Byla e2-3048-994/2016
Dėl solidaraus skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovams S. G., I. G. dėl solidaraus skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų S. G. ir I. G. 382,22 Eur negrąžintą kreditą, 71,01 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovai 2010-06-29 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1551018050748-99, pagal kurią jiems buvo suteiktas 2 194,23 Eur kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2015-06-28. Atsakovai nesilaikė sutartyje numatytų sąlygų, todėl susidarė 382,22 Eur skola, 71,01 Eur palūkanos bei buvo priskaičiuoti 138,28 Eur delspinigiai.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovams 2015-12-18 viešo paskelbimo būdu (2015-12-18 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus procesinių dokumentų įteikti žinomais atsakovų buvimo vietos adresais. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovų sudaryta 2010-06-29 kredito sutartis Nr. 1551018050748-99, kurios pagrindu ieškovas atsakovams suteikė 2 194,23 Eur kreditą, o atsakovai įsipareigojo grąžinti kreditą, sutartyje nustatyta tvarka (e. b. l. 4-9). Atsakovams laiku nevykdant įsipareigojimų pagal tarp šalių pasirašytą sutartį Nr. 1551018050748-99, ieškovas 2014-03-18 atsakovams išsiuntė įspėjimą Nr. 01.10.03-6329 dėl kredito sutarties nutraukimo, (e. b. l. 13). Atsakovams nepadengus įsiskolinimo, ieškovas sutartį nutraukė (e. b. l. 14). Iš ieškovo pateiktos 2015-09-02 pažymos apie atsakovų skolą ieškovui matyti, kad negrąžinta kredito suma – 382,22 Eur, nesumokėtos palūkanos – 71,01 Eur. (e. b. l. 15).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str. 1 d. numatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovai su ieškovu būtų atsiskaitę, nėra (CPK 178 str.). Esant šioms aplinkybėms ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų negrąžinto kredito sumą – 382,22 Eur, bei 71,01 Eur palūkanas yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.38, 6.881 str.).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovų 138,28 Eur delspinigius už negrąžintą 382,22 Eur kreditą (352 pavėluotas apmokėti dienas) ir 71,01 Eur nesumokėtas palūkanas (už pavėluotas apmokėti 536 dienas) CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Atsakovai sudarydami 2010-06-29 kredito sutartį Nr. 1551018050748-99, 5.3–5.4 punktais įsipareigojo uždelsus sumokėti bet kurį minėtos sutarties nustatytą mokėjimą, mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (e. b. l. 4-9). Nors ieškovas su atsakovais susitarė dėl delspinigių dydžio, teismas, įvertindamas, jog tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis, delspinigių skaičiavimo procentinę normą nuo kredito sutartyje 5.3 –5.4. punktuose numatyto 0,1 proc. normos mažina iki Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatytos 0,05 proc. dydžio normos nuo negrąžintos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių. Teismo vertinimu, ieškinyje nurodytas delspinigių skaičiavimo laikotarpis – praleistos 352 dienos už negrąžintą kreditą ir 536 dienos praleistos mokėti už negrąžintas palūkanas viršija sąžiningą delspinigių skaičiavimo laikotarpį. Kasacinis teismas pažymi, kad, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-413/2006, 2005-06-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-316/2005). Be to, vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis c. b. Nr. 3K-3-541/2009). Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistini 41,20 Eur delspinigiai apskaičiuotini už 182 dienas, taikant 0,05 proc. delspinigių procentinė normą (453,23 Eur (negrąžinto kredito ir palūkanų suma) x 0,05 proc. x 182 d./100) (CK 6.71 str. 1 d., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 1.125 str. 5 d. 1 p.).

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovas pareiškė ieškinį 591,51 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 494,43 Eur, t. y. 84 proc. reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 12,60 Eur žyminio mokesčio suma (e. b. l. 43), iš kiekvieno atsakovo po 6,30 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str., CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti solidariai ieškovui AB SEB bankas, kodas 112021238, iš atsakovų S. G., a. k. ( - ) I. G., a. k. ( - ) 382,22 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 22 ct) negrąžintą kreditą, 71,01 Eur (septyniasdešimt vieno euro 1 ct) palūkanas, 41,20 Eur (keturiasdešimt vieno euro 20 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (494,43 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 12,60 Eur (dvylikos eurų 60 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 6,30 Eur.

15Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai