Byla 2-3271-798/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, išnagrinėjęs ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Linksmasis katinas“ ieškinį atsakovui A. S. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. S. 185 735,72 Lt žalai atlyginti.

3Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Linksmasis katinas“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“. Bankroto administratorius nustatė, kad UAB „Linksmasis katinas“ vadovu iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos buvo A. S.. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Neperduodamas BUAB „Linksmasis katinas“ turto, buvęs įmonės direktorius pažeidė Civilinio kodekso (toliau - CK) 2.87 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Dėl šio pažeidimo atsakovas privalo atsakyti pagal juridinio asmens valdymo organų narių civilinę atsakomybę reglamentuojančio CK 2.87 straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, jog juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas privalo juridiniam asmeniui padarytą žalą atlyginti visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. UAB „Linksmasis katinas“ buvusio vadovo A. S. veika laikoma neteisėta, nes atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas specialiąsias pareigas juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai bei lojalumo įmonei reikalavimą. UAB „Linksmasis katinas“ buvęs vadovas elgiasi nesąžiningai, nes neperduoda įmonės turto pagal balansą, sudaryto nutarties iškelti bankroto įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visų duomenų apie bendrovės turto panaudojimą. Ieškovas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartyje konstatuota, jog atsakovas neteikė ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų. Mano, kad šių pareigų nevykdymas turi būti pripažinti neteisėtais veiksmais ir sukėlusiais bankrutuojančiai įmonei bei jos kreditoriams žalą (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Dėl turto BUAB „Linksmasis katinas“ patyrė 185 735,72 Lt žalą susidedančią iš: 125 307,76 Lt teismo patvirtintų BUAB „Linksmasis katinas“ kreditorių reikalavimų sumos bei 60 427,96 Lt sudarančios bankroto administravimo išlaidų, pagal 2012 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimo patvirtintą sąmatą. Nesilaikydamas įstatymo reikalavimų, buvęs įmonės direktorius A. S. pažeidė teisinę pareigą, dėl kurios įmonė patyrė 185 735,72 Lt žalą. Dėl teisinę pareigą pažeidusio atsakovo veiksmų (neveikimo) žala atsirado tiesiogiai.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

5Atsakovui A. S. ieškinio pareiškimas buvo įteiktas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio nustatyta tvarka. Teismo nustatytu terminu atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Šios aplinkybės leidžia teismui priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Byloje nustatyta, kad UAB „Linksmasis katinas“ direktoriumi 2008 m. kovo 21 d. buvo paskirtas A. S. (b. l. 6). Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Linksmasis katinas“ iškelta bankroto byla (b. l. 4). Šia nutartimi BUAB „Linksmasis katinas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Paltaja“, bendrovės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 8 d. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Įrodymų apie tai, kad koks nors įmonės turtas bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas, į bylą nėra pateikta.

9Pagal ieškovo pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra UAB „Linksmasis katinas“ buvusio direktoriaus civilinė atsakomybė ir jo pareiga atlyginti žalą, kurią ieškovas įvertina kaip visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų, 125 307,76 Lt, bei 60 427,96 Lt administravimo išlaidų sumą, paskaičiuotą pagal įmonės kreditorių susirinkimo patvirtintą tvarką CK 2.87 straipsnio pagrindu.

10Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

11Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Nagrinėjamoje byloje bankrutuojančios įmonės administratorius prašo atlyginti žalą įmonei, tačiau atsižvelgus į Įmonių bankroto įstatymo (toliau – IBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, kuria yra nustatyta, kad administratorius gina ir atstovauja tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesus, teismas sprendžia, kad pareikštas ieškovo ieškinys nagrinėtinas ir kreditorių interesais. Vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius.

12Nagrinėjamu atveju įmonės direktorius neperduoda įmonės administratoriui įmonės turto, bent jau įrodymų apie tai, kad koks nors įmonės turtas bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas į bylą nėra pateikta, tokiu būdu bankroto administratorius negali šio turto perimti ir nukreipti jo įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui, dėl ko kreditoriai patiria nuostolių neatlygintų kreditorinių reikalavimų sumoje.

13Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes ir į atsakovo užimtą pasyvią poziciją, bei visišką proceso ignoravimą bei į tai, kad VĮ Registrų centrui nėra pateikta finansinės atskaitomybės dokumentų ir į tai, kad atsakovas savo kaltės neneigė, konstatuotina, kad pagal byloje esančius duomenis nėra jokių pateisinamų priežasčių, kodėl bendrovės turtas bei kiti dokumentai nepateikti įmonės administratoriui. Įvertinus tai, kad ieškovas nereikalaudamas grąžinti turtą natūra, prašo priteisti jo vertę, teismas neišeidamas už ieškinio ribų priteisia atsakovės dispozicijoje esančio turto vertę.

14Įvertinus tai, kad atsakovas neteikė VĮ Registrų centrui jokių finansinės atskaitomybės dokumentų bei nesant duomenų apie tai, kokios vertės turtą BUAB „Linksmasis katinas“ valdo nuosavybės teise, todėl nesant galimybei nustatyti, kokios vertės turto atsakovas neperdavė bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovas įrodė buvusios UAB „Linksmasis katinas“ direktoriaus A. S. neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) - vengimą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei kitus dokumentus, dėl ko bendrovė su kreditoriais negali atsiskaityti įmonės vertės turto apimtyje (CK 2.87 straipsnio 7 dalis), ieškinys tenkintinas.

15Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo priteisiamos 185 735,72 Lt sumos, t. y. 4715 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 286 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš A. S (a. k. ( - )) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Linksmasis katinas“ (į. k. 301628751, esančios Vilniuje, Švitrigailos g. 7, a.s Nr. LT42 7044 0600 0634 3045, AB SEB bankas) naudai 185 735,72 Lt (šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt penkis litus 72 ct) žalai atlyginti.

19Priteisti iš A. S. (a. k. ( - )) 4715 (keturis tūkstančius septynis šimtus penkiolika) Lt žyminio mokesčio valstybei (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, į. k. 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo sprendimą už akių apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, išnagrinėjęs... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo A. S. 185... 3. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi... 4. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks... 5. Atsakovui A. S. ieškinio pareiškimas buvo įteiktas Civilinio proceso kodekso... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Byloje nustatyta, kad UAB „Linksmasis katinas“ direktoriumi 2008 m. kovo 21... 9. Pagal ieškovo pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra... 10. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina... 11. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 12. Nagrinėjamu atveju įmonės direktorius neperduoda įmonės administratoriui... 13. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes ir į atsakovo užimtą... 14. Įvertinus tai, kad atsakovas neteikė VĮ Registrų centrui jokių finansinės... 15. Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis, apskaičiuotas... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 –... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš A. S (a. k. ( - )) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 19. Priteisti iš A. S. (a. k. ( - )) 4715 (keturis tūkstančius septynis šimtus... 20. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali sprendimo už... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo...