Byla eB2-5118-794/2016
Dėl pareiškėjos UAB „Algistata“ finansinio reikalavimo įtraukimo į bankrutuojančios UAB „Fresh Market“ kreditorių sąrašą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs ginčą dėl pareiškėjos UAB „Algistata“ finansinio reikalavimo įtraukimo į bankrutuojančios UAB „Fresh Market“ kreditorių sąrašą,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi UAB „Fresh Market“ iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta D. R., kreditoriams nustatytas 40 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo, pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. spalio 15 d.

3Pareiškėja UAB „Algistata“ pateikė bankroto administratorei prašymą dėl 45.444,508 Eur reikalavimo patvirtinimo, nurodydama, jog įsiskolinimą sudaro įsiskolinimas už patalpų nuomą ir netesybos.

4Bankroto administratorė pateikė teismui prieštaravimus, kuriais prašė pripažinti pareiškėjos UAB „Algistata“ finansinį reikalavimą dalyje dėl 11.730,60 Eur nepagrįstu; įtraukti pareiškėją į bankrutuojančios UAB „Fresh Market“ kreditorių sąrašą su 33.713,48 Eur reikalavimu. Paaiškino, kad šalys sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu atsakovas nuomojosi patalpas, esančias Vytauto g. 10, Varėnoje. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi bendrovei iškelta bankroto byla. 2015 m. rugpjūčio 31 d. kreditorius išsiuntė pranešimą atsakovui, kuriuo pareikalavo vienašališkai nutraukti sutartį, grąžinti patalpas, padengti įsiskolinimą už patalpų nuomą bei sumokėti baudą. Kreditoriaus reikalavimas dalyje dėl 11.730,60 Eur sumos yra nepagrįstas jokiais dokumentais. Administratorei pateikus užklausą kreditoriui dėl sąskaitų faktūrų pateikimo, kreditorius nurodė, kad visai sumai sąskaitų-faktūrų neišrašinėjo, tačiau vadovaujantis teisingumo protingumo principais mano, jog toks reikalavimas ura pagrįstas, prašo jį patvirtinti.

5Prašymas tenkintinas iš dalies

6Teismų praktikoje, aiškinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

7Nustatyta, jog UAB „Fresh Market“ ir UAB „Algistata“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu bankrutuojanti įmonė nuomojosi patalpas, esančias Vytauto g. 10, Varėnoje. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi bendrovei iškelta bankroto byla. 2015 m. rugpjūčio 31 d. kreditorė išsiuntė pranešimą atsakovui, kuriuo pareikalavo vienašališkai nutraukti sutartį, grąžinti patalpas, padengti įsiskolinimą už patalpų nuomą bei sumokėti baudą. Ginčo, jog atsakovas nesumokėjo nuomos mokesčio, byloje nėra.

8Pažymėtina, kad kreditorius (pareiškėjas) neturi būti pasyvus proceso dalyvis ir leistinomis įrodinėjimo priemonėmis turi pareigą įrodyti ir pagrįsti savo reikalavimo dalyką - prašomos patvirtinti sumos pagrįstumą (CPK 12 str.,135 str. 1 d. 3 p. 2 d.,177, 178 str.). Įrodinėjimo procese teismas, įgyvendindamas bendradarbiavimo su byloje dalyvaujančiais asmenimis principą (CPK 8 str.), turi pasiūlyti šaliai pateikti papildomus įrodymus, jeigu įrodymų šalis nepateikia, tokiu atveju jau pačiai ginčo šaliai tenka įrodymų nepateikimo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2139-464/2015). Teismas skirdamas bylą nagrinėti teismo posėdyje, įpareigojo pareiškėją pateikti papildomus paaiškinimus ir įrodymus dėl finansinio reikalavimo, tačiau nepateikus šių duomenų, teismas vadovaujasi turimais duomenimis (CPK 178 str.). Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus tam tikrus įstatyme numatytus atvejus. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Kreditoriui UAB „Algistata“ nepateikus dokumentų, pagrindžiančių visos reikalaujamos sumos pagrįstumo, teismas vadovaujasi turimais duomenimis (CPK 178 str.). Kaip minėta byloje yra tik 33.713,48 Eur įsiskolinimo sumą patvirtinantys dokumentai, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, pareiškėja į atsakovo bankrutuojančios UAB „Fresh Market“ kreditorių sąrašą turėtų būti įtraukta tik dalyje dėl skolos už nuomą, pareiškėjos reikalavimas tenkintinas iš dalies, tvirtintinas 33.713,48 Eur finansinis reikalavimas.

9Vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

10pripažinti kreditorės UAB „Algistata“ 33.713,48 Eur finansinį reikalavimą ir šio dydžio reikalavimą įtraukti į bankrutuojančios UAB „Fresh Market“ trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai