkėjui. Sutartis teismine tvarka ar šalių susitarimu nėra pakeista, todėl yra privaloma šalims (LR CK 6.189 str.). Paskutinioji atkurta nuosavybė buvo į žemės sklypus (miško paskirties) ( - ) (reg. Nr. ( - )) ir ( - ) (reg. Nr. ( - )), tačiau atsakovė šių sklypų ieškovui nepardavė. Ieškovas 2016-04-27 su pareiškimu kreipėsi į atsakovę ir paprašė iki 2016-05-06 17 val. pristatyti, pateikti notarei visus dokumentus, užsakyti pažymas minėtų sklypų pardavimui, tačiau 2016-05-12 notarė raštu informavo, jog atsakovė minėto prašymo neįvykdė. Todėl ieškovas raštu pranešė atsakovei, kad remiantis LR Civilinio kodekso 6.217 str. pagrindu ir 6.218 str. tvarka, nutraukia 2006 m. rugsėjo 21 d. sudarytą preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį dėl atsakovės kaltės, pažeidus esminę sutarties sąlygą - nepardavus ieškovui arba jo nurodytam asmeniui atkurtos nuosavybės. Pranešime ieškovas nurodė, kad Sutarties nutraukimas įvyks be papildomo pranešimo po trisdešimt dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos, jeigu atsakovė per trisdešimt dienų terminą nepristatys, nepateiks notarei visų dokumentų, neužsakys pažymos dėl minėtų miškų (unikal. Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) pardavimo. Atsakovė minėtą pranešimą gavo 2016-06-25, tačiau per 30 dienų minėto sutartinio įsipareigojimo neįvykdė, todėl Sutartis laikoma nutraukta nuo 2016-07-25. Sutarčiai nutrūkus dėl atsakovės kaltės, atsakovė Sutarties 9 punkto pagrindu turi sumokėti šalių sutartą 86.886,-Eur (300.000,- Lt) baudą. Nustatytos netesybų sumos tenkino abiejų šalių interesus, nes atsakovė neturėjo vilčių, jog jos nuosavybės teisės bus atkurtos, ji ne finansavo nuosavybės atkūrimo procedūrų, o atkūrus ir pardavus nuosavybę ji gaudavo naudą iš atkurto turto pardavimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovas geranoriškai teikė atsakovei papildomą, Sutartyje nenumatytą, pagalbą, patyrė visą eilę išlaidų visos galiojančios Sutarties metu, todėl pagrįstai tikėjosi atkurtos nuosavybės pardavimo. Teigia, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, 86.886,-Eur (300.000,- Lt) dydžio sutartinės netesybos yra protingos ir pagrįstai laikytinos ieškovo dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patirtais minimaliais nuostoliais. Ieškovas sutinka, net atsakovės neprašomas, geranoriškai sumažinti reikalaujamas netesybas ir šiuo ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 48.000,-Eur baudą (netesybas).

6Ieškovas savo rašytiniuose paaiškinimuose (1 t. b. l. 48-51) bei 2017-09-15 teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė nepagrįstai ir netinkamai skaičiuoja ieškinio senatį. Nors ieškovas 2016-04-27 su pareiškimu kreipėsi į atsakovę ir paprašė iki 2016-05-06 17 val. pristatyti, pateikti notarei visus dokumentus, užsakyti pažymas minėtų sklypų pardavimui, tačiau 2016-05-12 notarė raštu informavo, jog atsakovė minėto prašymo neįvykdė. Tas faktas dar nereiškia, kad ieškovas jau gali kreiptis dėl delspinigių. Atsakovė raštu nepareiškė, kad jos nevykdys, todėl ieškovas 2016-06-25 atsakovei įteikė pranešimą dėl sutarties nutraukimo praėjus 30 dienų nepristatys, nepateiks notarei jei atsakovė nepristatyts notarei dokumentų, neužsakys pažymos dėl minėtų miškų (unikal. Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) pardavimo. Tai reiškia, kad pranešimo metu ir visas trisdešimt dienų laikotarpiu dar nebuvo prasidėjęs netesybų senaties terminas. Kadangi Atsakovė per 30 dienų minėto sutartinio įsipareigojimo neįvykdė, tai sutartiniai įsipareigojimai nutrūko nuo 2016-07-25, todėl nuo 2016-07-26 dienos prasidėjo netesybų senaties terminas. Ieškinys pareikštas 2017-01-17, t. y. praėjus 5 mėnesiams ir 23 dienoms, todėl nėra suėjęs ieškinio senaties terminas. Ieškovas pažeistų teisių dieną laiko ne pranešimo išsiuntimą o sutartinių santykių nutrūkimą dėl atsakovės kaltės.

7Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovo reikalavimas priteisti netesybas neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo, atsakovė nėra pažeidusi sutartinės prievolės dėl kurios pažeidimo atsirastų pareiga mokėti netesybas, reikalavimui dėl netesybų yra suėjęs ieškinio senaties terminas, reikalaujamas netesybų dydis yra baudinio pobūdžio. Ieškovė Sutartinės prievolės nepažeidė, todėl nebuvo pagrindo nutraukti Sutartį ir reikalauti priteisti netesybas. Ieškovas kaip ieškinio pagrindą nurodo faktines aplinkybes, kad ieškovas 2016-05-18 pareiškimu vienašališkai nutraukė 2006-09-21 preliminarią sutartį dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, todėl Sutarties 9 punkto pagrindu įgijo teisę reikalauti 300 000 Lt baudą, ieškovas ieškinyje sutinka baudą mažinti iki 48 000 EUR. Ieškovas nurodo, kad Sutartį nutraukė, nes atsakovė ieškovui nepardavė žemės sklypų (miško paskirties): 1, 3910 ha ( - ) (reg. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) ir 1,1364 ha ( - ) (reg. ( - ), unikalus Nr. ( - )). Atsakovė jai išsiųstų ieškovo 2016-04-27 ir 2016-05-18 pareiškimų negavo. Neįrodžius 2016-04-27 ir 2016-05-18 pareiškimų įteikimo, laikytina, kad atsakovė nebuvo supažindinta, kad jai yra pateiktas prašymas sudaryti daiktų perleidimo sutartį už nenustatytą kainą. Atsakovė Sutartimi neįsipareigojo parduoti minėtų miško paskirties žemės sklypų ( - ), nes pagal Sutarties 1 punkto sąlygas atsakovė įsipareigojo ieškovui arba jo nurodytam asmeniui parduoti žemės sklypus tik ( - ) mieste ir tik už iš anksto sutartą 10 000 Lt už 1 arą kainą. Šioje sutartyje nebuvo tariamasi dėl žemės sklypų pardavimo ne ( - ) mieste. Jeigu nuosavybė buvo atkuriama kitoje vietovėje ar kitu būdu, pvz., išmokant piniginę kompensaciją, ieškovas dėl to pretenzijų nereiškė. Tai patvirtina ieškovo pateikta 2004-08-10 sutarties kopija dėl nuosavybės teisių atkūrimo adresu ( - ). Ieškovas pralaimėjo teisminį ginčą, už šį sklypą valstybė sumokėjo piniginę kompensaciją ir ieškovas dėl to pretenzijų neturėjo. Atsakovė nei žodžiu, nei raštu nebuvo susitarusi su ieškovu dėl minėtų miško sklypų ( - ) sklypų kainos. Ieškovo 2016-04-27 ir 2016-05-18 pareiškimus, pareikštą ieškinį dėl netesybų vertina kaip vertimą pasirašyti miško paskirties sklypų perleidimo sutartį už ieškovo 2016-04-27 pareiškime nurodytą sklypų vertę - 3103,19 Eur. Atsakovė tokių įsipareigojimų nebuvo prisiėmusi. 2006-09-21 preliminarios sutarties dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo sąlygas parengė ir pasiūlė pasirašyti ieškovas, kaip teisininkas ir verslininkas, todėl šios sutarties sąlygų aiškinimas negali būti išplėstas, o visos kilusios abejonės dėl sutarties sąlygų turinio turi būti aiškinamos sutarties sąlygas priėmusios šalies (atsakovės), kaip vartotojo, naudai kaip tai numato CK 6.193 str. 4 d. Ieškinyje išdėstyti argumentai dėl ieškovo patirtų išlaidų, vykdant teisminius ginčus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, vertintini kaip nepagrįsti įrodymais (CPK 178 str.) ir teisiškai nereikšmingi, nes ieškovas nereikalauja atlyginti nuostolius arba žalą ir nepateikia tai pagrindžiančių įrodymų. Ieškovas klaidina teismą teiginiais, kad atsakovė neturėjo vilčių, jog jos nuosavybės teisės bus atkurtos. Šie teiginiai neatitinka faktinių ir teisinių aplinkybių, nes pateikus prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, valstybė nuosavybės teises būtų atkūrusi nepriklausomai nuo ieškovo pastangų. Ieškovas dėjo pastangas atkurti nuosavybės teises ( - ) mieste ir iš to gavo turtinę naudą kai nuosavybės teisė buvo atkurta ( - ) mieste. Nuosavybės teises atkūrus miško žeme arba išmokėjus piniginę kompensaciją nebuvo įgyvendinti sutarties tikslai ir siekiai nuosavybės teises atkurti ( - ) mieste. Atsakovė įvykdė Sutartyje numatytas sąlygas ir ieškovo pasiūlytiems asmenims pardavė žemės sklypus ( - ) mieste už sutartą kainą. Dalis sklypų ieškovo nurodytiems pirkėjams buvo perleisti net ir praleidus Sutarties 1 punkte nurodytą 30 dienų terminą. Atsakovė visada elgėsi sąžiningai ir garbingai, elgėsi ekonomiškai, sudarė sąlygas ieškovui uždirbti net ir praleidus Sutartyje numatytus terminus. Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovė 2006-09-21 preliminarios sutarties dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo sąlygų nepažeidė, todėl ieškovas neturėjo pagrindo nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti netesybas. Šios aplinkybės pagrindžia ieškovo piktnaudžiavimą teise, ieškinio 48 000 EUR suma yra didelė, todėl yra pagrindas ieškovui skirti maksimalią CPK 95 str. 2 d., numatytą penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, ir 50 procentų iš šios baudos skirti atsakovei.

8Atsakovės nuomone, ieškovas pranešimą apie sutarties nutraukimą išsiuntė 2016-05-18, todėl nuo šio termino sužinojo apie galimai pažeistą jo teisę ir nuo šio termino skaičiuotina ieškinio senatis. Ieškinys pareikštas 2017-01-17, t. y. praėjus 8 mėnesiams nuo sužinojimo dienos, todėl prašo taikyti ieškinio senatį.

9Atsakovė nurodo, kad ieškovas reikalauja sumokėti neprotingo, neproporcingo dydžio netesybas, kurios yra aiškiai per didelės, reikalaujama priteisti 48 000 EUR bauda 15 kartų viršija ieškovo 2016-04-27 pareiškime nurodytą 3103,19 Eur sklypų vertę. Pažymi, kad ieškovas neturi jokių pretenzijų dėl atsakovės valdytų ir perleistų sklypų ( - ) mieste, kuriuos ieškovas nurodo ieškinyje, todėl laikytina, kad ieškovas pripažįsta, kad atsakovė Sutartį vykdė tinkamai kiek tai susiję su sklypų pardavimu ( - ) mieste. Atsakovei ieškinio tenkinimas sukeltų itin neigiamas pasekmes, nes atsakovė tokia pinigų suma nedisponuoja.

10Atsakovė ir jos atstovai 2017-09-15 teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, palaikė atsakovės procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

11Ieškovas, atsakovė ir jos atstovai advokatas I. B. į 2017 m. spalio 5 d. teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai (2 t. b. l. 64). Atsakovės atstovai pateikė baigiamąją kalbą raštu, kuri priimta į bylą (2 t.b.l. 65). Ieškinys atmestinas.

12II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad :

142006 m. rugsėjo 21 d. šalys sudarė preliminarią sutartį dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Pagal sutarties 1 p. šalys susitarė, kad būsimasis pardavėjas (atsakovė) tuomet kai jai bus atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypus, esančius ( - ) mieste (toliau vadinama turtu), ne vėliau kaip per 30 dienų po nuosavybės atkūrimo pirkimo-pardavimo sutartimi parduoti turtą būsimajam pirkėjui ( ieškovui) arba būsimojo pirkėjo nurodytam asmeniui. Sutarties 2 p. susitarė, kad sutartis galioja ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 20 d.. Sutarties 5 punktu susitarė, kad visa turto pardavimo kaina, kuri bus nurodyta numatomoje sudaryti pirkimo-pardavimo sutartyje, bus lygi 10 000 Lt už 1 arą (2896 Eur/a).

15Sutarties 9 p. susitarė, kad jeigu būsimasis pardavėjas neįvykdo šios sutarties sąlygų, o ypač jei pažeidžia šios sutarties 1, 2, 4, 5 ir 8 punktuose įtvirtintus įsipareigojimus arba nusprendžia nutraukti šią sutartį, tai privalo sumokėti 300 000 Lt baudą.

16Iš byloje esančio 2007 m. birželio 20 d. notaro patvirtinto įgaliojimo turinio matyti, kad atsakovė 3 metų laikotarpiui išdavė E. G. įgaliojimą atstovauti ją visose įstaigose ir organizacijose bei žemėtvarkos skyriuose, tvarkant jai priklausančių žemės sklypų, kurių nuosavybė bus atstatyta ( - ) miesto teritorijoje (1 t.b.l. 67).

17Iš byloje esančio Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus 2014-11-13 rašto, adresuoto J. S., matyti, kad pasikeitus LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių nuostatoms nuo 2014 m. lapkričio 1 d., atsakovei buvo pranešta apie galimybę už valstybės išperkamą žemę, esančią miestams priskirtose teritorijose atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, todėl ji buvo informuota apie tai, kad jeigu pageidauja pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe pakeisti savo valią apie tai pranešti raštu iki 2015 m. kovo 1 d.. Iš atsakovės vardu rašytų prašymų kopijų (2015 m. vasario 26 d., 2016 m. vasario 15 d.), adresuotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriui, Lazdijų skyriui matyti, kad ji už valstybės išperkamą žemę, buvusią ( - ) mieste, sutiko, kad jai būtų atlyginta lygiaverčiu miško plotu ( - ) rajone (1 t. b. l. 176, 180, 183).

18Iš VĮ nekilnojamojo turto registro duomenų, teismui pasinaudojus teismų informacinės sistemos duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad atsakovės J. O. nuosavybės teisėmis nuo 2016-01-26 iki 2016-11-17 buvo įregistruoti žemės sklypai (miško paskirties), esantys ( - ) (reg. Nr. ( - )), 1, 3910 ha ploto, vidutinės rinkos vertės 6729 Eur (pagal masinį vertinimą 2016-01-13) ir ( - ) (reg. Nr. ( - )), 1, 1364 ha ploto, vidutinės rinkos vertės - 4435 Eur (pagal masinį vertinimą 2016-01-13), kurie 2016-11-04 pirkimo-pardavimo sutartimis perleisti tretiesiems asmenims.

19Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovas 2006 m. rugsėjo 21 d. sutarties bei jam išduoto 2007 m. įgaliojimo pagrindu, rūpinosi, finansavo, organizavo visą eilę darbų ir atliko veiksmus už atsakovę ir jos interesais, siekiant atkurti nuosavybės teises į palikėjų turėtą žemę ( - ) mieste. Tarp šalių nėra ginčo ir dėl to, kad atsakovė, atgavusi nuosavybės teisės į senelių turėtą žemę ( - ) mieste, ieškinyje nurodytus žemės sklypus, esančius ( - ) mieste ( - ), pardavė ieškovui ar jo nurodytiems pirkėjams, tinkamai įvykdydama 2006 m. rugsėjo 21 d. sutarties sąlygas.

20Bylos šalys skirtingai aiškina 2006 m. rugsėjo 21 d. susitarimo turinį bei sąlygas, nutraukimą pagrindus.

21Ieškovas teigia, kad atsakovė minėtų miško sklypų ( - ) ieškovui nepardavė. Nurodo, kad atsakovei neįvykdžius jo 2016-04-27 pareiškime išdėstyto prašymo iki 2016-05-06 17 val. pristatyti, pateikti notarei visus dokumentus, užsakyti pažymas minėtų sklypų pardavimui, jis įspėjęs atsakovę 2016-05-18 pareiškimu vienašališkai nutraukė sutartį su atsakove CK 6.217 str. pagrindu ir 6.218 str. tvarka, dėl atsakovės kaltės, pažeidus jai esminę sutarties sąlygą - nepardavus ieškovui arba jo nurodytam asmeniui atkurtos nuosavybės.

22Atsakovė nors ir neginčija vienašališko sutarties nutraukimo, tačiau laikosi pozicijos, kad ji sutartį įvykdė tinkamai, jokių nuostolių ieškovas nepatyrė, o tai, kad ji nepardavė ieškovui miško sklypų ( - ), į kuriuos jai buvo atkurtos nuosavybės teisės, neįrodo jos kaltės, nes atsakovė buvo įsipareigojusi parduoti ieškovui tik žemės sklypus ( - ) mieste (sutarties 1 punktas) bei 1 aro kaina – 10 000 Lt, jokio sutikimo raštu parduoti miško sklypus ieškovui ir jo nurodyta kaina nedavė.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-702/2013; 2015 m. gegužės15d.nutartiscivilinėjebylojeNr.3K-3-293-684/2015ir kt.).

24Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad pats pranešimas apie būsimą vienašalį sutarties nutraukimą nesukuria kokių nors teisinių padarinių, tai yra tik būtinoji vienašališko sutarties nutraukimo procedūrinė dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-30-219/2015).

25Pagal sutarties turinį galima spręsti, jog ieškovas ir atsakovė susitarė dėl būsimos pagrindinės sutarties sudarymo preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis (CK 6.165 str.). Iš susitarimo sudarymo aplinkybių ir jo turinio, šalių elgesio vykdant susitarimą, teismas sprendžia, kad susitarimo tikslas ir siekis buvo nuosavybės teisių atkūrimas į ( - ) mieste turėtą žemę iki 1940 m., susitarimu atsakovė išreiškė valią ateityje (tuomet kai jai bus atkurtos nuosavybės teisės natūra ) parduoti tik žemės sklypus, esančius ( - ) mieste, už iš anksto sutartą pardavimo kainą - 10 000 Lt už 1 arą, o ieškovas įsipareigojo teikti visokeriopą pagalbą nuosavybės atkūrimo klausimais, atstovauti atsakovę atitinkamose institucijose, savo sąskaita ieškoti galimo pirkėjo bei apmokėti teisinius procesus ( sutarties 3 p.). Todėl turi ir atstovavimo teisinių santykių požymių (CK 2.137 str.).

26Sutarties 11 punkte nurodyta, kad sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštiškai šalims susitarus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti ar pakeisti sutarties sąlygas neleidžiama. Todėl akivaizdu, jog tarp šalių buvo susitarta dėl privalomo dvišalio rašytinio susitarimo dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

27Teismo vertinimu, ieškovo argumentai, kad atsakovė turėjo pareigą parduoti visus jos atgautus žemės sklypus (tame tarpe ir miško sklypus ( - )) nepagrįsti jokiais byloje esančiais įrodymais. Vien ta aplinkybė, kad šalių sutarta turto pardavimo kaina bus 10 000 Lt už 1 arą (5 p.), o ieškovo 2016-04-27 pareiškime atsakovei siūloma kaina - 3103, 19 Eur (žr. 2015-03-31 išvadą) kai yra atkurta nuosavybės teisė į 1, 1364 ha mišku ( - ) ir 1, 3910 ha mišku ( - ) neatitiko sutarties sąlygų. Byloje nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų, pavirtinančių buvus šalių rašytiniam susitarimui dėl 2006 m. sutarties sąlygų pakeitimo (sutarties 11 p.). Pažymėtina, kad pirkimo-pardavimo sutartis yra dvišalis sandoris, išreiškiamas dviejų šalių suderinta priešpriešine valia, aiškiai apibrėžtas sutarties dalykas (CK 6. 305 str., 6.396 str.), tačiau iš preliminarios sutarties sąlygų nėra pagrindo spręsti, jog susitarta dėl visų žemės sklypų, į kuriuos bus atkurtos nuosavybės teisės natūra pardavimo ateityje.

28Byloje esantys rašytiniai įrodymai: atsakovės 2004 m. rašyti prašymai ( - ) rajono tarybos nariams, ( - ) apskrities viršininko 2005 - 2008 m. sprendimų atkurti nuosavybės teises Z. K., S. B., E. G. turto paveldėtojams, E. G., atstovavusio J. S. ir kitus J. B. ir U. B. turto paveldėtojus, susirašinėjimas su įvairiomis institucijomis 2007-2008 m., 2008 m. ieškiniai, pareiškimai Alytaus rajono apylinkės teismui, skundai, teismų sprendimai, priimti 2011-2013 m., vietinių mokėjimų 2013-2015 m. laikotarpiu dokumentai apie L. M. vardu už J. S. pervestus pinigus tretiesiems asmenims (A. K.) skolos mokėjimas, patvarkymai dėl skolų išieškojimo iš J. S. vykdomosiose bylose (1 t. b. l. 11, 81- 1183, 184-193, 2 t.b.l. 5-11) jokių aplinkybių, susijusių su miško sklypų suteikimu atsakovei ( - ) (reg. Nr. ( - )) ir ( - ) (reg. Nr. ( - )) nepatvirtina. 2017 m. gegužės 22 d. apklausta liudytoja L. M. nors ir paaiškino, kad ieškovas rūpinosi atsakovės nuosavybės teisių atkūrimo klausimais, tačiau jokių konkrečių aplinkybių dėl šalių 2006 m. sutarties sąlygų vykdymo nenurodė.

29Kaip minėta, ieškovas neginčija, kad atsakovė ( - ) mieste turėtus žemės sklypus pardavė ieškovui (jo pasiūlytiems pirkėjams) sutartomis sąlygomis, jokių pretenzijų vienas kitam nereiškė, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovė pažeidė sutarties sąlygas.

30Nors ieškovas teigia, kad nesant galimybių atkurti nuosavybės teises į likusią mieste buvusią žemę, ieškovas surado galimybę atkurti nuosavybę rajone esančiu mišku, tačiau šiuos savo teiginius patvirtinančių įrodymų nepateikė, įvertinant ir tai, kad atsakovės išduotas įgaliojimas dar 2010 m. buvo pasibaigęs, o naujo įgaliojimo atsakovė neišdavė ir nesuteikė teisės veikti jos vardu (CPK 178 str.).

31Tai, kad pasikeitus LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių nuostatoms nuo 2014 m. lapkričio 1 d., atsakovei buvo pranešta apie galimybę už valstybės išperkamą žemę, esančią miestams priskirtose teritorijose atlyginti lygiaverčiu miško plotu kaimo vietovėje, šia teise ji pasinaudojo, neįrodo, kad atsakovei kilo pareiga šiuos miško sklypus parduoti ieškovui ir už ieškovo nurodytą kainą. Pažymėtina, kad pirkimo–pardavimo sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl parduodamo daikto kainos, kuri gali būti tiek gerokai aukštesnė, tiek gerokai žemesnė nei jo rinkos vertė (sutarčių laisvės principas), todėl nei iš šalių ketinimų sudarant ginčo susitarimą, nei iš jo turinio, sudarymo ir vykdymo aplinkybių negalima daryti išvados, kad šalys būtų susitarusios dėl miško žemės sklypų pardavimo ieškovui ir jų kainos.

32Darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė, atsisakydama parduoti du miško sklypus ( - ) ieškovui (jo nurodytam pirkėjui), pažeidė preliminarios sutarties sąlygas, todėl atsakovei nekyla pareiga sumokėti ieškovui 48 000 Eur baudą pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalies nuostatas (CPK 185 str.).

33Dėl byloje nagrinėjamam ieškinio reikalavimui taikytinos ieškinio senaties.

34Atsakovė laikosi pozicijos, kad ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl netesybų (baudos) išieškojimo. Atsakovės nuomone, ieškovas pranešimą apie sutarties nutraukimą išsiuntė 2016-05-18, todėl laikytina, kad nuo šio termino sužinojo apie galimai pažeistą jo teisę ir nuo šio termino skaičiuotina ieškinio senatis. Ieškinys pareikštas 2017-01-17, t. y. praėjus 8 mėnesiams nuo sužinojimo dienos, todėl yra suėjęs ieškinio senaties terminas, todėl ieškinys atmestinas.

35Ieškovas teigia, kad atsakovė per 30 dienų minėto sutartinio įsipareigojimo neįvykdė, tai sutartiniai įsipareigojimai nutrūko nuo 2016-07-25, todėl nuo 2016-07-26 dienos prasidėjo netesybų senaties terminas, kurio jis nepraleido.

36Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis kriterijus). Ši taisyklė taikoma tada, jeigu kitos CK normos arba kiti įstatymai nenustato kitokios ieškinio senaties terminų eigos pradžios skaičiavimo tvarkos (CK 1.127 straipsnio 1 dalis).

37CK 1.127 straipsnio 2-5 dalyse nurodytais atvejais ieškinio senaties terminų eigos pradžia tam tikriems reikalavimams pareikšti nustatoma remiantis objektyviais kriterijais. Tai yra CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios taisyklės išimtys. Tuo atveju, kai įstatymai numato kitokį nei CK 1.127 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą ieškinio senaties termino eigos pradžios momentą, pagal jį ir turi būti nustatoma ieškinio senaties termino eigos pradžia. Kai įstatymai ieškinio senaties termino eigos pradžią susieja su objektyviais įvykiais (objektyvusis kriterijus), aplinkybė, kad apie pažeistas teises asmuo realiai galėjo sužinoti ir sužinojo tik pasibaigus ieškinio senaties terminui, neturi įtakos ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymui (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2010).

38Šios bylos kontekste aktualu, kad CK 1.127 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog, jeigu prievolei įvykdyti buvo nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Minėta, kad ši teisės norma įtvirtina CK 1.127 straipsnio 1 dalyje suformuluotos bendrosios ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklės išimtį. Ieškovas šioje byloje reiškia reikalavimą dėl prievolės sumokėti netesybas įvykdymo, kuriai šalių sutartimi buvo nustatytas įvykdymo terminas (sutarties 1 p. ne vėliau kaip per 30 dienų po nuosavybės atkūrimo parduoti pirkimo-pardavimo sutartimi turtą. Taigi šiam ieškovo reikalavimui ieškinio senaties termino eigos pradžia turi būti nustatoma būtent pagal CK 1.127 straipsnio 2 dalį ir ieškinio senaties termino pradžia skaičiuotina nuo daiktinių teisių įregistravimo atsakovės vardu į ginčo miško sklypus ( - ) rajone (nuo 2016-01- 26 ir nesietinas su subjektyviuoju ieškovo suvokimu apie jo pažeistą teisę gauti netesybas (delspinigius) jo nurodytu ieškinio senaties pradžios skaičiavimu nuo 2016-07-26 dienos. Ieškinys pareikštas teisme – 2017-01-24. Todėl teismas sprendžia, kad ieškinys paduotas pasibaigus 6 mėnesių CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytam terminui, o esant atsakovės reikalavimui taikyti ieškinio senatį, ieškinys atmestinas ir šiuo pagrindu (CK 1.131 str.).

39Netenkinus pagrindinio ieškinio reikalavimo dėl netesybų priteisimo, laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas ieškinio reikalavimas dėl 5% dydžio metinių palūkanų nuo ieškinio padavimo dienos priteisimo CK 6.210 str. 1 d. pagrindu (CPK 185 str.).

40Dėl baudos skyrimo. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, prašymuose prijungti rašytinius įrodymus (1 t. b. l. 33-41, 61-62, ) pateikė prašymą skirti ieškovui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant nepagrįstą ieškinį ir siekiant nepagrįstai praturtėti, 50 procentų iš ieškovui skirtinos baudos įpareigojant sumokėti atsakovei.

41CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovas būtų sąmoningai veikęs prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, kadangi ieškovas teikė ieškinį grįstą teisiniais argumentais, byloje nenustatyta, kad ieškovas teikė procesinius dokumentus, vilkinančius bylos nagrinėjimą ir pan. Tai, kad ieškovas teikė ieškinį byloje savaime nereiškia, kad jis elgėsi nesąžiningai, t. y. piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis), todėl atsakovės prašymas skirti ieškovui baudą atmestinas.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

43LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

44Atmetus ieškinį, ieškovas netenka teisės į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

45Atsakovės atstovas advokatas I. B. pateikė prašymą dėl 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus (2 t. b. l. 55-58).

46CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, numatanti, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

47LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalūs dydžiai (2015 m. kovo 19 d. redakcija) yra šie: 8.2 p.- už atsiliepimą į ieškinį– 2,5 koeficientas, maksimalus dydis 2044 Eur (817, 60 x 2,5), 8.16 p.- už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 koeficientas, maksimalus dydis 327 Eur (817, 60 x 0,4), 8.19 p. - už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, – 0,1 koeficientas, maksimalus dydis 81, 76 Eur/val. (817,60 x 0,1).

48Atsakovės atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, baigiamąją kalbą, dalyvavo 2017 m. rugsėjo 15 d. teismo posėdyje (trukmė – 2 val.). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teiktų teisinių paslaugų apimtį, pagrįstomis ir kompensuotinomis pripažintinos atsakovės turėtos 1000 Eur išlaidos už advokato pagalbą byloje, kurios priteistinos iš ieškovo atsakovei.

49Ieškovo prašymu teismas 2017-01-30 nutartimi atidėjo ieškovui 1 149 Eur žyminio mokesčio dalies už ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo (CPK 84 str.). Atmetus ieškinį, valstybei iš ieškovo E. G. priteistinas 1334 Eur žyminis mokestis, kurio mokėjimas ieškovui buvo atidėtas iki teismo sprendimo byloje priėmimo (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

50LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Byloje patirtos 10, 30 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš ieškovo valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

51Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

52ieškinį atmesti.

53Priteisti iš E. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) išlaidų už advokato pagalbą J. O. (S.) (a.k. ( - ) gyv. ( - ).

54Priteisti valstybei iš E. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 10, 30 ( dešimt eurų ir 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 1 149 Eur (vieną tūkstantį šimtą keturiasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio, šias sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

55Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Aušra Baubienė,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. G. ieškinį... 3. I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 4. Ieškovas ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 48.000 Eurų netesybas ir... 5. Ieškinyje nurodo, kad 2006 m. rugsėjo 21 d. Šalys sudarė preliminarią... 6. Ieškovas savo rašytiniuose paaiškinimuose (1 t. b. l. 48-51) bei 2017-09-15... 7. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovo... 8. Atsakovės nuomone, ieškovas pranešimą apie sutarties nutraukimą išsiuntė... 9. Atsakovė nurodo, kad ieškovas reikalauja sumokėti neprotingo, neproporcingo... 10. Atsakovė ir jos atstovai 2017-09-15 teismo posėdyje prašė ieškinį... 11. Ieškovas, atsakovė ir jos atstovai advokatas I. B. į 2017 m. spalio 5 d.... 12. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 14. 2006 m. rugsėjo 21 d. šalys sudarė preliminarią sutartį dėl... 15. Sutarties 9 p. susitarė, kad jeigu būsimasis pardavėjas neįvykdo šios... 16. Iš byloje esančio 2007 m. birželio 20 d. notaro patvirtinto įgaliojimo... 17. Iš byloje esančio Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 18. Iš VĮ nekilnojamojo turto registro duomenų, teismui pasinaudojus teismų... 19. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovas 2006 m. rugsėjo 21 d.... 20. Bylos šalys skirtingai aiškina 2006 m. rugsėjo 21 d. susitarimo turinį bei... 21. Ieškovas teigia, kad atsakovė minėtų miško sklypų ( - ) ieškovui... 22. Atsakovė nors ir neginčija vienašališko sutarties nutraukimo, tačiau... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 24. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad pats pranešimas apie būsimą... 25. Pagal sutarties turinį galima spręsti, jog ieškovas ir atsakovė susitarė... 26. Sutarties 11 punkte nurodyta, kad sutartis gali būti pakeista, papildyta ar... 27. Teismo vertinimu, ieškovo argumentai, kad atsakovė turėjo pareigą parduoti... 28. Byloje esantys rašytiniai įrodymai: atsakovės 2004 m. rašyti prašymai ( -... 29. Kaip minėta, ieškovas neginčija, kad atsakovė ( - ) mieste turėtus žemės... 30. Nors ieškovas teigia, kad nesant galimybių atkurti nuosavybės teises į... 31. Tai, kad pasikeitus LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 32. Darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė, atsisakydama parduoti... 33. Dėl byloje nagrinėjamam ieškinio reikalavimui taikytinos ieškinio senaties.... 34. Atsakovė laikosi pozicijos, kad ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 5... 35. Ieškovas teigia, kad atsakovė per 30 dienų minėto sutartinio... 36. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo... 37. CK 1.127 straipsnio 2-5 dalyse nurodytais atvejais ieškinio senaties terminų... 38. Šios bylos kontekste aktualu, kad CK 1.127 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta,... 39. Netenkinus pagrindinio ieškinio reikalavimo dėl netesybų priteisimo,... 40. Dėl baudos skyrimo. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, prašymuose prijungti... 41. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 43. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 44. Atmetus ieškinį, ieškovas netenka teisės į patirtų bylinėjimosi... 45. Atsakovės atstovas advokatas I. B. pateikė prašymą dėl 1000 Eur... 46. CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, numatanti, jog šalies... 47. LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos... 48. Atsakovės atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį, prašymą dėl... 49. Ieškovo prašymu teismas 2017-01-30 nutartimi atidėjo ieškovui 1 149 Eur... 50. LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 51. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str.,... 52. ieškinį atmesti.... 53. Priteisti iš E. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų)... 54. Priteisti valstybei iš E. G. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 10, 30 ( dešimt eurų ir... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...