Byla B2-2694-657/2014
Dėl ginčijamo UAB „Sermeta“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Sentum group“ bankroto byloje. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2Sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant kreditoriaus UAB „Sermeta“ atstovui advokato padėjėjui Vytautui Ruškiui, BUAB „Sentum group“ administratoriaus UAB „Orinata“ įgaliotam atstovui A. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl ginčijamo UAB „Sermeta“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Sentum group“ bankroto byloje. Teismas

Nustatė

5UAB „Sermeta“ bankrutuojančiai įmonei pareiškė finansinį reikalavimą 1.000,00 Lt sumai, (b.l. 10). Nurodė, kad pagal trišalį susitarimą UAB „Sermeta“ turėjo sumokėti UAB „Sapsta“ 3.811,00 Lt, tačiau dėl įvykusios klaidos UAB „Sapsta“ buvo pervesta tik 2.811,00 Lt, o likusi suma buvo pervesta UAB Sentum group“. Tokiu būdu UAB „Sentum group“ nepagrįstai gavo 1.000,00 Lt, kurie turėjo būti sumokėti UAB „Sapsta“.

6Kauno apygardos teisme gautas administratoriaus UAB „Orinata“ įgalioto asmens A. S. prašymas patvirtinti bankrutuojančios UAB „Sentum group“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (b.l. 6-7). Administratorius nesutiko su UAB „Sermeta“ pateikto finansinio reikalavimo 1.000,00 Lt sumai patvirtinimu. Nurodė, kad tokio reikalavimo UAB „Sermeta“ negali reikšti, nes ji įvykdė susitarimą pagal trišalę sutartį, o dėl negautos 1.000,00 Lt sumos pretenzijas galėtų reikšti UAB „Sapsta“.

7UAB „Sermeta“ finansinis reikalavimas tvirtintinas.

8Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2014-07-21 nutartimi UAB „Sentum group“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Orinata“ (b.l. 3-5). 2014-10-22 nutartimi patvirtintas UAB „Sentum group“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Šia nutartimi, administratoriui nesutinkant su UAB „Sermeta“ pareikštu finansiniu reikalavimu, klausimas dėl jos finansinio reikalavimo tvirtinimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje (ĮBĮ 26 str. 5 d.).

9Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-661/2009, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712-1/2009, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1041/2009).

10Byloje nustatyta, kad 2013 m. spalio 18 d. UAB „Sermeta“ sudarė su UAB „Sentus group“ statybos rangos sutartį Nr. 2013/10/18 (b.l. 23-33). Šios sutarties 3.1 ir 3.2 punktuose nustatyta, kad galutinė atliekamų darbų kaina bus nurodoma šalių pasirašomame užsakyme ir atskirais atvejais kituose dokumentuose. Sutarties 3.9 punkte nustatyta, kad apskaičiuotą kainą užsakovas UAB „Sermeta“ sumoka rangovui UAB „Sentus group“ mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į sąskaitoje – faktūroje nurodytą sąskaitą. Šalys taip pat susitarė, kad kai kuriuose darbus rangovas gali pavesti atlikti subrangovui (sutarties 2.5 p.). 2014 m. liepos 21d. šalys pasirašė Darbų užsakymą Nr. 17, kur nurodė, kad galutinė darbų kaina yra 9.646,12 Lt įskaitant PVM (b.l. 34-35). Tą pačią dieną 2014-07-21 UAB „Sermeta“ (užsakovas), UAB „Sentum group“ (rangovas) ir UAB „Sapsta“ (subrangovas) pasirašo trišalį susitarimą Nr. 2014/07/21, kuriame susitaria dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos (b.l. 36-38). Šio susitarimo 2 punkte nustatyta, kad užsakovas apmoka už atliktus darbus pagal rangovo ir subrangovo pateiktas sąskaitas – faktūras, pervesdamas subrangovo sąskaitoje nurodytą sumą tiesiogiai subrangovui (nagrinėjamu atveju UAB „Sapsta“), o likusią sumą rangovui (nagrinėjamu atveju UAB „Sentum group“). 2014 m. liepos 25 d. buvo pasirašytas Tarpinis darbų perdavimo – priėmimo aktas (b.l. 39) ir apmokėjimui pateiktos PVM sąskaitos – faktūros SG Nr.251 5.082,00 Lt sumai ir SAP Nr. 0000145 3.811,50 Lt sumai (b.l. 40-42). UAB „Sermeta“ 2014 m. liepos 29 d. pavedimu (dokumento Nr. 5299) pervedė UAB „Sapsta“ 2.811,50 Lt (b.l. 43), o likusią sumą sumokėjo grynais pinigais UAB „Sentum group“ (2014-07-29 kasos išlaidų orderis Nr. 1798 ir kvitas ASI-2014 Nr.73 – 924,00 Lt sumai bei šifruotė; 2014-07-31 kasos išlaidų orderis Nr. 1807 ir kvitas ASI-2014 Nr.80 – 5860,84 Lt sumai bei šifruotė, b.l. 44-49).

11Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

12Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, o pagal sutarčių teisės institutą sutarčių šalys visada privalo elgtis sąžiningai.

13Nei šalių 2013-10-18 pasirašyta rangos sutartis nei trišalis 2014-07-21 susitarimas Nr. 2014/07/21 nėra nuginčyti. UAB „Sapsta“ nebuvo 2013-10-18 rangos sutarties šalimi, todėl jos atžvilgiu taikytinos trišalio susitarimo sąlygos. Iš pateikto 2014-07-21 susitarimo nustatyta, kad pareigą atsiskaityti su subrangove UAB „Sapsta“ už jos atliktus darbus turėjo užsakovė UAB „Sermeta“, tačiau iš PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytos 3.811,50 Lt sumos UAB „Sermeta“ pervedė subrangovei UAB „Sapsta“ tik 2.811,50 Lt, likusi 1.000,00 Lt suma be teisinio pagrindo buvo sumokėta UAB „Sentum group“. UAB „Sentum group“ nepateikė į bylą įrodymų, kad ji šią nepagrįstai gautą sumą sumokėjo UAB „Sapsta“. Prievolė sumokėti 1.000,00 Lt sumą UAB “Sapsta” pagal nenuginčytą šalių susitarimą išliko UAB “Sermeta”. Teismas nesutinka su UAB „Sentum group“ administratoriaus teiginiais, kad jis gavo visą sumą pagal 2014-07-25 PVM sąskaitą – faktūrą SG Nr.251, nes vertinant visumoje šalių 2014-07-21 susitarimą ir 2014-07-25 UAB „Sentum group“ ir UAB „Sapsta“ pateiktas sąskaitas bei atliktų darbų aktus, darytina išvada, jog UAB „Sentum group“ neturėjo pagrindo gauti 1.000,00 Lt už subrangovės UAB „Sapsta“ atliktus darbus.

14Esant aukščiau nurodytoms, byloje nustatytoms aplinkybėms ir tokiam teisiniam reglamentavimui teismas sprendžia, kad byloje nepateikus neginčijamų įrodymų dėl UAB „Sermeta“ kreditorinio reikalavimo 1.000,00 Lt sumai nepagrįstumo, nėra teisinio pagrindo jo netvirtinti, todėl UAB „Sermeta“ finansinis reikalavimas 1.000,00 Lt sumai UAB „Sentum group“ bankroto byloje yra pagrįstas ir tvirtintinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, teismas

Nutarė

16Patvirtinti kreditorės UAB „Sermeta“ kreditorinį reikalavimą 1.000,00 Lt (vieno tūkstančio litų) arba 289,62 Eur sumai UAB „Sentum group“ bankroto byloje.

17Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir UAB „Sermeta“.

18Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai