Byla 3K-3-399/2014
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Vasarienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Ž. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 30 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. Ž. ieškinį atsakovams Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. B-ĮP-411 „Dėl drausminės nuobaudos A. Ž.“ (toliau – Įsakymas) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jis nurodė, kad Įsakymu jam buvo skirta drausminė nuobauda (pastaba) už netinkamą Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) direktoriaus pareigų vykdymą. Įsakyme konstatuota, kad ieškovas 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-170 „Dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo“ nurodydamas mokinių priėmimą vykdyti 2012 m. rugpjūčio 20-21 d. bei nekontroliuodamas Mokinių priėmimo komisijos darbo pažeidė Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 4 punkto, kuriame nurodyta, kad švietimo įstaigos vadovas analizuoja švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už švietimo įstaigos veiklos rezultatus, ir 5 punkto, kuriame nurodyta, kad įstaigos vadovas atlieka kitas funkcijas, nustatytas mokyklos įstatuose ir švietimo įstaigos vadovo pareigybės aprašyme, nuostatas; pažeidė Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-292 (toliau – Aprašas), 15 punkto, kuriame nurodyta, kad priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija, ir 34 punkto, kuriame nurodyta, jog už Aprašo įgyvendinimą atsakingas švietimo įstaigos direktorius, nuostatas; pažeidė Gimnazijos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-856, 27.4 punkto, kuriame nurodyta, kad direktorius priima mokinius Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, 27.8 punkto, kuriame nurodyta, kad direktorius organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, 27.9 punkto, kuriame nurodyta, kad direktorius leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, nuostatas.

5Ieškovo teigimu, tai, kad Gimnazijos direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. V-170 „Dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo“ nurodyta mokinių priėmimą vykdyti 2012 m. rugpjūčio 20-21 d., negali būti laikoma neteisėtais veiksmais ir dėl to negali kilti drausminės atsakomybės, nes Aprašo 15 punkto, kuriame nurodyta, kad priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija, ir 34 punkto, kuriame nurodyta, jog už Aprašo įgyvendinimą atsakingas švietimo įstaigos direktorius, nuostatos sudarė pagrindą Gimnazijos direktoriui sudaryti mokinių priėmimo komisiją, t. y. komisijos sudarymas negali būti vertinamas kaip neteisėti veiksmai, sudarantys darbo drausmės pažeidimo sudėtį. Aprašo 9 punkte nustatyta, kad mokinių priėmimas į laisvas vietas vykdomas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus, taigi, Gimnazijos direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-170 „Dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo“ patvirtintas nurodymas mokinių priėmimą vykdyti 2012 m. rugpjūčio 20-21 d. atitinka Aprašo 9 punkto reikalavimus ir negali būti laikomas neteisėtu. Šis įsakymas nereiškia švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklės analizavimo nevykdymo ar atsakomybės už švietimo įstaigos veiklos rezultatus vengimo, todėl nepagrįstai buvo laikomas pažeidžiančiu Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 4 punkto reikalavimus.

6Ieškovas taip pat nurodė nesutinkąs, kad faktas, jog mokiniai ir jų tėvai apie prašymų priimti mokytis Gimnazijos I klasėje netenkinimą buvo informuoti tik 2012 m. rugpjūčio 28 d. patvirtina netinkamą mokinių priėmimo Gimnaziją organizavimą, nes

7Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-293 buvo nustatyti 6 Gimnazijos pirmųjų klasių komplektai, todėl galėjo būti priimta ne daugiau kaip 180 mokinių. Gavus daugiau prašymų mokytis Gimnazijoje, 2012 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. S-4(1.14)-506 „Dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos klasių komplektų 2012–2013 mokslo metams patikslinimo“ buvo kreiptasi į Savivaldybės tarybą prašant nustatyti septynis pirmos klasės komplektus. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2012 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu paliko Gimnazijos pirmos klasės komplektų skaičių nepakeistą ir tik tada tapo žinoma, kad iš pateiktų 194 mokinių prašymų 18 nebus galimybės patenkinti. Taigi, aplinkybė, kad mokiniai ir jų tėvai apie jų prašymų netenkinimą buvo informuoti kitą dieną po Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio, negali būti traktuojama nei kaip pavėluotas informacijos mokiniams ir jų tėvams pateikimas, nei kaip netinkamas mokinių priėmimo organizavimas.

8Ginčijamas Įsakymas buvo grindžiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos komisijos 2012 m. spalio 8 d. išvada apie tyrimo rezultatus. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos komisijai atlikus patikrinimą ir 2012 m. spalio 8 d. surašius išvadą apie tyrimo rezultatus, buvo nustatytas subjektas padaręs darbo drausmės pažeidimą, paaiškėjo ieškovo drausminio nusižengimo padarymo faktas, todėl Įsakymas 2012 m. lapkričio 15 d. priimtas praleidus DK 241 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė

10Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino Įsakymą neteisėtu ir jį panaikino bei priteisė ieškovui iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas konstatavo, kad mokinių priėmimo terminus nustatė Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, o ieškovas mokinių priėmimą vykdė jų laikydamasis, nes Aprašo 29 punkte nurodyta, jog kiekvienais kalendoriniais metais klasės komplektuojamos iki kovo 31 d. pagal Savivaldybės tarybos nustatytą ir iki rugsėjo 1 d. patikslintą komplektų skaičių.

12Teismas nustatė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės meras 2012 m. rugpjūčio 31 d. informavo ieškovą, kad jo 2012 m. rugpjūčio 21 d. raštas dėl Gimnazijos klasių komplektų 2012–2013 mokslo metams patikslinimo nebuvo teiktas svarstyti Savivaldybės tarybai, nes, vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamentu, sprendimų projektų rengėjai privalo juos pateikti Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užregistruoti sprendimų projektų registre, ir elektronine forma ne vėliau kaip 7 darbo dienos iki posėdžio pradžios, tačiau sprendė, kad šis atsakymas yra formalus, nes kiti prašymai, susiję su klasių komplektavimu, buvo svarstomi, nors ir buvo pateikti tokiu pat laiku.

13Teismas sprendė, kad nuobaudos skyrimo terminas nebuvo praleistas, nes nuo 2012 m. spalio 8 d. iki 2012 m. spalio 19 d. ieškovui buvo suteiktos atostogos.

14Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, jį tenkino ir 2013 m. spalio 30 d. sprendimu panaikino Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškinį atmesti.

15Teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos pirmininkė ir dvi komisijos narės atostogavo iki 2012 m. rugpjūčio 19–20 d., o tai sudarė pagrindą išvadai, kad 2012 m. birželio 27 d. Gimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo“ buvo vykdomas netinkamai, nes tuo laiku, kai mokinių priėmimo komisija turėjo dirbti, dalis jos narių atostogavo. Kadangi priėmimo komisija savo darbą pradėjo tik 2012 m. rugpjūčio 22 d., tai savivaldybės sudaryta tyrimo komisija pagrįstai nustatė, kad ieškovas (Gimnazijos direktorius) nekontroliavo komisijos darbo. Teismas sutiko su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos argumentu, kad ieškovas turėjo galimybę mokinių priėmimo komisijos darbo laiką nustatyti anksčiau, nes jau 2012 m. birželio

1630 d. tapo aišku, kad pageidaujančių mokytis Gimnazijos I klasėse 2012–2013 mokslo metais yra daug daugiau, negu didžiausias leistinas mokinių skaičius esamuose pirmųjų klasių komplektuose. Komisijai anksčiau įvykdžius jai skirtą užduotį, ieškovas būtų turėjęs galimybę laiku kreiptis į Savivaldybės tarybą dėl papildomo klasių komplekto patvirtinimo.

172012 m. rugpjūčio 27 d. įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame gimnazijos prašymas leisti formuoti septintąją gimnazijos I klasę nebuvo svarstomas, tai, teismo vertinimu, patvirtina faktą, kad prašymas Savivaldybės tarybai buvo pateiktas per vėlai.

18Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija sprendė, kad drausminė nuobauda ieškovui paskirta teisėtai ir pagrįstai, nes jis netinkamai atliko darbo pareigas (DK 234 straipsnis).

19III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

20Kasaciniu skundu ieškovas A. Ž. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. sprendimą ir palikti galioti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

22Dėl atsiliepimo trūkumų. Nors atsiliepimas į apeliacinį skundą buvo priimtas pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai jo nevertino, motyvuodamas, kad jis surašytas ir pasirašytas neįgalioto asmens. CPK 115 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, manydamas, kad ieškovo atsiliepimas į apeliacinį skundą kaip procesinis dokumentas turi trūkumų, nes nėra pasirašytas ieškovo, turėjo nustatyti terminą trūkumams pašalinti. To nepadaręs ir nevertindamas atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų teismas pažeidė vieną pagrindinių šalių teisių civiliniame procese – teisę būti išklausytam.

23Dėl įrodymų vertinimo. Apeliacinės instancijos teismas nevisapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas netinkamai organizavo mokinių priėmimą, nes mokinių priėmimo komisija darbą pradėjo tik 2012 m. rugpjūčio 22 d.

24Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybė administruoja ir užtikrina viešųjų paslaugų teikimą gyventojams nustatydama šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą, steigdama savivaldybės biudžetines ir viešąsias įstaigas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkdama viešųjų paslaugų teikėjus ir įgyvendindama viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2012 m. kovo 30 d. sprendimu

25Nr. B-TS-292 patvirtino Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašą, kurio 9 punkte nustatyta, kad mokinių priėmimas į laisvas vietas vyksta nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus. Taigi, rugpjūčio 22 d. patenka į nurodytą laikotarpį, todėl dėl Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos veiklos negalima konstatuoti neteisėtų ieškovo veiksmų. Be to, teismas nevertino fakto, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-293 buvo nustatytas Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 2012–2013 mokslo metams ignoruojant Gimnazijos 2012 m. kovo 6 d. prašymą nustatyti septynis pirmosios klasės komplektus. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nevertino fakto, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2012 m. rugpjūčio 28 d. posėdyje svarstė ir tenkino kitų mokyklų prašymus dėl klasių komplektų skaičiaus pakeitimo, nors jie buvo pateikti vėliau nei Gimnazijos prašymas. Pastarasis, atsakovo teigimu, nebuvo patenkintas todėl, kad buvo siekama reguliuoti mokinių srautus visose bendrojo ugdymo įstaigose, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijas. Taigi, faktas, kad Gimnazijos prašymas pateiktas likus mažiau nei septynioms dienoms iki savivaldybės tarybos posėdžio iš esmės neturėjo jokios reikšmės, nes Savivaldybė nebuvo suinteresuota, kad būtų patenkinti visų norinčių mokytis Gimnazijoje prašymai. Dėl šios priežasties ne ieškovui, o savivaldybei tenka atsakomybė už pareiškusių norą mokytis Gimnazijos pirmoje klasėje vaikų ir jų tėvų teisėtų lūkesčių nuvylimą.

26Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nesilaikė įrodymų vertinimo taisyklių, nes teismo išvados apie tai, kad ieškovas netinkamai organizavo mokinių priėmimą, padarytos remiantis ne byloje surinktų įrodymų visumos vertinimu, bet pavieniais įrodymais, nepašalinant jų tarpusavio prieštaravimo.

27Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija su kasaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir Kauno apygardos teisino 2013 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.

29Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad buvo netinkamai vykdomas 2012 m. birželio 27 d. ieškovo įsakymas „Dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo“, nes tuo laiku, kai mokinių priėmimo komisija turėjo dirbti, dalis jos narių atostogavo. Tai reiškia, kad ieškovas nekontroliavo komisijos darbo. Atsakovo nuomone, ieškovas pažeidė Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktų reikalavimus, nes įsakyme dėl priėmimo komisijos sudarymo jis neapgalvotai, neapdairiai elgdamasis, neatsižvelgdamas į realias aplinkybes (t. y. elgdamasis aplaidžiai) netinkamai (per vėlai) nustatė komisijos darbo laikotarpį. Ieškovas pats organizuoja jo vadovaujamos švietimo įstaigos darbą ir turėjo galimybes organizuoti jį taip, kad komisijos nariai teisingai parinktu darbo laiku neatostogautų. Komisijai anksčiau įvykdžius jai skirtą užduotį, ieškovas būtų turėjęs galimybę laiku kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybą dėl papildomo pirmųjų klasių komplekto patvirtinimo. Kadangi ieškovo prašymas dėl gimnazijos komplektų skaičiaus tikslinimo buvo pateiktas per vėlai, tai Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Gimnazijos pirmųjų klasių skaičių palikti nepakeistą.

30Ieškovo argumentai dėl netinkamo įrodymo vertinimo nepagrįsti, nes nepaisant Savivaldybės tarybos sprendimo dėl klasių skaičiaus nėra paneigiamas faktas, kad direktorius blogai organizavo darbą ir į savivaldybę kreipėsi per vėlai.

31Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovui drausminė nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai, nes jis netinkamai atliko darbo pareigas (DK 234 straipsnis).

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

34Dėl atsiliepimo trūkumų

35Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas priėmė ieškovo pateiktą atsiliepimą, o apeliacinės instancijos teismas jo nevertino ir dėl jame išdėstytų argumentų nepasisakė nurodydamas, kad atsiliepimas pasirašytas neįgalioto asmens – advokato padėjėjo. Ieškovo nuomone, apeliacinės instancijos teismas privalėjo nustatyti terminą atsiliepimo trūkumams pašalinti, o to nepadaręs pažeidė ieškovo teisę būti išklausytam.

36Teisėjų kolegija šiuos argumentus laiko nepagrįstais. Pirmiausia nagrinėjamu atveju yra svarbu tai, kad ieškovo teisiniai argumentai buvo išdėstyti ieškinyje, pirmosios instancijos teismas juos analizavo ir dėl jų pasisakė. Ieškovas dalyvavo teismo posėdyje, teikė prašymą pridėti papildomus įrodymus, šis buvo patenkintas. Atsiliepime į apeliacinį skundą, kuris nors ir nebuvo vertintas apeliacinės instancijos teisme, tačiau yra byloje, nėra dėstomos naujos aplinkybės ar pateikiama naujų argumentų dėl šalių ginčo, todėl manytina, kad atsiliepimo nevertinimo faktas nagrinėjamu atveju iš esmės nelėmė teisės būti išklausytam pažeidimo ir pats savaime reikšmingai nelėmė priimamo sprendimo.

37Be to, pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismui yra suteikta teisė paskirti terminą procesinių dokumentų (įskaitant atsiliepimą į apeliacinį skundą) trūkumams pašalinti tik tais atvejais, kai tokį terminą, nustatęs atsiliepimo trūkumus, privalėjo paskirti pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą ar pareiškimo dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo priėmimo klausimą (CPK 316 straipsnio 3 dalis). Pirmosios instancijos teismas terminą trūkumams pašalinti nustato tada, kai ieškinys (analogiškos taisyklės taikomos ir atsiliepimui – CPK 142 straipsnio 2 dalis) neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų. Jeigu ieškinį paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo, teismas ne nustato terminą ieškinio trūkumams pašalinti, o atsisako jį priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalis 8 punktas). Šios taisyklės taikomos ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 straipsnis). Taigi, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad pirmosios instancijos teismas priėmė atsiliepimą į apeliacinį skundą, nors jį pateikė neįgaliotas asmuo, pagrįstai šio atsiliepimo nevertino ir dėl jo nepasisakė.

38Vis dėlto kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad šios proceso taisyklės turi būti taikomos tik įvertinus, ar konkrečiu atveju ginčo šalies procesinės teisės nebus iš esmės pažeistos. Situacija, kai asmens atsiliepimas priimamas pirmosios instancijos teisme ir apie jo trūkumus asmuo sužino tik apeliacinės instancijos teismui priėmus galutinį sprendimą, kuriame jo atsiliepimo argumentai apskritai nėra vertinami, gali suponuoti esminį asmens teisės būti išklausytam pažeidimą, todėl teisingos pusiausvyros tarp proceso normų preciziško taikymo ir asmens teisių apsaugos nustatymas yra būtinas.

39Kadangi, kaip jau minėta, šiuo konkrečiu atveju bylos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvados, kad ieškovo teisė būti išklausytam pažeista, o vadovaujantis CPK normomis atsiliepimas, paduotas neįgalioto asmens nėra vertinamas ir dėl jo argumentų nepasisakoma, teisėjų kolegija sprendžia, kad panaikinti apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo pirmiau nurodytais kasacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

40Dėl drausminės nuobaudos

41Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas netinkamai organizavo mokinių priėmimą, nes mokinių priėmimo komisija darbą pradėjo tik 2012 m. rugpjūčio 22 d.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra aktualus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. B-TS-292, kuriuo patvirtintas Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašas. Byloje nėra ginčo, kad Aprašo 9 punkte nustatyta, jog mokinių priėmimas į laisvas vietas vyksta nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus. Taigi, šiame teisės akte iš esmės nėra nustatytas konkretus terminas, iki kada turi būti išspręstas mokinių priėmimo klausimas ir apie tai pranešta mokiniams ir (ar) jų tėvams. Vadovaujantis Aprašu, mokinių priėmimas į laisvas vietas gali būti vykdomas tiek rugpjūčio, tiek pvz., spalio mėnesį. Toks reglamentavimas yra neaiškus, nes iš jo negalima nustatyti, kada konkrečiai mokinių priėmimas turi būti baigtas. Vis dėlto spręstina, kad Gimnazijos direktorius, būdamas švietimo įstaigos vadovu, turėjo suprasti, kad klasės turi būti sukomplektuotos iki mokslo metų pradžios, t. y. jų komplektavimas turi būti baigtas rugpjūčio 31 d. Tačiau net ir laikant, kad Aprašo 9 punkto nuostatos įpareigoja mokinių priėmimą baigti iki rugpjūčio 31 d., tai nesudaro pagrindo konstatuoti termino pažeidimo, nes nagrinėjamu atveju mokiniai ir jų tėvai apie (ne)priėmimą į Gimnaziją buvo informuoti 2012 m. rugpjūčio 28 d.

43DK 236 straipsnyje, kuriame nustatyti drausminės atsakomybės pagrindai, nurodyta, kad drausminės nuobaudos gali būti taikomos tik darbo drausmės pažeidimą padariusiam darbuotojui. Įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose darbo teisės aktuose tokia atsakomybė gali būti nustatyta ir už kitas pražangas. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ši teisės norma reiškia, jog darbuotojas privalo žinoti darbo pareigų turinį, jų įgyvendinimo tvarką ir sąlygas, nustatytas įmonės, įstaigos, organizacijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, ir jų pažeidimas yra pagrindas darbuotojo drausminei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. D. v. UAB „Idemus“, bylos Nr. 3K-3-42/2008).

44Nagrinėjamu atveju vertinant, kad teisės akte, reglamentuojančiame mokinių priėmimo į Gimnaziją tvarką, nustatytas terminas, iki kurio turi būti atliktas tam tikras veiksmas (nagrinėjamu atveju – priimtas sprendimas dėl mokinių priėmimo), yra rugpjūčio 31 d., negalima konstatuoti, kad pareigą atlikti šį veiksmą turėjęs ieškovas terminą pažeidė, priėmęs sprendimą rugpjūčio 28 d., o nesant teisės pažeidimo, negali būti taikoma drausminė atsakomybė.

45Teisėjų kolegija neneigia mokinių ir jų tėvų intereso sužinoti apie tai, ar patenkintas jų prašymas mokytis Gimnazijoje, likus protingam terminui iki mokslo metų pradžios, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad šis interesas gali tapti teisėtu lūkesčiu ir sukelti teisinius padarinius tik tuo atveju, kai jis kyla iš galiojančio teisinio reglamentavimo, t. y. kai egzistuoja teisės norma, kurios pagrindu asmuo gali pagrįstai tikėtis tam tikrų teisių atsiradimo. Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, mokinių priėmimo organizavimą reglamentuojančiame teisės akte (Apraše) teisė normos, suponuojančios Gimnazijos (ir jos vadovų) pareigą, sprendimą dėl mokinių priėmimo į Gimnaziją priimti iki tam tikros konkrečios datos, neįtvirtinta. Taigi, mokiniai ir jų tėvai, atsižvelgiant į šį reglamentavimą, gali turėti tik žmogišką interesą, bet ne teisėtą lūkestį, kad sprendimas dėl jų priėmimo bus priimtas ne paskutinėmis dienomis prieš mokslo metų pradžią.

46Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai teikti svarstyti Gimnazijos 2012 m. rugpjūčio 21 d. prašymą dėl Gimnazijos klasių komplektų 2012–2013 mokslo metams patikslinimo buvo atsisakyta dėl to, kad pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamento 166 punktą sprendimų projektų rengėjai privalo juos pateikti Savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui užregistruoti likus ne mažiau nei 7 darbo dienos iki posėdžio pradžios. Toks atsisakymas, teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į savivaldybės deklaruojamą siekį patenkinti mokinių ir jų tėvų interesus, laikytinas pernelyg formaliu, įvertinus, kad prašymą ieškovas pateikė likus šešioms dienoms iki planuojamo svarstymo datos.

47Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė drausminę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas ir tai lėmė neteisėto sprendimo priėmimą, todėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 30 d. sprendimas naikintinas ir paliktinas galioti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimas.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

49Kasacinis teismas patyrė 33,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Patenkinus ieškovo kasacinį skundą, šios bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovės Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai, 96 straipsnio 2 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

50Ieškovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už advokato paslaugas surašant kasacinį skundą sumokėjo 250 Lt. Ši suma neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.12 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, yra adekvati bylos sudėtingumui (CPK 98 straipsnio 2 dalis), todėl priteistina ieškovui iš atsakovės Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

52Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 30 d. sprendimą panaikinti ir palikti galioti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. sprendimą.

53Priteisti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (duomenys neskelbtini) 33,15 Lt (trisdešimt tris litus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės ir 250 (du šimtus penkiasdešim) Lt A. Ž. (duomenys neskelbtini) naudai. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

54Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Vilkaviškio rajono... 5. Ieškovo teigimu, tai, kad Gimnazijos direktoriaus 2012 m. birželio 27 d.... 6. Ieškovas taip pat nurodė nesutinkąs, kad faktas, jog mokiniai ir jų tėvai... 7. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.... 8. Ginčijamas Įsakymas buvo grindžiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė... 10. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 11 d. sprendimu... 11. Teismas konstatavo, kad mokinių priėmimo terminus nustatė Vilkaviškio... 12. Teismas nustatė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės meras 2012 m.... 13. Teismas sprendė, kad nuobaudos skyrimo terminas nebuvo praleistas, nes nuo... 14. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 15. Teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės,... 16. 30 d. tapo aišku, kad pageidaujančių mokytis Gimnazijos I klasėse... 17. 2012 m. rugpjūčio 27 d. įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos... 18. Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija sprendė, kad drausminė... 19. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 20. Kasaciniu skundu ieškovas A. Ž. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013... 21. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 22. Dėl atsiliepimo trūkumų. Nors atsiliepimas į apeliacinį skundą buvo... 23. Dėl įrodymų vertinimo. Apeliacinės instancijos teismas nevisapusiškai... 24. Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybė... 25. Nr. B-TS-292 patvirtino Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo... 26. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nesilaikė įrodymų... 27. Atsakovas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija su kasaciniu skundu... 28. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.... 29. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad buvo netinkamai... 30. Ieškovo argumentai dėl netinkamo įrodymo vertinimo nepagrįsti, nes... 31. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas pagrįstai... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 34. Dėl atsiliepimo trūkumų... 35. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas priėmė ieškovo pateiktą... 36. Teisėjų kolegija šiuos argumentus laiko nepagrįstais. Pirmiausia... 37. Be to, pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos... 38. Vis dėlto kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad... 39. Kadangi, kaip jau minėta, šiuo konkrečiu atveju bylos aplinkybės nesudaro... 40. Dėl drausminės nuobaudos... 41. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas padarė... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra aktualus Vilkaviškio... 43. DK 236 straipsnyje, kuriame nustatyti drausminės atsakomybės pagrindai,... 44. Nagrinėjamu atveju vertinant, kad teisės akte, reglamentuojančiame mokinių... 45. Teisėjų kolegija neneigia mokinių ir jų tėvų intereso sužinoti apie tai,... 46. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai... 47. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 49. Kasacinis teismas patyrė 33,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 50. Ieškovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už advokato paslaugas... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m.... 53. Priteisti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (duomenys... 54. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...